Arhive

Arhiva autorului

Sfântul și marele mucenic Dimitrie izvorâtorul de mir

3 October 2006

Când arhiereul Caiafa se ridică de pe tron și îl întrebă pe Isus: “Tu ești împăratul Iudeilor?”, Isus îi răspunse fără echivoc: “Tu zici” (Marcu XV,2; Luca XXIII,3), ceea ce înseamnă: Da, eu sunt. Și, după acest răspuns, au urmat palme, scuipări, patru mii și ceva de lovituri de bici, o cunună de spini apăsată […]

Ritul bizantin

Întâmpinarea Domnului

3 October 2006

“Și prin însuși sufletul tău va trece o sabie,ca să se descopere de la multe inimi cugetele.”(Luca II,35) După cum necuprinsa lume a materiei este condusă de legi care pe zi ce trece ne dezvăluie tot mai mult minunata armonie din univers, tot astfel misterioasa lume spirituală, atât cea naturală cât și cea supranaturală, este […]

Ritul bizantin

Voi sunteți lumina lumii

3 October 2006

“Voi sunteți lumina lumii (…) Așa să lumineze lumina voastrăînaintea oamenilor încât, văzând faptele voastre cele bune,să-L preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.”(Matei V, 14 și 16) Această poruncă o adresează Isus Cristos, în predica de pe Munte, nu numai Apostolilor și ucenicilor care Îl ascultau atunci, ci și tuturor acelora care, prin Botez, […]

Ritul bizantin

Acesta este Fiul Meu

3 October 2006

“Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care bine am voit.”(Matei III,17) Botezul Domnului este manifestarea lui Dumnezeu în Omul-Cristos, adică punerea în lumină a faptului că Omul adevărat născut în ieslea din Bethleem este totodată și Dumnezeu adevărat, în una și aceeași persoană divină, Isus Cristos. De aceea, Botezul Domnului se mai numește și […]

Ritul bizantin

Tăierea împrejur. Sfântul Vasile cel Mare. Anul nou

3 October 2006

Întrucât timpul nu ne permite să cuprindem în meditația noastră toate cele trei aspecte ale sărbătorii de azi, ne vom limita reflecțiile doar asupra Tăierii împrejur a Domnului nostru Isus Cristos și asupra începutului Anului nou civil, urmând ca despre Sfântul Vasile cel Mare – întemeietorul marelui ordin monahal răsăritean care îi poartă numele – […]

Ritul bizantin

Sfântul protomartir și arhidiacon Ștefan

3 October 2006

Sfânta Biserică venerează astăzi pe sfântul protomartir și arhidiacon Ștefan, care, însuflețit de o credință și o dragoste duse până la martiriu, L-a mărturisit pe Cristos cu cuvântul și fapta, dându-și viața pentru El, devenind astfel cel dintâi martir al Bisericii. Pentru acest motiv, Biserica îl sărbătorește îndată după Nașterea Domnului, drept omagiu adus Aceluia […]

Ritul bizantin

Importanța nașterii lui Isus Cristos pentru lume

3 October 2006

Pentru necredincioși, pentru cei indiferenți și pentru creștinii superficiali, Nașterea Mântuitorului nu este decât o poveste duioasă, cu o iesle, o stea, trei păstori și niște personaje misterioase – prilej de petrecere ți desfrânare. Pentru noi însă, care credem în întruparea reală a Fiului lui Dumnezeu, Crăciunul este aniversarea unui fapt istoric care umple inimile […]

Ritul bizantin

Nașterea Domnului

3 October 2006

“Fecioara, în această zi, pe Cel mai presus de ființă îl naște,și pământul peștera Celui neapropiat I-o aduce,Îngerii Îl preamăresc cu păstorii, iar magii cu steaua călătoresc,căci ni S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.”(Condacul Crăciunului) Astfel zugrăvește Biserica, în condacul sărbătorii de azi, icoana nopții de mister în care cerul și […]

Ritul bizantin

Sfântul Ierarh Nicolae

3 October 2006

Dacă citim cu atenția cuvenită Evangheliile, constatăm că, de la un capăt la altul, ele sunt străbătute mai ales de două din cele trei virtuți dumnezeiești sau teologale pe care Mântuitorul le propovăduiește pretutindeni, cu cuvântul și cu pilda Sa: credința și iubirea. El cere credința uneori ca o condiție prealabilă pentru a săvârși minunea: […]

Ritul bizantin

Intrarea în Biserică a Preacuratei Fecioare Maria

3 October 2006

“Preacurata Biserică a Mântuitorului (…), vistieria cea sfințităa măririi lui Dumnezeu, astăzi se aduce în casa Domnului,împreună aducând harul Dumnezeiescului Spirit (…)”(Condacul Sărbătorii) Convingerea pe care poporul evreu o avea despre unica sa alegere și menire de a fi poporul din care se va naște, după trup, Mesia, Răscumpărătorul său și al întregului neam omenesc, […]

Ritul bizantin