Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei Judecăți)
Evanghelia: Matei 25,31-46
Apostolul: 1Corinteni 8,8-13;9,1-2

Matei 25,31-46

Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și nu Mi-ați dat să beau; străin am fost și nu M-ați primit; gol, și nu M-ați îmbrăcat; bolnav și în temniță, și nu M-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu Ți-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepții la viață veșnică.

 

Autori

pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
pr. Vasile Florea
IPS Andrei Rymarenko
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Visarion Iugulescu
pr. Mihai Tegzeș
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Olimpiu Todorean
pr. Vasile Rob
Diverși alți autori

 

* * *

 

Regele deghizat

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Odată demult trăia un rege care se hotărâse să testeze caracterul oamenilor săi. Deghizat în țăran, el a călătorit prin țara sa și de cele mai multe ori a fost tratat cu dispreț. Și-a dat seama că onoarea cu care era tratat ca rege nu venea din respectul pe care îl simțeau pentru bunătatea sa; mai degrabă era rezultatul fricii lor față de funcția și puterea sa. La un moment dat, unul dintre supuși l-a recunoscut. A protestat spunându-i să se întoarcă pe tron, să își ia hainele împărătești și să conducă așa cum face un rege.

Mai există un Rege ce călătorește deghizat. El s-a născut nu într-un palat regal ci într-o peșteră de animale. Deși Rege, nu s-a născut din regi, ci dintr-o simplă fecioară. Deși Rege, a trăit și a muncit ca tâmplar în micul oraș Nazaret.

 

A apărut în alt chip

După Învierea din morți, Isus “s-a arătat în alt chip” (Marcu 16,12). Discipolii săi nu l-au recunoscut imediat. Maria Magdalena, pe când era lângă mormânt, l-a confundat pe Isus cu grădinarul (Ioan 20,15). Pe drumul spre Emaus, cei doi discipoli au crezut că este un străin (Luca 24,18). Apostolilor care pescuiau pe lacul Galileii, Isus le-a părut un necunoscut, până când Ioan i-a spus lui Petru: “Domnul este!” (Ioan 21,7).

Isus ne-a arătat astfel că este prezent în toți oamenii. El ne spune la fel și în Evanghelia de astăzi. Afirmă că El a fost cel înfometat și însetat, gol și bolnav, străin și întemnițat în cei pe care noi i-am hrănit și le-am dat să bea, i-am îmbrăcat și i-am vizitat. El a fost de asemenea prezent în cei care au fost în situații dificile și noi nu i-am ajutat. “Adevărat zic vouă: Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu mi-ați făcut.” Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu și creaturile sale sunt identice prin natură ci prin har, ca membre ale Trupului Său, ca imagini vii ale Sale, ca temple ale Lui. Acesta este misterul prezenței vizibile a lui Cristos între noi, astăzi. Sf. Ioan Gură de Aur ne spune că mai sfânt decât altarul de piatră din biserică este altarul uman aflat la fiecare colț de stradă, pentru că pe primul se oferă Cristos, pe când al doilea este chiar Cristos.

 

Nici pentru un milion de dolari.

La încheierea celui de-al doilea război mondial, un tânăr ofițer din armata Statelor Unite ajunsese pe o insulă din Pacificul de Sud, unde era o mare colonie de leproși. Plimbându-se pe acolo a văzut o călugăriță ce îngrijea bolnavii. Când soldatul a văzut picioarele infectate și rănile supurând, l-au luat amețelile. S-a uitat la soră cum, cu calm și profesionalism, curăța rănile, le ungea și apoi le bandaja. Uimit de gesturile senine ale călugăriței, soldatul a exclamat: “Nu aș face așa ceva nici pentru un milion de dolari!” Impasibilă, fără măcar să se întoarcă spre el, ea i-a răspuns: “Nici eu!” Pentru un milion de dolari nu ar fi atins acele răni urâte, dar pentru că Cristos se află în acei oameni respinși de societate, ea și-a părăsit casa, a mers mile depărtare pentru a-i îngriji, pentru a-l îngriji pe Regele deghizat.

 

Doamna Grasă.

J. D. Salinger, în cartea sa “Franny and Zooey” vorbește despre Doamna Grasă, ce stătea toată ziua pe verandă, alungând muștele și cu radioul dat la maxim. El o descrie ca având “picioare groase, cu venele vizibile”, și fiind măcinată de cancer. Apoi Salinger întreabă: “Știți cine este de fapt Doamna Grasă? [...] Este Cristos însuși. Cristos însuși…”

Isus este adesea reprezentat în imaginile religioase ca un bărbat foarte chipeș – înalt, cu un nas ferm, privire prietenoasă și o față radiantă -, o persoană pe care oricine ar vrea-o pe lista de invitați la o petrecere. Dar Evanghelia de astăzi sugerează că imaginea lui Salinger despre Cristos, ca Doamna Grasă, ar putea să fie mai aproape de realitate decât ceea ce vedem noi în icoane. Cristos ne apare astăzi deghizat așa cum le-a apărut discipolilor Săi după înviere. Vine la noi ca o persoană oarecare, ca ultimul dintre oameni: înfometat, gol, însetat, străin, întemnițat, țigan, doamnă grasă. Regele deghizat.

 

O știre din Calcutta.

O știre de la Associated Press din Calcutta, India, spunea: Semnul de deasupra ușii anunță: “Casă pentru săracii pe moarte”. Înăuntru 66 de bărbați și 72 de femei stau în paturi amărâte, așteptându-și sfârșitul. Acești oameni sunt produsul acestui oraș suprapopulat, în care cu greu se mai îngrijește cineva de altcineva. Unii au venit din spitale, trebuind să elibereze patul deși erau pe moarte, pentru alții care însă au șansă să fie tratați și salvați. Alții vin din rândul miilor de persoane ce trăiesc pe străzi. De muncă se găsește cu greu, iar cerșitul nu merge bine. Oameni ca aceștia mor anonimi. Pe vremuri, niște camioane îi ridicau și îi aruncau apoi într-un râu, braț al Gangelui. Apoi în 1952, Maica Tereza a luat o casă ce fusese folosită pentru a-i adăposti pe pelerinii hinduși și a amenajat-o pentru muribunzi. De atunci, 18.000 de persoane au trecut prin această casă. Din aceștia, 8.500 au murit. Uimitor însă, ceilalți și-au refăcut forțele și dorința de a trăi.

Ceea ce a făcut-o pe Maica Tereza să părăsească confortul pentru acei oameni uitați? De ce nu fac ca ea agnosticii? De ce nu ateiștii? De ce nu umaniștii? Simplu! Pentru că ei nu au etica lui Cristos: “întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie mi-ați făcut.” Regele deghizat!

 

Cristos suferă în oameni.

Un soldat din primul război mondial povestea că la un moment dat s-a împiedicat de trupul unui german mort, un biet tânăr. Uitându-se la el, i s-a părut că soldatul mort dispare iar în locul lui l-a văzut pe Cristos pe Cruce. De atunci, oricând a mai văzut un om suferind, în acel om l-a văzut pe Cristos, pe cruce, țintindu-l cu privirea, cerându-i să îi împărtășească suferința și să i-o aline. Regele deghizat!

 

Sf. Martin de Tours.

Există o veche legendă despre Martin de Tours, un soldat roman creștin. Într-o zi de iarnă grea, un cerșetor l-a oprit. Martin nu avea bani, dar a văzut că omul tremura de frig. Și-a dat jos pelerina de soldat, uzată cum era, a rupt-o în două și jumătate i-a dat-o cerșetorului. În acea noapte Martin a avut un vis. A văzut toți îngerii din cer și Isus stând în mijlocul lor, învelit cu o jumătate de pelerină de soldat roman. Unul dintre îngeri l-a întrebat: “Stăpâne, de ce porți această manta ponosită? Cine ți-a dat-o?” Iar Isus i-a răspuns: “Slujitorul meu Martin mi-a dat-o.” Regele deghizat!

 

Lucruri simple.

Lucrurile de care vorbește Isus în parabola de astăzi sunt lucruri simple. Oricine poate să le dea: o bucățică de pâine, un pahar de apă, un cuvânt de mângâiere, o haină, o vizită. Nimeni nu este atât de sărac încât să nu îi poată da nimic Regelui deghizat. Sf. Ioan Gură de Aur spune că dacă Biserica ar ajunge în punctul acela în care nu ar avea nimic să dea săracilor, sfântul potir și alte vase liturgice trebuie să fie atunci topite pentru a face bănuți din care să fie ajutați săracii ce trăiesc pe lângă biserici.

“Când va veni Fiul Omului întru slava Sa… se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții… Va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii… Va zice și celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui.” Criteriul Judecății de Apoi ce o va face Dumnezeu este iubirea pe care i-am arătat-o Regelui deghizat: “Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, mie Mi-ați făcut.”

Regele deghizat!

 

* * *

 

Iubirea față de aproapele

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

“Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești
frați mai mici ai Mei, Mie nu Mi-ați făcut.”
(Matei XXV, 45)

Dintre cele patru ultime realități ale omului – moartea, judecata, raiul și iadul -, Mântuitorul nu a prezentat-o pe nici una într-un tablou atât de zguduitor ca judecata din urmă, când El va pronunța, în văzul și auzul întregii lumi, sentința fără drept de apel ce va hotărî pentru veșnicie soarta fiecăruia dintre noi: raiul sau iadul.

Dar, pe lângă acea sentință cutremurătoare, ceea ce ne izbește într-un mod surprinzător, în acest tablou, este criteriul după care Mântuitorul, Judecătorul suprem și universal, va judeca lumea. Acest criteriu va fi iubirea faptică a semenilor noștri.

Mulți, chiar și dintre creștinii socotiți buni, nutresc o părere greșită despre ceea ce formează esența creștinismului. Ei cred că religia creștină este doctrina care, cu ajutorul legilor divine și bisericești, împiedică pe om de a face răul, și că omul dacă nu a făcut rău nimănui, niciodată, se poate declara fericit, aici și în veșnicie.

Și s-ar părea că ei au dreptate, doar aproape toate cele zece porunci sunt negative: “să nu-ți faci chip cioplit (…)”, “să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert”, “să nu ucizi”, “să nu fii desfrânat” etc. Și mulți, necălcându-le pe acestea, se amăgesc cu iluzia unei desăvârșiri sigure, ba, în mărturisire, declară , nu fără oarecare mândrie: “n-am omorât, n-am fost desfrânat, n-am furat…, n-am făcut nici un rău”.

Fără îndoială, creștinismul are și porunci negative, dar Însuși Mântuitorul ne învață astăzi că, în ceasul marii socoteli, când El va face plata trudei noastre pământești, va acorda marele premiu al vieții veșnice nu acelora care n-au făcut răul, adică acelora care, fie de rușinea semenilor, fie ca să nu sufere vreo pagubă, sau să nu cadă în vreo primejdie, ori chiar dintr-un motiv lăudabil, s-au abținut de la rele, ci, dimpotrivă, acelora care s-au trudit să facă binele. El nu va zice: “Întrucât nu ați făcut nici un rău, moșteniți împărăția (…)”, ci va zice: “Întrucât ați făcut binele… veniți de moșteniți împărăția (…)”. Împărăția veșnică se va da celor ce au săturat pe cei flămânzi, celor care au îmbrăcat și adăpostit pe cei lipsiți, celor care au îngrijit pe bolnavi și au mângâiat pe cei întristați; celor care își găsesc rostul existenței în a fi reazem celor slabi și abandonați. Toată esența creștinismului constă în această iubire faptică a aproapelui, cu care se identifică Cristos. Aceasta este porunca cea mai mare, în care se sintetizează toată legea și profeții, porunca cea nouă, semnul distinctiv al adevăratului urmaș, imitator al lui Cristos, care proclamă: “Din aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii Mei, de veți avea dragoste între voi.” Pe urmele lui Isus, Ioan Evanghelistul și apostolul iubirii, avertizează: “De va zice cineva: «Iubesc pe Dumnezeu», însă urăște pe fratele său, mincinos este; căci cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu L-a văzut cum poate să-L iubească?” (I Ioan V, 20-21). Iată de ce, termometrul iubirii față de Dumnezeu este iubirea față de aproapele.

În lumina învățăturii despre Trupul Tainic al lui Cristos, noi creștinii, prin Botez, ne-am unit, într-o comuniune vitală, cu Cristos fratele nostru mai mare și Capul Trupului Său Tainic, devenind noi astfel mădularele acestui trup și fiii adoptivi ai lui Dumnezeu. Suntem deci altoiți în Cristos, care devine prezent în fiecare dintre noi, astfel încât, când facem semenului nostru un bine, acel bine îl facem lui Cristos Însuși, cum va declara El la judecata din urmă.

Sfânta Ecaterina de Siena zice: “Dumnezeu vorbește astfel «Vă cer să vă iubiți cu iubirea cu care v-am iubit Eu. Or, Eu v-am iubit dezinteresat. Tot ce sunteți și aveți este darul Meu… Dar voi nu-Mi puteți oferi Mie, în persoană, iubirea pe care v-o cer, de aceea am pus în mijlocul vostru pe semenii voștri, ca să puteți face pentru ei ceea ce nu puteți face pentru Mine, adică să-l iubiți pe aproapele vostru în mod gratuit, așa cum v-am iubit Eu, fără să așteptați vreo răsplată de la el, iar ceea ce îi faceți lui, Eu socotesc că Mi-ați făcut Mie.»” (John C. H. Wu, Le carmel interieur, Ed. Casterman-Tournei, Paris, 1958).

Sfântul Ioan Gură de Aur, citând din Prov XIX, 17: “Cine miluiește pe săraci, Îl împrumută pe Dumnezeu”, comentează astfel: “Prin urmare, Te împrumuți Tu de la mine, Doamne, și iei împrumut milostenia făcută de mine săracului, ca să mi-o dai înapoi (…) Când ? Arată-mi timpul când mi-o vei da înapoi (…)”. Ascultă când și unde îți va plăti Acela pe care Îl împrumuți prin săraci: Când Fiul Omului va ședea pe tronul slavei Sale (…) și va zice celor de-a dreapta: «Veniți, binecuvântații Părintelui Meu, căci am flămânzit și Mi-ați dat să mănânc» (…) (Matei XXV, 31). Și aceștia Îl vor întreba: «Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit ?» Iar Isus le va răspunde : «Întrucât ați făcut unuia din acești frați mai mici ai Mei, Mie Mi-ați făcut» – Să vedeți ciudățenia – continuă Sfântul – El nu a pomenit nici o altă faptă de virtute decât această milostenie. Și doar putea zice: «Veniți cei binecuvântați, pentru că ați fost cumpătați, pentru că ați păzit fecioria (…)», dar despre acestea tace; nu pentru că ele nu ar fi vrednice de pomenire, ci pentru că sunt mai prejos decât iubirea de oameni. De asemenea, va zice celor de-a stânga: «Mergeți, blestemaților (…), pentru că am fost flămând și nu Mi-ați dat de mâncare (…).» Nu a spus: «pentru că ați curvit, pentru că nu ați fost cumpătați (…)». Acestea sunt rele, dar mai mici decât lipsa de omenie și de milă. Dar de ce nu pomenești, Doamne, și alte căi ? «Nu judec păcatul, ci neomenia; nu judec pe păcătoși, ci pe cel ce nu s-a pocăit. Pentru neomenie vă osândesc, căci având la îndemână un atât de mare leac al mântuirii, milostenia, ați nesocotit o binefacere atât de mare. Ocărăsc, așadar, neomenia ca fiind rădăcina răutății și a toată necredincioșia; laud omenia ca fiind rădăcina tuturor bunurilor; și ameninț pe unii cu focul veșnic, iar celorlalți le făgăduiesc Împărăția cerurilor»”. Și Sfântul continuă:

“Iată, acum, o altă minune a dreptului Judecător, scoasă din lucrurile omenești. Dacă tu ai împrumutat pe unul când era sărac și acesta ajunge la bunăstare, așa că poate să-ți întoarcă datoria, ți-o dă, însă în ascuns, căci se rușinează de starea lui de mai înainte. Dumnezeu însă nu face așa, ci, împrumutându-se în ascuns, îți întoarce datoria pe față și fără sfială. Când ia împrumut, ia prin milostenia cea ascunsă, când dă îndărăt, dă în fața întregii zidiri.” (Sf. Ioan Crisostomul, Predici despre pocăință și Sfântul Vasile, trad. de Șt. Bezdechi, Cluj).

În temeiul aceleiași învățături despre Trupul Tainic al lui Cristos, fiind noi toți, potențial sau actual, mădularele acestui trup, nu ne este îngăduit – în primul rând nouă, creștinilor – să ne izolăm și să trăim egoist, închiși în noi înșine. “Creștinul – zice Părintele Gratry – este un om căruia Dumnezeu i-a încredințat pe toți ceilalți oameni.” Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, exprimând și mai explicit aceeași idee, zice: “Fiecăruia din noi îi sunt încredințate și celelalte suflete și vom fi judecați după partea ce am luat la mântuirea lumii întregi.” (I. Miclea, op. cit., vol.I., p.158). De aceea, creștinul care cunoaște drumul ce duce la biserică, dar nu și pe acela care duce la casele celor nenorociți; precum și creștina evlavioasă, căreia îi place să petreacă în rugăciune, dar e nesimțitoare la durerile semenilor, au și unul și altul o evlavie falsă. (Ch. de Poncheville, Tout lOEvangil… Paris, Spes, 1934, apud I. Miclea, op. cit., p. 158).

“Unele persoane – zice Sfânta Tereza de Avila – își dau silința să stea la rugăciune într-o poziție atât de reculeasă, încât nu cutează să facă nici o mișcare, de teama să nu-și piardă consolarea de care se bucură. Dar nu aceasta e calea ce duce la perfecțiune. Dacă vezi un bolnav pe care îl poți ajuta, poți lăsa cu conștiința liniștită rugăciunea sau contemplația, pentru a-l ajuta, ori cel puțin a-l consola pe acesta: și, văzându-l că suferă, ia parte la durerea lui (…) dacă o persoană este lăudată, bucură-te ca și cum te-ar lăuda pe tine însuți (…)” (John C. H. Wu, op. cit.). De aceea, a considera religia noastră mai mult ca un ansamblu de deprinderi pioase, decât ca o trăire efectivă a generozității, ca o deschidere față de nevoile aproapelui, este o deformare a adevăratului concept despre religie și desăvârșire, căci: “a iubi pe aproapele ca pe tine însuți mai mult este decât toate arderile de tot și jertfele” (Marcu XII, 33).

Dar, în deprinderea acestei iubiri, să nu pierdem din vedere un lucru esențial: în ochii lui Dumnezeu, care scrutează inimile, în străfunduri, prețuiește nu atât ce și cât dăm, ci, mai ales, cum dăm. Dăm cu toată inima, văzându-L pe Dumnezeu în persoana celui lipsit, ori la baza gestului nostru stă un motiv egoist: de a apare buni, de a fi lăudați. În acest caz, ce-i drept, am făcut un bine omenesc, pentru noi, însă din punctul de vedere supranatural, fapta este lipsită de valoare meritorie, de răsplata cerească. Iată de ce, mai presus de valoarea materială a milosteniei, stă atitudinea noastră interioară, puritatea intenției cu care o facem și care îi dă adevărata valoare. Un bogat, care întâmplător nu avea nici un ban, trecând pe lângă un cerșetor, se apleacă spre el și îi zise cu regret: “Iartă-mă, frate, de astă dată nu am nimic”. “Îți mulțumesc” – îi răspunse cerșetorul -, “dumneata mi-ai dat mai mult decât toți ceilalți, căci mi-ai spus frate, cum încă nu mi-a spus nimeni până acum”. Iată deci că pomană putem face chiar și numai cu un cuvânt, dacă acel cuvânt este izvorât dintr-o inimă caldă și compătimitoare.

Să ne lăsăm pătrunși și călăuziți de aceste gânduri prilejuite de meditarea asupra Evangheliei citită azi și să deprindem cu intenție curată milostenia față de semenii noștri aflați cu lipsuri fizice ori sufletești, neuitând nici o clipă că iubirea faptică este supremul criteriu după care vom fi judecați. În amurgul vieții, iubirea va judeca lumea. Definitiv și fără drept de apel. “A nu face rău e bine, dar a nu face binele este rău, chiar foarte rău pentru un ucenic al lui Cristos.” (Ch. de Poncheville, ibid.). Și fiecare suntem un ucenic și frate al Lui. Aprinși deci și însuflețiți de iubirea lui Cristos, să ne sporim cu generozitate faptele cele bune, căci ele vor fi avocații care ne vor asigura fericirea cea neînserată de-a dreapta lui Cristos în Împărăția cerească. Amin.

 

* * *

 

Despre Judecata de apoi

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea Judecății lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău (II Corinteni 5, 10)

Iubiți credincioși,

Astăzi am auzit toți cei de față cuvintele Mîntuitorului nostru Iisus Hristos despre venirea Sa la prea Înfricoșata Judecată de apoi. Să știți că nici un lucru de la întemeierea lumii și pînă la sfîrșitul veacurilor nu este mai înfricoșat ca venirea Domnului la Judecata de apoi. Nici îngerii nu pot să ne spună cu deamănuntul despre acea preaînfricoșată venire a Domnului, cînd va judeca toate neamurile pămîntului de la Adam și pînă la sfîrșitul lumii. Noi, fiind prea neputincioși și nepricepuți, nu vom putea vorbi despre acea negrăită spaimă și înfricoșătoare venire a Domnului.

Dar din cele ce am auzit astăzi în Sfînta Evanghelie și din cele ce arată dumnezeiasca Scriptură, precum și din învățăturile Sfinților Părinți despre Judecata zilei celei mari, vom însemna aici cîteva învățături după a noastră slabă pricepere despre venirea Domnului la Judecata de apoi. Și vom arăta mai întîi cu mărturii din Sfînta Scriptură, în ce chip va veni Domnul și care vor fi primele semne ale venirii Lui. Primele semne care vor vesti venirea Domnului la Judecată vor fi trîmbițele cele cerești. Acest adevăr ni-l arată Mîntuitorul, zicînd: Și va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trîmbiță (Matei 24, 31). De aceea și Sfîntul Prooroc Sofonie a numit ziua Judecății de apoi “ziua trîmbiței și a strigării” (Sofonie 1, 16). Marele Apostol Pavel, despre învierea morților și glasul trîmbiței cerești, zice: Deodată, într-o clipeală de ochi, la trîmbița cea de apoi; căci trîmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși. Și în alt loc, arătînd că trîmbițele vor însoți pe Domnul la Judecată, zice că: Însuși Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului și întru trîmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer (I Corinteni 15, 52-53; I Tesaloniceni 4, 16).

Sfîntul Ierarh Grigorie Teologul, arătînd tăria glasului și puterea acelor trîmbițe care vor anunța venirea Domnului, zice: “Înfricoșat este glasul trîmbițelor, la care se supun stihiile, care despică pietrele, care vor deschide mormintele, care vor descoperi cele mai dedesubt, care vor zdrobi și vor sfărîma porți de aramă și vor dezlega și vor risipi legăturile morții”.

Al doilea semn, care se va arăta după sunarea cea cu mare strigare a trîmbițelor, va fi învierea morților. Dar oare, frații mei, în ce fel vor fi trupurile drepților și ale păcătoșilor la învierea cea de apoi? Oare vor învia așa cum le punem noi în sicrie și în morminte? Nu, căci mare deosebire vor avea trupurile oamenilor la învierea cea de apoi de trupurile de acum. Trupurile drepților, în vremea Judecății de apoi, vor fi împodobite cu patru daruri alese: cu darul strălucirii, al ușurimii, al subțirătății și al nepătimirii. Deci fiecare trup al celor drepți, cu nemăsurată rază ca soarele va străluci, după cum și Însuși Stăpînul și Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a zis: Atunci drepții vor străluci ca soarele întru Împărăția Tatălui lor (Matei 13, 43).

Prea minunată va fi atunci acea ușurime și lesne mișcare a trupurilor drepților încît să poată umbla în fiecare parte a lumii după voia lor, fiindcă nici o întîrziere nu le va pricinui lor greutatea. Aceasta o arată și înțeleptul Solomon care zice: Ca niște scîntei care se lasă pe miriște așa vor fi (Înțelepciunea lui Solomon 3, 7) căci scînteile cînd sunt purtate de vînt, pretutindeni cu mare ușurință se răspîndesc. Trupurile drepților vor avea și subțirătate, încît cu toată lesnirea să poată trece prin celelalte materii. Așa a trecut trupul Stăpînului nostru Iisus Hristos după înviere, prin acea piatră mare care zăcea deasupra mormîntului, fără a rupe pecețile și a intrat prin ușile încuiate în casa în care erau ucenicii adunați de frica iudeilor, ca un duh preasubțire care nici în ziduri nu se ține, nici în uși nu se împiedică.

Despre aceste patru daruri ale trupurilor înviate, Sfîntul Apostol Pavel zice: Se seamănă întru stricăciune, înviază întru nestricăciune (I Corinteni 15, 42). Iată darul nepătimirii. Se seamănă întru necinste, înviază întru slavă. Iată darul strălucirii. Se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere. Iată darul ușurimii. Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc (I Corinteni 15, 43-44). Iată darul subțirătății.

Să arătăm pe scurt și în ce fel vor fi trupurile înviate ale celor păcătoși osîndiți la muncă veșnică. Mare va fi deosebirea trupurilor celor păcătoși de trupurile luminate ale drepților și sfinților lui Dumnezeu. Fiindcă în loc de strălucire, se vor îmbrăca cu adînc de întuneric care va fi asemenea cu prea adîncul întuneric al iadului. In loc de frumusețe, trupurile păcătoșilor vor avea urîciune plină de scîrbă. In locul ușurimii trupurilor drepților, trupurile păcătoșilor vor fi prea grele și greu de mișcat, ca să nu urmeze cu osîrdie dumnezeieștile porunci. Căci singure trupurile acestea ale păcătoșilor vor fi spre muncă veșnică și fără sfîrșit.

Iubiți credincioși,

Ce alte semne vor urma înaintea venirii Domnului la judecată? Citim în Sfînta Evanghelie că atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului (Matei 24, 30), care, după înțelesul Sfinților Părinți este Crucea lui Hristos pe care și-a dat duhul (Ioan 19, 30). Unii zic că îndată ce se va arăta Crucea pe cer, se va însemna cu acest semn fruntea tuturor drepților (Apocalipsa 7, 3). Văzînd semnul Sfintei Cruci pe cer, vor plînge toate neamurile pămîntului (Matei 24, 30). Dar pentru ce vor plînge la arătarea ei toate neamurile pămîntului? Vor plînge atunci toate popoarele pentru că vor cunoaște al cui este semnul Sfintei Cruci; vor plînge toți care nu au cinstit Sfînta și de viață făcătoare Cruce, altarul cel preasfințit cu Sîngele lui Hristos și semnul venirii Lui. Ce vor zice atunci păgînii, necredincioșii și sectanții care n-au cinstit Sfînta Cruce și nu s-au închinat semnului Fiului Omului?

După arătarea Sfintei Cruci pe cer, la înfricoșata Judecată va veni Iisus Hristos întru slavă și putere, cum spune în dumnezeiasca Evanghelie: Și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu slavă multă (Matei 24, 30).

Iată și cîteva prealuminate mărturii care ne arată slava cea negrăită cu care va veni Domnul la înfricoșata Judecată. Sfîntul prooroc David, zice: Foc înaintea Lui va merge și cu văpaia va arde împrejur pe vrăjmașii Lui (Psalm 49, 4). Și iarăși: Luminat-au fulgerele Lui lumea, văzut-a și s-a cutremurat pămîntul; munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pămîntul; vestit-au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui (Psalm 96, 4-6).

Iar marele prooroc Isaia, despre înfricoșata venire a Domnului, zice: Căci Domnul vine în văpaie și carele Lui sunt ca o vijelie, ca să dezlănțuie cu fierbințeală mînia Lui și certarea Lui cu văpăi de foc. Domnul va judeca cu foc și cu sabie pe tot omul și mulți vor fi cei care vor cădea de bătaia Domnului! (Isaia 66, 15-16). Iar lîngă înfricoșatul scaun cel de văpaie al Domnului va sta Preasfînta și Preacurata Născătoare de Dumnezeu de-a dreapta tronului Preaveșnicului Împărat, după cum este scris: De față a stat împărăteasa de-a dreapta Ta… (Psalm 44, 11).

Înaintea Domnului vor merge arhanghelii cei mai întîi stătători, iar după aceștia stăpîniile, începătoriile și înaintea lor Arhanghelul Mihail, încins cu sabie de văpaie și strălucind ca un fulger și ca un mai mare ostaș al marelui Împărat. Apoi vor urma Apostolii, mucenicii, ierarhii și mulțimea cea fără de număr a Îngerilor și Sfinților, cu săbii cu două tăișuri în mîinile lor, ca să răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare (Psalm 149, 6-7). Oare cine va putea să stea atunci înaintea Judecătorului Celui Preaînfricoșător și nemitarnic?! Acestea le-a cugetat și Proorocul Isaia, care zice: Intrați în crăpăturile stîncilor și vă ascundeți în pulbere de la înfricoșata față a Domnului și de la strălucirea slavei Lui (Isaia 2, 10).

Sfîntul Evanghelist Matei spune următoarele despre venirea Domnului: Vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Și iarăși zice: Cînd va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale (Matei 24, 30; 25, 31). Sfîntul Evanghelist Luca, de asemenea Îl arată venind pe nori cu putere și cu slavă multă (Luca 21, 27).

După cuvîntul Sfîntului Apostol Pavel, Judecata de apoi se va face în văzduh, deasupra văii lui Iosafat, unde vor fi adunate toate neamurile și limbile, de la primul Adam pînă la ultimul om. Apoi îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stînga (Matei 25, 32-33). După această veșnică despărțire a celor buni de cei răi, va începe judecata cea mare.

Dar cine ne va pîrî atunci în fața Dreptului judecător? Însăși faptele noastre rele pe care le-am făcut și nu ne-am pocăit. Apoi ne vor osîndi duhovicii, cărora nu ne-am spovedit de toate păcatele, nici am făcut canon pentru ele. Apoi ne vor osîndi îngerii care ne-au fost păzitori de la botez, pe care nu i-am ascultat. Ne vor osîndi și îngerii care au scris toate faptele noastre din copilărie. Dar cel mai mare pîrîș care ne va pîrî și ne va cere pedeapsă și osînda veșnică de la Dumnezeu în ziua cea mare a Judecății de apoi, va fi diavolul pe care noi acum îl ascultăm și facem voile lui și nu ne pocăim în fiecare zi de cele ce facem.

Vai de noi! Ce vom face atunci dacă ne va găsi moartea și judecata nespovediți și nepocăiți? Ce ne va folosi atunci viața aceasta amăgitoare și trecătoare în care acum ne desfătăm? Că ne legăm cu inima de ea și de grijile veacului de acum, încît uităm de moartea care vine și de osînda cea veșnică care ne așteaptă în ziua cea mare a Judecății de apoi. Vedeți, frații mei, cum toți murim și nimeni din oameni nu rămîne pe acest pămînt, oricine ar fi el. Vedeți că cel ce moare, de față fiind noi, i se leagă limba, i se schimbă ochii, îi tace gura, i se oprește graiul, cînd vede pe dumnezeieștii îngeri cum cheamă sufletul din trup! Atunci măcar împărat de ar fi, măcar slugă, măcar stăpînitor a toată lumea, tot se cutremură, se tulbură, se înspăimîntează, văzînd puteri înfricoșate, văzînd chipuri străine, văzînd fețe aspre și posomorîte, văzînd rînduielile îngerești pe care niciodată nu le-a mai văzut.

Atunci luînd îngerii sufletul prin văzduh, îl duc la judecată, întru care stau începătoriile, stăpîniile și țiitorii de lume ai puterilor celor potrivnice, pîrîșii noștri cei amari, vameșii cei cumpliți, și luătorii de seamă și îngerii în văzduh întîmpinîndu-l, cer seama și îl socotesc și îi aduc înainte păcatele lui și zapisele lui cele din tinerețe, cele din bătrînețe, cele de voie și cele fără de voie, cele prin lucru, cele prin gînduri și cele prin aduceri aminte. Multă este frica acolo, mare este cutremurul ticălosului suflet a-tunci, care pătimește de la mulțimea milioanelor de diavoli.

Iubiți credincioși,

Evanghelia Duminicii de azi este cea mai înfricoșătoare din tot cursul anului, pentru că ne vorbește despre sfîrșitul lumii care este tot mai apropiat și de marea Judecată de apoi a tuturor oamenilor și a îngerilor răi. Aceasta este a treia și ultima Duminică pregătitoare pentru Sfîntul și marele Post, pentru că ne aduce aminte de sfîrșitul veacurilor, de Judecată, de osînda veșnică a păcătoșilor și de răsplătirea drepților în Împărăția Cerurilor. Cine va cugeta la toate acestea, va trece cu folos curgerea Sfîntului Post, se va împăca cu aproapele său, se va ruga mai mult, se va spovedi cu căință de păcatele sale și va primi cu mare evlavie Trupul și Sîngele Domnului nostru Iisus Hristos. Iată folosul acestei Duminici.

Se cuvine să ne amintim că la Judecata de apoi, Dreptul Judecător va spune celor de-a dreapta Sa: Veniți, binecuvîntații Părintelui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămînd am fost și Mi-ați dat să mănînc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat, bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine… Adevărat zic vouă, întrucît ați făcut unuia dintr-aceștia ai mei prea mici, Mie Mi-ați făcut (Matei 25, 34-40).

Vedeți, frații mei, cîtă putere are la Dumnezeu milostenia și iubirea aproapelui? Vedeți că milostenia se laudă asupra judecății? Vedeți că cine face milostenie la săracii suferinzi, atît materială pentru trup, cît și spirituală pentru suflet, acela se mîntuiește cel mai ușor? Vedeți că mai mare decît toate faptele bune este dragostea și fiica ei milostenia? De aceea vă îndemn ca pe aceasta s-o iubiți, pe aceasta s-o lucrați mai mult decît pe toate celelalte, mai ales în sfintele posturi, și veți avea răsplată veșnică în ceruri.

Auziți ce zice Dreptul Judecător și celor zgîrciți și răi de la stînga Sa, care nu fac milostenie în viață: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolilor și îngerilor lui, căci flămînd am fost și nu Mi-ați dat să mănînc… (Matei 25, 41-45). Vedeți ce mare este păcatul lăcomiei și al neiubirii de oameni.

Să ne ferească Dumnezeu de acest cumplit păcat. Iar noi să începem Sfîntul Post chiar de astăzi, lăsînd sec de carne. Apoi să ne împăcăm cu toți ai noștri, să postim, să ne rugăm și să facem milostenie și orice faptă bună, după putere.

De vom face așa, vom trece Postul Mare cu mult folos, vom ajunge cu bine la Învierea Domnului, iar la Judecata de apoi vom auzi pe Hristos zicîndu-ne cu dulce glas: Veniți, binecuvîntații Părintelui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. Amin.

 

* * *

 

Vom fi judecați după cum am iubit

Autor: pr. Vasile Florea
Copyright: Predici.cnet.ro

În Evanghelia acestei duminici ne este descrisă de către Isus desfășurarea judecății finale asupra acestei lumii. Isus ne vorbește despre a doua sa venire, când nu va întreba oamenii despre nimic altceva decât despre felul în care și-au demonstrat iubirea prin faptele pe care le-au făcut. Regele, Cristos însuși, stă pe scaunul de judecată și îi trimite pe unii de partea oilor, iar pe alții de partea caprelor. Criteriile pentru această separare ne privesc pe fiecare personal și ne fac direct răspunzători pentru propria noastră mântuire. Cum m-am comportat eu pe pământ cu cei flămânzi, cu cei însetați, cu străinii, cu cei fără de adăpost, cu cei goi, cu cei bolnavi sau cu cei închiși? Pentru regele-judecător nu fidelitatea față de dogme sau față de legea morală, nu apartenența confesională și nici granițele dintre religii contează cel mai mult în momentul judecății, ci generozitatea îndurării noastre. Isus ne prezintă prin Evanghelia acestei duminici ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu. Aceleași sunt și cerințele Bisericii care este fidelă mesajului Sfintei Scripturi. Ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu este iubirea, ochii deschiși pentru ceilalți și pentru Dumnezeu.

Cum putem să-l întâlnim noi pe Dumnezeu? Evanghelia aceste duminici ne dă un sfat surprinzător: ar trebui să ne îndreptăm spre semenii noștri aflați în nevoi, spre toți aceia care suferă și au nevoie de ajutorul nostru. Fiecare om este imaginea lui Dumnezeu, ba chiar în cei suferinzi și năpăstuiți avem șansa să-l întâlnim pe Cristos. Drumul acesta pe care ni-l descrie Isus este un drum care ne stă tuturor la dispoziție, este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Ceea ce ne spune Isus în Evanghelia de astăzi este un ajutor pentru noi și un îndemn să ne analizăm întrebându-ne: Cum m-am comportat? Unde am fost și cum m-a găsit fiecare situație a vieții? L-am recunoscut și descoperit pe Dumnezeu și în cei de lângă mine? Cristos a venit să-i mântuiască pe cei ce sunt pierduți. Isus ne încurajează așadar atunci când ne spune că a venit să îi mântuiască pe cei pierduți. Nu există nimic în lume care nu poate fi iertat, nu există păcate care nu pot fi șterse este mesajul vindecător și eliberator al lui Isus pentru noi. Cel care acceptă acest mesaj al lui Isus, cel care are încredere în cuvintele lui Isus, va fi un alt om.

Fericirile sunt pentru noi creștinii călăuză și consimțământ. Poate că și noi suntem – fiecare în felul său – printre cei bolnavi, închiși, flămânzi, însetați, săraci. Ceea ce contează în cele din urmă este iubirea și doar prin iubire lumea poate fi schimbată. Iar iubirea ne încurajează să fim mai responsabili, mai deschiși, mai îndurători. Milostenia noastră generoasă este pe deplin răsplătită de către Dumnezeu. Dacă noi vom încerca să ne raportăm viața la invitația pe care ne-o face Isus prin Evanghelia pe care am ascultat-o vom îndrăzni să sperăm că în ciuda limitelor, momentelor de criză și provocărilor vieții ne vom afla de partea celor de-a dreapta lui Dumnezeu. Să fie acesta încrederea noastră a tuturor, pentru că având o astfel de încredere ne vom osteni cu bucurie pentru a ajunge drepți. Amin.

 

* * *

 

Judecata de pe urmă

Autor: IPS Andrei Rymarenko
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Am ajuns acum la pericopa evanghelică despre Judecata de pe urmă. Aceasta stabilește totul, pentru toți și pentru totdeauna. “Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepții la viață veșnică” (Matei 25,46). Aici este rezumat totul; totul este clar, neschimbător, etern. Aici Adevărul lui Dumnezeu se întâlnește cu Milostivirea lui Dumnezeu, și Iubirea lui Dumnezeu cu Înțelepciunea Lui.

Am stat lângă ieslea lui Cristos, unde am primit spiritul adopției (filiației). În ziua Tăierii Împrejur a Domnului, prima zi din noul an, ne-am luat angajamentul de a-l sluji pe Domnul în anul care începe. În ziua Botezului Domnului, am primit Harul special de a face voința lui Dumnezeu. Dar odată ce am făcut primii pași în noua noastră viață, nu am reușit să rămânem drepți, ci am cedat în fața ispitei și am păcătuit. Nu fără motiv prima duminică de după Botez ne-a chemat: “Pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor” (Matei 4,17). Și prin toate pericopele evanghelice care au urmat Biserica ne-a învățat cum să ne pocăim. Ne-a oferit minunate imagini ale pocăinței: Zaheu și-a schimbat întreaga viață. Vameșul a fost îndreptat prin rugăciunea sa: “Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului” (Luca 18,13). Iar fiul risipitor s-a întors la tatăl său. Toate acestea au fost repetate de mii de ori de-a lungul istoriei Bisericii lui Cristos. Și toate acestea sunt posibile chiar acum atât pentru mine cât și pentru tine.

Iar imaginea Judecății de pe urmă, care ar putea să ne înfioreze, nu întrerupe ciclul lecturilor noastre evanghelice. Le dă sens, le face mai exacte, rezumă pentru noi tot ceea ce a fost înainte în Biserică și tot ceea ce va fi de acum înainte. De fapt, a fi așezați la dreapta Împăratului și a auzi glasul Lui: “Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția” (Matei 25,34) – acesta este scopul vieții noastre. Dar rareori ne gândim la el și adesea îl uităm.

Catedrala Sfânta Sofia din Kiev nu este dedicată martirei Sofia. Cuvântul “sophia” înseamnă în limba greacă “înțelepciune”, și această Catedrală este dedicată Înțelepciunii lui Dumnezeu. Hramul Catedralei este celebrat la Nașterea Maicii Preasfinte a lui Dumnezeu. În ziua Nașterii Preasfintei Fecioare Maria începe planul Înțelepciunii lui Dumnezeu, singurul care ne poate salva pe noi, păcătoșii. Preasfânta Fecioară Maria a fost dusă la templu, a intrat în Sfânta Sfintelor. A trăit ziua Bunei Vestiri. Apoi au venit zilele Nașterii lui Cristos, fuga în Egipt, viața grea la Nazaret, și în final și-a condus Fiul la Răstignire. Maica lui Dumnezeu a stat la picioarele Crucii, atunci când Fiul ei murea pe Cruce.

Iată cum realizează Înțelepciunea lui Dumnezeu mântuirea noastră. De fapt, nu poate fi concepută o altă jertfă similară. Acesta este Mielul Nevinovat al lui Dumnezeu, Care ia asupra Sa păcatul lumii. Nu există vreo persoană care să poată deveni jertfă pentru păcatele lumii. În fond, nu există om fără păcat. Dacă suferă cineva, este pentru propriile lui păcate. Doar Cristos putea înfăptui acest lucru, deoarece numai El a fost fără păcat. El este Unicul, de neînlocuit… “Săvârșitu-s-a” (Ioan 19,30).

Pe peretele vestic al Catedralei din Kiev a Sf. Vladimir, remarcabilă pentru frescele sale, chiar deasupra intrării în biserică se află o minunată reprezentare Judecății de pe urmă. În primul rând, ești impresionat de mulțimea de oameni, de chipurile lor, de ochii lor. Și ai conștiința vie că te numeri printre ei. Involuntar, încerci să te găsești pe tine însuți, locul tău în funcție de starea ta spirituală. Și în tine are loc, să spunem așa, o judecată particulară în ceea ce te privește. Există chipuri care exprimă o durere cumplită, o viață total irosită tremură în ei; ceva îi chinuie și îi va chinui pe veci.

Mai încolo însă, raze de lumină își croiesc drum printre nori, și ne arată alte chipuri: liniștite, calme, bucuroase, fericite. Aceasta este viața! Și cu cât sunt mai aproape de Tron, cu atât sunt mai luminoase fețele. Iar deasupra Tronului strălucește Crucea. Pe Tron este așezat însuși Domnul Mântuitorul lumii, și în jurul lui, Ioan Botezătorul, Apostolii, toți sfinții se roagă, în slavă. Este o bucurie armonioasă. O singură persoană plânge, un singur plânset tulbură această bucurie. Maica lui Dumnezeu se sprijină pe umărul lui Cristos, și doar ea imploră mântuirea păcătoșilor, milostivire pentru cei fără speranță. Ea este cea care mijlocește până la sfârșit înaintea Milostivirii lui Dumnezeu.

Iubiți frați și surori! Oriunde v-ați putea afla în această pictură, nu disperați. Nu ați pierit încă! O avem pe Maica noastră. Ea se roagă pentru noi, și ar fi greu de crezut că Atotputernicul Dumnezeu o poate refuza. Ea este “scăparea păcătoșilor”. Credeți acest lucru și căldura va începe să umple inimile voastre, și se va aprinde în ele o nouă speranță. Atunci va începe să vi se dezvăluie iubirea Înțelepciunii lui Dumnezeu!

 

* * *

 

Judecata cea din urmă

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: AMDM.info

O mare taină și în același timp o învățătură de temelie a credinței noastre creștine ne descoperă Sf. Evanghelie de astăzi; cuvintele, gândurile și faptele noastre, singura zestre pe care o luăm cu noi din lumea aceasta vor fi judecate, vor fi cântărite.

Nimeni nu va rămânea în veci să stăpânească pământul acesta.

Precum este adevărat că suntem muritori și că nimeni nu se poate sustrage tributului morții, tot așa de adevărat este că vom fi judecați. “Rânduit este omului odată să moară, iar după aceea să fie judecat” (Evrei 9, 27), zice Sf. Apostol Pavel; iar în alt loc, mai pe larg, ne învață, zicând: “Noi, toți oamenii, trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca fiecare, după faptele sale cele săvârșite în trup, să primească ori bine ori rău” (II Cor. 5, 10).

De aceea Sf. Evanghelie a judecății începe solemn și grav: “Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe scaunul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte ciobanul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Și atunci va zice împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii” (Mat. 25, 30-34)… “Atunci va zice și celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui” (V. 41)…

Biserica numește acest moment “Înfricoșata Judecată”. După Sf. Evanghelie există o judecată pentru tot ceea ce facem. Există deci și o răspundere, un răspuns, pentru care ne rugăm la Sf.

Liturghie și alte slujbe, când zicem: “răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos să cerem”, răspuns bun în fața Ziditorului.

Așa după cum orice lucru construit de mintea și de mâinile noastre e făcut să răspundă unui rost, unei nevoi a vieții, cu atât mai mult Ziditorul ne-a creat cu un rost, cu o chemare în existență, cu o menire, pentru care trebuie să și dăm socoteală, răspuns.

Viața fiecăruia, după Sf. Scriptură, este o chemare la existență și un dar; o răspundere față de darul primit și o judecată; o calificare a faptelor noastre din partea lui Dumnezeu însuși. O valorificare a lor de către Acela prin care am fost nu numai zidiți, ci și mântuiți. Acela care ne cunoaște, care a luat trupul nostru și ispitele, ne-a purtat păcatele (I, Petru 2, 24).

Prin Isus vom fi judecați! “Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului” (Ioan 5, 22). Ne va judeca Fiul Omului, fratele nostru, cum se numește El chiar în Sf. Evanghelie de astăzi (Matei 25, 40). Ne va judeca El după Sine, după chipul Lui, cum am fost zidiți și căzând noi, a luat El apoi chipul nostru ca să-l ridice la slava la care a fost destinat dintru început și pe care El ne-o descoperă acum, cu atâta strălucire, cum spune însuși: “Va veni Fiul Omului întru slava Sa… înconjurat de sfinții îngeri… și va ședea pe tronul slavei Sale”. La ce înălțime este chemat omul! Căci noi suntem judecați, calificați de El și după El, pentru că la strălucirea slavei Lui suntem meniți să ajungem.

Tatăl despre El a zis: “Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am voit, întru care voia Mea e împlinită, pe Acesta să-L ascultați” (Matei 3, 17; 17, 5). Asupra Domnului prin aceste cuvinte s-a și pronunțat judecata Tatălui, pentru care Sf. Maxim Mărturisitorul vede în jertfa Mântuitorului pe cruce, “judecata judecății”. Iar în El, în asemănarea slavei lui, vom fi noi judecați, căci trebuie să ajungem ca El, cum spune Sf. Evanghelist Ioan: “Știm că atunci când El se va arăta, vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea cum este” (I Ioan 3, 2). Împărăția Lui se va întemeia cu cei asemenea Lui în iubire, adevăr, curăție, pace.

Judecata înseamnă bucuria întâlnirii și conștiința răspunderii.

Aceste două stări în fața lui Dumnezeu trebuie să le privim împreună pentru că își au temeiul în același izvor: Dumnezeu este izvorul și al iubirii, și al dreptății, și al bucuriei și al judecății. Cum exclamă psalmistul: “Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne” (Ps. 100, 1). În Dumnezeu “Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat” (Ps. 84, 11).

Dreptatea este una din razele iubirii, spun Sfinții Părinți. Căci mai adâncă și mai cuprinzătoare, izvor a toate, e iubirea. “Precum un grăunte de nisip nu trece cât o grămadă de aur, tot așa și dreapta judecată a lui Dumnezeu nu trage în cumpănă cât mila Sa”, zice Sf.

Isac Sirul. Dacă este adevărat că orice conștiință vinovată aici, pe pământ, se înfioară în fața judecății, niciodată frica nu poate și nu trebuie să umbrească bucuria strălucitoare a celei de a doua veniri.

De altfel, judecata este o parte integrantă, organică a Evangheliei, iar Evanghelia este Vestea cea bună. Mai mult, judecata este chiar încununarea Evangheliei, e plata, secerișul roadelor, adeverirea nădejdii creștinului. E ziua Domnului, “începătorul și plinitorul credinței” (Evrei 12, 21), care vine acum să desființeze păcatul, răul și moartea. “Moartea nu va mai fi”, spune Apostolul Ioan (Apoc. 21, 4). Judecata vine să reveleze că ultimul cuvânt în existență nu e nici păcatul, nici suferința, nici moartea, ci viața. Și ce bucurie va fi mai mare decât desființarea răului? Mântuitorul însuși poruncește pentru acel moment: “Ridicați capetele voastre” (Luca 21, 28).

În sfârșit, sensul judecății și al nemuririi se descoperă și mai profund din întâlnirea “față către față” cu Domnul vieții, pentru care ne rugăm tainic la Sf. Liturghie: “Și ne dă nouă să ne împărtășim cu Tine mai adevărat în ziua cea neînserată a Împărăției Tale”… (rugăciune după Sf. Împărtășanie).

Unii creștini se îndoiesc de adevărul învierii și al judecății celei drepte a lui Dumnezeu. Dar adevărul acesta este tot așa de mare ca și când ai vorbi despre zi și noapte. Și după cum ești sigur că după zi vine noapte, tot așa de siguri trebuie să fim și de acest adevăr al sfârșitului lumii întregi și al judecății. Noi, creștinii vom fi judecați după Evanghelia lui Hristos (Ioan 12, 48).

În lumina Evangheliei, “fiecare din faptele sale sau se vor preamări, sau se vor osândi”, cum spune o cântare din rânduiala Prohodului.

Sf. Scriptură ne descoperă că o primă judecată se face sufletului după moarte, după cum vedem din pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr. Sufletul drept are parte de fericire îndată după moarte, precum cel mort în păcate nepocăite are parte de pedeapsă.

Nici fericirea celor drepți și nici osânda celorlalți nu este definitivă.

Adevărata și definitiva judecată va avea loc, după cum ne învață Sf. Evanghelie de astăzi, după învierea trupurilor, când fiul lui Dumnezeu va veni a doua oară, “să judece viii și morții”. Nu va veni în chip smerit ca întâia oară, ci în chip preamărit, pe norii cerului, înconjurat de sfinții îngeri. Nu va veni să mântuiască lumea, căci pentru aceasta a venit întâia oară, ci va veni să judece lumea. “Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului” (Ioan 5, 22-27).

Pentru ce este trebuință să se facă această judecată? Pentru patru pricini. Mai întâi, să se arate întru aceasta dreptatea lui Dumnezeu, atât în răsplătirea faptelor bune, cât și în pedepsirea faptelor rele. În al doilea rând, trebuie să se laude faptele cele bune înaintea îngerilor și a oamenilor, după cum ne învață Sf. Apostol Pavel: “Să nu judecăm pe cineva înainte de vreme, ci să așteptăm venirea Domnului care luminează toate cele ascunse”. În al treilea rând, judecata omenească greșește foarte mult în viața aceasta, căci de cele mai multe ori se judecă după cele din afară; greu se pot deosebi cei buni de cei răi, cei drepți de cei păcătoși. În ziua judecății, care va fi dreaptă, adevărata primăvară a veșniciei, se vor cunoaște lămurit toți. Cei răi vor sta ca niște pomi uscați, fără podoabă, gata de aruncat în focul cel veșnic. Drepții, ca niște pomi încărcați de roade, vor sta în așteptarea Domnului. Atunci, “dreptul ca finicul va înflori și ca cedrii din Liban se va înălța”. A patra pricină pentru care trebuie să aibă loc această judecată este faptul că aici, pe pământ, de multe ori drepții pătimesc, iar cei răi au parte de bine. Domnul trebuie să arate pricina pentru care a dat aici păcătoșilor norocire, iar drepților pătimire. Toate acestea, ziua judecății le va descoperi (După Mărturisirea păcătoșilor).

Toate întrebările judecății sunt întrebări despre iubire, despre iubirea concretă, cu fapte, nu despre filosofia ei, ci despre faptele ei: faptele sunt măsura vieții.

“Se vor aduna înaintea Lui, citim în Evanghelie,… toate neamurile și va despărți pe unii de alții… și va zice Domnul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații părintelui Meu, de moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii”.

Desigur, împărăția iubirii, căci Dumnezeu este iubirea, și de aceea a fost trimis Fiul Său în lume, să ne învețe iubirea, despre care acum și cere să se dea mărturie. “Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine” (Mat. 25, 35-37).

Răspunsul va fi răspunsul unei iubiri cu adevărat curate și fără semeție. Ca și când ei nu ar fi știut că săvârșesc un lucru atât de mare: slujind pe om, îl slujesc pe Dumnezeu: “Doamne, când Te-am văzut noi… flămând,… străin, însetat,… în închisoare… și Ți-am slujit”? “Și răspunzând, împăratul va zice lor: Amin, zic: întru cât ați făcut unora dintr-acești frați ai mei mai mici, Mie mi-ați făcut”.

“Atunci va zice și celor din stânga Lui: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Nu Mi-ați dat hrană sau apă, haină sau adăpost, îngrijire sau ușurare în suferința Mea”.

Observăm cum accentul cade în cele din urmă pe aceste cuvinte: “Întru cât ați făcut unora dintr-acești frați ai Mei prea mici, Mie Mi-ați făcut” și “întru cât n-ați făcut unuia dintre aceștia prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut”. Mântuitorul se identifică cu noi, cu toți. Și uniți în conștiința Lui divin-umană cu toți, egoismul, săvârșirea păcatului în El este total învinsă.

Iar cât ne privește pe noi, știm că trebuie să-l iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Însă, în vederea judecății trebuie ceva și mai mult; trebuie să ajungem să-l iubim ca pe însuși Hristos, care este model, loc de întâlnire și de unitate pentru noi toți. Gândind mai adânc, înțelegem cât este de greu să iubim egal pe toți, în timp ce nu suntem mereu egali cu noi înșine; nici noi, nici semenii noștri. Îl iubesc pe aproapele ca pe mine; iar eu nu sunt un etalon absolut al iubirii. Acest mod este numai o treaptă.

Isus Hristos este modelul suprem al iubirii (Ioan 13, 1). Și El făcându-se una cu noi toți, cu semenul meu, eu îl iubesc pe acesta ca pe Hristos; văzând în el o valoare divină, îl iubesc dumnezeiește. De aceea se zice despre sfânt că el “după Dumnezeu, iubea pe orice om ca pe Dumnezeu”. E posibil deci, ca și în noi să fie învins egoismul, păcatul. Aici este taina cea mare a vieții creștinești. Nu numai că Fiul lui Dumnezeu a luat chip de rob, și s-a făcut întru asemănarea noastră (Filip, 2, 7), dar s-a și identificat cu lumea, mai ales cu cei în necaz, în durere.

În aceștia trăiește Hristos. Așa încât, dacă ai dat unui sărac o haină, însuși lui Hristos i-ai dat. De ai chemat la masa ta un flămând, ai ospătat pe Domnul. De ai primit în casa ta și de-ai culcat în patul tău un străin, pe El, stăpânul vieții și al morții, l-ai ocrotit. De ai cercetat vreo văduvă și de ai pus încălțăminte în picioarele unui orfan, pe fiul lui Dumnezeu l-ai încălțat. De ai pătruns în temniță și ai alinat un suflet ce pătimește, ai alinat inima Domnului. Iată, în toți acești oropsiți ai sorții trăiește Domnul Isus Hristos. Trebuie să o știm și să o spunem și altora, Isus trăiește în lumea aceasta prin cei în suferință.

Apropie-te de ei, alină-le durerile, mângâie-le necazurile, potolește-le foamea, astâmpără-le setea, și Domnul te va răsplăti la venirea Sa.

Milostenia ta străbate cerul și pătrunde în fața Tronului Dumnezeiesc, spune Sf. Ioan Gură de Aur. Fă-o cu inimă curată și cu toată dragostea! N-ai haine să dai? Dă pâine. N-ai pâine? Dă bani. N-ai bani? Cercetează pe cei bolnavi. Cuvinte ai. Mângâie-i pe aceștia! Și aceasta se va socoti ție. Căci chiar un pahar de apă dat în numele Domnului și acela nu ți se va trece cu vederea. Avem atâtea mijloace prin care putem dobândi împărăția lui Dumnezeu. Să căutăm și să vedem și vom găsi destule mijloace prin care să te numeri în ceata celor din dreapta.

Să nu creadă nimeni că vom avea vreo scuză la venirea Domnului. De aceea socoate: ce faci, ce vorbești și cum trăiești.

Pentru că toate acestea ți se vor lua în seamă.

Hristos nu ne va întreba atunci ce nume am purtat, ce rang social am avut, ce bogății sau ce podoabe ne-au înconjurat. El ne va întreba doar atât: ce bine ai făcut în lume? Trecând printr-o asemenea cercetare și rămânând în ea neclătinați, curați cu gândul, cu cuvântul și cu fapta, noi nu avem a ne teme de “înfricoșătoarea” cercetare și judecată: “cei ce biruiesc, de aici se înalță”, zice Biserica.

Dar dacă nu ne judecăm pe noi înșine acum și aici, și nu cunoaștem printr-o adâncă și sinceră căință curățirea, iertarea și împăcarea cu Dumnezeu și cu oamenii, fiecare, în chip firesc, ceea ce este în realitate se va descoperi atunci. Noi nu știm clipa venirii Domnului. Credem în ea și o mărturisim, dar n-o putem ști și nici bănui! De aceea, fiecare clipă a vieții noastre să fie o clipă de apropiere către Hristos. Și fiecare clipă a vieții s-o trăim astfel ca și când ar fi ultima și ca și când atunci ar veni Domnul.

Să folosim timpul cât Isus este încă Mântuitorul nostru, să ne pregătim, să ne spovedim și să ne împărtășim cât mai des, ca a doua venire să fie pentru noi prilej de bucurie și de slavă, nu de osândă și durere.

Doamne, Isuse Hristoase, dăruiește “sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a Ta”. Amin.

Text preluat de pe AMDM.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Duminica Înfricoșatei Judecăți

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Și iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții, A cărui împărăție nu va avea sfârșit (Simbolul Credinței, Art. 7).

Frați creștini,

În tot cursul anului nu există o Evanghelie mai zguduitoare ca aceasta pe care ne-o pune în față Sfânta Biserică astăzi. Această Evanghelie ne zguduie sufletul, căci ne vorbește despre acea cumplită zi care va însemna ultimul act al istoriei omenești, ziua arătării Fiului Omului, ziua împlinirii împărăției lui Dumnezeu, așa cum zicem și în Simbolul Credinței: “… A cărui împărăție nu va avea sfârșit”. Imaginea aceasta a judecății celei din urmă au avut-o în fața ochilor întotdeauna creștinii adevărați din toate veacurile.

Ei vedeau în ea sfârșitul tuturor vrăjmașilor lui Dumnezeu și ai lor, ei vedeau în ea pe Cel ce va răsplăti fiecăruia după faptele lui, după osteneala lui, după dragostea lui. De aceea mucenicii mergeau cu zâmbetul pe buze la chinurile cele mai îngrozitoare. Pustnicii sufereau frigul și zăduful, foamea și setea și vărsau șiroaie de lacrimi cu pocăință din inimă. Fecioarele își păzeau fecioria cu prețul vieții lor și cu toții privegheau rugându-se să fie gata de plecare. Acești creștini adevărați și următori ai lui Hristos în toată clipa se vedeau în fața judecății celei din urmă, acolo, în fața înfricoșatului tribunal ceresc, în fața miilor și milioanelor de îngeri și de sfinți, și se mai vedeau și în mijlocul nesfârșitului număr de împricinați.

Așa vom sta și noi de față, așteptând undeva sentința Dreptului Judecător, ori la dreapta cu drepții, ori la stânga cu toată pleava, cu caprele. Cel dintâi lucru pe care ni-l descoperă Sfânta Evanghelie despre judecata din urmă este că va veni prin surprindere. Oamenii vor mânca și vor bea, se vor însura și se vor mărita, vor sădi și vor zidi mereu case peste case, până ce deodată, ca un hoț ce vine noaptea, va veni Domnul Hristos pe norii cerului, ca fulgerul ca să ne cheme pe toți să răspundem de faptele noastre.

Domnul Hristos n-a spus ziua și ceasul, nici anul când va veni, dar a spus semnele care vor fi înaintea judecății. Aceste semne înspăimântătoare, foarte multe dintre ele, le-am văzut le vedem și le vom vedea. Va suna cel din urmă ceas al neamului omenesc.

Sfintele Scripturi așa ne spun, că se va distruge credința aproape cu totul, iar oamenii vor ajunge la cel din urmă grad de stricăciune. Anticrist-satana întrupat-va înșela pe oameni prin mincinoasele minuni ale lui și prin persecuțiile asupra creștinilor. Popoarele se vor distruge aproape, prin războaie, ciuma și foamea vor pustii pământul, cutremure de pământ vor înghiți orașe întregi. Echilibrul lumii se va rupe, vânturile se vor dezlănțui, soarele nu va mai da decât luciri sinistre și încrețite, luna nu va mai străluci, stelele vor cădea. Fulgere și trăsnete vor izbucni, vulcanii se vor înfuria și vor vărsa șiroaie de flăcări, munții de gheață se vor topi, apa umflând oceanele și mările acestea vor ieși din hotarele lor și mugetul lor îngrozitor va inunda pământul, făcând să se ciocnească munții și dealurile între ele.

O ploaie de foc și pucioasă va îneca pământul și tot ce se găsește pe deasupra lui va ajunge într-un minut pradă flăcărilor și va fierbe apa în mări și în oceane cum fierbe apa în oală la foc. Îngrozite vor ieși fiarele și toate vietățile răcnind de durere și sfâșiind văzduhul cu țipetele lor. Astfel nu va mai rămâne decât o grămadă de cenușă fumegând, iar pământul va fi întocmai ca un mormânt luminat de un slab opaiț. În acest întuneric va domni o tăcere adâncă și posomorâtă. În această tăcere se va auzi un zgomot mai înspăimântător decât trăsnetele cele mai puternice.

Acesta va fi sunetul trâmbiței cele de pe urmă de care vorbește Sfânta Scriptură, atunci îngerii judecății vor suna în cele patru colțuri ale lumii, căci acesta va fi glasul care va ieși din gura Fiului lui Dumnezeu și va porunci neamului omenesc zicând: “SCULAȚI-VĂ, MORȚILOR, IEȘIȚI LA ÎNVIERE!” La acest glas vor tresări toți morții din morminte și din adâncurile mării, osemintele vechi se vor mișca, membrele risipite se vor apropia, țărâna cea rece se va însufleți și toți morții vor scutura de pe fruntea lor țărâna mormântului ca să se supună glasului Celui Atotputernic.

Oamenii care au populat universul de la începutul lumii și până în ziua aceea se vor însufleți pentru ca să se înfățișeze în suflet și în trup la judecata lui Dumnezeu. Atunci vor învia și păcătoșii și drepții, și tremurând de frică vor fi aduși de îngeri în valea lui Iosafat, unde deasupra, pe nori, vor fi scaunele de judecată. Judecata se va face după trăire și după fapte. În acele clipe îngrozitoare se vor cunoaște cei buni dintre cei răi, fiindcă cei buni vor fi la dreapta păstorului vor fi pe nori luminați și slăviți ca și îngerii. La sunetul trâmbiței cei drepți, care n-au gustat moartea până-n acel moment, se vor transforma în oameni nemuritori și vor zbura cu îngerii pe nori deasupra păcătoșilor până la dreapta Domnului. Atunci îi vor vedea cu ochii lor pe sfinții pe care i-au chemat în rugăciuni, pe care i-au avut în icoane prin casă, pe care i-au cinstit și sărbătorit cu dragoste. Bucuria și strălucirea celor de la dreapta vor fi negrăite. Cei necredincioși – zice Sfânta Carte – vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor celor buni. Toți cei ce zic că aici e raiul și iadul, toți cei răi care nu au milă de aproapele, toți hulitorii și necredincioșii, care au crezut numai în aceste lucruri trecătoare ale lumii, vor rămâne aici pe pământ, adică la stânga păstorului; vor învia și ei, dar pentru osândă.

Vor rămâne în acea zi înfricoșată în întunericul acela mare, cu diavolii care i-au înșelat. Atunci iadul va slobozi din el toate sufletele care au fost acolo până în clipele acelea și vor fi aduse de demonii care le-au înșelat ca să fie judecate de Domnul Hristos. Cu trupul cu care au păcătuit vor fi așezate sufletele acelea cete, cete, după păcatele lor. La un loc hoții, la un loc curvarii, la un loc bețivii, la un loc nemilostivii, necredincioșii și așa, toți păcătoșii cu păcatele scrise pe frunțile lor și cu demonii fiecărui păcat lângă ei, vor sta de față atunci ca să audă sentința de condamnare a Dreptului Judecător pe vecii vecilor.

Vor sta de față atunci toți împărații păgâni care au persecutat pe creștini și vor vedea pe aceia cărora le-au tăiat capetele, îi vor cunoaște bine, vor plânge cu amar, gândindu-se la răul pe care l-au făcut. Aici la stânga, adică jos pe pământ, păcătoșii vor fi fără deosebire, bogații și săracii la un loc, împărații și cerșetorii la un loc, conducătorii de state lângă măturătorii de stradă, savanții lângă neștiutorii de carte, nici o deosebire. Atunci toate rangurile, toate titlurile vor dispărea și toți vor fi o singură mare de capete încremenite de spaimă. În acel înfricoșat ceas, lacrimile, rangurile, căința și strigătele de disperare nu le vor folosi la nimic. Atunci nimeni nu va mai mijloci, nu se va mai ruga pentru noi, căci rănile deschise și sângele vărsat pentru noi ale Dreptului Judecător, Fiul lui Dumnezeu, vor cere pe dreptate să fie răzbunate. Toți hulitorii, toți vrăjmașii care s-au luptat sub orice formă contra împărăției Lui își vor rupe carnea de pe ei și-și vor mușca limbile de durere și de frică. Atunci va fi ziua răzbunării dumnezeiești. De aceea zice Domnul că va veni ca un hoț, când nu știe nimeni, ca să prindă pe toți vrăjmașii Lui în răutate și în nelegiuirile lor.

Iată de ce Domnul Hristos ne mai dă o pildă ca să ne facă să înțelegem mai bine cum să-L așteptăm și cum să ne pregătim pentru această zi a judecății. El ne spune pilda cu cele zece fecioare care așteptau sosirea Mirelui. Mirele ceresc a venit la miezul nopții și numai cinci a găsit veghind cu candelele aprinse, adică cu flacăra credinței, a nădejdii și a dragostei. Celelalte cinci fecioare, deși erau și ele fecioare cu trupul, erau cu sufletul întinate de valul lumii acesteia deșarte și au adormit în păcate fără untdelemnul faptelor bune, adică fără biserică, fără rugăciune, fără osteneală duhovnicească.

Să fim atenți, că Mirele vine la miezul nopții, când e somnul mai dulce și întunericul cel mai greu, adică atunci când ispitele vor fi cele mai multe și când lumea va dormi în noaptea păcatelor celor mai grele. Cele cinci feciore nebune, nechibzuite, care s-au îngrijit numai pentru desfătarea trupului, care s-au îngrijit cum să se facă pe placul bărbaților, care s-au îngrijit numai de lux și plăceri, în zadar vor mai striga atunci: “Doamne, Doamne, deschide-ne nouă!” – căci ușa s-a închis pentru totdeauna și ele au rămas afară.

Așa va fi ziua judecății lui Dumnezeu. Domnul Hristos va găsi două feluri de oameni: oameni buni, credincioși, și oameni nebuni. Până atunci omenirea, prin fapte, prin trăire, printr-o viețuire bună sau rea aici pe pământ, se va trece de bună voie la dreapta sau la stânga. Când va veni păstorul, va despărți oile de capre, grâul de neghină, pe cei buni de cei nebuni, atunci va rosti sentința de judecată și va plăti fiecăruia după faptele lui.

Să ne întrebăm fiecare, chiar în clipa aceasta: dacă astăzi sau la noapte va apărea pe norii cerului Domnul Hristos să judece pământul, pe care drum ne-ar găsi, pe cel bun, sau pe cel rău?

Vai de cei care vor fi în fel de fel de păcate, în beții, în desfrânări, necununați, cu avorturi, la cârciumă, cântece, descântece, în fel de fel de nedreptăți. Vai celor ce mănâncă munca altora, vai celor ce umblă cu spurcăciuni pe la vrăjitoare și se țin de tot felul de răutăți ca să facă ceartă și dușmănii între oameni! Vai de cei pe care îi va apuca ziua aceea înfricoșată nespovediți, neîmpărtășiți, neduși la biserică.

Vai de toți hulitorii lui Dumnezeu și a lucrurilor sfinte, căci nu va mai fi atunci pentru ei nici o scăpare!

Să nu plecăm urechile la necredincioșii care spun că nu va mai veni Domnul Hristos și că nu va mai fi nici un sfârșit. Citiți Biblia și vedeți semnele, semnele care au fost spuse de Domnul Hristos că într-adevăr multe din ele se împlinesc sub ochii noștri, și iată care sunt:

Întâi vor ieși Hristoși mincinoși; aceștia sunt capii religiilor care au transformat înțelesul Sfintei Scripturi și au pus istorisiri mincinoase în locul adevărului.

Al doilea, vor ieși prooroci mincinoși; aceștia sunt cei ce s-au rătăcit de la dreapta credință, sectanții care propovăduiesc minciuni și hulesc Sfânta Cruce și pe Maica Domnului.

Al treilea, se vor înmulți fărădelegile și se va răci dragostea dintre creștini și nu vor mai iubi pe Domnul Hristos și Sfânta Biserică ba chiar se vor lepăda pe față de Dumnezeu și de cele sfinte.

Al patrulea, se va predica Evanghelia la toate neamurile ca să le fie spre mărturie, adică să nu zică nimeni că n-a știut.

Al cincilea , se va dezlega satana din iad și se va duce să tulbure tot pământul, făcând să se încaiere conducătorii de state și oamenii între ei, deci nu va mai fi pace pe pământ aproape nicăieri.

Al șaselea, se vor lepăda oamenii de credință, creștinii vor cădea și vor rătăci trecând la secte, iar cei mai mulți nu vor mai crede în Dumnezeu.

Al șaptelea, vor apărea pe cer stele cu coadă, comete, care prevestesc mânia dumnezeiască așa s-a arătat pe cer, în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 1938, un foc mare care s-a văzut în toate părțile Europei fiind publicat în ziare.

Al optulea, se va lua Harul lui Dumnezeu prin închiderea multor biserici și persecutarea preoților celor mai evlavioși.

Al nouălea, se vor arăta în multe locuri pe pământ semne, minuni și vedenii unor tineri și bătrâni, care au fost trimise de Domnul Hristos și de Maica Lui să spună la lume să se întoarcă la Dumnezeu, că este aproape venirea judecății.

Al zecelea, va veni Anticrist care se va da drept Dumnezeu și va cere de la lume închinăciuni și se vor lepăda creștinii de Sfânta Treime.

Al unsprezecelea, se vor arăta în lume la Ierusalim cei trei mari sfinți: Ilie proorocul, Enoh și Ioan Evanghelistul, care n-au primit moartea trupească și vor da lupte cu Anticrist, îl vor rușina dar vor primi și ei moartea că așa e îngăduit de Dumnezeu.

Al doisprezecelea, Dumnezeu va întuneca soarele, luna și stelele și va fi întuneric mare, beznă peste tot pământul.

Al treisprezecelea, va trimite Dumnezeu pe Sfântul Arhanghel Mihail și va suna cu trâmbița înviind toți morții, de la Adam și până în ziua aceea.

Al patrusprezecelea, se va arăta pe cerul acela întunecat, îndoliat, semnul Fiului Omului; adică Sfânta Cruce și toate popoarele vor plânge când o vor vedea.

Al cincisprezecelea, va veni Domnul Hristos cu sfinții îngeri și-i va trimite să adune pe toți credincioșii și să-i răpească în văzduh așezându-i la dreapta Sa.

Atunci va fi cum spune Domnul în Sfânta Evanghelie că unul va fi luat și altul va fi lăsat; două femei vor fi la moară, una va fi luată și alta lăsată soții care vor fi într-un pat, unul va fi luat celălalt va fi lăsat, adică cel bun va fi luat de îngeri pe norii cerului la dreapta Domnului și cei răi vor fi lăsați aici unde și-au pus nădejdea, în pământ și în viața aceasta trecătore. Iată deci că sunt multe din semnele pe care le-am văzut, le-am simțit și le vedem unele.

După ce Domnul Hristos a vorbit despre aceste semne, le-a atras atenția ucenicilor, zicându-le: “De la smochin învățați pilda lui; când îi frăgezește și-i înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape; tot așa și voi, când veți vedea toate aceste semne, să știți că Fiul Omului este aproape, chiar lângă ușă. Cerul și pământul vor trece dar cuvintele Mele nu vor trece”.

Un creștin a visat un ceas mare pe cer, care arată 12 fără 5 minute și scria pe el Matei XXIV, 25 – adică unde se vorbește în Sfânta Evanghelie despre venirea Domnului Hristos, despre sfârșitul lumii. Să nu închidem ochii ca necredincioșii și să zicem ca ei, că a mai fost așa ceva adică cutremure de pământ, războaie și unele semne. Într-adevăr, știm că au mai fost, dar să spună cineva când a mai fost ca acum, tot pământul în tulburare, în războaie și nenorociri?!

Zăpada, în ținuturile calde, unde nu a fost niciodată, și câte alte semne pe care le arată Dumnezeu în timpurile noastre. Să nu dăm crezare explicațiilor unor oameni care se cred atotștiutori și explică toate semnele ce ni le arată Dumnezeu că ar fi din cauza unora sau altora pricini, neștiute, că aceste semne sunt trimise de Dumnezeu ca niște predicatori înflăcărați ai vremii de apoi ca să trezească lumea din amorțeala păcatelor și să se întoarcă la adevărul Lui. Dumnezeu a știut că în aceste vremuri se va împuțina credința și la păstori și nu vor mai voi să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu, lăsând lumea să rătăcească și să umble în întunericul păcatelor.

De aceea Milostivul Dumnezeu trimite aceste semne și urgii, acești ani ai durerilor de care vorbeau părinții, moșii și strămoșii noștri, care nu știu carte și care nu citeau Biblia așa cum o citesc astăzi creștinii. Acestea toate sunt ca să ne întoarcem de pe calea pierzării, iar dacă nici acestea nu ne mai trezesc, atunci suntem pierduți. Vai de cei ce trec peste ele așa, fără să-și schimbe viața plină de păcate! Să ne fie milă de sufletul nostru și să facem voia lui Dumnezeu, să păzim porunca dragostei și a milei de aproapele nostru care este căzut în necazuri și în lipsuri de tot felul. Această faptă este recomandată de Sfânta Evanghelie de astăzi.

Să avem milă și să sărim în ajutorul celui lipsit, bolnav, străin sau nedreptățit; căci cele ce facem aproapelui nostru, îl facem însuși Fiului lui Dumnezeu, așa cum am auzit astăzi la Sfânta Evanghelie, că a fost flămând, a fost însetat, a fost gol, a fost bolnav, a fost străin și la închisoare. Domnul Hristos, ca un Dumnezeu ce era, a știut că la sfârșit nu va mai fi milă pe pământ, așa cum vedem astăzi; căci oriunde îți întorci privirea în lume nu mai există fapta milei adevărate.

Au fost cazuri când au tăbărât doi trei huligani asupra unor persoane fără putere de apărare și nimeni nu a sărit ca să le scape. Ce milă este aceasta la creștini ca să vezi cum îl omoară pe fratele tău și să nu îl scapi?! Unde este mila copiilor de părinții lor, căci sunt mulți părinți pe drumuri și mulți părinți în azile, băgați de copiii lor și uitați acolo, după ce le-au mâncat banii și le-au crescut copiii, ajungând să moară pe mâinile străinilor, și îi lasă uitării, căci nu vin nici să-i îngroape, îi lasă să fie arși la crematoriu. Vai, ce păcate mari, unde este mila la părinții care își omoară copiii, rodul pântecelui lor!?

Ce milă au părinții care se bagă în căsniciile copiilor să-i despartă prin intrigi și fel de fel de spurcăciuni de la vrăjitoare?! Unde este mila la soțiile care-și spurcă bărbații cu tot felul de murdării?! Unde este mila la bărbatul care își lasă soția și copilașii plângând și se duce la desfrânate, care-și bate soția, care-și chinuie copiii, lipsindu-i de hrană, lumină și căldură?!

Și așa este lung șirul diferitelor cazuri de nemilostivire; căci unii fără milă sunt pârâți, bătuți și chinuiți, altora fără milă li se iau niște bani pe la tribunale, pe la spitale, pe la școli, în multe locuri și în diferite cazuri. De aceea, grozavă va fi ziua judecații pentru cei ce nu au făcut milă pe pământ. Fapta milosteniei putem s-o facem în multe feluri, frați creștini. Când vrem să facem milostenie nu trebuie numaidecât să ne gândim la unele bucate sau bani, sau altceva de felul acesta, ci mila, în general, trebuie să o avem în multe feluri și în orice loc în numele Domnului Hristos.

Mila cea mai arzătoare în timpul de față, trebuie să o avem pentru cei care nu cunosc credința cea adevărată, cei rătăciți pe căile pierzării, cei fără Dumnezeu, căci aceștia sunt flămânzi, sunt însetați, au sufletele fripte de sete și rănile pline de bube înveninate, otrăvite cu veninul șarpelui diavol. Aceștia nu au nici o putere, să ieșim în cale și să-i aducem la adăpostul cel de obște, la Casa milei și dragostea lui Dumnezeu care este Sfânta Biserică.

Sfinții părinți spun că milostenia este regina virtuților și această faptă o poate face și săracul și bogatul, bolnavul ca și cel sănătos. Au fost mulți necredincioși care au primit milostenie în câte un spital, de la câte o bolnavă care i-a învățat credința și astfel și-au tămăduit sufletul, cunoscând pe Dumnezeu prin milostenia acelei bolnave. De aceea să avem milă, frați creștini, de toți cei ce sunt în pierzare sufletească și trupească, căci numai prin milă vom afla și noi milă de la Dreptul Judecător în ziua cea mare a judecății.

Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre judecata de la sfârșitul lumii, zice că Dumnezeu va face aceasta pentru două motive principale: întâi, ca să arate lumii dreptatea Lui și apoi, să facă dreptate aleșilor Lui. Acum Dumnezeu este ascuns după un văl de taină, este necunoscut, tăgăduit și chiar disprețuit. De aceea unii au declarat că nu există, iar alții că a murit.

Puterea lui Dumnezeu este nebăgată în seamă, providența Lui, criticată. Iată de ce va veni să-și apere pricina când va ședea pe scaunul de judecată arătând muritorilor, hulitorilor și tuturor vrăjmașilor Lui că există, că El este viu, iar puterea Lui este fără de sfârșit.

Ceea ce va îngrozi și mai mult pe cei aduși în fața tribunalului ceresc va fi chipul Dumnezeului dreptății, Dumnezeului și judecătorului care atunci va fi fără milă și cu dreptate va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Toate păcatele pentru care fiecare om va trebui să dea socoteală în cursul judecății vor fi împărțite în patru categorii :

Întâi vom fi răspunzători de păcatele pe care le-am făcut noi.

Al doilea, vom răspunde de păcatele de care ne-am făcut vinovați când am îndemnat pe alții la rău, cu vorba sau pilda noastră cea rea.

Al treilea, vom răspunde de atâtea fapte bune pe care trebuia să le facem; am știut că e bine să le facem și nu le-am făcut, din răutate, din lene, din mândrie, îngropându-le precum acela din Evanghelie talantul lui.

Al patrulea, vom răspunde și pentru cei pe care nu i-am lăsat să facă fapte bune, împiedicându-i prin vorbe amăgitoare sau în alt chip să vină la biserică, să se spovedească sau să se roage. Despre aceștia zice Domnul Hristos: “Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici, căci voi nu intrați în împărăția lui Dumnezeu, nici pe alții nu-i lăsați!”

Înfricoșată va fi ziua aceea a judecații pentru cei care vor rămâne pe pământ, pentru toți păcătoșii pe care i-a apucat moartea nepregătiți; căci ei vor face fețe, fețe strigând disperați, blestemându-se, blestemând ziua în care s-au născut și pe părinții care nu i-au învățat sfânta credința, blestemând pe cei ce i-au îndemnat să facă păcate. Alții, rugându-se cu lacrimi și cu țipete, vor privi spre Dumnezeu rugându-L să le dea iertare. Fiecare va încerca să se apere cu cuvinte strigătoare la cer.

Unii vor zice: “Doamne, Doamne adu-ți aminte că suntem creștini și ne-am botezat în numele Tău”, alții vor zice: “Doamne, Doamne, am fost și noi pe la biserici și am făcut și noi câte o faptă bună am propovăduit în numele Tău, am făcut și minuni în numele Tău. Doamne, ne-am făcut mulți fini și fine, am cununat și botezat, iartă-mă, Doamne, că am făcut și fapte bune; am dat și eu câte un ban la săraci”. Așa va căuta fiecare să spună câte o faptă bună pe care a făcut-o în viață.

În zarva aceea dintre ei, Dumnezeu cu glas de tunet va face tăcere și le va zice: “Depărtați-vă de la Mine, toți lucrătorii fărădelegii, căci v-ați înșelat de la Anticrist și ați căzut, neținând până la sfârșit”. Iată deci că degeaba o începem bine dacă o terminăm prost. Atunci vor zice și sfinții care sunt lângă Domnul Hristos, către păcătoși: “De ce n-ați crezut în propovăduirea noastră, de ce n-ați ținut credința așa cum v-a învățat Sfânta Biserică? De ce n-ați voit să vă țineți mereu de fapte bune și să vă rugați păzindu-vă de păcate? De ce nu v-ați întors la Dumnezeu? V-ați ținut mai mult de păcate, de chefuri și beții, de petreceri, și v-a înșelat necuratul ca să nu vă spovediți, să nu vă împărtășiți, rupând legătura cu Biserica, nemaicrezând în nimic; așa că v-a prins moartea și judecata fără pocăință, fără fapte bune și fără Dumnezeu. Când vi se spunea râdeați, luați în batjocură pe cei ce vă vorbeau. Acum s-a închis ușa milostivirii; Dumnezeu v-a așteptat destul, v-a făcut semne și minuni, v-a trimis suferințe și necazuri ca să vă întoarceți la El, iar voi pe toate le-ați nesocotit, le-ați batjocorit și n-ați primit pe cei ce vă îndemnau la pocăință”.

Mare plângere și jale va fi atunci când pe veci vor fi despărțiți de mângâierea cea cerească și când Dreptul Judecător va zice: “Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, cu diavolul pe care l-ați ascultat”. Atunci se vor despărți cu mare jale copiii de părinții lor, soții de soțiile lor, frații de frați, surori de surori, soacre de nurori, rudenii de rudenii, prieteni de prieteni, mergând fiecare la locul de osândă unde e pregătit după păcatele lor.

Să luăm aminte și să ne trezim acum, că nu este departe ziua aceasta înfricoșată a judecății; fiindcă atunci va fi prea târziu, atunci pe mulți îi va apuca lepădați de credință pentru o coajă de pâine, pe unii necununați, pe alții la cârciumi, pe unele femei la avorturi și desfrâu; pe copii în necredință, și astfel multă lume va fi găsită pe căile pierzării în fel de fel de păcate mari.

Să deschidem ochii acum, să nu ne aflăm și noi atunci printre ei, căci vai de sufletul nostru în ceasul acela, mai bine nu ne-am fi născut.

Rugăciune

Doamne Isuse Hristoase, Judecătorul viilor și al morților, Cel ce vei veni ca să răsplătești fiecăruia după faptele lui, trezește-ne Tu acum din moartea păcatelor și fă-ne să cunoaștem calea Ta și să facem voia Ta cea sfântă până nu vine ceasul acela înfricoșat al dreptei Tale judecăți. Atunci când vei veni Tu să ne aflăm cu toții curați și pregătiți ca să ne treci și pe noi la dreapta Ta și să ne zici: “Veniți, binecuvântații Părintelui Meu, de moșteniți împărăția cerului în vecii vecilor. Amin.

 

* * *

 

Judecata cea din urmă a Blândului Păstor

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

“Tu, ești regele iudeilor?” l-a întrebat procuratorul roman Ponțiu Pilat pe Isus, iar Domnul răspunzându-i: “Tu zici că Eu sunt rege. Pentru asta m-am născut și pentru asta Eu am venit în lume”, ține să specifice că împărăția Sa nu este ca împărățiile pământului, îngrădită de timp, condiționată de schimbările istorice, întemeiată pe putere sau pe cârmuire arogantă (Io 18, 36-37). Ucenicilor care visau la locuri calde în această împărăție, Isus le-a spus: “Voi știți că domnitorii națiunilor stăpânesc popoarele, iar cei mari le țin sub puterea lor. Între voi să nu fie astfel. Dimpotrivă, cine vrea să fie cel mai mare printre voi, să fie servitorul vostru, iar cine vrea să fie fruntea printre voi, să se facă sclavul tuturor. Tot așa și Fiul omului, nu a venit să fie servit, ci să servească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți” (Mt. 20,25-28).

Când viața Sa pe pământ se apropie de sfârșit, Isus se dă ca exemplu ucenicilor și lumii și ni se arată în cea mai mare umilință: un rege de care oamenii își bat joc, dar care rămâne blând și ascultător până la moarte, ca semn al infinitei Sale iubiri față de Tatăl și față de oameni. Iubirea este deci baza regalității Lui, iubirea care nu este doar o calitate adăugată la celelalte, ci este însăși natura lui Dumnezeu (1 Io 4, 6). Iubirea este un dar continuu, liber, gratuit și infinit pentru binele celuilalt; un dar care în Isus devine slujire. A fi împărat – în cazul lui Isus – înseamnă a iubi slujind, a iubi cu iubirea “păstorului” – imagine cu care Isus se identifică -, care nu-și dă pace până când ultima oaie este adusă la loc de siguranță (Lc 15, 4-7); a cărui voce oile o cunosc și o urmează, încrezătoare în grija Lui, Singurul care își dă viața pentru oile Sale, pentru ca nimeni să nu le mai poată fura de la El (Io 10).

Imaginea “Regelui Păstor”, se regăsește și în profetul Ezechiel, care vorbește poporului despre un Dumnezeu care se preocupă de mântuirea poporului și se relaționează cu oamenii, prin mijlocirea imaginii prietenoase a “păstorului”: “Iată Eu însumi voi căuta oile Mele și le voi îngriji”, la fel cum un păstor stă în mijlocul oilor sale și le numără după ce au fost împrăștiate (risipite). În Isus Cristos, Dumnezeu s-a coborât în mod concret, în mijlocul turmei Sale, pentru a o lumina și însănătoși, pentru a o apăra în această viață de lacrimi, pentru a-i vindeca toate rănile: “Eu voi conduce oile Mele la pășune… Și Eu le voi conduce la loc de odihnă… Voi căuta oaia pierdută și o voi aduce la staul pe cea rătăcită, voi bandaja oaia rănită și o voi îngriji pe cea bolnavă… le voi păstori cu dreptate…”, spune Domnul.

Profetul Ezechiel a trăit distrugerea Ierusalimului, a Templului și a deportării poporului Israel în exilul babilonian. El îi acuză pe conducătorii poporului Iudeu, că nu au știut să conducă poporul, gândindu-se doar la ei și căutând doar interesul lor propriu, în locul slujirii poporului. Aceasta a fost una din cauzele principale ale dezastrului. În fața acestor fapte ce va face Domnul? “Eu însumi voi căuta oile Mele și voi avea grijă de ele”. Ezechiel profețește un angajament și mai mare din partea lui Dumnezeu față de poporul trădător: Dumnezeu va interveni personal. Profetul ne spune că Domnul va avea grijă de viața oilor, asigurându-le hrana și posibilitatea de a se odihni în pace; va căuta oile pierdute și le va aduce acasă; oile bolnave le va pansa; oile puternice și grase le va extermina (le va împiedica să facă rău celorlalte); pe toate le va judeca cu dreptate. Domnul va fi atent, ca cei mai tari să nu-i asuprească pe cei mai slabi.

Un creștin înțelege că acest profil îl definește în mod minunat pe Isus: “Bunul Păstor” și “Bunul Împărat”, care prin jertfa Sa, ne-a arătat cum “domnește” Dumnezeu. Împărăția Lui este cea care ne “satură” sufletele, ne vindecă de boala păcatelor. În ea suntem adunați de pe toate căile pe care ne-am împrăștiat și ne-am pierdut; este Împărăția care decretează sfârșitul tuturor relelor. Este locul păcii și al fraternității în care ne știm iubiți de Marele Rege, care și-a dat viața pentru toți.

La împlinirea vremii, Isus s-a jertfit și ne-a făcut drepți înaintea Tatălui, prin jertfa crucii Sale. Acest “Rege al iubirii”, ce așteaptă de la noi? Nimic altceva, decât un răspuns de iubire, care trebuie să se concretizeze în grija și atenția față de aproapele. De fapt, iubirea va fi unitatea de măsură la “judecata de pe urmă”, la sfârșitul timpului și al istoriei, când “Fiul omului va veni în mărirea Sa cu toți îngerii Săi și va sta pe tronul măririi. Înaintea Lui vor fi toate popoarele iar El îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre”.

Prin iubire, scrie Tolstoi, devenim conștienți de tot ceea ce este bine, iar celui ce a cunoscut iubirea, nu-i mai este frică de a trăi… nici de a muri…”; nu-i este frică să trăiască, deoarece viața este ocazia pe care Dumnezeu i-a dat-o pentru a-l ajuta pe aproapele, și nu-i este frică de moarte, deoarece moarte este întâlnirea definitivă cu Mântuitorul său, care va spune: “Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția pe care am pregătit-o pentru voi, de la întemeierea lumii”.

Prin faptele de iubire și prin slujirea aproapelui noi devenim părtași regalității lui Cristos.

Cuvintele Evangheliei “În vremea aceea” ne proiectează în viitor, în timpul judecății finale, când totul va deveni veșnic și definitiv. “Când“, ne proiectează în prezent, aici pe pământ, locul în care ne “jucăm” mântuirea. Acel “În vremea aceea” se construiește astăzi, prin munca noastră de zi cu zi. Oare este o amenințare? Nu! Este scoaterea vieții din “non-sens”, din haos. Fiecare clipă se umple de eternitate și este scoasă din trecerea timpului care le învechește pe toate. Astfel înțelegem că timpul nu este un tiran, ci un dar al lui Dumnezeu. În acest timp în care trăiesc, pot să-L întâlnesc pe Dumnezeu, să trăiesc după logica Lui. El îmi vine în întâmpinare, iar eu pot să-L recunosc, să-L slujesc, să-L iubesc în persoana aproapelui care trece pe lângă mine, mereu. Nu trebuie să trăiesc cu frică față de moarte și de judecata de pe urmă, căci așa de mult mă iubește Dumnezeu, încât abia așteaptă ca astăzi să intră în viața mea. Acolo unde trăiesc îmi fixează întâlnirea cu El și nu dorește să se piardă o clipă din viața mea. Eu sunt prețios pentru ochii Săi (cf. Is 43,4). Iată ce spune în această privință una dintre persoanele cele mai iubite ale secolului trecut: “Toți suspinăm după Cerul unde stă Dumnezeu, chiar dacă avem posibilitatea să fim în cer chiar din acest moment, să fim fericiți cu Dumnezeu în acest precis moment. Să fim fericiți cu Dumnezeu în această clipă, înseamnă să iubim cum El iubește, să ajutăm cum El ajută, să dăm cum El dă, să slujim cum El slujește, să mântuim cum El mântuiește, să rămânem cu El, 24 de ore din 24, să-L experimentăm în toate formele Lui de suferință” (Fericita Maica Tereza de Calcuta).

“Ceea ce ați făcut unuia mai mic, Mie mi-ați făcut”.

Evanghelia de astăzi ne cheamă la un examen de conștiință mai profund: oare am progresat în sfințenie de anul trecut până astăzi? Dumnezeu este Stăpânul timpului, iar El ne-a dat posibilitatea să trăim: este timpul vieții noastre, dar este și timpul celebrării Domnului, de la Nașterea Sa până la Învierea din morți, în așteptarea celei de-a doua veniri. Viața lui Isus s-a intersectat cu viața tuturor oamenilor. Ne luminează exemplul Său, ne conduce pașii, ne folosește în vederea mântuirii? Ca și ucenici ai Săi, cum ne comportăm?

Orice verificare începe cu niște întrebări. Iată întrebările pe care ni le propune Dumnezeu. Sunt întrebări care privesc viața noastră actuală. Suntem norocoși, deoarece întrebările examenului final ne-au fost date din timp. Nu vor fi alte întrebări, dar nici loc pentru scuze de felul: nu sunt pregătit pentru că nu am știut ce să învăț. Chiar dacă avem întrebările din timp, examenul nu va fi ușor și nu este sigur că vom ști răspunde corect. (Evanghelia ne dă răspunsurile corecte!). Atenție! Viața noastră trebuie verificată la lumina “regalității” slujitoare a lui Isus!

Știm că “regalitatea” lui Isus nu are nimic în comun cu regalitatea lumii, cu puterea și cu stăpânirea lumii, ci cu dăruirea de sine și cu slujirea. Crucea ne arată stilul “regalității” lui Isus și ne învață cum să fim regi. Să ne amintim că încă din Vechiul Testament regele este un punct de referință pentru cel sărac, care neavând nimic, putea să spere doar în bunăvoința regelui, rege care este imaginea lui Dumnezeu iubitor de oameni, dincolo de meritele lor. Isus este chemat “rege” atunci când intră ca un om sărac și blând, pe mânzul asinei în Ierusalim și când este răstignit pe cruce. El spune despre Sine că este un servitor: “Am venit să slujesc și nu să fiu slujit”. Isus este “rege” deoarece îi pasă de toți oamenii, în mod special de cei din urmă și chiar în timpul agoniei găsește timp să-l consoleze pe tâlharul răstignit împreună cu El. Isus este “regele” unei iubiri imense: nu condamnă pe nimeni; dacă este dur cu fariseii, este din cauza minții lor închise și pentru că se folosesc de religie în alte scopuri. Isus este rege în sărăcie: nu are un tron, nici loc unde să se odihnească. Nu are bogății, deoarece acestea, în cele mai multe cazuri, îngreunează inima. Isus este rege pentru că slujește adevărul! “Eu sunt rege… și am venit în lume că să mărturisesc despre adevăr”. Isus este rege pentru că este un bun păstor!

Noi, creștinii, vom fi judecați dacă am trăit regește, ca și Isus. Evanghelia dorește să ne îndrepte privirea către săracii din lumea noastră: Ei sunt “pașaportul” nostru pentru intrarea în cer, ei sunt realizarea noastră veșnică! Isus schimbă ordinea valorilor de ieri și de astăzi! Și în zilele noastre, cei care sunt însetați și înfometați, sunt mii și mii. Noile forme de sărăcie sunt: singurătatea, lipsa de valori, lipsa de cultură și de educație, lipsa relațiilor umane sănătoase, superficialitatea, aroganța, nedreptățile și încălcarea principiului de egalitate. Este clar mesajul Evangheliei: vom fi judecați după cum ne comportăm față de aproapele.

Iată stilul de viață înalt, nobil și distins pe care suntem chemați să-l urmăm, deoarece nobilă este iubirea care știe să se dăruiască.

În Psalmul 22 avem icoana unui rege-păstor care se îngrijește de oile pierdute: cu iubire și dăruire, atât față de cele puternice ,cât și față de cele mai slabe și bolnave. Ce fel de Împărăție este cea a lui Isus, ce înseamnă a împărăți pentru El? Aceste lucruri sunt explicate, de faptele Sale în favoarea bolnavilor, săracilor, păcătoșilor, de minunile care înving răul; fapte care celebrează iubirea Tatălui față de fiii Săi, care eliberează omul de păcat și-i dăruiește mântuirea. De fapt, Isus împărățește pentru că iubește, slujește, dăruiește, iar dovada acestei Împărății sunt faptele Sale.

Isus ne învață că numai în măsura în care slujim, împărățim cu adevărat! Slujirea Sa maximă se manifestă pe cruce unde El își dă viața pentru toți. Și noi suntem chemați să fim părtași ai acestei regalități a lui Isus, să ne dăruim pentru aproapele nostru în numele păcii, al dreptății și al iubirii, în numele vieții veșnice, de fapt. Acest lucru îl îndeplinesc când nu permit lumii acesteia să-mi fure inima și mintea: când înțeleg că țelul meu este viața veșnică.

Evanghelia de astăzi ne vorbește și despre “ultimele adevăruri de credință”: moartea, judecata, Iadul, Raiul. Ea ne spune ce să facem ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu: să-i îngrijim pe cei flămânzi și însetați, pe cei bolnavi și pe cei din închisori.

a. Moartea: pentru noi, creștinii, este ușa prin care se intră în veșnicie. Nimeni nu poate scăpa de moarte. Prin credință noi știm că moartea ne va permite să-L vedem pe Dumnezeu: nu ca niște străini, ci ca fii. Depinde doar de noi. Augustin ne învață că moartea ne pune în condiția de a-L contempla pe Dumnezeu în veșnicie. Un autor spiritual ne avertizează: “Dacă nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu pe pământ, nu o să-L întâlnești nici în cer” (Louis Evely).

Moartea este evenimentul care ne privește pe toți. Mereu s-a întrebat omul: de ce trebuie să-și termine viața sub pământ? Rațiunea omului îi permite să evalueze bine toate lucrurile și evenimentele și să se întrebe despre sensul morții. Să găsească soluția acestei probleme. Și eu trebuie să mor? Este posibil ca după o viață ambițioasă și activă, trupul meu să se descompună? Nu este nici o alternativă în fața morții, ceva care să-mi lungească viața aici pe pământ? Prin Isus Cristos, venit în lume, ce răspuns dă Dumnezeu morții? Răspunde Biblia: nu moarte, ci viață veșnică!!! Dumnezeu spune că nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii și că dorește ca toți oamenii să aibă viața veșnică. În Cristos, Dumnezeu ne-a dat garanția vieții veșnice. În Isus moartea nu este ultimul eveniment al vieții. Urmează învierea!!! Moartea este doar trecere într-o nouă dimensiune: a vieții veșnice.

b. Judecata: dacă o privim din punct de vedere al sistemului nostru judiciar, ne înspăimântă. Dar ne dă curaj, dacă o privim din punct de vedere al credinței. Isus, murind pentru noi, ne-a salvat de la judecată (Rm 5, 8). La judecată Domnul va fi împotriva adulterilor, a mincinoșilor, a celor care nu plătesc salariul cuvenit muncitorilor, asupresc văduvele, orfanii și-i nedreptățesc pe străini (Zah 3, 5). Pentru toți aceștia iadul va fi falimentul lor (Ps 48, 8). Trebuie să avem încredere, deoarece Isus ne-a spus că voia Tatălui este ca El să nu piardă pe nimeni din cei care i-au fost încredințați, ci să-i învie în ziua din urmă. Încredere, deoarece cine crede în Fiul, are viața veșnică (Io 6, 40).

La judecată, Fiul Omului adună în jurul Său toate națiunile lumii. Îi separă pe oameni, așa cum separă păstorul oile de capre. Păstorul știe să separe. Nu greșește: oile la dreapta, caprele la stânga. Isus nu greșește, nu judecă, El doar desparte. Omul singur se judecă după felul cum s-a comportat cu cei nevoiași.

Cei din dreapta sunt “binecuvântații Tatălui”, primesc binecuvântarea ce a fost promisă lui Avram (Gn 12, 3). Ei sunt chemați să intre în posesia Împărăției, pregătita pentru ei încă de la întemeierea lumii. Iată motivarea sentinței: “mi-a fost foame și voi mi-ați dat să mănânc”… Această sentință ne ajută să înțelegem cine sunt oile. Sunt persoanele care l-au primit pe Judecător când acestuia i-a fost foame, sete, când a fost bolnav și persecutat. Cei care i-au primit pe cei mai mici se numesc “drepți”. Acest lucru înseamnă că “dreptatea” lui Dumnezeu nu se câștigă prin simpla respectare a unor legi, ci primindu-i pe cei nevoiași. Cine sunt cei mici? În multe locuri din Evanghelie sunt ucenicii lui Isus!!! Ce respect avem astăzi față de preoți? Cei mici sunt și persoanele abandonate din comunitate, cele disprețuite (Mt 10, 40); toți cei care nu au loc în societate, toți săracii. Cei “drepți” sunt cei care-l primesc pe aproapele în cea mai totală gratuitate și-l ajută gratis, dezinteresat!

Sentința pentru cei din stânga: sunt numiți “blestemați” și sunt destinați focului veșnic. Isus se folosește de un limbaj comun pentru a spune că aceste persoane nu vor intra în Împărăție, deoarece nu l-au primit pe Isus înfometat, însetat, prizonier, bolnav… Nu Isus le interzice intrarea în Împărăție, ci modul lor de a fi și de a se raporta la aproapele îi împiedică. Acești oameni susțin că și ei s-au comportat bine, după logica lor strict umană, dar nu după logica lui Dumnezeu. Ei sunt vinovați de omisiune! N-au făcut nimic față de aproapele! Ei n-au persecutat pe nimeni dar n-au făcut nici un fel de bine pentru cei mai mici. Isus continuă: aceștia sunt destinați focului veșnic, iar drepții la viața veșnică.

c. Iadul: nimănui nu-i place să fie aruncat într-o “stare veșnică, fără ieșire”, unde este “plânsul și scrâșnirea dinților”, expresie semită ce indică suferința atroce a oricărui om, care este exclus de la contemplarea lui Dumnezeu. Evanghelia de astăzi ne spune că acest loc există și va fi ocupat de cei care nu au fost atenți față de aproapele lor. Poetul ateu Baudelaire ne spune: “cea mai mare șmecherie a diavolului este aceea de a ne face să credem că nu există”, și că nu există nici Iadul. Să nu lăsăm totul pentru ultima clipă din viața noastră, va fi prea târziu! Actrița Greta Garbo, înainte de a muri, a afirmat: “mi-am greșit viața, acum este prea târziu ca să o repar!”. Trebuie să subliniez: cu toții putem fi mântuiți, cu condiția ca să dorim acest lucru în mod serios!

d. Raiul sau viața veșnică: în Vechiul Testament se spune că în ziua aceea, Domnul va pregăti un ospăț pentru toate popoarele (Is 25, 6). Domnul nu refuză nimănui fericirea veșnică. Sufletele celor drepți sunt în mâinile Domnului și nici o furtună nu le va abate. Celor credincioși li se pare că mor, dar sufletele lor au găsit pacea și nemurirea (Înț 3,1). Nouă, creștinilor, viața veșnică ne dă sens și speranță vieții noastre de pe pământ, precum și siguranța fericirii veșnice. În Noul Testament este scris: “Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri”; “Pe cel ce vine la Mine nu-l voi alunga… ci îl voi învia în ziua de apoi (Io 6, 1)”; Dumnezeu le va șterge toate lacrimile, deoarece lucrurile lumii acesteia au trecut (Ap 21, 4). Viața noastră trebuie să fie într-o așteptare încrezătoare a întâlnirii cu Dumnezeu, pentru a participa la ospățul Său veșnic; un stimul pentru ca zi după zi să trăim ca adevărați creștini. Amin!

 

* * *

 

Duminica lăsatului sec de carne

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Prin pasajul propus în cadrul Evangheliei de astăzi, Sfânta Biserică ne aduce aminte despre evenimentele privitoare la plinirea timpurilor, când întreaga umanitate își va redobândi locul pe care l-a avut în momentul Creației. Evenimentele eshatologice – privind împlinirea planului lui Dumnezeu în istorie – revelate de Dumnezeu, sunt însoțite de tensiuni, de războaie și suferințe majore, după care urmează lupta finală dintre armata lui Antihrist însoțită de diavoli și îngerii din Cer, care sub conducerea Arhanghelului Mihail vor veni în ajutorul celor chemați în slujba Domnului; puterile întunericului vor fi înfrânte, însă multe încercări vor veni asupra Bisericii lui Hristos.

Omenirea trebuie să revină la demnitatea pe care a avut-o la începutul Creației; de aceea va urma învierea morților – a tuturor oamenilor care au trăit pe pământ – pentru ca întreaga umanitate (omul, corp și suflet) să fie judecată. Hristos Judecătorul îl va pune pe fiecare, individual, în locul pe care l-a câștigat prin faptele vieții sale: cei care au acceptat harul lui Dumnezeu și au înaintat în sfințenie se vor bucura, corp și suflet, în fericirea Pământului redevenit Paradis prin acțiunea Spiritului Sfânt, în timp ce indivizii separați de egoismul propriu și lipsa de iubire, care au refuzat mâna întinsă de Dumnezeu, își vor petrece veșnicia în întunericul infernului.

Apostolul popoarelor slave, Sfântul Metodiu, a predicat învățătura lui Hristos în Bulgaria. Împăratul bulgar Boris, era păgân. Astfel, Sfântul Metodiu a depus eforturi susținute pentru a-l convinge pe acesta, să renunțe la idoli și să devină creștin, dar toate învățăturile sfântului nu au avut succes. Împăratul Boris iubea pictura, iar Metodiu era un pictor renumit. Într-o zi împăratul l-a rugat pe Metodiu să-i picteze un tablou al religiei creștine. Și așa Metodiu a pictat pentru împăratul Boris Înfricoșătoarea judecată.

Împăratul a privit la Isus Hristos, Judecătorul, aflat în gloria cerească, așezat pe marele tron și înconjurat de îngeri și sfinți. De-a dreapta mâinii lui Isus se aflau oameni bucuroși și fericiți, iar în stânga se găseau cei cu fețele înspăimântate de frică. Jos, se afla o prăpastie de foc înfricoșătoare, în care se aflau diavolii pedepsiți.

- Ce reprezintă acest tablou? – l-a întrebat împăratul Boris pe Sfântul Metodiu.

- Acesta reprezintă Înfricoșătoarea Judecată, eternitatea dumneavoastră, – i-a răspuns Metodiu.

- Este opera fanteziei tale?

- Nu, este veșnicia voastră, este judecata, care va avea loc la sfârșitul lumii.

- Cine este Judecătorul de pe tron?

- Este Isus Hristos, Fiul Veșnicului Dumnezeu.

- Cine sunt oamenii aceștia fericiți și bucuroși, aflați de-a dreapta Judecătorului?

- Sunt credincioșii creștini, care au păzit poruncile lui Dumnezeu.

- Și cine sunt cei înspăimântați, care se află de-a stânga lui Hristos-Judecătorul?

- Sunt păcătoșii, care au încălcat poruncile lui Dumnezeu și au murit fără să le pară rău de aceasta.

- Dar focul din prăpastie, ce vrea să reprezinte?

- Este infernul, locul suferinței veșnice.

- Tu spui, că eu și cu tine, împreună cu toți oamenii vom fi prezenți la această judecată?

- Cu siguranță.

- Și unde mă voi afla eu, de-a dreapta sau de-a stânga mâinii Judecătorului?

- Aceasta – veșnicia – depinde de dumneavoastră. Dacă doriți să vă aflați de-a dreapta Domnului Hristos, trebuie să primiți învățătura Lui și să trăiți, cum învață Hristos. La sfârșitul lumii Hristos va judeca tot neamul omenesc; creștinii drepți vor primii recompensa cea eternă a Împărăției cerești, iar cei necredincioși vor fi condamnați la pedeapsa cea veșnică a infernului.

Această relatare pioasă conchide prin faptul că icoana Înfricoșătoarei Judecăți a avut o influență atât de puternică asupra împăratului Boris, încât el s-a lepădat de credința păgână, a acceptat să fie botezat, iar apoi a convertit întreg poporul bulgar la Cristos.

Sfânta Scriptură ne amintește adevărul că la sfârșitul lumii Hristos-Dumnezeu, va judeca lumea. «Fiul Omului va să vină întru gloria Tatălui Său, cu îngerii Săi; și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale», – spune Isus Hristos (Matei 16, 27). Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni scrie: «Noi, toți, tebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău» (2 Corinteni 5, 10). Adresându-se senatului grec în Afinas, Sfântul Apostol Pavel a dovedit că Dumnezeu «a hotărât o zi, în care va să judece lumea întru dreptate» (Fapte 17, 31). Sfânta Scriptură în cuprinsul Noului Testament, menționează de 318 ori venirea Fiului lui Dumnezeu la sfârșitul lumii. Acest adevăr îl mărturisim în Simbolul credinței: “Și iarăși va să vină, să judece viii și morții”.

Vine timpul în care Domnul, Creatorul Universului, va spune: “Morților, veniți la judecată” și atunci totul va deveni clar înaintea întregii lumi. Mulți oameni în timpul vieții pământești poartă masca întunericului și niciunul nu știe sau nu vor să știe, că vor fi judecați, la fel ca și celelate suflete, înaintea lui Dumnezeu. La judecată, Dumnezeu, va îndepărta aparența lumii și toți oamenii se vor vedea așa cum au fost într-adevăr pe pământ. Apostolul Pavel ne învață că se va arăta Hristos, Soarele dreptății și «va lumina cele ascunse ale întunericului și va vădi sfaturile inimilor. Și atunci fiecare va avea de la Dumnezeu lauda» (1 Corinteni 4, 5).

Pretutindeni vedem multă răutate și vicleșug; oamenii răi încalcă poruncile lui Dumnezeu. Răul triumfează de foarte multe ori, pentru că adevărul și virtutea sunt neglijate în exces. Mulți păcătoși se bucură de plăcerile vieții și își bat joc de Domnul Dumnezeu, iar oamenii săraci și drepți trăiesc de cele mai multe ori în țări nevoiașe. Nu mai există dreptate pe pământ! Milioane de credincioși au fost pedepsiți cu munci silnice și grele iar o parte dintre ei au murit, în timp ce purtătorii credințelor deșarte și atee s-au jucat cu ei! La Judecata lui Dumnezeu «Îngerii vor ieși și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți, și îi vor arunca în cuptorul cel de foc; acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților» (Matei 13, 49-50). Domnul Dumnezeu, Judecătorul cel drept, va recompensa în mod generos, pe fiecare, chiar și pentru cel mai mic bine făcut.

Judecata se desfășoară pentru victoria lui Hristos. El a venit pe pământ din iubire față de oameni, dar oamenii nu L-au primit. Fugind în Egipt, Și-a salvat viața înaintea lui Irod, a predicat iubirea și peste tot a făcut bine, dar oamenii răi L-au condamnat la moarte și El a murit, răstignit pe lemnul Crucii. La Judecata Domnului, Fiul lui Dumnezeu va putea fi văzut în măreția Gloriei Sale cerești.

Sfânta Scriptură învață: «Cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul, iar Cel Atotputernic are grijă de ei. Drept aceea, vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa cea strălucitoare» (Înțelepciunea lui Solomon 5, 15-16). Ultima judecată va fi cumplită doar pentru oamenii cei răi, care pe pământ L-au ignorat pe Creator, și I-au încălcat poruncile. Pentru oamenii de bună credință această judecată va fi un prilej de bucurie, mângâiere și recompensă.

Sfânta Biserică ne amintește adevărul despre Înfricoșătoarea Judecată, pentru ca întotdeauna să fim pregătiți să ne înfățișăm înaintea judecății lui Dumnezeu. Hristos-Mântuitorul ni se adresează tuturor: «De aceea și voi fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți Fiul Omului va veni» (Matei 24, 44). «Drept aceea, privegheați, că nu știți ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului» (Matei 25, 13). Ziua judecății vine dintr-o dată, ca și fulgerul. Apostolul Pavel scria tesalonicenilor: «Voi înșivă, știți bine că ziua Domnului vine așa, ca un fur noaptea» (1 Tesaloniceni 5, 2). Pentru aceea, trebuie, să fim permanent pregătiți pentru chemarea lui Dumnezeu. Tot ceea ce este în lume trece și numai lucrurile bune ne însoțesc la judecata lui Dumnezeu și în eternitate. La Înfricoșătoarea Judecată, Hristos-Judecătorul, «Va răsplăti fiecăruia, după faptele sale» (Matei 16, 27).

În duminica lăsatului sec de carne Sfânta Biserică ne amintește despre judecata de pe urmă pentru ca în timpul Postului Mare, să ne gândim la viața și starea sufletului nostru.

Cu umilință, plini de încredere în Tatăl și cu speranța mântuirii, să ne amintim că vom da socoteală pentru faptele noastre, ca la plinirea timpurilor să auzim cuvintele lui Hristos care vine în glorie: «Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii» (Matei 25, 34). «Și bucuria voastră, nimeni nu o va lua de la voi » (Ioan 16, 22).

Rugăciune

Doamne, Tu însuți ne-ai dat porunca să ne iubim unul pe altul. Tu ne-ai ales și ne-ai rânduit să-ți aducem fapte pline de iubire. Dar pe acestea nu le putem obține fără ca să Te avem pe tine și să-i iubim pe semenii noștri. Iubirea se naște dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință profundă. Această iubire ne ajută să Te putem iubi pe Tine și pe semenii noștri. Fă să înțelegem că iubirea semenilor noștri nu va fi o iubire adevărată dacă nu Te vom iubi pe Tine mai întâi, căci pe aproapele nostru îl putem iubi ca pe noi înșine, numai atunci când Te iubim pe Tine.

Cu adevărat, Stăpâne Bune, așa de des ne spui să iubim. Fă să înțelegem că un lucru care nu este făcut din iubire, nu are nici o valoare. Doamne, fă ca voința și faptele noastre să fie îndreptate întotdeauna spre iubire și pentru iubirea Ta, iar când vom fi în fața Judecății, ajută-ne să putem da un răspuns bun și să ne bucurăm de lumina feței Tale în fericirea veșnică. Amin.

 

* * *

 

Duminica lăsatului sec de carne

Autor: pr. Olimpiu Todorean
Copyright: ParohiaSfantulGheorghe.ro

Iubiți credincioși,

Ceea ce veți face unora din cei mai mici frați ai mei, îmi faceți mie”, va răspunde Domnul celui ce va întreba, la sfârșitul lumii: “Doamn, când te-am văzut?” De cinci ori se vorbește despre “atunci” și “când”: “atunci”, la sfârșitul lumii, vom vedea că acel “atunci” este acum. Este “semnul” venirii sale, este acel “mai mici dintre acești frați ai mei” cu care el este mereu prezent în mijlocul nostru. Finalul discursului escatologic răspunde prin urmare cu exactitate, chiar dacă ne surprinde, la întrebarea “când” și “ce fel de semne” pe care apostolii le-au ridicat încă de la început. Prima sa venire evidentă se va întâmpla peste două zile (suntem înaintea Patimii, Morții și Învierii) când nu va fi recunoscut nici de capii poporului lui Israel și nici de Petru, chiar sosită “ora” în care Fiul omului stă de-a dreapta Tatălui și vine pe norii cerului.

Capitolul 25 conține 3 povestiri “graduale” asupra a ceea ce trebuie să facem “acum” în vederea “sfârșitului”: acum este nevoie să cumpărăm ulei (1-13, parabola celor 10 fecioare), să dublăm darul de iubire primit (v 14-30, parabola talanților), și să-l iubim pe Domnul în frații mai mici (31-46, povestirea de azi).

Mai mult decât o parabolă, povestirea de azi este o reprezentare scenică a judecății finale, structurată pe contrapunerea între cei care stau de-a dreapta și cei ce stau de-a stânga regelui. Pentru cele două grupe există o sentință opusă: “veniți binecuvântaților” sau “plecați de la mine, blestemaților”. Urmează apoi și motivarea: “M-ați” sau “nu m-ați” ajutat la nevoie. La întrebarea comună: “Când te-am văzut?”, urmează răspunsul: “Ceea ce ați făcut, sau nu ați făcut, celor mai mici, ați făcut mie, sau nu mi-ați făcut mie”.

Judecata pe care regele o va face nouă “atunci” este aceeași pe care noi o face acum celui sărac. În realitate, suntem noi cei care judecăm, care-l primim sau care-l respinge El nu va face altceva decât să constate ceea ce noi facem. La sfârșit, va citi ceea ce noi, cu voință liberă, am scris. Ne spune aceasta înainte, printr-o reprezentare eficace, pentru a ne deschide ochii asupra a ceea ce facem astăzi.

Pericopa, splendidă și unică, este o sinteză a teologiei evanghelistului Matei: suntem judecați în baza a ceea ce facem celuilalt. Și celălalt este întotdeauna Celălalt. Prima poruncă este egală cu cea de a doua, pentru că Domnul însuși s-a făcut aproapele nostru și este mereu cu noi sub semnul Fiului omului, cel al Crucificatului care este chipul tuturor săracilor de pe pământ.

În același timp, povestirea pune în centru pe Fiul omului care se identifică cu oamenii. A-L primi sau a-l refuza, înseamnă a primi sau a refuza mântuirea.

Textul este sugestiv, deschis multor sensuri și dezvoltări, în orice direcție. Dumnezeu este iubire și iubirea îmbrățișează pe toată lumea.

Dar mesajul universal care se poate prelua este că fiecare om este judecat în baza iubirii sale pentru cei mici și neajutorați. Nu trebuie să înțelegem că raportul cu Dumnezeu nu este important. Dimpotrivă: iubirea pentru cel mai mic este iubirea pentru Dumnezeu însuși.

În cazul acesta, iubirea pentru aproapele poate fi un imperativ categoric doar dacă se ține cont de trei lucruri: că în spatele fiecărui imperativ se află vocea celui care vorbește; că iubirea presupune diversitate și că unul iubește în măsura în care este iubit. Izolarea poruncii iubirii aproapelui de experiența iubirii lui Dumnezeu care s-a făcut aproapele este un principiu fără sens, o ideologie incapabilă de a genera un comportament pozitiv.

Porunca de a iubi pe cel mai mic este, cu siguranță, fundamentul care poate să ducă la comuniunea între oameni. Isus pune efectiv un criteriu de acțiune ce trece dincolo de orice îngrăditură religioasă sau ideologică. Iubirea Maicii Tereza pentru dizgrațiații pământului a fost limbajul cel mai universal și inteligibil care a vorbit lumii de azi despre misterul lui Dumnezeu și al omului.

Iubiți credincioși,

Pentru a înțelege sensul propriu al acestei pericope evanghelice, este important să știm că urmează după trei parabole și se află imediat înainte de patima și învierea Domnului, unde regele se prezintă ca sărac și batjocorit, străin de toți și condamnat, legat și lovit, gol și rănit, sfârșind pe cruce. În cei mai mici frați, cititorul creștin trebuie să vadă pe regele său. În ei, în fapt, se continuă patima și învierea Domnului pentru salvarea omenirii.

Mai sunt dintre aceia care înțeleg această povestire într-un mod restrictiv și nu universal: judecata păgânilor, ce vor fi judecați nu pentru credință, pe care nu o au, ci pentru iubirea lor față de cei mai mici.

Alții spun că acești mai mici numiți de Isus “frații mei” sunt, potrivit unor autori antici, și mai recenți, discipolii înșiși care vor sta lângă el pentru a judeca lumea. S-ar putea zice că mântuirea vine sau nu din primirea sau refuzul apostolilor.

Oricum este clar că mesajul se adresează cititorului creștin: statutul lui de a fi “binecuvântat” sau “blestemat” depinde de iubirea sa, dată sau negată, fraților aflați în nevoi, prin care Domnul îl vizitează.

Iubirea pe care o avem față de celălalt este față de Dumnezeu: mă realizez ca și fiu, dacă trăiesc ca și frate. Toată legea se reduce la iubirea Domnului și a aproapelui cu același act de iubire, pentru că el s-a făcut aproapele meu și frate prin Fiul. Cine nu iubește pe Dumnezeu nu observă cuvântul său, și nu iubește nici pe fiii lui Dumnezeu.

Putem spune că judecata finală, cum, de altfel, tot discursul escatologic, ne trimite din viitor în prezent.

Etica se bazează pe escatologie. Omul este așa pentru că acționează rațional, pentru un sfârșit pe care și-l dorește. Scopul omului este de a deveni ca Dumnezeu. Eroarea lui Adam nu a fost de a voi să fie ca Dumnezeu, ci necunoașterea a ceea ce este Dumnezeu. Devenim Dumnezeu dacă iubim ca Dumnezeu, pentru că el este iubire.

Iubiți credincioși,

Isus este întotdeauna cu noi precum sunt și săracii, precum un frate mai mic între frați.

Biserica, în iubirea sa pentru cel mai mic, îl iubește pe Domnul său. Și știe că nu este ea cea care îl salvează pe sărac, ci săracul pe ea. De aceea, să încercăm să facem cu adevărat parte din această biserică, pentru a ni se spune și nouă “acum” pentru “atunci”: veniți, binecuvântați ai Tatălui meu, de moșteniți împărăția Tatălui, cea pregătită pentru voi din veșnicie.

 

* * *

 

Duminica lăsatului sec de carne

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

Intrucat, nu ati facut unuia dintre acesti frati, mai mici ai Mei, Mie nu Mi-ati facut!”

In aceasta duminica sfanta Evanghelie ne prezinta ceea ce se va petrece in ultimul act al istoriei omeniri, atunci cand Fiul Omului va veni pentru a doua ora pe pamant.

Multi, chiar si dintre crestini considerati buni, au o parere gresita despre ceea ce reprezinta cu adevarat crestinismul. Ei considera ca religia crestina este doctrina care, cu ajutorul legilor divine si al celor bisericesti, impiedica pe om sa faca raul si ca, omul, daca nu a facut raul niciodata se poate declara fericit, aici si in vesnicie! De aceea prin Evanghelia de astazi, Mantuitorul ne atentioneaza asupra faptului ca in ceasul mari socoteli, va acorda marele premiu, al vieti vesnice, nu acelora care nu au facut raul, fie de rusine, fie dintr-un motiv laudabil, ci acelora care s-au trudit sa faca binele!

Fiul Omului va veni din nou pe pamant, asa dupa cum a promis, dar nu cu misiunea cu care a venit prima ora, ci cu aceea pe care o marturisim cand recitam Crezul.

Cu toate ca Isus nu a spus ziua si ora cand se va intampla acest lucru si nici in sfanta Scriptura nu se mentioneaza aceasta, totusi a aratat care vor fi semne ale acelei veniri, ca:

- racirea credintei pe pamant dupa ce toate popoarele vor ajunge la cunoasterea sfintei Evanghelii;

- autodistrugerea lumi de catre oameni care locuiesc pamantul;

- ciuma (boli) si foametea care va cuprinde tot pamantul;

- cutremurele vor distruge orase intregi;

- munti vor “arde”;

- vanturile se vor inteti incat vor distruge totul in cale;

- apa oceanelor va fierbe ca in oala pusa la foc;

- soarele nu va mai reusi sa dea caldura sa pamantului; etc.

Atragandu-ne atentia sa fim mereu pregatiti pentru acea ora si sa nu fim surprinsi ca si cele cinci fecioare nepregatite, din pilda celor zece.

Inainte ca Isus sa spuna cele auzite la citirea Evangheliei de astazi, a spus urmatoarea pilda: “Si, intrand imparatul sa vada pe cei veniti la ospat, a vazut acolo un om care nu era imbracat in haina de nunta. Intai, imparatul l-a mustrat, apoi a pus slugile sa-l lege si sa-l arunce in intunericul de afara, unde este plangerea si scrasnirea dintilor.”

La marea judecata a omeniri, in fata Judecatorului Suprem, cel mai greu vor atarna faptele noastre facute din cea mai mare porunca lasata de Isus; a iubiri aproapelui si a tuturor actiunilor pe care le-am facut, pornite din aceasta porunca, deoarece premiul vesniciei va fi cel care deriva si din cele spuse de sfantul Ioan Gura de Aur ; “omul va fi judecat si dupa contributia pe care a avut-o la mantuirea intregii omeniri, nu numai pentru propria sa mantuire…”

Iata de ce; mila si iubirea aproapelui trebuie sa calauzeasca viata fiecarui crestin. Lucru reesit si din Evanghelia citita astazi si anume faptul ca ochii nostri si actiunile noastre trebuie sa fie indreptate spre:

- semeni aflati in necaz, boli si durere;

- lipsurile materiale, dar mai ales cele sufletesti ale aproapelui nostru, stiut fiind faptul ca Dumnezeu a luat chipul fiecarui om si s-a identificat cu lumea si mai ales cu cei suferinzi, neajutorati, aflati in durere si necaz.

Asa incat, daca:

- ai dat unui sarac o haina, lui Dumnezeu i-ai dat;

- ai chemat la masa ta un om flamand pe Cristos l-ai saturat;

- daca ai adapat un om insetat, lui Dumnezeu i-ai dat; daca ai cercetat o vaduva, un bolnav sau ai incalzit picioarele unui orfan, pe Dumnezeu l-ai cercetat si pe el l-ai incalzit.

Trebuie sa constientizam faptul ca Isus este prezent in mijlocul nostru chiar si in aceasta lume plina de tentatii, fiind necesara, doar, cautarea lui. Insa, daca nu-l vom cauta si nu vom incerca sa-l gasim, la Marea Judecata, vom auzi sentinta divina: “daca nu ai facut celor mai mici ai tai… mie nu mi-ai facut…mergeti de la mine…” Ceea ce inseamna ca toti aceea care-l iubesc pe Dumnezeu ajuat sufletele necajite iar cei consacrati:

- hranesc sufletele infometate nu de paine, ci de a auzi cuvantul lui Dumnezeu;

- prin invatatura credintei, cei drepti adapa, pe cei insetati de graiul invataturi despre viata vesnica si de apa cea mantuitoare iar prin ravna acestora ei cheama cu dragoste sub acoperamantul Bisericii pe cei straini si indepartati de ea;

- Imbraca in vesmantul veseliei si in haina mantuiri pe cei goi de fapte bune;

- prin sfatul lor intaresc pe cei bolnavi, adica pe cei slabi in credinta, pe cei ce zac in intunericul pacatului.

De aceea din Evanghelia de astazi trebuie sa retinem ca, indurarea fata de semeni nostri, aflati in suferinta, in lipsuri si iubirea faptica este supremul criteriu dupa care vom fi judecati si ca, pentru un urmas al lui Cristos, a nu face rau, este bine, insa a nu face binele, este deosebit de rau pentru un ucenic al lui Cristos. Amin.

 

* * *

 

Judecata după fapte

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Ziarul Lumina

Pericopa evanghelică a acestei duminici încheie Cuvântarea eshatologică, ultima dintre cele cinci cuvântări care sistematizează învățăturile Mântuitorului Hristos din scrierea Apostolului Matei.

Domnul vorbise înainte despre a doua venire a Sa și despre semnele premergătoare acesteia. Profeția se desfășoară pe două planuri suprapuse. Pe de o parte, Mântuitorul prevestește catastrofa națională iudaică din anii 66-70 și suferințele îngrozitoare pe care populația Țării Sfinte avea să le îndure atunci. Iar pe de altă parte, Mântuitorul vorbește despre suferințele premergătoare sfârșitului lumii și despre cea de-a doua venire a Sa. În partea a doua a cuvântării, Domnul atrage atenția asupra iminenței și asprimii pedepsei eshatologice care-i așteaptă pe cei necredincioși – “plângerea și scrâșnirea dinților” – și îndeamnă la priveghere activă în așteptarea venirii Sale. El face aceasta printr-o serie de pilde, ultima fiind cea despre venirea în slavă a Fiului Omului și despre judecata și dreapta răsplătire a fiecăruia, după faptele sale.

Atunci va fi “momentul adevărului”. Atunci se va arăta deșertăciunea celor pământești, în care și-au pus oamenii nădejdea, și valoarea inestimabilă a sufletului, de care ei n-au vrut să țină seama. “Pentru că – spusese încă înainte Mântuitorul – ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?” Adăugând imediat, ca o explicație: “Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale”.

Iată, într-adevăr, marea și importanta învățătură a Evangheliei de astăzi: aceea că vom fi judecați și răsplătiți după faptele noastre.

Tâlcuirea acestei pericope ridică, desigur, și alte probleme, dintre care două sunt cele mai importante.

Frații cei “prea mici” ai lui Hristos

Cine sunt frații cei “prea mici” ai lui Hristos și cu care El Se identifică? Desigur, s-ar putea spune că este vorba de toți oamenii aflați în suferințe și nevoi, de toți cei flămânzi, însetați, străini, goi, bolnavi și închiși. Și, într-adevăr, după învățătura creștină, avem îndatorirea să ne facem aproapele tuturor celor care au nevoie de ajutorul nostru.

Numai că nu este nicidecum în intenția acestui text fundamentarea unui umanitarism fără Hristos. E adevărat că mulți îl invocă astăzi tocmai în acest sens, dar fără temei. Căci, dacă ținem seama de context, înțelegem că “frații” de care vorbește aici Iisus sunt credincioșii creștini, cei care au fost înfiați de Dumnezeu în Hristos și au devenit frați ai Săi și împreună-moștenitori cu El. Ei sunt numiți “prea mici” datorită smereniei lor. Într-adevăr, după un alt cuvânt al Mântuitorului, “aceștia mici”, care se smeresc ca pruncii și cu care Mântuitorul Se identifică, sunt, în modul cel mai clar, “cei ce cred” în El: “Și cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primește. Iar cine va sminti pe unul dintr-aceștia mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării”. Astfel, în pericopa acestei duminici, nu e vorba pur și simplu de a face milostenie, ci de a “primi” și de a-i sluji pe cei ce cred în Hristos, și anume de a-i primi ca pe El Însuși (aceasta înseamnă, de fapt, a-i primi pe aceștia “în numele” Lui), căci El Se identifică cu ei. Judecata va fi, așadar, nu numai o judecată a faptelor, ci și a credinței. Credința în Hristos este, împreună cu faptele bune, condiție a mântuirii.

Toți vom fi judecați

A doua întrebare, în strânsă legătură cu prima, este: Cine sunt cei judecați? O întrebare care pare superfluă, odată ce textul spune clar că la judecată vor fi adunate “toate neamurile”. Dar ce se înțelege prin această expresie? La Matei – și, în general, în Noul Testament – cuvântul “neamuri” este folosit pentru păgâni, adică pentru toți oamenii, în afară de iudei și de creștini. Și totuși, nicăieri în Evanghelia întâi nu este vorba de o judecată separată a păgânilor, ci de o judecată unică și universală, când grâul va fi separat de neghină. Din ansamblul Evangheliei rezultă foarte clar că, în concepția evanghelistului – și, de fapt, a Mântuitorului Însuși -, de judecata și de pedeapsa dumnezeiască trebuie să se teamă nu numai necreștinii, ci și creștinii. Și este tot atât de clar că interesul Evanghelistului, redând aceste cuvinte ale lui Iisus, este mai ales acela de a atrage atenția membrilor Bisericii asupra adevărului judecății dumnezeiești și asupra pedepsei care-i amenință dacă nu-I slujesc lui Hristos în mod concret, prin “frații” Săi.

Harul, poruncile și libertatea în Hristos

Din mai multe locuri din această Evanghelie rezultă că Sfântul Matei îi vizează în modul cel mai direct pe unii membri ai Bisericii, a căror poziție va fi denumită mai târziu “antinomianistă” (de la cuvântul grecesc “nomos”, care înseamnă “lege”), care socoteau că creștinii, eliberați de jugul Legii mozaice, nu mai au nici o lege. Sfântul Apostol Pavel, cel care, între autorii scrierilor Noului Testament, insistă cel mai mult asupra libertății creștine față de Legea lui Moise, arată tot atât de lămurit că această libertate în Hristos nu trebuie confundată cu libertinajul moral. Cu astfel de libertini, care nesocoteau poruncile, se confrunta și comunitatea mateiană. Împotriva unora ca aceștia redă Sf. Matei o serie întreagă de învățături ale Domnului în care împlinirea poruncilor apare ca un sine qua non al mântuirii. Astfel, Mântuitorul învață că n-a venit să strice “Legea sau proorocii” și atrage atenția că, dacă nu “va prisosi” dreptatea creștinilor (prin împlinirea poruncilor în înțelesul lor cel mai adânc și spiritual) “mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor”, nu vor intra în împărăția cerurilor. Toate aceste cuvinte ale Domnului arată cât de serioasă este problema și cât de gravă este pentru evanghelist și pentru Biserica vremii sale rătăcirea celor care cred că se pot mulțumi să profeseze un creștinism teoretic, fără împlinirea atentă și consecventă a poruncilor dumnezeiești.

Problema este extrem de actuală până astăzi. Într-adevăr, mulți sunt cei care cred că e de ajuns să te numești creștin, dar fără o preocupare serioasă de a împlini voia lui Dumnezeu. Unora ca aceștia, Evanghelia de astăzi le atrage atenția că vor fi judecați și răsplătiți nu după “firmă”, ci după fapte.

Nimeni nu poate spune că-L are pe Hristos sau că are credința în El dacă nu împlinește poruncile Sale. Acest adevăr, atât de clar și atât de insistent prezentat în paginile Sfintei Scripturi, apare rezumat cum nu se poate mai bine de Sfântul Marcu Ascetul, în volumul I al Filocaliei, care zice că “neîmplinirea poruncilor vine din necredință” și că, “în măsura în care, crezând, lucrăm poruncile, lucrează și Duhul Sfânt în noi roadele Sale”. Necesitatea împlinirii poruncilor nu contrazice adevărul că mântuirea este un dar (un har) al lui Dumnezeu. Prin Sfântul Botez am primit harul, și tocmai acest har reprezintă în cei botezați puterea de a împlini poruncile. “Drept aceea – zice Sf. Marcu Ascetul -, o, omule, care ai fost botezat în Hristos, dă numai lucrarea pentru care ai luat puterea”. Și, în alt loc: “Celor botezați li s-a dăruit harul în chip tainic; dar el lucrează în ei pe măsura împlinirii poruncilor”.

Avem nădejdea mântuirii, nicidecum siguranța mântuirii

În încheiere, să atragem atenția asupra unei rătăciri pe care o vădește ca atare Evanghelia acestei duminici.

Dacă toți vor fi judecați, deci și credincioșii, cum stăm cu pretenția “siguranței mântuirii” pe care o vântură unii? Mântuitorul spune lămurit că toți vom fi judecați. Dacă suntem creștini și dacă ne silim să facem voia lui Dumnezeu, avem nădejdea mântuirii, dar nicidecum siguranța mântuirii. De altfel, însuși Sfântul Apostol Pavel atrage atenția asupra acestei erori și mărturisește că, nici în ce îl privește, nu socotește că a și cucerit răsplata, ci “aleargă” spre a o cuceri.

Evanghelia acestei duminici ne cheamă ca, împreunând credința cea dreaptă cu fapta cea bună, să ne facem împreună-lucrători cu Dumnezeu la împlinirea mântuirii noastre.

pr. prof univ. dr. Vasile Mihoc