Start > Ritul latin > Na演erea Maicii Domnului

Na演erea Maicii Domnului

31 August 2006
1,726 afi箝ri

Autor: pr. Anton Danc
Copyright: Presa Bun
Na演erea Maicii Domnului

Cu credin 槐 cu bucurie s s綖b綟orim Na演erea Sfintei Fecioare

Ziua de 8 septembrie 螽 care pr罳nuim Na演erea Preasfintei Maici a lui Dumnezeu, este cea dint毃 dintre cele dou綼prezece s綖b綟ori ale anului liturgic bizantin, care 螽cepe la 1 septembrie. Din oficierea s綖b綟orii citim: Din seminia lui Iese 槐 din neamul lui David, ast罳i s-a n綼cut printre noi Maria, copili divin. De aceea, tot universul se bucur 槐 se re螽noie演e 槐 se vesele演e, cerul 槐 p緆滱tul tresalt de bucurie (Liturghia bizantin).

Azi suntem 槐 noi chemai s ne re螽noim, s ne veselim 槐 s ne bucur緆 de na演erea preasfintei Maici a lui Dumnezeu, a Bisericii 槐 a noastre.

Catehismul Bisericii Catolice spune c: Evlavia Bisericii fa de sf滱ta Fecioar face parte intrinsec din cultul cre演in. Sf滱ta Fecioar este pe bun dreptate cinstit de Biseric printr-un cult deosebit. Din cele mai vechi timpuri, sf滱ta Fecioar e venerat sub titlul de n綼c綟oare de Dumnezeu, sub a c綖ei ocrotire credincio槐i alearg rug滱du-se 螽 toate primejdiile 槐 nevoile (CBC pag. 217).

Din acest citat reinem patru lucruri importante: evlavia c綟re Maica Domnului face parte intrinsec din cultul cre演in, ceea ce vrea s spun c acela care nu o cinste演e pe aceea pe care a cinstit-o Fiul lui Dumnezeu nu se poate numi cre演in; cultul ce-l acord緆 Mariei este deosebit fa de cel acordat lui Dumnezeu, dar 槐 fa de cel acordat sfinilor obi槃uii; Maria este cel mai mult cunoscut sub titlul de n綼c綟oare de Dumnezeu, ceea ce ne intereseaz 槐 pe noi azi cel mai mult 槐 apoi faptul c 螽 toate timpurile 槐 螽 toate locurile cre演inii au alergat la ocrotirea ei, ceea ce dovede演e temeinicia credinei cre演ine.

Este natural, dac o cinstim ca n綼c綟oare de Dumnezeu, s o cinstim 槐 螽 misterul na演erii ei; fiindc, n-ar fi putut fi n綼c綟oare de Dumnezeu, dac mai 螽t毃 n-ar fi fost ea 螽s蒪i, 螽 na演erea ei, capodopera lui Dumnezeu.

Na演erea Maicii Domnului, fiind lucrarea deosebit a lui mai frumoas 槐 mai important dec漮 creaia 螽tregului univers, nu o s綖b綟orim ca pe un simplu fapt natural: apariia 螽 lume a unui copil – de槐 槐 acest lucru este minunat, a榮 cum 螿 relateaz mama macabeilor din Sf滱ta Scriptur, c滱d 蹎i 螽curajeaz fiii ca mai bine s moar dec漮 s p綷綟uiasc, spun滱du-le: Nu 演iu cum ai fost z緆islii 螽 s滱ul meu, nici cum v-am dat duh 槐 via, iar 螽firiparea aceasta a fiec綖uia nu eu am 螽tocmit-o. De aceea Creatorul lumii, care l-a zidit pe om de la na演erea lui 槐 care d tuturor via, el v va da iar蒪i cu milostivire duh 槐 via (2Mac 7,22-23).

Omul, prin na演ere, fiind opera lui Dumnezeu, este o minune a chipului divin (cf. Gen 1,26-31). O spune 槐 psalmistul: L-ai f綷ut cu puin mai prejos de 螽geri 槐 l-ai 螽cununat cu m綖ire 槐 slav (Ps 8,6). Sf滱tul Irineu afirm c omul viu este m綖eia lui Dumnezeu. Chiar 槐 p緁滱ii aveau aceast concepie superioar, cum c omul este coroana creaiunii, deoarece Sofocle, renumit scriitor grec din antichitate, o spune clar: Multe sunt minunile lumii, dar cea mai mare dintre toate este omul (Antigona).

Prin na演erea n綼c綟oarei de Dumnezeu s綖b綟orim mai mult dec漮 un fapt natural sau un aniversar, s綖b綟orim un m緋unchi de mistere ale credinei, adev綖ate capodopere dumnezeie演i 槐 anume: s綖b綟orim na演erea celei z緆islite f綖 de p綷atul str緆o榷sc printr-un privilegiu unic al lui Dumnezeu, pentru meritele lui Isus Cristos; s綖b綟orim na演erea celei pline de har, fa de care Creatorul, 螽 vederea maternit裻ii ei divine, nu s-a zg漷cit 螽 daruri; s綖b綟orim na演erea mamei Fiului lui Dumnezeu 槐 a noastr; s綖b綟orim na演erea reginei 螽gerilor (Litaniile) 槐 a 螽tregului univers; s綖b綟orim pe aceea care s-a n綼cut special pentru a ne da o lecie de credin: fericit pentru c a crezut, a榮 cum o nume演e Elisabeta, veri榣ara ei (Lc 1,45). S綖b綟orim deci na演erea aceleia care ne deschide calea fericirii pe acest p緆滱t prin credin. S-a n綼cut pentru fericire, dar fericirea se na演e din credin; s-a n綼cut pentru a crede 槐 crez滱d s fie fericit.

S-a n綼cut aceea care a crezut.

Prin credin, p綖inii ei, Ioachim 槐 Ana, au continuat s aduc jertfe lui Dumnezeu cu lacrimi 槐 rug綷iuni fierbini p滱 la b綟r滱ee, ca Dumnezeu s le dea un urma… Prin credin, Ana, fiind 螽 v漷st 螽aintat, o z緆isle演e 螽 s滱ul ei pe aceea despre care 螽gerul Domnului o asigur c va purta numele Maria, care 螽 limba egiptean 螽seamn binecuv滱tat de Dumnezeu; 螽 ebraic Myriam 螽seamn doamn, st綯滱, steaua m綖ii. Prin credin, deja de la na演ere, Ioachim 槐 Ana o ofer pe fiica lor, Maria, lui Dumnezeu 槐 des綮漷榷sc acest act de recuno演in prezent滱d-o la templu 槐 螽credin滱d-o preoilor 螽c de la v漷sta de trei ani, spre a 螽v裻a s-i slujeasc lui Dumnezeu, transform滱d credina 螽 caritate.

Prin credin, Maria alege s r緆滱 fecioar; apoi alege logodna 螽gereasc cu Iosif, b綖batul cel drept; alege s devin mam a lui Dumnezeu r緆滱滱d fecioar; prin credin 螿 z緆isle演e pe Isus 螽 sufletul ei, 螽ainte de a-l z緆isli trupe演e 螽 s滱ul ei feciorelnic 槐 astfel Dumnezeu devine 螽 fiina Mariei Emanuel – Dumnezeu cu noi – 槐 ne d dreptul s-i c滱t緆: Na演erea ta, o, Fecioar, Maic a lui Dumnezeu, a adus bucurie lumii 螽tregi. De fapt, din tine s-a n綼cut soarele drept裻ii: Cristos Isus, Dumnezeul nostru care, dezleg滱du-ne de blestem, ne-a dat fericirea 槐, biruind moartea, ne-a dat viaa cea ve槃ic. Prin credin 螿 螽soe演e pe Isus de la pe演era s綖ac din Betleem 槐 p滱 pe Calvar; prin credin 螿 a演eapt s 螽vie din mori 槐 dup 螽緄are s-l trimit pe Duhul Sf滱t. Prin credin ne-a devenit “mam” sub cruce, c滱d Isus i-a spus: Iat fiul t綦 (In 19,26), identific滱d 螽 persoana lui Ioan evanghelistul pe tot cre演inul care 螿 urmeaz pe Isus p滱 pe Calvar, conform chem綖ii personale: Cine vrea s fie ucenicul meu, s se lepede de sine 螽su槐 (de p綷atele sale), s-槐 ia crucea zilnic 槐 s m urmeze (Mt 16,24).

Prin credin, de槐 mic fizice演e, preacurata s-a n綼cut mare 槐 prin credin va deveni fericit 槐 prin ea s-a n綼cut, s-a deschis, calea fericirii noastre.

C滱d autorul Scrisorii c綟re Evrei vrea s scoat 螽 eviden c cel ce vrea s fie mare 螽 ochii lui Dumnezeu 槐 s-i mo演eneasc f緁緂uinele, arat c trebuie s fie credincios 槐 enumer figurile mari ale istoriei m滱tuirii: pe Abel, care a adus lui Dumnezeu o jertf mai bun dec漮 a lui Cain; pe Enoch, care a fost luat de pe p緆滱t, ca s nu vad moartea; pe Noe, care a preg綟it arca salvatoare; pe Abraham, care a ascultat de glasul Domnului; pe Sara, care a z緆islit la b綟r滱ee; pe Isaac, pe Iacob, pe Iosif din Egipt 槐 mai ales pe Moise, care n-a voit s fie fiul fiicei faraonului, ci a ales s sufere cu poporul lui Dumnezeu etc. Autorul 蹎i continu num綖綟oarea altor b綖bai distin槐 槐 螽cheie capitolul al 11-lea cu aceste cuvinte: Toi ace演ia, care prin credina lor au devenit renumii, n-au primit ceea ce le fusese f緁緂uit, deoarece Dumnezeu r滱duise pentru noi ceva mai bun, ca ei s nu ia f綖 noi des綮漷槐rea.

Ceea ce Dumnezeu a or滱duit mai bun pentru noi, ca s lu緆 “des綮漷槐rea”, adic justificarea 槐 fericirea total 螽 Dumnezeu, este credina 螽 Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Prima, care a luat partea cea mai bun prin credina 螽 Cristos 槐 prin ea fericirea de a fi mai presus de Abel, Enoch, Noe, Abraham, Sara, Moise 槐 alii, este Maria.

Na演erea preacuratei Fecioare Maria – fericit pentru c a crezut – are menirea s ne 螽t綖easc 螽 credina c Isus este Fiul lui Dumnezeu – iniiatorul 槐 des綮漷槐torul credinei noastre (Evr 12,2) – are menirea s ne nasc pentru cer, pentru Dumnezeu.

Un 螽v裻綟or din Israel, cu numele de Nicodim, venea noaptea la Isus, ca s afle secretul des綮漷槐rii, fericirii. De ce noaptea? De teama iudeilor 槐 poate pentru ca ziua s nu fie privit 螽 ochi, ca s i se vad sufletul. Isus 蟊 spune: Adev綖, adev綖 鞜i spun, de nu se na演e cineva din nou, nu poate vedea 螸p綖裻ia lui Dumnezeu. Dar Nicodim, v罳滱d c Isus 蟊 cite演e 螽 suflet 槐 pe 螽tuneric, caut s abat discuia, zic滱d: Cum poate omul s se nasc din nou, o dat ce este b綟r滱? Oare poate s intre a doua oar 螽 s滱ul mamei sale 槐 s se nasc iar? Isus i-a r綼puns: Amin, amin, 鞜i spun, de nu se va na演e cineva din ap 槐 duh, nu va putea s intre 螽 螸p綖裻ia lui Dumnezeu (In 3,1-5).

Maria este prima care s-a n綼cut de sus, ca noi s ne na演em din ap 槐 duh, adic s ne tr緅m Botezul, s transform緆 credina 螽 caritate, ca s nu r緆滱 moart, deoarece credina f綖 fapte este moart (Iac 2,16).

Cu credina 槐 evlavia adev綖ailor cre演ini din toate timpurile, s ne rug緆 槐 noi: Doamne, te rug緆 s rever槐 asupra slujitorilor t緅 comorile harului ceresc; na演erea Fiului t綦 din fecioara Maria a 螽semnat 螽ceputul m滱tuirii noastre: s綖b綟oarea na演erii ei s ne aduc bel滾g de pace! (LR). Amin.

Ritul latin