Start > Ritul latin > Duminica a XXXI-a de peste an

Duminica a XXXI-a de peste an

25 October 2008
1,066 afișări

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia
Duminica a XXXI-a de peste an (Anul A)

Cunoscând cu toții realitatea că oamenii nu sunt atotștiutori și că, numai cu dificultate pot descoperi ceea ce se află dincolo de aparențe, ispita prefăcătoriei ne tentează la orice pas. Ne înșelăm pe noi înșine iar de multe ori îi înșelăm pe alții prin aceea că încercăm să părem altfel decât suntem. În cazul în care nu suntem drepți încercăm cel puțin să părem că suntem drepți. Iar dacă în sufletul nostru credința a slăbit, sau poate nici nu mai există, dorim să menținem cel puțin aparențele religioase. Trebuie, însă, să luăm seama la un lucru: ceea ce Isus condamnă, în cazul fariseilor și al cărturarilor, este tocmai această falsitate, această lipsă a sincerității.

Îl vedem pe Isus adresând poporului un ultim discurs. După aceea Isus se va mai adresa doar ucenicilor săi, întrucât la scurt timp va urma pătimirea sa. Este un discurs cu totul deosebit, caracterizat de un ton foarte grav. Este un cuvânt de adio, în timpul căruia, Isus, trecând peste orice fel de speculații de limbaj, preferă să spună lucrurilor pe nume. Se adresează ucenicilor și poporului care au primit mesajul său, dar și fariseilor și cărturarilor care-l disprețuiesc. În fața acestor oameni împietriți în inima lor și plini de prefăcătorie, pronunțând de șapte ori cuvântul “Vai”, Isus rostește de fapt, judecata asupra lor.

Trebuie să spunem, totuși, că Isus nu neagă autoritatea fariseilor și dreptul lor de a învăța. Urmași ai lui Moise, în virtutea unei genealogii spirituale, lor le revine dreptul de a apăra și actualiza Legea în viața poporului. Isus, nu numai că le recunoaște acest drept, dar, mai mult, el recunoaște, cel puțin în mod implicit, că învățătura lor este bună, de vreme ce spune poporului: “Faceți, așadar și păziți tot ceea ce vă spun ei…”, însă imediat urmează precizarea: “dar nu faceți după faptele lor, căci ei spun și nu fac”. Un precept care caracterizează spiritualitatea lui Matei este acesta: totdeauna este necesar ca faptele să corespundă cu doctrina, ceea ce se face cu ceea ce se spune. Privind la acești învățători ai Legii și la modul lor de a acționa trebuie să spunem că sunt lipsiți de logică, de coerență în propria lor viață. În fața acestor oameni, care acceptă o gravă duplicitate în viața proprie, Cristos va spune lucrurilor pe nume iar cuvintele lui vor demasca fățărnicia care-i caracterizează pe acești oameni, precum și comportamentul lor.

Purtarea filacteriilor, un obicei deja vechi, avea un fundament biblic și o semnificație religioasă bine stabilită. Sub forma unor tăblițe atașate pe frunte și pe brațul stâng și conținând unele din textele fundamentale ale Legii, filacteriile aveau rolul de a menține vie amintirea Legii lui Iahwe dar și amintirea datoriei de a respecta această Lege. Ceea ce condamnă Isus nu este acest obicei vechi și cu semnificație religioasă dar motivul pentru care fariseii purtau aceste filacterii, adică dorința de a ieși în evidență și de a fi apreciați. Un fapt indiferent în sine, dar care în cazul fariseilor devine un gest de pură vanitate, este și preferința acestora pentru primele locuri la ospețe și în sinagogi. Se știe că toate popoarele antice și în special cele din Orient, la ceremoniile publice acordau primele locuri persoanelor considerate a fi cele mai de seamă în societatea respectivă. Știm că și ucenicii lui Isus au discutat aprins pentru desemnarea celui mai mare dintre ei. Isus, însă, le spune: “Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru”; iar altă dată: “Eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește”. Mustrarea pe care Isus o face fariseilor va fi pentru creștini o învățătură care va pătrunde profund în viața și practica primelor comunități creștine. Acuza de ipocrizie adusă creștinilor care preferau primele locuri în biserici, după cum ne relatează Păstorul lui Hermas, constituie o dovadă în acest sens.

Preferința fariseilor de a fi numiți Rabbi, adică Învățători, așa cum constatăm din Evanghelia de astăzi, pare să constituie un adevărat pericol pentru Biserica lui Cristos. Dacă este adevărat că în limbajul evreiesc a numi pe cineva “învățător” echivala cu al considera ca atare, existența mai multor învățători pare a intra în contradicție cu afirmația lui Isus care spune că unul este Învățătorul, adică El însuși. Orice dorință a cuiva de a fi numit învățător nu face altceva decât să lovească în unitatea Bisericii, adunată în jurul unicului Învățător, Cristos. N-am putea crede, oare, că această atitudine a lui Isus constituie un atac la adresa funcțiilor și a titlurilor? Trebuie să spunem, însă, că o astfel de părere nu este adevărată. Isus nu se ridică împotriva unor lucruri, dar se arată preocupat, înainte de toate, de om; de omul care, prin aceste lucruri mărunte, încearcă să se ridice deasupra altora și mai ales, nu-și recunoaște păcatul din suflet.

Aceeași lipsă de sinceritate, de data aceasta a preoților de la Templu, este condamnată de Dumnezeu prin gura profetului Malahia, așa cum am auzit în prima lectură. Ceea ce slujitorii Templului, din timpul profetului Malahia, își permit în cadrul ceremoniilor sacrificale, este o înșelare a lui Dumnezeu. Orbirea lor merge până acolo încât deși nu respectă prescripțiile Legii cu privire la jertfe, iar prin comportamentul lor profanează numele lui Iahwe, mai au îndrăzneala să întrebe: “Cu ce am disprețuit numele Domnului?”. Vina lor provine, înainte de toate, din neglijarea a ceea ce constituie însuși sufletul ministerului sacerdotal, adică lauda lui Dumnezeu. Însă, ce înseamnă a da glorie lui Dumnezeu? A da glorie lui Dumnezeu înseamnă a ne recunoaște propria vină. A cunoaște păcatul propriu și a ne bate pieptul asemenea vameșului de la ușa Templului, înseamnă a recunoaște că avem nevoie de Dumnezeu și este în același timp, o recunoaștere a măreției Sale. In fața unor oameni care nerecunoscând păcatul lor, cred că-l pot înșela pe Dumnezeu, înțelegem cuvintele aspre care le sunt adresate.

Oricât am încerca să aruncăm vina asupra fariseilor și cărturarilor, sau asupra slujitorilor Templului, trebuie să recunoaștem că și noi ne comportăm, de cele mai multe ori, la fel. Nu credem că aceste reproșuri se adresează numai celor numiți de lecturile liturghiei de astăzi, dar înțelegem că se referă la fiecare dintre noi și de aceea, exclamă cu Sf. Ieronim: “Vai nouă, care am căzut într-un mod mizerabil, în păcatele fariseilor!”. Pericolul prefăcătoriei ne amenință la tot pasul. Fără îndoială că cei mai mulți dintre noi avem o imagine a ceea ce am dori să fim, dar pentru că nu reușim să fim așa cum dorim, ne mulțumim numai cu aparențele. Nu trebuie, însă, să uităm că cel mai mare scandal al creștinismului este de a contrazice în propria viață și în propriile fapte ceea ce afirmăm prin credință.

În contrast cu cele auzite despre slujitorii Legii Vechi, Sf. Paul, în scrisoarea către tesaloniceni, ne prezintă imaginea adevăratului păstor de suflete și, implicit, imaginea adevăratului creștin. Conștient de ideea fraternității creștine, Paul nu încearcă să se ridice asupra acelora cărora le predică Evanghelia, dar preferă să se considere ca unul dintre ei. Pentru Paul, în comunitatea creștină nu există o elită care oferă mântuirea și o masă de oameni care trebuie salvată, ci, dimpotrivă, toți oamenii formează un grup și împreună așteaptă mântuirea de la Dumnezeu, care-i face părtași la propria viață.

Trăim într-o lume care-și etalează prefăcătoria și se zbate pentru primele locuri. În această lume, plină de răutate și de ură, nouă, care voim să fim ucenicii lui, Isus ne spune: “Voi, însă, sunteți frați”. Aceste cuvinte ale lui Isus nu și-au pierdut nimic din importanța lor, dar putem spune că sunt mai actuale astăzi decât oricând. Să fim, așadar, gata să-i slujim pe frații noștri. În fața lui Dumnezeu nu contează numele, titlul, realizările sau succesele, însă, un singur lucru este important: “Ceea ce ați făcut pentru cel mai mic dintre frații mei, mie mi-ați făcut”.

După alegerea sa ca papă, Ioan Paul al II-lea a spus:”Rugați-vă pentru mine,pentru ca prin misiunea mea să vă pot sluji!”. Această rugăminte pe care Papa a adresat-o celor din jurul lui, trebuie să fie o chemare și pentru noi de a ne accepta unul pe altul ca frați și de a ne sluji unul pe altul după modelul lui Cristos Însuși.

Iosif Antili

Ritul latin