Start > Ritul latin > Duminica 5 a Paștelui (B) – lectio divina

Duminica 5 a Paștelui (B) – lectio divina

8 May 2009
592 afișări

Autor: FSC
Copyright: FSC
Duminica a V-a după Paște (Anul B)

TEXTUL BIBLIC: Ioan 15,1-8

Isus, Dumnezeu și noi

1 În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi:

“Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este viticultorul. 2 Orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură și orice mlădiță care aduce rod, el o curăță, ca să dea rod și mai mult. 3 Voi sunteți deja curați, prin cuvântul pe care vi l-am spus.

4 Rămâneți în mine și eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă rod de la sine, dacă nu rămâne pe viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în mine.

5 Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și eu în el, acela aduce roade multe, căci fără mine nimic nu puteți face. 6 Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădița tăiată, și se usucă. Mlădițele uscate sunt adunate, aruncate în foc și ard.

7 Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, puteți cere orice vreți și veți primi. 8 Prin aceasta este preamărit Tatăl meu: să aduceți rod îmbelșugat și să vă dovediți ucenicii mei”.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

În acest sfârșit de săptămână și în următorul vom medita prima parte din capitolul 15 al Evangheliei după sfântul Ioan.

Textul de astăzi prezintă primele opt versete din acest capitol și s-ar putea împărți în trei părți:

1. Vița adevărată (versetele 1-3).

2. A rămâne uniți cu vița (versetele 4-6).

3. Lărgirea temei centrale (versetele 7-8).

Vom explica pe scurt fiecare parte…

Duminica trecută Isus se prezenta ca “bunul păstor”, astăzi se prezintă ca “vița cea adevărată”. Vița de vie era o plantație obișnuită în Palestina care cerea însă multe îngrijiri din partea viticultorului, date fiind condițiile climaterice deosebite din regiunea aceea. Stăpânul se “zbătea” îngrijirea viei sale. Atunci când o mlădiță nu produce struguri, nu aduce rod, trebuie să fie tăiată. Atunci când o mlădiță produce struguri trebuie să fie curățată (literalmente “purificată”) pentru ca să aducă rod și mai mult. Acesta în mod obișnuit se numește tăiatul-curățatul viei. Este mângâietor că Isus le spune ucenicilor că ei sunt deja curați prin cuvântul pe care l-au primit.

În partea a doua a relatării se pune accentul pe două probleme intim unite: pe de o parte insistența pe faptul de a da rod, de a produce struguri… Pe de altă parte necesitatea de “a rămâne uniți” cu Isus pentru ca, pe bună dreptate, să poată aduce rod. Verbul care se traduce aici cu “a rămâne unit” se poate traduce și cu “a rămâne”. Este verbul grec menein care înseamnă “a rămâne unit” însă nu în manieră statică și fixă așa cum poate să sune în limba noastră română. Este un a rămâne unit în manieră dinamică, cu o mișcare de dus-întors, cu o relație de dialog cu Domnul de la persoană la persoană. În cinci versete, de la 4 la 7 apare de opt ori acest verb. Așa cum mlădițele nu pot să facă nimic fără tulpină, în același mod ucenicii lui Isus nu pot să facă nimic dacă nu rămân uniți cu El.

În partea a treia a textului este ca un fel consecință logică: cel care este unit cu Isus are experiența unei rugăciuni eficace: “vor primi de la Tatăl tot ceea ce vor cere”. Acest lucru este ușor de spus însă este foarte greu de trăit. Pentru aceasta să ne angajăm ca, fiind ucenici autentici, să aducem mult rod și să ne bucurăm de o rugăciune eficace din partea Tatălui pentru că suntem intim uniți cu Domnul.

Pentru a ține cont: Există desigur diferențe terminologice în Biblia ebraică și în cea greacă pentru a vorbi despre viță, viță de vie, vie; în linii generale putem să le considerăm mai mult sau mai puțin același lucru. Pe deasupra sunt imaginea simbolică a vechiului și noului popor al lui Israel conform textelor din VT și din NT.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Is 5; In 6,56-57; Ez 15,1-8; Mt 5,16.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar biblic cuvântul “viță” și “viță de vie” și “vie”.

Întrebări pentru lectură

- Cu ce se identifică Isus în această relatare?

- Cum “califică” el vița?

- Care este funcția Tatălui? Ce face el cu vița?

- Ce se întâmplă cu mlădițele care nu produc struguri?

- Ce se întâmplă cu mlădițele care aduc rod?

- Pentru ce sunt “curați” ucenicii lui Isus?

- În care versete apare verbul “a rămâne uniți”?

- Care și cine sunt “subiecții” acestui verb “a rămâne unit” sau “a rămâne”?

- Ce se întâmplă cu ucenicul care nu este unit cu Domnul?

- Ce se întâmplă cu ucenicul care este efectiv unit cu Domnul său?

- Cum se încheie textul pe care l-am citit?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Ce înseamnă pentru mine astăzi că Isus se definește ca “vița cea adevărată”?

- Asociez eu “vița cea adevărată” la “lumina adevărată” sau la “bunul păstor” sau la “viața din belșug” pe care le-am meditat în alte texte din Evanghelia după sfântul Ioan?

- Mă simt eu parte din Isus “vița cea adevărată”?

- Experimentez eu că Tatăl “mă îngrijește” curățând vița la care aparțin?

- Dau roade în viața mea?

- Care sunt “roadele bune” din viața mea? Faceți o listă detaliată din ultimii doi ani.

- În ce circumstanțe ale vieții mele nu dau rod sau cu greu dau rod? Tot așa, faceți o listă ținând cont de ultimii doi ani.

- Mă las curățat pentru a da roade și mai bune? Mă costă curățarea, îmi provoacă frică, mă doare…?

- Pentru ce cred că mă costă să dau rod în unele aspecte ale vieții mele?

- Rămân eu unit cu Isus? În ce situații da și în ce situații nu?

- Mă simt unit dinamic cu Persoana lui Isus care mă caută pentru a dialoga, pentru ca să fiu ucenicul lui?

- Sunt ucenic autentic? Ascult eu ceea ce m-a învățat Isus?

- Simt eu că Tatăl este mândru de viața mea, de luptele mele, de progresele mele, de maturizarea și creșterea mea?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru a lumina și a trezi rugăciunea noastră vom folosi un număr din Documentul de la Aparecida care comentează câteva versete ale textului din această duminică.

Aparecida 132.

Cu parabola viței și mlădițelor (cf. In 15,1-8), Isus revelează tipul de legătură pe care El o oferă și pe care o așteaptă de la ucenicii săi. Nu cere o legătură ca “slugi” (cf. In 8,33-36), pentru că “sluga nu știe ce face stăpânul său” (In 15,15). Sluga nu are intrare în casa stăpânului său, cu atât mai puțin în viața sa.

Isus cere ca ucenicul său să fie legat de El ca “prieten” și ca “frate”.

“Prietenul” intră în Viața lui, însușindu-și-o. Prietenul îl ascultă pe Isus, îl cunoaște pe Tatăl și face să curgă Viața sa (Isus Cristos) în propria existență (cf. In 15,14), marcând relația cu toți (cf. In 15,12).

“Fratele” lui Isus (cf. In 20,17) este părtaș de viața Celui Înviat, Fiul Tatălui ceresc, motiv pentru care Isus și ucenicul său împărtășesc aceeași viață care vine de la Tatăl, chiar dacă Isus face asta prin natură (cf. In 5,26; 10,30) iar ucenicul prin participare (cf. In 10,10).

Consecința imediată a acestui tip de legătură este condiția de frați pe care o dobândesc membrii comunității sale.

Este o invitație clară de a rămâne uniți cu Cristos prieten pentru a putea primi viața de la El.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru contemplație propunem folosirea expresiei “a da mult rod pentru a fi ucenic autentic al lui Isus…”

- Vreau să dau mult rod la școală pentru a fi ucenic autentic al lui Isus…

- Vreau să dau mult rod în grupul meu de prieteni pentru a fi ucenic autentic al lui Isus…

- Vreau să dau mult rod la………………………… pentru a fi ucenic autentic al lui Isus…

- Vreau să dau mult rod în………………………… pentru a fi ucenic autentic al lui Isus…

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Alege trei acțiuni concrete pentru a încerca să rămâi unit cu Isus pe parcursul săptămânii.

Propunere comunitară

- Încearcă împreună cu grupul tău să puneți în scenă Evanghelia pe care am meditat-o. Scenografia să fie în manieră actualizată cu situații care să exprime rămânerea sau nerămânerea ucenicilor în Isus.

Ritul latin