Arhive

Arhiva autorului

Coborârea Sfântului Duh

29 May 2009

Într-o zi i s-a întâmplat sf. Paul, care de-abia ajunsese la Efes, un episod curios: când i-a întâlnit pe creștini, i-a întrebat dacă l-au primit pe Duhul Sfânt, și s-a trezit cu acest răspuns: “Nici n-am auzit că este Duh Sfânt” (Fap 19,1-2). Acesta este un răspuns care ar pute fi subscris și astăzi de […]

Ritul latin

Duminica a III-a a Postului Mare

17 March 2009

“Apropiindu-se Paștele iudeilor, Isus s-a urcat la Ierusalim”, notează evanghelistul Ioan în fragmentul evanghelic care a fost proclamat. Și pentru noi se apropie Paștele și Liturgia nu unește din nou cu grupul ucenicilor care-l însoțesc pe Isus. Dacă duminica trecută am fost împreună cu ei martorii chipului strălucitor al Mântuitorului, în această duminică vedem pe […]

Ritul latin

Duminica a XIV-a de peste an

5 July 2008

De multe ori copiii ne pun în încurcătură prin întrebările lor, mai ales atunci când ne întreabă: “de ce?” Un filosof faimos (Heidegger) spunea studenților săi: “dacă doriți să progresați, atât în filozofie cât și în religie, lăsați-vă întrebați de către un copil… nu va fi mereu posibil să dați un răspuns, dar cel puțin […]

Ritul latin

Martori ai adevăratei iubiri

25 April 2008

Una dintre atitudinile cele mai dificile de trăit chiar și pentru o comunitate de creștini fondată pe iubirea lui Cristos este tocmai aceea de a ști să iubim, să iubim după modelul lăsat de Cristos Domnul. Ne gândim că o comunitate compusă din creștini maturi în credință este capabilă să trăiască după exemplul lui Cristos […]

Ritul latin

Isus și problema fericirii

2 February 2008

Astăzi, duminica a patra de peste an, am ascultat una dintre paginile cele mai renumite din Evanghelie. La începutul predicii de pe munte din Evanghelia după Matei întâlnim Fericirile, care au capacitatea de a dărui întregii predici a lui Isus, și a moralei care e inclusă în aceasta, un ton de bucurie profundă, spirituală. Isus […]

Ritul latin

Convertiți-vă căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor!

7 December 2007

În timpul Adventului ne pregătim să celebrăm prima venire a Fiului lui Dumnezeu prin sărbătorirea Nașterii sale dar suntem invitați și să reînnoim vigilența credinței în așteptarea ultimei sale veniri. Liturgia Cuvântului de astăzi ne încurajează în această dublă orientare a vieții noastre de credință prezentându-ne două figuri profetice binecunoscute. Mai întâi este vorba despre […]

Ritul latin

Duminica a XXVIII-a C

12 October 2007

Duminica trecută am meditat împreună asupra forței miraculoase a credinței. Și în acest fragment din Evanghelie Domnul Isus ne provoacă la o verificare a autenticității credinței noastre. Astăzi întâlnim o altă dimensiune constitutivă: recunoștința. Atunci când este vorba despre o credință adevărată, există și recunoștința; când ea lipsește, credința încă nu este matură. Mesajul evanghelic […]

Ritul latin

Nașterea Sf. Ioan Botezătorul

22 June 2007

În această duminică celebrăm, datorită unei singulare coincidențe, Solemnitatea Nașterii Sf. Ioan Botezătorul. Celebrăm nașterea sa pe 24 iunie, cu șase luni înaintea de sărbătoarea Nașterii Domnului, tocmai pentru că apariția lui Ioan in istoria mântuirii reprezintă aurora ce anunță lumina Crăciunului, acea lumină veșnică pentru care Ioan va da mărturie. De aceea Biserica, care […]

Ritul latin

Pacea și credința

12 April 2007

În a doua duminică a Timpului Pascal, duminică închinată de papa Ioan Paul al II-lea Îndurării Divine, Evanghelia proclamată ar putea fi intitulată “pacea și credința”. Fragmentul luat din Evanghelia lui Ioan se desfășoară în cenacol, unde se găsește adunată o comunitate, familia ucenicilor. Ne sunt relatate două episoade, dintre care primul are loc “în […]

Ritul latin

Duminica I din Postul Mare

22 February 2007

În această primă duminică a Postului Mare îl contemplăm pe Domnul Isus care este ispitit de diavol în pustiu timp de patruzeci de zile. Pustiul, deșertul este în Biblie locul întâlnirii cu Dumnezeu, dar și cel al ispitirii, iar patruzeci de zile este un număr care în mod simbolic indică spațiul unei vieți. E posibil […]

Ritul latin