Start > Ritul latin > Vine unul mai puternic decât mine

Vine unul mai puternic decât mine

28 November 2009
828 afișări

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună
Duminica a III-a din Advent (Anul C)

Ioan Botezătorul, sfințit în sânul matern și umplut de fericirea Mamei lui Dumnezeu (Lc 1,40), nu putea propovădui decât calea spre izvorul fericirii, care este Botezul. Fericirea adevărată este ascunsă aproape întotdeauna sub coaja dură și amară a suferinței. Pentru aceasta i-a întrebat Isus pe fiii lui Zebedeu care râvneau tronurile de-a dreapta și de-a stânga sa în împărăția lui dacă sunt în stare să bea paharul și să se boteze cu botezul său (cf. Mc 10,38).

Mai puternic decât oricare altul este acela care oferă omului motive mai mari de bucurie și mijloacele necesare spre a-și deschide drum spre fericirea totală.

Dumnezeu a urmărit dintotdeauna să-i redea omului fericirea paradisiacă pe care a pierdut-o. Făgăduința făcută protopărinților că va zdrobi capul șarpelui viclean (Gen 3,15) care le-a furat bucuria este începutul a ceea ce avea să se desăvârșească în Fecioara din Nazaret pe care o salută prin arhanghelul Gabriel: “Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!” (Lc 1,28). Bucuria în Domnul este plinătatea harului. Paradoxal: și prin această plinătate de har va trece sabia (cf. Lc 2,35). Și totuși bucuria va rămâne. Păstorii din preajma Betleemului vor fi trimiși de îngeri să-și mărească bucuria la Maria, Mama lui Isus (cf. Lc 2,10), fiindcă ea este cea dintâi botezată cu Duhul Sfânt care a coborât asupra ei (cf. Lc 1,35) și cu foc, adică cu acela care a spus: “Foc am venit să aduc pe pământ” (Lc 12,49), făcându-și sălaș în sânul ei feciorelnic prin iubirea Tatălui. Și verișoara Elisabeta o felicită: “Fericită ești tu, fiindcă ai crezut toate cele spuse ție de Domnul” (Lc 1,45).

Când evanghelistul Luca a voit să-și exprime credința sa puternică în Cristos ca Dumnezeu întrupat în mijlocul nostru, nu a găsit alte cuvinte mai nimerite decât pe cele ale profetului Sofonia. În ele sfântul Luca vede o prevestire voalată a întrupării Cuvântului: Emanuel – Dumnezeu cu noi – Iahve în mijlocul poporului său. Dacă citim în paralel din Sofonia 3,15-17 și Luca 1,28-33, rămânem impresionați de atâta asemănare. Iată: “Domnul, Împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; tu nu te vei mai teme de nici o nenorocire. În ziua aceea voi zice Ierusalimului: “Nu te teme, Sioane, Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz mântuitor. El se bucură de tine foarte și întru dragostea lui tresaltă și pentru tine cântă de bucurie””. Și acum să-l ascultăm pe sfântul Luca: “Și intrând îngerul la ea a zis: “Bucură-te, cea care ești plină de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei””.

Noul Sion este, pentru evanghelistul Luca, Maria, tânăra Fecioară căreia i se dă asigurarea că nu are motiv să se teamă, fiindcă Iahve este cu dânsa și în ea, Mântuitorul și regele se face prezent în sânul ei. Acea profeție a lui Isaia că “fiecare om va vedea mântuirea lui Dumnezeu” (40,5) începe cu Fecioara Mamă Maria și prin ea își va găsi fericirea fiecare om, deoarece prin ea a venit cel mai puternic decât Ioan Botezătorul. Noul Israel este personificat în Maria Fecioară preasfântă ca Mamă. Așa ne-o prezintă un evanghelist inspirat de Dumnezeu. Maria este în mod real Mama tuturor oamenilor, a lui Cristos total, a Bisericii, după cum pe bună dreptate și în mod solemn ne învață Conciliul Vatican II (cf. CBL pag. 810).

Deși suntem în postul Crăciunului, Liturgia cuvântului, pentru motivele exprimate mai înainte, ne îndeamnă să cântăm: “Aleluia: vine în mijlocul nostru Dumnezeul bucuriei” (Ps resp.).

Cuvintele lui Ioan Botezătorul – După mine vine unul mai puternic decât mine – nu se referă la nici un fel de tip mesianic din această lume, ci la Dumnezeu care la sfârșitul veacurilor va triumfa asupra răului. Ioan se referă la regele regilor, la Cristos Isus care “va veni pe norii cerului cu putere și cu slavă” (Mc 13,26) și va arăta mântuirea sa tuturor oamenilor: celor buni spre fericire veșnică și celor răi spre osândă veșnică (cf. CBL pag. 1142).

Botezul adus de Isus de la Tatăl – în Duhul Sfânt și foc – și-a confirmat puterea de-a lungul istoriei în toți acei care s-au încadrat corect în Cristos total, în Biserica sa. Iată mărturia unuia prin sufletul căruia a trecut sabia durerii din închisorile comuniste, și a dorit să aibă parte de un botez ecumenic: Cine a fost încreștinat de mic copil nu are de unde să știe și nu poate bănui ce-nseamnă botezul! [...] Fericirea aceasta care mă împresoară, mă cuprinde, mă îmbracă, mă învinge n-ar putea fi atât de neînchipuit de minunată și deplină [...] Am senzația că aș putea face orice, imboldul de a ierta pe oricine, un zâmbet îngăduitor care se împrăștie pretutindeni, nu localizat pe buze [...] Un simțământ de siguranță absolută [...] Și noutatea: nou, sunt un om nou; de unde atâta prospețime și înnoire? Se adeverește Apocalipsa (21,5): Iată, noi le facem pe toate; și de asemenea Paul: dacă este cineva în Cristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi. Noi, dar de negrăit (N. Steinhardt, Jurnalul fericirii. Ed. Dacia Cluj-Napoca 1997, pag. 85-86).

Și noi, ce trebuie să facem?

Ușor putem luneca într-una dintre temele morale propuse de Ioan Botezătorul: “Cel ce are două haine să dea celui ce nu are și cel ce are de mâncare să facă asemenea; să nu luați nimic de la nimeni mai mult decât ceea ce este hotărât; nu asupriți pe nimeni, nu năpăstuiți pe nimeni și fiți mulțumiți cu plata voastră!”. Dar nu, după ce cel mai tare decât Ioan Botezătorul a venit, răspunsul nostru trebuie să fie dat pe tema credinței: trăirea Botezului. Acesta, nu numai că instaurează o legătură cu Dumnezeu prin iertarea păcatelor, prin harul sfințitor și virtuțile teologale pe care le plantează în suflet, ci stabilește o legătură cu fiecare om bazată pe cea mai mare dintre porunci: de a-l iubi pe aproapele cu iubirea lui Dumnezeu prin Cristos în Duhul Sfânt. Tot ceea ce nu se încadrează în această învățătură teologică este și trebuie socotit paie destinate focului nimicitor.

Între credincioșii din Filipi se iscase o neînțelegere, o discordie, din cauza unor probleme, se pare, organizatorice (Lec. a II-a: Fil 4,4-7), dar care puteau duce la diviziuni și așa să devină paie. Sfântul apostol Paul îi îndeamnă cu stăruință să continue dialogul, dar să păstreze regula jocului, adică măsura care să nu frângă iubirea. Pentru ca aceasta să rămână caracteristica lor fundamentală. Paul îi îndeamnă să înmulțească întrunirile lor euharistice: “În orice necesitate, arătați lui Dumnezeu trebuințele voastre prin rugăciuni, cereri și aduceri de mulțumire”.

Euharistia și rugăciunile au menirea să ne facă tari, uniți în bucuria iubirii, în acela pe care l-a prevestit Ioan Botezătorul. Ne simțim fericiți când ne știm mai puternici decât orice necaz care ne-ar apare în cale. Iată bucuria unei femei care prin rugăciune și Euharistie s-a simțit mai puternică decât cei mai puternici ai lumii, fiindcă și-a trăit Botezul, ea spune: Bucuria este rugăciune, bucuria este putere, bucuria este iubire, prin ea voi puteți pescui sufletele. Dumnezeu îl iubește pe acela care dă cu bucurie. Dă mai mult acela care dă cu bucurie. Cea mai bună cale spre a ne arăta mulțumirea față de Dumnezeu și față de lume constă în a accepta toate cu bucurie. O inimă mulțumită constituie pulsul normal al unei inimi care arde de iubire. Nu lăsați să pătrundă în voi nici un fel de întristare care ar putea să vă facă să uitați de bucuria lui Cristos înviat.

Toți doresc cerul în care locuiește Dumnezeu, dar stă în puterea noastră ca să rămânem cu el în cer chiar acum, de a fi fericiți cu el înseamnă: a iubi cum iubește el, a ajuta cum ajută el, a da cum dă el, a sluji cum slujește el, a salva cum salvează el, a sta 24 de ore cu el, a-l atinge pe el îmbrăcat în haina durerii. Acesta este îndemnul maicii Tereza de Calcutta (cf. MAC pag. 68).

Suntem nefericiți atunci când nu știm să iubim ca Isus, ca sfinții.

Să repetăm ruga sfintei Liturghii de azi: Privește, Dumnezeul nostru, la poporul tău care așteaptă cu credință sărbătoarea Nașterii lui Cristos. Dă-ne, te rugăm, harul ca, ajungând la marea bucurie a mântuirii noastre, să o celebrăm solemn, cu reînnoită înflăcărare! (LR). A “celebra solemn Nașterea Domnului cu reînnoită înflăcărare” înseamnă a ne trăi botezul în iubirea adevărată îmbrăcată în cea mai profundă smerenie.

Maica Domnului să ne ajute! Amin.

Ritul latin