Start > Ritul latin > Duminica a XXII-a de peste an

Duminica a XXII-a de peste an

11 July 2008
731 afișări

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a XXII-a de peste an (Anul A)

Există un contrast strident între Evanghelia de astăzi și cea din duminica trecută. Atunci Isus era recunoscut drept “Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu”; acum el însuși anunță că va trebui “să sufere mult și să fie ucis”. Atunci Petru era numit “fericit” și pus de Isus ca stâncă și fundament pentru Biserica sa; acum este numit “satană” și considerat drept “scandal”, adică o piatră care te împiedică și îți obstaculează drumul…

Și totuși, în Evanghelia sfântului Matei, pericopa pe care o citim astăzi urmează imediat celei pe care am ascultat-o duminica trecută: într-un fel pentru a sublinia necesitatea unei profunde (și grele) convertiri, pentru a trece de la o manieră de a gândi pe care Isus o definește “conform oamenilor” la maniera de a gândi și vedea lucrurile “ca Dumnezeu”. Și aceasta, nu numai în ceea ce-l privește pe Isus însuși ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu, dar și în ceea ce ne privește pe noi ca și creștini și oameni.

“Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși…”. Este un discurs care nu place nimănui. Nu ne place nouă celor de astăzi, așa cum nu-i plăcea nici lui Petru și oamenilor de atunci. De altfel, nici chiar Isus nu s-a îndreptat spre cruce cu prea mare entuziasm: nici pentru el suferința nu era o plăcere. Și totuși el a acceptat să sufere și să moară pe cruce.

Noi, la drept vorbind, ne-am obișnuit așa de tare să auzim vorbindu-se despre Isus cel răstignit și să vedem crucifixe peste tot – începând din biserici până la tribunale, în parlament… – astfel încât acest lucru nu ne mai impresionează. Poate că lucrurile ar sta cu totul altfel dacă ni s-ar întâmpla să vedem odată un om adevărat care moare răstignit pe o cruce… Dar din fericire nu se mai practică așa ceva astăzi.

Dar, cuvintele lui Isus rămân: “Cine vrea să vină după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze”. Noi toți, care purtăm numele de creștin, suntem în rândurile acelora care în mod oficial înțeleg “să-l urmeze” pe Isus Cristos. Prin urmare acele cuvinte valorează pentru fiecare dintre noi. Chiar dacă sunt greu de acceptat.

Dacă Isus s-ar fi mulțumit să moară numai el pe cruce… poate că l-am fi urmat cu mai multă plăcere. În schimb dacă așa-i vorba, în fața unei atari propuneri, am dori să demisionăm sau să încercăm “să urmăm” pe altcineva: pe aceia care în loc să vorbească despre cruce, vorbesc despre succes și viață ușoară.

Dar este și un “vai”: toți aceștia se opresc înainte de moarte; ba mai mult, de obicei mai înainte de bătrânețe, ca și cum viața ar valora ceva numai cât timp suntem tineri și sănătoși. În schimb Isus merge dincolo și vorbește despre înviere. Și ne spune că pentru “a salva” într-adevăr viața proprie, trebuie să avem curajul de “a o pierde” pentru a-i acorda lui dreptate.

Știm prea bine că, după logica acestei lumi, tot ceea ce nu se face pentru interesul propriu și pentru plăcerea proprie înseamnă ceva risipit, pierdut. În schimb, după Evanghelie, “câștigul” adevărat constă în tot ceea ce se face pentru alții, până la dăruirea vieții proprii. Și tocmai aceasta este numit de Isus “lepădare de sine însuși”; și la aceasta ne invită și sfântul Paul (în cea de-a doua lectură) spunându-ne să ne oferim pe noi înșine (= “trupurile noastre”) ca jertfă vie și plăcută lui Dumnezeu.

Dar poate că cuvintele lui Isus sunt mai puțin paradoxale decât pot apărea la primă vedere. Mai devreme sau mai târziu, într-un mod sau altul, experiența durerii ne lovește pe toți. Acceptarea suferinței proprii, căutând ușurarea suferinței altora, este “soluția practică” pe care ne-o propune Evanghelia în fața enigmei durerii, răului și morții. Adică încredințarea în cuvântul lui Cristos, care vrea să ia asupra sa durerea noastră precum și moartea noastră, pentru a ne arăta prin învierea sa care-i este finalul, pentru cel care are încredere în imprevizibilele și inepuizabilele resurse ale lui Dumnezeu.

Contradicția dintre mentalitatea lumii și logica Evangheliei poate face astfel încât și pentru noi, ca și pentru Ieremia, cuvântul Domnului să devină “motiv de oprobriu și batjocură” (cf prima lectură). Dar pentru a ne face bine calculele proprii în fața aventurii existenței trebuie să privim lucrurile până în toată profunzimea lor: ce i-ar folosi omului dacă ar câștiga lumea întreagă, dacă apoi și-ar pierde sufletul propriu, adică pe sine însuși și viața proprie?

Să ne amintim că nu totul se sfârșește atunci când închidem ochii… “Pentru că Fiul omului va veni în slava tatălui său… și va da fiecăruia după faptele sale” (cf Evanghelie).

Ritul latin