Start > Ritul latin > Solemnitatea Tuturor Sfinților (B) – lectio divina

Solemnitatea Tuturor Sfinților (B) – lectio divina

29 October 2009
763 afișări

Autor: FSC
Traducere: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: FSC
Toți Sfinții (Anul B)

TEXTUL BIBLIC: Matei 4,25 – 5,12

25 Îl urmau mulțimi numeroase din Galileea, din Decapole (1), din Ierusalim și Iudeea și de dincolo de Iordan.

5

Fericirile

1 Isus, văzând mulțimile, s-a urcat pe munte și, după ce s-a așezat (2), s-au apropiat de el ucenicii lui.2 Atunci, luând cuvântul, a început să-i învețe:

3 «Fericiți cei săraci cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor.

4 Fericiți cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul.

5 Fericiți cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați.

6 Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, căci ei se vor sătura.

7 Fericiți cei milostivi, căci ei vor afla milă.

8 Fericiți cei curați cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.

9 Fericiți făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu.

10 Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor.

11-12 Fericiți veți fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni și, mințind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea. Bucurați-vă și veseliți-vă căci mare va fi în ceruri răsplata voastră. Căci tot așa i-au persecutat pe profeții dinaintea voastră.

____________________________________________________________________________________

(1) 4,25 Decapole: Acest nume înseamnă “zece orașe”. De fapt, aceea era o regiune formată din zece localități.

(2) 5.1 S-a așezat: În timpul lui Isus, învățătorii obișnuiau să se așeze pentru a învăța.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

În prima zi din luna noiembrie, liturgia Bisericii celebrează Solemnitatea Tuturor Sfinților. Fiind vorba de o sărbătoare așa de importantă, i se dă prioritate față de duminica de peste an. Astfel, lăsăm din nou evanghelia după Marcu, pentru a ne ruga cu un text din evanghelia după Matei.

Textul este intitulat în mod obișnuit ca “fericirile”, și este luat de la începutul capitolului 5 din evanghelia după sfântul Matei. Este interesant că această relatare este ca o poartă de intrare sau un prolog al unei întregi predici a lui Isus, care începe aici și se va termina la sfârșitul capitolului 7. Acest mare discurs condensează învățăturile lui Isus îndeosebi despre teme morale, adică încearcă să răspundă la modul în care trebuie să trăiască ucenicul lui Isus: unde să găsească binele, unde să se depărteze de rău, ce trebuie să facă, ce nu trebuie să facă… Introducerea la toate acestea are de-a face cu ceea ce ni se proclamă astăzi: a fi fericiți, a fi binecuvântați… Viața morală, poruncile, exigențele din evanghelie nu sunt “o povară”, nu sunt o impunere pentru a ne face viața mai apăsătoare… ci sunt drumul spre fericire, spre binecuvântare, adică spre adevărata fericire… Isus urcă pe munte ca imagine a unui “nou” Moise, a unui nou Legislator, pentru a da învățăturile sale în manieră publică și solemnă tuturor oamenilor împreună cu ucenicii care se află lângă El.

Ceea ce este frapant e că această fericire, noroc și binecuvântare poate să existe în circumstanțele cele mai potrivnice pentru bărbații și femeile din toate timpurile: cei care suferă (versetul 4) și cei care sunt prigoniți (versetele 10 și 12). De ce este așa? Pentru că fericirea și norocul adevărat se află numai în Dumnezeu. Din nefericire mulți caută fericirea în afara lui Dumnezeu… și n-o găsesc. Ceea ce găsesc este o “fericire aparentă”, sau o “oglindă a fericirii”, sau o “caricatură a fericirii”. Poate va fi tărăboi exterior… poate va fi distracție… Dar nu va fi fericire creștină autentică. Ceea ce este surprinzător pentru veselia și fericirea creștină este că poate să coexiste, și de fapt coexistă cu durerea și suferința. În mijlocul durerii și al suferinței în mod misterios pot să fiu fericit pentru că descopăr că viața mea se află în mâinile lui Dumnezeu dacă mă deschid Lui. Nici boala, nici puterile cele mai obscure ale răului din lumea noastră nu vor putea să dăuneze interiorității noastre, dacă ne deschidem lui Dumnezeu și misterului său care ne cheamă și ne dă forțele pentru a fi binecuvântați, fericiți, veseli, bucuroși în Domnul.

Acest drum care pare dificil este posibil pentru că ne bazăm pe ajutorul constant și permanent al aceluiași Dumnezeu în măsura în care îi deschidem inima. Acest drum a fost deja posibil în viața sfinților pe care Biserica i-a canonizat. Sfinții nu sunt Dumnezeu, sunt bărbați și femei limitați și păcătoși care au fost capabili să se deschidă lui Dumnezeu și să lase ca El să lucreze în viața lor, pentru a descoperi și a trăi drumul binecuvântării și fericirii autentice. Pentru aceasta Biserica îi pune ca modele și mijlocitori. Nu există pentru a-i adora… Numai Dumnezeu este obiectul adorației noastre. Sfinții ne arată că drumul la Dumnezeu este posibil, și din cer ei mijlocesc pentru noi, pentru ca să găsim, în circumstanțele deosebite ale fiecărui timp istoric și ale fiecărei culturi, drumul plinătății și al fericirii pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o.

Pentru aceasta, astăzi mai mult ca oricând, făcând această Lectio Divina ne simțim iubiți de Dumnezeu și chemați să mergem în întâmpinarea lui, pentru a întreprinde drumul sfințeniei noastre autentice, care constă în a ne deschide inimile noastre pentru a primi harul său care ne dă capacitatea de a împlini poruncile și exigențele Evangheliei, pentru a găsi astfel unicul drum posibil spre binecuvântarea, fericirea și veselia autentică…

Pentru a ține cont: “Fericirile” sunt o formă literară deosebită prezentă în marile genuri literare ale Sfintei Scripturi. Se caracterizează prin faptul că este folosit termenul grecesc makarioi care se poate traduce cu binecuvântat, norocos, fericit.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Lc 6,20-23; Ps 37,11; Is 61,2-3; Am 8,11-12.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar cuvântul “Sfințenie, sfânt”.

Întrebări pentru lectură

- Câtă mulțime îl urmează pe Domnul?

- Din ce locuri vin ei?

- Ce face Isus când vede atâta mulțime?

- Ce fac ucenicii?

- Pentru ce sunt fericiți cei care sunt săraci cu Duhul?

- Ce face Dumnezeu cu persoanele care suferă?

- Ce virtute este necesară pentru a primi țara promisă?

- Ce “răsplată” vor primi cei care caută dreptatea adevărată care vine numai de la Dumnezeu?

- Ce se întâmplă cu aceia care sunt milostivi?

- Cine îl va vedea pe Dumnezeu?

- Cum se vor chema aceia care lucrează cu sinceritate pentru pace în lume?

- Cine vor face parte din Împărăția lui Dumnezeu?

- Ce se va întâmpla cu acela care este prigonit sau se va minți despre el din cauza că este ucenic al Domnului?

- Pentru ce trebuie să se bucure și să se veselească?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Astăzi, oamenii din ambientul meu îl urmează sau nu-l urmează pe Isus? Caută sau nu caută învățătura lui?

- Ce impact are asupra mea că Isus “în mod solemn” urcă pe munte și ca un “nou” Moise începe învățătura sa despre binecuvântarea și fericirea pe care ne-o dă Dumnezeu?

- Simt că sunt binecuvântat de către Domnul?

- Experimentez fericirea lui în viața mea?

- Sunt cu adevărat fericit?

- Mă las învățat de către Isus?

- Mă încred total în Domnul? În care lucruri și unde mă costă mai mult să am încredere?

- Mă las consolat de Dumnezeu în mijlocul suferințelor mele zilnice?

- Sunt eu umil? Ce ar trebui să schimb pentru a crește mai mult în umilință?

- Doresc cu sinceritate dreptatea? Sau cad în mod obișnuit în extremele indiferenței față de frați sau a dorinței de răzbunare?

- Caut să fiu milostiv cu ceilalți?

- Am o inimă curată…?

- Mă implic în munca pentru pace?

- Rămân statornic chiar dacă mă prigonesc pentru că sunt fidel față de practicarea sinceră a dreptății?

- Mă simt binecuvântat de Dumnezeu atunci când din cauza Lui pot să fiu neînțeles, prigonit și inclusiv calomniat?

- Mă bucur și mă veselesc știind că voi primi o mare răsplată în cer?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru rugăciune propunem un text de papa Paul al VI-lea.

Gaudete in Domino I (a)

Așa cum se știe, există diferite grade ale acestei “fericiri”. Expresia ei cea mai nobilă este bucuria sau “fericirea” în sens stric, când omul, la nivelul facultăților sale superioare, își găsește satisfacție având în posesie un bine cunoscut și iubit.

Astfel omul simte bucuria atunci când se află în armonie cu natura, și mai ales în întâlnirea, în participarea, în comuniunea cu ceilalți. Cu atât mai mult el simte bucuria sau fericirea spirituală atunci când sufletul lui intră în posesia lui Dumnezeu, cunoscut și iubit ca binele suprem și imutabil…

… Societatea tehnologică a putut să înmulțească ocaziile de plăcere, dar ea cu greutate reușește să procure bucuria. Pentru că bucuria vine din altă parte. Este spirituală. Banul, comoditățile, igiena, siguranța materială adesea nu lipsesc; și totuși plictiseala, melancolia, tristețea rămân din nefericire parte din viața multora.

Este vorba de o Enciclică din anul 1975 numită Gaudete in Domino (“Bucurați-vă în Domnul”). Papa caută să definească, sau cel puțin să descrie fericirea sau bucuria autentică a omului. Aceste reflecții citite cu seninătate luminează textul nostru biblic pentru ca să putem face rugăciunea noastră.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru contemplație propunem două fraze din doi sfinți care în mod deosebit ne luminează cu privire la tema fericirilor pe care o medităm astăzi:

- Un sfânt trist este un trist sfânt

SFÂNTA TEREZA DE ÁVILA (călugăriță spaniolă, 1515-1582)

- În asta facem să constea sfințenia, fiind mereu bucuroși

SFÂNTUL DOMINIC SAVIO (elev al sfântului Ioan Bosco, 1842-1857)

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Alege una dintre “fericiri” pentru a ține cont de ea în mod deosebit în următoare lună încercând s-o mărești și s-o cultivi cu ajutorul lui Dumnezeu.

Propunere comunitară

- În grupul tău de prieteni faceți o dezbatere despre bucurie și fericire în ambientele de tineret. Se poate face asta pornind reflecția cu aceste fraze pe care le prezentăm aici: Ce părere aveți? Sunteți de acord? În ce sunteți și în ce nu sunteți de acord? Pentru ce sunteți și pentru ce nu sunteți de acord?

FRAZE:

- A fi fericit înseamnă a putea să te percepi pe tine însuți fără teamă

PAUL KLEE (pictor elvețian, 1879-1940)

- Bucuriile cele mai mărețe, cele mai variate și cele mai durabile sunt cele spirituale

ARTHUR SCHOPENHAUER (filozof german, 1788-1860)

- Adevărata fericire se obține numai prin contemplarea adevărului

DANTE ALIGHIERI (poet italian, 1265-1321)

- Lumea este plină de mici bucurii; arta constă în a ști să le distingem

LI-PO (poet chinez, 698-762)

- Singura modalitate de a înmulți fericirea este împărtășirea ei

PAUL SCHERRER (fízician elvețian, 1890-1969)

- Fericirea este singura pe care suntem siguri că o avem atunci când am dăruit-o

RAOUL FOLLEREAU (diplomat francez, apostol al leproșilor, 1903-1977)

- Fericirea constă în a face binele

ARISTOTEL (filozof grec, 384-322)

- Bucuria este secretul uriaș al creștinismului

GILBERT CHESTERTON (scriitor britanic, 1874-1936)

- Nu există cosmetică pentru frumusețe cum este fericirea

MARGUERITHE BLESSINGTON (nuvelistă și scriitoare britanică, 1789-1849)

- Bucuria este piatra filozofală care transformă totul în aur

BENJAMIN FRANKLIN (filozof și fizician american, 1706-1790)

- Bucuria nu se află în lucruri, ci în noi

RICHAR WAGNER (muzician și poet german, 1813-1883)

- Fericirea mea este să o măresc pe cea a altora

ANDRÉ GIDE (scriitor francez, 1869-1951)

Ritul latin