Start > Ritul latin > Duminica a XXII-a de peste an

Duminica a XXII-a de peste an

11 July 2008
978 afișări

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia
Duminica a XXII-a de peste an (Anul A)

Viața noastră trebuie să fie pătrunsă de Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca s-o putem înțelege cu adevărat. Numai Cuvântul lui Dumnezeu poate da sens și semnificație existenței noastre.

Lecturile de astăzi din liturgia cuvântului ne prezintă marea posibilitate ce o are omul de a alege: de a alege între Dumnezeu și făpturi, între cruce și bunurile lumești, între poruncile lui Dumnezeu și cele ale oamenilor, între umilirea pentru Dumnezeu și ridicarea împotriva lui Dumnezeu, în care se cere o fidelitate față de alegerea făcută, oferind trupul ca jertfă vie lui Dumnezeu punând în practică Cuvântul său, pentru că numai El este Calea, Adevărul și Viața.

În Evanghelie putem vedea marea alegere făcută de Isus. După ce a dorit așa de mult “ceasul său” (În 13,2) totuși, când a sosit ceasul, natura umană a lui Isus este înfricoșată de moarte (Mt 26,38). El înaintează încet spre Ierusalim. Pasul se îngreunează – este nesigur și șovăitor, cade la pământ, tremură, se roagă Tatălui ceresc, dacă este posibil, să îndepărteze de la el paharul acesta, și asudă sânge. Dacă Isus i-ar fi cerut Tatălui eliberare de pe Golgota, Tatăl i-ar fi trimis mai mult de 12 legiuni de îngeri (Mt 26,53). Însă Isus vrea să aleagă moartea. El însuși a subliniat această dăruire totală și liberă prin exemplul său. Văzută din afară, s-ar putea spune că este vorba de o moarte forțată, violentă; dar în realitate suntem în prezenta unei dăruiri a vieții cu deplină libertate. Și pentru ce a ales Cristos să moară?

Moare, el moare pentru păcatele noastre, pentru a ne răscumpăra și pentru a ne da viața. Moare în chipul cel mai cumplit pentru a ne umple de curaj în suferințele noastre. Isus știe că suferința pentru noi, fără el, este o enigmă indescifrabilă. Căci dacă suferința ar lovi pe cel vinovat, pe cel care a păcătuit, nu am fi deloc dezorientați. Dar durerea este că ea lovește cu ochii închiși, fără a cântări meritele și vina. De multe ori, din contra, pare că-i alege pe cei buni pentru a-i lovi. Este o problemă ce a frământat veacuri de-a rândul omenirea.

Isus știe că vom fi tulburați în această privință și s-a oferit să sufere, luând crucea, pentru a deveni victimă. Nu a desființat suferința, ci ne-a dăruit nouă, care trebuie să purtăm și noi crucea, puterea de a o înțelege; din exemplul său și cu ajutorul său.

Fără a înțelege sensul profund al suferinței, imediat putem fi în postura lui Petru și să ne mirăm de ea. După ce Petru a auzit din gura lui Isus că El, Salvatorul, va trebui să sufere a încercat să-l dojenească: “Cum să i se întâmple așa ceva” și cunoaștem răspunsul lui Isus: “Pleacă din fața mea Satană… tu nu te gândești la cele ale lui Dumnezeu, ci la ale oamenilor” (Mt 15,23). Apoi a continuat: “Dacă vrea cineva să vină după mine să renunțe la el însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze” (Mt 16,24).

Deja prin expresia “Dacă vrea cineva” Isus nu face altceva decât să scoată în evidență marea posibilitate pe care o are creștinul de a alege. Și ce să aleagă? – Are posibilitatea să aleagă viața care-i cere purtarea crucii sau viața fără cruce. Dar nu trebuie să uităm că Isus specifică: “Cine caută să-și scape viața o va pierde, iar cine își dă viața pentru mine o va câștiga”. Este foarte interesant: Isus dorește să ne vadă că purtăm crucea asemenea lui. Ar părea egoist, dar adevărul nu este acesta. Crucea nu este decât cheia, instrumentul care poate deschide posibilitatea pentru a cunoaște existența noastră. Cristos a trebuit să poarte crucea, să fie pironit pe ea, să moară pe ea, ca în cele din urmă să intre în slava cerească. Creștinul dacă înțelege crucea pe care trebuie să o poarte cu iubire, atunci ea nu mai pare insuportabilă și viața nu i se mai pare o povară, deoarece crucea aduce viața, speranță.

Și apoi nu trebuie să uităm: noi nu suntem singuri și fără nici un ajutor. Isus ne încredințează Cuvântul Său, sacramentele sale, Jertfa sa Euharistică care sunt la dispoziția noastră, în timp ce trebuie să străbatem această cale. Noi trebuie să ne îndeplinim datoriile noastre zilnice alimentându-ne din aceste surse divine.

În continuare, să facem o referință practică la viața noastră de toate zilele și să vedem dacă înțelegem crucea pe care trebuie să o purtăm: interesul cel mai mare pe care îl avem în viață este de a ne căuta un loc de muncă; muncă prin care să ne întreținem existența. Pentru toți este valabilă această preocupare. Dar înțelegem noi ce înseamnă muncă? Nu este oare o cruce apăsătoare care ne torturează?

Să încercăm împreună să găsim explicația în Sfânta Scriptură…!

- Munca este dăruită de Dumnezeu. Ea este dăruită omului pentru a-l asocia drept colaborator și continuator al actului său creativ. Aceasta este noblețea primară a muncii umane.

- Când Divinul Arhitect a făcut universul, opera mâinilor sale, l-a așezat pe om în el ca să muncească… și să stăpânească cu munca sa pământul (cf. Gen 5,25). Astfel Dumnezeu a dat omului opera mâinilor sale spre a o perfecționa.

- Munca în sine nu este un blestem și nici o pedeapsă a păcatului: ea făcea parte din planul inițial al lui Dumnezeu, însă omul, prin neascultarea sa și-a adus blestemul asupra lui care constă în oboseală, în durere, adică o schimbare totală a sensului de la început. Astfel munca, care era expresia libertății omului, devine semnul aservirii sale. Pământul dintr-un slujitor docil devine stăpân zgârcit, de la care omul trebuie să cerșească cele necesare vieții.

Să privim apoi la exemplul lui Cristos, care deși era Fiul lui Dumnezeu a venit în lume într-o familie de muncitori, devenind el însuși muncitor. Astfel a înălțat munca umană, i-a dat o nouă semnificație, sfințind-o cu sudoarea sa și făcând-o instrument de sfințire și mântuire. Isus nu a eliminat oboseala și durerea introduse în lume de păcat, dar le-a înălțat prin persoana sa, le-a transformat în mijloace principale ale răscumpărării noastre. El a obosit, a suferit pentru a sfinți oboseala și suferința noastră.

Astfel munca a fost înălțată la demnitatea de instrument al harului cu care omul se aseamănă și se unește cu Cristos, Speranța omenirii. În felul acesta, la intervenția puterii divine, slăbiciunea umană capătă o altă interpretare, o altă semnificație mult mai profundă, ancorată în voința lui Dumnezeu.

În prima lectură de astăzi, Ieremia ne face o mărturisire personală: el trebuie să continue misiunea sa de profet, dar cade în descurajare. Nu mai are putere să-și îndeplinească misiunea sa, toți își bat joc de el, toate speranțele s-au epuizat. Apăsat de suferință, el ar fi vrut să se sustragă voinței divine, și totuși îi era imposibil: “era în inima mea – declară Ieremia – ceva ca un foc aprins, închis în oasele mele, și eu mă sileam să-l opresc și n-am putut” (Ier 20,9). Acest foc mistuitor îl convinge împotriva oricărei slăbiciuni umane să-și continue misiunea sa. Prinde curaj. Este un exemplu splendid al puterii și al acțiunii divine într-o creatură slabă. E posibil ca și noi, să cădem deseori în descurajare. Dar dacă avem focul credinței în inimile noastre, nu trebuie să ne lăsăm doborâți de slăbiciunea omenească, trebuie să prindem curaj privind la Cristos și să purtăm cu seninătate crucea datoriilor noastre.

Sfântul Paul în a doua lectură îi îndeamnă pe creștini să ofere lui Dumnezeu trupurile ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu, îndemn ce ne este adresat și nouă. Întregul popor al lui Dumnezeu este un popor sacerdotal, profetic și regal. Orice credincios este preotul sacrificiului său personal. El trebuie să facă din trupul său ofertă sacrificală plăcută lui Dumnezeu. Trebuie să se dăruiască total. Și prin această dăruire totală se înțelege atât trupul carnal care trebuie să fie pătruns de Spiritul lui Cristos cât și întreaga noastră activitate cu suferințele și oboselile ei.

Din nou ajungem, la “legea solemnă a crucii” care a fost proclamată de Cristos. Niciodată nu vom scăpa de ea. Și repet din nou cuvintele lui Cristos, fără teama de a plictisi: “Dacă vrea cineva să vină după mine, să renunțe la el însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze” (Mt 16,23).

Fără cruce nu putem merge înainte, nu putem să ne deschidem orizontul vieții noastre spre Cristos. Privind la Cruce, îl vom vedea pe Cristos și vom prinde curaj. El ne va ajuta, numai că noi trebuie să fim disponibili pentru a înțelege mesajul său.

Daniel Bulai

Ritul latin