Arhive

Arhiva autorului

Duminica a XXXI-a de peste an

25 October 2008

Cunoscând cu toții realitatea că oamenii nu sunt atotștiutori și că, numai cu dificultate pot descoperi ceea ce se află dincolo de aparențe, ispita prefăcătoriei ne tentează la orice pas. Ne înșelăm pe noi înșine iar de multe ori îi înșelăm pe alții prin aceea că încercăm să părem altfel decât suntem. În cazul în […]

Ritul latin

Sfântul Iosif – Soțul Preasfintei Fecioare Maria

25 October 2008

Sărbătorim astăzi, împreună cu întreaga Biserică memoria Sfântului Iosif, “slujitor credincios și înțelept, pe care Domnul l-a așezat în fruntea familiei sale” (Antifona de la intrare). Atenția noastră se îndreaptă în această zi spre acela pe care Dumnezeu Tatăl l-a voit – așa cum se exprima Papa Pius al IX-lea – “ocrotitor al comorilor sale […]

Ritul latin

Prezentarea Domnului în Templu

25 October 2008

Sărbătoarea de astăzi, pe care liturgia o celebrează o singură dată pe an, o amintim ori de câte ori recităm al patrulea mister de bucurie al Sfântului Rozariu. Înainte se numea sărbătoarea “Purificării Sfintei Fecioare”, însă după reforma liturgică a primit numele de “Prezentarea Domnului“. Nu este vorba doar de o schimbare a numelui, dar […]

Ritul latin

Înălțarea Sfintei Cruci

25 October 2008

În viața fiecărui creștin crucea are o însemnătate deosebită; pentru fiecare creștin crucea poate însemna durere, suferință, moarte, dar și iubire, dăruire, eliberare. Când a murit Isus, crucea era semnul rușinii, lemnul infamiei, instrumentul de execuție rezervat sclavilor și criminalilor condamnați la moarte. Timp de patru secole, adică atâta timp cât a mai fost în […]

Ritul latin

Schimbarea la Față a Domnului Nostru Isus Cristos

25 October 2008

Schimbarea la față a Domnului nostru Isus Cristos, așa cum ne-o prezintă cele trei evanghelii sinoptice, e în strânsă legătură cu mărturisirea de credință a apostolului Petru și ocupă un loc central în ministerul pastoral public al divinului Învățător. Aceste momente în care Cristos își dezvăluie strălucirea gloriei sale prefigurează glorificarea care va avea loc […]

Ritul latin

Solemnitatea Preasfintei Inimi a lui Isus

25 October 2008

Iubirea nemărginită a Inimii lui Isus este o taină de necuprins, care nu poate fi pătrunsă prin calcule și raționamente logice. În una din cărțile sale, “Micul Prinț”, Antoine de Saint Exupery afirma: “Ceea ce este esențial este invizibil ochilor. Nu se vede bine decât cu inima, deoarece ochii sunt orbi. Cu inima trebuie să […]

Ritul latin

Solemnitatea Preasfântului Trup și Sânge al lui Cristos

25 October 2008

“Dumnezeu este dragoste”, iar Euharistia este dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu manifestată față de om. Multe sunt darurile Domnului: EL ne-a dat cerul ca să-l respirăm, pâinea ca s-o mâncăm, lumina pentru minte, pacea pentru inimă, sfințenia pentru suflet. Însă nici unul din aceste daruri nu îl întrec pe acela al Euharistiei, prin care […]

Ritul latin

Solemnitatea Preasfintei Treimi

25 October 2008

În anul 440, un teolog francez, Prosper din Aquitania, scria o carte intitulată “De vocatione omnium gentium” – Chemarea tuturor popoarelor la credință. În această carte găsim o propoziție care va deveni normă de gândire pentru teologii timpurilor care vor urma după el. Această propoziție sună astfel: “Legem credendi lex statuat suplicanti” – Legea credinței […]

Ritul latin

Duminica a XXXIV-a de peste an

25 October 2008

Când Dumnezeu a creat omul, a sădit în sufletul său o stare deosebită de a celorlalte creaturi, stare pe care noi o numim “dor“, dorul după fericire, după divinitate, după absolut. Datorită acestei stări sufletești, omul a încercat dintotdeauna să intre într-un raport intim cu Dumnezeu, a plecat în căutarea lui: Sf. Augustin exprimă astfel […]

Ritul latin

Duminica a XXXIII-a de peste an

25 October 2008

În viața de fiecare zi, noi oamenii ne aflăm adesea in fața unor situații de așteptare; așteptăm un eveniment deosebit fie din viața personală, fie din viața societății sau a comunității din care facem parte. Astfel, de exemplu, așteptăm o sărbătoare deosebită sau întoarcerea unei persoane dragi, plecată de mai mult timp din mijlocul nostru, […]

Ritul latin