Start > Ritul bizantin > Dumnezeu așa a iubit…

Dumnezeu așa a iubit…

1 September 2006
3,268 afișări

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro
Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci

“Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” (Ioan 3,16)

Unii îl consideră pe teologul elvețian Karl Barth ca fiind unul dintre cei mai mari teologi ai generației sale. În timp ce ținea un curs seminariștilor, un tânăr l-a întrebat: “Ați putea să concentrați într-o singură propoziție esența credinței creștine?” Toți seminariștii stăteau cu urechile ciulite, așteptând să audă ceva măreț, profund, și complicat în același timp. Dr. Barth a răspuns: “Am scris numeroase cărți de teologie în care am încercat să explic marele geniu al religiei creștine. Nu am încercat însă niciodată să pun totul într-o propoziție… Dar dacă voi vreți aceasta, cred că pot. Propoziția unică pe care aș oferi-o ca expresie a ceea ce este cu adevărat creștinismul ar fi dintr-un cântec pe care obișnuia să mi-l cânte când eram mic. Iată versurile: Știu că Isus mă iubește / Pentru că Biblia asta-mi vestește.” Dacă ar fi fost oricine altcineva, nu ar fi scăpat ușor cu o astfel de definiție. Dar era Karl Barth, un mare intelectual, un geniu, un spirit enciclopedic.

Despre această mare iubire ne vorbește astăzi Evanghelia. De fapt pasajul Ioan 3,16 a fost numit “Evanghelia în miniatură”. Dacă ar fi să pierdem întreg Vechiul Testament, chiar și Noul Testament dacă l-am pierde, ar fi foarte trist, un dezastru, dar tot am avea inima Scripturii dacă știm acest unic verset. Pentru că în acest verset avem cuprins întregul mesaj al creștinismului: “Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”.

Săptămâna viitoare vom celebra Înălțarea Sfintei Cruci – o zi ce aniversează descoperirea Crucii pe care a fost răstignit Isus. Timp de aproape patru secole, crucea a fost pierdută, îngropată, până a fost descoperită de Sf. Elena și ridicată din pământ, în uralele mulțimii. Acesta este un detaliu minor în istoria Crucii. Importantă este Crucea în sine și ce semnifică ea pentru noi. Părinții Bisericii au ales în mod înțelept cuvintele Evangheliei de astăzi, să fie citite în duminica dinaintea sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, deoarece aceste cuvinte cuprind adevărata semnificație a Crucii: “Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”.

Pentru a înțelege mai bine acest verset, să îl împărțim în trei părți mari: marele FAPT, marele ACT și marea PROMISIUNE.

Marele FAPT

Prima parte, marele FAPT, este iubirea lui Dumnezeu: “Căci Dumnezeu așa a iubit lumea”. Ni se atrage atenția imediat asupra faptului că Dumnezeu este iubire. Tot ce face El vine din iubire. Din iubire l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul și asemănarea Sa, și l-a pus într-un paradis al frumuseții. Iubirea l-a făcut pe Dumnezeu să ne dea Cele Zece Porunci prin mâna lui Moise, și tot din iubire ne-a trimis profeții. Aceeași iubire explică gestul de a ni-l trimite pe Fiul Său în lume, pentru a face reală omului iubirea Tatălui, pentru a arăta compasiunea Sa pentru bolnavi și pentru cei apăsați de păcate. Iubirea l-a condus la Cruce. Iubirea l-a făcut pe Isus să se roage pentru cei care l-au crucificat: “Tată, iartă-le lor căci nu știu ce fac.” Din iubire, între agonie și moarte Isus a găsit energia să îl asculte pe cel crucificat lângă El, care i-a strigat: “Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în Împărăția Ta”. Iubirea l-a făcut să se ridice din mormânt și să spună: “Eu sunt Învierea și Viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi”. Toate aceste semne ale iubirii lui Dumnezeu sunt cuprinse și sintetizate în acest unic și frumos verset: “Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”.

Marele ACT

Marele ACT al iubirii lui Dumnezeu este că “pe Fiul Său Cel Unul-Născut l-a dat”. Un faimos călugăr din Evul Mediu a anunțat că avea să predice seara, în Catedrală, despre iubirea lui Dumnezeu. Oamenii s-au strâns în liniște, așteptând predica, în timp ce afară ultimele raze de soare se stingeau odată cu venirea întunericului. Când în sfârșit nu mai era nici o licărire de la soare, călugărul s-a dus la candelabru, a luat o lumânare și cu ea aprinsă a mers la statuia în mărime naturală a lui Cristos pe cruce. A luminat rănile de la picioarele Lui, apoi cele de la mâinile Lui, iar mai apoi coasta Sa. În tăcere, s-a înălțat apoi pe vârfuri, luminând capul statuii și coroana de spini. Aceasta a fost predica sa. Oamenii au stat în liniște și au plâns, fiecare știind că se afla în centrul unui mister, conștient că privea la expresia supremă a iubirii lui Dumnezeu – o iubire atât de profundă, atât de mare, atât de eternă, încât nici nu poate fi exprimată, nici nu poate fi măsurată. Acesta este marele ACT al creștinismului – iubirea lui Dumnezeu a dat lumii ceea ce era mai prețios pentru El: Fiul Său Cel Unul-Născut.

Marea PROMISIUNE

Al treilea aspect din Ioan 3,16 este marea PROMISIUNE: “oricine crede în El piere, ci are viață veșnică”. Aceasta este esența creștinismului: promisiunea mântuirii și a vieții eterne prin credința în Isus Cristos, Domnul nostru. Acest adevăr se află în centrul credinței creștine; aceasta este marea PROMISIUNE a creștinismului. De aceea a putut Victor Hugo să scrie: “Când voi fi coborât în criptă, voi putea spune, ca mulți alții, ‘Zilele muncii mele s-au sfârșit’, dar nu voi putea spune ‘Viața mea s-a sfârșit’. Mormântul nu este o alee înfundată; este un drum ce conduce dincolo. Marchează sfârșitul unui apus și începutul unor noi zori.”

Datorită acestei promisiuni, nu rămânem îngropați în pământ, ci avem putea de a ne ridica la o nouă viață: noi nu vom pieri. Datorită acestei promisiuni, cel care crede în El, are viață veșnică; avem speranță, iar viața este eternă. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această mare PROMISIUNE: “Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. Această mare iubire a lui Dumnezeu cere de la noi un răspuns. Răspunsul Sfântului Pavel a fost: “Iubirea lui Cristos mă călăuzește… căci pentru mine viață este Cristos”. Răspunsul nostru nu poate fi altul.

În concluzie

Rezumând ceea ce am spus, găsim trei mari adevăruri în Ioan 3,16: primul este marele FAPT – “Căci Dumnezeu așa a iubit lumea”; al doilea este marele ACT – “(încât) pe Fiul Său Cel Unul-Născut l-a dat”; al treilea este marea PROMISIUNE – “(ca) oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. Avem aici esența întregii Evanghelii, a întregului mesaj al creștinismului. Crezând acest verset, ne punem în chiar inima credinței creștine. Ne punem în prezența iubirii lui Dumnezeu. Găsim iertarea, mântuirea, pacea lui Dumnezeu și viața veșnică.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule, ce iubire! uimitoare! divină! Primește sufletul meu, viața mea, pe mine de-a întregul!

Ritul bizantin