Start > Ritul latin > Isus rupe “vraja” divină

Isus rupe “vraja” divină

11 July 2008
845 afișări

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună
Duminica a XXII-a de peste an (Anul A)

Diavolul i-a sedus pe protopărinții noștri Adam și Eva vrăjindu-i că vor fi ca Dumnezeu (cf. Gen 3,1-6).

Din cauza păcatului și a urmărilor lui, slujirea lui Dumnezeu este legată de lupte, renunțări, mortificații și de multe greutăți.

Ca să-l aducă pe omul păcătos la calea dreptății – slujirea lui Dumnezeu – Creatorul însuși umblă cu “vraja”. Liturgia cuvântului de azi ne oferă un exemplu grăitor în acest sens (Ier 20,7-9). Ieremia, chemat de Dumnezeu să-i fie profet, ales și trimis să-i vestească cuvântul, se simte onorat și acceptă misiunea. Numai că, din cauza cuvântului divin, se simte persecutat fără încetare, devenind “obiect de dispreț și de hulă în fiecare zi” (v. 8). Copleșit de suferință, profetul Domnului se plânge: “M-ai sedus – m-ai vrăjit – și eu m-am lăsat sedus”. Acum ar vrea să renunțe, copleșit de atâtea necazuri, dar simte că nu se mai poate, fiindcă “în inima mea era ca un foc arzător, care mi-a pătruns până în măduva oaselor; mă sforțam să-l sting și nu reușeam”. Acest foc misterios, semn al iubirii lui Dumnezeu, care îl cucerise, mai bine zis vrăjise, este cel al carismei profetice, care îl silește, contrar oricărei înclinații naturale din el, de a persevera în misiunea dificilă…

Omul este sedus când este lipsit de maturitate… Părinții vrăjesc pe copiii lor, spre a fi cuminți sau spre a-și învăța lecțiile, cu bombonele etc. Omul lipsit de maturitate în credință este vrăjit de minuni, de făgăduințe mari… Petru a fost sedus de cheile împărăției cerurilor și crede că este deja capabil de a-i da sfaturi lui Isus; el reacționează imediat… Cum se poate ca Mesia, Fiul Dumnezeului celui viu, să fie persecutat și dat morții? Petru, de fapt, nu face altceva decât să exprime mentalitatea oamenilor din toate timpurile: Dacă faci bine, de ce să suferi? După logica omenească se cuvine ca acela care face mai mult bine să fie din ce în ce mai mare și să pășească biruitor din victorie în victorie. Dar nu aceasta este și logica divină, nu este gândul lui Isus, care afirmă că “trebuie să sufere”, fiindcă așa i-a rânduit Tatăl misiunea de a-i răscumpăra pe oameni din păcat. Este mult mai ușor să recunoști în Isus pe Fiul lui Dumnezeu, decât să accepți ideea de a-l vedea murind ca un răufăcător… Pe tinerii chemați la preoție îi vrăjește cu demnitatea sacerdotală: ce frumos este să-i înveți pe alții, să celebrezi sfânta Liturghie în ornate strălucitoare, să te salute lumea și să-ți spună părinte etc. Pe tinerii din lume îi seduce cu frumusețea miresei, pe tinere le vrăjește cu statura și forța mirelui, ca să-i ducă la căsătorie, fără să țină cont de crucea care se ascunde sub vrajă. Matură în credință, o singură ființă nu s-a lăsat sedusă de vraja divină, deși Dumnezeu i-a trimis un sol ceresc, pe arhanghelul Gabriel; deși acesta o asigură că, dacă acceptă să fie mamă, fiul pe care îl va naște se va numi Fiul lui Dumnezeu și va sta pe tronul lui David, împărăția lui nu va avea sfârșit și în felul acesta ea va rămâne în veci fecioară, mamă și regină (cf. Lc 1,26-38). Maria nu se lasă vrăjită, ea înțelege că sub această vrajă stă crucea și, deși acceptă toate, ea alege crucea zicând: “Iată, roaba Domnului”.

În măsura în care omul este fără de păcat, matur în credință, în acea măsură înțelege planul divin: sensul vieții și al morții, sensul bucuriei și al durerii, sensul iubirii divine din tot ce există și acceptă acest plan vrăjit de măreția lui Dumnezeu însuși și nu de cele contingente, care pot fi sau nu.

Isus, “începătorul și desăvârșitorul credinței” (Evr 12,2), vrea ca omul să nu se mai bazeze pe seducerile Tatălui, ci să accepte realitatea crudă, așa cum este ea cuprinsă în planul său secret, de aceea “le-a spus deschis” că merge la Ierusalim pentru a îmbrățișa Crucea, moartea, batjocura, fiindcă numai șa se poate ajunge la înviere, singura realitate dătătoare de fericire veșnică: “Trebuia să pătimească toate acestea Cristos și așa să intre în slava sa” (Lc 24,26).

Cine se scandalizează de crucea lui Isus, se scandalizează de Isus însuși, se scandalizează de propria cruce. Cine îl urmează pe Cristos, trebuie să accepte nu numai crucea lui Isus, ci și propria cruce. Spre a-i face pe ucenici să înțeleagă că ar fi o iluzie pentru ei dacă s-ar gândi că pot să-l urmeze fără să poarte crucea împreună cu el: “Dacă cineva vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze!” După păcat, aceasta este singura cale de mântuire pentru unul fiecare și pentru întreaga omenire. Petru este respins cu asprime: “Pleacă din fața mea, satano, fiindcă nu cugeți ceea ce vrea Dumnezeu, ci ceea ce vor oamenii”. Cutremurător contrast între aceste cuvinte și cele pe care apostolul Petru le auzise la Cezarea, când a dat mărturia minunată despre mesianismul și divinitatea lui Isus. Acolo: “Fericit ești tu” și i-a promis primatul asupra bisericii: “Îți voi da cheile împărăției”, aici trebuie să audă o dojană și o respingere deosebit de dură: “Plecă, satano!”. Duritatea din cuvintele lui Isus constituie desfacerea vrăjii: trebuința suferinței ca dovadă a iubirii. Nu ne putem despărți de noi înșine, de vraja satanei de a fi ca Dumnezeu doar prin mâncarea fructului paradisiac, ci se cere violență. Cuvintele lui Isus, spuse lui Petru cu duritate, trebuie să ni le spunem nouă înșine cu aceeași seriozitate cristică ori de câte ori egoismul ne îmbie spre comoditate pe calea mântuirii.

“Vă îndemn, așadar, fraților, pentru dragostea lui Dumnezeu – scrie sfântul Paul romanilor, dar și nouă – să-i oferiți ființa voastră ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu” (Lectura a II-a: Rom 12,1). Creștinul adevărat nu este acela care își duce crucea silit, ci acela care o acceptă de bună voie, cu iubire, spre a face din sine însuși o “jertfă vie și sfântă” în unire cu cea a lui Cristos, spre slava lui Dumnezeu-Tatăl și spre mântuirea lumii. Dar acest lucru nu-i posibil fără acea schimbare profundă a mentalității, fără metanoia, fără convertirea profundă, revoluționară chiar, violentă, spre a ajunge să gândim “așa cum gândește Dumnezeu”, spre a fi capabili “să descoperim ceea ce vrea Dumnezeu” și de a nu ne scandaliza în fața suferințelor ce se abat asupra noastră, fiindcă prin acestea Dumnezeu sădește în noi pomul vieții veșnice.

Să ne însușim rugăciunea Bisericii de la începutul sfintei Liturghii: “Dumnezeule atotputernic, de la care ne vine tot darul desăvârșit, sădește în inimile noastre iubire față de Numele tău; unește-ne tot mai strâns cu Tine, spre a hrăni în noi tot ceea ce este bun și veghează cu grijă ca să păstrezi ceea ce ai sădit în noi!” Amin.

Ritul latin