Arhive

Arhiva autorului

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

3 October 2006

Credința în existența îngerilor s-a întărit în sufletele oamenilor prin aparițiile ce au avut loc atât în Testamentul Vechi cât și în cel Nou, deoarece, așa cum vom vedea, întreaga Biblie ne vorbește despre aceste spirite curate, trimise de Dumnezeu ca să-I ducă pe pământ solia, ori să le poarte de grijă oamenilor. Dând expresie […]

Ritul bizantin

Iată roaba Domnului

3 October 2006

“Iată roaba Domnului; fie mie după Cuvântul Tău.”(Luca I,38) Sărbătorim astăzi misterul, taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, a Cuvântului veșnic, în sânul Preacuratei Fecioare, mister prin care Cerul se coboară pe pământ, “Dumnezeu se face om, pentru ca pe om să-l facă Dumnezeu” (Sfântul Augustin). Este evenimentul hotărâtor care schimbă cursul vieții omului și împarte […]

Ritul bizantin

Adormirea Maicii Domnului

3 October 2006

“Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni neadormităși în ajutoare nădejde neschimbată, mormântulși moartea n-au ținut-o, căci ca pe Maica Vieții la viață a mutat-o,Cel ce a locuit în pântecele ei cel pururea feciorelnic.”(Condacul Sărbătorii) Astfel exprimă Sfânta Biserică, în condacul sărbătorii de azi, misterul mutării cu trupul la cer a Preacuratei Fecioare sau, cum […]

Ritul bizantin

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

3 October 2006

Pericopa evanghelică citită azi la Sfânta Liturghie ne istorisește împrejurările în care ultimul și cel mai mare profet, Sfântul Ioan Botezătorul – puntea de legătură dintre cele două Testamente, Vechi și Nou – și-a aflat sfârșitul, prin decapitare, în închisoare, din porunca regelui Irod Agripa, sau Tetrarhul. Această cumplită și odioasă crimă nu a fost […]

Ritul bizantin

Despre fericirea veșnică

3 October 2006

Neastâmpărul cu care omul caută fericirea dovedește că, în adâncul sufletului său, există un abis pe care nu poate să-l umple nici pământul, nici universul întreg cu toate comorile și minunățiile lor, deoarece între întreaga creație și suflet este aceeași distanță ca între ceva și infinit. Din ceva, oricât s-ar multiplica, nu se poate obține […]

Ritul bizantin

Sfântul și marele profet Ilie Tesviteanul

3 October 2006

Ceea ce ne reține atenția, privind mai insistent sărbătorile din calendar, este faptul că dintre toți drepții din Testamentul Vechi, singurul pe care Biserica l-a ales ca să-l venereze în mod deosebit printr-o sărbătoare de poruncă, deci obligatorie, este Sfântul și marele proroc Ilie Tesviteanul, cu toate că acestuia nu îi este dedicată nici o […]

Ritul bizantin

Sfinții apostoli Petru și Pavel

3 October 2006

“Tu ești Petru și pe această piatră voi zidiBiserica Mea, și porțile iadului nu o vor birui.”(Matei XVI,18) Astăzi prăznuim pe cei doi apostoli și protagoniști ai Bisericii: Petru și Pavel. Cel dintâi, Petru, este temelia și capul văzut al Bisericii, verhovnicul sau principele Apostolilor, primul Papă; celălalt, Pavel, este cel mai zelos și neînfricat […]

Ritul bizantin

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

3 October 2006

“Când tronul Regelui profet David era pângărit de către idumeul Irod cel Mare, cel care își ucisese propria soție, pe Mariana, și pe cei trei copii: Alexandru, Aristarh și Aristobul – de teama ca aceștia să nu îi ia tronul -; când poporul evreu gemea sub jugul de fier al romanilor și când desfrâul, nedreptatea […]

Ritul bizantin

Despre cer

3 October 2006

În pericopa evanghelică citită azi, la Sfânta Liturghie, evanghelistul Luca ne relatează, foarte pe scurt, înălțarea lui Isus la Cer: “Și i-a scos afară din Betania și, ridicându-Și mâinile, i-a binecuvântat. Și a fost când i-a binecuvântat că S-a depărtat de la ei și S-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-I-se, s-au întors cu bucurie […]

Ritul bizantin

Învierea trupurilor

3 October 2006

“Cristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând,și celor din morminte viață dăruindu-le.”(Troparul Învierii) Timp de șase săptămâni, cântăm, zilnic, împreună cu Biserica, bucuria care ne-a inundat sufletul în noaptea Învierii Domnului, a Învierii care constituie chezășia învierii noastre. Această bucurie izvorăște din cele două adevăruri pe care le exprimă acest tropar. Pe […]

Ritul bizantin