Arhive

Arhiva pentru ritul ‘Ritul latin’

Cine este vrednic de încredere în cele mai mici lucruri este vrednic și în cele mari

18 October 2010

Când a rostit parabola administratorului necinstit pe care am auzit-o în Evanghelia de azi, Isus trebuie să se fi inspirat dintr-un fapt real din vremea aceea; un scandal financiar, o țeapă, un act de corupție care fusese descoperit și despre care vorbea toată lumea. E una din parabolele cele mai dificile de înțeles din toată […]

Ritul latin

Rugăciunea se naște din credință, iar credința se hrănește din rugăciune

18 October 2010

Anul liturgic se va încheia curând cu sărbătoarea lui Cristos Regele și Judecătorul întregii omeniri. Temele acestor ultime duminici ale anului liturgic sunt legate de ultimul destin al omului și al lumii. Timpul până la a doua venire a lui Cristos de la sfârșitul lumii este un timp de așteptare, pe care îl petrecem în […]

Ritul latin

Credința ta te-a vindecat

18 October 2010

Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am auzit acum ne vorbește despre două lucruri pe care ar trebui să fie întotdeauna nedespărțite, dar pe care, în realitate, rar le găsim împreună în viața oamenilor: miracolul și recunoștința. Miracolul vine de la Dumnezeu, recunoștința vine de la om, dar aceasta din urmă e atât de rară, încât […]

Ritul latin

Cel drept va trăi prin credința lui

18 October 2010

Tema centrală a Cuvântului lui Dumnezeu propus pentru Liturghia duminicii de astăzi este credința. Sfântul Beda Venerabilul ne vorbește despre importanța fundamentală a credinței în viața omului într-o carte a sa în care descrie încreștinarea Angliei. Când primul misionar a ajuns pe pământul britanic, regele a convocat sfatul înțelepților, spre a decide ce atitudine trebuie […]

Ritul latin

Cine se înalță va fi smerit (1)

18 October 2010

Cuvântul lui Dumnezeu din această duminică gravitează în jurul acestei fraze din Evanghelie: “Cine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat”. În această temă a umilinței ne-au introdus cuvintele din prima lectură, din Vechiul Testament: “Cu cât ești mai mare, cu atât să te smerești mai mult. Astfel, vei găsi […]

Ritul latin

Cine se înalță va fi smerit (2)

18 October 2010

E lucru cunoscut și în antichitate, înțelepții, filosofii dădeau discipolilor lor învățăturile cele mai însemnate în cadrul unui banchet. Uneori dădeau operele care cuprindeau aceste învățături titlul Banchetul. Astfel avem celebrul tratat de la Palaton intitulat Banchetul. Tot în cadrul unui banchet a voit și Isus să dea prețioasele învățături din Evanghelia de azi. Umilința […]

Ritul latin

Păzește poruncile până la venirea Domnului

18 October 2010

Profetul Amos este impresionat și tulburat de prăpastia care exista între bogații și săracii din capitala Regatului Israel, sau de Nord, Samaria, pe vremea regelui Ieroboam al II-lea (783-743 î.C.). O mână de bogați trăiau într-un lux, într-un huzur de nedescris, în orgii, petreceri și chefuri neîntrerupte: bucate și vinuri alese, muzică și parfumuri rafinate, […]

Ritul latin

Umilința este și o virtute

11 September 2010

“Fiule, cu blândețe săvârșește lucrurile tale și vei fi iubit de omul cel iubit de Dumnezeu.” Sir. 3, 17-18; 28-29 “Voi v-ați apropiat de munte, de cetatea Dumnezeului celui viu…” Evr. 12, 18-19; 22-24 “Oricine se înalță va fi smerit, și cine se smerește va fi înălțat.” Lc. 14, 1; 7-14 Taina înțeleptului Da, umilința […]

Ritul latin

Duminica a XXIII-a (C)

11 September 2010

Evanghelia acestei duminici reamintește oricărui creștin că prin Botez s-a angajat în modul cel mai total să-l urmeze pe Isus Cristos. Acest angajament al întregii persoane în slujba lui Cristos se concretizează adesea prin renunțări : să fii nevoit să dai întâietate lui Cristos față de tată, mamă, soție, copii, frați și surori sau chiar […]

Ritul latin

Faceți-vă prieteni din bogățiile nedrepte

11 September 2010

Vă rog să luați aminte cu toată atenția la porunca neobișnuită a lui Isus: Faceți-vă prieteni din bogățiile nedrepte! Sigur, se pune mai întâi problema unei cercetări riguroase a conștiinței asupra a tot ceea ce avem, ca apoi să vedem în ce măsură sunt drepte sau nedrepte aceste bogății. Străduința unuia sau a altuia de […]

Ritul latin