Start > Ritul latin > Schimbarea la Față a Domnului Nostru Isus Cristos

Schimbarea la Față a Domnului Nostru Isus Cristos

25 October 2008
2,092 afișări

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia
Schimbarea la Față a Domnului (Anul A)

Schimbarea la față a Domnului nostru Isus Cristos, așa cum ne-o prezintă cele trei evanghelii sinoptice, e în strânsă legătură cu mărturisirea de credință a apostolului Petru și ocupă un loc central în ministerul pastoral public al divinului Învățător. Aceste momente în care Cristos își dezvăluie strălucirea gloriei sale prefigurează glorificarea care va avea loc după pătimirea și moartea sa pe cruce.

În cursul anului liturgic, aceeași temă evanghelică o întâlnim și în duminica a doua a Postului Mare. Acolo ea este pusă în contrapoziție cu tema primei duminici din Postul Mare când este prezentat episodul ispitirii lui Isus în pustiu. [Mai întâi este pus în lumină misterul omenității ispitite a lui Isus pentru ca apoi să putem contempla misterul de nepătruns al gloriei sale. Cristos mai întâi acceptă ispitirea pentru ca apoi, prin puterea Duhului Sfânt care l-a întărit necontenit să triumfe asupra ispititorului].

Fixarea acestor teme este foarte bine aleasă și o întâlnim încă din primele secole ale Bisericii. Sărbătoarea pe care o celebrăm astăzi își are originea în Orientul creștin unde Frații Orientului celebrau cel de-al doilea Paște – transfigurarea Domnului – pe care ei îl numeau “Paștele de vară”. Papa Calixt al II, în 1456, a introdus această sărbătoare și în Occident.

Tema sărbătorii de astăzi este Cristos “lumina lumii” și “gloria” lui Dumnezeu manifestată pe muntele Tabor celor trei ucenici Petru, Ioan și Iacob. Relatarea Sf. Matei o urmează în mod substanțial pe aceea a Sf. Marcu care știm că a scris evanghelia sa câțiva ani mai devreme. Isus este noul Moise, cel care poartă la desăvârșire vechea Alianță de pe Sinai. Muntele înalt unde s-a urcat Isus cu cei trei ucenici amintește de muntele Sinai, de teofania lui Iahve și încheierea alianței cu poporul ales.

Mențiunea că fața lui Isus strălucea ca soarele o întâlnim numai la Matei. Probabil evanghelistul face referință la splendoarea feței lui Moise care vorbise cu Domnul (Ex 34, 29). La fel, hainele lui devenise albe. Însă Matei nu remarcă candoarea excepțională a culorii lor ci pentru el semnificativă este luminozitatea. Viziunea lui devine astfel profund teologică: gloria lui Dumnezeu strălucește în omenitatea lui Cristos anticipând profetic gloria sa pascală. Astfel Isus este imaginea lui Dumnezeu care iradiază lumina divină în inimile noastre (cf. 2 Cor 4,4-6).

Apariția celor doi profeți ai Vechiului Testament: Moise și Ilie, ne indică continuitatea istoriei mântuirii. Isus a venit ca să desăvârșească Legea și profeții. El a venit să inaugureze un nou cult, adevărat și plăcut lui Dumnezeu pe care îl fondează pe revelația definitivă cuprinsă în evanghelii și pe care îl animă în inimile credincioșilor prin Duhul Sfânt. Propunerea lui Petru de a construi trei corturi arată nu numai sublima experiență a transfigurării făcută de cei trei ucenici ci și neînțelegerea din partea capului apostolilor a semnelor pe care le trăia. El nu realizează că încercând să fixeze schimbarea la față a divinului Maestru, împiedică de fapt împlinirea voinței Tatălui. El, neștiind ce face, devine impermeabil la lecția dură a crucii.

“Norul luminos” (acest adjectiv este întâlnit numai în evanghelia Sf. Matei) evocă norul din timpul exodului (Ex 13,22; 19,16) care desemna maiestatea și gloria lui Iahwe. În timp ce Moise era pe muntele Sinai “gloria Domnului a venit să locuiască pe munte și norul acoperi muntele timp de șase zile…(Ex 24, 16.18).

Vocea care s-a auzit din cer este aceeași pe care am auzit-o în cea de-a doua lectură: Isus este declarat Fiul lui Dumnezeu, confirmând și depășind chiar profesiunea lui Petru făcută la Cezareea, care a proclamat mesianitatea sa.

Imperativul: “Ascultați-l!” vrea să ne arate că Isus este Profetul definitiv al lui Dumnezeu (Dt 18,15). Cuvântul său este cuvântul lui Dumnezeu care trebuie ascultat.

Dar o teamă sfântă cuprinse sufletele celor trei discipoli pentru că ei au putut să contemple pentru câteva momente gloria divină a lui Isus. Reacția lor de neliniște este reacția omului simplu în fața lui Dumnezeu. Divinitatea lui Cristos va fi recunoscută în Biserică doar în lumina învierii pascale. Și astfel adeziunea sinceră de credință la Cuvântul lui Dumnezeu devine garanția mântuirii.

Cu toții experimentăm astăzi că drumul credinței este pentru noi destul de obscur și nu de puține ori dificil. Problemele care ne preocupă zilnic și greutățile pe care le înfruntăm pun de multe ori în pericol însăși credința noastră. Totuși această stare a noastră nu trebuie să ne descurajeze pentru că și apostolii au întâmpinat aceleași dificultăți deși au intuit și chiar au mărturisit prin gura lui Petru demnitatea lui Cristos. Misterul lui Isus, ajungând la punctul crucial, ne lasă perplecși: Cristos a murit pe cruce. Însă Dumnezeu vine în ajutorul credinței noastre și o întărește, anticipând pentru câteva momente manifestarea gloriei divine post-pascale.

Totdeauna drumul gloriei trece prin cruce. Aceasta este legea de nepătruns a pedagogiei divine. Cristos, pentru a fi înălțat în glorie, trebuie să fie mai întâi înălțat pe cruce. Iar noi, ca și discipolii lui, vom fi capabili să înțelegem această lecție numai după glorificarea sa pascală.

Schimbarea la față a lui Isus este o sărbătoarea care revarsă lumină în inimile noastre. Cele trei lecturi din Sf. Scriptură scot în evidență gloria lui Cristos și splendoarea divinității sale. De aceea fiecare credincios este chemat să-și pună în el toată speranța și să-l urmeze cu bucurie în ciuda suferințelor și a încercărilor acestei vieți pământești. Iar noi suntem chemați să ne însușim atitudinea apostolilor, a omului simplu care stă în fața lui Dumnezeu cuprins de teamă sfântă. Și vom fi atât mai simpli cu cât suntem capabili să renunțăm mai mult la egoismul nostru.

Este frumos să stăm împreună cu Isus, spun mulți tineri care privesc la el cu simpatie, pentru că el este întruparea frumuseții, a dreptății, a libertății adevărate a omului. Totuși o adeziune sinceră de credință la Isus nu trebuie să ne împiedice în asumarea propriilor responsabilități în fața lumii. Noi trebuie să ne simțim încurajați de puterea pe care o dă cel înviat și glorificat în lupta împotriva răului, în denunțarea în numele evangheliei a nedreptăților sociale și în promovarea oricărei activități în favoarea celor umili și emarginați pentru că a lor este împărăția cerurilor.

Să lăsăm ca lumina transfigurării care a purtat bucuria și încrederea în inimile discipolilor descurajați de eșecul aparent al crucii și de întârzierea venirii împărăției să ne întărească și pe noi în angajarea zilnică în slujba Bisericii și să ne facă să înțelegem că gloria cerească bătătorește totdeauna calea crucii.

Ritul latin