Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica după Botezul Domnului
Evanghelia: Matei 4,12-17
Apostolul: Efeseni 4,7-13

Matei 4,12-17

Și Isus, auzind că Ioan a fost întemnițat, a plecat în Galileea. Și părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftali, Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: “Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit”. De atunci a început Isus să propovăduiască și să spună: Pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor.

 

Autori

pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
Diverși alți autori
Sf. Ioan Gură de Aur
pr. Leonardo Sapienza
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Mihai Tegzeș
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Olimpiu Todorean
pr. Vasile Rob

 

* * *

 

“Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare”

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Cu sute de ani înainte să se nască Mântuitorul, Isaia, trăind într-un timp întunecat de tiranie și cruzime, a proorocit venirea unei mari lumini: “Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare și voi cei ce locuiați în latura umbrei morții lumină va străluci peste voi” (Isaia 9,1).

 

“Lumină mare”

“Lumina mare” prevestită de Isaia cu secole înainte nu a fost alta decât Domnul nostru Isus. El a venit ca lumină într-o lume întunecată. Apostolul Ioan scrie: “Lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1,5). Când Dumnezeu a creat lumea, a spus: “Să fie lumină”. Și a fost lumină. Ceea ce trebuie să observăm aici este că atunci când Dumnezeu a vorbit, a fost lumină. Psalmistul cântă: “Domnul este luminarea mea și mântuirea mea; de cine mă voi teme?”

Întunericul a venit din cauza păcatului omului. Totuși, în întuneric Dumnezeu a ținut aprinsă lampa prezenței Sale și a harului Său. În întreg Vechiul Testament Dumnezeu a promis că într-o zi legătura întunericului va fi ruptă. Profetul Isaia a spus: “Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, și slava Domnului peste tine a răsărit!… Și vor umbla regi întru lumina ta și neamuri întru strălucirea ta” (Isaia 60,1-3).

Astfel era logic ca atunci când s-a născut Isus magii să vină spunând: “am văzut la Răsărit steaua Lui și am venit să ne închinăm Lui” (Matei 2,2). Iar când bătrânul profet Simeon i-a văzut pe Maria și pe Iosif venind la templu pentru a-l prezenta Domnului pe Cristos Prunc, el i-a spus lui Dumnezeu: “Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Israel” (Luca 2,29-32).

Urmărind această succesiune măreață, de la lumina creației la lumina întrupării, Dumnezeu coborându-se ca lumină pentru a deveni om în Persoana Fiului Său, Sfântul Ioan scrie: “La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul… Toate prin El s-au făcut; și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viață și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1,1-5). Oricât de frumoasă și adevărată este această afirmație, nu e decât o reflectare a ceea ce Isus a spus: “Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8,12). Și mai apoi: “Eu Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric” (Ioan 12,46).

Cel care “crede în Mine” și “Îmi urmează Mie”, spune Isus, “nu rămâne în întuneric” ci deja “are lumina vieții”. Ce este această lumină? În Cristos știm cine este Dumnezeu. Aceasta este lumina. În Cristos știm cine suntem noi. Aceasta este lumina. În Cristos știm calea vieții pentru care a fost creat omul. Aceasta este lumina. În Cristos avem răspunsul la enigma morții. Aceasta este lumina. Toate acestea ne-au fost revelate de către Cristos care este Lumina lumii. Dumnezeu “a strălucit în inimile noastre, ca să strălucească cunoștința slavei lui Dumnezeu, pe fața lui Hristos” (2Cor 4,6).

 

Planeta vizitată

J. B. Phillips a scris o minunată povestire intitulată “Planeta vizitată”, în al doilea capitol al cărții sale “Creștinismul Noului Testament”. Este povestea unui înger cu experiență care îi arată unuia mai tânăr vastele galaxii ale cerului. În timpul acestui tur al universului, îngerul mai mare explică faptul că mica planetă, pe care celălalt o privea ca pe o “minge murdară de tenis”, era “planeta vizitată”. Cu mare pricepere, îngerul mai mare întoarce timpul înapoi și spune: “Acum privește, se va întâmpla ceva pe acea mică minge murdară”. Și deodată a strălucit o lumină puternică. Îngerul mai mic a spus: “Acesta este vizita?” “Da, aceasta este vizita. S-a întâmplat atunci când Fiul Gloriei, marele nostru Prinț, a mers pe pământ pentru a deveni om”. Imediat lumina s-a micșorat și în scurt timp totul s-a întunecat. “Ce s-a întâmplat?”, a întrebat mirat micul înger. Cel mai mare i-a răspuns: “Nu l-au înțeles. L-au respins. Și astfel l-au omorât. Dar privește acum cu atenție”. Dintr-odată a strălucit din nou o lumină, atât de puternică încât micul înger a fost aproape orbit, și a spus: “Ce a fost aceasta?” “Învierea. Vezi, El a înviat din morți, și s-a înălțat la cer. Astfel acum este aici în glorie.”

Îngerul mai mare a tăcut o clipă, și apoi a continuat: “Privește acum cu atenție, micule înger, și vei vedea ceva interesant”. O altă lumină a strălucit. “Aceasta a fost coborârea Spiritului Sfânt la Rusalii”, a spus el. După strălucirea acelei lumini, alte lumini mai mici au început să apară peste tot pe acea mică minge. Îngerul mai mare a spus: “Aceea este Evanghelia dusă de martori în diferite părți ale lumii. Acolo unde oamenii îl primesc pe Prințul nostru ca Mântuitorul lor se aprind lumini”. Îngerul mai mic a întrebat atunci: “Se vor uni toate luminile? Când vor deveni toate o mare lumină?” Îngerul cel mare i-a răspuns: “Nu ne este dat nouă să știm aceasta. Numai Tatăl știe. Însă într-o zi, când Prințul se va reîntoarce pe acea planetă, va deveni toată lumină, pentru totdeauna”.

 

Marele Dătător de lumină

Isus a venit ca o “mare lumină” la aceia care zăceau în întuneric. El a fost – și este – cel mai mare Dătător de lumină al lumii. “În El era viață și viața era lumina oamenilor”.

Poate nici un alt cuvânt nu îl descrie pe Cristos atât de bine ca și cuvântul lumină. A venit ca lumină la aceia care zăceau în întunericul disperării. El aprinde lumânările iubirii, ale bucuriei, ale iertării, ale păcii în viețile oamenilor de astăzi.

Atunci când creștinii merg duminica la biserică, ei aprind o lumânare. Ce este aceasta decât o aducere aminte a faptului că am primit lumina de la Cristos și că, asemenea Lui, și noi trebuie să fim lumânări care să lumineze în viețile oamenilor.

 

Sărbătoarea luminilor

În Biserica primară, Epifania – ziua Botezului lui Cristos – a devenit ziua în care păgânii convertiți la creștinism erau primiți în Biserică prin botez. Fiecare convertit nou botezat ținea o lumânare baptismală în timpul liturgiei. Pe lângă aceasta, creștinii care fuseseră deja botezați își aduceau în această zi lumânările lor baptismale la biserică, pentru a-și reînnoi promisiunile de la botez; pentru a-și reînnoi angajamentul față de Cristos pe care l-au făcut la botez. Așadar, în sărbătoarea Epifaniei, toți cei din adunare țineau în mână o lumină aprinsă. Biserica devenea o mare de lumini. Astfel, această zi a ajuns să fie numită în greacă “ta Fota”, sau Sărbătoarea Luminilor.

 

Lumânarea baptismală

În Biserica primară, lumânarea baptismală era un simbol al faptului că cel botezat l-a primit pe Cristos care este Lumina lumii. Păstrată de către cel botezat, lumânarea era adusă la biserică în zilele de sărbătoare, la aniversarea botezului și pentru liturgia de Paști de la miezul nopții. Dacă persoana se căsătorea, aceeași lumânare se folosea la nuntă. Dacă se făcea preot, bărbatul o aprindea la hirotonirea sa. La sfârșitul vieții, era aprinsă din nou când sufletul pleca să își întâlnească Judecătorul. Lumânarea baptismală îi amintea în mod constant creștinului să trăiască și să moară în lumina lui Cristos.

Lumânarea baptismală poate fi comparată cu lămpile folosite în parabola fecioarelor care așteptau sosirea mirelui în întunericul nopții. Când neofitului i se dădea lumânarea aprinsă, era îndemnat să o păstreze pentru a-l întâlni pe Cristos la a doua sa venire, asemenea fecioarelor înțelepte care și-au păstrat lămpile arzând pentru venirea mirelui. Astfel, lumânarea devine un simbol al perseverenței sufletului botezat până la revenirea lui Cristos. La străvechii greci, alergătorul care câștiga cursa nu era cel care trecea linia de sosire în cel mai scurt timp, ci acela care o trecea într-un timp cât mai scurt și cu lumânarea sa încă aprinsă. Scopul nostru ca și creștini este acela de a trece linia în eternitate cu lumina credinței noastre baptismale strălucind puternic.

 

Lumina a venit

“Iar aceasta este judecata”, scrie Sfântul Ioan, “că Lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât Lumina. Căci faptele lor erau rele” (Ioan 3,19). Omul a încercat să stingă lumina. Însă ea nu s-a stins. Pentru că Dumnezeu Însuși este lumina. Lumina lui strălucește astăzi vestindu-le celor care trăiesc “în latura umbrei morții”: “Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții”.

Isus s-a născut noaptea pentru a ne arăta că atunci când este întuneric în viața noastră, când umblăm în penumbră, când suntem copleșiți de disperare, El va veni ca să fie Lumina noastră, și ne va permite să spunem:

Am auzit glasul lui Isus spunând:

Eu sunt lumina acestei lumi întunecate;

Privește la mine; zorii tăi vor răsări;

Și toate zilele tale vor străluci.

Am privit la Isus, și am găsit

În El Steaua mea, Soarele meu;

Și în acea lumină a vieții voi umbla

Până când zilele călătoriei se vor încheia.

Lumina lui Dumnezeu dată pentru întunericul în care ne aflăm noi acum, în special când suntem la începutul unui nou an, a fost atât de bine exprimată de Louise Raskins:

I-am spus omului care stătea la poarta anului:

Dă-mi o lumină pentru ca să pot păși în siguranță prin necunoscut.

Și el mi-a răspuns: Intră în întuneric și pune-ți mâna în mâna lui Dumnezeu.

Aceasta va fi pentru tine mai bună decât o lumină și mai sigură decât o cărare cunoscută.

 

* * *

 

Despre răutatea păcatului

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

“Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția cerurilor.”
(Matei IV,17)

Isus, după ce a primit botezul pocăinței, de la Ioan, se retrase în pustiu, unde, după un ajun de patruzeci de zile, a fost ispitit de Satana. Deși Mântuitorul este desăvârșit nu numai ca Dumnezeu, ci și ca om, El a permis să fie supus acelei întreite ispite externe, pentru a ne arăta că este om întru toate asemenea nouă, afară de păcat, și pentru ca, prin exemplul pe care El ni l-a dat biruind ispita, să ne dea curaj și tărie în lupta contra ispitelor pe care le avem de înfruntat zi de zi.

După biruința împotriva diavolului, Isus, auzind că Ioan a fost închis de către Irod Antipa, s-a dus în Galileea și, lăsând Nazaretul, a venit în Capernaum, în hotarele lui Zabulon și Neftalim, unde și-a început predicarea cu aceleași cuvinte cu care și-o începuse și Ioan Botezătorul și cu care și-o va începe, mai târziu, Sfântul Apostol Petru: “Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția cerurilor”.

Fără îndoială, nu poate exista mântuire fără pocăință, căci Isus o spune categoric:”Ci de nu vă veți pocăi, toți asemenea veți pieri” (Luca XIII,5).

Cum am mai spus, cuvântul pocăință este împrumutat din limba greacă unde metanoia înseamnă prefacerea, transformarea gândirii, a sufletului, în sens de reînnoire, așa după cum metamorfoză înseamnă prefacerea, schimbarea formei. Pocăința este sinonimă cu convertirea, cu întoarcerea de la păcat la Dumnezeu; adică ea înseamnă a urî ceea ce mai înainte ai iubit, adică păcatul, și a iubi ceea ce mai înainte ai urât, adică virtutea, în ultimă analiză, pe Dumnezeu. Când în adâncul sufletului tău s-a petrecut această prefacere înnoitoare, în tine s-a stabilit împărăția lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu, întreaga Sfântă Treime.

Procesul acestei prefaceri, transfigurări adânci, operate în suflet prin virtutea pocăinței, cuprinde patru momente, patru acte interioare: Întâi, noi, ca păcătoși, examinându-ne în lumina credinței, ne dăm seama că păcatul este un rău, și încă răul cel mai mare, deoarece Îl ofensează pe Dumnezeu, binele nostru suprem; în momentul imediat următor, văzând aceasta, noi urâm păcatul și, fiindcă el a provocat în noi o răsturnare a ordinii prin faptul că am preferat voinței lui Dumnezeu pofta noastră egoistă, în noi se naște un sentiment de durere și părere de rău, care, în momentul imediat următor, ne dispune să luăm o hotărâre fermă de a evita orice prilej care ne-ar putea duce din nou la păcat, precum și să folosim toate mijloacele spre a birui ispitele. În sfârșit, în al patrulea moment, dându-ne seama că păcatul este o nedreptate pricinuită lui Dumnezeu prin faptul că, nesupunându-ne voinței Sale preasfinte, l-am despuiat de slava externă pe care i-o datorăm, ne hotărâm s-o reparăm și s-o ispășim prin rugăciuni și fapte bune.

Și, acum, după ce am analizat virtutea pocăinței, vom considera, în lumina credinței, în partea a doua a meditației, răutatea păcatului, deoarece de ideea ce ne-o facem despre păcat depinde nu numai părerea de rău, ci și propunerea de îndreptare, precum și repararea și ispășirea din partea noastră. În acest scop, vom încerca să vedem: ce gândește Dumnezeu despre păcatul de moarte și ce este în sine păcatul de moarte.

Ce gândește Dumnezeu despre păcatul de moarte ne-o arată felul cum a pedepsit El păcatul în îngeri, în primii oameni și în Însuși Fiul Său preaiubit, cel fără de păcat.

Pentru un singur păcat, acela al trufiei, Dumnezeu izgonește pe îngeri din cer în iad, unde sunt separați de El și osândiți pentru veșnicie. Dacă El, care este preadrept și, în același timp, preamilostiv, a trebuit să aplice o sentință atât de aspră, înseamnă că păcatul este de o răutate infinită. Sau ar putea, oare, presupune cineva că Dumnezeu nu a iubit aceste ființe pur spirituale, cele mai asemănătoare ființei Sale preasfinte?

Dar în primii oameni, cum a pedepsit păcatul? O, ce monstruos poate fi păcatul, dacă Creatorul, după ce l-a copleșit pe om cu toate darurile firești și suprafirești, după ce l-a înfiat insuflându-i viață divină și destinându-l astfel la o viață nemuritoare în împărtășire cu El în Cer, s-a văzut nevoit să-și calce pe inima Sa de Părinte , infinit de miloasă, și, pentru un singur gest de nesupunere, să-l despoaie de toată zestrea hărăzită cu atâta generozitate, lăsându-l pradă suferinței și morții!

Dar păcatul în toată atrocitatea lui apare abia pe lemnul Crucii, în persoana răstignită a Fiului lui Dumnezeu. Fiindcă de bunăvoie a luat asupra Sa păcatele omenirii ca să le ispășească și, astfel, să-l împace pe om cu Tatăl ceresc, Isus trebuie să moară, și, până la această supremă Jertfă, să îndure treizeci și trei de ani de privațiuni și suferințe fizice și morale. Dacă vrem să știm ce este păcatul în ochii lui Dumnezeu, să-L urmăm pe Mântuitorul pas cu pas, de la iesle până sus pe Calvar. Îl vedem în viața ascunsă din Nazaret, deprinzând smerenia și ascultarea cea mai desăvârșită, suportând săracia, truda și alergarea de fiecare zi; Îl vedem, în viața de evanghelizare, îndurând ura, disprețul, batjocora, calomniile din partea dușmanilor și neînțelegerea din partea prietenilor; Îl vedem, în patima Sa, suportând să fie trădat din partea unui prieten pe care-l hrănise cu propriul sânge; Îl vedem în agonia fizică și spirituală din Grădina Măslinilor și, în fine , după un proces calomnios și criminal, primind pedeapsa cea mai rușinoasă: moartea prin crucificare, între doi tâlhari, părăsit până și de Tatăl; toate acestea pentru păcatele noastre. Iată cum vede Dumnezeu păcatul de moarte.

Să încercăm acum să privim păcatul în sine.

Fiind Dumnezeu Creatorul și deci Stăpânul nostru absolut, Lui îi datorăm tot ce avem și ce suntem, deci supunere necondiționată, totală. Or, când îmi satisfac imboldurile firii împotriva ordinii stabilite de Creatorul și Stăpânul meu, eu resping autoritatea Lui, mă revolt contra voinței Sale preasfinte, deși bine știu că în această voință se află nu numai slava Lui, ci și fericirea mea. Deci păcatul este, mai întâi, o revoltă contra lui Dumnezeu.

Dar, deoarece Dumnezeu este nu numai Creatorul și Stăpânul meu, ci și scopul meu ultim, eu trebuie să tind spre El cu toate facultățile, cu ființa mea întreagă. Să-L cunosc, să-L iubesc slujindu-L în starea socială în care m-a pus El, astfel încât în viața mea să se oglindească desăvârșirile Lui, descoperite mie prin cuvântul și viața lui Isus, astfel încât, cine-mi vede faptele să-L preamărească pe Dumnezeu. Or, când, prin tot ce gândesc, vorbesc și fac, în loc să tind spre Dumnezeu, eu mă am în vedere pe mine însumi cu capriciile, pornirile mele pe care mi le satisfac în mod dezordonat, contra voinței Lui, eu comit un act de nedreptate, punându-mă pe mine ca scop ultim în locul lui Dumnezeu, satisfăcându-mi eul meu, nu pe Dumnezeu; astfel, punând creatura în locul Creatorului, comit o idolatrie.

Dar Dumnezeu mai este și Părintele nostru, care se îngrijește de cele de lipsă spre a ne atinge destinul nostru vremelnic și cel veșnic. Or, prin păcatul de moarte, noi săvârșim cea mai crasă nerecunoștință, pentru că, în loc ca simțurile, sentimentele, mintea, voința și toate darurile primite de la Dumnezeu să le folosim în scopul pentru care ne-au fost dăruite, adică spre slava Lui și spre mântuirea noastră, noi le folosim împotriva Lui, ofensându-L, pe El, Binefăcătorul nostru suprem.

În sfârșit, Dumnezeu, prin Fiul Său, este nu numai Creatorul, Stăpânul, scopul nostru ultim și Părintele nostru, ci și Răscumpărătorul și Mântuitorul nostru. Și, privit sub acest unghi, păcatul de moarte este un deicid, o ucidere a lui Dumnezeu, căci ce altceva a fost pricina morții Lui, dacă nu păcatul? Acolo pe lemnul Crucii au fost prezente și păcatele mele. Și eu am partea mea de contribuție la schingiuirile și moartea Mântuitorului. Și eu I-am dat, poate nu o dată, sărutul trădării; și eu am fost prezent în gloata care striga: “Răstignește-L! ” “Răstignește-L!”, preferând eliberarea tâlharului Baraba, în locul aceleia a lui Isus; și eu L-am biciuit când m-am complăcut în dezmierdările simțurilor; și eu I-am apăsat pe cap cununa de spini când m-am complăcut în gânduri de trufie, dispreț și necurăție; și eu I-am pus pe umeri crucea; și eu L-am pironit pe ea când am refuzat să sufăr, mai bucuros decât să mă lepăd de Dumnezeu prin păcat.

Da, toate păcatele mele au fost prezente în Spiritul și Inima Mântuitorului meu, în orele Patimilor, și, pentru fiecare în parte, El a suferit în locul meu.

În fața acestei realități dramatice, mă mai pot îndoi încă, pe de o parte, de nemărginita răutate și mostruozitate a păcatului, iar, pe de alta, de infinita iubire cu care m-a iubit Dumnezeu, dându-Se pe Sine pentru mine, în locul meu? “Tantum me amasti, ut Te odisse videaris”. Atât de mult m-ai iubit, Doamne, încât se pare că Te-ai urât pe Tine însuți”.

Ura față de păcat și iubirea față de Iubirea răstignită pentru noi, unul fiecare, să ne fie dominanta întregii vieți. Ele să ne călăuzească în tot ce gândim, dorim și facem. Să privim păcatul cu ochii Răstignitului și să-l urâm cu Inima Lui, iar pe El să-L iubim cu iubirea cu care El ne-a iubit, fiind gata să murim bucuros, decât să-L răstignim din nou. “Potius mori uam foedari.” (Mai bine să mor decât să mă pângăresc). Pentru că cine este nerecunoscător pentru creare merită iadul, dar cine este nerecunoscător pentru cea de a doua creare, pentru răscumpărare, merită un al doilea iad. Amin.

 

* * *

 

Despre propovăduirea cuvîntului lui Dumneze

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

De atunci a început Iisus a propovădui și a zice: Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerurilor (Matei 4, 17)

Iubiți credincioși,

Una din învățăturile Sfintei Evanghelii din Duminica de azi spune: De atunci a început Iisus a propovădui și a zice: Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor (Matei 4, 17). Același cuvînt l-a spus și Sfîntul Ioan Botezătorul cînd a început să propovăduiască în pustiul Iordanului: Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor (Matei 3, 2). Același cuvînt au primit și Sfinții Apostoli, cînd au fost trimiși să propovăduiască Evanghelia, că le-a zis lor: Și mergînd, propovăduiți, zicînd: S-a apropiat Împărăția Cerurilor (Matei 10, 7).

Dumnezeiasca Evanghelie de azi zice: De atunci a început Iisus a propovădui… (Matei 4, 17). Dar ce înseamnă “de atunci”? Adică de cînd a fost prins și pus la închisoare Sfîntul și marele Prooroc Ioan Botezătorul. Acest adevăr îl arată Sfînta Evanghelie de azi, zicînd: Și Iisus, auzind că Ioan a fost pus în temniță, a plecat în Galileea (Matei 4, 12). Dar oare Mîntuitorul a plecat de frică în Galileea? Nicidecum. Ci s-a dus în Galileea ca să înceapă a propovădui Evanghelia de acolo, după profeția proorocului Isaia care zice: Pămîntul lui Zabulon și pămîntul lui Neftali, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul ce stătea în întuneric a văzut lumina mare. Și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a strălucit (Isaia 9, 1; Matei 4, 15-16).

Iată, deci, care a fost pricina venirii Mîntuitorului în Galileea: predicarea Evangheliei și luminarea celor ce zăceau în întuneric. Căci propovăduirea cuvîntului lui Dumnezeu în lume aduce adevărata lumină în inimile oamenilor credincioși care nu numai că aud cuvîntul, ci îl și împlinesc cu fapta, după cuvîntul Mîntuitorului, care zice: Fericiți cei ce aud cuvîntul lui Dumnezeu și îl păzesc pe dînsul (Luca 11, 28). Cuvîntul lui Dumnezeu aduce mare fericire celor ce îl ascultă și îl pun în practică. Altfel, cuvîntul Evangheliei ne aduce osîndă în loc de mîntuire.

Dar, frații mei creștini, cine sînt datori să predice cuvîntul lui Dumnezeu în Biserica ortodoxă? Numai slujitorii Bisericii, adică episcopii, preoții și diaconii hirotoniți canonic au puterea și dreptul să predice Evanghelia lui Hristos. Mirenii, în cazuri speciale, pot deveni misionari, ca ajutori ai clericilor, numai cu binecuvîntarea ierarhilor respectivi. Așadar, nimeni din clerici și laici nu pot predica cuvîntul lui Dumnezeu dacă nu vor fi trimiși la această misiune cu aprobarea Bisericii. Marele Apostol Pavel adeverește acest lucru, zicînd: Cum vor propovădui de nu vor fi trimiși (Romani 10, 15). Numai sectele rupte de Biserică au căzut cu totul în extrema opusă, dînd totală libertate laicilor să predice cuvîntul lui Dumnezeu fără a fi trimiși și să explice Sfînta Scriptură după mintea lor. De aceea, astăzi, lumea s-a umplut de erezii și secte căci toate acestea predică cuvîntul Sfintei Scripturi, nu după înțelesul cel adevărat explicat de Sfinții Părinți, ci după mințile lor rătăcite, stăpînite de mîndrie.

Nu putem tăgădui că au fost în Biserică și misionari laici, în primele secole, care au predicat cuvîntul lui Dumnezeu și care nu au fost nici preoți, nici episcopi. Așa au fost marii misionari și apologeți creștini, oameni învățați care au apărat cauza creștinismului în fața împăraților și filosofilor păgîni, din secolele II-III, începînd cu Țuadrat, pe care Eusebiu, istoricul bisericesc, îl numește “părintele apologeticei”, între anii 125-126. Apoi a fost Aristide de Atena, între anii 125-130. Apoi Ariston de Pella, cel mai vechi apărător în scris al creștinismului contra iudeilor, pe la 134-135. Alți apologeți de mare renume au fost: Sfîntul Iustin Martirul și Filosoful (anii 140-170); Tațian Asirianul, către anul 170; filosoful Hermia, care a trăit la mijlocul secolului al II-lea; Atenagora, filosoful creștin din Atena (170); Minucius Felix la începutul secolului al III-lea; Tertulian din Cartagina, între anii 160-240, și alții. Toți acești mari apologeți creștini și misionari de mare seamă ai Bisericii lui Hristos au fost mireni, dar fiind foarte învățați au contribuit mult la propovăduirea Evangheliei și la apărarea dreptei credințe apostolice.

Așadar, frații mei, vedem că încă de la început Biserica lui Hristos a avut și misionari laici care au predicat cuvîntul lui Dumnezeu înaintea împăraților și a filosofilor și au apărat creștinismul cu prețul vieții lor, cum a fost Sfîntul Iustin Martirul și Filosoful. Însă aceștia au fost foarte bine orientați în adevărul dreptei credințe și de aceea au adus mare folos Bisericii lui Hristos prin învățăturile lor cele luminate și pătrunse de lumina adevărului.

Care erau condițiile principale ce se cereau misionarilor laici care apărau dreapta credință? Prima condiție a misionarilor laici în Biserica dreptmăritoare era ca cel trimis să predice cuvîntul lui Dumnezeu să fie un creștin verificat, evlavios, cu viața curată și să cunoască bine dogmele credinței Ortodoxe, deoarece dogmele sînt orientate după Sfînta și dumnezeiasca Scriptură și după Sfînta Tradiție a Bisericii lui Hristos.

Apoi, să cunoască bine Sfintele Canoane apostolești, ale celor șapte Sinoade Ecumenice și cele ale Sfinților Părinți, deoarece Sfintele Canoane sînt norme ce rînduiesc și reglementează viața Bisericii ca organism special ce conduce pe credincioși pe calea mîntuirii. Apoi, cei ce predicau cuvîntul lui Dumnezeu dintre creștinii mireni erau întotdeauna sub ascultarea Bisericii, fiind trimiși, controlați și subordonați ierarhilor în eparhia cărora acționau. Fără respectarea acestor condiții principale și obligatorii, misionarii laici care lucrau în afara Bisericii de multe ori contribuiau la crearea de secte și eresuri, dezbinînd unitatea apostolică a Bisericii lui Hristos.

Datoria principală a propovăduirii Evangheliei lui Hristos cade însă în sarcina păstorilor Bisericii, adică a episcopilor și a preoților. Mai puțin în sarcina diaconilor și a călugărilor care ajută și ei la propovăduirea cuvîntului, însă în chip secundar. Primul care a propovăduit Sfînta Evanghelie în lume a fost Însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Tocmai de aceea a venit pe pămînt și se cheamă Cuvînt, căci a vestit tuturor oamenilor prin cuvînt Evanghelia mîntuirii, a întemeiat Biserica și cele șapte Taine, și și-a dat viața pe Cruce ca să răscumpere lumea din robia morții, a necredinței și a osîndei. Apoi, înălțîndu-Se la cer de-a dreapta Tatălui, a încredințat datoria propovăduirii Cuvîntului lui Dumnezeu celor doisprezece Apostoli mari și celor șaptezeci de apostoli, numiți mici, cărora le-a poruncit, zicînd: Mergînd, învățați toate neamurile, botezîndu-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh, învățîndu-le să păzească toate cîte v-am poruncit vouă... (Matei 28, 19-20).

Apostolii sînt cei dintîi propovăduitori ai cuvîntului lui Dumnezeu în Legea Harului. Ei au hirotonit primii preoți și episcopi, pe care i-au rînduit peste tot să păstorească turma lui Hristos. Iar prin episcopi, harul s-a transmis prin rugăciune și punerea mîinilor, pînă astăzi și cît va fi lumea.

Iubiți credincioși,

În Biserica lui Hristos preoții propovăduiesc cel mai mult cuvîntul lui Dumnezeu pentru că sînt toată viața în mijlocul credincioșilor. Ei sînt martorii vieții noastre de la naștere și pînă la moarte. Ei sînt părinții duhovnicești ai satelor și parohiilor noastre. De felul cum preoții de parohie își îndeplinesc misiunea lor apostolică, de felul cum stăpînesc sfintele slujbe, în frunte cu Sfînta Liturghie, și de felul cum propovăduiesc cuvîntul Sfintei Evanghelii și, mai ales, cum își duc viața în marea familie a credincioșilor noștri ortodocși, depinde mîntuirea lor și a păstoriților lor.

În marea lor misiune evanghelică, propovăduirea cuvîntului lui Dumnezeu are un rol foarte mare. Un preot bun trebuie să fie și un predicator bun, știind că prin predică vie, caldă, plină de har și lumină preotul poate transforma total parohia și masa enoriașilor săi. Dar pentru ca predica sa să poată ajunge la inima credincioșilor și să aibă puterea Duhului Sfînt de a transforma sufletul și a-l întoarce la pocăință, preotul trebuie să îndeplinească cîteva condiții duhovnicești absolut obligatorii.

Prima și cea mai importantă condiție care încununează activitatea pastorală a preotului este viața morală exemplară a lui și a familiei sale. Fără o viață curată, model, a preotului, predica sa nu va reuși să ajungă la inima credincioșilor, nici nu va putea cîștiga multe suflete pentru Împărăția Cerurilor.

A doua condiție obligatorie unui preot și predicator bun este sfînta rugăciune. Preotul trebuie să fie un om de rugăciune, să iubească mai mult ca orice Biserica, sfintele slujbe, Sfînta Liturghie, cîntarea în comun a credincioșilor. Rugăciunea stăruitoare a preotului unită cu a credincioșilor săi, îi sporește credința și dragostea pentru Dumnezeu și oameni, îl face mai înțelept în gîndire și predică, îi deschide inima pentru milostenie și îi dă multă putere și har în predică. Un preot care se roagă mult este un preot cu har în toate și un bun predicator al cuvîntului lui Dumnezeu.

A treia condiție principală a unui bun preot și predicator este necesitatea cunoașterii profunde a Sfintei Scripturi, a Sfinților Părinți, a învățăturii de credință ortodoxă și a Canoanelor Bisericii. Un păstor bun trebuie să fie și un teolog bun și un apărător al dreptei credințe în fața prozelitismului sectar. Fără cunoașterea dreptei credințe, preotul nu poate fi predicator și apologet.

Cine nu știe că un preot bun transformă sufletește pe credincioșii săi, prin slujbe frumoase, prin catehizare stăruitoare și prin predici bune și pline de căldură duhovnicească? Cine nu știe că predica bună umple bisericile și mînăstirile de credincioși, apără și sporește dreapta credință, risipește prozelitismul sectar și întoarce la pocăință multe suflete? Iar bisericile fără slujbe frumoase și fără predici pline de duh și putere se golesc de credincioși și nu pot vîna suflete pentru Hristos.

Sau cine nu știe cît de mult ajută și mînăstirile noastre prin slujbele lor atît de înălțătoare, prin predică și prin duhovnicii lor, la întărirea credinței ortodoxe și la creșterea evlaviei în satele și orașele noastre? Pelerinajele locale pe la mînăstiri, în sărbători, în posturi și mai ales la hramuri, sînt o dovadă destul de grăitoare. În felul acesta mînăstirile și duhovnicii lor colaborează cu preoții de la sate și orașe la propovăduirea cuvîntului lui Dumnezeu, la mărturisirea credinței ortodoxe și la mîntuirea bunilor noștri credincioși.

Cu Duminica de astăzi se încheie marile praznice ale Nașterii și Botezului Domnului. Am încheiat cu pace încă un an din viața noastră și am început un nou an, pentru care mulțumim lui Dumnezeu de toate darurile Sale și cerem să ne întărească cu har, cu milă și binecuvîntare ca să trecem întreaga viață cu pocăință și fapte bune pe calea mîntuirii.

Am vorbit azi despre datoria preotului de a propovădui cuvîntul lui Dumnezeu și condițiile principale care îl ajută să fie un preot vrednic și un bun predicator.

Cunoaștem cîți preoți buni și predicatori vestiți sînt în parohiile noastre din Moldova, Transilvania și din alte părți ale țării. Însă și credincioșii sînt datori să-i ajute pe preoți, să-i asculte, să se roage pentru ei și să nu-i judece, că mare păcat fac credincioșii care gîndesc și vorbesc de rău pe slujitorii lui Dumnezeu și pe părinții lor sufletești. Oare nu preoții vă botează, vă cunună și vă înmormîntează? Oare nu preoții vă spovedesc și vă unesc cu Hristos prin Sfînta Împărtășanie? Oare nu săvîrșesc ei Sfînta Liturghie în fiecare Biserică și se roagă lui Dumnezeu pentru pacea, sănătatea, iertarea și mîntuirea sufletelor celor vii și a celor adormiți? Oare nu ei învață dreapta credință pe credincioși?

Deci să nu-i judecăm, ci mai degrabă să-i ajutăm în misiunea preoțească și să ne rugăm mult pentru ei. Este foarte bine și necesar ca fiecare preot să aibă și un mic grup de mireni credincioși, cunoscători ai Sfintei Scripturi și credinței ortodoxe. Ei îl ajută mult pe preot în desfășurarea activităților sale misionare, la combaterea și îngrădirea prozelitismului sectar, la vizitarea și ajutorarea credincioșilor bătrîni, orfani, bolnavi și a celor slabi în credință; la înfrumusețarea slujbelor și înnoirea sfintelor noastre biserici.

Și acum, frații mei, să ascultăm cuvîntul Domnului cît mai avem timp de pocăință. Iată Hristos Mîntuitorul nostru a început să predice Evanghelia în Galileea. Sfîntul Ioan Botezătorul propovăduiește pocăința în pustiul Iordanului; Sfinții toți ne vorbesc de Dumnezeu în scrierile lor; preoții, călugării și ierarhii Bisericii ne învață calea mîntuirii și apără ortodoxia din amvoanele bisericilor. Fiul lui Dumnezeu se jertfește zilnic pe Sfintele altare în timpul Sfintei Liturghii, iar Domnul ne cheamă acum la început de an la o viață nouă în Hristos, zicînd: Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor! Deci să ne deșteptăm, să venim și să ne pocăim, ca să trăim cu Hristos în veci. Amin.

 

* * *

 

Duminica după Botezul Domnului

Autor: Diverși alți autori
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

După ce a fost botezat, primele cuvinte pe care le-a rostit Cristos au fost: “Pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor”. De ce? Deoarece după ce am fost botezați, suntem în continuare ispitiți și singurul mod de a pune capăt ispitei este acela de a ne pocăi. Ce înseamnă însă mai exact aceste cuvinte? Ce este pocăința? Ce este Împărăția Cerurilor?

Pentru a înțelege semnificația cuvântului pocăință, trebuie să înțelegem întâi natura opusului pocăinței, motivația pentru pocăință – păcatul. Păcatul vine la noi în trei etape. Mai întâi, avem un gând, o ispită de a face răul. În al doilea rând, întreținem acest gând și ne imaginăm atracțiile lui până când devine irezistibil. În al treilea rând, acționăm potrivit acelui gând pe care l-am întreținut. Acestea sunt cele trei stadii ale păcatului.

Pocăința are de asemenea trei stadii. În primul rând, ne mustră conștiința, ne vine gândul că ceea ce am făcut este rău. În al doilea rând, întreținem acest gând și îl dezvoltăm până când acțiunea devine irezistibilă. În al treilea rând, acționăm. Acestea sunt cele trei stadii ale pocăinței. Așadar pocăința nu este doar o idee, un gând, este mai presus de toate o acțiune. Pocăința este o schimbare a gândirii care duce la o schimbare practică și vizibilă în viața noastră.

Da, este adevărat, adesea se pare că venim la spovadă cu aceleași păcate ca înainte. Da, este adevărat, adesea se pare că nu facem nici un progres, că deși am greșit din nou, nu vărsăm nici o lacrimă, nu avem o căință profundă care să ne facă să ne schimbăm viața. Cu toate acestea, nu înseamnă că trebuie să ne pierdem speranța, să cădem în disperare. Aceasta ar însemna să cădem într-o altă ispită a diavolului: a crede că suntem incapabili să ne pocăim și că toate eforturile noastre sunt zadarnice. Faptul simplu de a veni la spovadă mărturisind că suntem slabi, că am greșit din nou, că pocăința noastră nu este destul de profundă, este în sine un act de căință. Mai mult, prin pocăință continuă și prin hotărârea de a ne pocăi, în final vom ajunge la o căință profundă și la lacrimi.

Dacă aceasta este pocăința, ce este atunci Împărăția Cerurilor? În primul rând, Împărăția Cerurilor a fost Cristos Însuși care le-a spus aceste cuvinte oamenilor din acele timpuri, în fața cărora a stat. Împărăția Cerurilor se apropiase cu adevărat, pentru că El stătea înaintea lor. În al doilea rând, Împărăția Cerurilor este aproape și într-un alt sens și stă înaintea noastră aici și acum. Împărăția Cerurilor este aici și acum, dar acceptarea lui Cristos și a Sfințeniei, Milostivirii și Harului Său depinde de disponibilitatea noastră. Chiar în acest moment fiecare dintre noi poate de fapt să îl întâlnească pe Dumnezeu și să intre în bucuria Lui eternă, dar doar dacă dorim să facem acest lucru prin pocăință profundă. Bucuria Împărăției Cerurilor, pur și simplu starea de satisfacție alături de Dumnezeu, bunăstarea noastră sunt deschise pentru toți cei care doresc să îl accepte pe Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu.

Da, este adevărat că bunăstarea noastră depinde într-o anumită măsură de faptul de a avea sau nu un loc de muncă, un acoperiș deasupra capului, suficienți bani pentru traiul nostru. Dar nici unul dintre aceste lucruri nu este absolut esențial, deoarece există oameni care au toate acestea dar sunt nefericiți, nu au Împărăția Cerurilor. Și mai există oameni care nu au nimic din toate acestea și totuși sunt fericiți, ei au Împărăția Cerurilor.

Mă gândesc la starurile din cinematografie care se căsătoresc și apoi divorțează, se recăsătoresc și apoi iarăși divorțează, și fac aceasta de șase sau șapte ori, și de fiecare dată dau vina pe ceilalți pentru divorț. De fapt starurile poartă problema în ei înșiși, în egoismul lor și în împietrirea inimii lor. Mă gândesc la cineva care trece dintr-o țară în alta și de la o slujbă la alta, dând vina pe ceilalți pentru fiecare nouă plecare. De fapt problema o duce în geamantan, problema constă în instabilitatea persoanei, în incapacitatea ei de a se înțelege cu ceilalți, și nu în circumstanțele exterioare.

Mă gândesc și la o veche poveste din folclor despre fericire, care spune că era odată un rege foarte trist. Sfătuitorii lui i-au spus că ar trebui să își trimită slujitorii să găsească pe cineva pe deplin fericit, să îi ia cămașa și să o poarte el însuși. Atunci regele ar fi pe deplin fericit. Astfel acesta și-a trimis slujitorii și au căutat de-a lungul și de-a latul împărăției. În final, unul dintre slujitorii regali a găsit un om pe deplin fericit. S-a întors la rege cu vestea cea bună. Regele a întrebat nerăbdător: “Dar unde este atunci cămașa omului?” “Din păcate”, a răspuns slujitorul, “acest om pe deplin fericit era atât de sărac încât nu avea nici o cămașă”.

Cu alte cuvinte, prezența Împărăției lui Dumnezeu depinde în final nu de circumstanțele exterioare ci de noi înșine, de dispozițiile noastre interioare, de capacitatea noastră de a ne pocăi. Într-adevăr, Împărăția Cerurilor este aproape doar dacă ne pocăim. Fie ca Dumnezeu să ne dea dorința pentru această pocăință.

(Orthodox Sermons)

 

* * *

 

Cuvânt la Duminica după Botezul Domnului

Autor: Sf. Ioan Gură de Aur
Copyright: Editura Bunavestire

„Este mai mic decât toate semințele, iar dacă crește,
este mai mare decât toate buruienele” (Matei 13, 32)

Hristos zice că ceea ce se întâmplă cu grăuntele de muștar, se întâmplă și cu propovăduirea Evangheliei. Ucenicii Lui erau cei mai slabi dintre toți, cei mai mici dintre toți, dar, totuși, lucrând în ei o putere mare, Evanghelia s-a propovăduit în toată lumea.

La pilda grăuntelui de muștar, Domnul adaugă încă și pe cea a aluatului, pe care l-a luat femeia și l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce a dospit. Adică, precum aluatul dospește o cantitate mare de făină, așa Apostolii, zice El, vor întoarce toată lumea.

Și vezi înțelepciunea Lui! El alege pilde de la fire spre a arăta că, precum acelea se fac, adică creșterea grăuntelui de muștar și dospirea întregii frământături, tot așa va fi și cu propovăduirea Evangheliei la toată lumea. Nici unul dintre Apostoli nu putea să-I stea împotrivă și să-I zică: „Ce vom putea noi, doisprezece, aruncându-ne într-o așa mare mulțime?”. Hristos le spune că tocmai prin aceea puterea lor va străluci mai mult, că ei, amestecându-se cu o mulțime așa de mare, nu se vor nimici. Precum aluatul dospește frământătura atunci când se apropie de făină, și nu numai că se apropie, ci se și amestecă cu ea, așa și voi, atunci veți birui pe vrăjmașii voștri, când vă veți amesteca și vă veți topi cu dânșii [adică: îi veți ierta și îi veți iubi].

Și precum aluatul, deși se ascunde în făină, nu piere acolo, ci în curând face totul asemenea lui, în același chip va fi și cu propovăduirea Evangheliei. „Așadar nu vă temeți – voiește să zică Hristos -, căci Eu, deși v-am spus mai înainte că veți trece prin multe necazuri, totuși veți birui și veți străluci”.

Nu te mira că Domnul, vorbind despre împărăția cerului, a întrebuințat pilda grăuntelui de muștar și a aluatului, căci El vorbea către oameni neînvățați, care prin acest chip de învățătură se înțelepțeau.

Iar cei necredincioși trebuie să recunoască acum puterea lui Hristos, văzând că, în adevăr, așa s-a făcut, precum El a spus. Ei trebuie să-L cinstească pentru două pricini: Pentru că a spus mai înainte, și a împlinit El însuși.

Încă și astăzi amestecă pe adevărații Săi ucenici în mulțimea cea mare a lumii, pentru ca aceștia să împartășească și altora cunoștințele lor cele mai bune.

Nu vă tânguiți că numărul vostru este prea mic, căci puterea cuvintelor cucernice este mare, iar ceea ce o dată a dospit va sluji iarăși de aluat pentru alții. Și precum scânteia, aprinzând lemnul, îndată se face o flacără mare, și prin aceasta aprinde și altele, așa se întâmplă și cu vorba cea cucernică, sau predica.

Dar pentru ce Hristos n-a întrebuințat pilda focului, ci a aluatului? Focul nu lucrează totul prin sine, ci prin mijlocirea lemnului aprins; aici, însă, aluatul lucrează totul prin sine. Iar dacă doisprezece bărbați au învățat toată lumea, gândește ce mare vinovăție avem noi, credincioșii, care, fiind așa de mulți, nu putem aduce la calea cea dreaptă pe ceilalți, pe cei necredincioși, care stau încă afară. Și noi putem fi aluat pentru mii de oameni.

Dar vei zice tu: „Aceia erau Apostoli!”. Și apoi, ce? Oare, ei nu erau de aceeași fire ca și tine? Nu petreceau și ei în cetăți? Nu mâncau și ei ca noi? Nu lucrau și ei cu mâinile lor? Oare, ei erau îngeri și au fost pogorâți din cer?

Dar zici tu: „Ei puteau săvârși minuni!”. Dar nu minunile i-au făcut pe dânșii așa de vrednici de mirare! Și până când ne vom sluji de minunile lor, spre a acoperi propria noastră ușurătate a minții? Iată, sunt o mulțime de sfinți care n-au strălucit prin minuni. Dimpotrivă, sunt unii care izgoneau pe demoni, dar au căzut în păcat și nu au fost cinstiți, ci, dimpotrivă, au fost pedepsiți.

Dar, oare, ce lucruri atât de mari au făcut Apostolii? Au nesocotit toate comorile pământești, n-au căutat slavă și s-au lepădat de toate cele vremelnice. Dacă n-ar fi făcut acestea, ci ar fi fost robi ai poftelor, atunci chiar de ar fi sculat mii de morți, totuși nimic nu ar fi folosit. Mai mult, ar fi fost socotiți ca niște amăgitori. Viața cea dreaptă este cea care strălucește peste toate și atrage harul Sfântului Duh.

Ce minuni a săvârșit Ioan Botezătorul de a câștigat atâtea cetăți? Cum că el n-a săvârșit nici o minune, ne spune Evanghelistul Ioan în cuvintele: „Și mulți veneau la El și ziceau: Ioan nu a făcut nici o minune, dar toate câte a zis Ioan pentru Acesta au fost adevărate” (Ioan 10, 41).

Și prin ce, oare, Ilie se făcuse vrednic de mirare? Negreșit, prin îndrăzneala lui înaintea împăratului; negreșit, prin râvna lui pentru Dumnezeu; negreșit, prin sărăcia lui, prin cojocul lui, prin peștera lui, căci el, după aceea, a făcut minuni.

Și pentru care minune s-a uimit diavolul de Iov? Acesta n-a arătat nici o minune, ci o viață strălucită de fapta bună și o răbdare mai tare decât oțelul.

Ce morți au înviat, oare, Avraam, Isaac și Iacob? Ce leproși au curățit? Ba încă minunile par a vătăma, dacă nu sunt unite cu privegherea și cu smerenia.

Și când Hristos a dat povățuiri ucenicilor Săi, nu le-a zis: „Faceți minuni, ca să le vadă oamenii”, ci le-a zis: „Așa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă ei faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16). Încă și lui Petru, El nu i-a zis: „De Mă iubești, fă minuni”, ci: „Paște oile Mele” (Ioan 21, 15). Și pentru ce, Hristos, cu deosebire, îl alese pe dânsul, pe Iacov și pe Ioan? Poate pentru minunile lor? O, nu! Toți Apostolii curățau leproși, înviau morți, și toți dobândiseră de la Dânsul aceeași putere. Așadar, pentru ce acești trei erau deosebiți? Pentru iscusința sufletului lor.

Vezi că mai mult decât toate este de trebuință viața îmbunătățită și dovada prin fapte, căci: „Din roadele lor îi veți cunoaște pe dânșii” (Matei 7, 16).

Dacă te-ar lăsa cineva să alegi: sau morți să înviezi în numele lui Iisus, sau să mori pentru numele Lui, tu ce ai alege? Negreșit aceasta din urmă, căci este o faptă mântuitoare, iar cealaltă este doar o minune. Și dacă cineva te-ar lăsa să alegi între puterea de a preface fânul în aur și puterea de a socoti toate bogățiile ca pe fân, nu ai alege, oare, pe aceasta din urmă? Negreșit, numai aceasta ar câștiga pe oameni. Dacă ei te-ar vedea făcând aur din fân, ar crește numai lăcomia lor de avere, și toți ar vrea să învețe acel meșteșug, ca Simon Magul (Fapte 8, 19); iar dacă te-ar vedea disprețuind bogățiile, repede s-ar slobozi și ei de boala lăcomiei lor.

Vezi că viețuirea valorează mult și este un propovăduitor vorbăreț? Când zic viețuirea, nu înțeleg că cineva trebuie să trăiască în sac și în cenușă, ci înțeleg nesocotirea comorilor pământești, iubirea aproapelui, milostenia, hrănirea celor flămânzi, biruirea mâniei, lepădarea de slava deșartă, alungarea pizmei. Hristos zice lămurit: „Învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima” (Matei 11, 29).

Așadar, dacă tu vrei să te asemeni Apostolilor, nimic nu te oprește. Nu ai nevoie de darul minunilor. Dacă ai nimicit păcatul din tine, dacă ai sfărâmat puterea satanei, ai călcat pe capul lui, ai slăbit puterea lui, i-ai împrăștiat oastea, atunci ai săvârșit cea mai mare minune. Prin aceasta s-au făcut mari și Apostolii, precum spune Petru: „Noi am lăsat toate, și am urmat Ție” (Matei 19, 27). Întru aceasta să urmăm și noi lor, să ne lepădăm de cele vremelnice, să ne dăruim lui Hristos, pentru ca noi, împreună cu Apostolii, să ne facem părtași vieții veșnice, prin harul și bunătatea lui Iisus Hristos, Căruia se cuvine slava, în vecii vecilor. Amin.

din “Predici la duminici și sărbători”
Sf Ioan Gură de Aur, Editura Bunavestire – Bacău
www.ioanguradeaur.ro/predici-la-duminici-si-sarbatori/

 

* * *

 

Lumină în întuneric

Autor: pr. Leonardo Sapienza
Traducere: Mons. Angelo-Narcis Pop
Copyright: L`Osservatore Romano

Ar putea să pară momentul greșit, dar Isus începe să predice tocmai când Ioan Botezătorul fusese arestat. Conducătorii se gândeau că au făcut să tacă, că au neutralizat o voce supărătoare; dar iată că o altă voce reîncepe. Unul a fost ucis, și un altul începe să vorbească mai puternic. Noroc că imitându-l pe Cristos, există mereu cineva care în ciuda tentativelor de descurajarea oricărei inițiative, nu se lasă înfricoșat, chiar dacă știe că îl va ajunge aceiași soartă cu a Învățătorului. Stagiunea martirilor nu s-a sfârșit. În 2002, 26 de preoți, seminariști, religioși, călugărițe, laici cateheți au fost uciși datorită credinței. În 2003 au fost 29, între care chiar și Nunțiul Apostolic din Burundi, iar în 2004 cifra a crescut la 33.

Ar putea părea locul greșit. Isus nu începe să predice la Ierusalim, centru religios al evreilor. Ci pornește tocmai de la periferie, ba mai mult din locul cel mai disprețuit: Zabulon și Neftali, “Galilea neamurilor“. O regiune cu riscuri, unde era conglomerație de popoare, rase, religii, culturi diferite.

Lumina nu merge să caute lumină, ci caută întunericul. Unde există boală, moarte, suferință, disperare, acolo este Cristos! Ar putea să pară că misiunea lui începe de la oameni aleși greșit. Ar fi putut să cheme oameni puternici și înțelepți, experți… în schimb se adresează la niște pescari. La oameni normali, simpli. Nu le cere nimic, le spune doar un simplu “urmați-mă“. Dar din aceea zi, viața acelor oameni este schimbată complet! Și aceasta se întâmplă deoarece, Dumnezeu nu se lasă învins de generozitate față de cei care îl urmează! Și pe unde trece el nimic nu rămâne ca înainte! Doar că, atunci când oamenii se adună, chiar dacă sunt religioși sau oameni ai Bisericii, încep diviziunile. O subliniază chiar Sfântul Pavel “îmi spun că în mijlocul vostru sunt certuri și discordie…” (1Corinteni 1,11), cum spunea cineva: “se pare că creștinii au vocația irezistibilă a fragmentării“. Și astfel chiar în Biserică, într-o parohie, ca și în societate sau într-o familie, se creează particularități, personalisme, rivalități, antagonisme, rivalități, sectarisme, exclusivisme… Toate, mai puțin unitate, caritate… Dar aceasta nu era voința lui Cristos! Putem spune cu nostalgie: ce păcat. Am ruinat trupul unit pe care Cristos l-a gândit. Ca și creștini de multe ori dăm un trist spectacol de diviziune. În aceste condiții este necesar și urgent să înțelegem ce înseamnă acest scandal și să ne unim în rugăciune și în eforturile noastre, pentru ca să dăm o mărturisire de adevărați creștini a adevăratei iubiri, a unității sincere și de comuniune fraternă!

Chiar și noi trăim precum locuitorii din Zabulon și Neftali într-o stare de promiscuitate. Până nu demult societatea noastră era omogenă și compactă, era creștină. Existau desigur păgâni. Existau și musulmani. Dar îi simțeam departe. Acum sunt în mijlocul nostru. Trebuie să ne schimbăm mentalitate! Trebuie să ne educăm în spiritul carității. Trebuie să ne deschidem ospitalității, înțelegerii, fraternității. Nu putem să rămânem indiferenți! Cristos ne-a dat exemplu cel mai mare!

Spune un faimos scriitor libanez “Tu ești orb și eu sunt surd și mut: dacă mâna ta se întâlnește cu a mea ne vom înțelege” (Gibran).

 

* * *

 

Începutul propovăduirii Domnului

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

“Poporul ce ședea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în lăturea și în umbra morții lumină le-a răsărit” (Mat. 4, 16).

Cu aceste cuvinte ale proorocului Isaia arată Sf. Evanghelist Matei ceea ce au însemnat venirea Mântuitorului din Nazaret și așezarea lui în Capernaum, lângă mare, în Galileea neamurilor.

Într-adevăr, cei din Galileea erau priviți de cei din Iudeia ca fiind “în întuneric”, întrucât Iudeea se socotea purtătoarea legii date de Dumnezeu lui Moisi și se mândrea cu profeții ei, cu templul din Ierusalim, pe când despre Galileea sinedriștii îi spuneau lui Nicodim “Nu cumva și tu ești din Galileea? Cercetează și vezi că prooroc din Galileea nu se ridică” (Ioan 7, 52) și despre galileeni ziceau că nu cunosc Legea.

Dar iată că Isus Hristos, profetul profeților, tocmai aici în Galileea neamurilor a venit să-și înceapă propovăduirea și lucrarea, răspândind peste toate întinderile ei ca o “lumină mare”.

Aici pune Domnul început misiunii Sale, propovăduind și zicând: “Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor” (Mat. 4, 17). Ecoul poruncii sale s-a prelungit peste veacuri. Prin cuvântul Evangheliei, Mântuitorul ne cheamă și pe noi la pocăință. Pocăința este reînnoirea vieții prin curățire de păcate și practicarea virtuților. Fericirea veșnică este condiționată de felul cum se achită fiecare credincios de această îndatorire de a-și îmbunătăți continuu, din punct de vedere moral-spiritual, propria viață.

Poate unii dintre noi își pun întrebarea: ce este împărăția lui Dumnezeu? În ce constă această împărăție? Răspunsul ni-l dă Sf. Apostol Pavel care zice: “Împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare, nici băutură, ci sfințenie și pace și bucurie în Duhul Sfânt” (Rom. 14, 17).

Împărăția lui Dumnezeu este viața trăită în Hristos. El este lumina noastră, învățătorul nostru, iar viața Lui e modelul vieții noastre, ca să trăim cu El în veci. Pentru aceea a venit Isus Hristos pe pământ, ca să dea lumii viață, mai multă viață (Ioan 10, 10). Fiecare cuvânt al învățăturii Lui, nu este decât un îndemn pentru a transforma pe omul lăuntric, a-l spiritualiza, a-l împăca cu Dumnezeu și a-l face să ducă o viață duhovnicească plăcută lui Dumnezeu.

Domnul Isus Hristos este Modelul și Energia unei noi ere: era creștină, era propovăduirii Împărăției lui Dumnezeu. Cuvântul Său este lumină. Viața Sa este sfințenie și izvor de sfințenie.

Prezența Sa este putere și adevăr.

În vreme ce profeții Vechiului Testament acționau în numele lui Dumnezeu, chemau și implorau, în diferite situații, numele Creatorului, Isus Hristos Domnul vorbește și săvârșește minuni în numele Său. Dacă toți profeții se considerau slujitori ai lui Dumnezeu, Isus Hristos se declară pe Sine egalul Părintelui ceresc. “Eu și Tatăl Meu una suntem” (Ioan 10, 30).

În această conștiință El poruncește slăbănogului: “Ridică-te! Ia-ți patul tău și umblă” (Ioan 5, 8), și slăbănogul se face sănătos.

Celui orb îi spune: “Vezi!” (Luca 18, 42), și orbul primește vederea. Ca un stăpân al vieții și morții, El poruncește morților să se ridice din sicriu. Așa ceva nu se mai văzuse și nu se mai auzise între oameni. Cuvântul Său este menit să înnoiască viața oamenilor, să o lumineze.

De aceea Domnului Isus împlinind nădejdea patriarhilor și profeților reconsideră felul de a simți și de a cugeta al omului în actualitate și în viitor.

În era creștină se cultivă capacitatea de interpretare mai în adânc a istoriei lumii.

Din începuturile ei istoria este mers de la primul sau vechiul Adam, spre Adam cel nou (Rom. 5, 14), Isus Hristos. În această interpretare istoria nu mai este apreciată doar ca o înlănțuire de conflicte, de războaie în urma cărora apar și dispar popoare pe arena ei. În Adam cel nou, viața oamenilor este ridicată pe culmea unor valori spirituale infinite. Istoria este mers al omului spre Dumnezeu, în veșnicie.

Spre acest sens superior al existenței noastre pe pământ, ne călăuzește și ne hrănește Biserica din puterile tainice ale sfințeniei.

De fapt, omul începe viața cu sfințenie. Încă de la naștere, prin Sfânta Taină a Botezului, omul este trecut din umbra morții veșnice în lumina mântuirii. “Câți în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și îmbrăcat” (Gal. 3, 27). În Taina Botezului am făgăduit să lepădăm lucrurile întunericului și-am jurat credință și iubire Împăratului luminii. Cuvântul dat la botez suntem datori să-l păstrăm și să-l valorificăm toată viața. În Taina Spovedaniei, ca într-un necontenit botez, Mântuitorul ne spală de păcate. Prin harurile ce se revarsă din jertfa Sa, El ne ajută să biruim ispitele diavolului și să ne sfințim viața. Hristos Domnul este, și astăzi și în veci, lumina lumii pentru că El este “Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină”, pentru că El ne-a revelat adevărul despre Dumnezeu, despre voia Lui cea sfântă, învățătura cea dreaptă despre mântuire, despre viața veșnică.

Domnul Isus Hristos este lumina nu numai ca învățător, ci și ca model moral desăvârșit pentru noi toți.

Într-adevăr, fapta bună, virtutea, bunătatea apar ca o “lumină”, o lumină lăuntrică în primul rând . Dar și pe fața și în privirea celui ce face binele se răsfrânge această lumină spirituală care îi dă seninătatea, îi dă frumusețea. El răspândește în jurul lui lumina bunătății. Domnul Isus Hristos însă n-a fost numai Om, ci El este Dumnezeu întrupat, Dumnezeu și Om. În El este nu numai o rază a bunătații, cum e în fiecare din noi, ci El este “Soarele dreptății”, Sfințenia însăși, bunătatea divină, din care izvorăște bogăția razelor tuturor virtuților creștine. Câtă lumină, câtă căldură revarsă privirea, cuvântul, atitudinea lui Isus, căci El și prin El ne îmbrățișează însăși iubirea divină, iubirea veșnică și nemărginită.

În El sunt concentrate toate virtuțile și fiecare virtute ce înflorește în viața credinciosului este o rază din “soarele nespus” al Bunătații divine.

Pentru aceasta, trebuie să știm că nu este deajuns numai a vedea lumina lui Hristos pentru a ne bucura exterior de ea.

Trebuie să și voim a realiza această lumină a vieții în viața noastră. Drept aceea, să ne străduim a ne dovedi capabili și vrednici de Idealul – Hristos, Lumina lumii. Să ne identificăm, pe cât este omenește posibil, cu învățătura și simțirea Lui. Să-l iubim pe El, slujind oamenilor ca unor frați. În acest fel suntem și vom fi, cu adevărat “fii ai luminii”… “oameni cerești” și putem nădăjdui dobândirea luminii și în veșnicie.

Domnul Isus Hristos e prezent și azi în Biserica Sa, în viața credincioșilor Lui. El este lumină pentru noi, pentru că noi urmăm dreapta învățătură a Bisericii Sale și poruncile Lui ne sunt “făclie picioarelor noastre”. El este lumină pentru noi pentru că prin Sfintele Taine sălășluiește în noi, ne face părtași ai sfințeniei Lui, ai iubirii Lui, ai bunătății Lui și ne ajută prin lumina harului divin să avem și noi simțămintele Lui, să ne asemănăm Lui, să iubim așa cum a iubit El, să fim buni și blânzi ca El, smeriți cum a fost El, jertfelnici și răbdători ca El.

El este lumină și prin sfinții Bisericii, în care strălucește “lumina lui Hristos” și care ne sunt pilde și călăuze spre Hristos.

De aceea Sf. Evanghelie de azi ne cheamă – de vreme ce Hristos a venit la noi ca “lumină mare”, ca soare al dreptății – să umblăm ca “fii ai luminii” (Ioan 12, 36), adică să răspândim în jurul nostru lumina iubirii, a păcii, a dreptății, a facerii de bine, ca viața să fie tot mai frumoasă, mai luminoasă – și ca să ne învrednicească Domnul nostru Isus Hristos și de lumina vieții veșnice, de care se bucură sfinții în Noul Ierusalim, în Biserică, în “cetatea” luminată de mărirea lui Dumnezeu (Apoc. 21,23), de Isus Hristos – “lumina cea neînserată”. Amin.

Text preluat de pe ADMD.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Convertiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Iubiți credincioși!

La începutul Evangheliei de astăzi observăm cum Isus a lăsat Nazaretul pentru a se îndrepta spre Capernaum, semn pentru apostolul Matei al faptului că El împlinește voința lui Dumnezeu exprimată cu mult timp înainte prin profeția făcută de Isaia: trecerea de la un timp de asuprire la unul de mântuire (Is 8, 23-24). Mai precis, poporului din ținutul Galileii – zonă populată de multe națiuni păgâne, în urma ocupației asiriene din sec. VIII î. Cr. -, și care zăcea în întuneric și în păcate, lumină mare i-a răsărit. În sens biblic “lumina” este semnul lui Dumnezeu care mântuiește; lumina este cea care biruie întunericul care este cauza păcatului și a morții omului.

Imediat după Botez, Mântuitorul nostru începe să predice; intră în perioada Sa de viață definită “viața publică”. Începutul vieții publice a lui Isus nu este caracterizat de săvârșirea vre-unei minuni, ci de o întâlnire cu persoane pe care le va invita să-L urmeze și pe care, în urma unei pregătiri, le va trimite să propovăduiască lumii întregi. Acest fapt ne arată cum Evanghelia a “călătorit” de-a lungul istoriei, pentru a întâlni bărbați și femei pe care să-i cheme la mântuire (la moștenirea Împărăției). Acțiunea lui Isus este hotărâtă, nu este caracterizată de răzgândire sau de vre-o pauză, iar acest lucru reiese cu certitudine din faptul că El, “imediat” întâlnește alți doi frați și-i cheamă și pe ei. Aceștia “repede” (imediat) Îl urmează: credința îi determină să renunțe la obiceiurile lor de-o viață și să apuce pe calea capabilă să le de-a un răspuns clar și un sens deplin legat de scopul vieții lor.

Este important că predicarea începută de Isus nu se va mai întrerupe, ci va fi continuată de-a lungul istoriei de către apostoli, iar mai apoi de episcopi, preoți și credincioși. Acest lucru este un semn clar al faptului că toți oamenii sunt chemați să-L urmeze pe Dumnezeu, să se convertească. “Convertirea” este primul pas pe care este chemat să-l facă fiecare creștin, iar Evanghelia – pe care abia am ascultat-o -, ne învață că ea se realizează prin urmarea lui Cristos. În acest sens, imediat, apostolul Matei, în Evanghelia sa relatează despre “predica de pe munte”, tocmai pentru a sublinia că “mulțime multă de oameni mergea la Isus ca să se vindece”.

De unde a avut Isus atâta putere de convingere? Alegerea Sa de a coborî în mijlocul nostru și empatia Sa, capacitatea Sa de a simți și de a participa la suferințele și la necazurile oamenilor cu care s-a întâlnit: faptul că, “Predica… și vindeca toată boala”, i-a determinat pe oameni să alerge la El, să creadă în El și să-L urmeze. La urma urmei, acesta este felul în care Isus s-a arătat acelor oameni – dar și nouă creștinilor din mileniul trei – ca fiind lumina cea adevărată ce a pătruns în suflete pentru a alunga întunericul păcatului din viața noastră. Dumnezeul nostru, lumina lumii, și lumina care strălucește în întuneric, este un Dumnezeu care se întâlnește cu toată mizeria oamenilor, pentru a o lua asupra Sa și, astfel, a-i purifica pe oameni, a-i vindeca și a-i conduce la sfințenie. De fapt, Matei evidențiază cum Dumnezeu, prin Isus, împlinește mântuirea oamenilor.

Iată cum, în această zonă a Galileii (a păgânilor), zonă considerată întunecată și păcătoasă de către poporul ales, răsare lumina. Iată cum Isus – chiar de la începutul misiunii Sale -, vine ca “lumină” care se opune, și care înlătură întunericul răului și al păcatului. El a venit, a intrat în istorie, a cumpărat-o cu preț scump pentru a o mântui

Un alt element important care se poate desprinde din Evanghelia de astăzi este constituit de faptul că Isus a început să predice: prin piețele și prin sinagogile lor. Acest lucru arată cum Isus dorește ca mesajul Său să ajungă la toți oamenii. De astăzi înainte, pentru noi dorința lui Isus implică să nu ne limităm la a predica doar în Biserică, ci peste tot pe unde trăim; nu doar cu vorba, ci înainte de toate cu fapta. Fiecare trebuie să ne întrebăm dacă am primit lumina cea adevărată. Dacă am primit-o, o ținem doar pentru noi, în mod egoist, sau îi învățăm și pe copiii și pe nepoții noștri cum să devină adevărați creștini și persoane curajoase care nu se tem să răspândească adevărul și dreptatea în lume. Îi încurajăm pe cei de lângă noi să-L urmeze pe Dumnezeu, sau noi dorim să-i luăm locul lui Dumnezeu astfel încât lumea să ne urmeze pe noi și ideile noastre limitate?

Cum de Domnul și-a început misiunea chiar în mijlocul “întunericului”, într-o zonă în care avea cea mai scăzută probabilitate de succes deoarece auditoriul era format în marea lui parte din păgâni? Putem să înțelegem că așa este Domnul; El nu se dă înapoi de la ceea ce este mai greu: începe să predice în zona unde majoritatea oamenilor erau păgâni; oameni care nici nu-L așteptau și nici nu-L doreau. Ce poate să însemne pentru noi acest lucru? Oare comportamentul Mântuitorului nu ar trebui imitat de oricare dintre comunitățile noastre creștine? Oare nu suntem chemați să alergăm după cei “rătăciți” și “atei”? Oare nu trebuie să ieșim dintre zidurile Bisericii pentru a-L re-dărui pe Dumnezeu oamenilor?

Isus s-a hotărât să viziteze acești păgâni, El le dăruiește lumina și exemplul Său. După exemplul lui Isus, cu toții trebuie să răspândim credința în Dumnezeu, începând chiar de la inimile noastre, de multe ori, “necredincioase”: oare nu s-a plictisit Domnul să fie “mult-adorat” în Biserici dar, în același timp, să fie mereu alungat din inimile și din viața noastră și uitat și chiar eliminat din viața politică, economică, culturală și chiar din viața de familie.

Fraților! Faptul că ne adunăm – duminică de duminică – în jurul lui Isus în Biserică, automat implică să-i facem loc în viața noastră de zi cu zi: la locul de muncă și în familie. Să nu uităm de faptul că noi am primit credința de la părinții noștri, și, prin urmare, avem datoria să o transmitem copiilor și nepoților noștri, iar substanța mesajului este: “Convertiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerurilor”.

Din Evanghelia de astăzi mai putem nota și faptul că inițiativa îi aparține lui Dumnezeu, iar noi suntem chemați să înțelegem ceea ce El a făcut pentru noi și să-L urmăm. Trebuie să știm că înainte de-a ne cere ceva, înainte de-a ne judeca, Dumnezeul nostru se dă pe Sine ca exemplu. El este Cel care se dăruiește primul, El suferă, El riscă în relația Sa cu noi oamenii. Parcă ne spune prin ceea ce a făcut: “M-am apropiat de voi, înțelegeți acest lucru”? “A înțelege” înseamnă pentru noi să lăsăm totul (preocupările, afacerile, rivalitățile) pentru a re-descoperi esențialul vieții, precum ucenicii din evanghelie, ca să devenim pescari de oameni.

Faptul că s-a apropiat “Împărăția” poate fi văzut fie în sensul că Dumnezeu s-a apropiat și mai mult de om, coborând în mijlocul nostru cu iubirea Sa; dar și faptul că Împărăția este acolo unde Dumnezeu împărățește și unde oamenii respectă poruncile Sale. Expresia “Împărăția cerurilor” este folosită doar de către apostolul Matei, ea arată, nu un loc, ci acțiunea lui Dumnezeu, adică faptul că El este Cel care împărățește peste oameni, dorind să-i facă pe toți părtași ai păcii, dreptății și iubirii Sale. Pentru a participa la această Împărăție este obligatorie convertirea: omul este chemat să întoarcă spatele păcatului pentru a-L urma pe Dumnezeu. Amin.

 

* * *

 

Duminică după Botezul Domnului

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

După botezul în râul Iordanului, Isus Hristos «a venit, de a locuit în Capernaum» (Matei 4, 13) și a început să predice fericirea cerească. Atunci poporul, a văzut pentru prima oară “lumina cea mare”.

În Sfânta Scriptură cuvântul “lumină” poate fi întâlnit de 263 de ori. Încă de la începutul cărții Facerii citim: «Și a spus Dumnezeu: “Să fie lumină” și s-a făcut lumină» (Facere 1, 3). La profetul Isaia citim cuvintele: «Domnul va fi lumina ta cea veșnică» (Isaia 60, 19). Apostolul Ioan scrie: «Aceasta este vestirea, pe care am auzit-o de la El și v-o vestim: că Dumnezeu este lumină și nici un întuneric nu este întru El» (1 Ioan 1, 5). Ioan Botezătorul a venit «Să mărturisească despre lumină» (Ioan 1, 7). «Cuvântul era lumina, care luminează pe tot omul ce vine în lume» (Ioan 1, 9). În Simbolul Credinței rostim cuvintele: “Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, pentru a arăta modul cum dumnezeirea lui Dumnezeu se împarte fără să se despartă în Isus, ca lumina lumânării ce se aprinde de la alta, fără să se micșoreze sau să se împărțească, rămânând acceași flacără aprinsă. Această lumină este și Isus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat. «Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt» - spune Isus Hristos (Ioan 9, 5). Și din nou spune: «Eu, lumină, am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric» (Ioan 12, 46). Când Hristos, Lumina cea adevărată a murit pe Cruce, pământul s-a întunecat, pentru că răul a biruit peste Soarele dreptății. Cu ocazia Sărbătorii Arătării Domnului, cântăm condacul: “Arătatu-Te-ai astăzi lumii, și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, cei ce cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, lumina cea neapropiată”. În cadrul Oficiilor noastre spirtuale zilnice, de dimineață (La sfârșitul Orei I), Biserica noastră se roagă: “Hristoase, Lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul ce vine în lume…”

Isus Hristos este adevărata noastră lumină. El luminează sufletele, mintea și întreaga noastră viață. Înainte de venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu oamenii locuiau în întuneric. Popoarele păgâne ofereau venerarea care I se cuvenea numai lui Dumnezeu, idolilor. Unii păgâni aduceau idoliolor ca sacrificiu pe proprii lor copii nevinovați și pentru aceste crime așteptau de la idoli binefaceri.

De aceea, oamenii așteptau ajutorul, salvarea și lumina din Cer. Înțeleptul Seneca, care a trăit în perioada, în care Apostolul Pavel predica Evanghelia lui Hristos, scria că oamenii îndurerați tind spre acea zi în care din înălțimile cerești “se va coborî în jos o mână ajutătoare și îi va ridica în sus”. Într-una din lucrările lui Platon (în Fedon), este consemnat cuvântul lui Socrate: “Trebuie să așteptăm atât de mult, până ce Ființa Cea mai Înaltă, ne va trimite din cer învățătorul, care ne va învăța cum trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu.” Lumea era neputincioasă. Când Hristos, Lumina cea adevărată, a început să predice învățătura cerească, atunci s-a înfăptuit profeția lui Isaia: «Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumina mare și voi cei ce locuiți în latura umbrei morții lumină va străluci peste voi» (Isaia 9, 1). Lumina lui Hristos a luminat mintea și inima omului. «Ce poate da omul în schimbul sufletului său?» (Marcu 8, 37). Mântuitorul ne învață prin cuvintele: «Adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina, nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură» (Matei 6, 20-21).

Isus Hristos, a făcut cunoscut oamenilor binecuvântatul adevăr, că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Avem un Tată Ceresc, care ne iubește cu o iubire nemărginită din veșnicie și care cunoaște nevoile noastre. «Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Unul născut L-a oferit, ca tot, cel care crede în El, să nu piară, ci să aibă viața cea veșnică» (Ioan 3, 16). Copiii care se pregătesc pentru primirea Primei Sfinte Împărtășanii cunosc răspunsul întrebărilor, la care filozofii păgâni nu au putut să răspundă. Dacă Aristotel, Platon și Seneca sau oricare alt filozof păgân, s-ar ridica din mormânt și ar trece prin școlile catolice la lecțiile de religie, ar afla răspunsul la principalele întrebări existențiale, pe care numai Dumnezeu le poate cuprinde prin Ființa Sa și prin Revelația care descoperă ceea ce omului este de nepătruns. Păgânii nu au știut că există doar un singur Dumnezeu adevărat, că omul are suflet nemuritor, că există obligația de a-i iubi pe semeni chiar și pe dușmani, nu au cunoscut Poruncile lui Dumnezeu. Hristos, Lumina noastră, toate acestea ni le-a arătat și a făcut ca “jugul credinței” să fie ușor și plăcut de purtat.

Într-unul din orașele Statelor Unite ale Americii, există un spital unde se află oameni nevăzători și alții care văd foarte slab, dar care sunt amenințați de orbire. Într-o zi, un episcop a vizitat acești oameni nefericiți și trecând prin camere a auzit cum unul dintre aceștia se ruga: “Te rog, Doamne, nu-mi lua lumina ochilor mei”. Dar, dacă voința Ta este ca să fiu privat de vedere, atunci lasă-mi măcar lumina minții. Dacă dorești să-mi iei și lumina minții, atunci lasă-mi măcar lumina credinței”. Profundă rugăciune! Lumina credinței reprezintă cel mai prețios tezaur, deoarece credința îl conduce pe om spre Împărăția Cerească.

Suntem fericiți că aparținem lui Hristos, Bisericii Lui. Mulțumim lui Dumnezeu pentru darul neprețuit al sfintei credințe! Suntem recunosători lui Hristos că ne-a luminat, cu lumina adevărului Său ceresc! Ni se potrivesc cuvintele lui Hristos: «Fericiți sunt ochii care văd cele ce vedeți voi. Căci zic vouă, Mulți profeți și regi au voit să vadă ceea ce vedeți voi, dar n-au văzut și să audă ceea ce auziți dar n-au auzit» (Luca 10, 24). În timpul Liturghiei, după Sfânta Cuminecare, rostim cuvintele: “Văzut-am lumina cea adevărată, luat-am Spirit ceresc, aflat-am credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceea ne-a mântuit”. Această lumină este dată de Hristos: «Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric.» (Ioan 12,46).

Rugăciune

O, Isuse, Domnul meu, mă consfințesc Ție și mă ofer sub conducerea Ta cea mai înaltă, pe care nu o împarți nici unei creaturi, mă ofer puterii Tale, minunate și nesfârșite, care cuprinde toată creatura.

Ție mă ofer și mă consfințesc cu totul…, doresc să ai o putere aparte asupra sufletului meu și asupra întregii mele ființe, asupra vieții și faptelor mele, ca asupra unui lucru care-Ți aparține în puterea dreptului precum și a actului liberei voințe, prin care vreau să aparțin pentru totdeauna puterii Tale sfinte.

Pentru că puterea Ta cea infinită o întrece pe a noastră, Te rog, Isuse, fă să fiu cuprins de ea. Te rog, primește-mă, ca pe un servitor al Tău și fie ca aceasta, să se petreacă în modul, pe care eu nu pot să-l cunosc, dar pe care Tu îl știi foarte bine. Amin. (După P. de Berulle)

 

* * *

 

Împărăția Cerurilor este aproape

Autor: pr. Olimpiu Todorean
Copyright: ParohiaSfantulGheorghe.ro

“Împărăția Cerurilor este aproape“, răsună până în zilele noastre, iubiți credincioși, cuvintele lui Isus Cristos. Învins diavolul, sosește Împărăția și nu orice fel de împărăție ci împărăția lui Dumnezeu. Există o contradicție între împărățiile diavolului și cea voită de Domnul; aceeași contradicție ce există între cer și pământ, între om și Dumnezeu. Împărățiile de pe pământ sunt cele ale lui Avraam, care au ca și principiu de viață temerile proprii, pe când Împărăția cerurilor este Isus, care are ca principiu pe Tatăl și Cuvântul său.

Pericopa Evangheliei de astăzi propusă spre meditare de Biserică, semnalează momentul trecerii de la activitatea Înaintemergătorului la cea a lui Mesia. După retragerea în deșert, pentru meditații și după arestarea lui Ioan, Isus se reîntoarce în Galileia, nu în ținutul său, ci la Capernaum unde începutul ministerului său este văzut ca răsăritul soarelui, aurora unei zile noi. Isus este lumina promisă lui Israel și prin Israel ajunge la toți oamenii. Prin Isus se realizează trecerea noastră de la noapte la zi, la ziua Domnului, de la moarte la viață de la diferitele împărății lumești care ucid, la unica împărăție a cerurilor care ne face să fim vii.

Cu toate că Ioan era arestat, mărturia sa nu încetează, dimpotrivă, el merge până la capăt: ajunge la destinație, devine un martir. Odată cu sfârșitul existenței sale pământești, Ioan nu este terminat, ci doar ajunge la ceea ce trebuia să ajungă: devine martir, adică plătește cu viața despre crezul său, care a vorbit. Martirul nu moare niciodată, el poate fi doar ucis. Și Ioan nu este singurul martir, căci Isus este precedat, și va fi urmat de “un nor de mărturisitori” în credință (Evrei 12,1).

Isus trece de la deșertul lui Iuda în Galileia, unde începe ministerul său, care va sfârși la Ierusalim. Arestarea lui Ioan este doar începutul: Împărăția care se va realiza pe Cruce se împlinește și se răspândește numai prin persecuții (Fapte Ap. 8,4; 11,9). După ce Isus lasă Nazaretul, vine să locuiască la Capernaum, localitate aflată pe țărmul lacului din Galileia, chemat și mare, fiind și centrul activității lui Isus. Aici el se găsește pe un teren fertil, Capernaumul devenind a doua patrie a Sa, locul unde îi va chema pe discipoli și unde va locui până la călătoria spre Ierusalim (19,1). Această mișcare a lui Isus, făcută din prudență, corespunde unui proiect providențial (vezi cf. 2,22). Ceea ce părea a fi o fugă, este împlinirea profeției lui Isaia, care a vorbit despre eliberarea acestui pământ, ocupat de Tiglat-Pileser III în anul 733. De ce era un loc fertil? Pentru că poporul din Galileia era un popor păgân, Galileia fiind un nod comercial și un loc unde se încrucișau multe popoare, un ținut în afara controlului ortodox al Iudeii și al controlului Templului, o zonă de frontiere, plină de păgâni, ce făcea o punte naturală între Israel și restul lumii. Acesta este locul fertil, care va da roadă, locul ideal pentru răspândirea credinței mesianice care, plecând de la iudei se adresează tuturor, până în zilele noastre. Galileia (ca o paranteză care pentru Matei, ce era un iudeu creștin, are aceeași valoare teologică pe care o are drumul spre Ierusalim al lui Isus, pentru Luca, un creștin de origine păgână, iudeul se adresează poporului pentru că salvarea este pentru toată lumea).

În profeția lui Isaia se vorbește de galileieni sub opresiunea sclaviei. Aceștia închipuie pe toții fiii lui Adam, evrei sau nu, cu sau fără lege, ce sunt sclavi ai răului, lipsiți de gloria lui Dumnezeu (Rm 3,23). Dar acum tuturor acestora le este dăruită lumina. Întunericul este haosul primordial din care Dumnezeu a făcut cosmosul prin cuvântul său, întunericul Egiptului din care Dumnezeu a făcut să vină la lumina libertății poporul său. Răul a făcut să se reîntoarcă la creația, dar acum cuvântul lui Isus readuce creația la viață, căci ministerul lui Isus este chemat lumină, principiul creației. Venirea Sa este “ziua Domnului”, prevăzută de profeți, este ziua care pune capăt nopții lumii. Chiar și păgânii au văzut lumina stelei sale (2,2) care i-a pus pe drum spre Ierusalim. Așa cum întunericul este simbolul răului și al morții, tot așa lumina este simbolul binelui și al vieții. Lumina este mare și înlătură din inimi întunericul. Lupta dintre lumină și întuneric este duelul dintre adevăr și minciună, libertate și sclavie, viață și moarte.

Ei bine, tocmai în acest teritoriu începe Isus să proclame cuvântul său. El nu face predici morale și nu dă explicații filozofico-teologice. Proclamă public, și spune fiecăruia în particular, un fapt așteptat de multă vreme: a sosit ziua Domnului, ziua lumini, zi prefigurată de Botezătorul și alți profeți, ei care au fost doar stelele dimineții acestei zile.

Convertiți-vă, îndreptați-vă spre lumină, deschideți ochii: De-acum înainte aceasta este singura condiție pentru a intra în ziua care a și ajuns până la noi. Este vorba de o schimbare a mentalității, a sufletului, a vederi și a vieți. “Străjerule cât a trecut din noapte” întrebăm neliniștiți împreună cu (Isaia 21,11). Nu mai rămâne decât timpul ca doar noi să ne trezim din somn (cfr. Romani 13,11: “fiindcă știți în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul să vă treziți din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi”. și “Întoarce-mă și mă voi întoarce” Ieremia 31,18. Acesta este planul cel mare a lui Dumnezeu, din totdeauna adresat nouă, El așteptând doar ca noi să ne întoarcem către El. Este actul maxim pe care l-am putea face având această libertate primită în dar de la Dumnezeu căci convertirea nu este un gest irațional, un gest nebunesc, ci are o motivație: darul libertății pe care Dumnezeu ni la făcut. Dacă Dumnezeu împărățește pe pământ atunci de aici începe și libertatea omului, Împărăția cerurilor, de mult așteptată și acum prezentă prin Isus, fiind aceea a Tatălui în care trebuie să trăim ca fii și frați.

În general, noi trăim din amintiri și cu speranța în viitor, în “deja” care nu mai este sau în “va fi” care nu a sosit. Însă, Isus ne cheamă să trăim “ceasul”, timpul dintre “deja” și “va fi”, adică prezentul: acesta este unicul moment în care îl putem întâlni pe El, Cel ce Este, Începutul și Sfârșitul. De fapt, iubiți credincioși, ceea ce ne dorim sau ceea ce ar trebui să ne dorim este “aici” și nu în altă parte. Nu trebuie decât să ne convertim schimbând direcția privirii și a picioarelor noastre. Amin.

 

* * *

 

Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerurilor

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

Asa dupa cum am aratat si in ziua de Boboteaza, Isus incepe predicarea vesti bune dupa primirea Botezului de la Ioan si pentru aceasta merge in hotarele lui Neftalin si Zabulon la poporul de aici ce “statea in intuneric” si care avea mare nevoie de lumina.

Fericirea omului depinde de modul in care acesta stie sau doreste sa aplice in viata sa curatirea de pacate – spovada – si apoi imbunatatirea continua a stari astfel dobandite.

Prin Botez, omul este trecut din umbra morti la viata vesnica si astfel ajunge la lumina mantuiri si haina lui Cristos, dupa cum spune si sfantul apostol Pavel in Gal. 3/21: “cati in Cristos v-ati botezat, in Cristos v-ati si imbracat!” Si, omul care ajunge sa imbrace aceasta haina a lui Cristos este luminat de virtuti si fapte bune: smerenie, bunatate, ajutorarea celor necajiti, rugaciune pentru tine si pentru aproapele tau si alte vesnice comori crestinesti.

Fiecare crestin are datoria, nu numai de a pastra aceste fapte, dar si de a le spori pentru a reusi sa “umblam ca fii lumini”Io. 12/36, imitand in toate clipele vieti noastre viata pamanteana a lui Cristos.

Sigur, nu odata, avem impresia ca venim la sfanta spovada nepregatiti, cam cu aceleasi pacate marturisite si data trecuta, avand sentimentul ca nu ne-am rugat si nu ne-am cait destul, ca Dumnezeu sa ne ierte pacatele si sa putem produce o schimbare a vieti noastre. Dar, faptul ca am venit la spovada, ca mi-am marturisit pacatele, ca mi-am cerut sincer iertare si canon, este primul pas.

Al doilea pas este cel prin care suntem hotarati sa fim mai atenti cu clipele vieti noastre, cu cauzele care ne trag spre pacat si cu ispitele noastre zilnice pentru a reusi sa le putem contracara mai usor.

Al treilea pas este cel al rugaciuni sincere, prin care cerem lui Dumnezeu ajutorul pentru a reusi sa ne ferim de ispita, de pacat.

Al patrulea pas este parerea de rau sincera si perfecta pentru ca l-am suparat pe Dumnezeu, cu voia sau fara voia noastra.

In Biserica lui Cristos, cei care sunt autorizati sa propage Cuvantul lui Dumnezeu sunt preoti. Ei sunt martori vieti noastre care ne intampina cu cu crucea lui Cristos inca de la nastere, ne imbraca in hainele lumini lui Cristos, la Botez, ne binecuvinteaza casatoria si apoi, cand ne-am incheiat misiunea pe acest pamant si Dumnezeu ne cheama sufletul la el, ne aseaza trupul sub umbra crucii. De felul in care se achita ei de aceasta apostolica misiune si de modul in care, prin viata lor, dau exemplul sacerdotiului primit depinde mantuirea lor si a oilor date in pastorire.

Cea mai importanta conditie in atingerea scopului misiuni lor este viata morala, exemplara, in familie si societate.

Cea de a doua conditie a unui bun semanator al Cuvantului lui Dumnezeu este aplecarea sa spre rugaciune si meditatie.

Iar, cea de a treia este, de departe, pregatirea prin studiu pentru cunoasterea foarte bine a Sfintei Scripturi, a sfintei Traditii si a Canoanelor Biserici.

Cu aceasta duminica se incheie praznicul sarbatorilor pricinuite de Nasterea si Botezul Domnului. Sa luam din invataturile primte, cu ocazia acestor evenimente ale mantuiri omului, pe langa bucuriile sarbatorilor si lumina harului de a face fapte demne de mantuire. Amin.