Start > Ritul latin > Duminica 1 din Postul Mare (B) – lectio divina

Duminica 1 din Postul Mare (B) – lectio divina

26 February 2009
1,761 afișări

Autor: FSC
Traducere: fr. Juan Barrera
Copyright: FSC
Duminica I-a din Post (Anul B)

TEXTUL BIBLIC: Marcu 1, 12-15

Isus îl învinge pe diavol

12 În acel timp, Duhul Sfânt l-a condus pe Isus în pustiu. 13 Acolo a rămas patruzeci de zile și a fost ispitit de Satana. El era împreună cu fiarele sălbatice, iar îngerii îi slujeau.

Isus începe lucrarea sa

14 După ce Ioan a fost aruncat în închisoare, Isus s-a dus în Galileea ca să predice evanghelia lui Dumnezeu. 15 El zicea: «S-a împlinit timpul și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Convertiți-vă și credeți în evanghelie».

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Ca în toți anii, prima duminică din timpul Postului Mare este dedicată contemplării misterului “ispitirilor” lui Isus. Relatarea apare în Mt, Mc și Lc. Cea mai scurtă și concisă este cea care ne este propusă anul acesta în Ciclul B, relatarea evanghelistului Marcu. În patru versete sintetizează ceea ce ceilalți doi evangheliști sinoptici dezvoltă un pic mai mult în 11 (Mt) și în 13 (Lc) versete.

De aceea, consider că anul acesta merită de abordat textul evanghelic mai mult în totalitatea sa decât în detalii, dat fiind faptul că acestea sunt mai reduse. Așadar, ce afirmații putem face cu privire la ispitirile lui Isus?

În primul rând trebuie să ținem cont că ispitirea nu este un păcat. Isus este Dumnezeu și prin urmare nu are păcat; experimentează în omenitatea sa ispitirea însă nu este învins de ea. Există oameni care confundă ispitirea cu păcatul. Acest lucru este o eroare. Ispitirea înseamnă a percepe acțiunea Satanei care vrea să depărteze de la drumul lui Dumnezeu, de la bine și de la adevăr. Păcatul înseamnă a con-simți, a fi învins de ispitire…

În al doilea rând trebuie să ținem cont că nu Dumnezeu ispitește ci Satana, Diavolul, “tatăl minciunii”. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni dat fiind faptul că ispitirea înseamnă a provoca depărtarea de Dumnezeu și de planurile sale. Pentru aceasta nimeni să nu se amăgească și să creadă sau să spună că este ispitit de Dumnezeu… Ceea ce este adevărat este că Dumnezeu permite “încercarea” sau “crucea” în viața noastră. Acest lucru este foarte misterios și de multe ori nu se găsește o explicație “rațională” la realitatea bolii, a catastrofelor, a morții și a suferințelor în general. Însă dacă Dumnezeu permite încercarea nu este pentru a ne îndepărta de El și de căile sale. Dimpotrivă, Dumnezeu permite încercarea în viața noastră pentru ca să fim întăriți în drumul nostru de credință…

În al treilea rând trebuie să ținem contă că Isus nu a fost ispitit numai în această ocazie deosebită care ne este relatată. Acest text este un moment prototipic al ispitirilor lui Isus care folosesc ca model pentru realitatea întregii sale vieți. Isus a fost ispitit de Satana de-a lungul vieții sale pământești de mai multe ori și în diferite forme. De fapt, în relatarea lui Marcu nu ni se spune, ca în celelalte două evanghelii sinoptice, care au fost cursele Satanei pentru a-l îndepărta pe Isus de drumul Tatălui. Câteva din ispite nu le cunoaștem dat fiind faptul că evangheliștii n-au putut să prezinte toate evenimentele vieții lui Cristos, ci numai unele. Alte ispitiri apar în textele evanghelice în mai multe ocazii: de exemplu atunci când vor să-l proclame rege dintr-o perspectivă pământească, socială și politică; atunci când vor să-l facă să coboare de pe cruce și să demonstreze că este realmente Dumnezeu, etc.

Pentru a ține cont: Deșertul, în VT și în literatura extrabiblică a poporului din Vechea Alianță, are o simbologie multilaterală. Pe de o parte este semn al neospitalității, al greutății, a “secetei” asociată cu lipsa de apă și de viață. Pe de altă parte este locul întâlnirii cu Dumnezeu, dat fiind că implică căutarea esențialului, a ceea ce este mai important. Este spațiul necesității de purificare și de întoarcere la esențial, provocate în inimă de către un loc cu aceste caracteristici …

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 4,1-11; Lc 4,1-13; Dt 8,1-2; In 13,2.27; Lc 22,3.53.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar termenul “ispită”.

Întrebări pentru lectură

- Cum începe relatarea?

- Cine-l conduce pe Isus?

- Unde îl conduce?

- Cât timp stă Isus în pustiu?

- Cu “cine” conviețuiește?

- Ce încearcă Satana să facă?

- Sunt descrise “cursele Satanei”?

- Cine “are grijă” de Isus?

- Ce face Isus după experiența din pustiu? Încotro se îndreaptă?

- Ce invitație face Isus în Galileea?

- Ce implicații are întoarcerea la Dumnezeu și credința în vestea cea bună?

- Care este conținutul “veștii bune”?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Mă las condus de Duhul lui Dumnezeu?

- Unde mă duce astăzi Duhul lui Dumnezeu?

- Ce implică pentru mine pustiul?

- Ce tip de “pustiu” experimentez astăzi în viața mea? Ce pustiuri am trăit în trecut? Ce pustiuri pot întrevedea în viitorul meu?

- Cum reacționez în fața realității pustiului?

- Care sunt ispitele mele astăzi? Care sunt cursele Satanei pentru a mă depărta de la drum?

- Confund eu ispita și păcatul? Care este diferența?

- Confund eu ispita Satanei și încercarea lui Dumnezeu? Care este diferența?

- Îl ascult pe Isus care la începutul acestui Post Mare îmi vestește încă o dată “vestea cea bună a Împărăției”?

- Ce implică pentru mine astăzi să mă întorc la Dumnezeu și să mă convertesc cu inima?

- Cred realmente în vestea cea bună a lui Isus?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru a lumina răspunsurile rugăciunii îți propun un text de sfântul Augustin care comentează ispitirile lui Isus aplicându-le la viața discipolilor:

De fapt, viața noastră în acest pelerinaj nu poate să fie lipsită de ispite, de vreme ce progresul nostru se realizează tocmai prin ispită și nimeni nu se poate cunoaște pe sine dacă nu este ispitit, nici nu poate fi încoronat dacă nu a învins, nici să învingă dacă nu a luptat, nici să lupte dacă nu are dușman și ispite…

Așadar, ne-a transfigurat în el când a voit să fie ispitit de Satana. Tocmai am citit că Isus Cristos, Domnul nostru, s-a lăsat ispitit de diavol în deșert. Cristos întreg (Cristos și trupul lui, Biserica, n.t.) era ispitit de diavol fiindcă în el erai ispitit și tu. Cristos într-adevăr avea trupul de la tine, iar din el venea pentru tine mântuirea; din tine venea moartea pentru el, iar din el, pentru tine, viața; din tine, pentru el, umilirile, iar din el, pentru tine onorurile; în definitiv, din tine, pentru el, ispita, iar din el, pentru tine, victoria.

Dacă am fost ispitiți în el, tot în el îl vom învinge pe diavol. Îți oprești atenția asupra faptului că Cristos a fost ispitit și nu-ți oprești atenția asupra faptului că el a învins? Recunoaște-te pe tine însuți ispitit în el, și, de asemenea, recunoaște-te învingător în el. Ar fi putut să-l evite pe diavol; însă, dacă nu ar fi fost ispitit, nu te-ar fi învățat să învingi atunci când ești ispitit.

Sfântul Augustin, Comentariu asupra Psalmilor (Ps 60,2-3)

Reflecțiile sfântului Augustin ne ajută să “conectăm” în mod vital ispititele Domnului cu ispitele din viața noastră zilnică. Însă accentul nu-l pune pe ispita în sine ci pe victoria lui Cristos asupra curselor Satanei. Această victorie este garanție și siguranță care vine de la Dumnezeu pentru noi în lupta noastră împotriva răului și a păcatului.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru a interioriza mesajul se poate contempla imaginea “pustiului” în realitatea vieții noastre în timp ce asumăm angajamentul de “a învinge” ispita cu harul lui Dumnezeu în inimile noastre.

Vă propun să repetați câteva fraze în forma asta:

- În pustiul fricilor mele vreau cu harul tău să înving ispita…

- În pustiul descurajării vreau cu harul tău înving ispita…

- În pustiul lipsei de speranță vreau cu harul tău să înving ispita…

- În pustiul…

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propuneri personale

- Analizează trei posibile ispite mai tangibile din viața ta astăzi.

- Realizează o propunere reală, concretă și verificabilă de creștere spirituală la începutul acestui Post Mare respingând ispita cu harul Domnului.

Propuneri comunitare

- Reflectați în grup asupra sensului Postului Mare ca drum de pregătire pentru celebrarea Paștelui lui Isus.

- Dialogați în ambientul vostru de tineri pentru a detecta “ispitele” mai obișnuite ale tinerilor încercând să găsiți cauzele și gândind posibile căi de soluționare pentru a le depăși.

Ritul latin