Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXI-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Isaia 22,19-23
Romani 11,33-36
Matei 16,13-20

Matei 16,13-20

În acel timp, venind în părțile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: “Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” Ei i-au răspuns: “Unii spun că este Ioan Botezătorul, alții că este Ilie, alții că este Ieremia sau unul dintre profeți”. Isus i-a întrebat: “Dar voi, cine spuneți că sunt eu?” Luând cuvântul, Simon Petru a zis: “Tu ești Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!” La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: “Fericit ești tu, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica mea și puterea Celui Rău nu o va birui. ție îți voi da cheile împărăției cerurilor: orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri”. Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că el este Cristos. Din acel moment, Isus a început să le spună deschis ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere multe din partea bătrânilor, arhiereilor și cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie din morți. Petru, luându-l deoparte, a început să protesteze, zicând: “Dumnezeu să te ferească, Doamne! Asta nu ți se va întâmpla niciodată!” Dar Isus, întorcându-se, i-a spus lui Petru: “Pleacă de la mine, Satano! Tu ești o piedică în calea mea, tu nu te gândești la ceea ce vrea Dumnezeu, ci la ceea ce vor oamenii”.

 

Teologia autorității și frica de Dumnezeu
         pr. Anton Dancă

Tatăl care revelează
         pr. Anton Dancă

Duminica a XXI-a de peste an
         pr. Anton Iștoc

Duminica a XXI-a de peste an
         volum colectiv ITRC

Duminica a XXI-a de peste an
         volum colectiv ITRC 2

A construi Biserica lui Cristos
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Între indignare și modestie
         pr. Alessandro Pronzato

Duminica a XXI-a de peste an, Anul A
         pr. Petru Tamaș

Afișează toate în aceeași pagină