Arhive

Arhiva pentru ritul ‘Ritul latin’

Cel drept va trăi prin credința lui

18 October 2010

Tema centrală a Cuvântului lui Dumnezeu propus pentru Liturghia duminicii de astăzi este credința. Sfântul Beda Venerabilul ne vorbește despre importanța fundamentală a credinței în viața omului într-o carte a sa în care descrie încreștinarea Angliei. Când primul misionar a ajuns pe pământul britanic, regele a convocat sfatul înțelepților, spre a decide ce atitudine trebuie […]

Ritul latin

Cine se înalță va fi smerit (1)

18 October 2010

Cuvântul lui Dumnezeu din această duminică gravitează în jurul acestei fraze din Evanghelie: “Cine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat”. În această temă a umilinței ne-au introdus cuvintele din prima lectură, din Vechiul Testament: “Cu cât ești mai mare, cu atât să te smerești mai mult. Astfel, vei găsi […]

Ritul latin

Cine se înalță va fi smerit (2)

18 October 2010

E lucru cunoscut și în antichitate, înțelepții, filosofii dădeau discipolilor lor învățăturile cele mai însemnate în cadrul unui banchet. Uneori dădeau operele care cuprindeau aceste învățături titlul Banchetul. Astfel avem celebrul tratat de la Palaton intitulat Banchetul. Tot în cadrul unui banchet a voit și Isus să dea prețioasele învățături din Evanghelia de azi. Umilința […]

Ritul latin

Păzește poruncile până la venirea Domnului

18 October 2010

Profetul Amos este impresionat și tulburat de prăpastia care exista între bogații și săracii din capitala Regatului Israel, sau de Nord, Samaria, pe vremea regelui Ieroboam al II-lea (783-743 î.C.). O mână de bogați trăiau într-un lux, într-un huzur de nedescris, în orgii, petreceri și chefuri neîntrerupte: bucate și vinuri alese, muzică și parfumuri rafinate, […]

Ritul latin

Cine este vrednic de încredere în cele mai mici lucruri este vrednic și în cele mari

18 October 2010

Când a rostit parabola administratorului necinstit pe care am auzit-o în Evanghelia de azi, Isus trebuie să se fi inspirat dintr-un fapt real din vremea aceea; un scandal financiar, o țeapă, un act de corupție care fusese descoperit și despre care vorbea toată lumea. E una din parabolele cele mai dificile de înțeles din toată […]

Ritul latin

Rugăciunea se naște din credință, iar credința se hrănește din rugăciune

18 October 2010

Anul liturgic se va încheia curând cu sărbătoarea lui Cristos Regele și Judecătorul întregii omeniri. Temele acestor ultime duminici ale anului liturgic sunt legate de ultimul destin al omului și al lumii. Timpul până la a doua venire a lui Cristos de la sfârșitul lumii este un timp de așteptare, pe care îl petrecem în […]

Ritul latin

Credința ta te-a vindecat

18 October 2010

Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am auzit acum ne vorbește despre două lucruri pe care ar trebui să fie întotdeauna nedespărțite, dar pe care, în realitate, rar le găsim împreună în viața oamenilor: miracolul și recunoștința. Miracolul vine de la Dumnezeu, recunoștința vine de la om, dar aceasta din urmă e atât de rară, încât […]

Ritul latin

Ce sens are viața?

11 September 2010

“O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Ecclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune.” Eclesiastul 1, 2 “Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ!” Col. 3, 1-3; 9-11 “Vedeți și păziți-vă de orice lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.” Lc. 12, 13-21 Cineva evident, cu o […]

Ritul latin

Străduiți-vă să intrați pe poarta cea îngustă

11 September 2010

Începutul Liturghiei de azi este marcat de antifona următoare: “Pleacă-ți, Doamne, urechea ta și răspunde-mi! Mântuiește pe slujitorul tău care se încrede în tine, Dumnezeul meu! Miluiește-mă, Stăpâne: către tine strig ziua întreagă!” (Ps 85,1-3). A striga ziua întreagă, a striga tot timpul, arată neliniștea omului față de propria slăbiciune și dorința mântuirii: siguranța existenței […]

Ritul latin

Duminica a XXXI-a (C)

11 September 2010

Călătoria către Ierusalim se apropie de sfârșit. În curând Isus se va afla în Cetatea în care destinul lumii va fi pecetluit. De aceea Isus anunță încă o dată ucenicilor săi: Iată că urcăm la Ierusalim și se vor împlini toate cele scrise de profeți despre Fiul omului… (Lc 18,31). Această atmosferă conferă gesturilor Învățătorului […]

Ritul latin