Start > Ritul latin > Duminica a III-a din Advent, C (lectio divina)

Duminica a III-a din Advent, C (lectio divina)

12 December 2009
845 afișări

Autor: FSC
Copyright: FSC
Duminica a III-a din Advent (Anul C)

TEXTUL BIBLIC: Luca 3,10-18

10 În acel timp, mulțimile care veneau să se boteze îl întrebau pe Ioan:

- Ce trebuie să facem?

11 Iar Ioan le răspundea:

- Cine are două haine să împartă cu cel care nu are și cine are provizii de alimente să facă la fel.

12 Au venit și unii vameși să se boteze și l-au întrebat:

- Învățătorule, noi ce trebuie să facem?

13 El le-a răspuns:

- Să nu cereți nimic mai mult peste ceea ce v-a fost poruncit să luați.

14 La rândul lor, ostașii îl întrebau și ei:

- Dar noi ce trebuie să facem?

Și le-a zis:

- Să nu asupriți pe nimeni, nici să nu învinuiți pe cineva pe nedrept, și să fiți mulțumiți cu solda voastră.

15 Deoarece poporul era în așteptare și toți se întrebau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva el este Cristos, 16 drept răspuns Ioan a zis tuturor:

- Eu vă botez cu apă, dar vine unul mai mare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei; el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. 17 El are lopata în mână și va curăța aria; el va aduna grâul în hambarul său, iar pleava – - va arde în focul care nu se stinge.

18 Și cu multe alte îndemnuri, Ioan propovăduia poporului vestea cea bună.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Reluăm astăzi versetul 3 citit duminica trecută. Amintim astfel că fondul din această duminică are de-a face cu “botezul” ritual de iertare, cu această trăire a pocăinței pentru întoarcerea la Domnul.

Săptămâna trecută ne erau semnalate câteva metafore care se refereau cu pregătirea unui drum netezit și liber pentru ca să poată veni Domnul. În acest caz reflecțiile sunt mai concrete și apar la lumină trei întrebări care provin dintre personaje distincte: oamenii, vameșii și ostașii. Fiecare grup îl întreabă pe Ioan ce trebuie să facă, adică modul în care se realizează în manieră concretă această pregătire, care implică netezirea drumurilor…

Oamenilor și mulțimii în general, Ioan le va spune ca să aibă capacitatea de a împărți cu aceia care nu au sau au mai puțin. Este – - invitație clară la împărțire și la generozitate. Aceasta este prima atitudine pentru a fi pregătiți. Luca va relua această temă de mai multe ori în Evanghelie și în cartea Faptele Apostolilor.

Vameșii erau foarte disprețuiți atât din punct de vedere politic cât și religios. Erau iudei care erau în slujba puterii imperiale romane și care, în afară de faptul că erau necurați datorită contactului cu păgânii, își luau un procent din ceea ce strângeau în mod excesiv de la proprii lor frați iudei. Acestora Ioan le spune să nu ia mai mult de la oameni. Adică, ei trebuie să învețe să reglementeze ambiția care-i face nedrepți. Trebuie să fie eliminată ambiția nemăsurată…

Al treilea grup este constituit din ostași, adică din personalul militar imperial care controla în acea perioadă teritoriile palestiniene. Lor, Ioan le spune ca să nu-i mai asuprească pe oameni. Locul pe care-l aveau ca păzitori ai ordinii publice face ca în anumite cazuri ei să abuzeze de putere. În loc să-i păzească pe oameni ajungeau să-i asuprească și să-i domine.

După cele trei răspunsuri, începând de la versetul 15 întâlnim altă tematică: cine este Mesia? În fața predicii aprinse și aprige a lui Ioan, unii cred că el este Mesia. În fața acestei realități Ioan Botezătorul va spune clar că el nu este Mesia. Mesia este mai puternic decât el, îi va boteza cu Duh Sfânt și cu foc… Pe de altă parte, este relatată una din funcțiile lui Mesia în timpurile din urmă: despărțirea celor buni de cei răi… Acesta este mesajul exigent însă de speranță și de veste bună pe care îl aduce Ioan Botezătorul mulțimii.

Pentru a ține cont: Versetele 10-14 din textul de astăzi aparțin evanghelistului Luca. Menținând universalitatea chemării la mântuire, el semnalează și importanța de a practica iubirea și dreptatea din partea credinciosului.

Alte texte biblice pentru a consulta: Fap 2,37; Is 58,7; In 1,19-20.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar termenul “Ioan (Botezătorul)”.

Întrebări pentru lectură

- Care sunt cele trei grupuri care se apropie de Ioan Botezătorul în acest text evanghelic?

- Ce-l întreabă oamenii pe Ioan?

- Ce le răspunde?

- Cu cine trebuie să împartă?

- Ce-l întreabă vameșii pe Ioan Botezătorul?

- Ce le răspunde?

- Ce-l întreabă ostașii?

- Ce le va spune Ioan?

- Ce întrebare au oamenii care văd și ascultă uimiți răspunsurile lui Isus?

- Ce le spune Ioan Botezătorul?

- Care va fi diferența între Ioan Botezătorul și Mesia care trebuie să vină?

- Ce va realiza Mesia la sfârșitul timpurilor?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Încă – - dată ne întrebăm în acest timp de Advent: sunt dispus să mă convertesc și să-mi schimb viața întorcându-mă pe căile lui Dumnezeu?

- Ce acțiuni concrete de schimbare îmi inspiră Domnul?

- Sunt dispus să fiu generos și să împart cu frații mei puținul sau multul pe care pot să-l am?

- Împart timpul meu, talentele mele, capacitățile mele cu alții sau mă închid în mine însumi?

- Sunt capabil să “limitez” ambițiile mele pentru a nu dăuna altora?

- Care sunt “ambițiile” din viața mea astăzi? De ce tip sunt ele? Sunt ele în acord cu Evanghelia, sunt legitime sau sunt contrare mesajului Domnului nostru?

- În exercitarea vieții mele de relație cu frații mei, cum gestionez dimensiunea puterii? Îmi amintesc că puterea în cheie evanghelică este slujire și dăruire? Fac “abuz de putere” în unele circumstanțe ale vieții?

- Redescopăr în fiecare zi că Isus este unicul Mesia? Care sunt “mesia” din lumea mea actuală?

- Caut să am atitudinea lui Ioan care-l vestește pe Mesia și arată clar că nu el este Mesia?

- Am tentația de a simți că sunt un “mesia” când fac ceva bun? Caut să am – - atitudine umilă știind că în fața măreției lui Mesia nu sunt nimic?

- Caut să fiu dintre cei buni ca să fiu pregătit pentru momentul în care vine Isus Cristos, unicul Mesia, ca să realizeze judecata finală?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru a favoriza, a trezi și a lumina pasul rugăciunii, sugerăm citirea unui punct din Catehismul Bisericii Catolice, care ne vorbește despre judecata finală:

1040. Judecata de pe urmă va avea loc la a doua venire în slavă a lui Cristos. Singur Tatăl îi cunoaște ziua și ceasul, numai El îi hotărăște venirea. Prin Fiul său Isus Cristos, Tatăl își va rosti atunci cuvântul definitiv asupra întregii istorii. Vom cunoaște sensul ultim al întregii lucrări a creației și al întregii economii a mântuirii și vom înțelege căile minunate pe care Providența va fi călăuzit orice lucru spre scopul său final. Judecata de pe urmă va arăta că dreptatea lui Dumnezeu e biruitoare asupra tuturor nedreptăților săvârșite de creaturile lui și că iubirea lui e mai puternică decât moartea (cf. Ct 8,6).

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru a interioriza acest text vă propunem să țineți cont de cele trei întrebări care i se pun lui Ioan astăzi, mai ales de prima (versetul 10).

Ținând cont de asta, să contemplăm misterul lui Dumnezeu în viața noastră și să ne întrebăm în fața Prezenței Sale într-un moment de rugăciune devotată…

- Ce pot să fac? În mijlocul mediocrității din ambientul meu și din viața mea…

- Ce pot să fac? În mijlocul temerilor și neliniștilor mele…

- Ce pot să fac? În fața nedreptății și sărăciei multor frați…

- Ce pot să fac?

- Ce pot să fac?

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Revizuirea propunerilor asumate în săptămânile anterioare, la începutul Adventului, pentru a pregăti inima și a-l primi pe Domnul care vine în întâmpinarea noastră. Dacă nu s-au făcut aceste propuneri, faceți-le în acest moment.

Propunere comunitară

- Cu grupul tău de tineri dialogați despre “mesia” din timpul nostru:

- – Cine pretind astăzi că sunt “mesia”?

- – Pe cine urmează și valorizează tinerii din ambientul tău în general ca “mesia”?

- – Este ușor sau nu a percepe că Isus Cristos este unicul Mesia?

- – Care sunt dificultățile în acest sens astăzi?

Ritul latin