Start > Ritul latin > Duminica a 4-a de peste an Ciclul C (lectio divina)

Duminica a 4-a de peste an Ciclul C (lectio divina)

6 February 2010
826 afișări

Autor: FSC
Copyright: FSC
Duminica a IV-a de peste an (Anul C)

TEXTUL BIBLIC: Luca 4,21-30

21 În acel timp, în sinagoga din Nazaret, Isus a spus: «Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-ați auzit acum s-au împlinit astăzi».

22 Toți îl încuviințau și se mirau de cuvintele pline de har, care ieșeau din gura lui. Ei se întrebau:

- Nu este el oare fiul lui Iosif?

23 Însă el le-a zis:

- Desigur, îmi veți spune zicala: “Doctore, vindecă-te pe tine însuți”.

Noi am auzit tot ce s-a petrecut la Cafarnaum. Fă la fel și aici, în cetatea ta natală. 24 Apoi a adăugat: “Vă spun adevărul: nici un profet nu este bine primit în locul său de baștină. 25 Vă spun adevărul că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a închis cerul trei ani și șase luni, încât a venit o foamete mare peste toată țara, 26 dar la nici una dintre ele nu a fost trimis Ilie; în schimb a fost trimis la o văduvă străină în Sarepta Sidonului. 27 Și mulți leproși erau în Israel, pe vreme profetului Elizeu, dar nici unul nu a fost curățit; în schimb a fost curățit Naaman, un sirian”.

28 Când au auzit aceste lucruri, toți cei din sinagogă s-au umplut de mânie. 29 Ridicându-se, l-au scos afară din localitate și l-au dus la un povârniș al colinei pe care era clădită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. 30 Dar el, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Este mai mult decât clară relația și continuitatea dintre textul evanghelic de duminica trecută și textul de astăzi. Până acolo încât se repetă versetul 21 cu care începe relatarea pe care o medităm astăzi.

Isus ratifică faptul că în El se împlinesc profețiile mesianice vestite de Isaia cu multe secole înainte. El este realmente Profetul cu majuscule, nu este un profet ci este profetul definitiv și principal; cel care împlinește și ne revelează în mod perfect chipul lui Dumnezeu.

Cuvântul profet în limba noastră română are o etimologie interesantă. Derivă din greacă unde este particula pro plus rădăcina fanai. Fanai înseamnă “a spune”. Particula pro poate să aibă două sensuri: “înainte” și “în numele lui”. Ambele sensuri se împletesc pentru a explica în mod clar funcția pe care o are profetul… Literalmente profetul este cel care “spune înainte” și cel care “spune din partea lui”.

Verbul “a spune”, fanai în greacă, face referință la cuvânt. Ceea ce se spune este un cuvânt: poate să fie numai fonetic, poate fi și scris, poate fi gestual; poate fi direct, poate fi metaforic sau poetic. Profetul “spune” ceva…

Când spune asta? Îndeosebi înainte…

Acel “înainte”… Uneori s-a înțeles ca prezicător sau vizionar. Cel care descrie lucruri care urmează să se întâmple. Acest sens este foarte restrictiv. În realitate sensul este mult mai profund și complex. “A spune înainte” înseamnă a trasa drumul, a indica ruta, a anticipa evenimentele nu ca “prezicător” ci ca drumeț care cunoaște drumul și pentru asta poate să conducă: acestea sunt drumurile adevărului, acestea nu sunt drumurile lui… acestea din urmă duc la moarte, primele duc la viață… Aici iese în evidență rolul “educator”, “de învățare” al profetului… Cel care educă ajută la anticipare…

Însă este al doilea sens al lui pro… Acela “din partea lui”… Profetul vestește Cuvântul lui Dumnezeu, nu cuvântul său.

Isus ca Profet, fiind însuși Dumnezeu și Domn, revelează, face cunoscut Cuvântul veșnic al Tatălui din ceruri…

În Evanghelia pe care o medităm astăzi percepem că într-un prim moment se ascultă cuvântul Profetului Isus cu mult entuziasm. După aceea, mulțimea din cetatea sa Nazaret, descoperă că el este fiul lui Iosif și atunci încep să nu mai aibă încredere. Isus, atunci, le citează o primă zicală: “Doctore, vindecă-te pe tine însuți!”. Imediat le spune o altă zicală populară: … “nici un profet nu este bine primit în locul său de baștină”. Această frază reflectă experiența poporului lui Israel. Domnul dă două exemple foarte vechi, de doi mari profeți, pentru a ratifica învățătura sa: pe de o parte este Ilie care dă de mâncare unei văduve păgâne din Sarepta Sidonului; pe de altă parte este Elizeu care-l vindecă pe Naaman sirianul. Ambele personaje, văduva și Naaman, au în comun faptul că sunt păgâni, adică nu aparțin poporului lui Israel…

Aceste exemple, care dezvăluie atitudinea de lipsă de credință și de refuzare a profeților autentici ai lui Dumnezeu, îi înfurie pe concetățenii lui Isus care vor să-l arunce într-o prăpastie. Însă Domnul se retrage din Nazaret.

Pentru a ține cont: Ilie și Elizeu sunt primii doi “mari profeți” din Israel. Ei exercită slujirea prin secolul al IX-lea î.C. și istoriile lor sunt relatate îndeosebi în prima și a doua Carte a Regilor din Vechiul Testament.

Alte texte biblice pentru a confrunta: 1Re 17; 2Re 5; In 8,59.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar cuvântul “Profeție, profet”.

Întrebări pentru lectură

- Unde se află Isus?

- Cu cine vorbește?

- Ce spune Domnul la începutul relatării?

- Ce atitudine au oamenii la începutul ascultării cuvintelor sale?

- Ce se întâmplă după aceea? Ce se întreabă oamenii din Nazaret?

- Ce va răspunde Domnul?

- Care sunt cele două zicale populare pe care le citează Isus?

- Ce exemple din istoria lui Israel le amintește Domnul?

- Cine erau Ilie și Elizeu? Ce fac ei?

- Cum reacționează persoanele care erau în sinagogă?

- Ce fac ei cu Isus?

- Ce pretind să facă ei după aceea?

- Cum se retrage Domnul?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Descopăr eu în Isus pe Profetul cu majusculă care vine să-i mântuiască pe toți bărbații și femeile?

- Ascult cu plăcere cuvintele și învățăturile Domnului vieții?

- Mă “scandalizează” faptul că Mântuitorul lumii este și fiul adoptiv al lui Iosif, născut la Betleem și crescut în Nazaret?

- Descopăr eu ca important că Domnul că este de rasa noastră umană și că, de aici, ne mântuiește?

- Ce cred despre cele două zicale pe care Domnul le spune cu privire la activitatea sa?

- Ca ar fi pentru mine astăzi profeții autentici ai lui Isus Cristos?

- Cine ar putea să fie astăzi Ilie și Elizeu?

- Cine ar fi astăzi “păgânii”?

- Cine ar fi astăzi văduva din Sarepta și Naaman sirianul, adică aceia care nu fac parte din credința noastră și care totuși par să fie mai deschiși la căile Domnului?

- Mă “umplu de mânie” sau m-am “umplut de mânie” vreodată față de Isus? Dacă răspunsul este pozitiv: de ce? În ce circumstanțe? Cum s-a terminat situația respectivă?

- Are impact asupra mea puterea suverană cu care Domnul pleacă din mijlocul celor care vor să-l arunce în prăpastie?

- Descopăr eu că sunt chemat să fiu profet al unicului Profet cu majuscule care este Domnul?

- Vestesc Cuvântul lui celorlalți frați chiar dacă acest lucru poate să nu fie pe placul tuturor?

- Mă angajez din punct de vedere educativ ca să arăt căile Domnului pentru rudele și prietenii mei?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru rugăciune să ne lăsăm conduși de un alt profet autentic din Israel: Ieremia. Să citim textul chemării acestui mare profet.

Ieremia 1,4-10

Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia

4 Domnul mi s-a adresat zicându-mi:

5 «Mai înainte de a te forma în sânul mamei tale, eu te-am cunoscut; mai înainte de a te naște, eu te-am consacrat; vreau să fac din tine un profet pentru popoare».

6 Iar eu am răspuns:

- Ah, Doamne Dumnezeule, eu nu știu să vorbesc, pentru că nu sunt decât un copil.

7-9 Însă Domnul mi-a spus:

- Să nu zici: “Sunt un copil”, căci vei merge la toți la care te voi trimite și le vei spune tot ce îți voi porunci eu. Să nu te temi de dânșii, căci eu sunt cu tine ca să te ocrotesc, spune Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna, mi-a atins buzele și mi-a zis: “Iată pun cuvintele mele pe buzele tale. 10 Să știi că îți dau astăzi putere asupra popoarelor și împărățiilor, ca să smulgi și să dobori, ca să dărâmi și să distrugi, ca să construiește și să plantezi.

Să ne lăsăm luminați de începutul vocației profetice a lui Ieremia și astfel să trezim rugăciunea în inima noastră.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru a realiza contemplația, vă propunem să reluăm cuvântul profetului pentru a-l recrea în propria viață cu circumstanțele speciale care revin fiecăruia să-l experimenteze. Să ne însușim câteva fraze scurte după această schemă:

- Doamne Isuse, Profet al lui Dumnezeu, învață-mă să fiu profetul tău în mijlocul prietenilor mei…

- Doamne Isuse, Profet al lui Dumnezeu, învață-mă să fiu profetul tău în mijlocul rudelor mele…

- Doamne Isuse, Profet al lui Dumnezeu, învață-mă să fiu profetul tău în mijlocul ambientelor de tineret…

- Doamne Isuse, Profet al lui Dumnezeu, învață-mă să fiu profetul tău în…

- Doamne Isuse, Profet al lui Dumnezeu, învață-mă să fiu profetul tău în…

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Alege un loc deosebit din orizontul propriei vieți (ținând cont de ceea ce s-a contemplat în pasul anterior) și decide-te în mod punctual și precis pentru a exercita slujirea profetică.

Propunere comunitară

- Stabilește în grupul tău de tineri un dialog pentru a descoperi cine sunt “profeții” tinerilor de astăzi. Găsiți cine ar fi profeții autentici și cine ar putea să fie “profeți falși”.

Ritul latin