Start > Ritul bizantin > Evanghelia este de la Cristos

Evanghelia este de la Cristos

5 October 2007
1,861 afișări

Autor: pr. George Dimopoulos
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a III-a după Înălțarea Sfintei Cruci (a XX-a după Rusalii)

“Dar vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Isus Cristos” (Galateni 1,11-19).

Astăzi, dragi credincioși, am ascultat o lectură din Epistola Sfântului Pavel către Galateni. Apostolul Pavel scrie creștinilor recent convertiți ai Bisericii din Galatia despre valoarea Evangheliei pe care el le-a predicat-o. Ce este Evanghelia? Care este valoarea ei pentru viața fiecărui creștin? Este indispensabilă sau nu? Pentru a înțelege mai bine evoluția acestor întrebări, trebuie mai întâi să vedem contextul care l-a făcut pe Pavel să scrie epistola.

Pavel însuși a evanghelizat Galatia și zonele dimprejur. În timpul celei de-a doua misiuni apostolice, 52 dC, după cum ne spune epistola, Pavel a rămas în Galatia pentru o lungă bucată de vreme. Aflăm de asemenea din epistolă că pe când era în Galatia, Pavel s-a îmbolnăvit foarte rău. Grija galatenilor pentru Pavel era atât de intensă încât dacă el le-ar fi cerut chiar și să își scoată ochii pentru el, ei ar fi ascultat fără șovăire. “Dar știți că din cauza unei slăbiciuni a trupului, am binevestit vouă mai întâi [...] de ar fi fost cu putință, v-ați fi scos ochii voștri și mi i-ați fi dat mie”.

După ce a plecat din Galatia, Pavel a mers în Asia Mică, Macedonia, Atena și Corint, iar din Corint a mers în Efes. Imediat după ce Pavel a părăsit Galatia, au început să apară învățătorii mincinoși. Unii îl acuzau pe Pavel că nu ar fi discipol al lui Cristos, un apostol adevărat, că predica un mesaj fals, și alte acuze similare. Desigur, cât timp Pavel a stat acolo, toți acuzatorii lui au tăcut. De ce? Deoarece întunericul nu poate niciodată să umbrească lumina. Făcătorii de rele, a spus Domnul nostru, urăsc lumina, deoarece îi arată așa cum sunt – răi. “Că oricine face rele urăște Lumina și nu vine la Lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească” (Ioan 3,20). Așa că preferă să își arunce săgețile pe la spate.

Din păcate, chiar și în vremurile noastre mai există astfel de oameni. Nu mă refer la diferiții eretici care cu mare succes, folosindu-se de bani pentru a convinge, convertesc conștiința religioasă a naivilor. Mai degrabă aș vorbi de acei învățători care se îmbracă în haina conservatorismului, pretinzându-se a fi singurii creștini adevărați, semănând ură între credincioși și provocând diviziuni în trupul lui Cristos. Ei îi atacă pe acei oameni care pot dovedi anii de luptă pentru Biserică prin părul lor alb și sănătatea șubrezită. Falșii învățători îndrăznesc să se pună deasupra Ierarhiei. Nu au respect față de Arhiepiscopi, Episcopi sau orice autoritate. Se consideră a fi singurii creștini adevărați.

Ce spuneau falșii învățători despre Sfântul Pavel? Pavel nu este apostol! Nu îl ascultați! Noi avem circumcizia! Noi suntem sub Legea veche a lui Moise! Noi îl urmăm pe Petru, nu pe Pavel! Falșii învățători de astăzi merg pe aceeași cale: nu ascultați de ei, sunt doar niște Episcopi sau Arhiepiscopi; ne vor trăda; vor vinde credința noastră la alte religii. Ca și când Biserica ar fi via unui singur individ care poate face așa cum poftește. Dar nu este așa. Biserica este Trupul lui Cristos, și Trupul lui Cristos este păstrat în Biserică cu mare respect și teamă.

În timp ce se afla în Efes, Pavel a fost informat despre învățătorii falși și despre activitățile lor. El a fost foarte îngrijorat în legătură cu comportamentul acestor pseudo-confrați. Trebuia să răspundă cu toată sinceritatea la acuzațiile lor. Și-a luat pana și a început să scrie. Pavel, un apostol al lui Isus Cristos – ce altă dovadă puteau cere decât aceasta. Pavel, discipol al lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu Tatăl, înviat de El din morți. O, galatenilor! “Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Isus Cristos”.

Petru a spus și el: “Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinți ai lui Dumnezeu au grăit, purtați fiind de Spiritul Sfânt” (2Petru 1,21). De asemenea, Sf. Pavel repetă același gând în Epistola lui către Tesaloniceni, spunându-le că scriptura este inspirată de Dumnezeu. Vorbind despre inspirație în Sfânta Scriptură, putem înțelege cel mai bine influența sa studiind profețiile Vechiului Testament. Profeții, de exemplu, când își rosteau proclamările, erau perfect conștienți de poziția lor ca instrumente ale lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu vorbea poporului Său. Așadar, în fiecare profeție, profetul începea: “așa grăit-a Domnul”, sau “gura Domnului a rostit aceste cuvinte”. Isus le-a spus discipolilor săi că ei nu vorbesc despre ceea ce știu sau doresc, ci Spiritul Sfânt este cel care vorbește prin ei.

Pavel i-a implorat pe galateni să păstreze Evanghelia pentru că ea este de la Dumnezeu. El a întărit acest lucru declarând că și dacă ar apărea un înger cu o altă Evanghelie, nu trebuie să ascultăm de el. Această Evanghelie, iubiți frați, Biserica o păstrează ca pe o comoară neprețuită de două mii de ani. Biserica ne roagă alături de Pavel să păstrăm această Evanghelie, și să nu acordăm atenție învățătorilor falși și noilor “mișcări” ale societății moderne. Astfel de mișcări și vestitori ai unei noi credințe vin și pleacă, dar cuvântul lui Dumnezeu este etern. Să păstrăm Evanghelia lui Cristos, permițând credinței și bucuriei să pună stăpânire pe viețile noastre. Amin.

Ritul bizantin