Start > Ritul latin > Solemnitatea Preasfântului Trup și Sânge al lui Cristos

Solemnitatea Preasfântului Trup și Sânge al lui Cristos

25 October 2008
922 afișări

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia
Preasfântul Trup și Sânge (Anul A)

Dumnezeu este dragoste”, iar Euharistia este dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu manifestată față de om. Multe sunt darurile Domnului: EL ne-a dat cerul ca să-l respirăm, pâinea ca s-o mâncăm, lumina pentru minte, pacea pentru inimă, sfințenia pentru suflet. Însă nici unul din aceste daruri nu îl întrec pe acela al Euharistiei, prin care Dumnezeu ni se comunică pe sine însuși, cu tot cu tezaurul infinit al harurilor sale. Cristos, murind pe cruce, ne-a dat o mare dovadă de iubire. Însă Dumnezeu a voit să ne dea mai mult: fiind el infinit și etern, și iubirea lui este infinită și eternă. Pentru ca apostolii să înțeleagă acest lucru, Domnul le-a spus în ajunul morții sale: “Iată, Eu sunt cu voi până la sfârșitul lumii“(Mt 28, 20). Cu siguranță, apostolii s-au întrebat: Dacă moare cum mai poate rămâne cu noi? Drept răspuns, Cristos ia pâinea în mâinile sale, la fel și vinul, le binecuvântează, și le dă lor zicând: “Luați și mâncați… luați și beți… acesta este trupul meu… acesta este sângele meu” (Lc 22,19-20). “Chiar dacă mor, Euharistia îmi dă posibilitatea să rămân cu voi până la sfârșitul lumii“.

Liturgia cuvântului de astăzi ne arată cum Dumnezeu a pregătit în mod progresiv poporul în vederea manifestării depline a misterului euharistic în Cristos. Pustiul a fost pentru poporul evreu piatra de încercare a fidelității sale față de Iahwe. Cu toate că evreii au încălcat de nenumărate ori legământul încheiat cu Domnul, ei au putut totuși gusta din providența și generozitatea divină. Datorită spectrului foametei, care se profila în mod dramatic în acel pustiu mare și înspăimântător, loc pustiu și fără apă, poporul strigă disperat către Domnul. Rezultatul este minunea cu mana. Se vor sătura și de mană, fiindcă omul are nu numai cerințe trupești, dar și cerințe spirituale, care trebuiesc satisfăcute: “Nu numai cu pâine trăiește omul dar și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu” (Dt 8,3).

Fragmentul evanghelic este concluzia marelui discurs rostit de Isus asupra pâinii vieții, discurs precedat de minunea înmulțirii pâinilor. Isus opune manei, pe care Dumnezeu a dat-o poporului ales în pustiu, pâinea vieții care comunică viața și care coboară din cer ca dar al Tatălui ceresc. Superioritatea acestei pâini, al cărei semn a fost mana, consistă în capacitatea de a asigura celui care o mănâncă viața eternă. În decursul veacurilor s-a discutat mult despre întrebarea evreilor: Cum poate acesta să ne dea trupul său ca hrană? Isus însă nu și-a retras cuvintele și nu și-a retractat afirmația care a produs scandal. ‘Eu sunt pâinea coborâtă din cerA, a spus El, deși știa ce vor spune despre aceasta Luther, Calvin, Zwingli și toți materialiștii de-a lungul timpului.

Biserica păstrează cu mare grijă moștenirea primită de la Isus, și nu schimbă nici o literă din învățătura Domnului, pentru că Biserica trăiește din adevăr, iar iubirea adevărului dă viață. Pentru ca să se perpetueze acest sacrament – jertfă, Cristos a poruncit: “Aceasta să o faceți în amintirea mea” (Lc 22,19). Cristos ne dăruiește dumnezeiasca Euharistie nu în ziua când mulțimile îi sorbeau cuvintele sau când vor să-l proclame rege, dar în noaptea când a fost trădat și condamnat la moarte de aceeași mulțime. Domnul a instituit Euharistia deși prevedea lipsa de corespundere, indiferența, profanările și sacrilegiile ce le vor comite creștinii. Însă iubirea lui nu cunoaște margini.

Isus vrea să trăiască mereu în mijlocul nostru. Pentru aceasta, în seara dinaintea pătimirii sale, El a venit să ne dea ceva care să asigure prezența sa permanentă pe Pământ. Și pentru că nu a voit să ne dea ceva care să valoreze mai puțin decât El însuși, de aceea își ascunde dumnezeirea și umanitatea sa în pâine și vin. Acest dar îl face înainte de moartea sa, ca un testament. Pentru aceasta scrie Apostolul Paul: “Ori de câte ori mâncați această pâine, moartea Domnului o vestiți...” (1 Cor 11,26).

Euharistia este memorialul patimii, morții și învierii lui Cristos, e sacrificiul de ispășire pentru păcatele noastre, pe care Isus le-a șters prin oferirea propriei sale vieți pe lemnul crucii. Participarea noastră la dumnezeiasca Euharistie reprezintă unirea propriei noastre suferințe cu jertfa răscumpărătoare a lui Cristos. “Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și Eu în el” (In 6,56). Această unire intimă a creștinului cu Cristos Euharisticul, nu este statică, dar dinamică: “va trăi prin Mine” spune Domnul. Împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Cristos reprezintă participarea deplină la sacrificiul lui Cristos – Victima de ispășire pentru păcatele lumii – care s-a jertfit pe cruce, și care se jertfește din nou ca jertfa prin intermediul speciilor euharistice ale pâinii și ale vinului. Înainte de a se da pentru câteva ore pe mâna dușmanilor săi, la cina din Joia Mare, Cristos și-a dăruit viața pentru totdeauna credincioșilor săi. Creștinul care se hrănește cu Trupul lui Cristos, realizează încorporarea sa în Cristos, și participă cu atât mai activ la viața lui Cristos cu cât își unește mai mult propria suferință cu cea a Domnului. Acest lucru are o valoare răscumpărătoare atât pentru sine, cât și pentru alții. Hrăniți și intăriți cu Trupul și Sângele Domnului, noi trecem de la starea de păcat la viața curată, harică, de la pământ la cer.

Euharistia este culmea iubirii, este sacramentul Iubirii lui Dumnezeu, al lui Emanuel, al lui Dumnezeu cu noi și pentru noi. Răspunsul nostru la această iubire nu trebuie să se reducă doar la cuvinte, căci spune Sfântul Ioan: “Să nu iubiți doar cu vorba, dar cu fapta“. Primul mod prin care prețuim darul Euharistiei, este acela de a primi frecvent Sfânta Împărtășanie. Comuniunea sacramentală trebuie să fie centrul participării noastre la sacrificiul Euharistic. O Sfântă Liturghie fără Împărtășanie este o jumătate de Liturghie. Este ca și cum am lua parte la o masă, fără a mânca… Cristos rămâne cu noi: prezența lui este o prezență plină de iubire, o prezență permanentă. Acesta este un semn că avem nevoie de El. Adorația personală și comunitară în fața Preasfântului Sacrament este un mod simplu dar fructuos prin care prelungim roadele participării noastre la jertfa euharistică. În sfârșit să ne arătăm recunoștința și cinstea față de dumnezeiasca Euharistie prin frumusețea cultului nostru, dar mai ales prin viața noastră trăită în spiritul Euharistiei.

Sărbătoarea Trupului Domnului este o bună ocazie pentru a reînnoi profesiunea noastră de credință în prezența reală a Domnului Cristos sub speciile euharistice. Mai presus de toate este o invitație insistentă de a participa în mod activ la celebrarea memorialului patimii, morții și învierii Domnului. Deasemenea, să ne apropiem cu credință de masa Euharistică pentru a ne împărtăși cu Trupul și Sângele Domnului. Numai astfel putem spune împreună cu Sf. apostol Paul: “Trăiesc eu; dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine!” (Gal 2,20).

Adrian Ciobanu

Ritul latin