Start > Ritul latin > Duminica a III-a din Advent

Duminica a III-a din Advent

15 December 2006
1,278 afișări

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină
Duminica a III-a din Advent (Anul C)

Strigă de bucurie, fiica Sionului! Chiuie de veselie, Israele! Bucură-te și te veselește din toată inima, fiica Ierusalimului. A îndepărtat Domnul osânda ta, l-a abătut din drum pe dușmanul tău. Regele lui Israel e Domnul în mijlocul tău și de nici un rău nu te vei mai teme. (Sofonia 3,14-15)

Pe cine oare invită Dumnezeu prin intermediul profetului Sofonia la bucurie și la chiote de veselie? Când Sofonia începe să activeze (630 îC) deja se întrezăresc la orizont amenințări care se vor abate asupra micului regat al lui Iuda rămas încă necucerit de asiro-babilonieni. Pericolul e grav. Poporul nu e pregătit ca să înfrunte tăvălugul dinspre răsărit. Catastrofa este inevitabilă.

Tocmai în acest context profetul are o inspirație. Ochiul său a descoperit printre locuitorii țării poporul viitorului, poporul mesianic în cei săraci, în cei pe care îi va numi restul lui Israel. Acest popor nu este alcătuit exclusiv din săraci din punct de vedere economic. “Sărăcia” care îi caracterizează este sinonimă cu umilința și modestia care se opune orgoliului trufaș. Este vorba de o atitudine a vieții morale de adevărată și totală supunere față de Legământul lui Dumnezeu. În mijlocul unui astfel de popor vrea Dumnezeu să sălășluiască.

Abia acum înțelegem mai bine de ce Fiul lui Dumnezeu nu a voit să se nască în confortul unui palat regal, ci într-un grajd.

Poporul, fiind în așteptare și cugetând toți în inimile lor despre Ioan dacă nu cumva El este Cristos, Ioan le-a răspuns tuturor zicând: “Eu vă botez cu apă, dar vine Cel care este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să îi dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El are lopata în mână ca să-și curețe aria și să-și adune grâul în hambar, iar pleava o va arde în foc nestins” (Luca 3,15-17)

Prin activitatea sa publică (v. Luca 3,10-14), Ioan Botezătorul a inițiat o adevărată reformă morală și religioasă în sânul poporului său. Această reformă invita pe fiecare la o mai atentă și respectuoasă atitudine față de semeni, la o solidaritate fraternă. Astfel de simțăminte trebuiau să caracterizeze poporul care se pregătea să îl întâmpine pe Domnul a cărui sosire era iminentă.

Dar o astfel de activitate nu putea să nu nască întrebarea dacă nu cumva el este Cristos. Răspunsul lui Ioan, altminteri plin de modestie, elimină orice confuzie. Activitatea pe care o desfășoară și chiar botezul pe care el îl administrează sunt doar pregătitoare. Botezul sfințitor și Judecata care va face deplină dreptate îi aparțin lui Mesia. Iar venirea lui este sigură.

Ritul latin