Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Schimbarea la Față a Domnului
Anul A (B, C)

Lecturi:
Daniel 7,9-10.13-14
2Petru 1,16-19
Matei 17,1-9

Matei 17,1-9

În acel timp, Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte, pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor: fața lui strălucea ca soarele, iar hainele lui au devenit albe ca lumina. Și iată, li s-au arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu el. Petru, luând cuvântul, i-a zis lui Isus: “Doamne, ce bine ne simțim aici! Dacă vrei, să facem aici trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie”. Pe când vorbea el încă, iată un nor luminos i-a învăluit, iar din nor s-a auzit un glas care le-a zis: “Acesta este Fiul meu preaiubit, în care îmi găsesc toată bucuria. Pe dânsul să-l ascultați!” Auzind aceasta, ucenicii au căzut cu fața la pământ și au fost cuprinși de o mare spaimă. Dar Isus s-a apropiat de ei și, atingându-i, le-a zis: “Sculați-vă, nu vă temeți”. Iar ei, ridicându-și ochii, n-au văzut pe nimeni, decât pe Isus singur. Apoi, coborându-se de pe munte, Isus le-a dat această poruncă: “Să nu spuneți nimănui ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului nu va învia din morți”.

 

Schimbarea la față a Domnului
         volum colectiv Chemați la sfințenie

Schimbarea la Față – vedere de deasupra
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Fața lui a devenit albă ca lumina
         pr. Anton Dancă

Glasul Tatălui s-a auzit
         pr. Anton Dancă

Schimbarea la Față a Domnului Nostru Isus Cristos
         volum colectiv ITRC

Afișează toate în aceeași pagină