Start > Ritul latin > O spun tuturor: Vegheați!

O spun tuturor: Vegheați!

29 November 2008
1,122 afișări

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună
Duminica I-a din Advent (Anul B)

În toate timpurile oamenii s-au plâns de lipsa lui Dumnezeu din această lume și au căutat să-l aducă în diferite forme, până în a-l identifica cu natura (panteismul), în a-i stabili tronul mai presus de stele sau în adâncurile pământului, în a-l închide în cort, templu sau tabernacol. Odinioară erau tendințe de a sacraliza totul: în fiecare lucru este tot sau o parte a sufletului divinității. Creștinismul le-a spiritualizat. Când Părinții greci vorbesc despre “theoria physike”, au convingerea că ei continuă pe plan spiritual ceea ce științele naturale vor să atingă pe teren profan: înțelegerea fundamentală a tuturor lucrurilor, adică logos-ul lor comun. Origene scrie: «Toate realitățile sensibile, inclusiv cerul și ce este în el, sunt, pentru cel ce înalță ochii, acele holde albe pentru seceriș (In 4, 35), pentru că logos-ul lor se face văzut, iese la lumină pentru cei ce s-au preschimbat în chipul lor din slavă în slavă (2 Cor.3,18) și și-au câștigat ochi asemenea (celor ai lui Dumnezeu), care au văzut că zidirea e bună». Un pelerin rus scrie: «Vai mie, cât de minunate sunt lucrările lui Dumnezeu… Îmi pare că văd pe Cristos nu atât în ceruri, cât, mai degrabă, trăitor în mijlocul nostru pe pământ»… iar sfântul Vasile are ca principiu general: omul, contemplându-l pe Dumnezeu, îl face prezent în această lume și «Prin mijlocirea neîntreruptei amintiri îl avem pe Dumnezeu prezent înlăuntrul nostru» (Tomas Spidlik, Calea spiritului, Ed. Ars Longa, Iași 1996,p.35.158).

Încetul cu încetul, deoarece natura nu s-a arătat destul de darnică cu omul, nu i-a satisfăcut dorința total după binele și fericirea deplină, omul a trecut la prelucrarea naturii, la supunerea ei, convins că nu-i vorba de vreo forță magică în ea. Văzând că natura i se supune, omul s-a sacralizat pe sine adoptând tendința dictatorială, considerând că natura nu-i altceva decât obiectul fericirii sale, dacă o stăpânește în totalitate. A trecut la desacralizarea și secularizarea naturii pe două fronturi: spiritual și material, adică fericirea sufletului se obține prin folosirea materiei în primul rând, iar în al doilea rând, aceasta trebuie stoarsă cât mai mult pentru a da durabilitate spiritului și trupului, vieții de pe acest pământ.

E de ajuns să deschizi un număr oarecare din orice ziar pentru a te putea lamenta: «dar încotro se îndreaptă lumea!» Predicatorii înalță vocea: lumea nu mai crede în Dumnezeu, nu mai contează pe el, și universul se distruge (Tomas Spidlik o.c.p. 58).

Profetul Isaia (Lectura I: 63, 16-17; 64, 1-3. 8), simțind tendința omului de desacralizare a naturii, se plânge: De ce, Doamne, ne lași să rătăcim departe de căile tale?.. O, dacă ai rupe cerurile și ai coborî! În fața ta ar tresălta munții. În fața ta ar tremura popoarele, când ai înfăptui lucruri neașteptate, despre care nu s-a mai auzit de atât de mult timp în urmă. Urechea n-a auzit, ochiul n-a văzut ca un Dumnezeu, afară de tine, să fi făcut atâtea pentru cel care se încrede în el. Ți-ai întors fața de la noi și ne-ai lăsat pradă nelegiuirii noastre!.

De la Isaia și până azi, cu toată prezența lui Cristos în istorie, omul continuă să suspine și să caute – Neliniștită este inima noastră (Sfântul Augustin) – fiindcă Fiul lui Dumnezeu făcut om, îl loc să-i astâmpere foamea, n-a făcut decât să i-o mărească și să nu mai fie mulțumit nici cu cele mai sacre semne ale credinței: sfintele Sacramente. Plângerea lui Isaia o continuă sf. Anselm de Canterbury în felul următor: Spune acum, inima mea întreagă, spune-i acum lui Dumnezeu: îți caut chipul – chipul tău, Doamne, îl caut. Iar acum tu, Doamne, Dumnezeul meu, învață inima mea unde și cum să te caute! Unde și în ce chip să te găsească? Doamne, de ce nu ești aici? Unde să te caut, absent fiind? Iar dacă ești pretutindeni, de ce nu te văd prezent? [...] Tu, Doamne, ești Dumnezeul și Stăpânul meu și niciodată nu te-am văzut! [...] Am căutat cele bune și iată tulburarea… Când vei da ochilor noștri lumină și ne vei arăta chipul tău? Când te vei da pe tine nouă înapoi? (Proslogion, Ed. Biblioteca Apostrof, Cluj 1996, p. 9-11).

Episodul primei lecturi este considerat de exegeți drept o bijuterie a literaturii biblice, fiind un prim Tatăl nostru, arătând de fapt că Dumnezeu este Răscumpărătorul și Domnul nostru. Strigătul: Pentru ce, Doamne, ne-ai lăsat, nu-i un strigăt de disperare, ci de simțire că, în sfârșit, Dumnezeu a intervenit; este un strigăt de încredere în venirea lui. Când Armatele aliate au ajuns în Germania și au deschis porțile unui lagăr nazist de exterminare și chemau la libertate cu strigăte de bucurie pe cei închiși, aceștia, cu lacrimi în ochi, le-au spus eliberatorilor: De ce ați venit atât de târziu? Când speri mult, orice clipă pare o veșnicie.

Desacralizarea și secularizarea arată oare tendința modernă a omului de reconstruire a turnului Babel? Sau, poate, o fugă din fața lui?.. Este, poate, o tendință de a se ascunde ca Adam?.. Sau, poate, nici una și nici alta?.. Este, atunci, o zvârcolire în propria slăbiciune cu tendința de resemnare în acel Ignorăm și vom ignora? Categoric: Nu.

Toată lumea speră într-o teofanie și cel mai mult ateii, spre a se elibera de povoara îndoielilor și de frica rătăcirii în neantul raționalismului. Tendința de a desacraliza nu-i o tendință de ateizare, ci o stare de nemulțumire că după atâtea lupte seculare de a găsi Absolutul, nu s-a obținut mare lucru. De aceea ateul – desacralizator sau laicizator – vrea să spună: Sacramente, sacramentalii, Biserică, ierarhie, rituri, minuni, rugăciuni, meditație, contemplație etc, ne spun prea puțin: vrem totul sau nimic.

Dacă totuși secularizarea și desacralizarea ne dau de gândit că lucrurile merg din rău în mai rău, acest lucru ne dă convingerea că lumea este incapabilă de a mai ține contactul cu Transcendentul Absolut și în acest caz ne cere să recurgem la rugăciune mai multă, ca însuși Dumnezeu să aibă inițiativa redresării, nu sacralizării naturii, ci spiritualizării omului care să așeze natura la locul ei în planul divin al răscumpărării. Indemnul lui Isus (Mc 13, 33-37): Vegheați!, repetat de patru ori în cele patru versete, nu înseamnă altceva decât îndemnul de a ne spiritualiza, sacraliza, de a ne sfinți, de a merge contra curentului, de a arăta că nu suntem din această lume desacralizată, laicizată.

În lectura a doua (1Cor 1, 3-9), sf. Paul mulțumește lui Dumnezeu pentru că le-a dat corintenilor har în Cristos, ba mai mult chiar, i-a îmbogățit în har, că au nu numai pentru ei, ci și pentru alții. După cum cel bogat are de prisos, are și datoria de a da celui care nu are nici strictul necesar.

În ce constă această bogăție a harului de care au parte corintenii?

În învățătură și știință, adică în credința care dă certitudinea dezvăluirii Domnului Isus Cristos.

Responsabilitatea față de har – darul fiind de la Cristos este mereu comunitar – și oferirea altora a învățăturii tradusă în știință prin comportamentul lor, mai ales cel al rugăciunii care proiectează orice considerație particulară pe fundalul infinitului, care pune întotdeauna înainte cunoașterea față de sensul misterului și imprevizibilei acțiuni a lui Dumnezeu, care dispune sufletul să primească cu perseverență mesajul Sfintei Scripturi și care desfășoară un rol de ghid al gândirii (cf. Teologia spirituale, Charles Andre Bernard, Ed. San Paolo 1987, p.78), îi fac vrednici de harul statorniciei finale și de neînvinuit în Ziua Domnului, când va reveni la sfârșitul lumii.

Revenirea lui Isus este darul universal care va reînnoi lumea. Din momentul în care Isus a promis revenirea, darul deja lucrează în lume spiritualizând omul. Omul care caută sfințenia se înscrie în darul revenirii lui Isus, se înscrie în procesul de facere a unei lumi noi, deoarece întreaga creațiune geme ca în chinurile facerii și așteaptă arătarea în slavă a fiilor lui Dumnezeu (cf. Rom 8, 22).

Preacurata Fecioară Maria, contribuind la arătarea în slavă a fiilor lui Dumnezeu, ne este model de veghere. Ea a fost în sine un fel de întrupare a lui Dumnezeu în lume, înainte de producerea faptului unic în istoria mântuirii, nașterea lui Cristos în timp… Prin privilegiul virginității perpetue, care constituie o întoarcere la realitățile pur spirituale, la parrhesía, liber acces la Dumnezeu, ne poate obține «sensul interior constant de unire cu Dumnezeu» (Tomas Spidlic o.c.p. 158).

Să înălțăm o rugă răsăriteană către Mama lui Isus și a noastră: Maică mereu lăudată, Soare al adevărului, slăvită în Răsărit și în Apus, Maica poporului creștin, dă-ne nouă, fiilor tăi, pacea, dă-ne nouă unire frățească, sub oblăduirea ta; fie ca toți să se unească în unicul Trup al Fiului tău, Cristos, Domnul nostru, și să cântăm într-un singur glas: Bucură-te, tu, Bucuria universului! (id.p. 164).

Nu-i așa că putem veghea mai ușor, ba chiar plăcut, când toți ne rugăm și cântăm împreună?

Acum să-l primim pe Isus din brațele Mamei cerești, din sfânta Euharistie, pentru că am greșit atât de mult timp și când va veni în slavă ne va găsi veghind și cântând. Amin.

Ritul latin