Start > Ritul latin > Duminica 2 din Postul Mare (B) – lectio divina

Duminica 2 din Postul Mare (B) – lectio divina

6 March 2009
1,982 afișări

Autor: FSC
Traducere: fr. Juan Barrera
Copyright: FSC
Duminica a II-a din Post (Anul B)

TEXTUL BIBLIC: Marcu 9, 2-10

Isus se schimbă la față

2 În timpul acela, după șase zile, Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, i-a dus la o parte pe un munte înalt și s-a schimbat la față înaintea lor. 3 Hainele lui au devenit strălucitoare și atât de albe, cum nimeni pe pământ nu le-ar fi putut albi. 4 Și le-a apărut Ilie împreună cu Moise, stând de vorbă cu Isus.

5 Atunci Petru luând cuvântul a zis: «Învățătorule, ce bine ne simțim aici! Să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie».

6 De fapt nu știa ce să spună, atât erau de înspăimântați.

7 Și a venit un nor, care i-a învăluit, iar din nor s-a auzit un glas: «Acesta este Fiul meu preaiubit. Pe dânsul să-l ascultați».

8 Apoi, deodată, privind în jur nu au mai văzut pe nimeni decât doar pe Isus singur cu ei.

9 Coborându-se de pe munte, Isus le-a poruncit să nu povestească nimănui cele văzute de ei, înainte ca Fiul Omului să fi înviat din morți. 10 Iar ei au împlinit porunca, dar se întrebau între ei: “Ce înseamnă aceasta: când va învia din morți?”.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Duminica a doua din Postul Mare, în fiecare an, ne face să reflectăm asupra misterului “schimbării la față” a lui Isus. Ca și Botezul Domnului, pe care l-am contemplat în urmă cu câteva săptămâni, acest text este o “teofanie”; adică este o relatare a manifestării lui Dumnezeu. Există diferite elemente care ne fac să ne dăm seama că suntem în fața acestui gen literar: un munte înalt, faptul de a fi singuri, o culoare albă și strălucitoare așa cum nimeni pe pământ n-ar fi putut s-o albească, marele profet (Ilie) și marele legislator (Moise) vorbind cu Isus, norul care stă deasupra lor și glasul care-l confirmă pe Domnul ca Fiul preaiubit al Tatălui.

Acest text al manifestării Domnului este prezent în cele trei evanghelii sinoptice fără mari diferențe între o relatare și alta. Anul acesta avem narațiunea lui Marcu.

Isus ia cu el trei dintre discipolii mai apropiați: Petru, Iacob și Ioan. Aceiași care-l vor însoți când va fi în grădina Ghetsemani și aceiași care-l vor însoți la câteva dintre minunile sale.

Specialiștii Bibliei studiază și confruntă caracteristicile textului încercând să scoată ipoteze la nivel istoric. Noi nu vom intra în această problemă. Asumând parte din aceste reflecții, ne întrebăm în manieră mai simplă și “profitabilă”:

Ce sens teologic și spiritual are relatarea schimbării la față a Domnului?

Cheia o găsim privind întregul context al acestui text deosebit. Cu câteva versete înainte de această relatare, în Mc 8,31-33, Isus anunță pentru prima dată cu claritate absolută care este destinul pe care-l va avea:

Isus vorbește despre moartea sa

31 Atunci, pentru prima dată, le-a făcut cunoscut că Fiul Omului trebuie să îndure multe și să fie respins de către bătrâni, de către marii preoți și de către cărturari, că trebuie să fie ucis și după trei zile să învie.

32 Isus le-a spus aceasta în mod deschis. Atunci Petru l-a luat deoparte și a început să-i facă reproșuri vii. 33 Însă Isus s-a întors, a privit la ucenicii săi și l-a mustrat pe Petru, spunându-i: «Pleacă din fața mea, Satană! Gândurile tale nu sunt cele ale lui Dumnezeu, ci sunt cele ale oamenilor».

Această situație pe care o povestește și o anunță Isus, cu siguranță i-a demoralizat pe discipolii săi care nu pot să înțeleagă cum Învățătorul lor, Dumnezeu și Domn “va suferi mult și va muri…”. În acest moment Isus, în fața acestei “crize” interioare prin care trec, le dăruiește posibilitatea de a contempla gloria sa și puterea sa, gloria Fiului lui Dumnezeu, gloria și puterea lui Dumnezeu… Toate acestea se întâmplă în experiența schimbării la față. Dacă ei știu deja, după cum le-a spus însuși Isus, că va suferi și va muri, tot așa știu (înainte de înviere) că El este Fiul glorios al lui Dumnezeu pe care l-au contemplat atunci când s-a schimbat la față, când s-a transformat în manieră orbitoare pe munte.

Schimbarea la față înțeleasă astfel se transformă într-o întâlnire anticipată cu gloria lui Dumnezeu în Isus din Nazaret înainte de învierea sa după moartea pe cruce.

Pentru a ține cont: În afară de duminica a doua din Postul Mare, liturgia Bisericii ne dăruiește de-a lungul ciclului anual o altă dată pentru a reflecta asupra misterului schimbării la față a Domnului: e vorba de sărbătoarea Schimbării la Față, care se celebrează la 6 august.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 17,1-8; Lc 9,28-36; Mc 5,37; Mc 14,40; Mc 16,5.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar cuvântul “Glorie, a glorifica, glorios”.

Întrebări pentru lectură

- Cât timp trece de la evenimentul anterior până la urcare pe muntele înalt?

- Cu cine urcă Isus?

- Ce se schimbă în Isus? Cum este descrisă transformarea sa?

- Cine apare în scenă?

- Ce poate să însemne că Ilie (mare profet) și Moise (mare legislator) “stăteau de vorbă” cu Isus?

- Ce vrea să facă Petru? Ce-i spune lui Isus?

- Ce sentiment îi cuprinde pe discipoli?

- Ce ne spune Marcu în privința cuvintelor lui Petru? Sunt ele coerente?

- Ce spune “glasul” din mijlocul norului?

- De cine trebuie să asculte ei?

- Găsesc discipolii “originea” glasului?

- Ce le poruncește Isus discipolilor atunci când coboară de pe munte?

- Până când vor trebui să țină secret ceea ce au văzut și au auzit?

- Petru, Iacob și Ioan înțeleg realmente ce înseamnă “a învia”?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Simt că Isus mă ia pe un “munte înalt” pentru ca să fiu singur împreună cu El?

- Ce înseamnă pentru mine astăzi episodul global al schimbării la față?

- Am experimentat în viața mea că Isus se schimbă la față, adică mă face să cunosc puterea și gloria sa ca Dumnezeu și Domn? În ce situații?

- Păstrez “în memoria mea” experiența schimbării la față sau pun accentul mai mult pe experiențele de dezolare?

- Percep eu că schimbarea la față poate să aibă loc astăzi în viața mea printr-o experiență puternică de întâlnire cu Isus în rugăciune și în viața sacramentală?

- Unde stau nemișcat astăzi: pe culmea întâlnirii cu Dumnezeu, în valea dezolării și a suferinței, la urcarea muntelui pentru întâlnirea cu Domnul?

- Am ispita lui Petru de a rămâne pe “culmea experienței mistice” a schimbării la față și să nu mă decid să cobor această experiență la realitatea vieții mele zilnice? Caut să aduc experiența rugăciunii în viața de toate zilele?

- Mă “înspăimântă” că Dumnezeu revelează gloria sa și puterea sa în fața vieții mele sărace și mici?

- Las ca “glasul” Tatălui să confirme o dată și de o mie de ori că Isus este Fiul său iubit și predilect?

- Ascult de Fiul iubit și predilect al Tatălui?

- Pe drumul de pocăință al Postului Mare ce înseamnă a-l asculta pe Isus care-mi povestește că va învia?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru a-i răspunde lui Dumnezeu în rugăciunea acestei Lectio divina poate fi folosită prefața de la Liturghia din Sărbătoarea Schimbării la Față (6 august), care ne oferă un rezumat frumos și concis al acestui mister așa de important din viața lui Isus.

Spune așa:

El și-a dezvăluit mărirea în fața martorilor pe care i-a ales

și le-a arătat înfățișarea trupului său omenesc

scăldată în negrăită splendoare

ca să întărească inimile ucenicilor săi în fața scandalului Crucii

și să proclame că va ajunge și trupul Bisericii

la slava care a strălucit minunat în El însuși, Capul ei.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Contemplația este în sine un moment de transfigurare a Domnului în fața credinciosului. Înseamnă a percepe cu toată sensibilitatea propriei vieți forța și puterea lui Dumnezeu ca ceva realmente prezent și activ.

Pentru aceasta, propunerea pentru contemplație va fi găsirea unui timp propice pentru a merge în fața tabernacolului din biserica din cartierul tău sau din localitatea ta pentru a căuta să ai o întâlnire cu Domnul transfigurat.

Un Dumnezeu care anticipă ora Paștelui său pentru ca să te poți bucura cu anticipație de forța învierii.

Merită de stat în fața tabernacolului într-o poziție comodă, într-un moment când nu există multă lume și, din adâncul tăcerii, să percepi prezența misterioasă a Domnului transfigurat în hostiile din tabernacol.

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propuneri personale

- A face un “itinerar al vieții”, un “itinerar istoric personal”, notând principalele momente ale transfigurării individuale, familiare, ecleziale și sociale.

- Strădania constantă de a căuta să aduci în viața ta ceea ce ai meditat în rugăciune.

Propuneri comunitare

- Conversează în grupul tău de prieteni cu care faci Lectio divina despre relația care se poate stabili între “misterul schimbării la față a lui Isus” și “Lectio divina“. Gândiți-vă în ce măsură dinamica lui Lectio divina este sau nu o urcare, prin lectură, meditație și rugăciune, pe vârful contemplației și, de acolo, o coborâre la “acțiunea” de toate zilele.

- Dacă propunerea anterioară este pozitivă, adică dacă se poate stabili o relație salutară, faceți o schemă pe un afișier sau pe o tăbliță și folosiți-o pentru a-i învăța pe alții Lectio divina.

Ritul latin