Start > Ritul bizantin > Dumnezeu este stăpânul absolut

Dumnezeu este stăpânul absolut

18 October 2007
1,780 afișări

Autor: pr. Vasile Florea
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a VI-a după Înălțarea Sfintei Cruci (a XXIII-a după Rusalii)

Evanghelia acestei duminici ne istorisește o vindecare a unui posedat de diavol. După ce duminica trecută, prin pilda semănătorului, am fost îndemnați să ne pregătim cu răbdare pământul sufletului nostru pentru ca sămânța cuvântului dumnezeiesc să rodească îmbelșugat, astăzi suntem chemați să ieșim de sub influența stăpânului acestei lumi, diavolul, și să încercăm să pătrundem logica mântuirii. Posedatul din ținutul Gherghesenilor pe care ni-l prezintă Evanghelia este reprezentantul omenirii care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, reprezentantul omului care trăiește într-un mediu lipsit de orice interes pentru mântuire. Cel posedat are anumite simptome și este într-o situație fără ieșire. Viața persoanei posedate nu este una normală: “Și ieșind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon și care de multă vreme nu mai punea haină pe el și în casă nu mai locuia, ci prin morminte” (Luca 8,27). Persoana posedată este neintegrată în societatea în care trăiește. Normalitatea se instaurează imediat după vindecare: “Și au ieșit să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Isus și au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând josž la picioarele lui Isus și s-au înfricoșat” (Luca 8,35). Superioritatea Dumnezeului creator asupra puterii malefice este evidentă și recunoscută: “Și văzând pe Isus, strigând, a căzut înaintea Lui și cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-te, nu mă chinui” (Luca 8,28).

Creat de Dumnezeu ca oglindire a chipului Său treimic, omul are mereu nevoie de vindecare atunci când este știrbită oglindirea chipului dumnezeiesc în persoana sa. Păstrarea însușirilor umane presupune sănătatea integrală a omului. Sănătatea înseamnă funcționarea tuturor organelor în mod normal și regulat. Pentru menținerea sănătății sufletului este necesar ca omul să intre în logica mântuirii adusă de Isus Cristos. Despre superioritatea lui Dumnezeu depun mărturie cuvintele și faptele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vindecă firea omenească cuprinsă de rău și posedată de diavol. Întâlnindu-l pe Isus Cristos și vindecându-se, omul îndepărtat de Dumnezeu devine vestitor al împărăției sale: “Și a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse Isus” (Luca 8,39).

Acesta este mesajul Evangheliei pentru noi: să-L căutăm pe Isus, să-i ieșim în întâmpinare pentru ca El să ne ajute să ne convertim, pentru ca El să ne întărească, să ne întremeze. Dacă îl întâlnim pe Isus Cristos cu adevărat, el ne va da energia, încrederea și curajul, însușiri absolut necesare, pentru a putea experimenta bucuria vocației noastre creștinești. Neliniște, suferință, violență, nebunie, moarte, toate acestea sunt realități cu care fiecare dintre noi se confruntă în viață. Este dureros să nu poți face nimic pentru semenul tău aflat în suferință. Familia creștină trebuie să fie solidară urmând exemplul lui Cristos. Solidaritatea creștină implică și responsabilitatea tuturor creștinilor pentru realizarea interesului comun: mântuirea.

Să ne întoarcem mereu la Cristos, deoarece numai prin El și cu El vom putea învinge greutățile vieții. După vindecare posedatul dorește să rămână cu Isus: “Iar bărbatul din care ieșiseră demonii îl ruga să rămână cu El. Isus însă i-a dat drumul zicând: Întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu” (Luca 8,38-39). Și noi suntem îndemnați să fim pildă bună acolo unde este casa noastră, acolo unde este rostul nostru, arătându-le celor de lângă noi legătura noastră cu Dumnezeu. Să-L mărturisim pe Dumnezeu prin vorbe, fapte și gânduri, făcând cunoscută credința noastră în El și având în suflet speranță și iubire intensă.

Ritul bizantin