Arhive

Arhiva autorului

Duminica a III-a din Advent, C (lectio divina)

12 December 2009

TEXTUL BIBLIC: Luca 3,10-18 10 În acel timp, mulțimile care veneau să se boteze îl întrebau pe Ioan: – Ce trebuie să facem? 11 Iar Ioan le răspundea: – Cine are două haine să împartă cu cel care nu are și cine are provizii de alimente să facă la fel. 12 Au venit și unii […]

Ritul latin

Duminica a II-a din Advent, C (lectio divina)

4 December 2009

TEXTUL BIBLIC: Luca 3,1-6 Ioan Botezătorul 1-2 În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu cezar, pe când Ponțiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al Itureii și al ținutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, în zilele arhiereilor Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu s-a îndreptat către Ioan, […]

Ritul latin

Duminica I din Advent (lectio divina)

28 November 2009

TEXTUL BIBLIC: Luca 21,25-36 Întoarcerea Fiului Omului 25 «Vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ popoarele se vor înspăimânta din cauza vuietului mării și al valurilor. 26 Oamenii vor muri de groază în așteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerului se vor clătina.1 27 Atunci […]

Ritul latin

Duminica 34-a de peste an (B) – lectio divina

21 November 2009

TEXTUL BIBLIC: Ioan 18,33-37 33 În acel timp, Pilat l-a întrebat pe Isus: – Tu ești regele iudeilor? 34 Isus i-a răspuns: – De la tine însuți spui aceasta sau alții ți-au spus-o despre mine? 35 Pilat i-a răspuns: – Sunt eu iudeu? Poporul tău și arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce-ai făcut? 36 […]

Ritul latin

Duminica 33-a de peste an (B) – lectio divina

21 November 2009

TEXTUL BIBLIC: Marcu 13,24-32 Întoarcerea Fiului Omului 24 În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: ” În acele zile, după acea mare strâmtorare, soarele se va întuneca și luna își va pierde strălucirea. 25 Stelele vor cădea de pe cerși puterile cerului se vor zdruncina. 26 Atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind […]

Ritul latin

Duminica 32-a de peste an (B) – lectio divina

21 November 2009

TEXTUL BIBLIC: Marcu 12,38-44 Isus îi avertizează mulțimea și pe ucenicii săi 38 În acel timp, Isus învăța mulțimea spunând: «Feriți-vă de cărturari, căci le place să umble îmbrăcați în haine lungi, să fie salutați de lume prin piețe, 39 să stea pe primele locuri în sinagogi și în locurile de frunte la ospețe. 40 […]

Ritul latin

Solemnitatea Tuturor Sfinților (B) – lectio divina

29 October 2009

TEXTUL BIBLIC: Matei 4,25 – 5,12 25 Îl urmau mulțimi numeroase din Galileea, din Decapole (1), din Ierusalim și Iudeea și de dincolo de Iordan. 5 Fericirile 1 Isus, văzând mulțimile, s-a urcat pe munte și, după ce s-a așezat (2), s-au apropiat de el ucenicii lui.2 Atunci, luând cuvântul, a început să-i învețe: 3 […]

Ritul latin

Duminica 30-a de peste an (B) – lectio divina

25 October 2009

TEXTUL BIBLIC: Marcu 10,46-52 Isus și orbul Bartimeu 46 Pe când Isus, împreună cu ucenicii săi, ieșea din Ierusalim, înconjurat de o mare mulțime, un cerșetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, ședea pe marginea drumului. 47 Auzind că trece Isus din Nazaret, a început să strige: – Isuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine! […]

Ritul latin

Duminica a 29-a de peste an (B) – lectio divina

17 October 2009

TEXTUL BIBLIC: Marcu 10,35-45 Cererea lui Iacob și Ioan 35 Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de Isus și i-au spus: – Învățătorule, am vrea să ne împlinești o rugăminte. 36 El le-a zis: – Ce ați vrea să fac pentru voi? 37 Ei i-au răspuns: – Dispune ca noi să stăm unul […]

Ritul latin

Duminica a 28-a de peste an (B) – lectio divina

10 October 2009

TEXTUL BIBLIC: Marcu 10,17-30 Omul bogat 17 Pe când Isus era gata să plece la drum, a alergat la el un om, a căzut în genunchi înaintea lui și l-a întrebat: – Învățătorule bun, ce trebuie să fac pentru ca să moștenesc viața veșnică? 18 Isus i-a răspuns: – Pentru ce mă numești bun? Nimeni […]

Ritul latin