Arhive

Arhiva pentru ritul ‘Ritul latin’

Bucurie va fi în cer pentru un păcătos care se convertește

11 September 2010

Dacă cuvântul Evanghelie înseamnă “veste bună”, veste bună, se înțelege, pentru cei săraci și păcătoși, nu pentru cărturarii și farizeii care se credeau neprihăniți și curați ca lacrima și nu puteau înțelege atitudinea lui Isus față de păcătoși, atunci capitolul 15 al Evangheliei sfântului Luca pe care astăzi la Liturghie l-am ascultat în întregime, cu […]

Ritul latin

Duminica a XXVI-a (pentru copii)

11 September 2010

DUMINICA A XXVI-A 1. Introducere Un pustnic a intrat să se odihnească într-o peșteră. A găsit acolo un tezaur splendid! A fugit strigând: – Am văzut moartea! Trei bandiți l-au întâlnit și, nevăzând în jur nici un pericol, l-au întrebat: – Părinte, unde este moartea? Arată-ne-o! Eremitul i-a condus la peșteră și le-a arătat tezaurul […]

Ritul latin

Dumnezeu a zis: Nebunule…

11 September 2010

Omul caută cu insistență un suport solid al existenței sale, ca să se simtă fericit. Cel mai adesea suportul vieții se crede a fi banul, care este sănătate, onoare, viață, fericire, totul, cum se spune: Ai bani, ești cineva. Afirmație cât se poate de slabă și doar cei nebuni se încred în ea. Cum nu […]

Ritul latin

Duminica a XXVIII-a (C)

11 September 2010

Pentru această a XXVIII-a duminică de peste an Liturgia Cuvântului ne propune spre meditarea un eveniment petrecut în timp ce Isus se îndrepta spre Ierusalim, la intrarea unui sat de la “granița” dintre Samaria și Galileea (v.11). Aici, zece persoane bolnave de lepră îi cer lui Isus vindecarea. Interesant este, însă, modul în care Mântuitorul […]

Ritul latin

Numai înțelepciunea îl poate mântui pe om

11 September 2010

Este un cuvânt care se repetă mereu și care ne reține atenția în lecturile biblice ale Liturghiei de azi: e cuvântul înțelepciune. Numai înțelepciunea îl poate mântui pe om. Dar ce este înțelepciunea? Această întrebare și-o pun autorii primelor două lecturi luate din Vechiul Testament: regele Solomon în prima lectură luată din Cartea înțelepciunii și […]

Ritul latin

Duminica a XXVII-a (pentru copii)

11 September 2010

1. Introducere Cine iubește slujește cu iubire. Într-o familie erau trei frați, toți ascultători, dar diferiți între ei. Primul asculta pentru că îi era teamă de loviturile tatei. Al doilea asculta pentru că cerea și primea bani de la părinți ca răsplată. Al treilea asculta pentru că își iubea familia. Asculta din iubire. Se gândea: […]

Ritul latin

I-a plăcut Tatălui vostru să vă dea împărăția

11 September 2010

Credința, ca dar individual, i s-a dat omului de la începutul existenței sale. Adam, înainte încă de a o avea pe Eva alături, a auzit cuvântul lui Dumnezeu în care trebuia să creadă: “Tu vei putea mânca din toți pomii grădinii, dar din pomul cunoașterii binelui și răului nu trebuie să mănânci, fiindcă, de vei […]

Ritul latin

Duminica a XXIX-a (C)

11 September 2010

Aceste prime versete ale capitolului 18 care se citesc în a XXIX-a duminică de peste an, trebuie înțelese în lumina pasajelor precedente ale capitolului 17, mai precis: 17,20-21 (cu privire la venirea Împărăției lui Dumnezeu – problemă ridicată de farisei după vindecarea celor zece leproși) și 17,22-37 (unde ni se oferă discursul de răspuns dat […]

Ritul latin

Glasul cuvântului “a cere”

11 September 2010

“… Strigătul împotriva Sodomei și a Gomorei s-a mărit, și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu.” Gn. 18, 20-21; 23-32 “fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El, și împreună cu El prin credință în puterea lui Dumnezeu, care l-a înviat din morți.” Col. 2, 12-14 “Cereți și vi se va […]

Ritul latin

Cum de nu judecați voi înșivă ceea ce este drept?

11 September 2010

Evangheliei zilei (Lc 12,49-53), pentru a o înțelege mai bine, trebuie să-i mai adăugăm încă patru versete: Isus le-a mai zis mulțimilor: Când vedeți un nor ridicându-se la asfințit, ziceți numaidecât că vine ploaie, și așa se întâmplă; iar când suflă vântul de miazăzi ziceți că va fi cald, și așa se face. Fățarnicilor ce […]

Ritul latin