Arhive

Arhiva autorului

Duminica Fiului Risipitor

6 February 2010

Iubiți credincioși, Cea de a treia parabolă, cunoscută ca a Fiului Risipitor, a treia căci urmează în Evanghelie după altele două, cea cu oaia rătăcită și cu drahma pierdută, ar trebui să o numim parabola Tatălui milostiv, pentru că El este Tatăl ceresc, cel care domină scena și actualizează modul său de a fi și […]

Ritul bizantin

Vameșul și Fariseul

6 February 2010

Iubiți credincioși, Pentru a înțelege tema centrală a parabolei cu vameșul și fariseul, pe care am ascultat-o astăzi, trebuie să avem în vedere introducerea Privitor la unii care erau încredințați în sinea lor că sunt drepți…(Lc. 18,9) și prima parte a concluziei: Vă spun că acesta s-a întors acasă drept iar celălalt nu, (18,14). Punctul […]

Ritul bizantin

Duminica lui Zaheu

6 February 2010

Iubiți credincioși, Protagonistul indiscutabil al acestei duminici este Zaheu, mai marele vameșilor. Mic de statură, el apelează la stratagema de a se urca într-un dud pentru a reuși să-l vadă pe Isus. Și Isus, care cunoaște sufletul fiecărui om, și prin urmare, și sufletul micului vameș, îl apostrofează: “Zaheu, coboară repede pentru că azi trebuie […]

Ritul bizantin

Ziua a II-a după Crăciun

6 February 2010

Iubiți credincioși, Crăciunul este un mister atât de mare de iubire încât Biserica simte nevoia să continue a medita asupra lui. Astăzi Cuvântul lui Dumnezeu ne invită, în particular, să ne contemplăm pe noi în mijlocul sărbătorii Crăciunului. Pentru noi și pentru toată creația, după ce Înțelepciunea eternă s-a întrupat, totul este schimbat: creația, chiar […]

Ritul bizantin

Sfântul Arhidiacon Ștefan

6 February 2010

“Iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu” (Fap. 7,56). Iubiți credincioși, Credința în Fiul lui Dumnezeu făcut om este și credința în opera Sa mântuitoare izvorâtă din patima, moartea și învierea lui Isus. Sărbătoarea Sfântului Ștefan, primul martir creștin care proclama: “Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului […]

Ritul bizantin

Duminica după Crăciun

6 February 2010

Iubiți credincioși, Din pericopa evangheliei de azi, Matei fiind singurul care, în câteva rânduri ne vorbește despre copilăria lui Isus, vom încerca să vorbim despre ceea ce înseamnă a lăsa propriul pământ, a fi străin pe pământ, strigătul pământului, reîntoarcerea la pământ și locuirea în pământ. Vă invit ca, preț de câteva minute, să vă […]

Ritul bizantin

Sărbătoarea Tăierii Împrejur a lui Isus Cristos

6 February 2010

Iubiți credincioși, Suntem reuniți astăzi din mai multe motive. În primul rând pentru celebrarea Sfintei Liturghii. În al doilea rând pentru serbarea Tăierii împrejur cea după trup a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Cristos. În al treilea rând pentru sărbătorirea Sfântului Vasile cel Mare. În al patrulea, și nu în ultimul rând, pentru a […]

Ritul bizantin

Duminica dinaintea Botezului

6 February 2010

Iubiți credincioși, În Duminica dinaintea Botezului, Biserica ne re-propune citirea Evangheliei lui Marcu pornind chiar de la primul verset: “Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu…” (Mc. 1,1). Este o invitație care ne cere să re-începem și să nu considerăm că am terminat. În credință suntem întotdeauna începători și trebuie să re-trecem prin lucrurile […]

Ritul bizantin

Botezul Domnului Isus Cristos

6 February 2010

Iubiți credincioși, Făcut din suflet și din trup, dar odată cu botezul, locuit de Spiritul Sfânt, omul sau femeia este microcosmosul care trăiește viața animalului dar a unui animal rațional și psihologic, spiritual și chiar supranatural. Nu are numai o inteligență rece, nu activează numai în baza logicii ci are și o voință liberă care, […]

Ritul bizantin

Împărăția Cerurilor este aproape

6 February 2010

“Împărăția Cerurilor este aproape“, răsună până în zilele noastre, iubiți credincioși, cuvintele lui Isus Cristos. Învins diavolul, sosește Împărăția și nu orice fel de împărăție ci împărăția lui Dumnezeu. Există o contradicție între împărățiile diavolului și cea voită de Domnul; aceeași contradicție ce există între cer și pământ, între om și Dumnezeu. Împărățiile de pe […]

Ritul bizantin