Start > Ritul latin > Nu te teme, de-acum încolo vei fi pescar de oameni

Nu te teme, de-acum încolo vei fi pescar de oameni

6 February 2010
1,171 afișări

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună
Duminica a V-a de peste an (Anul C)

Predica de azi se poate intitula Pe urmele lui Isus de la Nazaret la lacul Genezaret.

Unii predicatori vorbesc despre un insucces al lui Isus în localitatea natală, Nazaret (Dum. trecută). Cred că nu putem vorbi despre insuccese în viața Mântuitorului. Succesul iubirii divine este garantat întotdeauna (cf. Is 55,10 ș.u.).

Pentru a-l predica pe Cristos, este necesar să-l cunoaștem. Ca să-l cunoaștem pe Cristos este necesar ca el să ni se reveleze. Pe Cristos nu-l putem atinge cu silogismele noastre, nu-l putem argumenta conform logicii umane, fiindcă acțiunea lui prin care ni se descoperă este un act liber și întotdeauna surprinzător, imprevizibil, dumnezeiesc. În fața imprevizibilului omul experimentează întotdeauna un sentiment de teamă.

Pentru evrei, dar nu numai pentru ei, marea, întinderea imensă a apelor, constituia un obiect de frică: era considerată locuința duhurilor rele, a forțelor obscure.

Toate trei lecturile de azi au câte o mare specifică, în fața cărora omul este cuprins de frică. În prima lectură (Is 6,1-2a. 3-8) “Dumnezeu” este marea necunoscută în fața căreia tremură profetul Isaia; în lectura a II-a (1Cor 15,1-11) “moartea” este marea necunoscută în fața căreia tremurau corintenii (și nu numai); în sfânta evanghelie de azi (Lc 5,1-11) “Isus” însuși este marea necunoscută în fața căruia tremură de frică Simon-Petru.

Frica a intrat în lume prin păcat (cf. Gen 3,10). Fiecare lectură oferă un remediu contra păcatului. Prima lectură oferă cărbunele aprins de pe jertfelnic; lectura a doua oferă pe Cristos mort pentru păcatele noastre, dar “înviat”; (el fiind de fapt “cărbunele aprins de pe jertfelnic” și pe care Saul l-a văzut strălucind mai puternic decât soarele pe drumul Damascului și a experimentat curățirea de păcate); evanghelia oferă ca remediu recunoașterea smerită a propriilor păcate: “Sunt om păcătos”, la care Isus îi răspunde: “Nu te teme!”.

Numai curățat de păcate omul poate contempla marea cea mare, pe Dumnezeu în chipul său, care este omul, pe care Dumnezeu însuși l-a încununat cu măreție și slavă și l-a pus cu puțin mai prejos de îngeri (cf. Evr 2,7; Ps 8,6).

Isaia ajunge să înțeleagă sfințenia și transcendența lui Dumnezeu din simbolismul liturgic. Ceea ce profetul contempla pe timpul unei sărbători de întronizare sau aniversare va constitui pentru el chemarea profetică și mijlocul cel mai potrivit pentru a transmite experiența sa interioară atât de profundă și altor generații. Măreția lui Iahve se reflectă în regele de pe tron, a cărui putere, identificată prin poalele lungi ale mantiei sale, este imaginată atât de mare încât poate acoperi întreg pământul. Prezența sa umple toate ca fumul de tămâie templul. În fața lui toate zeitățile mitologice, reprezentate de serafimii care stau deasupra arcăi, se închinau recunoscându-i sfințenia în grad superlativ: de trei ori sfânt. Din această viziune putem înțelege viața și eroismul activității profetice a lui Isaia, fiindcă mereu l-a simțit pe Dumnezeu aproape (cf. CBL pag. 570).

Oricine îl poate simți astfel pe Dumnezeu, dacă își lasă buzele curățate de “cărbunele aprins de pe altar”.

Simon-Petru contemplă sfințenia cuvântului lui Dumnezeu care izvora de pe buzele lui Cristos și ajunge “pescar de oameni”, apostol.

Cuvântul lui Isus trece pe deasupra apelor lacului Genezaret, așa cum Duhul lui Dumnezeu plutea pe deasupra apelor la începutul creației, prevestind apariția unei lumi noi (Gen 1,2). Însuși numele de Genezaret ne duce cu gândul la geneză, care înseamnă facere. Desigur că Isus nu învăța mulțimile cum să pescuiască, să păzească turmele sau să lucreze pământul, dar cum să împlinească Legea lui Moise, pe care el a venit să o desăvârșească (cf. Mt 5,17-19). Petru ascultă cuvântul Domnului care îl face, în mod surprinzător, ascultător față de cvasi imposibil: să pescuiască și să prindă în plină zi ceea ce n-a prins noaptea, când era de prins. Ascultarea cerută de Isus n-a avut ca scop esențial “mulțimea peștilor”, ci o recunoaștere sinceră din partea lui Petru, izvorâtă din pătrunderea în marea necunoscută, că este om păcătos. Oare nu din cauza aceasta l-a cuprins frica?…

Ca și la Nazaret, tot așa la Genezaret, Isus acționează cu aceeași iubire, dar de fiecare dată în mod imprevizibil. Eliberându-l de teama propriului “eu” păcătos, Isus îi dă o carismă pe care Petru o va folosi spre binele tuturor: de a fi pescar de oameni.

Și iarăși un fapt imprevizibil: cuvântul abia ascultat realizează instantaneu prinderea peștilor și pescuirea oamenilor: Simon face semn tovarășilor săi din cealaltă barcă în care se aflau Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, să vină și să-l ajute.

Nici nu-și dădea seama că gestul său constituia deja o mare pescuire de oameni: Iacob și Ioan vin la chemarea lui Petru, dar lasă toate și rămân cu Isus. Da, gestul lui Petru constituie istoria multor chemări la preoție și apostolat: tinerii, atrași de bunăstarea unuia sau altuia dintre preoți, vin la seminar, unde, cunoscându-l pe Isus, lasă toate și-l urmează asemenea vrednicilor apostoli de la pescuirea minunată.

Corintenilor, deși creștini, dar nu de prea mult timp, moartea le tăia elanul muncii spirituale. Urmările păcatelor din păgânism continuau să-și spună cuvântul, cel puțin în unii care, influențați de filozofia elenistică, continuau să-și pună problema învierii ca fapt imposibil de conciliat cu experiența de fiecare zi: Morții se duc, dar nu se mai întorc. Sau: Dacă vor învia, cu ce fel de trup?

Învățătura despre înviere este cheia de boltă a gândului religios al lui Paul. Datorită faptului că Dumnezeu a creat toate și a constatat că sunt foarte bune (cf. Gen 1,31), că atunci când moartea a intrat în lume din cauza păcatului și a început să facă ravagii, el i-a dat speranța unei lumi noi prin victoria asupra șarpelui viclean (cf. Gen 3,15), această speranță după “un pământ nou și un cer nou” (2Pt 3,13) se va realiza, fiindcă învierea, deși nu intră în logica umană, intră în logica divină a iubirii față de opera mâinilor sale și ne-a dat dovada ei în Cristos. Sfântul Paul inițiază o formă catehetică, un fel de credo în care se afirmă credința în învierea lui Cristos care a murit pentru păcatele noastre conform Scripturilor, a fost înmormântat și a înviat a treia zi, după Scripturi. Ca dovadă, apostolul adaugă unele apariții ale lui Cristos care nu sunt menționate în evanghelii. Este impresionantă apariția lui Isus înviat la cei peste cinci sute de frați, dintre care mulți trăiesc încă și pot fi contactați. Faptul că însuși sfântul Paul l-a văzut pe Isus înviat în strălucirea de pe drumul Damascului este menționat în ultimul rând, dar nu-i de valoare mai mică, fiindcă acest cărbune de pe jertfelnic a devenit focul curățitor și începutul noii sale vieți, constituie mărturia vie a învierii lui Isus din mijlocul lor (cf. CBL pag. 1614).

Corintenii sunt chemați să contemple în Paul măreția operei cuvântului lui Cristos. Contemplând moartea și învierea lui Cristos în apostolul Paul, corintenii pot ajunge “pești” în barca lui Petru, adică fii ai lui Dumnezeu.

Și nouă ni se adresează această chemare întreită de a-l adora pe Dumnezeu în măreția templului creației, în măreția iubirii care este în Cristos euharisticul care ni se oferă ca hrană, pentru a rămâne “pești” în barca lui Petru, (acest termen de pește, în limba greacă se traduce prin ihtius și primii creștini din perioada persecuțiilor se recunoșteau între ei prin semnul “peștelui”, ihtius, ale cărui inițiale formau următoarea propoziție: Jesus Hristos Theu Hios Soter, adică Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitor), și în al treilea rând suntem chemați să contemplăm moartea și învierea lui Cristos în apostolul Paul însuși. Numai contemplând lucrările minunate ale Domnului putem ajunge “pești” – Ihtius – Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitor, pentru că el este acela care ne curăță de păcatele noastre și ne face fii ai lui Dumnezeu.

Câți corinteni au avut încredere în mărturia lui Paul și au contemplat în el măreția morții și învierii lui Cristos?

Deși antifona următoare este pusă la începutul sfintei Liturghii de azi, o repet acum, la sfârșitul predicii ca pe o chemare divină: “Veniți să-l adorăm pe Dumnezeu, să ne plecăm înaintea Domnului, care ne-a creat; căci el este Domnul Dumnezeul nostru!” (Ps 94,6-7). Amin.

Ritul latin