Arhive

Arhiva pentru ritul ‘Ritul latin’

Aici el este alinat, iar tu suferi

11 September 2010

Liturgia cuvântului de azi ne prezintă o dublă primejdie a bogățiilor: înstrăinează pe om de Dumnezeu și de ceilalți oameni. Un autor scrie: Omul nu numai că nu este singur pe rotocolul pământului, dar este strâns legat de ceilalți oameni și, în mod liber, trebuie să se unească cu ei în iubire. Numai sfântul este […]

Ritul latin

Duminica a XXIV-a (pentru copii)

11 September 2010

1. Introducere Ce spuneți de comportamentul acestui tată? Domnul lucrează la fel? Un om avea doi fii, cel mai tânăr, însă, nu stătea acasă cu plăcere și, într-o zi, a plecat departe, luând cu el mulți bani. Dar, la un moment dat, aceștia s-au terminat și atunci copilul a hotărât să se întoarcă acasă, pentru […]

Ritul latin

Slăbiciunea lui Dumnezeu

11 September 2010

“Și Domnul s-a lăsatde răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său.” Ex. 32, 7-11; 13-14 “Am căpătat îndurare pentru ca Isus Cristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el, în urmă, ca să capete viața veșnică.” 1Tim. 1, 12-17 “Trebuie […]

Ritul latin

Duminica a XXV-a (C)

11 September 2010

Ca și în alte câteva duminici precedente, pericopa evanghelică din această duminică ne propune o serie de învățături ale lui Isus, învățături ce au ca punct de pornire o situație de viață reală (v. pericopa din Duminica a XVIII-a C) sau una fictivă relatată sub forma unor povestioare/parabole (cum este cazul acestei duminici, etc.). Parabola […]

Ritul latin

Să spuneți: Suntem servitori fără importanță!

11 September 2010

Nu există om pe toată suprafața pământului care să nu știe că sunt lucruri care ne depășesc capacitatea noastră de înțelegere și trebuie să le credem. Pe vremea tiranului Ioachim (609-598 î.C.), regele Iudeii, profetul Habacuc se plângea lui Dumnezeu de toate nedreptățile pe care le vedea în mijlocul poporului său și se întreba: De […]

Ritul latin

Duminica a XXV-a (pentru copii)

11 September 2010

1. Introducere Era deja bătrân, dar încă mai avea inima tânără. Când făcea ceva bun, exclama: – Încă un măr aruncat dincolo de gardul viu! Odată, cineva l-a întrebat ce înseamnă acele cuvinte. A răspuns: – Într-o zi, am chemat niște copii în livada mea și le-am spus să mănânce fructe câte vor, dar să […]

Ritul latin

Legea incompatibilității

11 September 2010

“Domnul a jurat pe slava lui Iacov: “Niciodată nu voi uita faptele lor”. Amos. 8, 4-7 “Vă îndemn dar, înainte de toate, rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii.” 1Tim. 2, 1-8 “Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui mamona.” Lc. 16, 1-13 În biserică nu se fac afaceri Din lecturile de astăzi avem numai […]

Ritul latin

Duminica a XXVI-a (C)

11 September 2010

Liturgia Cuvântului din această duminică ne propune lectura unei parabole suficient de bine cunoscute. Pentru a-i descoperi mai bine mesajul ar fi utilă totuși resituarea ei în contextul imediat (16,1-17,10). Duminica trecută Isus ne atrăgea atenția asupra utilizării corecte și totale a inteligenței în favoare Împărăției lui Dumnezeu precum și asupra inteligentei utilizări a mijloacelor […]

Ritul latin

Bucurie va fi în cer pentru un păcătos care se convertește

11 September 2010

Dacă cuvântul Evanghelie înseamnă “veste bună”, veste bună, se înțelege, pentru cei săraci și păcătoși, nu pentru cărturarii și farizeii care se credeau neprihăniți și curați ca lacrima și nu puteau înțelege atitudinea lui Isus față de păcătoși, atunci capitolul 15 al Evangheliei sfântului Luca pe care astăzi la Liturghie l-am ascultat în întregime, cu […]

Ritul latin

Duminica a XXVI-a (pentru copii)

11 September 2010

DUMINICA A XXVI-A 1. Introducere Un pustnic a intrat să se odihnească într-o peșteră. A găsit acolo un tezaur splendid! A fugit strigând: – Am văzut moartea! Trei bandiți l-au întâlnit și, nevăzând în jur nici un pericol, l-au întrebat: – Părinte, unde este moartea? Arată-ne-o! Eremitul i-a condus la peșteră și le-a arătat tezaurul […]

Ritul latin