Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Vinerea Patimilor
Evanghelia:
Apostolul:

Autori

pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. James Gilhooley
pr. Anton Dancă
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Anton Dancă
pr. Eduard Patrașcu
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Lucian Păuleț
pr. Anton Dancă
volum colectiv ITRC
pr. Șerban Tarciziu
pr. Alessandro Pronzato
volum colectiv ITRC 2
pr. Claudiu Budău
pr. Visarion Iugulescu
Diverși alți autori
pr. Mihai Tegzeș
pr. Mihai Tegzeș
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

 

* * *

 

Rănile și cuvintele Domnului pe Cruce

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața Creștină

“Citim în viața misticilor că Isus le făgăduiește deseori o carte, fără de care toate cărțile sunt războaie deșarte de cuvinte, o carte în care ei vor citi totul despre El, și despre noi, și când le dărui această carte, ei aflară că ea nu era decât El însuși răstignit, iar slovele erau înseși rănile Sale preasfinte”.

“În rănile Domnului ceva cântă, ceva plânge. Cântă iubirea Lui și destinul nostru sorocit de ea; plânge rana care scrie ura noastră și tot păcatul. Punct de încrucișare a iubirii și urii, rănile Domnului predică răul păcatului, față în față cu epopeea iubirii.” (P.S. I. Suciu, Rănile Domnului, București, 1943). Și din această încrucișare a triumfat iubirea divină răscumpărătoare. Prin cele cinci răni s-a scurs sângele Mielului, sângele jertfei de împăcare a noastră cu Dumnezeu. Ele sunt, împreună cu cele șapte cuvinte rostite de pe Catedra Crucii, cea mai grăitoare predică vie a iubirii lui Dumnezeu față de om.

În această oră dramatică, a Vinerii Patimilor, când pământul se leagă din nou cu cerul, transpuși cu închipuirea pe Golgotha și îngenuncheați acolo, să ascultăm aceste răni, grăindu-ne prin gura profetului Isaia în cap. 53 al profeției sale: “Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni, om al suferinței și deprins cu durerea; unul de către care să-ți acoperi fața, când Îl vezi; disprețuit și socotit de nimic.”

“Dar El a luat asupra Sa bolile noastre și cu durerile noastre S-a împovărat, pe când Îl socoteam ca pedepsit, ca bătut de Dumnezeu și oropsit.”

“Ci El fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat.”

“Toți umblam ca niște oi, fiecare pe calea lui, și Domnul L-a încărcat cu fărădelegile noastre ale tuturor.”

“Chinuit a fost și S-a supus și nu Și-a deschis gura; ca un miel la înjunghiere S-a adus și ca o oaie fără de glas, înaintea celui ce o tunde, așa nu Și-a deschis gura.”

“Cu judecată nedreaptă a fost osândit și neamul Lui cine-l va spune? Căci s-a luat de pe pământ viața Lui! Pentru fărădelegile poporului meu a fost dus spre moarte.” (3-8).

Astfel Îl vede Isaia profetul, cu opt veacuri înainte de răstignire, pe Isus Omul durerilor, prin ale cărui răni,”noi toți ne-am vindecat”.

O mamă văduvă avea un copil neascultător. Pentru relele ce le comise, a fost osândit la temniță grea, pedeapsă ce putea fi comutată în amendă. De acolo, din temniță, fiul trimise vorbă mamei să facă tot ce îi stă în putință ca să-i plătească pedeapsa și să-l elibereze. Și ce nu face o mamă pentru fiul ei? Zi și noapte sărmana mamă trudește din greu, până ce cu banii agonisiți, numai ea știe cu câtă zdroabă, își vede copilul liber. Întors acasă, fiul se aruncă să sărute mâna mamei, dar vede că palmele ei erau numai răni. Mamă, de ce îți sunt palmele pline de răni și sânge? Am trudit pentru tine, dragul meu, ca să te văd scăpat de osândă și liber…

Iată, dragii mei, o palidă icoană a jertfei pe care o contemplăm astăzi pe Calvar. Cristos, de bună voie, nerugat de nimeni îmbrățișează, pentru noi și în locul nostru, osânda morții, ca să plătească astfel Tatălui prețul răscumpărării din osânda păcatelor noastre. “Căci așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul născut Fiu al Său L-a dat pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” (Ioan III,16). “În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.” (Ioan IV,10).

“Căutam să măsor și să așez pe cântar crimele mele care au costat nu numai lacrimile, rugăciunile și moartea Fiului lui Dumnezeu, și încă ce fel de moarte” – spune Fericita Angela de Foligno, în timp ce se ruga meditând asupra Patimilor Domnului. Atunci i s-a arătat Isus răstignit. Ea își privi toată infecția și toată putreziciunea, iar Isus îi arătă cum rănile Lui sunt antidotul rănilor sufletului ei; îi arătă fiecare păcat al sufletului și trupului ei scris cu răni pe trupul Său. Începând cu podoaba coafurii, sulemenirea feței, întrebuințarea nelegiuită a văzului, auzului, pipăitului, gustului; continuând cu păcatele gâtului, umerilor, bustului, mâinilor, inimii, picioarelor, ale întregului ei corp, Isus îi arătă rănile corespunzătoare pricinuite în trupul Său. Apoi sfârși: “Tu nu vei afla nici un păcat și nici o boală a sufletului a căror pedeapsă să nu o fi îndurat Eu și cărora să nu le fi oferit un leac.” (Apud. P.S. I. Suciu, op. cit., p.40). Teribilă mustrare, în fața căreia fiecare Îi datorăm un răspuns despre felul cum am folosit și prețuit leacul rănilor lui Isus, dar și un angajament salutar și ferm pentru viitor.

Căci, prin rănile veșnic deschise, Patimile Domnului continuă să-și reverse neîncetat harurile dobândite pe Cruce. Pe tăietura rănilor făcute în El, “lemnul cel verde”, El vrea să ne altoim noi “lemnul cel uscat”, ca să ne transfuzioneze seva vieții care Îl însuflețește pe El, a vieții pe care ne-o împărtășește prin Sfintele Taine. Căci ce altceva sunt cele șapte Taine, dacă nu viaductele sângelui divin ce se varsă în sufletul nostru și ne sfințește, ne îndumnezeiește. Spre însemnarea acestui lucru, din coasta lui Isus atârnat pe Cruce, străpunsă de sutașul Longinus, a curs sânge și apă, apa însemnând izvorul Botezului, iar sângele izvorul Sfintei Cuminecături, cele două Taine de căpetenie: una care naște viața creștină, cealaltă care o alimentează și o dezvoltă.

Că rănile sunt izvor nesecat de viață harică, o mărturisește soldatul păgân Longinus care, în clipa când a deschis cea de a cincea rană în trupul lui Isus – pe cea din coastă – s-a convertit. Unii Sfinți Părinți afirmă că suferea de o infirmitate la ochi și s-ar fi convertit în clipa când un strop de sânge, țîșnit din coastă, i-a atins ochiul.

Sfântul Bernard spune că Isus Se roagă, neîncetat, pentru noi, “ostensione vulnerum suorum”, adică prin însăși arătarea rănilor, iar Sfintei Matilda, Isus îi descoperă următoarele: “Te asigur că niciodată un cerșetor nu a primit cu atâta bucurie milostenia făcută de cineva la strigătele lui supărătoare, cu câtă primesc eu rugăciunea rostită în cinstea rănilor Mele. Te asigur deasemenea că cine se va ruga vreodată astfel, cu atenție și cucernicie, se va așeza curând în calea mântuirii.” Unui suflet ales, Sorei Maria Chambon, îi zice: “Ele (rănile) te privesc totdeauna, chiar și atunci când tu le uiți!” (Ibid., p.19). Așadar, ce lipsă de delicatețe este a le uita, când prin ele Isus ne îmbie necontenit harurile iubirii Sale!

Dar, Isus, nu numai că a acceptat să fie rănit pe Cruce, ci de acolo, de pe acel chinuitor pat de moarte, El ne-a vorbit ca nimeni altul.

Toate cuvintele Mântuitorului ne sunt scumpe și formează pentru noi un tezaur și Testament. Dar acelea de pe Cruce , rostite cu setea arzândă a iubirii pentru noi, sunt cu atât mai prețioase cu cât au fost pronunțate cu limbă de moarte în chinuri neînchipuite.

1) “Părinte, iartă-le, căci nu știu ce fac.” (Luca XXIII,34). Este cel dintâi cuvânt rostit pe Cruce: rugăciune de iertare pentru cei ce-L răstigniseră și pentru cei ce-L batjocoreau: acest cuvânt este Evanghelia prescurtată a iubirii nemărginite, exprimată prin iertarea călăilor și dușmanilor, gest ce pecetluiește porunca Sa: “Iubiți pe dușmanii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și vă rugați pentru cei ce vă prigonesc” (Matei V,44).

2) “Femeie, iată fiul tău” “Fiule, iată mama ta” (Ioan XIX,26-27). Câtă duioșie, câtă dragoste! Isus este părăsit de toți. La picioarele Crucii veghează și adoră, cu inima străpunsă de sabia durerii, prea iubita Sa Mamă și ucenicul iubit. Mântuitorul o lasă în grija acestuia, și pe acesta în grija ei de mamă. În persoana lui Ioan însă Isus ne pune și pe noi sub ocrotirea maternă a Fecioarei Mame, pe toți fiii ei spirituali, întreaga Biserică, toată omenirea răscumpărată, Maria devenind astfel Mama Bisericii universale.

3) “Amin, îți zic, astăzi vei fi cu Mine în rai” (Luca XXIII,43). Pocăința, întoarcerea la Dumnezeu este totdeauna un mare har, dar când este acordată unui mare păcătos, și încă în clipa supremă, aceea a morții, ea este un har extraordinar al milostivirii lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat cu Dismas, tâlharul răstignit de-a dreapta lui Isus. Printr-o străfulgerare harică, recunoscând în Isus pe însuși Dumnezeu, Dismas se căiește, acceptând supliciul crucii ca dreaptă pedeapsă pentru fărădelegile comise și-l mustră pe tâlharul din stânga lui Isus pentru blasfemie: “Nu te temi tu de Dumnezeu, căci în aceeași osândă ești! Și noi cu dreptul, căci primim cele vrednice de faptele noastre; dar acesta nici un rău nu a făcut.” Și, întorcându-se spre Isus, Îl imploră. “Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în Împărăția Ta.” – “Astăzi, vei fi cu Mine în rai”, veni prompt sentința lui Isus (Luca XXIII 40-43). Și , astfel, tâlharul pocăit e cel dintâi pământean căruia îi deschide cerul însuși Mântuitorul. Iar sfinții îl numesc “cel mai iscusit tâlhar, căci a răpit cerul chiar din mâna lui Isus”. Iată, deci, cel mai eficient mijloc de a ispăși păcatele și a scăpa astfel de pedeapsa de după moarte: a accepta moartea, asemenea tâlharului din dreapta lui Isus, ca o dreaptă pedeapsă pentru păcatele comise.

4) “Mi-e sete” (Ioan XIX,23). Ce groaznic poate să fie să arzi de sete în paroxismul unor chinuri fără scăpare și mai ales în clipa morții iminente și, în loc de apă, să ți se dea fiere amestecată cu oțet!… Dar ceea ce îl chinuia pe Isus, era nu atât setea trupească, cât mai ales cea sufletească, setea după sufletele pentru care murea. Să-I astâmpărăm această sete, dăruindu-I-ne Lui total, așa cum ni S-a dăruit El aci pe Calvar, și să-i conducem la El și pe frații noștri care nu-L cunosc.

5) “Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit!” (Matei XXVII,34). Cât de slab și neputincios este trupul ! Atârnat în piroane, părăsit și de prieteni, Omul Cristos, acum în chinurile morții, Se simte părăsit până și de Dumnezeu. A vrut să guste și acest sentiment amar, pentru ca paharul să se umple până la revărsare.

6) “Săvârșitu-s-a” (Ioan XIX,30). Adică măreața operă a Răscumpărării, pentru care venise pe lume, s-a înfăptuit, împlinind și cel din urmă act din decretul Tatălui ceresc: moartea pe Cruce, și împăcând astfel pe om cu Dumnezeu.

7) “Părinte, în mâinile Tale îmi dau sufletul” (Luca XXIII,46). Și, zicând așa, a răposat. Astfel, după ce ne-a învățat cu cuvântul Evangheliei Sale cum să trăim creștinește, adică să facem voia lui Dumnezeu, ne-a învățat și cu pilda, și cu cuvântul Său ultim să și murim creștinește, încredințându-ne , ca și El, lui Dumnezeu, ultima suflare. Poate fi, oare, o mângâiere mai mare decât aceea ca, după o viață de zdroabă, suferință și sacrificiu în slujba lui Dumnezeu prin iubirea aproapelui, să-ți poți da sufletul în mâinile Tatălul Ceresc, împăcat cu El și cu semenii?!

Iubiții mei! În această zi și oră dramatică, îngenuncheați sub Crucea lui Isus, să contemplăm rănile care ne-au izvorât viața și să sorbim din ele apa cea vie a harului care ne-o alimentează în scurta peregrinare spre veșnicie. Iubirii Sale răstignite pentru noi, să-I dăruim întreaga noastră iubire, oferindu-I gândurile, inima, activitatea, viața și ceasul morții cu toate chinurile acesteia, asemenea lui Dismas, tâlharul convertit, drept ispășire pentru păcate, și s-o rugăm pe Maica Durerilor să ne asiste și pe noi, ca și pe Isus, în clipa supremă, ca să putem rosti și noi ca El și cu El:”Părinte, în mâinile Tale îmi dau sufletul.” Preacurată, Stăpâna morții bune, roagă-te pentru noi. Amin.

 

* * *

 

Predică la Vinerea Patimilor

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Frați creștini,

Toată viața lui Isus n-a fost decât o suferință. Cei 33 de ani au fost greutatea unei cruci, o cruce purtată pentru mântuirea lumii. Această cruce n-a fost purtată de la Ierusalim până la locul Căpățânii, ci chiar din Bethleem și până la Ghetsimani și pârâul Cedrilor. Așa cum L-a văzut proorocul Zaharia cu mult timp înainte, părăsit de oameni, încărcat cu durerile și fărădelegile noastre.

Se naște într-un staul, în frig, este urmărit de Irod să fie omorât, El, pâinea cea cerească flămânzește de pâine, apoi îngăduie diavolului să-L ispitească. Oamenii îi iau învățăturile drept hule, minunile – săvârșite cu puterea lui satana, iar unii iau chiar pietre să dea într-Însul și, așa, Fiul lui Dumnezeu nu are unde să-și plece capul. În Grădina Ghetsimani, Isus se roagă cu sudori de sânge, așa încât Acela care ține toate cu Cuvântul puterii Sale are nevoie de un înger din cer să-L întărească. În întunericul nopții târzii, Isus se roagă și nu ascunde crucea suferinței Sale zicând: “Întristat este sufletul Meu până la moarte!”

Isus este întristat pentru noi. El se încarcă cu ocările și cu sarcina păcatelor noastre, iar omenirea, orbită de duhul răutății, îl socotește lovit de Dumnezeu. Tatăl ceresc îi oferă acest pahar al suferinței și El îl primește de bună voie, luând asupra sa păcatele lumii întregi. Dar știți cu ce era plin acest pahar? Cu toate fărădelegile cele vechi și cele noi care s-au făcut pe pământ. Acest pahar, pe care l-a băut Isus, are mai întâi toată neascultarea lui Adam, apoi corupția urmașilor, orgoliul și lipsa de credință a oamenilor, fățărnicia și răutatea evreilor, superstițiile păgânilor, îngâmfarea filozofilor.

Paharul lui Isus mai era plin și cu scandalurile dintre creștini, dezbinarea turmei, păcatul cărturarilor falși, rătăcirea sectanților, răceala în credință a creștinilor, stingerea dragostei. Peste toate acestea mai turnăm și tot ceea ce e urât și neplăcut lui Dumnezeu în noi și în afară de noi; toate slăbiciunile, toate zburdările tinereții și învârtoșarea inimii, laudele de sine, setea de avuție și tot veacul nostru umflat de mândrie, răutatea și necredința. Toate acestea s-au găsit în paharul lui Isus făcute de la cei mai mari până la cei mai mici, de cei săraci și de cei bogați, de bărbați și de femei, de tineri și de bătrâni.

Iată de ce a zis Fiul lui Dumnezeu: “Întristat este sufletul Meu până la moarte!” pentru că tot iadul se jurase împotriva acestei inimi cerești, a acestui suflet dumnezeiesc. Priviți crucea cea reală a lui Isus și vedeți că nici soarele nu se poate uita la ea, iar greutatea ei este așa de mare, încât pământul se cutremură și pietrele se zdrobesc, mai ales când a văzut pe cine au silit oamenii să o poarte.

Dintre toate suferințele lui Isus, cea mai mare era aceea că El vedea mai dinainte că mulți oameni vor pieri în păcatele lor, iată de ce se întrista în Grădina Ghetsimani și se ruga cu lacrimi și sudori de sânge. Lui Isus nu i-a fost frică de moarte pentru că a venit de bună voie să mântuiască tot neamul omenesc. Nu greutatea crucii L-a întristat și L-a făcut să transpire cu sudori de sânge, ci necredința, nemulțumirea și păcatele noastre. El vedea mulțimea păcătoșilor ce-i va apuca moartea neîndreptați, vedea păcatele desfrânaților, ale criminalilor, hoților și bețivilor, ale hulitorilor care-I calcă sângele și Crucea în picioare.

El pătimea ca să aducă sufletele oamenilor în rai și cu toate acestea se putea ca iadul să pună stăpânire pe ele. De aceea zice către Tatăl ceresc: “Părintele Meu, Eu vreau să pătimesc și să mor bucuros, dar să pătimesc și să mor fără să fiu de folos pentru lume? Ah, acest lucru este pentru Mine motiv de întristare. Eu merg, să-I răscumpăr pe oameni, să nu se mai chinuiască în iad, dar să văd că unii se leapădă de Mine ca Iuda și pentru poftele lor să fiu bătut, scuipat, hulit? Cu ce folos a curs sângele Meu, Tată? Să aud cum numele Meu este hulit de la cei mari până la cei mici?

Voi, creștinilor, faceți pomenirea patimilor Mele ca o amintire simplă în bisericile voastre. Pentru cine am pătimit, pentru cine am suferit, pentru cine am murit, pentru niște oameni îndărătnici, nemulțumitori și nerecunoscători?” Iată de ce plângea Isus și se întrista. Păcatele omenirii erau așa de grele că nu se puteau ierta cu nici un chip. Se cerea o jertfă mai presus de orice jertfă.

Pentru izbăvirea neamului evreiesc din robia egiptenilor a trimis Dumnezeu pe Moise, iar ca să ne mântuiască pe noi de focul iadului a trebuit să vină El în persoană pe pământ, Isus Fiul lui Dumnezeu. Dar pentru ce a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu, nu se putea găsi un alt mijloc de mântuire? Pentru lămurirea acestei probleme, ascultați o pildă: Împăratul ocrilor a dat un decret în țara sa că acelor prinși în păcatul desfrânării să li se scoată amândoi ochii. Primul care a călcat această lege a fost însuși fiul său. Drept aceea, împăratul a poruncit să i se aplice legea. S-au rugat boierii lui și poporul să fie iertat moștenitorul împărăției, dar el sta neclintit în hotărârea sa.

După multe intervenții și rugăminți, se mai domolește împăratul și începe să se frământe și să-și zică: “dacă voi călca dreptatea și nu voi pedepsi cum am hotărât, sunt un judecător strâmb. Dacă nu voi ține seama de dragostea mea de tată și-l voi pedepsi, sunt un tată fără de milă. O, ticălosul de mine, judecător și tată, ce să fac? Am hotărât să fie scoși doi ochi; atunci să mi se scoată mie unul pentru că-i sunt tată și celălalt fiului meu că este vinovat. În felul acesta voi împăca și dreptatea mea și dragostea și voi păzi și legea”.

Iată, frați creștini, hotărârea dumnezeiască a fost dintru început, că cine va mânca din pomul oprit să fie osândit la moarte; prin Adam toți am greșit, prin urmare trebuia să luăm pedeapsa meritată pierzând cei doi ochi, adică cele două vieți, pământească și sufletească. Prin chinurile cele nesfârșite ale iadului, trebuia să plătim sau să se găsească mijlocul mântuirii. Dacă ar fi venit toți sfinții și toți îngerii din cer, n-ar fi putut plăti fiindcă acest sânge de creatură învechit era fără nici un preț și prin urmare, un om de rând, supus păcatului, nu putea face această mântuire.

Trebuia deci să ia parte și firea dumnezeiască cea fără de preț, ca să plătească datoria aceasta fără margini precum și cea omenească. Trebuiau deci două firi într-un singur ipostas. Noi suntem vinovați de călcarea poruncilor lui Dumnezeu și pentru acesta am dat un ochi, omenirea, iar Dumnezeu Tatăl a dat celălalt ochi, dumnezeirea, pe Fiul Său Isus Hristos. O, smerenie fără margini, o, Dumnezeule mult milostive și mult îndurate, oare nu se putea să mântuiești un om fără să dai pe ochiul cel drept al dumnezeirei Tale? Fără îndoială că Dumnezeu putea să facă mântuirea omului și numai cu cuvântul, fără să dea morții pe Fiul Său. Dar dacă făcea așa, noi cunoșteam numai puterea cea nemărginită a Sa și nu cunoșteam coborârea cea dumnezeiască și nici judecata cea dreaptă a măreției Sale.

Tatăl ceresc a arătat mila Sa mai mare față de om decât de Fiul Său pe care L-a jertfit. Dumnezeu, Tatăl n-a îngăduit pe Avraam să jertfească pe fiul său Isaac, dar El jertfește pe Fiul Său Isus pentru mântuirea omului. Dumnezeu s-a milostivit de copilul unui om, dar pe Fiul Său nu L-a cruțat și L-a lăsat să moară pentru noi toți. L-a dat să-L vândă ucenicii, să-L judece vrăjmașii, să-L bârfească preoții, să-L batjocorească ostașii. L-a dat pe mâna unui popor nemulțumit, plin de ură și mânie, care nu se mai sătura de sângele Lui. L-a dat pentru scuipări și bătăi, să sufere cununa de spini și greutatea Crucii, L-a părăsit ca pe unul care a făcut păcatul, ca să fie pedepsit pentru păcatele noastre, ca să plătească toată dreptatea dumnezeiască.

O, desăvârșită smerenie a lui Dumnezeu, aceasta a fost voința Tatălui pentru Fiul. Creștinilor, de ce să ne minunăm mai mult? De hotărârea Tatălui, care și-a rânduit Fiul la moarte pentru noi, sau la ascultarea Fiului care merge de bună voie? Să ne minunăm de amândouă, căci mare este mila lui Dumnezeu întreit, pentru noi păcătoșii și mare este taina creștinătății.

Dacă Dumnezeu a făcut atâta jertfă pentru noi ca să ne scoată din robie, oare nu se cade ca și noi să răspundem cu aceea și dragoste și recunoștință? Dar, vai, ce vedem între creștinii noștri? În locul dragostei, ură, răutate, păcate, necredință și lepădare de Dumnezeu. Mii și milioane de păcate, care mai de care mai grele. Nedreptățile bogaților, desfrânările și avorturile femeilor, toate nelegiuirile, cârtirile și nepăsările creștinilor îl fac pe Fiul lui Dumnezeu să zică spre Tatăl ceresc:

“Cu ce folos a curs Sângele Meu, Tată, din mâini și picioare, ajungând să fie călcat de oameni în picioarele lor?! Părinte Sfinte, vino la judecata Ta de la început. Eu am făcut voia Ta cea sfântă, Mi-am vărsat tot sângele pentru mântuirea creștinilor, dar ei nu cunosc pe Mântuitorul lor și nici nu voiesc să se mântuiască. Creștinii aceștia pentru care M-am răstignit, au ajuns să-și vândă sufletul demonilor pentru bani; Mă înjură pe Mine și Crucea Mea, lepădându-se de toate orânduirile Tale. Pentru evreii care M-au răstignit, cer iertare, iar pentru creștinii care M-au făcut să mor fără să fiu de folos, cer mai mult, cer judecată, judecă-i pe ei Dumnezeule! Dreptatea Ta M-a făcut să-Mi vărs sângele, acum tot dreptatea Ta să-Mi răsplătească sângele”.

Un creștin nepocăit, neîndreptat, nu are nici un răspuns. Grea va fi osânda pentru cel ce a călcat pe Fiul lui Dumnezeu. Ca să moară tatăl pentru fiu, sau fiul pentru tată, frate pentru frate sau o rudă pentru alta, acesta este semnul unei iubiri fără egal și pilde de acestea avem între oameni. Dar să moară cineva pentru vrăjmașii lui, acest lucru nu s-a făcut niciodată între oameni. O pildă ca aceasta nu s-a mai văzut nicăieri până la Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru noi, vrăjmașii Lui. Pentru această măreață faptă, noi n-am putea niciodată să-i mulțumim lui Dumnezeu cu vrednicie, de am avea chiar fiecare câte o sută de mii de vieți și pe care le-am da la moarte din dragoste ca să-i răsplătim lui Hristos. Chiar de am purta o mie de ani crucea suferințelor, n-am putea plăti pentru Făcătorul nostru de bine. Cu toate acestea El nu cere de la noi pentru sângele vărsat, decât dragostea noastră, recunoștința noastră.

Parcă îl auzim zicând: “O, voi împietriților și nerecunoscătorilor, cum să vă mai calific, orbi, fiindcă nu vedeți atâta bine cât am făcut pentru voi, împietriți la inimă pentru că nu vă înmuiați să vă plângeți păcatele voastre, văzând cu ce preț mare v-am răscumpărat. Nemulțumiților, Eu știu că numai demonii sunt împietriți la inimă, nesupuși din firea lor și veșnic vrăjmași ai lui Dumnezeu. Dar voi nu sunteți nici demoni, nici oameni nu sunteți; pesemne că sunteți niște făpturi ciudate alcătuiți din fire omenească și din obicei drăcesc. Voi ați putea să fiți veșnic prietenii lui Dumnezeu, dar nu vreți. Zilele acestea nu sunt oare zile de întristare? De ce nu vă întristați și nu plângeți pentru păcatele voastre cu lacrimi amare ca Petru, ca femeile mironosițe, ca Iosif și Nicodim, și de ce nu cereți cu suspine Împărăția cerului ca tâlharul de pe cruce?”

Ah, creștinilor, dacă Hristos ține în spate o cruce, apoi prezența scumpei Sale Maici este o altă cruce pe care o are în fața ochilor Săi. Dacă Părintele ceresc L-a părăsit, Sfânta Sa Maică nu L-a părăsit nici o clipă. Ea stă lângă Cruce și ține sabia în inimă, sabia despre care-i spusese dreptul Simeon. Cu această prezență a sa pricinuiește Fiului a doua cruce, făcând să-i sporească durerile pentru care Fiul a plâns cu amar.

A pătimit Fiul, a pătimit și Maica împreună cu El; s-a întristat Maica, s-a întristat și Fiul împreună cu ea; așa că și Maica și Fiul aveau îndoite chinuri, iar din aceste chinuri se năștea o singură durere care venea din inima Fiului în inima Maicii și din inima Maicii în inima Fiului.

Cine ar putea spune cu de-amănuntul ce mare durere a străpuns inima Maicii și a Fiului în acele momente de suferință sus pe Golgota?

Priviți cu ochii sufletului și imaginați-vă pe Fecioara Maria în acest moment cu buzele arse de văpaia focului de la inimă abia i se aude glasul strigând și rugând pe Fiul său ca să-i spună ultimul cuvânt. Sfâșiată de întristare, obosită și nemâncată, cu durerea cea arzătoare în inimă, cade leșinată în mâinile femeilor mironosițe.

Cum a fost oare inima lui Isus când a văzut-o frământându-se de durere și căzând în leșin? O, Împărate Isuse, pentru cine suferi, pentru cine vrei să bei paharul cel amar al morții? Pentru cine zici: “Mi-e sete!”? Ceri oare Maicii Tale un pahar de apă rece să-Ți răcorească buzele cele arse? Dar iat-o, Maica Ta, e acolo leșinată și nu mai poate să spună nici un cuvânt. Dar cine să-Ți domolească setea? Femeia samariteancă, sau ucenicii? Dar iată și aceștia au fugit și te-au lăsat.

O, Prea Bunule și Mântuitorule Isuse, setea Ta era mare pentru mântuirea noastră, îți era sete de sufletele păcătoșilor ca să le mântuiești, de sufletele ucenicilor, ale poporului Tău, care se zbătea în ghearele satanei, îți era sete de sufletele cele din iad care așteptau izbăvirea de la Tine. Îți era sete de noi toți, de moșii și strămoșii noștri, de sufletul cel păcătos.

Da, n-ai fost înțeles, nimeni nu Te-a auzit și Ți-au adăugat chin peste chin, Ți-au dat oțet amestecat cu fiere și, cu acest pahar amar, ai plătit și cel din urmă păcat al neamului omenesc. De aceea, apoi, ai strigat: “Săvârșitu-s-a!”. S-a împlinit acum Scriptura, s-a plătit datoria. Acum Isus face ca un iconom înțelept care-și simte moartea aproape. Începe Testamentul cel Nou; dă mai întâi iertare evreilor: “Iartă-le lor, Tată, că nu știu ce fac! Ostașilor care L-au răstignit le lasă hainele și cămașa pe care au împărțit-o între ei prin tragere la sorți.

Tâlharului care s-a pocăit îi lasă raiul, fiindcă a zis: “Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în Împărăția Ta !” Sutașului care a zis: “Acesta cu adevărat a fost Fiul lui Dumnezeu” îi lasă cunoștința de Dumnezeu. Lui Petru, ucenicul Său care s-a căit cu lacrimi amare, după ce s-a lepădat de El, îi lasă vrednicia apostoliei. Celuilalt ucenic, Ioan, îi lasă în grijă pe Maica Sa (“Iată Maica ta!”) Maicii celei pline de jale îi lasă protector pe acest ucenic (“Iată fiul tău!”) Bisericii, mireasa Lui, îi lasă cele șapte taine, iar fiilor ei, creștinilor, le lasă Crucea Sa pe care s-o poarte toată viața lor. Cerescului Părinte îi lasă Duhul Său, zicând: “Părinte, în mâinile Tale îmi dau Duhul Meu” , după care, plecându-și cu supunere capul și-a dat Duhul.

Toate suferințele și Patimile Mântuitorului Isus Hristos, ne mișcă din adâncul sufletului și ne fac pe noi creștinii să vărsăm lacrimi pline de amar; și merităm să plângem cu amar pentru păcatele noastre pe care le facem fără încetare. Dar Isus, care știe tot adâncul inimii noastre, nu ține seamă de lacrimile izvorâte pe moment, care nu sunt însoțite de umilință și căință adevărată.

Isus nu vrea să plângă cineva de mila Lui, El nu vrea să plângem patimile Lui pe care de bună voie le-a luat ca să ne scape pe noi, păcătoșii. De aceea le zice unor femei, care plângeau atunci când El urca cu Crucea în spate pe Golgota: “Femei ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe Mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri!”

Așa ne zice și nouă astăzi Isus : “Păcătoșilor, creștinilor care v-ați lepădat, creștinilor care nu voiți să ascultați, plângeți-vă păcatul vostru, plângeți-vă împietrirea și răutatea voastră, plângeți chinurile iadului care vă așteaptă, plângeți nenorocirea copiilor voștri cărora le lăsați o grea moștenire, cu multe necazuri și suferințe. Vai vouă, creștinilor care nu ați înțeles taina mântuirii, care nu vă deosebiți în faptele voastre de lumea necredincioasă, hulitoare și nepăsătoare.

Plângeți voi care vă faceți părtași la o mulțime de păcate cu cei necredincioși. Voi, creștini cu astfel de viață păcătoasă, păstrați-vă lacrimile pentru vreo pagubă, sau pentru moartea vreunei rude, păstrați-vă lacrimile pentru suferințele și necazurile care vă așteaptă pe voi și pe copiii voștri, dar mai păstrați-vă o parte din lacrimi ca să plângeți în chinurile iadului care vă așteaptă dacă nu vă veți trezi și nu vă veți întoarce la Mine mai curând. De Mine îi este milă cerului, care își acoperă fața cu perdeaua întunericului; de Mine îi este milă soarelui care își acoperă razele sale, și pământului îi este milă de Mine și se cutremură. Nu Mă plângeți, ci plângeți-vă pe voi, plângeți-vă păcatele voastre și înțelegeți ce am făcut Eu pentru voi!”

Cu adevărat, iubiți creștini, Domnul Hristos a murit ca să mântuiască pe toți păcătoșii, dar dacă ei nu vor, cine e de vină? Pentru ce atâta nestatornicie în credință? Pentru ce atâta nepăsare de mântuirea noastră? Pentru ce nu ne gândim că aceste patimi le-a suferit Isus în locul nostru, a pătimit Dumnezeu ca să scăpăm noi de chinurile iadului? El a luat asupra Lui toată datoria noastră și a plătit-o cu sângele Său. Pe fiecare ne așteaptă de ani de zile; pe unii îi așteaptă o viață întreagă să se lase de vrăjmășie, să nu-L mai urască dar nici până astăzi cei mai mulți nu s-au întors. Unii s-au întors pentru o vreme, după care iar au început să-l dușmănească. Pentru toți aceștia vă mai dau o pildă.

Poporul laponilor, închinători la idoli și vrăjmași de moarte ai creștinilor și ai Domnului Hristos, au săvârșit o faptă cu adevărat diavolească. Pe pragul scării de la poarta pe care se intra în cetatea lor, au săpat în marmură cinstita Cruce. Pentru ce au făcut ei aceasta? Pentru ca atunci când vreunul din creștini va intra în cetatea lor, să calce pe Crucea Domnului. Din acest motiv creștinii nu au intrat niciodată în această cetate plină de păgânătate.

Iată, așa vreau să fac și eu astăzi din dumnezeiască râvnă. Să merg în toate locurile nepermise a intra suflet de creștin și să pun câte o cruce la fiecare loc. Să merg la ușile desfrânaților și desfrânatelor, să merg la ușile bodegilor, cârciumilor, teatrelor și cinematografelor, să merg la toate ușile vrăjitoarelor și ghicitoarelor, la toate porțile unde este necinstit și batjocorit chipul lui Dumnezeu și acolo să pun Sfânta Cruce cu Isus pironit pe ea. Când vor voi creștinii să intre în aceste locuri, să-L calce mai întâi pe Isus în picioare și Crucea Lui, ca apoi să vină asupra lor înfricoșata sentință a Dreptului Judecător: “Duceți-vă de la Mine, blestemaților, căci nu vă cunosc pe voi!”

Atunci vor vedea cu toții că răbdarea s-a sfârșit. Dreptatea dumnezeiască se va răzbuna și atunci își va lua plata fiecare după faptele sale.

Rugăciune

Dumnezeule, Cuvinte al Tatălui ceresc, Mântuitorule și Îndelung Răbdătorule Isuse, Tu acum ai rămas mort cu trupul pe lemnul Crucii. Opresc și eu puțin vorbirea mea și las pe acești creștini care m-au ascultat să se gândească la patimile Tale. Să simtă durerea împreună cu răbdarea Ta cea fără de margini și cu toții să ne închinăm SFINTELOR TALE PATIMI, sărutând cu lacrimi Prea Curatele Tale picioare, care stau pironite pentru noi păcătoșii, Te rugăm, Doamne, pomenește-ne și pe noi când vei veni întru Împărăția Ta. Amin.

 

* * *

 

Postul și rugăciunea. Roadele postului

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Postul trebuie să-i determine pe creștini ca în noaptea de Paști și după aceea, tot restul vieții lor pe pământ, să-și deschidă inimile pentru a înțelege și a primi marele dar, mântuirea, dobândită prin jertfa lui Isus (cfr. Papa Benedict al XVI-lea). Venind în lume, Isus a arătat că, Dumnezeu fiind, n-a ținut pentru Sine bogățiile Sale; n-a dorit să profite de faptul că este Dumnezeu, de demnitatea și de puterea Lui ca de un semn al distanței Sale față de noi. De fapt, s-a “golit pe Sine” luându-și “mizerabila și slaba condiție umană“, a mai spus Papa. Astfel Domnul a dorit să se facă părtaș naturii noastre, fără să păcătuiască, până la experimentarea morții. El a ales să pătimească în mod liber pentru a împlini voia Tatălui și din iubire față de noi oamenii.

Postul ne conduce pe calea către înviere, lucru vizibil în noaptea Paștilor când: “Încă odată, vom proclama biruința luminii asupra întunericului, a vieții asupra morții, iar întreaga Biserică se va bucura de întâlnirea cu Mântuitorul Său”, a concluzionat Papa. Prin urmare, postul este un instrument care invită familiile să trăiască în pace și prietenie, deoarece cei care sunt ai lui Cristos trebuie să învețe de la Dumnezeu iertarea aproapelui! Într-o familie matură părinții nu trebuie să-i atragă pe copii de partea lor, ci să-i direcționeze, să-i îndrepte înspre Cristos!

Postul: terapie spirituală

Postul sau abstinența de la mâncare nu este numai un “obicei” creștin, deoarece acesta este practicat și în alte religii dar și în afara religiilor, ca de exemplu în unele tratamente medicale. Astfel, se pare că în zilele noastre multă lume nu ia postul în serios, sau nu înțelege scopul său spiritual. În cultura noastră influențată de căutarea bunăstării, postul pare că și-a pierdut sensul său spiritual și a rămas doar ca “valoare terapeutică”, pentru bunăstarea trupului. Postul ajută sănătății trupului, dar pentru creștini este mai întâi de toate o “terapie” pentru debarasarea de tot ceea ce îi împiedică să se conformeze voinței lui Dumnezeu și să se apropie de Dumnezeu. Astfel, pentru cei care “a posti” înseamnă doar a renunța la ceva în mod simbolic sau numai a respecta în mod rigid unele norme alimentare, aceștia nu consideră postul în funcție de finalitatea sa spirituală. Prin urmare ne punem întrebarea: cum putem actualiza în viața noastră, cum putem pune în practică sensul spiritual al postului?

În zilele noastre lumea postește pentru orice, uneori și pentru obținerea unor favoruri politice. De aceea este important să cunoaștem sensul creștin al postului, care ne este revelat pornind de la două evenimente prezente în Sfânta Scriptură: unul la începutul VT, altul la începutul NT. Primul se referă la ruperea postului “de către Adam în Rai”. El a mâncat din fructele pomului oprit. Astfel ni se descrie păcatul strămoșesc al omului. În opoziție cu Adam, Cristos, Noul Adam – iar acesta este cel de al II-lea moment – începe activitatea Sa pornind de la post. Adam, ispitit, a căzut în păcat; Cristos a fost ispitit și a biruit ispita. Ne-postind, Adam a cauzat moartea. Postind, Isus a biruit moartea prin Învierea Sa. Altfel spus: consecința păcatului lui Adam a fost expulzarea din Rai și moartea, iar roadele victoriei lui Isus au fost distrugerea morții și reîntoarcerea noastră în Rai. Din acest punct de vedere, este clar că postul este un mijloc decisiv și important care promovează, “învie” viața. Nu este o simplă regulă, un obicei sau o obligație, ci este legat de însuși misterul vieții și al morții, al mântuirii și al osândei. Prin urmare, după învățătura creștină, păcatul nu este doar încălcarea unei reguli, legi, care necesită o pedeapsă, ci și o mutilare a vieții pe care Dumnezeu ne-a dat-o. De aceea, istoria păcatului în funcție de relațiile inter-umane ne este prezentată prin imaginea mâncării. Hrana, de fapt, este mijloc de viață; cea care ne menține în viață.

Isus este Noul Adam. El vine să repare daunele cauzate vieții de către Adam, să-i restituie omului adevărata viață, adică să reînceapă postul.

Postul: “hrana” adevărată a creștinului

Prin post ne alăturăm trăirii, experienței lui Isus, prin care El ne eliberează de dependența de “hrană”, de tot ceea ce este material, de lumea aceasta. De fapt, eliberarea noastră încă nu s-a realizat în totalitate: aflându-ne în această lume decăzută, lumea vechiului Adam, în care trăim, noi încă suntem dependenți de hrană. Dar și moartea noastră – prin care trebuie să trecem – a devenit datorită morții lui Cristos, o trecere către viață, astfel încât hrana pe care o mâncăm și viața pe care ea o susține, pot fi viață în Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Datorită lui Cristos, o parte din hrana noastră a devenit “hrană nemuritoare”: însuși Trupul și Sângele lui Cristos. Iar pâinea cea de toate zilele pe care o primim de la Dumnezeu poate fi, în această viață pământească, ceea ce ne dă putere și ne pune în comuniune cu Dumnezeu și nu ceea ce ne desparte de El. Numai postul poate înfăptui această transformare dându-ne proba existențială că dependența noastră de hrană și de materie nu este totală, nici absolută și că, unită cu rugăciunea, cu harul și cu adorarea, poate fi și ea spirituală.

Postul este “darul” celei dintâi porunci

Sf. Vasile observă că “postul a fost instituit în Paradis”, și că “prima poruncă în acest sens a fost dată lui Adam“. El concluzionează: “nu trebuie să mănânci“, este legea postului și a înfrânării (cfr. Sermo de jejunio, PG 31, 163, 98). Astfel, postul este prima poruncă pe care omul o primește. Dumnezeu i-a cerut lui Adam, încă pe când era în Rai, să nu mănânce din roadele pomului oprit (cfr. Gen 2, 16-17) deci nu i-a permis să mănânce din fructele tuturor pomilor. Astfel Domnul a dorit să pună limite trupului nostru. De la început omul a trebuit să-și controleze trupul și să înțeleagă că, chiar dacă un “pom” poate avea roade multe și frumoase, nu trebuie să se apropie de el (cfr. Gen 3, 6). Lăsându-se ispitit de dorința trupului său, încălcând postul, omul a mâncat din pomul oprit.

Dacă am cunoaște cum se cuvine avantajele postului, am înțelege că acesta este un dar de la Dumnezeu pentru noi, o binecuvântare și nu doar o poruncă. Ca Tată și ca Învățător al nostru, Dumnezeu ne-a dăruit acest instrument puternic al postului, spunându-ne că este necesar să postim. Din Cartea Psalmilor noi știm că și profeții posteau (cfr. Ps 35, 13), apostolii posteau (cfr. Mt 9, 15) (2 Cor 6, 5).

Definiția postului

Postul constă în: a nu mânca pornind de la începutul unei zile pentru o anume perioadă. Această perioadă variază de la om la om. Dar avem o regulă importantă: perioada de abstinență trebuie să fie stabilită de către preotul confesor sau de către preotul spiritual, pentru a evita exagerările creștinilor, fie în a posti prea puțin, fie în a posti prea mult, peste puterile propriului trup. Ceea ce este important este aspectul, sensul spiritual al postului. Trebuie să ne lăsăm conduși de credință și nu de foame!

Abstinența de la hrană ne ajută să înțelegem că valorile spirituale sunt mai importante decât toate lucrurile materiale. Adevărata renunțare la mâncare este cea însoțită de simțirea foamei, atunci când omul înțelege că trupul său, că el însuși este limitat, dar că Dumnezeu îl iubește și l-a destinat învierii și vieții veșnice. Să nu uităm că Isus și apostolii posteau până când le era tare foame (cfr. M 4, 2; Mc 11, 12; 2 Cor 11, 27; Fil 4, 12). Mai mult, Dumnezeu îi binecuvântează pe cei înfometați “căci aceștia se vor sătura” (Lc 6, 11).

Postul și bucuria. Roadele postului pentru trup și suflet

Nu trebuie să postim gândindu-ne și așteptând cu nerăbdare să treacă ziua de post, ci trebuie să căutăm să apreciem postul ca un “timp sfânt de convertire” pe care suntem fericiți că îl putem trăi. Un om care este aproape de Dumnezeu este mai bucuros atunci când postește decât în perioadele în care mănâncă și bea. Cei care doresc să reducă perioadele postului nu au înțeles avantajele și bucuria postului.

De fapt, postul este un timp de repaus pentru “organele interne” ale trupului; permite întregului trup să se simtă mai lejer, activ și sănătos; este un act spiritual, care nu cauzează foamea, ci hrănirea sufletului! Domnul încearcă să ne facă să înțelegem câtă bucurie și fericire se ascunde în spatele postului. Postul permite trupului și sufletului să se unească și mai mult și să ajungă la curățenie, la puritate. În această simfonie trup-suflet, omul poate să se roage cu mai multă evlavie, să Îl iubească pe Dumnezeu și să aibă o credință tot mai mare.

Apostolii ne-au spus că prin post nu ucidem trupul, ci dorințele păcătoase. Biserica a stabilit perioade de post nu pentru a-i obliga pe creștini la ceva chinuitor, ci pentru a-i ajuta să participe la “avantajele spirituale” de pe urma postului. Scopul postului nu constă în a-l priva pe om de ceva, ci în a-l ajuta să se apropie și mai mult de Dumnezeu. Adevăratul post izvorăște din inima omului care îl iubește pe Dumnezeu și care este convins că postul îl apropie tot mai mult de Dumnezeu.

Virtuțile pe care creștinul le practică în timpul postului confirmă că atunci când omul postește este mai tolerant, mai liniștit, mai respectuos, mai generos, mai altruist, mai umil și mai modest. Fiecare creștin, atunci când postește ar trebui să încerce să practice cel puțin una dintre aceste virtuți.

Actualitatea postului în cultura noastră

Postul Paștelui este un timp de post și pocăință instituit de către Biserică pe baza tradiției apostolice, începând din sec. al III-lea, pentru ca să cunoaștem obligația pe care o avem de a ne pocăi de-a lungul întregii vieți – cum consideră sfinții părinți; pentru a imita postul de 40 de zile pe care Isus l-a ținut în pustiu și pentru a ne pregăti să celebrăm prin pocăință Paștele, unirea cu Trupul și Sângele lui Isus în Taina Împărtășaniei. Asemenea lui Moise, înainte de a primi Tablele Legii (cfr. Exod 34, 28) și lui Ilie, înainte de a-L întâlni pe Domnul pe muntele Horeb (cfr. 1 Regi 19, 8), Isus rugându-se și postind s-a pregătit pentru misiunea sa, al cărui început a fost o luptă grea cu ispititorul.

La începutul postului preoții romano-catolici presară cenușă pe capul creștinilor, pentru a le aminti acestora: că sunt praf și cenușă; că sunt datori cu o moarte și că trebuie să facă pocăință pentru păcate, până mai sunt în viață.

Postul este un timp în care omul renunță la ideile sale pentru a-și însuși ideile adevărate ale lui Dumnezeu; renunță la relativism, pentru a trăi în eternitate. În perioada postului suntem chemați să reducem timpul de recreere (momentele când ne gândim doar la noi); să înmulțim timpul petrecut în rugăciune; să fim mai atenți față de ajutorarea aproapelui și să ascultăm Evanghelia și predicile nu din curiozitate ci din dorința de a practica învățăturile pe care le-am auzit. În post trebuie să ne spovedim, pentru a împlini cu sufletul curat, jertfa postului și pentru a participa cu demnitate la Sfânta Împărtășanie.

Episcopul Italo Castellani cere credincioșilor săi “să trăiască timpul postului ca un timp de reîntoarcere la Tatăl și de refuzare a idolilor care îl țin prizonier pe om“. Excelența sa le amintește de faptul că postul, abținerea de la mâncare, se justifică doar dacă este însoțit de dorința și de efortul constant de a se debarasa de vicii și de păcate, pentru a-L sluji pe Dumnezeu și aproapele. În acest sens este importantă solidaritatea față de cei săraci în această societate consumistă. La fel de important este și “postul limbii” care îl ajută pe om să se abțină de la discuții nefolositoare, fără rost și răutăcioase, pentru a favoriza liniștea sufletului, rugăciunea și darul iertării față de aproapele, pentru a umbla în calea adevărului. Mai mult, postul ne ajută să nu folosim “timpul liber” în mod egoist, doar în favoarea noastră și a profitului, ci să ne antrenăm în grija față de cei bolnavi, și să-i ajutăm pe cei în nevoi.

În acest sens, jurnalistul Michele Smargiassi, notează că postul este fuga cât mai departe de dorințele trecătoare ale aceste lumi: postul “anti-consumist”. El observă că tot mai mult, în zilele noastre credincioșii sunt invitați să postească în “sens modern”, abținându-se nu atât de la carne, ci de la folosirea exagerată a telefonului mobil, a televizorului, a autoturismului, a apei minerale. De exemplu, la Modena, episcopul a cerut să se renunțe la “SMS”-uri, pentru ca oamenii să redescopere comunicarea verbală dintre ei și să recupereze relațiile inter-umane umbrite de cele virtuale.

Postul ajută fiecărui creștin să trăiască ca un om “liber” de rele și ca adevărat fiu al lui Dumnezeu. Postul este o înnoire a sufletului (cfr. 2 Cor 4, 16), pregătindu-ne să fim locaș plăcut al lui Dumnezeu: “Eu și Tatăl vom veni la el și vom locui în el” (cfr. Io 14, 23). Postul nu înseamnă doar abținerea de la alimente, ci abținerea de la orice fel de păcate, după cum ne învață Sfinții Părinți! Să ne abținem de la lene, de la invidie, de la rivalități, de la răutăți, de la dorința de independență: păcate care distrug relațiile inter-umane, deoarece ispititorul ne încercă chiar în zilele în care postim.

Să nu uităm că în trecut, nerespectarea postului era aspru pedepsită. În sec al XV-lea era în vigoare o lege conform căreia măcelarii care comercializau carne pe timpul postului Mare erau condamnați la moarte; cu trecerea timpului disciplina riguroasă a postului s-a relaxat

Pe tema postului s-a exprimat și Cardinalul Paul Josef Cordes, susținând că acesta nu înseamnă idolatrizarea trupului. “Postul mare oferă creștinului o trăire spirituală și practică pentru a exercita fără răgaz dăruirea noastră lui Dumnezeu”, a spus cardinalul, amintindu-ne că Papa Benedict ne-a invitat să ne deschidem inimile și portofelele, față de cei care sunt în nevoie. Acesta este un lucru important mai ales în actuala criză economică globală. De fapt, cardinalul a mărturisit că: “Nu putem doar să ne predăm în fața mizeriei oamenilor; cu ce ne stă în putință, trebuie să o remediem”.

Eminența sa a observat cum în zilele noastre s-a răspândit o grijă crescândă pentru trup care este cât pe ce să se transforme într-o idolatrizare a sa. Câteva statistici legate de “wellness”, de bunăstare, demonstrează acest fapt: “Trupul insistă tot mai mult pe drepturile sale. Dar dorința sa de bunăstare și de plăcere poate să reducă libertatea persoanei, care apoi, nu va mai putea fi comandată de voința omului, trupul devenind un tiran”.

Cuvintele Papei vis a vis de “renunțare” și “înfrânare”, pentru omul superficial “nu favorizează înclinațiile sufletești ale omului, însă au ca scop binele omului”. Să nu uităm că și în budism și în islamism, postul are un rol fundamental, a spus Cardinalul, explicând că “motivația care stă la baza postului în cele două religii este lupta împotriva puterii materiei față de om”.

“Postul ne eliberează de greutatea pe care lucrurile lumii create, o pune pe noi. Lucrurile materiale riscă să-l izoleze pe om, să-l închidă în sine. Pentru creștin, dorința mistică niciodată nu înseamnă închidere în sine, ci înaintarea pe drumul credinței, pentru a-L întâlni pe Dumnezeu”. Postul creștin trebuie să lase loc “dăruirii de sine lui Dumnezeu, deoarece numai El este, la urma urmei, fericirea după care tânjim”.

În acest an, Sfântul Părinte ne invită ca pe perioada postului să fim atenți față de săracii lumii! Foamea pe care creștinii o simt atunci când postesc trebuie să-i ajute să înțeleagă că aceasta este un fenomen prezent în lumea întreagă și că un copil moare de foame la fiecare 6 secunde, la nivel mondial. Din păcate, astăzi se vorbește tot mai mult despre “planuri de salvare a economiei mondiale” care necesită trilioane de dolari, și tot mai puțin despre “salvarea, mântuirea oamenilor” și despre combaterea foametei din lume, care ar costa de mii de ori mai puțin.

Prin faptul că Sfântul Părinte solicită tuturor celor care cred în Cristos să postească, trebuie să înțelegem că nu este vorba de o simplă abținere de la carne, ce ar putea avantaja doar sănătatea trupească și nu ar avea prea mare efect asupra spiritului, căci postul are în vedere beneficiile sufletului. Abținerea de la mâncare, de la băutură și de la fumat trebuie să fie o exigență interioară care ne ajută să descoperim cum “omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu“, și ne convinge că în viață nu au valoare mâncarea și băutura, distracțiile și “hobby”-urile. Nu trăim pentru a mânca și a ne distra, ci mâncăm și bem pentru a trăi în chip înțelept, a trăi ca oameni și ca fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie “Absolutul” pentru noi, să fie pe locul întâi. Toate celelalte sunt relative. Este bine să ne convingem că, cu cât ne debarasăm mai mult de lucrurile materiale care sunt relative, cu atât mai mult aceasta este în avantajul nostru. De aceea putem să vorbim de postul limbii, al ochilor, al urechilor. Ar fi un exercițiu bun în vederea câștigării libertății interioare: să ne eliberăm de “jugul”, “sclavia” și dorința abuzului de mâncare, de cuvintele în exces, de programele televiziunii în exces, de curiozitatea de a le afla și a le ști pe toate… pentru a nu cădea într-o agitație generală. De fapt, postul trebuie să ne ajute să înțelegem lucrurile esențiale pentru viață, adică mărirea absolută a lui Dumnezeu și nimic altceva.

Rugăciunile sunt bune, dacă sunt rodul unei comunicări de credință cu Dumnezeu; o credință atentă la nevoile aproapelui, care ne cere să ne deschidem sufletele față de necesitățile fraților noștri la care ne trimite Domnul, astfel încât să fim pentru ei “mâna binefăcătoare a lui Dumnezeu“.

În consecință, suntem chemați să postim în mod conștient, cunoscând faptul că multe persoane trăiesc într-o stare de “post forțat”, de foame perpetuă și trebuie ajutate și îngrijite. Prin urmare, cei care au bogății nu trebuie să se laude cu ele, ci să le pună la dispoziția celor care și-au pierdut locul de muncă și nu reușesc să trăiască de pe o zi pe alta.

Postul ne ajută să conștientizăm situațiile în care trăiesc mulți dintre frații noștri. Sf. Ioan, apostolul, ne atrage atenția prin cuvintele: “Dacă cineva posedă bogățiile acestei lumi și văzându-l pe fratele său în nevoi își închide inima față de el, cum poate rămâne îl el iubirea lui Dumnezeu?” (1 Io 3, 17). Postul ne ajută să ne însușim stilul de a acționa al Bunului Samarinean, care își face timp și se îngrijește de fratele său aflat în suferință (cfr. Enc. Deus caritas est, 15).

“Iubiți frați și surori, vedem că finalitatea ultimă a postului constă în a ne ajuta reciproc, cum scria Papa Ioan Paul al II-lea, să ne dăruim, în totalitate, lui Dumnezeu” (cfr. Enc. Veritatis splendor, 21). Prin urmare, postul trebuie să fie valorificat în fiecare familie și în fiecare comunitate religioasă pentru îndepărtarea lucrurilor dăunătoare spiritului și pentru intensificarea a tot ceea ce hrănește sufletul, deschizându-l iubirii lui Dumnezeu și aproapelui. În acest sens, Papa îndeamnă pe fiecare creștin să se roage și să citească Biblia mai des, să participe mai des la Taina Spovedaniei și a Împărtășaniei, în mod particular, în fiecare duminică.

Postul trebuie să fie însoțit de rugăciune și de dorința de convertire! Iar roadele lui se pot vedea în cuantumul carității față de aproapele. Este vorba de înflorirea “generozității frățești” în momentele de criză, ca și cel prin care trece lumea noastră. Roadele postului vor fi daruri de libertate interioară și solidaritate frățească, un indiciu de preîntâmpinare a Paștilor.

Omul care postește este prieten al lui Dumnezeu

Alegând în mod liber să ne lipsim de ceva pentru a-i ajuta pe alții, arătăm că aproapele care este în dificultate, nu este un străin pentru noi“, a spus Papa Benedict al XVI-lea în mesajul său din 3 februarie 2009. Papa a invitat parohiile să redescopere uzanța de a dărui, a dona săracilor, obiectele materiale de care credincioșii au ales să se priveze. Sfântul Părinte consideră postul un “antrenament spiritual” mai intens bazat pe trei practici prezente în Sfânta Scriptură: rugăciune, milostenie și post, care ne ajută să ajungem la o trăire mai spirituală a Învierii și să experimentăm astfel puterea lui Dumnezeu, care, “biruie răul, spală păcatele, redă inocența păcătoșilor și bucuria celor întristați, pentru că împrăștie ura, înmoaie încăpățânarea celor puternici și promovează buna înțelegere și pacea” (Preconio pasquale).

Valoarea postului

Ce valoare are pentru noi, creștinii, faptul că alegem să ne lipsim de lucruri care ne sunt utile? Biblia și Sfinții părinți ne învață că postul este de mare ajutor pentru evitarea păcatelor și a ocaziilor care duc la păcat. De aceea de-a lungul istorie mântuirii se repetă invitația la post. Încă din primele pagini ale Bibliei, Domnul îi cere omului să nu mănânce din pomul oprit căci: “în ziua în care vei mânca va trebui să mori” (cfr. Gen 2, 16-17).

Valoarea postului constă în a renunța liber la un lucru bun în favoare altuia și mai bun, care poate fi: stăpânirea de sine, îndreptarea comportamentului propriu, pentru a fi mai deschiși față de voia Domnului! Principiul postului: a renunța în mod voit la ceva, se poate extinde dincolo de hrană, la băutură, tutun, televizor, etc. Postul este și un timp de har pentru a ajuta persoanele care se află în suferință și în nevoi, care de-a lungul vieții lor sunt obligate să renunțe la multe lucruri pentru a trăi de pe o zi pe alta.

Deoarece cu toții suntem îngreunați de păcate și de consecințele lor, postul ne este dăruit ca un mijloc pentru a reînnoda prietenia cu Dumnezeu. Așa a făcut Esdra înainte de a se întoarce din exil în Pământul Făgăduit, invitând poporul să postească pentru a se “umili înaintea Dumnezeului nostru” (Esd 8, 21). Atotputernicul a ascultat rugăciunea lor și i-a asigurat de favorurile și de protecția Sa. La fel au făcut locuitorii orașului Ninive, care au ascultat de dojenile și de apelul la convertire al profetului Iona, au ținut post ca semn al convertirii lor sincere, spunând: “Cine știe că Domnul nu o să-și schimbe părerea… și noi să nu pierim” (Iona 3, 9), iar Domnul a văzut faptele lor și i-a cruțat.

În NT, Isus arată sensul profund al postului, condamnând public atașamentul fariseilor, care observau cu sfințenie prescrierile Legii, dar inima lor era departe de Dumnezeu.

Răspunzând Satanei care îl ispitea, Isus zice: “omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu tot Cuvântul ieșit din gura lui Dumnezeu” (M 4, 4), arătându-ne că adevăratul post are ca scop mâncarea “adevăratei hrane”, adică: “a face voia Tatălui” (Cfr. Io 4, 34). Într-adevăr adevăratul post constă în a împlini voia Tatălui ceresc, care, “vede în secret și te va recompensa” (M 6, 18). Dacă Adam nu a ascultat de porunca lui Dumnezeu de a nu mânca, prin post, creștinul dorește să se supună voinței lui Dumnezeu, fiind încrezător în bunăvoința și în mila Sa.

NT ne dovedește că “postul” a fost des practicat de primii creștini (cfr. At 13, 3; 14, 22; 27, 21; 2 Cor 6, 5). Sfinții Părinți vorbesc de “puterea postului”, capabil să țină în frâu păcatul și să deschidă inimii creștinului calea către Dumnezeu. Postul este recomandat de sfinții din toate timpurile. Scrie Petru Crisologul: “Postul este sufletul rugăciunii și milostenia este viața postului, de aceea, cine se roagă, să postească. Cine postește, să fie milostiv. Dacă cel care cere de la Dumnezeu dorește să fie ascultat, să asculte pe cei care îi cer și să-i ajute. Cine vrea să găsească ajutor la Domnul, să nu-și închidă inima față de cei care îi cer ajutorul” (cfr. Sermo 43, PL 52, 320. 332).

Din această cauză, Papa Paul al VI, în 1966, a considerat necesar să pună postul în contextul chemării fiecărui creștin pentru a “nu mai trăi pentru el însuși, ci pentru Acela care l-a iubit și S-a dat pe Sine pentru el, și… să trăiască pentru frații săi“. Postul este un timp favorabil pentru respectarea acestui îndemn, care dacă este îndeplinit, ne poate ajuta să mortificăm egoismul nostru și să ne deschidem inima iubirii lui Dumnezeu și a aproapelui, porunca cea mai mare și sinteza întregii Evanghelii (cfr. M 22, 34-40).

Practicarea postului dăruiește unitate persoanei, trup și suflet, ajutându-o să evite, să ocolească păcatele și să crească în comuniune cu Dumnezeu. A renunța la hrana materială care hrănește trupul, înlesnește o dispoziție interioară de a-L asculta pe Cristos și de a se hrăni cu Cuvântul său mântuitor. Prin post și rugăciune îi permitem Domnului să sature foamea noastră adâncă: foamea și setea de Dumnezeu. Practica postului educă persoana să fie liberă față de lucrurile materiale, nepermițându-i să devină sclava materiei sau să creadă că fără anumite lucruri nu mai poate trăi. Postul ajută omul să se stăpânească pe sine și să treacă mai ușor peste problemele vieții.

Postul ne curățește trupurile și sufletele! Postul îndepărtează de la noi mânia Domnului, iar ajutorul Său ne apără de puterile întunericului. Un post trăit în acest spirit, ajută creștinul să participe la celebrarea Paștilor cu un suflet nou, în libertatea fiilor lui Dumnezeu.

Postul este semnul că dorim să ni se ierte păcatele: “Nu postim pentru Paști, nici pentru cruce, ci pentru păcatele noastre…” scria Sf. Ioan Gură de aur. Postul este semnul că ne abținem de la păcate: “Postul într-adevăr măreț, acela care îi implică pe toți oamenii, este abținerea de la rele, de la păcate și de la plăcerile ilicite ale acestei lumi” (Sf. Augustin). De fapt, mortificarea trupului este semn al convertirii sufletului.

 

* * *

 

Vinerea Mare

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Ne afăm în Vinerea Mare. Pe scenă intră Ponțiu Pilat – prefect al Iudeii între anii 26-36 d.Cr. – un guvernator sever, după cum ne povestește Iosif Flaviu. Motivul pentru care Sinedriul l-a dus pe Isus la Pilat este clar: romanii au permis evreilor să-și pedepsească conaționalii, în afară de pedeapsa cu moartea, care trebuia autorizată de guvernul roman.

Isus înaintea lui Pilat (Mt. 27, 1-32)

Matei consemnează cuvintele lui Iuda: “Am trădat sânge nevinovat” (Mt 27, 4), cu care dorește să arate că cele două procese -iudeu și roman- urmate de cele două condamnări pe care le-a suportat Isus, au fost nedrepte.

Evanghelistul nu se mulțumește să spună că acest proces a avut la bază o trădare, ci susține că, deși este nedrept, face parte din planul lui Dumnezeu și împlinește Scripturile (cfr. Mt. 27, 9-10), adică profeția lui Isaia (cfr. Is. 53, 11). De fapt, nu Israel îl judecă pe Isus, ci Mântuitorul îl “judecă” pe Israel: trădarea se întoarce împotriva celui care a trădat (cfr. Mt. 27, 5. 25).

Relatând procesul lui Isus înaintea lui Pilat, Matei reliefează tema “regalității” lui Isus: faptul că El este Împărat. Titlul “rege al iudeilor” apare la începutul povestirii (cfr. Mt. 27, 11) și la sfârșitul acesteia (cfr. Mt. 27, 29). Mai mult, evanghelistul subliniază și faptul că Isus este inocent: soția lui Pilat îl numește “om drept” (cfr. Mt. 27, 19), iar inclusiv Pilat îi recunoaște în mod public candoarea (cfr. Mt. 27, 24).

Din păcate, dreptul Isus este condamnat nu doar de către poporul său, ci și de atașamentul instabil al lui Pilat, care tocmai încercase să-L scape de la moarte, dar, simțindu-și amenințată poziția, își pierde obiectivitatea. Notăm că pentru Pilat, conservarea postului este mai importantă decât respectarea adevărului și înfăptuirea dreptății.

Dacă iudeii l-au dat pe Isus pe mâna lui Pilat, acesta îl dă pe mâna soldaților, pentru a fi răstignit. Înainte de parcurgerea drumului spinos, foarte dureros spre Calvar, Matei accentuează ideea centrală: faptul că întreaga omenire L-a refuzat pe Isus și regalitatea Sa (cfr. Mt. 27, 27-31). De fapt, atunci când poporul trebuie să aleagă între Isus și Baraba, evanghelistul precizează că întreg poporul Îl refuză și-L condamnă pe Isus, nu doar mai marii poporului (cfr. Mt. 27, 20).

Chinurile pe care Isus le-a îndurat, nu arată doar răutățile de care sunt capabili oamenii sau, până unde a fost dispus Dumnezeu să îndure, ci ;i faptul că Împărăția lui Dumnezeu este radical diferită de cea a oamenilor! Această diferență Isus a prevestit-o (cfr. Mt. 20, 25-28): “Cel care vrea să fie cel mai mare între voi… să se facă servul tuturor…“.

Iubiților! Observăm că există o mare diferență între “împărăția lumii” și “domnia lui Cristos“. Împărăția lumii se definește prin putere, asuprire și impunere, căutând realizarea proprie; domnia lui Isus se dovedește și se arată prin slujire, iubire, refuzarea stăpânirii altora. Iată motivul pentru care lumea refuză modul de a împărăți al lui Isus, neînțelegându-l și iată de ce uneori, ucenicii doresc să-l înlocuiască (modul lui Isus de a împărăți), cu domnia lumii.

Răstignirea și moartea lui Isus (27, 33-61)

Matei ne prezintă un Isus aflat într-un abandon total: insultat de toți trecătorii, care Îl acuză. Fariseii, cărturarii și bătrânii poporului Îl batjocoresc, continuând ispitirea Satanei “Dacă Tu ești Fiul lui Dumnezeu…” (Mt. 4, 1-11).

Continuând descrierea evenimentelor patimii Mântuitorului, evanghelistul amintește de întâlnirea cu Cireneul, subliniind că acesta fu obligat să-I ducă crucea. Ajunși pe Calvar, cineva i-a dat să bea lui Isus, oțet, dar El n-a dorit să bea: era vorba de o băutură care avea menirea să atenueze suferințele condamnaților. Este un gest de milostenie, însă Isus doar gustă. Observăm astfel, că Matei nu se oprește asupra răstignirii, ci descrie mai îndeaproape, în detaliu, situația Răstignitului și reacția Lui, care împlinește profeția Psalmistului “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Ps 22.

Motivul condamnării este unul politic: “Acesta este Isus, regele iudeilor“…

Isus este răstignit împreună cu alți doi răufăcători (cfr. Mt. 27, 38)… În timpul vieții fu acuzat de faptul că este “prietenul păcătoșilor” (cfr. Mt. 11, 19), și acum moare alături de ei, subliniind încă o dată că “bolnavii” au nevoie de medic și arătând că misiunea Sa constă în a-i readuce la viață pe cei morți.

Strigătul lui Isus: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Mt. 27, 46) a fost interpretat de mulți, ca un strigăt de disperare. Dar nu este așa, pentru că întreaga povestire a patimii are ca temă centrală, figura “dreptului care suferă”: imagine a omului abandonat și nu a celui disperat. Fără nici o îndoială, strigătul lui Isus este o rugăciune. Spre deosebine de multe rugăciuni din VT, Isus nu cere de la Dumnezeu răzbunare, nici să-I facă dreptate, ci invocă numai vecinătatea Sa, compania Sa, alăturarea Sa; nu-I cere ajutor, ci doar să fie prezent, să-I fie aproape.

Pentru a spune că Isus a murit, Matei zice “și-a dat spiritul“. Spiritul este suflatea vieții care vine de la Dumnezeu (cfr. Gen 2, 27) iar verbul “afiemi” înseamnă “a consemna”. De fapt, Matei descrie în chip religios, faptul că Isus a murit: omul înapoiază lui Dumnezeu spiritul primit în dar de la El.

După ce descrie patima și moartea lui Isus, evanghelistul imediat ne spune că lumina răsare de îndată și nu-i permite morții, s-o biruie. Două semne mărturisesc că moartea lui Isus este purtătoare de mântuire: catapeteasma Templului, care se rupe în două și faptul că soldații romani îl recunosc pe Isus, ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Spre deosebire de Marcu, Matei ne spune că nu doar centurionul, ci toți cei care păzeau mormântul, recunosc că Cel răstignit este Fiul lui Dumnezeu (cfr. Mt. 27, 54).

În Evanghelia lui Marcu, centurionul, văzându-L pe Isus cum moare, a crezut în El. În Matei, cei prezenți, văzând semnele care au însoțit moartea lui Isus, au crezut că El este Fiul lui Dumnezeu. Dacă în Evanghelia după Marcu, ni se spune că slăbiciunea lui Isus a revelat puterea lui Dumnezeu, în cea după Matei, raportul este inversat: puterea lui Dumnezeu a arătat neputința crucii. Dar învățătura care rezultă, la urma urmei, este aceeași: neputința crucii ascunde marele eveniment al mântuirii. Isus ne-a mântuit pe cale Crucii, îndurând-o.

Cutremurul și învierea

În literatura profetică și apocaliptică sunt două semne care prevestesc o lume nouă:

1. Crucea este evenimentul cel mare care le înnoiește pe toate, acesta este mesajul pe care Matei -folosindu-se de elementele din VT, pe care contemporanii săi le cunoșteau- dorește să ni-l transmită. Nu este anihilată doar bariera religioasă -catapeteasma Templului care se rupe și care despărțea pe cei apropiați de Dumnezeu, de cei depărtați- ci se naște un nou popor (mormintele care se deschid și morții care învie).

Toate aceste evenimente ne spun că sfânta Cruce este clipa în care se năruie lumea veche, pentru a-i lăsa loc lumii noi. Concordanțele biblice sunt mai multe, noi oferim doar viziunea lui Ezechiel (Ez 37, 11-14): “Voi deschide mormintele voastre … și veți recunoaște că Eu sunt Domnul, atunci când voi deschide mormintele voastre și vă voi scoate din morminte“… Această profeție se împlinește la picioarele crucii: mormintele se deschid, morții învie și Isus este recunoscut ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Crucea este clipa nașterii lumii noi, în care nu doar Isus învie, ci noi toți.

2. Apoi trupul lui Isus este pus în mormântul lui Iosif din Arimateia…

Vorbind despre soldații care păzeau mormântul lui Isus (cfr. Mt. 27, 62-66), evanghelistul ne oferă un discurs polemic. El scrie într-un climat în care circula zvonul că trupul lui Isus a fost furat, o minciună care se vehicula imediat după moartea lui Isus și care continua să se răspândească chiar și în timpul în care apostolul redacta Evanghelia (Mt. 27, 15).

Observăm în Mt. 27, 62-66 că mai marii preoților: “Cer ca mormântul să fie păzit, pentru ca ucenicii să nu fure trupul și să spună: a înviat“. Este singura Evanghelie care ne informează despre soldații care au păzit mormântul. Subliniind acest fapt, Matei dorește să întărească veridicitatea învierii.

Mai apoi soldații sunt invitați să alimenteze ideea că cineva a furat trupul Mântuitorului. Dar în realitate, acești soldați -puși să păzească mormântul ca să nu se fure trupul lui Isus- sunt constrânși să devină martori și mărturisitori ai învierii: “Înspăimântați, soldații au căzut ca și morți” (Mt. 28, 4). Chiar ei sunt cei care fug la preoți să le vestească cele întâmplate. Și numai pentru că au fost cumpărați de către aceștia din urmă, mint, spunând că cineva a furat trupul lui Isus. În acest fel, Matei pune în evidență realitatea -evenimentul învierii- dar arată și faptul că autoritățile iudaice continuă să-L refuze pe Isus: un refuz conștient și răutăcios, bazat pe calomnie și corupție.

Reacția lui Isus

Murind, Isus de fapt, se încrede total și până la sfârșit, în mila, bunătatea și iubirea Tatălui. El rămâne ascultător față de Tatăl, chiar și înaintea “morții”.

Matei este original, accentuând că moartea lui Isus este însoțită de unele evenimente neobișnuite (cfr. Mt 27,51-53). Față de Marcu, care precizase doar că s-a rupt prin mijloc catapeteasma Templului, Matei adaugă noi elemente: cutremurul, pietrele despicate, mormintele deschise, învierea morților, ieșirea lor din morminte și faptul că au apărut la mulți din Ierusalim. Prin descrierea sa mai completă, Matei subliniază că subiectul principal al acestor evenimente este Dumnezeu, deoarece verbele pe care le folosește sunt la forma pasivă. Astfel, evanghelistul dorește să sublinieze că “moartea lui Isus” are în ea ceva divin.

Moartea Mântuitorului ne spune că a sosit “ceasul” din urmă al istoriei, clipa eshatologică. De fapt, Matei -în timp ce descrie moartea lui Isus- vorbește fie de învierea lui Isus, fie de învierea morților. Astfel, încă din clipa morții, evanghelistul prezintă semnele biruinței vieții asupra morții; în inima întunericului apar primele semne ale luminii.

Amintind de cutremur, Matei dorește să ne spună că tot pământul a participat la evenimentul morții lui Isus: o moarte, izvor de înviere: “Mormintele s-au deschis” și tot atunci Dumnezeu a înviat mulți drepți. Specificitatea evangheliei lui Matei este evidentă, pentru că în timp ce relatează despre moartea lui Isus, vestește învierea! Astfel, evanghelistul ne informează că moartea Mântuitorului este izvorul mântuirii noastre. Mai mult: întreaga istorie se îndreaptă către înviere. Prin urmare, povestind patima și moartea lui Isus, Matei ne arată că Dumnezeu nu ne-a pedepsit și abandonat, ci ne-a destinat învierii!

Vestea cea mare, predicată de primii creștini, că Isus a murit, a înviat și s-a arătat multora, este baza credinței creștine în ceea ce privește învierea morților. Nu întâmplător centurionul, care a văzut cele întâmplate, a mărturisit că Isus este “Fiul lui Dumnezeu“. Teama, care îi cuprinde pe cei prezenți, este tipică celor care experimentează arătarea lui Dumnezeu (cfr. Mt. 27, 54) iar mărturisirea lor de credință izvorăște din convingerea că, puterea lui Dumnezeu s-a arătat în slăbiciunea Celui răstignit, chiar dacă Marcu ne spune că slăbiciunea lui Cristos, manifestată pe cruce, este cea care revelează oamenilor puterea lui Dumnezeu (cfr. Mc 15, 39). De fapt, ne găsim înaintea aceluiași mister al slăbiciunii crucii, care evidențiază puterea lui Dumnezeu și misterul mântuirii. Amin.

 

* * *

 

Moartea pe Cruce, Mormântul și Prohodul Domnului

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Marea zi de Vineri. Isus este “în mormânt cu Trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu și pe scaun cu Tatăl, toate plinindu-le”. Liniștea și pacea mormântului ascund ca un văl misiunea pe care Fiul o îndeplinește în lumea nevăzută. Isus cunoaște ca om moartea: desprinderea sufletului de corp. Corpul sfânt este așezat în mormânt, unde în liniștea nefirească a morții așteaptă clipa învierii. Sufletul Mântuitorului are de împlinit o altă misiune: se coboară în Infern, tărâmul morții, pentru a rupe legăturile făcute de cel rău și de păcat. Ajunge în preajma porților închise, iar dincolo se află în așteptare plină de speranță și iubire drepții Vechiului Testament: Adam și Eva, Avraam, Isaac, Iacob, David, Profeții și Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului, omul care a netezit căile Domnului pregătind misiunea Fiului lui Dumnezeu aici pe pământ. Aceștia au murit cândva în trecutul istoric, însă sufletele lor nu se puteau bucura deplin de fericirea Paradisului Ceresc; nu puteau nici să sufere alături de cei condamnați la întunericul Infernului pe veșnicie, de aceea întrezăreau lumina Cerului și așteptau plini de speranță. Și pentru noi, ziua de Vineri este o zi de așteptare… Isus se apropie de porțile ferecate ale Infernului și Satan fuge din fața luminii dumnezeiești. Însoțit de Îngeri, deschide legăturile ferecate de păcat și cu moartea pe moarte călcând, îi eliberează pe cei aflați în speranța așteptării venirii Sale. Îi scoate pe Adam și pe Eva, așa cum este prezentată și icoana Învierii, prin ei eliberând întreaga umanitate. Cei drepți se pot bucura acum în fericirea Cerului, în lumina Mântuirii, văzând fața nevăzută a lui Dumnezeu. Ca un Dumnezeu adevărat, în legătura mistică a Preasfintei Treimi, Fiul stă pe Tronul Împărăției Cerului, guvernând în atotputernicia Sa întregul Univers. Cu moartea pe moarte călcând, Isus învinge puterile împărăției morții, eliberând sufletele acelora care au adormit în speranța mântuirii.
Dar aici pe pământ, alături de Sfânta Sa Mamă și de Apostoli, oamenii sunt încă sub impresia evenimentelor petrecute: patima, moartea și mormântul… Încă nu s-a perfectat ultimul act al Misterului Pascal, Învierea. Adunați în jurul sfântului mormânt, în jurul epitafului – icoana punerii în mormânt a lui Isus, preoți și laici la lumina lumânărilor vor cânta “Prohodul Domnului:” “În mormânt, Viață, pus ai fost, Hristoase, și s-au spăimântat oștirile îngerești, plecăciunea Ta cea multă preamărind.” La mormântul în care este așezat Sfântul Corp al Mântuitorului care a luat asupra Sa firea noastră omenească, experimentând toate durerile, foamea, setea și în cele din urmă moartea, ceea ce este omenesc se înspăimântă și se teme în fața morții – intrată în lume împotriva voinței lui Dumnezeu – se cutremură și mai ales se întristează. Lacrimile curg, suferim pentru că, Cel fără de păcat a fost pedepsit pentru păcatele noastre. După o zi în care liniștea și nemișcarea mormântului se reflectă în toate lucrurile, urmează liniștea serii, lacrimile vărsate la Sfântul Mormânt și așteptarea plină de speranță a zilei care urmează.