Start > Ritul latin > Duminica a 28-a de peste an (B) – lectio divina

Duminica a 28-a de peste an (B) – lectio divina

10 October 2009
1,213 afișări

TEXTUL BIBLIC: Marcu 10,17-30

Omul bogat

17 Pe când Isus era gata să plece la drum, a alergat la el un om, a căzut în genunchi înaintea lui și l-a întrebat:

- Învățătorule bun, ce trebuie să fac pentru ca să moștenesc viața veșnică?

18 Isus i-a răspuns:

- Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur: Dumnezeu. 19 Cunoști poruncile: Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu dai mărturie falsă, să nu înșeli pe nimeni, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.

20 El i-a răspuns:

- Învățătorule, toate aceste porunci le-am păzit din tinerețe.

21 Atunci Isus, fixându-l cu privirea, l-a îndrăgit și i-a spus:

- Un singur lucru îți mai lipsește: Mergi, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea comoară în cer; apoi vino și urmează-mă!

22 Dar la auzul acestor cuvinte, el s-a întristat și a plecat mâhnit, căci avea multe bogății.

23 Isus s-a uitat împrejur și a zis ucenicilor săi:

- Cât de greu va fi pentru cei care au bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu!

24 Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Dar Isus a luat cuvântul din nou și le-a zis:

- Copiii mei, cât de greu se intră în împărăția lui Dumnezeu! 25 Mai ușor este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu.

26 Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții:

- Atunci cine se mai poate mântui?

27 Isus s-a uitat la ei și le-a răspuns:

- Lucrul acesta este cu neputință pentru oameni, dar nu pentru Dumnezeu. Căci pentru Dumnezeu toate sunt cu putință.

28 Petru i-a spus lui Isus:

- Iată, noi am părăsit toate și te-am urmat.

29 Isus i-a răspuns:

- Vă spun adevărul: Nu este nimeni dintre cei care au lăsat casă, frați, surori, mamă, tată, copii sau ogoare pentru numele și pentru evanghelie 30 care să nu primească, în lumea aceasta, de o sută de ori mai mult: casă, frați, surori, mame, copii și ogoare, dar nu fără prigoane, iar în lumea viitoare viața veșnică.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Textul pe care vrem să-l medităm are patru părți bine definite însă profund legate între ele:

- Episodul cu omul bogat (versetele 17-22).

- Reflecția cu privire la cei bogați (versetele 23-25).

- Cateheza despre darul mântuirii (versetele 26-27).

- Comentarii despre “soarta” ucenicilor Domnului (versetele 28-30).

În prima parte se apropie de Isus un om în manieră foarte intempestivă și neliniștită: vine alergând, îngenunchează și îl întreabă ce trebuie să facă pentru a avea viața veșnică. De vreme ce omul l-a numit “învățător bun”, Isus “se joacă” cu această expresie pentru a clarifica faptul că El este realmente bun pentru că este Dumnezeu și numai Dumnezeu este complet bun. Domnul îi amintește de câteva dintre porunci și omul îi spune că le-a îndeplinit încă din tinerețe… Atunci Isus îl va invita la urmarea lui spunându-i să vândă tot ce are, să dea banii la săraci și să-l urmeze ca ucenic preaiubit. Însă omul nu îndrăznește să facă acest pas înainte… S-a întristat și a plecat mâhnit, pentru că era foarte bogat…

Acest episod dă ocazie pentru o reflecție a Domnului cu privire la cei “bogați”. Isus spune că este foarte greu pentru cel care are multe bunuri să-l poată accepta pe Dumnezeu ca Domn și Rege al său. În fața uimirii ucenicilor, el va insista pe ideea că este foarte greu de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Dă un exemplu practic imposibil, și anume o cămilă să treacă prin urechea unui ac. Însă exemplul nu este pentru a semnala realitatea în mod amar ci pentru a-i da loc lui Dumnezeu care este singurul care poate să facă asta. Și trecem la punctul următor…

În al treilea rând Isus prezintă mântuirea ca pe un dar al lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate mântui pe sine însuși: “Lucrul acesta este cu neputință pentru oameni”; însă nu este așa pentru Domnul deoarece “pentru Dumnezeu toate sunt cu putință”. Dumnezeu este cel care ne mântuiește…

În sfârșit, reflecția se concentrează asupra lui Petru care îi amintește Domnului că el și ceilalți apostoli au lăsat toate pentru a-l urma. Isus le reafirmă că acela care lasă toate pentru a anunța vestea cea bună a împărăției nu-și va pierde răsplata. Pe acest pământ va primi de o sută de ori mai mult și, după aceea, și mai presus de orice, viața veșnică în Dumnezeu.

Pentru a ține cont: Atunci când se ascultă acest text se obișnuiește să fie intitulat ca text despre “tânărul bogat”. Totuși, în acest text, în nici un moment nu se vorbește despre un tânăr ci despre un “om”. Titlul a fost luat din versiunea textului după sfântul Matei (19,20) care vorbește despre un “tânăr” bogat.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 19,16-26; Lc 18,18-27; Ex 20,12-16; Dt 5,16-20; Zah 8,6-7.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționarul biblic cuvântul “bogat, bogăție”.

Întrebări pentru lectură

- Ce făcea Isus?

- Cine apare în drumul său?

- Cum ajunge omul până la Isus?

- Ce-i spune?

- Ce-l surprinde pe Isus din ceea ce-i spune omul acela?

- Ce-i amintește omului Domnul?

- Ce a făcut el din tinerețe?

- Cum îl privește Isus pe omul acela?

- Ce-i propune Domnul?

- Ce face omul?

- Ce sentimente îi cuprind inima? Pentru ce devine așa?

- Cum continuă episodul?

- Ce va spune Domnul?

- Ce impact au în ucenicii săi lucrurile noi pe care le spune Domnul?

- Cum continuă reflecția Domnului?

- Ce-l întreabă după aceea în mod direct ucenicii lui?

- Ce le răspunde Învățătorul la această întrebare?

- Pentru Cine toate sunt cu putință…?

- Ce-i spune Petru Domnului în numele tuturor ucenicilor?

- Ce-i răspunde Isus?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Merg în întâmpinarea lui Isus în diferite momente din viața mea?

- Am preocuparea de a merge în fața prezenței Domnului pentru a mă prosterna și a dialoga cu El?

- Am curajul de a-l întreba ce trebuie să fac pentru a avea viața veșnică?

- Ascult ceea ce-mi răspunde El în Cuvântul său?

- Îl las pe Isus ca să-mi amintească poruncile?

- Împlinesc sau nu împlinesc poruncile din legea lui Dumnezeu?

- Las ca Domnul să mă privească și să mă îndrăgească?

- În ce împrejurări deosebite din viața mea am experimentat sau experimentez că Isus mă privește cu iubire?

- Cum reacționez când Domnul îmi cere să mă angajez total pentru El lăsând acele lucruri care astăzi îmi dau siguranță?

- Ce lucruri ar trebui să părăsesc pentru a-l urma în mod integral pe Domnul?

- Mă las cuprins de mediocritatea din lumea noastră contemporană?

- Devin trist și mă descurajez în fața propunerii lui Isus? De ce?

- Ce fac astăzi în fața invitației Domnului? Am atitudinea omului bogat sau mă lansez înainte cu curaj știind că Isus îmi va da forțele necesare pentru a-l putea urma cu fidelitate?

- Ce tip de “bogății” mă subjugă astăzi? Mă pot “lipsi” de aceste bogății pentru a-l urma pe Învățătorul, pentru a avea viață veșnică și a mă mântui?

- Descopăr că Dumnezeu este unicul care poate să mă mântuiască?

- Cred eu că “mă mântuiesc” prin efortul meu uman sau mă deschid în primul rând la darul lui Dumnezeu, la harul său în viața mea?

- Ce cred despre promisiunea pe care Isus o face lui Petru? S-ar putea întâmpla în viața mea?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru a ne ruga cu textul putem să luăm poruncile din lege și să revizuim răspunsul nostru de fidelitate dat lui Dumnezeu în împlinirea lor în viața zilnică.

Exod 20,1-17

20

Cele zece porunci

1 Dumnezeu s-a adresat lui Moise pe muntele Sinai și a rostit aceste cuvinte:

2 «Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei.

3 Să nu ai alți dumnezei afară de mine.

4 Să nu-ți faci chip cioplit și nimic ce să înfățișeze lucrurile care sunt sus în cer sau jos pe pământ, sau în apele care sunt sub pământ. 5 Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești; căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor care mă urăsc, 6 și mă îndur până la al miilea neam de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele.

7 Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va lua în zadar numele lui.

8 Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca să o sfințești. 9 Să lucrezi șase zile și să-ți faci toate muncile tale, 10 dar ziua a șaptea este zi de odihnă, închinată Domnului Dumnezeului tău; să nu lucrezi în acea zi nimic, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici servitorul tău, nici servitoarea ta, nici vitele tale, nici străinul care este în casa ta. 11 Căci în șase zile a făcut Dumnezeu cerurile, pământul și marea, și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.

12 Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să trăiești mult în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.

13 Să nu ucizi.

14 Să nu săvârșești adulter.

15 Să nu furi.

16 Să nu mărturisești fals împotriva aproapelui tău.

17 Să nu poftești femeia aproapelui tău, nici robul, nici servitoarea, nici boul, nici măgarul și nici un lucru ce este al lui».

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru contemplație astăzi mai mult ca oricând trebuie să luăm prima parte a versetului 21: Isus, fixându-l cu privirea, l-a îndrăgit…

Repetați versetul la persoana întâi singular în mod ritmic pentru a-l face trup în inima noastră:

- Isus, fixându-l cu privirea, l-a îndrăgit… Isus, fixându-mă cu privirea, mă îndrăgește…

- Isus, fixându-l cu privirea, l-a îndrăgit… Isus, fixându-mă cu privirea, mă îndrăgește…

- Isus, fixându-l cu privirea, l-a îndrăgit… Isus, fixându-mă cu privirea, mă îndrăgește…

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Să reflectez asupra posibilelor “bogății” care astăzi mă depărtează de Isus, pentru a le putea lăsa deoparte. Pot să las ceva care astăzi mă “subjugă”? Gândește-te la pașii pe care pot să-i faci astăzi.

Propunere comunitară

- Reflectați cu grupul vostru de tineri din Biserică despre dificultățile pe care le întâlnesc în viața lor pentru a-l urma în mod serios pe Domnul ca ucenici. Care sunt principalele obstacole? Dialogați în privința posibilelor acțiune pentru a îndepărta ceea ce-i împiedică pe tineri într-o urmare hotărâtă a Domnului.

Ritul latin