Start > Ritul latin > Cristos, Regele universului (C)

Cristos, Regele universului (C)

8 November 2007
1,089 afișări

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a XXXIV-a de peste an - Cristos, Regele Universului (Anul C)

Toate triburile lui Israel au venit la David în Hebron și i-au spus: “Noi suntem din același sânge cu tine. Chiar și înainte, când Saul era regele nostru, tu conduceai armatele lui Israel la luptă și Domnul ți-a spus: – Tu vei fi păstorul poporului meu Israel…”. Apoi toți bătrânii lui Israel au venit la David în Hebron… și l-au uns pe David ca rege peste Israel. (2Sam 5,1-3)

Relatarea din cartea a doua a lui Samuel, care se citește în această sărbătoare cu care se încheie anul liturgic, ni-l prezintă pe regele David într-unul din momentele cele mai importante ale vieții sale. Cu ajutorul lui Dumnezeu, David a devenit rege peste cele douăsprezece triburi ale lui Israel. Uns mai întâi de Samuel (1Sam 16,13), ales mai apoi de tribul lui Iuda (2Sam 2,4), el atrage la regatul său și triburile din Nord (2Sam 5,1-3) și, de-a lungul întregii sale vieți, reușește să mențină unitatea celor două regate.

Toate aceste trăsături îi conturează lui David figura regelui mesianic, figură pe care Isus, fiul lui David (Mt 1,1; Rm 1,3), noul David (Ier 30,9), o va asuma pe deplin atunci când, pe cruce fiind, va întemeia noul și veșnicul popor al lui Dumnezeu.

Unul dintre răufăcătorii răstigniți îl insulta pe Isus zicându-i: “Nu ești tu Mesia? Salvează-te pe tine însuți și pe noi!” Dar celălalt, răspunzând, îl mustră: “Nu te temi de Dumnezeu, tu care ești condamnat ca și el?”… Apoi a adăugat: “Isuse, amintește-ți de mine când vei fi în împărăția ta!”. Isus i-a răspuns: “Îți spun adevărul: astăzi vei fi cu mine în paradis!”

Regalitatea lui Isus, nu se aseamănă cu vreo regalitate din lumea aceasta. Isus nu își afirmă domnia prin puterea de a constrânge sau prin aceea de a săvârși minuni, prefăcând pietrele în pâine sau salvându-se pe sine însuși. Or, tocmai un astfel de rege dorește lumea. Să nu ne mire, prin urmare, de ce evreii din acel timp nu au recunoscut în Isus pe Mesia (Cristos) atunci când se știa de la vechii profeți că regalitate Sa va fi de altă natură. Crucea lui Isus, în loc să devină pentru cei de față semnul lucrării mântuitoare a fiului lui David, se transformă în pretext de batjocură din partea conducătorilor, a soldaților și chiar a unuia dintre răufăcătorii răstigniți împreună cu El.

Crucea, dacă pentru unii a devenit motiv de batjocură, pentru cei care cred ea este cauza de mântuire, chiar și pentru cei mai mari păcătoși. Așadar, adevărata regalitate este aceea pe care Isus o obține numai după ce s-a jertfit pe cruce din iubire față de noi. Astfel, Cristos devine Păstorul unui popor pe care îl conduce în Împărăția Sa.

Ritul latin