Arhive

Arhiva autorului

Duminica a II-a din Timpul Pascal Ciclul C (lectio divina)

9 April 2010

TEXTUL BIBLIC: Ioan 20,19-31 Isus le apare discipolilor săi 19 În seara aceleiași zile, prima a săptămânii, deși ușile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: «Pace vouă!». 20 Zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Discipolii s-au bucurat când l-au […]

Ritul latin

Duminica Floriilor Ciclul C (lectio divina)

29 March 2010

TEXTUL BIBLIC: Luca 22,14-23,56 14 Când a sosit ceasul, Isus s-a așezat la masă împreună cu apostolii. 15 El le-a spus: «Mult am dorit să mănânc cu voi acest ospăț de Paști înainte de a pătimi. 16 Căci vă spun: de acum nu voi mai lua parte la acest ospăț de Paști până când nu […]

Ritul latin

Duminica a IV-a din Postul Mare Ciclul C (lectio divina)

13 March 2010

TEXTUL BIBLIC: Luca 15,1-3.11-32 1 În acel timp, văzând cum vameșii și păcătoșii se apropie de Isus, ca să-l asculte, 2 fariseii și cărturarii cârteau împotriva lui spunând: «Acest om se arată prietenos cu cei păcătoși și stă la masă cu ei». 3 Atunci Isus le-a spus această parabolă: 11 «Un om avea doi fii. […]

Ritul latin

Duminica a III-a din Postul Mare Ciclul C (lectio divina)

13 March 2010

TEXTUL BIBLIC: Luca 13,1-9 Convertirea 1 Într-o zi au venit unii și i-au povestit lui Isus ce li se întâmplase unor galileeni, al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor. 2 «Credeți voi, le-a răspuns Isus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au avut această soartă? 3 […]

Ritul latin

Duminica a II-a din Postul Mare Ciclul C (lectio divina)

13 March 2010

TEXTUL BIBLIC: Luca 9,28-36 Isus se schimbă la față 28 După opt zile, Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și s-au urcat pe munte ca să se roage. 29 Pe când se ruga, aspectul feței i s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare. 30 Și iată, doi […]

Ritul latin

Duminica I din Postul Mare Ciclul C (lectio divina)

13 March 2010

TEXTUL BIBLIC: Luca 4,1-13 Isus îl învinge pe diavol 1 Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost condus de către Duhul Sfânt în pustiu 2 și timp de patruzeci de zile a fost ispitit de diavol. Nu a mâncat nimic1 în zilele acelea, iar când s-a împlinit timpul i […]

Ritul latin

Duminica a 5-a de peste an Ciclul C (lectio divina)

6 February 2010

TEXTUL BIBLIC: Luca 5,1-11 O pescuire minunată 1 În acel timp, Isus se afla pe malul lacului Genezaret; lumea se îmbulzea în jurul lui, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. 2 Isus a văzut două bărci trase la malul lacului; pescarii coborâseră din ele și-și spălau mrejele. 3 Isus s-a urcat într-una din bărci, care […]

Ritul latin

Duminica a 4-a de peste an Ciclul C (lectio divina)

6 February 2010

TEXTUL BIBLIC: Luca 4,21-30 21 În acel timp, în sinagoga din Nazaret, Isus a spus: «Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-ați auzit acum s-au împlinit astăzi». 22 Toți îl încuviințau și se mirau de cuvintele pline de har, care ieșeau din gura lui. Ei se întrebau: – Nu este el oare fiul lui Iosif? […]

Ritul latin

Duminica a 3-a de peste an Ciclul C (lectio divina)

6 February 2010

TEXTUL BIBLIC: Luca 1,1-4; 4,14-21 1 1-4 Mai mulți au încercat deja să alcătuiască o relatare a faptelor care s-au petrecut printre noi, așa cum ni le-au transmis cei care, de la început, au fost martori oculari și au devenit slujitori ai cuvântului. După ce m-am informat cu grijă asupra tuturor faptelor, chiar de la […]

Ritul latin

Duminica a 2-a de peste an Ciclul C (lectio divina)

6 February 2010

TEXTUL BIBLIC: Ioan 2,1-12 Isus transformă apa în vin 1 După trei zile, în localitatea Cana, din Galileea, era o nuntă. Mama lui Isus era acolo. 2 A fost chemat și Isus cu ucenicii săi la nuntă. 3 Terminându-se vinul, mama lui Isus i-a zis: – Nu mai au vin. 4 Isus i-a răspuns: – […]

Ritul latin