Start > Ritul latin > Duminica a III-a din Advent (C)

Duminica a III-a din Advent (C)

12 December 2009
1,489 afișări

Autor: pr. Nicolae Farcaș
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a III-a din Advent (Anul C)

Evanghelia duminicii de astăzi, în continuare cu cea a duminicii trecute, ne prezintă predica lui Ioan Botezătorul în pustiu. Înainte de fragmentul pe care tocmai l-am proclamat, Ioan se adresa poporului, care venea la el pentru a se boteza, cu aceste cuvinte:

Pui de vipere! Cine v-a învățat să fugiți de mânia care vine? Securea este deja pusă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc” (Lc 3,7.9).

Cu astfel de cuvinte severe îi primea Ioan pe cei care veneau la el să se boteze. El avea dreptate, însă amenințările sale nu păreau o “veste bună“, cum ne spune evanghelistul Luca în finalul Evangheliei: “Astfel, prin multe alte îndemnuri, el predica poporului vestea cea bună” (Lc 3,18). Apoi această evanghelie nu pare în armonie nici cu tema bucuriei care caracterizează lecturile din această duminică.

Faceți roade vrednice de pocăință“, repeta Ioan mulțimilor (Lc 3,8). Dar care sunt aceste fapte? Mulțimea simplă, căreia se adresa el, aștepta propuneri clare, nu discursuri abstracte și generice.

În prima parte a Evangheliei de azi (v. 10-14) apar trei grupuri de persoane: poporul, vameșii și soldații. Aceștia merg la Ioan pentru a primi sfaturi concrete.

Ce trebuie să facem?” Aceasta este întrebarea pe care i-o adresează pe rând fiecare grup. Iar îndemnul lui Ioan este unul foarte concret: el le cere o revizuire radicală a vieții plecând de la principiul etic al iubirii față de aproapele.

Mulțimilor le spunea: “Cine are două haine să împartă cu cel care nu are, și cine are provizii de alimente să facă la fel“.

Duminica trecută Ioan Botezătorul ne invita să revedem raportul cu Dumnezeu dacă vrem să pregătim venirea Mesiei. Azi ne cere să ne examinăm raportul cu aproapele în ceea ce privește iubirea, caritatea, solidaritatea, împărtășirea bunurilor, egalitatea, excluderea oricărui abuz de putere.

Nu putem să-l acuzăm pe Ioan de lipsă de claritate. Rugăciunile și devoțiunile sunt importante, necesare, bune, cu condiția însă să nu fie folosite ca motiv de a se sustrage de la ajutorul pe care trebuie să-l dăm celor nevoiași.

Venim cu plăcere în biserică pentru a ne ruga, pentru a cânta, dar când ni se cere să punem la dispoziția aproapelui bunurile pe care le posedăm… întreg entuziasmul nostru religios dispare. Și totuși, Ioan Botezătorul este înțelegător cu slăbiciunea umană. Spune el: “Cine are două haine să împartă cu cel care nu are“. Isus va cere de la ucenicii săi mult mai mult: “Pe cel care-ți ia mantia nu-l împiedica să-ți ia și tunica” (Lc 6,29).

Un alt grup care s-a prezentat la Ioan este cel al vameșilor.

Aceștia erau cei care-și exercitau profesia cea mai urâtă de popor: strângeau taxele și colaborau cu sistemul de opresiune al romanilor. Se îmbogățeau adunând bani de la cei mai săraci și fără apărare. Acestora Botezătorul nu le cere să-și schimbe profesia, ci să nu profite de meseria lor pentru a exploata pe cei mai săraci.

Poate ne gândim că nu avem de-a face cu această profesie. În schimb, trebuie să admitem că ne comportăm ca vameșii când, de exemplu, ajunși într-o funcție onorabilă, cerem sume mari pentru prestațiile noastre.

Vameșul este simbolul celui care se joacă cu banii, îi cheltuie aiurea. Vameș e cel care vinde și cumpără fără teamă, gândindu-se numai la avantaj, la câștig. Vameș e cel care înșeală pe alții, cel care profită de inocența săracului pentru a-l exploata și a se îmbogăți.

Cine se comportă ca “vameș” nu se poate pregăti pentru Crăciun numai cu câteva rugăciuni.

Ultimii care-i cer sfatul Botezătorului sunt soldații. Ne-am fi așteptat ca Ioan să le ceară să renunțe la serviciul militar, să arunce armele, să abandoneze luptele. Dar și cu ei se arată tolerant. Isus va fi mai radical și va interzice orice recurs la violență: “Nu răsplătiți răul cu rău; din contra, dacă cineva te lovește peste un obraz, întoarce-i-l și pe celălalt“.

Soldații din acel timp erau plătiți puțin, și atunci ce făceau? Având în mâini arme, profitau de puterea lor pentru a maltrata mulțimea, asupreau femeile, le luau banii și impuneau servicii umilitoare și dure celor mai slabi. Acestora, soldaților, Ioan le cere să nu mai maltrateze pe nimeni și să se mulțumească cu salariile lor.

Soldații sunt simbolul celor care pot profita de puterea lor. Cine profită de locul pe care-l ocupă, de profesia pe care o are, pentru a domina și asupri pe cei slabi, se comportă asemenea “soldatului”, și este invitat să-și revizuiască comportamentul dacă vrea să se pregătească pentru venirea Domnului.

În cea de-a doua parte a Evangheliei (v. 15-18) Ioan Botezătorul reia limbajul său aparent dur, aproape intolerant. Vorbește de separarea grâului de pleavă și vestește arderea ei în focul cel veșnic. Pe cei păcătoși îi așteaptă o judecată teribilă a lui Dumnezeu.

Și totuși, discursul dur al lui Ioan se încheie cu o frază surprinzătoare: “Și cu multe alte îndemnuri, Ioan predica poporului vestea cea bună” (v 18).

Pentru Luca mesajul lui Ioan este o Veste Bună, este promisiunea unui eveniment fericit.

Modul de a se exprima al lui Ioan poate nu e plăcut sensibilității noastre, cu toate acestea el vrea să transmită un mesaj de speranță și de bucurie. Dacă citim cu atenție textul vedem că el nu promite nici o pedeapsă a lui Dumnezeu, ci vorbește de venirea Duhului Sfânt și de focul care va arde pleava.

Apa curăță, dar poate și ucide, poate să înece. Când cel care urma să fie botezat intra în râul Iordan, Ioan împlinea un gest care însemna o purificare de pata păcatului și o moarte pentru viața trecută. Nimic mai mult. Botezul său era imperfect, incomplet, și Ioan era conștient de aceasta. Știa că apa pe care el o folosea era o baie exterioară.

Pentru a deveni limfă vitală, apa trebuie să fie absorbită de plante, trebuie să fie băută și asimilată de animale și oameni.

Botezul lui Isus nu este o apă care purifică în exterior, este apa care pătrunde înăuntru, reînvie și transformă. Este apa care devine în cel care o bea “izvor care țâșnește spre viața cea veșnică” (In 4,14). Este Spiritul său, este forța lui Dumnezeu care transformă omul vechi în creatură nouă. Este împlinirea profeției lui Ezechiel: “Vă voi stropi cu apă curată și vă veți curăța…” (Ez 36, 25-27).

Putem înțelege acum și imaginea focului. Isus ne spune: “Am venit să aduc foc pe pământ, și cât aș vrea ca el să ardă!” (Lc 12,49). Nu e focul pregătit pentru a pedepsi păcatele celor care nu se pocăiesc. Unicul foc pe care Dumnezeu îl cunoaște este cel adus de Isus pe pământ, este Spiritul care reînnoiește fața pământului. Acesta va coborî din cer în ziua de Rusalii și-i va uni pe toți oamenii într-o singură limbă, cea a iubirii.

Acesta va fi focul care va curăța lumea de tot răul, care va arde pleava.

Așadar, păcătoșii nu trebuie să se teamă de venirea lui Cristos în lume, el va veni să distrugă păcatul. Păcătoșii trebuie să se bucure pentru că a ajuns pentru ei eliberarea de tot răul care-i ținea în sclavie.

Există multe bucurii care nu sunt creștine. Ioan Botezătorul arată drumul pentru a ne umple inima de adevărata bucurie: a pregăti venirea Domnului în viața proprie prin împărtășirea bunurilor cu cei săraci și prin refuzul oricărei forme de abuz și de dominare asupra aproapelui.

Ritul latin