Start > Ritul latin > Duminica a III-a din Postul Mare Ciclul C (lectio divina)

Duminica a III-a din Postul Mare Ciclul C (lectio divina)

13 March 2010
851 afișări

Autor: FSC
Copyright: FSC
Duminica a III-a din Post (Anul C)

TEXTUL BIBLIC: Luca 13,1-9

Convertirea

1 Într-o zi au venit unii și i-au povestit lui Isus ce li se întâmplase unor galileeni, al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor.

2 «Credeți voi, le-a răspuns Isus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au avut această soartă? 3 Eu vă spun că nu; dar dacă nu vă întoarceți, cu toții veți pieri la fel. 4 Sau cei optsprezece inși peste care s-a prăbușit turnul din Siloe și i-a omorât, credeți oare că erau mai vinovați decât toți ceilalți locuitori ai Ierusalimului? 5 Eu vă spun că nu; dar dacă nu vă întoarceți, cu toții veți pieri la fel!».

Smochinul

6 Și le-a spus această asemănare:

«Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și nu a găsit. 7 Atunci a zis viticultorului: “Iată, sunt trei ani de când vin să caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! la ce să mai ocupe pământul degeaba?” 8 “Stăpâne, ia răspuns viticultorul, mai lasă-l și anul acesta; am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. 9 Poate că va aduce rod în viitor; dacă nu, îl vei tăia”».

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Cuvântul lui Dumnezeu pe care-l medităm astăzi se găsește numai în Evanghelia după sfântul Luca. Nici Matei, nici Marcu, nici Ioan nu au relatat acest episod al Domnului. Textul evanghelic din această duminică se poate subîmpărți în trei părți intim legate între ele. Cele trei sunt ca un “crescendo” care ajunge la sinteza finală ca învățătură în acest drum al Postului Mare. Cele trei părți sunt:

- Moartea galileenilor (versetele 1-3).

- Moartea datorită prăbușirii turnului (versetele 4 și 5).

- Parabola smochinului (versetele 6-9).

Nu se spune în mod expres, însă se pare că aceia care aduc “ultimele știri” Domnului, vor să-l înșele și să-l încurce cu câteva probleme care au o nuanță clar politică. Îi aduc lui Isus un exemplu tragic al morții unor persoane. Domnul va adăuga un al doilea exemplu. Pentru ambele cazuri Domnul răspunde în același mod: nu au murit în mod dramatic pentru că erau mai răi decât ceilalți. Isus spune asta pentru că în epoca lui, și din păcate și astăzi în unele cazuri, se consideră că cineva care suferă vreo nenorocire, este datorită responsabilității și păcatului său. Este clar că nu e așa: nici galileenii asasinați de Pilat, nici cele optsprezece persoane care au murit la prăbușirea turnului Siloe din Ierusalim, nu erau mai răi decât ceilalți locuitori din Galileea, respectiv din Ierusalim… Așa cum face de multe ori, în acest context Domnul profită de situație pentru a da o învățătură mai profundă. “Nenorocirea” îndurată de aceste persoane poate să fie semn al “nenorocirii veșnice” pe care o va îndura cel care nu se convertește și nu ascultă de Dumnezeu. Isus se rupe de mentalitatea din timpul său și, în același timp, profită de circumstanță pentru a da o învățătură despre convertire.

Pentru a completa reflecția sa, Domnul adaugă o parabolă care să folosească de exemplu. Stăpânul unui smochin decide, după trei ani, să-l taie dat fiind faptul că nu a dat rod. Însă viticultorul îi mai cere un an pentru a săpa pământul și a încerca să-l îngrijească pentru a putea da rod. Se vede aici perspectiva răbdării lui Dumnezeu care dă o nouă oportunitate. Cu toate acestea, este necesar să se hotărască dat fiind faptul că dacă nu dă rod va fi tăiat complet.

Ca sinteză finală putem spune că moartea tragică relatată aici folosește ca avertisment pentru toți: dacă cel care nu este în mod necesar vinovat de ceva deosebit suferă în această formă, cu cât mai mult va suferi un final teribil cel care nu vrea să asculte de Dumnezeu și să convertească inima sa.

Pentru a ține cont: Această mentalitate împotriva căreia Isus “luptă” aici a fost deja tratată chiar în Vechiul Testament. Cartea lui Iob, în mod deosebit, abordează această temă. Merită de citit această carte pe îndelete.

Alte texte biblice pentru a confrunta: In 9,3; In 8,24; Mt 21,19.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar cuvântul “Convertire”.

Întrebări pentru lectură

- Cine se apropie de Isus?

- Ce-i spun?

- Ce a făcut Pilat?

- Ce le răspunde Domnul?

- Ce alt eveniment adaugă Învățătorul? Pentru ce face asta?

- Ce s-a întâmplat mai precis la turnul Siloe din Ierusalim?

- Ce le spune Domnul pentru a doua oară interlocutorilor săi?

- Cum continuă Domnul învățătura sa?

- Cum se poate intitula parabola?

- De ce decide stăpânul să-l taie?

- Ce-i spune viticultorul?

- Cum se rezolvă situația?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Privind atitudinea interlocutorilor Domnului, tind eu în viața mea să pun în încurcătură persoanele?

- Cred eu că nenorocirea sau calamitatea îndurată de cineva este cauzată direct de păcatul său personal?

- Caut să mă eliberez de prejudecăți de acest tip?

- Accept învățătura și recomandarea lui Isus?

- Privind nenorocirile și calamitățile pe care le pot percepe în jurul meu prin intermediul mijloacelor de comunicare socială, sunt eu capabil să reflectez asupra temelor mai profunde ale vieții?

- Văzând toate acestea, mă gândesc la importanța vieții veșnice la care trebuie să mă pregătesc?

- Încerc să convertesc inima mea?

- Caut să ascult de Dumnezeu și să schimb drumul atunci când mă aflu în rău?

- Las eu ca Dumnezeu “să sape” și “să pregătească” pământul inimii mele pentru ca să poată da rod?

- Domnul astăzi, aici și acum îmi dă o nouă oportunitate. Ce am de gând să fac? Profit de ea?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru a ne ruga cu acest text vă propun un text biblic de la începutul Cărții lui Iob.

Iob 1,13-22

Primele încercări ale lui Iob

13-14 Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iob petreceau și beau vin în casa fratelui lor mai mare, a venit la Iob un mesager care i-a zis: «Boii arau și măgărițele pășteau în apropierea lor, 15 când niște sabeeni au năvălit asupra lor, i-au luat, iar pe servitori i-au trecut prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat și am venit să-ți dau de știre».

16 Pe când mai vorbea încă, a venit altul și i-a zis: «Focul lui Dumnezeu a căzut din cer, a ars oile și i-a mistuit pe păstori. Numai eu am scăpat și am venit să-ți dau de știre».

17 Pe când acesta mai vorbea încă, altul a venit și i-a zis: «Trei bande de caldeeni s-au năpustit asupra cămilelor, le-au luat și i-au trecut pe slujitorii tăi prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat și am venit să-ți dau de știre».

18 Pe când el mai vorbea încă, iată, altul a intrat și i-a zis: «Fiii și fiicele tale petreceau și beau vin în casa fratelui lor mai mare, 19 când un uragan a pornit dinspre pustiu și s-a năpustit asupra casei; zguduită din cele patru colțuri, ea s-a prăbușit peste tineri și au murit toți. Numai eu am scăpat și am venit să-ți dau de știre».

20 Atunci Iob s-a ridicat, și-a sfâșiat hainele, s-a ras pe cap, s-a aruncat la pământ și l-a adorat pe Domnul. 21 Apoi a zis:

«Gol am ieșit din sânul mamei mele

și gol mă voi întoarce.

Domnul a dat, Domnul al luat;

cum i-a plăcut Domnului, așa s-a făcut:

fie numele Domnului binecuvântat!».

22 În toate acestea, Iob nu a păcătuit și n-a rostit nici un cuvânt de ocară împotriva lui Dumnezeu.

În experiența dreptului Iob vedem în mod clar că nu există legătură directă între o nenorocire deosebită și vinovăția celui care o îndură. Iob este, de asemenea, exemplu de fidelitate față de Dumnezeu în mijlocul încercărilor mai dure și intense.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru contemplarea și interiorizarea acestui text putem folosi rugăciunea de pocăință și convertire pe care o oferim în continuare:

Stăpân al vieții și al istoriei,

îți încredințez inima mea sărmană,

vreau să mă întorc pe căile tale,

să ascult de Cuvântul tău

și astfel să convertesc viața mea la planul tău.

Dă-mi putere ca să nu cad,

dă-mi putere să mă ridic atunci când cad,

nu mă părăsi niciodată, Doamne! Amin.

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Cu hotărâre să profit bine de timp ca “timp de convertire” a inimii.

Ce să fac în mod concret astăzi…?

Propunere comunitară

- În lumina acestor concepții reduse despre presupusa legătură dintre nenorocire și răutatea umană, cu ajutorul vreunui conducător adult sau al unui catehet, discutați despre prezența răului în lume. Există răi și buni? Cine sunt răi și cine sunt buni? Celor buni le merge întotdeauna bine în viață? Celor răi le merge întotdeauna rău în viață?

Amintiți-vă de cele spuse în Piste pentru lectură la începutul acestei Lectio divina.

Ritul latin