Arhive

Arhiva autorului

Hristos este mântuirea

6 December 2008

Pericopa evanghelică de azi (Luca 13, 10-17) ne înfățișează una din multele minuni săvârșite de Mântuitorul asupra omului: vindecarea femeii gârbove. La începutul și sfârșitul activității Sale publice, îl vedem pe Mântuitorul propovăduind Evanghelia în sinagogi, și anume în zile de sâmbătă. El nu putea lăsa să nu arunce în inimi grăuntele cel bun al […]

Ritul bizantin

Ce să fac să moștenesc viața de veci?

29 November 2008

Persoana și cuvântul Domnului Isus Hristos au reprezentat pentru contemporanii săi o atracție deosebită. Nu numai oamenii de rând, dar și unii din clasele mai înalte, dintre bogați și farisei, ostași, bărbați și femei veneau să-L asculte, să-I ceară vindecări de boli, să-I ceară un sfat sau numai să-I pună întrebări. El vorbea “ca unul […]

Ritul bizantin

Despre lăcomia de avuție

21 November 2008

Piatra de încercare a sufletului nostru este bogăția. În toate timpurile omul s-a frământat mereu pentru a avea. Fie nevoia trebuințelor trupești de orice clipă, fie grija pentru traiul de mâine și mai târziu; fie, în sfârșit încrederea că prin avere putem stăpâni împrejurările în mijlocul cărora se desfășoară viața, bogăția a fost și este […]

Ritul bizantin

Samarineanul milostiv

15 November 2008

Între multele virtuți care trebuie să crească și să aducă roade în sufletul fiecărui creștin, prin puterea Sfântului Duh, plină de parfum și de dulceață este virtutea care este cea dintâi dintre virtuți: iubirea. Este numită regina tuturor virtuților și legătura desăvârșită a desăvârșirii creștine. Această sfântă virtute poate avea ca obiect pe Dumnezeu sau […]

Ritul bizantin

Credința tămăduitoare

8 November 2008

Două minuni mari ne pun în față Sf. Evanghelie care s-a citit azi. Isus este chemat în casa mai marelui sinagogii, Iair, a cărui fiică, de 12 ani, era pe moarte. Pe drum, mulțimea se îmbulzea în jurul lui Isus. O femeie, suferind de o boală grea, care “cheltuise cu doctorii toată avuția sa și […]

Ritul bizantin

Vindecarea omului stăpânit de demon

24 October 2008

Evanghelistul Luca ne istorisește, prin pericopa evanghelică de astăzi, zguduitoarea minune cu vindecarea demonizatului din Gadara. Gadarenii, sau Gherghesenii, erau un popor care locuia în ținutul dinspre răsărit de Iordan, deosebit de iudei. Îndeletnicirea lor, creșterea porcilor, cu totul străină iudeilor, îi arată a fi de alt neam. Domnul Isus Hristos a venit în aceste […]

Ritul bizantin

Învierea fiului văduvei din Nain

18 October 2008

Între minunile săvârșite de Domnul nostru Isus Hristos spre a dovedi puterea Sa dumnezeiască, cele mai mari și mai înfricoșătoare sunt, de bună seamă, învierile din morți. Un om care revine la viață este tot ce poate uimi mai mult pe oameni. Despre o astfel de minune este vorba și în Sfânta Evanghelie a duminicii […]

Ritul bizantin

Pilda Semănătorului

11 October 2008

Domnul nostru Isus Hristos, împreună cu ucenicii săi, străbătea orașele și satele Palestinei, învățând și vindecând pe bolnavi. Mai totdeauna, învățătura Sa era întărită cu o minune nepătrunsă de mintea omenească. Doctorul ceresc vindeca pe bolnavi și trupește și sufletește. Astfel, orbii își căpătau vederea, surzii își căpătau auzul, muții vorbeau, iar ologii își căpătau […]

Ritul bizantin

Predica de pe munte. Iubirea vrăjmașilor

4 October 2008

Omul este o ființă socială, înzestrat de Preabunul Creator cu instinctul sociabilității, încât din cele mai vechi timpuri el s-a întovărășit cu semenii săi în vederea creării unor organisme sociale. Începând cu familia, satul, comuna, până la Stat, toate sunt forme de organizare socială, datorită acelui instinct înscris în firea omului: acela de a trăi […]

Ritul bizantin

Pescuirea minunată

27 September 2008

Sfânta Evanghelie de astăzi ne înfățișează din nou întâmplarea cu alegerea celor dintâi Apostoli ai Domnului: Petru (numit mai înainte Simon) și Andrei, fiii lui Iona, Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu. Ei au fost cei dintâi chemați la slujba apostoliei. Spre miezul nopții, două corăbii de pescari brăzdau apa. Una era a lui Simon […]

Ritul bizantin