Start > Ritul latin > Duminica a 2-a de peste an Ciclul C (lectio divina)

Duminica a 2-a de peste an Ciclul C (lectio divina)

6 February 2010
1,070 afișări

Autor: FSC
Copyright: FSC
Duminica a II-a de peste an (Anul C)

TEXTUL BIBLIC: Ioan 2,1-12

Isus transformă apa în vin

1 După trei zile, în localitatea Cana, din Galileea, era o nuntă. Mama lui Isus era acolo. 2 A fost chemat și Isus cu ucenicii săi la nuntă.

3 Terminându-se vinul, mama lui Isus i-a zis:

- Nu mai au vin.

4 Isus i-a răspuns:

- Ce vrei de la mine, femeie1? Încă nu a venit ceasul meu.

5 Mama lui Isus a zis slujitorilor: «Faceți tot ce vă va spune». 6 Erau acolo șase vase de piatră, puse pentru curățirea iudeilor, fiecare de circa o sută de litri.

7 Isus le-a zis: «Umpleți vasele cu apă».

Ei le-au umplut până sus.

8 Atunci Isus le-a spus: «Scoateți acum și duceți nunului».

Și i-au dus. 9 Nunul a gustat apa prefăcută în vin. El nu știa de unde este vinul, slujitorii însă care scoseseră apă, știau. Nunul l-a chemat atunci pe mire 10 și i-a zis: «Orice om pune la masă mai întâi vinul cel bun și numai după ce au băut bine, îl pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul bun până acum».

11 Aceasta a fost prima minune pe care a săvârșit-o Isus; era la Cana, în Galileea; astfel și-a arătat slava și ucenicii lui au crezut în el. 12 După aceasta, s-a coborât la Cafarnaum împreună cu mama sa, cu rudele și ucenicii săi și au rămas acolo câteva zile.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Celebrăm în Liturgie duminica a doua din timpul de peste an, totuși însă astăzi, fără a lua din nou Evanghelia după sfântul Luca, ni se prezintă un text din Evanghelia după sfântul Ioan.

În mod tradițional se obișnuiește să fie numit “nunta din Cana”. Însă este la fel de interesant să ținem cont de titlul pe care ni-l dă versiunea Bibliei: “Isus transformă apa în vin”.

În timpul lui Isus, Cana era o mică localitate care era foarte aproape de Nazaret, în Galileea, unde trăia Isus. Acolo se celebrează o nuntă și sunt invitați Maria, Isus și ucenicii. În acel timp nunta nu se celebra la amiază așa cum obișnuim să facem noi astăzi (o cină sau un prânz). Iudeii din acest timp sărbătoreau nunta timp de trei, patru sau mai multe zile. De aceea era necesar să procure cele necesare pentru a avea grijă de invitați.

Mirii din celebrarea de astăzi au dificultatea că rămân fără vin. Maria, mereu atentă și generoasă, își dă seama de situație și-i spune lui Isus ce s-a întâmplat. Domnul îi răspunde că încă nu a venit timpul lui de a se revela ca Dumnezeu și de aceea se pare că nu vrea să se implice în acest eveniment. Cu toate acestea, Maria, care-l cunoaște bine pe fiul ei, le spune servitorilor de la sărbătoare o frază frumoasă: “Faceți tot ce vă va spune”. Isus le spune să umple vasele mari cu apă și după aceea să ia și să ducă nunului. Aici intervine surpriza: nu numai că apa s-a transformat în vine, ci acest vin este de calitate mai bună. Acest lucru îl descoperă nunul și-i spune mirelui.

Este interesant să vedem că Isus “anticipă” ora manifestării sale ca Dumnezeu în fața oamenilor înaintea cererii mamei sale. Pe de altă parte, trebuie ținut cont de câteva elemente din simbologia Vechiului Testament. În diferite texte, îndeosebi profetice, se descrie cerul ca un ospăț și mai specific ca un ospăț de nuntă unde este vin bun și din belșug.

Pentru a ține cont: În sens strict, în Evanghelia după sfântul Ioan, minunele lui Isus nu sunt numite “minuni” ca în celelalte evanghelii, ci “semne”. Adică “indicii sau semne” minunate care, pe bună dreptate, “semnalează” sau “semnifică” faptul că Isus este realmente Mesia care trebuia să vină în lume.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Lc 5,37-39; In 4,46-54; Gen 1,26-28; Gen 2,18-25.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în Noul Testament, tabelul sinoptic “Semnele în evanghelia după sfântul Ioan”.

Întrebări pentru lectură

- Unde merge Maria?

- La ce merge ea și cu cine merge?

- Ce se întâmplă la această sărbătoare?

- Ce face atunci Maria?

- Ce-i răspunde Isus?

- Pentru ce-i răspunde Domnul în forma aceasta?

- Cum reacționează Maria în fața atitudinii lui Isus?

- Ce le spune servitorilor?

- Ce le cere Domnul celor care lucrează ca servitori la nuntă?

- Ce se întâmplă cu apa care a fost pusă în vase?

- Cum este “vinul nou” pe care-l transformă Isus?

- Ce-i spune mirelui nunul?

- Ce semnificație are ceea ce a făcut Domnul?

- Cum reacționează ucenicii lui contemplând puterea pe care o are Învățătorul lor?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Sunt atent la necesitățile fraților asemenea Mariei în acest text?

- Percep, intuiesc, încerc să știu fără a deranja ceea ce alții pot să aibă nevoie astăzi?

- Am siguranța Mariei, care se încrede pe deplin în Isus și în ceea ce urmează să facă?

- Mă las inundat de atâta încredere?

- Ce implică pentru mine astăzi faptul că Maria îmi spune și ne spune: “Faceți ce vă va spune Isus”?

- Ascult de cuvântul lui Isus?

- Ce-mi spune și ce-mi cere astăzi Domnul?

- Las ca Domnul să transforme “apa” din viața mea în “vinul cel nou” al Împărăției lui Dumnezeu?

- Ce aspecte din viața mea trebuie să le transforme Domnul astăzi pentru ca să fie în dinamica Împărăției?

- Domnul vrea să-mi dea bucuria nouă a Împărăției: ce atitudine am eu în fața acestui lucru?

- Caut să descopăr semnele, indiciile și manifestările lui Dumnezeu în viața mea?

- Percep eu puterea Domnului?

- Încerc să cred și să fiu un ucenic autentic al lui Isus?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru rugăciune putem să citim unul din textele profetice din Vechiul Testament care ne vorbesc despre cer ca despre un ospăț pe care-l pregătește Dumnezeu.

Isaia 25,6-9

Ospățul lui Dumnezeu

6 Domnul oștirilor

va pregăti pe muntele acesta

pentru toate popoarele un ospăț

cu cărnuri grase, un ospăț cu vinuri alese,

cu cărnuri pline de măduvă,

cu vinuri vechi și limpezite.

7 Pe muntele acesta el va da la o parte vălul

de pe fața tuturor popoarelor

și învelitoarea care acoperă toate neamurile.

8-9 El va nimici moartea pe vecie.

Domnul Dumnezeu va șterge lacrimile

de pe fețele tuturor

și va îndepărta de pe pământ ocara popoarului său,

căci Domnul a vorbit.

Se va spune în ziu aceea:

“Iată, acesta este Dumnezeul nostru

de la care am așteptat mântuirea,

acesta este Domnul în care am nădăjduit;

să ne bucurăm și să ne veselim de mântuirea lui”.

Să reținem care sunt imaginile simbolice care ne ajută să înțelegem misterul cerului și al vieții veșnice pe care nu-l putem descrie prin cuvinte omenești.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru momentul de interiorizare a Cuvântului se poate folosi fraza Mariei adresată servitorilor ca fiind spusă tuturor și fiecăruia dintre noi. S-o repetăm la plural și la singular pentru a o imprima în inima noastră:

- Faceți tot ce vă va spune Isus…

- Fă tot ce-ți va spune Isus…

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Pune în practică tot ceea ce ai ascultat din partea lui Dumnezeu în această Lectio Divina. Vreau să fac “ce-mi va spune Isus…”.

Propunere comunitară

- În grupul tău de tineri dialogați despre tema cerului și a vieții veșnice pe care vrea să ne-o dăruiască Isus. Cum se înțelege? Cum se explică? Ce dificultăți au tinerii de astăzi pentru a percepe importanța cerului și a vieții veșnice? Gândiți-vă și dezbateți despre importanța limbajului simbolic al Bibliei pentru a explica realități așa de profunde și așa de complexe cum sunt acestea.

Ritul latin