Arhive

Arhiva autorului

Porunca recunoștinței

6 January 2009

Multe și mari au fost binefacerile revărsate asupra oamenilor, prin faptele minunate săvârșite de Mântuitorul, în timpul lucrării sale pământești. Omenirea s-a împărtășit de alinare și mângâiere sufletească: se adeverise știrea pe care Mântuitorul o trimisese Înaintemergătorului Său: “Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce ați văzut și ați auzit, că orbii văd, șchiopii umblă, […]

Ritul bizantin

Începutul propovăduirii Domnului

6 January 2009

“Poporul ce ședea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în lăturea și în umbra morții lumină le-a răsărit” (Mat. 4, 16). Cu aceste cuvinte ale proorocului Isaia arată Sf. Evanghelist Matei ceea ce au însemnat venirea Mântuitorului din Nazaret și așezarea lui în Capernaum, lângă mare, în Galileea neamurilor. Într-adevăr, cei […]

Ritul bizantin

Botezul lui Ioan

6 January 2009

Pericopa Sfintei Evanghelii de azi ne înfățișează pe Sfântul Ioan Botezătorul – cel mai mare profet născut din femeie – predicând botezul pocăinței, pregătind calea Domnului, prin îndemnul său, ce va rămâne peste veacuri, chemarea vieții creștinești: “Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui”! În împrejurimile Iordanului, răsună glasul de chemare al aceluia ce s-a […]

Ritul bizantin

Botezul Domnului

6 January 2009

Glasul Domnului peste ape strigă grăind: “Veniți de luați Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, Duhul temerii de Dumnezeu, a lui Hristos celui ce s-a arătat”. Azi se sfințește firea apelor și se desparte Iordanul și își întoarce curgerea apelor sale văzând pe Stăpânul botezându-se. Ca și stropii de apă din râul Iordanului se cutremură și inimile […]

Ritul bizantin

Întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan

26 December 2008

Trăim încă în atmosfera înălțătoarelor zile de creștinească prăznuire a Nașterii Domnului. Ne răsună în minte încă versul colindei: “Astăzi s-a născut Hristos, Mesia chip luminos” în ieslea Betleemului fericit al celui ce a creat lumea. În aceste clipe, când inima ne este plină de bucuria Nașterii, când ochii noștrii sunt ațintiți asupra întrupării Celui […]

Ritul bizantin

Nașterea Domnului

26 December 2008

Slăvit de îngeri, străjuit de păstori și închinat de magi, Mântuitorul Hristos coboară astăzi printre oameni, luminând cu înfățișarea Sfintei Sale Dumnezeiri de prunc, staulul sărac din preajma Betleemului. Faptul Nașterii Domnului este unic în felul său. Este unic pentru că Dumnezeu are graiurile Sale și căile Sale nepătrunse, prin care își descoperă oamenilor ființa […]

Ritul bizantin

Fuga în Egipt

26 December 2008

Nașterea trupească a Mântuitorului este a doua creațiune a lumii. Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Treimi, a luat trup omenesc, prin Sf. Fecioară Maria – cu conlucrarea Sf. Duh, pentru a noastră mântuire. Evenimentul a fost dumnezeiesc fiindcă prin el s-au pus temeliile morale ale vieții creștine. Dumnezeu Însuși S-a întrupat în […]

Ritul bizantin

Genealogia Mântuitorului

20 December 2008

Există în cursul anului bisericesc pomenirea unor evenimente din iconomia mântuirii noastre care nu se reduc la o singură zi. Așa se face că în jurul unor sărbători gravitează și cele două Duminici: cea care precede și cea care urmează acea dată; ba, mai mult, această pomenire este pregătită în mod deosebit în cursul mai […]

Ritul bizantin

Cina cea Mare

12 December 2008

Ceea ce caracterizează viața de fiecare clipă a unei părți a creștinilor noștri de azi, este indiferența și lipsa de preocupare pentru a trăi o viață sufletească îndrumată spre scopul ei firesc: fericirea veșnică. Dacă tradiția și deprinderile nu ar fi bătătorit un drum pe care merge, de cele mai multe ori în neștire, omul […]

Ritul bizantin

Sfântul mare Ierarh Nicolae

12 December 2008

Prăznuim astăzi pe Sfântul mare Ierarh Nicolae, unul din cei mai venerați sfinți din întreaga creștinătate. Întinderea și vechimea cultului său, mulțimea bisericilor, altarelor și monumentelor înălțate în cinstea sa, venerația și încrederea credincioșilor de toate vârstele, din toate veacurile și din toate locurile în acest mare sfânt arată puternica strălucire a sfințeniei sale, sublimitatea […]

Ritul bizantin