Start > Ritul latin > Duminica I din Postul Mare Ciclul C (lectio divina)

Duminica I din Postul Mare Ciclul C (lectio divina)

13 March 2010
894 afișări

Autor: FSC
Copyright: FSC
Duminica I-a din Post (Anul C)

TEXTUL BIBLIC: Luca 4,1-13

Isus îl învinge pe diavol

1 Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost condus de către Duhul Sfânt în pustiu

2 și timp de patruzeci de zile a fost ispitit de diavol. Nu a mâncat nimic1 în zilele acelea, iar când s-a împlinit timpul i s-a făcut foame.

3 Atunci i-a zis diavolul:

- Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să se prefacă în pâine.

4 Isus i-a răspuns:

- Scris este: “Nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu”.

5 Apoi diavolul l-a dus pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii 6 și i-a zis:

- Îți voi da toată puterea și slava acestei împărății, căci sunt ale mele și le dau cui vreau eu.

7 Dacă, așadar, te vei închina înaintea mea, toate vor fi ale tale.

8 Isus i-a răspuns:

- Scris este: “Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești”.

9 Apoi diavolul l-a dus la Ierusalim, l-a așezat pe aripa templului și i-a zis:

- Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, 10 căci scris este:

“Va porunci îngerilor săi

ca să te păzească”,

11 și iarăși: “Ei te vor purta pe mâini,

ca să nu-ți lovești piciorul

de vreo piatră”.

12 Isus i-a răspuns:

- S-a spus: “Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău!”.

13 După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul s-a îndepărtat de Isus pentru un anumit timp.

_________________________________________________________________________________

1 4,2 N-a mâncat nimic: În anumite ocazii speciale, iudeii nu mâncau ca să arate iubirea lor și slujirea lor față de Dumnezeu.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Prima duminică din timpul Postului Mare este dedicată pentru a contempla misterul “ispitirilor” lui Isus. Relatarea apare în Mt, Mc și Lc. Anul acesta, în ciclul C, se proclamă textul din Luca.

Este interesant de observat, începând de la primul verset, că Duhul este cel care-i dă putere lui Isus și tot Duhul îl duce în pustiu, în locul ispitirilor. Domnul stă patruzeci de zile fără să mănânce și i se face foame. Pornind de la această necesitate naturală, diavolul începe să-l ispitească încercând să-l convingă să prefacă niște pietre în pâine. Isus răspunde la această cursă cu însuși Cuvântul lui Dumnezeu din Deuteronom 8,3. În al doilea rând, satana îl ispitește pe Domnul cu puterea: dacă se prosternă în fața lui va fi stăpân peste toate împărățiile din lume. Isus răspunde din nou cu Scriptura, în acest caz citează Deuteronom 6,13. În al treilea rând diavolul va încerca să-l ispitească pe Învățător în însăși sfera lui religioasă. Îi propune să se arunce de la înălțimea cea mai mare a templului din Ierusalim, dat fiind faptul că este scris în Biblie că Dumnezeu va porunci îngerilor săi ca să-l păzească (Ps 90,11-12). Este incredibil că însuși satana folosește Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l îndepărta pe Isus de la drumul său! Domnul, și în acest caz, răspunde cu Scriptura citând Deuteronom 6,16. După asta, diavolul se îndepărtează pentru un anumit timp dat fiind faptul că în mod constant, de-a lungul vieții lui Isus, a încercat să-l îndepărteze de la drumul său.

În lumina relatării este important să ținem cont de câteva criterii “catehetice” în privința ispitelor:

1. Ispita nu este un păcat. Isus este Dumnezeu și prin urmare el nu are păcat; experimentează ispita însă nu cedează în fața ei. Există oameni care confundă ispita cu păcatul. Asta este o greșeală. Ispita înseamnă a percepe acțiunea satanei care vrea să abată de la calea lui Dumnezeu, a binelui și a adevărului. Păcatul înseamnă a con-simți, a ceda în fața ispitei…

2. Nu Dumnezeu ispitește ci satana, diavolul, “tatăl minciunii”. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni dat fiind faptul că ispita înseamnă a provoca îndepărtarea de Dumnezeu și de planurile lui. Pentru aceasta nimeni să nu confunde și să creadă sau să spună că este ispitit de Dumnezeu… Ceea ce este adevărat e că Dumnezeu permite “încercarea” sau “crucea” în viața noastră. Acest lucru este foarte misterios și de multe ori nu se găsește o explicație “rațională” pentru realitatea bolii, a catastrofelor, a morții și a suferințelor în general. Însă dacă Dumnezeu permite încercarea nu este pentru a ne îndepărta de El și de căile lui. Dimpotrivă, Dumnezeu permite încercarea în viața noastră pentru ca să fim întăriți în drumul nostru de credință…

3. Isus nu a fost ispitit numai cu această ocazie deosebită care ni se relatează. Acest text este un moment prototipic al ispitirilor lui Isus care folosesc ca model pentru realitatea întregii sale vieți. Isus a fost ispitit de satana de-a lungul vieții sale pământești de multe ori și în diferite forme. Câteva dintre ispitirile Domnului nu le cunoaștem dat fiind faptul că evangheliștii n-au putut să relateze toate evenimentele din viața lui Cristos, ci numai unele. Alte ispitiri apar în textele evanghelice în mai multe ocazii: de exemplu atunci când doresc să-l proclame rege dintr-o perspectivă pământească, socială și politică; când doresc ca el să facă “minuni” după gustul și necesitatea punctuală a fiecărui grup și/sau persoane; când doresc ca el să coboare de pe cruce și să demonstreze că realmente este Dumnezeu, etc.

Pentru a ține cont: Pustiul are, în VT și în literatura extrabiblică a poporului din Vechea Alianță, o simbologie multilaterală. Pe de o parte este semn al non-ospitalității, al dificultății, al “aridului” asociat cu lipsa de apă și de viață. Pe de altă parte este locul întâlnirii cu Dumnezeu, prin care implică o căutare a esențialului, a ceea ce este mai important. Este spațiul necesității de purificare și de întoarcere la esențial care provoacă în inimă un loc cu aceste caracteristici…

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 4,1-11; Mc 1,12-15; Dt 8,1-2; In 13,2.27; Lc 22,3.53.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar cuvântul “Ispită”.

Întrebări pentru lectură

- Cum începe relatarea?

- Cine îl conduce pe Isus?

- Unde îl conduce?

- Cât timp stă Isus în pustiu?

- Ce vrea să facă satana?

- Sunt descrise “cursele satanei”?

- Care sunt aceste “curse”?

- Cum răspunde și cum reacționează Domnul în fața ispitirilor diavolului?

- Ce are special a treia ispitire? Ce folosește satana pentru a-l convinge pe Domnul?

- Ce face Isus?

- Cum se termină relatarea?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Mă las condus de Duhul lui Dumnezeu?

- Unde mă duce astăzi Duhul lui Dumnezeu?

- Ce implică pentru mine pustiul?

- Ce tipuri de “pustiu” experimentez astăzi în viața mea? Ce pustiuri am trăit în trecut? Ce pustiuri pot prevedea în viitorul meu?

- Cum reacționez în fața realității pustiului?

- Care sunt ispitele mele astăzi? Care sunt cursele satanei pentru a mă abate de la drum?

- Pornind de la care “necesități vitale fundamentale” poate să mă ispitească astăzi diavolul?

- În ce situații de putere experimentez cursele ispititorului?

- În viața mea religioasă și spirituală poate să fie de asemenea vreun tip de ispită asemănătoare cu aceea pe care o experimentează Domnul?

- Confund eu ispita cu păcatul? În ce constă deosebirea?

- Confund eu ispitele satanei și încercările lui Dumnezeu? Care este diferența?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru a ne ruga cu acest text poate fi foarte iluminant un verset din Prima Scrisoare către Corinteni:

1Cor 10,13

13 Încă nu v-a încercat o ispită care să depășească măsura omenească. Dumnezeu este credincios: el nu va permite să fiți ispitiți peste ceea ce puteți, însă o dată cu ispita vă va da și o ieșire ca să o puteți îndura.

Este interesant ceea ce Paul le spune corintenilor. Astăzi ne repetă asta fiecăruia dintre noi. Fie ca să putem să-l ascultăm pentru a da răspunsul nostru în rugăciune.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru contemplație vă propun folosirea cererii din Tatăl Nostru: Și nu ne duce pe noi în ispită…

O putem repeta de mai multe ori în timp ce ne gândim la situațiile din viață în care ne vedem supuși ispitei.

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Alege o ispită mai mult sau mai puțin obișnuită în propria viață pentru a fi deosebit de atent, cu puterea lui Dumnezeu, pentru a rezista și a învinge împreună cu Domnul.

Propunere comunitară

- Dialoghează în mijlocul tinerilor pentru a detecta “ispitele” mai obișnuite ale tinerilor în cadrul “necesităților vitale fundamentale”. Încercați să detectați cauzele și să vă gândiți la posibilele căi de soluție pentru a le depăși.

Ritul latin