Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Înălțarea Domnului
Anul B (A, C)

Lecturi:
Fapte 1,1-11
Efeseni 4,1-13
Marcu 16,15-20

Marcu 16,15-20

Apoi le-a spus: “Mergeți în toată lumea și predicați evanghelia la toată făptura. Cine va crede și va fi botezat se va mântui; iar cine nu va crede va fi condamnat. Acestea sunt semnele care îi vor însoți pe cei care cred: în numele meu vor alunga diavoli, vor vorbi limbi noi, vor lua șerpi în mână și, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor vindeca”. După ce le-a vorbit, Domnul Isus s-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu, iar ei au plecat și au predicat pretutindeni, în timp ce Domnul lucra cu ei și le întărea cuvântul prin semnele care-i însoțeau.

 

Scepticii pornesc într-o aventură
         pr. Jacques Sylvestre, O.P.

Faceți ucenici din toate națiunile
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

S-a înălțat și totuși a rămas
         pr. Anton Dancă

Un nor l-a luat din ochii lor
         pr. Anton Dancă

Înălțarea Domnului (pentru copii)
         pr. Pietro Righetto

Înălțarea Domnului (B)
         pr. Șerban Tarciziu

Înălțarea Domnului (B) – lectio divina
         FSC

Un clandestin în mijlocul nostru
         pr. Alessandro Pronzato

Înălțarea Domnului
         pr. Lucian Păuleț

Afișează toate în aceeași pagină