Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Preasfânta Treime
Anul B (A, C)

Lecturi:
Deuteronom 4,32-34.39-40
Romani 8,14-17
Matei 28,16-20

Matei 28,16-20

Apoi cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus. Cum l-au văzut, i s-au închinat, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: “Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergeți, faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii”.

 

Să îl facem pe Dumnezeu prezent în viețile noastre
         pr. Joseph Pellegrino

Mister de fericire
         pr. Anton Dancă

Asemenea lui Dumnezeu
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Preasfânta Treime (audio)
         Diverși alți autori

Duminica Sf. Treimi
         pr. Șerban Tarciziu

Mărire Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt!
         pr. Anton Dancă

Dumnezeu iubire și comuniune
         pr. Anton Dancă

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea
         pr. Anton Dancă

Preasfânta Treime
         pr. Pietro Righetto

Dumnezeu Treime – Dumnezeu Iubire
         Diverși alți autori

Duminica Preasfintei Treimi (lectio divina)
         FSC

Privește înapoi!
         pr. Claudiu Budău

Afișează toate în aceeași pagină