Start > Ritul latin > Duminica a IV-a din Postul Mare Ciclul C (lectio divina)

Duminica a IV-a din Postul Mare Ciclul C (lectio divina)

13 March 2010
707 afișări

Autor: FSC
Copyright: FSC
Duminica a IV-a din Post (Anul C)

TEXTUL BIBLIC: Luca 15,1-3.11-32

1 În acel timp, văzând cum vameșii și păcătoșii se apropie de Isus, ca să-l asculte, 2 fariseii și cărturarii cârteau împotriva lui spunând: «Acest om se arată prietenos cu cei păcătoși și stă la masă cu ei».

3 Atunci Isus le-a spus această parabolă:

11 «Un om avea doi fii. 12 Cel mai tânăr dintre ei i-a zis tatălui: “Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine”. Și tată le-a împărțit averea.

13 După câteva zile, fiul cel mai tânăr a strâns tot ce avea și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată.

14 După ce a cheltuit totul, a venit o mare foamete în țara aceea și el a început să ducă lipsă. 15 Atunci s-a dus și s-a aciuat pe lângă unul dintre locuitorii țării aceleia, care l-a trimis la țarina sa, ca să-i păzească porcii. 16 Acum ar fi fost bucuros să-și umple stomacul cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nici pe acestea nu i le dădea nimeni.

17 Venindu-și în fire, și-a zis: “Câți argați ai tatălui meu au pâine din belșug, iar eu mor aici de foame! 18 Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta; 19 nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul din argații tăi”. 20 S-a ridicat deci și s-a dus la tatăl său.

Pe când era încă departe, tatăl său l-a văzut și l-a cuprins mila, i-a alergat în întâmpinare, s-a aruncat de gâtul lui și l-a sărutat de nenumărate ori. 21 Fiul i-a zis: “Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău…”.

22 Dar tatăl a spus servitorilor săi: “Aduceți repede haina cea mai frumoasă și îmbrăcați-l; puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare; 23 aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, 24 căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit”.

Și au început să petreacă.

25 Fiul cel mai mare era la câmp. La întoarcere, când s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. 26 L-a chemat pe unul dintre servitori și l-a întrebat ce se întâmplă.

27 Servitorul i-a răspuns: “Fratele tău s-a întors, iar tatăl tău, pentru că l-a redobândit sănătos și teafăr, a tăiat vițelul cel îngrășat”.

28 Atunci fiul mai mare, cuprins de mânie, nu voia să intre. Tatăl său a ieșit să-l înduplece. 29 El însă i-a răspuns tatălui: “Iată, eu de atâția ani îți slujesc și niciodată nu ți-am călcat porunca, mie însă niciodată nu mi-ai dat măcar un ied, ca să petrec cu prietenii mei. 30 Dar când sosește acest fiul al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, îi tai vițelul cel îngrășat!”.

31 “Fiule, i-a zis, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce-i al meu este și al tău. 32 Trebuia, așadar, să petrecem și să ne veselim, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit!”».

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Liturgia Bisericii ne dăruiește în această duminică unul din cele mai frumoase și elocvente texte evanghelice din tot Noul Testament. E vorba de introducerea la capitolul 15 din Luca plus lunga parabolă care începe la versetul 11 și se intitulează în diferite moduri: parabola “fiului risipitor”, a “tatălui milostiv”, a “celor doi fii”, etc.

Din nou este vorba de un text propriu al sfântului Luca și care începe cu o introducere (versetele 1 la 3), care situează foarte bine întreaga relatare. De Domnul se apropie persoane de faimă foarte rea, păcătoșii publici, adică oameni cunoscuți de toți în fiecare localitate sau cătun. Acest lucru provoacă reacția fariseilor și învățătorilor Legii. Îl critică pe Isus că-i primește și că mănâncă împreună cu ei. Domnul, în loc să răspundă cu un discurs lung, va folosi trei parabole: două mai mici (pe care liturgia le omite astăzi) și cea care dă trup întregii relatări de astăzi.

În lunga noastră parabolă sunt trei personaje, fac parte din una și aceeași familie însă între ele au caracteristici foarte diferite. Să vedem fiecare personaj cu o scurtă descriere a ceea ce face. Ne vor folosi de “oglindă” pentru a actualiza Cuvântul lui Dumnezeu în propria noastră viață:

- Fiul cel mai tânăr: cere moștenirea sa; vinde bunurile și se dedică distracției făcând răul; irosește toți banii; îi este foame; lucrează păzind porci; înțelege cât de nesăbuit a fost; se decide să se întoarcă la tatăl său pentru a fi un “argat” în plus; acceptă că s-a purtat rău față de Dumnezeu și față de tatăl său;

- Fiul cel mai mare: lucrează la câmp; se supără din cauza sărbătorii și nu vrea să intre; se confruntă cu tatăl său și reproșează atitudinea fratelui său.

- Tatăl: împarte moștenirea; aleargă în întâmpinarea fiului mai mic cu iubire și-l primește cu îmbrățișări și sărutări; îl îmbracă și-i pune inel în deget și încălțăminte în picioare (semn că redevine fiu); organizează o mare sărbătoare; îl roagă pe fiul mai mare să participe la sărbătoare; îi explică motivele pentru care este sărbătoare și veselie.

În afară de personaje este foarte important să percepem climatul de fericire și veselie care se experimentează în lumina iertării, milostivirii, înțelegerii și compasiunii tatălui.

Pentru a ține cont: Titlurile pe care edițiile Bibliei le dau diferitelor părți nu sunt nici “inspirate” nici “canonice”. Adică nu sunt “Cuvântul lui Dumnezeu”. Sunt scheme didactice pe care diferiți editori ai Bibliei le plasează în edițiile lor pentru o ușurință mai mare în căutarea textelor. Pentru aceasta, parabola pe care o medităm astăzi poate să fie intitulată în diferite forme.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Ex 34,6; Os 11,8-9; Os 2,21; Lc 6,36.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar cuvântul “Milostivire, milostiv”.

Întrebări pentru lectură

- Cine se apropie de Isus? Ce face Isus cu ei?

- Ce reproșează fariseii și învățătorii Legii?

- Cum reacționează Isus în fața criticii care i se aduce?

- Cum începe parabola?

- Cum era compusă familia care ni se prezintă astăzi?

- Ce cere fiul cel mai mic?

- Ce face tatăl?

- Cum folosește banii fiul cel mai mic?

- În fața lipsurilor pe care trebuie să le îndure, ce se gândește fiul cel mai mic? Ce face el?

- Cum îl primește tatăl? Notați toate acțiunile pe care le face.

- Cum reacționează fiul cel mai mare?

- Ce-i explică tatăl fiului mai mare?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Ca păcătos, mă “apropii” de Isus pentru ca să mă vindece și să mă ierte?

- Privesc cu “ochi răi” că frații “mai răi” se apropie de Isus pentru a-și schimba viața?

- Accept eu că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu al iubirii și milostivirii?

- Ca întrebare generală, ce atitudini ale fiului mai mic, ale fiului mai mare și ale tatălui există astăzi în inima mea?

- Când mă îndepărtez de drumul Domnului caut eu să mă convertesc cu umilință și să mă întorc la El așa cum face fiul mai mic?

- Ce lipsuri am experimentat atunci când am fost în păcat și în păcat grav?

- Mă hotărăsc să mă întorc la “casa tatălui meu”?

- Experimentez eu că tatăl mă primește cu brațele deschise?

- Descopăr milostivirea și compasiunea lui Dumnezeu față de mine?

- Trăiesc reîntâlnirea cu Dumnezeu ca o sărbătoare plină de bucurie și fericire?

- Sunt capricios și un pic mândru asemenea fiului mai mare?

- Refuz să mă bucur pentru reconcilierea fraților cu Dumnezeu?

- Caut să am atitudinea de iubire și milostivire pe care o are tatăl față de ceilalți?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru rugăciune ne putem lăsa luminați de un psalm penitențial. Poate să fie prima parte a Psalmului 51[50]:

Iartă-mă, Dumnezeul meu

(1-2) Maestrului de cor. Al lui David. Când a venit la el profetul Natan după ce păcătuise cu Betsabea.

1 (3) Ai milă de mine,

Dumnezeule,

după marea ta bunătate,

și după mulțimea îndurărilor tale,

șterge fărădelegea mea.

2 (4) Spală-mă cu desăvârșire

de nelegiuirea mea

și curăță-mă de păcatul meu.

3 (5) Căci recunosc fărădelegea mea

și păcatul meu stă pururi înaintea mea.

4 (6) Împotriva ta, numai împotriva ta

am păcătuit

și ce-i rău înaintea ta am făcut.

De aceea, tu ești drept în sentințele tale

și nepărtinitor în judecățile tale.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru interiorizarea mesajului, vom folosi imaginea sărbătorii și a veseliei (versetele 24 și 32):

- Se cuvine să ne bucurăm și să ne veselim când ființa umană se deschide la Dumnezeu…

- Se cuvine să ne bucurăm și să ne veselim când dușmanii se împacă…

- Se cuvine să ne bucurăm și să ne veselim când soții caută să crească în iubirea lor…

- Se cuvine să ne bucurăm și să ne veselim când adversarii își dau mâna cu sinceritate…

- Se cuvine să ne bucurăm și să ne veselim când se oferă și se primește iertarea…

- Se cuvine să ne bucurăm și să ne veselim când prietenii cresc în generozitate…

- Se cuvine să ne bucurăm și să ne veselim când triumfă adevărul asupra minciunii…

- Se cuvine să ne bucurăm și să ne veselim când binele învinge răul în toate formele sale…

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Ca discipol al Domnului să mă deschid cu sinceritate la milostivirea Tatălui Veșnic.

Propunere comunitară

- Dialogați în grupul tău de tineri în privința “fiului mai mic”. Tineretul de astăzi în linii generale, are unele din caracteristicile acestui fiu risipitor? În caz de răspuns pozitiv, în ce situații se exprimă și în ce formă? Ce se poate face astăzi în mod concret pentru ca tinerii îndepărtați de Dumnezeu să se întoarcă la El?

Ritul latin