Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

A doua zi după Paști
Anul C (A, B)

Lecturi:

Autori

 

* * *

 

A doua zi după Paști

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

Bucuria învierii este atât de mare încât Biserica, fiind conștientă de însemnătatea misterului lui Cristos crucificat și înviat, a făcut să răsune cât mai mult posibil propria bucurie pentru ființa salvată și îmbogățită de darul Duhului Sfânt. Cele 50 de zile care încep din duminica Învierii și până la Rusalii se celebrează într-o unică bucurie, ca o singură zi, la fel ca și Duminica Învierii.

Într-adevăr, pentru fiecare creștin, învierea reprezintă o mare bucurie, pentru că el este conștient de valoarea și importanța acestui minunat mister. Prin urmare, Cristos a învins moartea și ne-a ridicat la rangul de fii ai lui Dumnezeu. Astfel, noi, fiind frați cu Cristos, îl putem numi de acum pe Dumnezeu: Tată! Noi nu mai suntem sclavi, supuși păcatului, dar suntem oameni liberi, dispuși de a primi harul în inimile noastre și de a-l lăuda pe Dumnezeu pentru toate binefacerile sale.

Care ar fi fost misterul credinței noastre dacă Cristos nu ne-ar fi răscumpărat prin înviere? Activitatea lui Cristos și toate faptele sale minunate ar fi rămas pentru noi o simplă legendă lipsită de valoare, pe care am fi așezat-o lângă celelalte povestiri frumoase ale istoriei. Dar iată că prin înviere, Cristos își îndeplinește misiunea încredințată lui de Dumnezeu, aceea de a ne elibera de legăturile păcatului și de a ne conduce la mântuire.

Valoarea intervenției lui Dumnezeu în istoria noastră devine mai sugestivă și exultantă, pentru că misterul morții și învierii lui Cristos ne aduce cu sine misterul Bisericii. Repetând lumii că Cristos a înviat, Biserica proclamă misterul propriei existențe. Tot timpul pascal ajută Biserica să aprofundeze misterul prezenței lui Cristos înviat și al prezenței Bisericii în lume. Astfel misterul bucuriei este mai complet.

Lecturile și rugăciunile de la Liturghia de astăzi scot foarte bine în evidență acest fapt salvator, acest motiv al bucuriei noastre. Prima lectură, luată din cartea Faptele Apostolilor, ne pune în față discursul lui Petru pe care-l face în fața poporului, în ziua de Rusalii, întărit fiind de Duhul Sfânt. El îl vestește pe Cristos care a murit, precum era scris în Psalmul 16 al lui David: “Și chiar trupul meu se va odihni cu nădejde, căci tu nu vei părăsi sufletul meu în lăcașul morții, nici nu vei lăsa ca sfântul tău să vadă putrezirea” (Ps 16,9-10). “David, după ce a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi, și a văzut putrezirea. Dar acela, pe care l-a înviat Dumnezeu, n-a văzut putrezirea” (Fap 13, 36-37). Petru, în mod solemn, vestește învierea în fața acelora care l-au ucis pe Isus și care au refuzat să creadă în înviere, plătind cu bani răspândirea necredinței lor. “Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat și noi toți suntem martorii acestui fapt” (Fap 2,32). Însăși existența comunității creștine la Ierusalim, și a predicii ei, era un denunț constant împotriva autorității iudaice. Prezența creștină între iudei era încordată și insuportabilă, pentru că, în definitiv, venirea lui Cristos însemna pentru ei ultima și definitiva intervenție a lui Dumnezeu în istorie, era începerea unei lumi noi, a unei împărății noi: aceea a învierii. Și pentru aceasta ei continuau să aștepte toate acestea într-un timp viitor.

Însă credința apostolilor în înviere este bazată în mod sigur pe fapte și mărturii. Cristos înviat demonstra noua sa condiție de a fi nu prin viziunile unor privilegiați, dar prin prezența sa care abundă în interiorul Bisericii. Spiritul îl poartă pe Isus din mormânt la viață și credința în înviere este primul dar al Spiritului, primul fruct al operei sale de sfințire în nașterea Bisericii. Catehismul Bisericii Catolice ne spune la nr. 642 că “Toate câte s-au petrecut în aceste zile de Paști, angajează pe fiecare dintre apostoli – în mod cu totul deosebit pe Petru – în construirea erei noi care a început în dimineața Paștelui. În calitate de martori ai celui înviat, ei rămân pietrele de temelie ale Bisericii sale”.

Textul evangheliei de astăzi este luat din Evanghelia după sfântul Matei, și introduce tema cristofaniilor pascale. De la mormântul gol plecau două mesaje: acela al femeilor care devin primele vestitoare ale învierii și mesajul soldaților care merg la arhierei pentru a-i informa asupra faptului împlinit. Astfel suntem puși în fața unei siguranțe pe care nimeni nu o poate tăgădui: aceea a mormântului gol. Acest fapt l-au spus femeile, l-au zis și soldații, iar preoții nu l-au putut nega. Astfel, sfântul Matei ne propune două posibilități: prima, aceea că Cristos a înviat, iar a doua, aceea că trupul lui Cristos a fost furat. Pe care trebuie s-o alegem? Este convingătoare versiunea arhiereilor? Evident că nu. Este normal să alegem prima versiune: învierea lui Isus mărturisită de femei. Învierea lui Isus nu este un fapt care poate fi controlat din punct de vedere științific, dar mai curând un fapt supranatural admisibil numai în puterea credinței. Când inima se închide credinței învierea trece în mod imediat în lumea legendei. “Învierea lui Isus nu este reluarea vieții într-un cadavru, dar ea este trecerea de la condiția terestră, pasibilă, carnală, la condiția glorioasă, spirituală, cerească” (CBC 646).

Și iată că femeile au crezut în învierea lui Isus. Vedem cum, stimulate de iubirea lor, sunt primele care merg la mormânt, primele care-l văd deschis și gol, primele care știu de înviere. Totuși ele nu sunt destinatarele exclusive ale marii vești, dar mai curând mesagerele. Este important ca Biserica, constituită din nucleul discipolilor adunați în jurul lui Petru, să fie informată: “Mergeți repede și spuneți-le discipolilor: A înviat din morți” (Mt 28,7) le spune îngerul. De ce anunțul învierii a fost dat mai întâi femeilor? Nu putea fi dat altora? Desigur că da! Dar așa cum îngerii au anunțat păstorilor nașterea lui Isus, tot așa îngerii au anunțat femeilor învierea sa. Acesta este planul dintotdeauna al lui Dumnezeu. Pentru marile sale mesaje Dumnezeu nu-i alege pe cei mândri, pe cei puternici, dar de preferință îi alege pe cei umili, simpli, desconsiderați. În timp ce femeile merg să ducă vestea, Isus le apare și le repetă ceea ce îngerul le-a spus deja: “Nu vă fie teamă! Mergeți și le dați de știre fraților mei să plece în Galileea; acolo mă vor vedea” (Mt 28,10).

Isus a înviat, moartea a fost înfrântă, păcatul iertat, și astfel oamenii pot participa la viața lui Dumnezeu. Petru, care a fost martorul acestor lucruri, nu vrea să le țină pentru sine însuși, dar îl vedem proclamându-le în fața tuturor. Petru, timid dar generos, va continua pentru toată viața să răspândească învățătura lui Cristos. Nimic nu-l va opri. Nici lanțurile, nici moartea. Astfel, urmând exemplul lui Petru, fiecare dintre noi trebuie să fie un martor al învierii lui Cristos. Martor prin cuvinte și fapte, martor prin intermediul bucuriei care luminează pe chipurile noastre.

Într-o legendă se povestește că Fiul lui Dumnezeu, mai înainte de a coborî pe pământ, a adunat toți îngerii și le-a spus: “Vreau să merg la oameni pe pământ, să mă fac unul asemenea lor. Vreau să le duc oamenilor daruri care să fie utile pentru fericirea lor. Așadar coborâți pe pământ și priviți bine de ce lucruri au mai mare nevoie oamenii!”

Îngerii au plecat. Cercetând bine lumea, s-au întors în cer pentru a aduce la cunoștință cele constatate. Atunci îngerii i-au spus: “Dintre multele nevoi ale oamenilor iată-le pe cele mai importante:

Oamenii au nevoie de pâine! Eu voi fi pâinea lor, le răspunse Isus.

Oamenii au nevoie de iertare pentru că sunt păcătoși! Eu voi fi Iertarea lor!

Oamenii au nevoie de adevăr pentru a descoperi sensul vieții! Eu voi fi adevărul lor!

Oamenii au nevoie de iubire! Eu voi fi iubirea lor!

În sfârșit, oamenii au nevoie de viață! Eu voi fi viața lor pentru totdeauna!” – le răspunse Isus.

Într-adevăr, ce daruri minunate ne-a adus Isus! El ni s-a dăruit pe sine însuși în Sfânta Euharistie ca să avem hrană! Ce dar mai minunat decât acela de a-l primi pe Isus în inima noastră pentru a avea viață și a trăi din iubire.

Să fim recunoscători lui Isus pentru aceste daruri pe care ni le-a dat și să nu-l supărăm refuzând să-l primim în dar! Dacă nu iubim cu credință și recunoștință aceste daruri, atunci pentru noi degeaba a înviat Cristos, căci noi suntem morți în păcat și nu suntem adevărați creștini, născuți la o viață nouă.

Să nu fim ca arhiereii care, plătind cu bani soldații, au răspândit necredința lor în înviere. Noi suntem aceia despre care Cristos spune: “Fericiți cei care, deși nu au văzut, vor crede” (In 20,29). Sprijiniți pe mărturia celor care au văzut și au crezut, trebuie să cerem de la Dumnezeu, dacă avem cu adevărat în noi acea credință autentică, ca oamenii, privind la noi, să nu găsească un mormânt gol sau un creștin privat de Cristos, în care Dumnezeu este mort, dar să privească la un creștin care dă mărturie despre Cristos înviat. Cristos a înviat cu adevărat, iar noi toți, urmând exemplul femeilor sfinte, să ducem această veste tuturor acelora care trăiesc în păcat, pentru a le da o speranță de a trăi și să sădim în inimile lor bucuria vieții noi pe care ne-a dăruit-o Cristos.

Sorin BEREȘ

 

* * *

 

Luni după învierea Domnului

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

Învierea lui Cristos este prima și cea mai importantă sărbătoare creștină, pentru că din ea a luat naștere Biserica însăși. Sf. Petru, plin de Duh Sfânt, începe misiunea sa apostolică anunțând învierea lui Cristos: este începutul predicării lui Cristos și Vestea cea Bună se adresează tuturor celor prezenți. Majoritatea cunoșteau evenimentele petrecute la Ierusalim cu puțin timp în urmă, în timpul sărbătorii pascale.

Acum Cristos a înviat. Ce înseamnă acest fapt minunat? În textele pe care le-am citit astăzi, învierea lui Isus este interpretată în două moduri contradictorii și anume: înseamnă bucurie și în același timp invidie și repugnanță.

În Vechiul Testament Dumnezeu dăduse poruncă să se aleagă în țara făgăduită șase orașe destinate ca loc de refugiu pentru cei care săvârșeau moarte de om fără să vrea. Cel ce făcea o astfel de crimă fugea într-unul din aceste orașe și nimeni nu avea voie să-l urmărească sau să se răzbune împotriva lui cât timp era într-unul din aceste orașe. El stătea aici până la moartea marelui Preot; când se acorda amnistie pentru toți vinovații și atunci putea să iasă din locul de exil și să se întoarcă acasă nepedepsit deoarece vina lui era iertată.

La fel Limbul a fost un asemenea loc de refugiu pentru toți drepții Vechiului Testament, care deși erau încărcați de vina păcatului strămoșesc, stăpânul Infernului nu avea nici o putere asupra lor, stăteau acolo în siguranță. Iar când Cristos – Mare Preot și Victimă în același timp a murit, ei au părăsit locul lor de refugiu și au putut intra în patria cerească.

Mare a fost bucuria lor când Cristos le-a adus vestea minunată a mântuirii. S-a bucurat Abel, prima victimă a răutății omenești, și cel dintâi locuitor al Limbului. S-au bucurat primii părinți ai omenirii care au făcut pocăință pentru păcatul lor și au salutat cu recunoștință pe Cel care a zdrobit capul Satanei. Era prezent și Noe care a mulțumit lui Dumnezeu că după un an de plutire pe apă a reușit să pună piciorul pe pământ uscat. Cu atât mai mult s-a bucurat acum când, eliberat de exilul câtorva mii de ani, a putut nu să se coboare pe pământ, dar să urce la cer.

După ce această veste a fost dusă celor din Limb, Cristos înviind a adus-o și oamenilor de pe pământ. Femeile care au mers dis de dimineață la mormânt trăiau cu credința că Isus care înviase pe Lazăr, pe fiica lui Iair, pe tânărul din Naim, el însuși nu poate fi acum învins de moarte. S-a bucurat orbul din Ierihon pentru că Isus i-a redat posibilitatea de a vedea în lumină tot ceea ce a creat Dumnezeu. S-a bucurat paraliticul vindecat și femeia care fusese bolnavă de 38 de ani. Desigur s-au bucurat toți cei care au fost vindecați, cei care au văzut minunile, cei care au mâncat din pâinile înmulțite de Isus. S-au bucurat pentru că au recunoscut în el pe Dumnezeu.

Într-un mod deosebit s-au bucurat apostolii baricadați, înfricoșați și îngândurați, deoarece fără învierea lui Isus ei nu ar fi avut nimic de spus, ar fi fost arătați cu degetul și cei trei ani petrecuți cu Isus s-ar fi transformat într-un episod trist, fără importanță și chiar rușinos.

Dar pe de altă parte învierea a constituit un motiv de întristare, invidie și ură. Soldații, acești oameni care erau obișnuiți să se angajeze în mari acțiuni militare, iată-i acum în fața unei misiuni stranii: să păzească un trup neînsuflețit, legat și înmormântat într-un mormânt sigilat. Soldații sunt triști se simt umiliți, însă ordinul trebuie executat și ei se supun.

Dar Cristos a înviat! Soldații fug în cetate să-i anunțe pe marii preoți. Întreg Sinedriul se cutremură și preoții templului sunt cuprinși de ură: au luat o decizie care acum s-a dovedit falsă. Interpreții Legii Vechi nu au recunoscut în Isus pe Dumnezeu fiindcă inima le era împietrită. Fariseii și mai marii poporului dau bani soldaților ca să mintă: să spună că ucenicii lui Isus i-au furat trupul pe când ei dormeau. Sf. Augustin nu-și poate stăpâni râsul în fața acestei excrocherii evreiești: “O, evrei orbi, voi într-adevăr dormiți când faceți asemenea afirmații. Căci dacă soldații dormeau, cum au putut vedea că l-au furat?“.

Sfântul Petru, împreună cu apostolii luminați de Duhul Sfânt, nu mai au teamă de farizei, acum ei sunt cei care vorbesc și cuvintele lor pline de convingere se adresează tuturor oamenilor de bună voință. Presiunile pe care le fac marii preoți asupra lor nu au decât efect pozitiv, pentru că ei se simt fericiți că au fost învredniciți să sufere pentru Cristos. Atât apostolii, cât și urmașii lor, însuflețiți de Duhul lui Cristos nu se mai pot speria de nimic: bice, sabie, lanțuri, torturi de tot felul, chiar moarte, pentru că Isus, murind și înviind a învins toate acestea.

Sfântul Francisc de Salles se îndrepta spre amvon să predice despre învierea lui Lazăr. Cineva se apropie și-i aduce la cunoștință că tatăl său a murit. Urcă la amvon și la sfârșitul predicii spuse: Am aflat acum câteva clipe că tatăl meu a trecut la cele veșnice. Rugați-vă pentru odihna sufletului său și să mă iertați că voi lipsi 2-3 zile ca să-mi fac ultimele datorii față de tatăl meu.

Iată câtă seninătate și disponibilitate au avut sfinții în fața morții. Motivul este foarte clar: Cristos înviat nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra lui și nici asupra celor care sunt ai lui.

Noi ne aflăm ca și contemporanii lui Petru în fața lui Cristos înviat: ce atitudine vom adopta? Ne vom întrista oare ca fariseii? Ne vom amăgi pe noi înșine să trăim mai comod? Religia creștină este oare prea severă?

Nu, iubiți frați și surori în Cristos! Astăzi se coboară în inimile noastre bucuria. Sărbătoarea de astăzi ne invită să luăm parte la victoria vieții asupra morții, victoria adevărului asupra minciunii, victoria luminii asupra somnului. Bucuria învierii lui Cristos se citește astăzi pe fața fiecărui creștin. Fie ca trupul lui Cristos pe care îl vom primi în Sfânta Împărtășanie să mențină această bucurie pascală pe fețele noastre în tot timpul anului.

Serafim Romila