Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Botezul Domnului
Evanghelia: Matei 3,13-17
Apostolul: Tit 2,11-14.3,4-7

Matei 3,13-17

În acest timp a venit Isus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine? Și răspunzând, Isus a zis către el: Lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat. Iar botezându-se Isus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste El. Și iată glas din ceruri zicând: “Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit”.

 

Autori

pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
Diverși alți autori
pr. Leonardo Sapienza
Diverși alți autori
pr. Ilie Cleopa
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Olimpiu Todorean

 

* * *

 

Epifania

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Epifania, sau mai exact Teofania, este manifestarea, arătarea lui Dumnezeu în plinătatea Sa! Botezul lui Cristos în Iordan este o manifestare a lui Dumnezeu către lume din două motive. În primul rând este începutul slujirii publice a Domnului nostru Isus Cristos. Isus s-a coborât în apa Iordanului cunoscut de majoritatea oamenilor ca fiind fiul Mariei; dar din apa Iordanului a ieșit cunoscut ca ceea ce era din eternitate: Fiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, Epifania este manifestarea lui Dumnezeu deoarece la botezul lui Isus pentru prima oară cele trei Persoane ale Sfintei Treimi au apărut împreună. Vocea Tatălui l-a mărturisit din înălțimi pe Fiul său, Isus. Fiul a acceptat mărturia Tatălui său, iar Duhul Sfânt a fost văzut coborând de la Tatăl sub forma unui porumbel și așezându-se pe Fiul.

“Iar botezându-se Isus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste El. Și iată glas din ceruri zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit” (Matei 3,16-17). Întreita descoperire a lui Dumnezeu o mărturisește și troparul sărbătorii: “În Iordan botezându-te tu Doamne, închinarea Treimii s-a arătat: că glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiu iubit pe tine numindu-te, și Spiritul în chip de porumb a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce te-ai arătat Cristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, mărire ție.”

 

Treimea în cultul pe care îl aducem zi de zi.

Dumnezeu – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – joacă un rol important în viața și cultul creștinilor. Facem semnul crucii cu primele trei degete reprezentându-i pe Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt. Unim aceste trei degete pentru a arăta că nu credem în trei Dumnezeu ci în Unul. Apoi suntem botezați în nume Treimii; suntem iertați în numele Sfintei Treimi; ne căsătorim în numele Sfintei Treimi; fiecare Liturghie începe cu invocarea Treimii; binecuvântăm treimic: “Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt”; suntem binecuvântați în numele Sfintei Treimi: “Harul Domnului nostru Isus Cristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Spiritului Sfânt să fie cu voi cu toți”; în fiecare duminică ne mărturisim credința în Sfânta Treime în Crezul Niceean: “Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorul [...] și într-unul Domn, Isus Cristos [...] și în Spiritul Sfânt”.

 

Credem noi în trei Dumnezei?

Înseamnă oare că noi credem în trei Dumnezei? O fetiță evreică spunea la o discuție despre scoaterea din școlile publice a practicilor religioase: “Când se vorbește despre Dumnezeu în școală nu este despre Dumnezeul meu. Acești oameni nu cred într-un Dumnezeu, ci într-o Treime – un Tată, un Fiu și un Spirit Sfânt”. Musulmanii subliniază faptul că cred într-un unic Dumnezeu. În crezul lor, ei spun: “Nu există vreun Dumnezeu decât Dumnezeu, iar Mahomed este apostolul lui Dumnezeu.” Ei subliniază cu insistență că “Dumnezeu este Unul” și că “Dumnezeu nu are parteneri”. Îi acuză pe creștini că aduc cult la trei Dumnezei – Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt. Există chiar o glumă ce spune că creștinii au trei Dumnezei și o soție, pe când musulmanii au trei soții și un Dumnezeu!

 

Merită bătaia de cap?

Dorothy Sayers spunea: “Dintre toate dogmele creștine, doctrina despre Treime are cea mai mare reputație de obscură și străină de capacitatea de înțelegere.” Dacă tot este un lucru atât de neînțeles, obscur și străin, de ce să ne mai batem capul? Când există atâtea probleme urgente și imediate, cu care ne confruntăm zi de zi, de ce să ne pierdem vremea vorbind despre Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt? Îmi amintesc de o pățanie a Cardinalului Cushing, care a mers odată să dea sacramentele de pe urmă unei victime a unui accident final. Aplecându-se asupra victimei a întrebat-o: “Crezi în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt?” Omul a deschis ochii și uitându-se la oamenii prezenți la locul accidentului a spus: “Eu mor aici, iar el îmi zice ghicitori?!” Doctrina Sfintei Treimi pare obscură și străină; și totuși este una dintre învățăturile de bază ale Bisericii. Este fundamentală pentru că ne spune atât de multe despre Dumnezeu, despre cum creștinii au trăit prezența Sa în trecut și despre cum putem să trăim plinătatea prezenței Sale astăzi.

 

Un Dumnezeu.

Toată această discuție despre unul în trei și trei în unul nu este de dragul discuției. Dacă Biserica crede în acest adevăr și învață doctrina despre Sfânta Treime, are motive foarte întemeiate. Noi credem că întreaga Evanghelie este însumată în această doctrină a celor trei Persoane, Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt, în Unul Dumnezeu. Să începem cu învățătura creștină fundamentală ce ne spune că Dumnezeu este Unul. Nici nu ne putem imagina ce veste bună a fost aceasta pentru lumea păgână care credea nu într-Unul Dumnezeu ci în mai mulți zei. Putem citi în cărțile unor misionari din vremurile noastre ce ușurare mare simt păgânii când învață de la misionarii creștini că în locul unei cete de zei și spirite ce trebuie mulțumite, există doar un singur Dumnezeu care domnește peste tot și toate. Este groaznic să crezi în mai mulți zei. Dacă unul crede în soarta oarbă, în astrologie, în numele norocoase, în farmece și amulete, precum și în “Banul Atotputernic”, atunci inima lui este sfâșiată. Sunt prea mulți zei de satisfăcut. “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni”, spune Isus. Orice mai mult decât un Dumnezeu este prea mult. Pentru că nu există decât un singur Dumnezeu. Acesta a fost unul dintre cele mai prețioase adevăruri pe care Dumnezeu l-a revelat evreilor Vechiului Testament: “Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn” (Deuteronom 6,4).

Nu era acest adevăr suficient de măreț? De ce creștinii au trecut de la Un Dumnezeu la Trei-în-Unul? Unii spun că această trecere ar fi rezultatul minții grecilor. Filozofia – spun aceștia – s-a amestecat cu Biblia cândva prin al doilea, al treilea și al patrulea secol și l-a ruinat pe Dumnezeul simplu al Vechiului Testament. Cu adevărat, primii Părinți ai Bisericii au folosit anumite cuvinte și idee, precum “co-substanțial”, care erau folosite în acele secole, dar le-au folosit pentru a exprima ceea ce ei trăit în urma întrupării lui Cristos. Ceva li s-a întâmplat primilor creștini, ceva ce le-a dat o imagine mai completă despre Dumnezeu. Să vedem despre ce este vorba.

 

Experiențele primilor creștini.

Doctrina Sfintei Treimi se bazează în principal pe experiențele primilor creștini. Când l-au întâlnit pe Cristos, l-au întâlnit pe Dumnezeu. “Domnul meu și Dumnezeul meu!”, a spus Toma. “Tu ești Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu”, a spus Petru. “Cel care mă vedem pe Mine, îl vede pe Tatăl”, a spus Isus. “Eu și cu Tatăl una suntem.” “Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine însuși”, a spus Pavel. Apoi la Rusalii au trăit sentimentul copleșitor al prezenței divine în viețile lor și și-au amintit că acesta este Spiritul lui Dumnezeu promis de profetul Ioil în Vechiul Testament.

Doctrina despre Trinitate nu a căzut din ceruri de la Dumnezeu. De fapt cuvântul “Treime” nu îl găsim niciodată menționat în scripturi. El vine din experiența primilor creștini. A fost trăire înainte de a deveni doctrină. Doctrina a fost exprimarea intelectuală a ceea ce primii creștini experimentaseră în propriile lor vieți. Petru, de exemplu, l-a cunoscut pe Dumnezeu în trei moduri. L-a cunoscut pe Dumnezeu ca Tată. L-a cunoscut pe Dumnezeu ca Fiu în persoana lui Isus Cristos. Iar la Rusalii l-a cunoscut pe Dumnezeu ca Spiritul Sfânt, ca o Prezență și o Putere în inima sa și în Biserică. Cât de clar vedem planul de mântuire al Sfintei Treimi: “Căci Dumnezeu (Tatăl) așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3,16). Apoi Isus l-a trimis pe Spiritul Sfânt să sălășluiască cu noi pentru totdeauna.

Spiritul Sfânt este necesar pentru mântuire, ca și Isus. Spiritul Sfânt este cel care ni l-a adus mai întâi pe Isus. “Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt” (Matei 1,20). Spiritul Sfânt este Cel care continuă să ni-l aducă pe Isus și astăzi. La fiecare Liturghie, îngenunchem când preotul spune rugăciunea Epiclezei, pentru ca Spiritul Sfânt să coboare asupra pâinii și vinului pentru a le transforma în prețiosul Trup și Sânge al lui Isus.

Sfântul Pavel vorbește despre “harul Domnului nostru Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Spiritului Sfânt” (2 Corinteni 13,13). Acestea erau binecuvântările Sfintei Treimi pe care el le-a trăit personal. David H. C. Read spunea: “Că există un singur Dumnezeu și că îl știm ca Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt, este mărturia Noului Testament, credința continuă a Bisericii și mărturia fiecăruia dintre noi care credem.” Elizabeth Barrett îi scria cu iubire lui Robert Browning: “Cum te iubesc? Să număr felurile.” Așa au răspuns și primii creștini despre Dumnezeu: “Cum te iubesc? Să număr felurile. Te iubesc, Doamne, ca Creator; te iubesc ca Mântuitor; te iubesc ca Spirit Sfânt, Mângâietor, puterea prezenței lui Dumnezeu în inima și sufletul meu.” Doctrina Sfintei Treimi este deci o expresie a trei aspecte ale experimentării lui Dumnezeu. Ne gândim la El ca Dumnezeu Creatorul sau Tatăl. Ne gândim la El ca cel intrat în istoria umanității în persoana lui Isus, Fiul lui Dumnezeu. Îl experimentăm sub chipul prezenței continue și pătrunzătoare din viețile noastre – pe Dumnezeu ca Spiritul Sfânt.

 

Prea complicat?

Sunt oameni care vor spune: “Treimea… concept prea complicat pentru mine. Vreau un Dumnezeu simplu, un Dumnezeu pe care să îl pot înțelege.” Ei bine, nu vom reuși niciodată să îl înțelegem complet pe Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care nu putem înțelege Treimea. Ceea ce nu înseamnă că nu putem vorbi despre Trinitate în moduri simple și de înțeles. Treimea înseamnă că cred în Dumnezeu Tatăl care m-a făcut, în Dumnezeu Fiul care m-a salvat, și în Dumnezeu Spiritul Sfânt care trăiește în mine.

 

Treimea în Scriptură.

Doctrina Treimii, care se bazează pe modul în care omul l-a experimentat pe Dumnezeu în Noul Testament, este ancorată în Scriptură. Domnul Isus a spus: “Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt” (Matei 28,19). Cele trei Persoane sunt menționate specific, iar unitatea lor este afirmată prin folosirea cuvântului “numele” și nu “numelor”. Nimeni nu poate să fie creștin fără să fie botezat, spune Isus. Și nimeni nu poate să fie botezat decât în numele (este vorba de un nume, unul) Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt, adică nu poți fi creștin fără să crezi în Treime. Aceasta este marea poartă, marea intrare spre creștinism.

Am văzut mai înainte că Treimea a fost prezentă la botezul lui Isus în râul Iordan. Isus a stat acolo în timp ce Spiritul Sfânt a coborât asupra Sa sub chip de porumbel, iar vocea Tatălui s-a auzit spunând: “Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit” (Matei 3,17). Sfântul Pavel încheie o scrisoare spunând: “Harul Domnului nostru Isus Cristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!” (2 Corinteni 13,13). Sfântul Petru amintește de Treime în prima sa epistolă: “Petru, apostol al lui Isus Cristos, [...] ales după cea mai dinainte știință a lui Dumnezeu-Tatăl, și prin sfințirea de către Spiritul Sfânt” (1 Petru 1,1-2). Semne ale Treimii putem găsi și în Vechiul Testament. Citim în primul capitol al Genezei: “Să facem om după chipul și după asemănarea Noastră” (Geneză 1,26). În următorul verset citim: “Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său”. Folosirea pluralului, “Noastră”, sugerează că sunt mai multe persoane. Iar singularul “Său”, pe de altă parte, sugerează că acele mai multe persoane sunt cumva una singură. Cuvântul ebraic pentru Dumnezeu, în Vechiul Testament, “Elohim”, este la plural dar se conjugă la singular, iar adjectivele folosite cu el sunt tot la singular. Trei Persoane – un Dumnezeu!

 

Un mister.

Credința noastră în Treime, puternic ancorată fiind în Scriptură, rămâne totuși un mister. Ea ne revelează plinătatea lui Dumnezeu dar în același timp ne-o ascunde cumva. Pentru că nimeni nu poate să înțeleagă cum Dumnezeu poate să fie trei Persoane distincte și totuși un Dumnezeu. Când spunem despre Treime că este un mister, trebuie să definim exact ce înțelegem prin mister. O excelentă definiție a misterului o găsim în cartea “Ce este credința?”, a lui Eugene Joly: “Un mister nu este un perete de care să te dai cu capul, ci un ocean în care să te arunci. Un mister nu este noaptea, ci este soarele, atât de strălucitor încât nu putem privi la el, atât de strălucitor încât totul este luminat de el.” Așa este și cu misterul Treimii: este pentru noi ca “soarele, atât de strălucitor încât nu putem privi la el, atât de strălucitor încât totul este luminat de el.”

Sunt unii care refuză să creadă într-un Dumnezeu pe care nu îl pot înțelege. Ei par să uite că un Dumnezeu pe deplin explicat nu ar mai fi Dumnezeu. A-l defini pe Dumnezeu înseamnă a-l ucide. Dumnezeu este atât de mare încât rămâne dincolo de înțelegerea noastră. Sfântul Pavel cântă: “O, adâncul bogăției și al înțelepciunii și al științei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecățile Lui și cât sunt de nepătrunse căile Lui! Căci cine a cunoscut gândul Domnului? [...] Pentru că de la El și prin El și întru El sunt toate. A Lui să fie mărirea în veci” (Romani 11,33-36). Dorothy Sayers scria: “De ce te plângi că afirmația că Dumnezeu este Trei-în-Unul ar fi obscură și mistică, dar accepți tot felul de formule matematice și fizice, lucrezi cu Pi deși știi că este o constantă incalculabilă?” Suntem dispuși să acceptăm astfel de formule, chiar dacă nu avem cum să le înțelegem în profunzime. Și atunci de ce nu putem să îl acceptăm și pe Dumnezeu, exprimat ca Treime?

Nu putem explica cum sămânța își ia din pământ exact mineralele de care are nevoie. Nu putem explica cum porumbeii pot să se întoarcă acasă chiar și peste tărâmuri peste care nu au mai zburat până atunci. Și cum atunci ne așteptăm să îl înțelegem total pe Dumnezeu? Dacă suntem uimiți și debusolați de atâtea mistere de pe pământ, cum de ne așteptăm să înțelegem complet natura lui Dumnezeu? Sfântul Augustin se plimba într-o zi pe malul mării. Se gândea intens la doctrina despre Sfânta Treime. Cum putea să fie Dumnezeu Trei și totuși Unul? La un moment dat a trecut pe lângă o fetiță ce umplea cu apa mării o groapă săpată în nisip. El a întrebat-o ce face. Răspunsul a fost: “Vreau să golesc marea în această mică groapă ce am săpat-o.” Înțeleptul teolog a zâmbit și și-a spus: “Și eu încerc să fac ce face această fetiță. Încerc să îl înghesui pe Dumnezeu infinit în mintea mea finită.”

Nu este vorba că nu am putea să îl înțelegem deloc pe Dumnezeu. Scopul Treimii este de a ni-l revela pe Dumnezeu. Apa din gaura din nisip este parte a oceanului, dar nu întreg oceanul. Dincolo este mult mai multă apă, infinit mai multă. La fel este și știința noastră despre Dumnezeu. Deși nu putem niciodată să îl înțelegem complet, este de ajuns să știm că este un Tată care mă iubește, un Fiu care mă salvează și un Spirit Sfânt care trăiește în mine.

 

Analogii.

De-a lungul istorie, au fost folosite numeroase analogii care să ne ajute să înțelegem cum Dumnezeu poate să fie trei Persoane, dar un singur Dumnezeu. Nici una din analogii nu este perfectă, dar ne ajută aruncând o oarecare lumină asupra misterului. De exemplu sufletul are trei capacități: voința, înțelegerea și memoria; dar este totuși un singur suflet. Apa are trei forme: solidă (gheață), lichidă (apa) și vapori (aburul), dar compoziția chimică nu se schimbă, ci rămâne aceeași. Soarele este compus din căldură, gaze și o masă gigantică de materie; dar este unul. Autorul lucrării “Isus – un dialog cu Mântuitorul” scria: “Tatăl are un gând, și gândul Său este exprimat și pronunțat de Cuvânt (Isus). Și ce este Spiritul? Spiritul este respirația care poartă cuvintele. Este vocea pe care o dă Cuvântului. Este limba de foc.” Opera de salvare începe cu Tatăl care “atât de mult a iubit lumea”; este realizată apoi de Fiul și este completată de Spiritul Sfânt. Dumnezeu Tatăl este Ideea, este puterea creativă originală; Dumnezeu Fiul este Exprimarea ideii în trup omenesc; Dumnezeu Spiritul Sfânt este comunicarea ideii.

Toate aceste analogii sunt slabe eforturi omenești în încercarea de a-l înțelege pe Dumnezeu infinit. Immanuel Kant spunea odată că există limite ale minților noastre finite și că cu aceste limite putem contempla dar nu cuprinde lucruri care sunt infinite. Când ne punem în prezența lui Dumnezeu, nu înțelegem; suntem înlemniți și ne acoperim ochii, pentru că strălucirea sa este atât de mare că ne-ar putea orbi.

 

Adevărata semnificație a misterului.

Este bine că Dumnezeu este atât de mare, atât de dincolo de capacitatea noastră de înțelegere. Acesta este Dumnezeul de care avem nevoie, un Dumnezeu care nu poate să fie capturat în cuvinte, un Dumnezeu care ne forțează gândirea până acolo încât folosim simboluri și sacramente care să îl exprime. Dar misterul nu este suficient. Nu putem să trăim doar din mistere. De fapt misterul creștin nu este un mister în sens clasic. Semnificația lui este de secret divin pe care Dumnezeu a dorit să ni-l reveleze; un secret atât de misterios încât nu am fi putut niciodată să îl descoperim noi singuri, printr-o căutare omenească, dacă Dumnezeu nu ar fi avut inițiativa să ne dea indicii. El a făcut aceasta în Isus Cristos și prin Spiritul Sfânt. Ajungem astfel la întrebarea despre sensul Sfintei Treimi. Ce ne spune Treimea nouă?

 

Când de accesibil este Dumnezeu.

Ne spune mai întâi nu doar cât de misterios este Dumnezeu ci și cât de accesibil. Dumnezeu devine unul din noi în Cristos. El devine Fratele nostru, împărtășind cu noi durerile, slăbiciunile, ispitele, suferințele și moartea noastră. Vechii zei stăteau sus, pe muntele Olimp. Isus a venit jos, să stea cu noi, ca Emanuel: Dumnezeu este cu noi. Este aproape, îl putem atinge, în fiecare zi, oricine, omul de rând – acesta este Dumnezeu care a devenit om în Isus; Dumnezeu care la Rusalii a venit ca Spiritul Sfânt pentru a sălășlui în fiecare dintre noi, umplându-ne de Prezența și Puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu deasupra noastră. Dumnezeu alături de noi. Dumnezeu în noi. Aceasta ne-o spune doctrina despre Sfânta Treime. Fără Trinitate, Dumnezeu ar fi de necunoscut și inaccesibil totodată.

Când Părinții Bisericii vorbeau despre cele trei Persoane ale dumnezeirii nu o făceau așa cum noi am vorbi astăzi despre o mulțime de oameni. Pur și simplu se vorbește astfel despre Dumnezeu pentru că lipsește limbajul pentru a exprima ce este Dumnezeu. Augustin scria: “Sunt cu siguranță trei, dar dacă ne întrebăm ‘trei ce?’ vorbirea umană este copleșită de sărăcie. Spunem apoi ‘trei Persoane’, dar nu pentru a exprima realitatea, ci pentru a ne salva pe noi de la tăcere” (De Trinitatae VII, 8). Cuvântul “persoană” nu este folosit pentru a-l aduce pe Dumnezeu la nivelul nostru, ci pentru că “persoana” este conceptul cel mai înalt cunoscut, iar Dumnezeu nu poate fi mai jos de atât. Trebuie că este mult, mult mai mult! Isus a exprimat aceasta adesea cu cuvintele “cu cât mai mult”. “Dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la El?” (Matei 7,11).

Cuvântul “persoană” a fost ales pentru a ne ajuta să înțelegem că fiecare Persoană din Sfânta Treime este Cineva cu Care putem vorbi, Căreia putem să îi cerem, pe Care o putem iubi și cu Care putem avea o relație personală. Trinitatea deci, este ca soarele strălucitor, imposibil de privit, dar luminând cunoașterea noastră despre Dumnezeu Unul, accesibil în Cristos și prin Spiritul Sfânt.

 

Dumnezeu în plinătatea Sa.

Doctrina Treimii păstrează plinătatea lui Dumnezeu. Pentru creștini, cuvântul “Dumnezeu” în sine este prea vag. Treimea amplifică și îl descrie mai deplin pe Dumnezeu. Pentru noi, “Dumnezeu” înseamnă Tatăl care ne iubește, Fiul care ne salvează, și Spiritul Sfânt ce sălășluiește în noi. Dumnezeu Creatorul. Dumnezeu Răscumpărătorul. Dumnezeu Mângâietorul. Orice mai puțin nu ar fi Dumnezeul Noului Testament. În cuvintele Sfântului Pavel, plinătatea lui Dumnezeu constă în “harul Domnului nostru Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Spiritului Sfânt”. Nu putem să vorbim cum se cuvine despre Dumnezeu fără să vorbim despre Cristos și despre Spiritul Sfânt în același moment. Doctrina Treimii conservă deci plinătatea lui Dumnezeu.”

Avem nevoie de Sfânta Treime. Cine nu are nevoie de harul Domnului nostru Isus Cristos? “Cunoașteți harul Domnului nostru Isus Cristos”, scrie Pavel, “că El, bogat fiind, pentru voi a sărăcit, ca voi cu sărăcia Lui să vă îmbogățiți” (2 Corinteni 8,9). Cine nu are nevoie de iubirea lui Dumnezeu? “Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3,16). Cine nu are nevoie de împărtășirea Spiritului Sfânt? “Veți lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi” (Faptele Apostolilor 1,8). Al vostru poate să fie harul lui Cristos, a voastră dragostea lui Dumnezeu, a voastră comuniunea Spiritului Sfânt. Acesta este sensul Treimii care însumează întreaga Evanghelie, prezentându-ne plinătatea prezenței, puterii și iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu deasupra mea. Dumnezeu lângă mine. Dumnezeu în mine. Autorul francez Francois Mauriac spunea că nimeni creat de Tatăl, răscumpărat de Fiul și renăscut de Spiritul Sfânt nu poate să se considere pe sine neimportant. De aceea Biserica nu încetează să cânte cu recunoștință: “Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în veci vecilor. Amin.”

 

Rugăciune.

Speranța mea este Tatăl;

Scăparea mea este Fiul;

Acoperământul meu este Spiritul Sfânt;

Treime Sfântă, mărire Ție.

 

* * *

 

Acesta este Fiul Meu

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața Creștină

“Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care bine am voit.”
(Matei III,17)

Botezul Domnului este manifestarea lui Dumnezeu în Omul-Cristos, adică punerea în lumină a faptului că Omul adevărat născut în ieslea din Bethleem este totodată și Dumnezeu adevărat, în una și aceeași persoană divină, Isus Cristos. De aceea, Botezul Domnului se mai numește și Arătarea Domnului sau Teofanie – apariția lui Dumnezeu -, sau Epifanie, adică arătarea sub formă omenească a lui Dumnezeu. Pentru ca lumea care L-a văzut copil în iesle, ca pe un copil oarecare, nu cumva, sedusă de aparențe, să creadă că Isus Cristos nu e decât un om și nimic mai mult, El își arată astăzi dumnezeirea Sa, demonstrând în fața unei mulțimi dintre cele mai împestrițate – ostași, mercenari, saducei, farisei, vameși, oameni de rând, ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul – adevărul fundamental al religiei noastre, acela că El, care astăzi Se botează în Iordan, este Fiul lui Dumnezeu, născut din veci din Tatăl, Dumnezeu adevărat și om adevărat în una și aceeași persoană, divină: Isus Cristos, Mântuitorul trimis în lume.

El primește botezul din mâna lui Ioan Botezătorul, dar acest botez nu era un botez adevărat, ci doar o chemare la pocăință, pocăință de care Isus nu avea nevoie fiind El Dumnezeu, iar, dacă totuși Se smerește primind acest semn al păcatului, o face spre a Se arăta astfel în mod public lumii ca Dumnezeu adevărat și Mântuitorul făgăduit și pentru a ne demonstra, prin pilda Sa de smenerie, necesitatea purificării prin pocăință spre a putea intra în împărăția spirituală anunțată de El.

Botezul Domnului este însă nu numai o chemare la pocăință, la reînnoirea vieții, ci totodată și momentul solemn când Isus, sfințind apa prin contactul Său cu ea, și dându-i putere curățătoare de păcate, întemeiază Sfânta Taină a Botezului, Taină care, dimpreună cu celelalte șase Taine, izvorăște din coasta lui Isus mort pe Cruce, vărsând în suflete viața divină a harului sfinților și ridicându-l, astfel, pe om la demnitatea de fiu al lui Dumnezeu și tabernacol al Sfintei Treimi.

Iată de ce, vom folosi astăzi acest prilej spre a medita asupra misterului Sfântului Botez.

În una din convorbirile pe care Isus le va avea mai târziu cu fariseul Nicodim – cu acel ucenic care venea pe ascuns, noaptea, la Mântuitorul -, după ce Nicodim își mărturisește credința în misiunea dumnezeiască a Mântuitorului, acesta îi zice: “Adevăr, adevăr îți grăiesc, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea vedea Împărăția lui Dumnezeu”. La aceste cuvinte, Nicodim, rămas pe cât de mirat pe atât de încurcat, întreabă: “Cum poate cineva să se nască fiind bătrân? Oare poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască?” Isus insistă: “Adevăr, adevăr îți grăiesc: De nu se va naște cineva din apă și din spirit, nu va putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din spirit, spirit este. Nu te mira că ți-am zis: Trebuie să vă nașteți de sus” (Ioan III, 3-5).

Este, așadar, cum nu se poate mai limpede că, în acest dialog cu Nicodim, Isus proclamă necesitatea absolută a unei nașteri spirituale – de sus – pentru toți oamenii, naștere care are loc prin apă și prin Spirit, deci prin Sfântul Botez, care este poarta de intrare în Împărăția cerurilor, adică în Biserica lui Cristos, care începe aici pe pământ prin Biserica luptătoare, și se desăvârșește în cer, prin Biserica triumfătoare.

Sfântul Botez este prefigurat în Testamentul Vechi prin ritualul circumciziunii sau tăierii împrejur, căci după cum pruncul tăiat împrejur devenea membru al poporului ales, tot astfel, acum, în Noul Testament, cel botezat devine membru al noului popor ales, al Bisericii lui Cristos.

Protopărinții noștri, cum bine știm, prin păcatul lor au pierdut nu numai pentru ei ci și pentru întreaga posteritate, darul suprafiresc al harului sfinților care i-a ridicat peste starea lor firească de simple creaturi la starea suprafirească de fii adoptivi ai lui Dumnezeu și moștenitori ai fericirii Lui. Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu, întrupându-se, a reparat în locul nostru ofensa pricinuită lui Dumnezeu-Tatăl. Prin sângele Său vărsat pe Cruce, El ne-a redobândit dreptul de fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai Cerului, drept pe care ni-l împărtășește prin spălarea cu apa Sfântului Botez, slujbă pe care Mântuitorul a încredințat-o Apostolilor îndată după Învierea Sa, când, insuflându-le puterea Spiritului Sfânt, le-a poruncit: “(…) mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit (…)” (Matei XXVIII, 19).

Așadar, în Sfântul Botez, prin Cristos, ne altoim din nou în firea dumnezeiască. Și după cum mlădița nobilă altoită în pomul pădureț transformă seva sălbatică a acestuia în sevă nobilă, producând fructe bune de consumat, tot astfel, dar de astă dată printr-un proces invers, Cristos, trunchiul nobil, în care ne-am altoit, noi, mlădițele cele sălbatice, ne comunică seva vieții Sale divine, care ne transformă, ne asimilează, ne face asemenea Lui, adică ne îndumnezeiește, ne face părtași firii Sale – consortes Dei naturae, cum spune Sfântul Petru -, astfel încât faptele noastre nu mai sunt omenești, ci teandrice (divino-umane), ca și ale lui Cristos. El, în care suntem grefați, și care lucrează în noi, cu concursul nostru, le imprimă valoare meritorie supranaturală, divină, adică le face apte de a ne câștiga fericirea cerească. Fără păstrarea și sporirea acestei vieți divine primite în botez, prin trăirea conform poruncilor divine, noi nu suntem în stare să aducem nici un rod bun pentru mântuire, deoarece păcatul de moarte ne taie legătura organică cu Cristos izvorul vieții divine din noi. Acest adevăr ni-l subliniază Însuși Isus când, asemănându-Se pe Sine cu vița, ne zice: “Rămâneți în Mine și Eu rămân în voi. Precum mlădița nu poate aduce rod de la sine de nu va fi în viță, tot așa și voi de nu veți fi în Mine. Eu sunt vița, voi mlădițele. Cel ce locuiește în Mine, și Eu în el, acela mult rod aduce: căci fără de Mine nu puteți face nimic” (Ioan XV, 4-5).

Din cele spuse rezultă că unirea noastră cu Dumnezeu Tatăl în Cristos prin Botez este o legătură vitală. Când aceasta se rupe prin păcat, dispare și viața divină din noi, murim sufletește. Dar mai rezultă că, născându-ne, prin apa Botezului, din Dumnezeu, devenim în mod real fiii Lui și frații mai mici ai lui Cristos. Și, deși această filiație nu este naturală, ci o adopțiune – căci fiu natural al lui Dumnezeu este singur Cristos -, totuși ea nu este ca o simplă adopțiune legală, prin care copilul nu primește de la Tatăl adoptiv decât numele și moștenirea, dar nimic din firea lui, din sângele lui, ci o adopțiune supranaturală, deoarece copilul primește însăși viața lui Dumnezeu, devine părtaș firii Lui, e îndumnezeit, devine una cu El, așa precum metalul încins în flacără devine asemenea focului, încât, privindu-le, cu greu le putem deosebi unul de altul, și după cum două bucăți de ceară contopite devin una. Iată de ce Sfântul Ioan Evanghelistul, apostolul iubirii, în întâia sa epistolă catolică, c.III, v.1, zice: “Vedeți ce fel de dragoste ne-a dat nouă Tatăl, ca fii ai lui Dumnezeu să ne numim: și suntem.” Deci, în botez, nu primim pur și simplu numai un nume nou, acela de creștin, ci primim însăși realitatea vieții divine, filiația divină. Nu numai ne numim fii, ci suntem cu adevărat. Suntem creștinați – Cristi nati, născuți din Cristos; am intrat în familia lui Dumnezeu, devenind fiecare un alt Cristos, fiu al Sfintei Treimi. Iată de ce Isus repetă cuvintele rostite către cei din Testamentul Vechi: “Eu am zis: Dumnezei sunteți.” Dumnezei prin participare, prin împărtășirea firii Sale, deci frați mai mici ai lui Isus Cristos.

De aceea putem spune că, în momentul botezului nostru, deși cu simțurile nu am perceput, deasupra noastră s-au pronunțat, ca și asupra lui Isus, cuvintele: “Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care bine am voit” (Matei III, 17). Din acel moment am devenit și reprezentanții lui Cristos, astfel că, vrând-nevrând, chipul Său îl purtăm cu noi pretutindeni, pentru că s-a întipărit în mod neșters în ființa noastră spirituală. Pe Cristos Îl onorăm când Îl copiem în gândurile și conduita noastră, și tot pe El Îl disprețuim când purtarea noastră nu corespunde cu pilda vie pe care El ne-a lăsat-o.

Este oare totdeauna vie în mine credința și conștiința acestei nobile înrudiri cu Dumnezeu, primită în Botez? Și, drept consecință, mă port conform demnității acesteia? Noblesse oblige. Copiii unui principe ori șef de stat trebuie să aibă cu totul alte maniere decât copiii unui umil cerșetor. Dacă e așa, atunci, trecându-mi în revistă felul meu de a gândi și vorbi, de a mă purta și lucra, oare pot eu spune că sunt un vrednic fiu al lui Dumnezeu și frate și următor al lui Cristos? (I. Miclea, Ecouri din veșnicie, vol. II, Blaj, 1945, pass.) În botez, prin gura nașului, am declarat că mă lepăd de Satana, de toate poftele, trufia și lucrările lui, și mă unesc cu Cristos și cred în El ca în Împăratul și Dumnezeul meu, adică mă supun poruncilor Lui.

Dar, începând din momentul când am ajuns la anii priceperii, cum mi-am ținut oare această întreită juruință: de lepădare de Satana, de mine însumi, și de unire cu Cristos. O, de câte ori am rupt alianța cu El, Împăratul meu, și am pactat cu principele întunericului, ascultând de momelile lui care, prin firea mea pornită spre rău, mă îndemna să mă conduc nu după decalogul Părintelui meu, ci după maximele morbide ale lumii! Și, astfel, pângărindu-mă mi-am pierdut demnitatea de fiu al lui Dumnezeu și dreptul la moștenirea cerească.

Iubiți frați,

Să folosim prilejul sărbătorii de azi pentru a ne examina cum ne-am îndeplinit până acum angajamentele făcute la botez și, căindu-ne pentru infidelitățile comise, să ne reînnoim hotărârea de a ne pune toate simțurile, facultățile, energiile, viața noastră întreagă în slujba Împăratului Cristos, unindu-ne astfel tot mai strâns cu El. Și, ca să progresăm în această unire, să nu ne mărginim la rugăciune și la primirea mai deasă a Sfintelor Taine, ci să facem zilnic și o scurtă meditație, punând accentul pe examenul de conștiință, mijlocul sigur prin care ne putem vedea ca într-o oglindă cum stăm față de Dumnezeu și aproapele, la ce cotă ne găsim în urcușul spre desăvârșire, ce piedici ne opresc în ascensiunea noastră, și ce măsuri avem de luat spre a le înlătura. Numai practicând zilnic acest examen ne vom putea păstra vii în conștiință noblețea de fii ai lui Dumnezeu-Tatăl și frați ai lui Cristos, precum și obligația ce decurge din ea, aceea de a ne îmbrăca în virtuțile Lui: “Câți în Cristos v-ați botezat, în Cristos v-ați și îmbrăcat.” Amin.

 

* * *

 

Ascultarea voinței lui Dumnezeu

Autor: Diverși alți autori
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Biserica Răsăriteană celebrează Botezul Domnului în ziua de 6 ianuarie a fiecărui an. Este o sărbătoare importantă în bisericile noastre, deoarece prin Botezul Său, Isus a devenit pentru noi un model de dedicare a vieții și a slujirii slăvirii lui Dumnezeu și binelui omenirii. Primul verset al Evangheliei de astăzi ne spune: “În acest timp a venit Isus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el”. Importanța botezului poate fi văzută din faptul că Isus a făcut călătoria de-a lungul țării, din nord până în sud, din Galileea până în Iudeea, la locul unde mulți oameni, mii chiar, au venit să fie botezați de Ioan. Oamenii acolo nu doar erau botezați, ci – lucru foarte important – își și mărturiseau păcatele. Mesajul dur al lui Ioan a ajuns la conștiințele oamenilor, provocându-i să își mărturisească păcatele și să caute iertare de la Dumnezeu.

Isus Domnul nostru nu a avut însă păcate de mărturisit: și atunci de ce a considerat că botezul este atât de important încât să facă un drum atât de lung? Nici măcar Ioan Botezătorul nu a putut înțelege gestul; a rămas uimit și era reluctant în fața cererii lui Isus. “Eu am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?” adică “Sunt nedemn de o astfel de onoare, deoarece tu ești mai drept și superior mie. Nu sunt demn să îți dezleg încălțămintea pentru că Tu ești Fiul lui Dumnezeu care ia asupra Sa păcatele lumii.” Dar cuvintele lui Isus către Ioan ne oferă motivul ideal pentru ca să fie botezat, “că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea”. Misiunea lui Isus în această lume a fost să ne răscumpere de sub lege pentru ca să putem fi adoptați ca fii ai lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Isus, pentru a-și împlini scopul, a găsit necesar să se supună reglementărilor Bisericii, una dintre ele fiind primirea Botezului din mâna unui slujitor hirotonit, preot al Bisericii.

Mulți oameni de astăzi au de obiectat la multe dintre lucrurile despre care Biserica ne învață că sunt necesare. Cunosc părinți adulți care trăiesc cu ideea greșită că nu este important ca fiii lor să fie botezați când sunt copii. Alții cred că o persoană trebuie să aibă un anumit număr de ani înainte să fie botezată. Dar aceste obiecții sunt nefundamentate, din mai multe motive. În primul rând pentru că Isus a desființat această obiecție. Mamele își aduceau copiii la Isus, dar discipolii obiectau în baza acelorași idei ca mulți dintre semenii noștri de astăzi – cică cei mici nu înțeleg lucrurile ce țin de religie. Domnul însă le-a replicat cu delicatețe, spunându-le apostolilor ceva foarte important: “lăsați copii să vină la Mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia” (Luca 18,16). A mers chiar mai departe pentru a sublinia cât de important este fiecare copil în ochii lui Cristos și ai Bisericii Sale. A luat un copil, l-a pus în centru și adresându-se tot discipolilor le-a spus: “de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor” (Matei 18,3).

Nimeni în nici un domeniu nu poate să progreseze fără să învețe să asculte, să se supună ordinelor altora. Isus a considerat că trebuie să se supună unor oameni pentru a-și putea îndeplini misiunea, pentru ca să “împlinească toată dreptatea”. Vorbind despre umilința și ascultarea practicate de Isus, Sfântul Pavel spunea: “S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și încă moarte pe cruce” (Filipeni 2,8). Citiți viețile acelor bărbați și femei care s-au remarcat în spațiul religios precum și în alte spații și veți descoperi că sunt dintre aceia care au știu să asculte în loc să obiecteze, care au știut să se disciplineze, să accepte ordinele de la alții până când au ajuns în poziția de a da ei ordine.

Ascultarea este un rod al umilinței, iar umilința este un semn de măreție. Să privim la cei doi bărbați din Evanghelia de astăzi, care stau pe malul Iordanului cooperând pentru ca actul botezului să aibă loc. Ioan Botezătorul care nu se credea suficient de bun pentru a-l boteza pe Isus; și Isus care nu a considerat că poate sări peste primirea botezului de la un simplu slujitor. Doi oameni umili, și totuși nu există alți doi bărbați în istorie care să fi avut un efect mai mare asupra vieților oamenilor decât ei.

Ioan Botezătorul a fost ultimul dintre profeții Vechiului Testament și un vestitor al Noului Testament. Activitatea lui a pregătit calea lui Cristos. A provocat o revitalizare a religiozității a mii de oameni din toate colțurile Palestinei, ascultându-le păcatele și botezându-i. Dar Cristos? Nici o persoană nu a avut vreodată o influență atât de mare, spiritul, viața și învățăturile Lui fiind în continuare surse de inspirație pentru oameni din toate timpurile și toate locurile. El a răscumpărat și încă răscumpără oameni, dar nu prin puterea sabiei – vă amintiți că a spus: “toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri” (Matei 26,52) – ci prin gesturi și cuvinte care au pătruns în inimile oamenilor.

Este un obicei ca oamenii la început de an să își ia angajamente. Ideea este foarte bună și recomandată, deoarece fiecare dintre noi dorește să crească, să fie mai bun în anul care tocmai a început. Dar nici un angajament nu poate fi mai mare decât acela de a ține seama de vocea Bisericii, de a asculta de poruncile ei, de a o sprijini în activități, de a-i da ce ai mai bun. Există cincizeci și două de duminici în an și unul dintre cele mai bune angajamente pe care le știu este acela de a face tot ce putem pentru a veni în Casa Domnului în fiecare duminică și de a primi frecvent Sfânta Împărtășanie. Pentru cine nu are obiceiul rugăciunii, un angajament potrivit ar fi să se roage dimineața și seara, cerând călăuzire de sus. Tatăl Ceresc a dat mărturie despre Isus la Botez: “Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit”. Să fim siguri că dacă urmăm exemplului lui Cristos, ascultând de voia Tatălui, și noi vom fi considerați fii și fiice preaiubite ale lui Dumnezeu.

pr. Michael Bar

 

* * *

 

Să rămânem creștini

Autor: pr. Leonardo Sapienza
Traducere: Mons. Angelo-Narcis Pop
Copyright: L`Osservatore Romano

Imediat după botez, Isus a văzut Spiritul lui Dumnezeu ce venea asupra lui ” (Matei 3,17)

La Botez misiunea lui Isus primește confirmarea autoritară a Tatălui. Botezul lui Isus reprezintă o referință precisă pentru botezul nostru. Cei din jur se așteaptă ca și noi să dovedim că am fost botezați. Avem datoria de a trăi cu mai mare coerență credința noastră.

Trebuie să demonstrăm altora că viața noastră aparține lui Cristos, că avem o credința matură și conștientă. După ce părinții noștri ne-au dat darul botezului, acum suntem în măsură să ne asumăm responsabilitatea noastră, de a dori să trăim ca și creștini convinși și convingători. Într-un timp în care se apără ideea de “rebotezare” (abjurarea creștinismului) este necesar și urgent, ca numele nostru de creștin înregistrat în matriculele parohiale să iasă la lumină. Este timpul să onorăm angajamentele pe care, în ziua botezului, părinții și nașii le-au luat pentru noi.

Este necesar să ne reamintim de botezul nostru, și să-l trăim la persoana întâi. A sosit momentul să redescoperim o virtute de care se vorbește mult, dar care este puțin practicată: coerența. Coerența este acea virtute prin care unul acționează după cum gândește și gândește după cum acționează. Coerența creștină trebuie să se măsoare cu dificultățile și tentațiile de fiecare zi. Să nu-l lăsăm pe Dumnezeu la marginea vieții și a societății noastre. Să nu ne mulțumim să fim creștini doar cu numele, satisfăcuți de o rugăciune, o faptă de milostenie, sau un gest de bunătate. Evanghelia trebuie să impregneze și să antreneze întreaga noastră viață!

Cum spune un faimos scriitor francez: “Lumea de azi le cere creștinilor să rămână creștini”. Tocmai pentru faptul că societatea de azi merge mereu spre decreștinare, și se răspândește indiferența față de Cristos. Probele cele mai asiguratoare și valide pe care putem să le furnizăm cu privire la credința noastră, sunt cele ale existenței și acțiunii noastre cât mai asemănătoare cu Evanghelia.

Spunea Maritain: “Dacă într-un timp ajungeau cinci argumente pentru a explica existența lui Dumnezeu, azi omul reține că acestea sunt insuficiente și vrea un al șaselea argument, cel mai complet, cel mai autoritar; viața celor care cred în Dumnezeu“.

 

* * *

 

În misiune

Autor: Diverși alți autori
Traducere: Mons. Angelo-Narcis Pop
Copyright: L`Osservatore Romano

Slujitorul tuturor, dar ascultător doar a lui Dumnezeu! Astfel se poate sintetiza conștiința mesianică a lui Isus pentru începutul misiunii Sale. Așteptările contemporanilor săi erau diferite. El are un drum de parcurs, stabilit de Tatăl care l-a trimis: pentru ca să demonstreze că este Fiul ascultător, realizează misiunea de mântuire preanunțată prin gura profeților. Cu această sărbătoare se încoronează timpul de Crăciun care celebrează manifestarea misterului ascuns și dezvăluit în Isus din Nazaret. Prin persoana Sa biserica înțelege revelarea lui Dumnezeu în umilința iubirii.

Plecarea

Botezul lui Isus este un eveniment epifanic care manifestă identitatea lui Cristos, nedefinită de jos de pe pământ, ci de sus din înaltul cerului: aceasta este dezvăluită de vocea din cer. Trecerea prin Iordan îl sustrage pe Isus din pregătirea Sa tainică, și îl introduce în transpunerea publică a misiunii Sale. Confirmată de ungerea Spiritului Sfânt.

Pericopa evanghelică se deschide cu observația că “Isus merge din Galileea la Iordan să fie botezat de Ioan“. Este o ieșire și în același timp și o intrare: este timpul ca să se “împlinească toată dreptatea“, mai precis mântuirea care vine de la Dumnezeu. Acest lucru îl declară chiar Isus, replicându-i Botezătorului care încearcă să-l împiedice să primească botezul din mâinile sale, iar acesta nu poate fi împotrivă. Dar a sosit timpul milostivirii care purifică de orice injustiție, și Ioan consimte să-l boteze pe cel inocent, care a venit să ia asupra sa păcatele lumii. Astfel Isus începe opera de mântuire! Punându-se în rând cu păcătoșii ce vin la Ioan, se confundă cu cei nedrepți, depășește pragul ce îl separă de ei: a venit să elibereze pe cel ce este sclav al păcatului. Simbolismul botezului, evocă trecerea la o nouă situație. Chiar și pentru Isus intrarea și ieșirea din Iordan inaugurează zilele care îl vor manifesta ca slujitor al tuturor, cel drept tratat ca și un nelegiuit, cel înviat din morți. Se dezvăluie misiunea: la ieșirea din apă, de fapt, “s-au deschis cerurile și văzu Spiritul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind asupra lui“. Precum un porumbel îl anunțase pe dreptul Noe reînflorirea vieții pe pământ, tot astfel Spiritul lui Dumnezeu, sub forma unui porumbel, veni asupra dreptului Isus, confirmându-l în serviciul Tatălui, pentru renașterea omului. Și din cerurile deschise, o voce declară: “Acesta este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit“. Bunăvoința Tatălui este motivată de ascultarea Fiului, gata ca un slujitor să pună în practică voința stăpânului său, chiar și până la moarte: pe cruce,la împlinirea misiunii, Fiul își va da sufletul în mâinile Tatălui său.

Mandatul

Investitura misionară de la râul Iordanului manifestă în Isus împlinirea oracolului Domnului, profețit prin gura profetului Isaia: ” Iată-l pe slujitorul meu pe care îl susțin, alesul meu întru care am binevoit. Am pus spiritul meu peste el“(Is. 42,1). El va purta revelația popoarelor îndepărtate: nu va recurge la metode drastice, ci dimpotrivă va căuta toate mijloacele pentru a mântui, tot ceea ce se poate salva, fără să rupă trestia subțire, nici să stingă o feștilă fumegândă; va acționa cu fermitate neîncetat până va stabili dreptatea pe pământ. Ca un tată, Dumnezeu îl va lua de mână, făcându-l alianță pentru Israel și lumină popoarelor: va fi mântuitorul tuturor.

Prin misiunea Sa, dezvoltată fără să aibă preferințe pentru persoane, ce culminează cu martiriul, Isus a devenit Domnul tuturor. Astfel predica Sf. Petru în casa păgânului Corneliu: “Dumnezeu l-a consacrat prin Spiritul Sfânt și putere pe Isus din Nazaret, care a trecut făcând bine tuturor și însănătoșindu-i pe toți cei ce erau sub puterea diavolului, deoarece Dumnezeu era cu el“(Fp.10,38). Slujitorul Domnului eliberează de domnia celui care separă – diavolul – pe om de Dumnezeu. Botezul lui Isus manifestă misterul noii curățiri, care mântuiește pe cel ce crede în El. Trecerea lui Isus prin apa Iordanului face vizibilă scufundarea sa filială în voința Tatălui, care va fi pe deplin împlinită la Paști: din inima sa străpunsă de iubire, încă dinainte de a fi străpunsă de sulița soldatului, va curge apă care va regenera oamenii spre viața veșnică. Din sclavia păcatului în slujirea lui Dumnezeu: iată harul sacramentului Botezului în Spiritul lui Cristos. Sf. Euharistie,aliment pentru cei ce o primesc și participă la Sf. Liturghie cu credință în Isus Mântuitorul, reînvie în cei botezați disponibilitatea de a înlătura ceea ce contrazice apartenența la El: Dumnezeule milostiv, care ne-ai hrănit la masa ta, dă-ne nouă să-l ascultăm ca ucenici pe Cristos, pentru a ne chema și pentru a fi cu adevărat fii tăi.

Corrado Maggioni

 

* * *

 

Despre Botezul creștin

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

În Iordan, botezîndu-Te Tu, Doamne închinarea Treimii S-a arătat… (Troparul Botezului Domnului)

Iubiți credincioși,

Cu mila și cu îndurarea lui Dumnezeu, iată am ajuns și în anul acesta la prealuminatul praznic al Botezului Domnului. Acest sfînt și mare praznic împărătesc se mai numește și “Arătarea Domnului” sau “Epifania”.

Dar pentru care pricină nu se zice Nașterii Domnului, Arătarea Lui, ci Botezului Domnului?

Acest lucru îl arată, deslușit și luminat, dumnezeiescul părinte Ioan Gură de Aur, zicînd că Hristos n-a ajuns cunoscut tuturor cînd S-a născut, ci cînd S-a botezat. Iar cum că mulți nu-L cunoșteau și nu știau cine era, să ascultăm pe Botezătorul Ioan care spune: Se află în mijlocul vostru Acela pe Care nu-L știți (Ioan 1, 26). Dar pentru ce să ne mirăm că ceilalți nu-L cunoșteau, cînd însuși Botezătorul nu-L cunoștea pînă în ziua aceea? Căci zice: Și eu nu-L știam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: peste Care vei vedea Duhul coborîndu-Se și rămînînd peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfînt (Ioan 1, 33).

Pentru că am arătat că Botezul Domnului se mai numește și Arătarea Domnului, este bine să știm că două sînt arătările Domnului. Iată ce spune Sfîntul Ioan Gură de Aur în această privință: “Este necesar să arătăm dragostei voastre că nu este o singură Arătare a Domnului, ci sînt două arătări. Una este aceasta de acum care s-a împlinit la Botez, iar a doua este aceea care va să vină și care se va face cu slavă mare la sfîrșitul lumii”. Astăzi am auzit pe marele Apostol Pavel vorbind despre amîndouă arătările Domnului, în Epistola către Tit.

Despre arătarea cea de acum, spune: Harul cel mîntuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, învățîndu-ne pe noi să lepădăm fărădelegea și poftele lumești și, în veacul de acum, să trăim cu înțelepciune, cu dreptate și cu cucernicie (Tit 2, 11-12). Iar despre cea viitoare, spune: Așteptînd fericita nădejde și arătarea slavei marelui Dumnezeu și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos (Tit 2, 13). Despre aceasta și proorocul Ioil spune că soarele se va preface în întuneric și luna în sînge, mai înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată (Ioil 3, 4).

Astăzi, cînd prăznuim Botezul Domnului, se cuvine să arătăm cîte sînt botezurile care au închipuit Botezul creștin de la începutul lumii și care vor mai fi. După mărturia Sfîntului Ioan Damaschin, opt sînt botezurile. Primul botez a fost potopul, pentru curmarea păcatului (Facere 7, 17-24). Al doilea botez a fost trecerea evreilor prin mare și prin nor, căci norul este simbolul duhului, iar marea al apei (Ieșire 13, 22; I Corinteni 10, 2). Al treilea botez a fost botezul Legii Vechi, numit “tăierea împrejur”. (Facere 17, 10-14).

Al patrulea este botezul lui Ioan, numit botezul pocăinței (Matei 3, 1-11). Acest botez a fost introductiv și conducea pe cei botezați la pocăință și la credință în Hristos. Iată ce spune Sfîntul Ioan Botezătorul: Eu vă botez pe voi cu apă, dar Cel ce vine după mine vă va boteza cu Duh Sfînt și cu foc (Matei 3, 11; Luca 3, 16). Așadar, Ioan pregătea și curăța mai dinainte cu apă, în vederea venirii Duhului Sfînt. Cu acest botez Însuși Mîntuitorul nostru Iisus Hristos S-a botezat de către Ioan (Matei 3, 13-17; Marcu 1, 9-11). Hristos S-a botezat în Iordan nu că avea nevoie de curățire, ci pentru că Și-a luat asupra Sa curățirea mea și ca să zdrobească capetele balaurilor din apă, cum spune psalmistul (Psalm 73, 14). Apoi, ca să se înece păcatul, ca să înmormînteze pe Adam cel vechi în apă și să-l sfințească pe botezător. Ca să împlinească Legea, ca să descopere taina Treimii și ca să ne dea nouă pildă și exemplu cum să ne botezăm.

Al cincilea botez este botezul creștin prin apă și prin Duhul Sfînt, instituit de Domnul nostru Iisus Hristos, prin cuvintele adresate ucenicilor Săi: Mergînd, învățați toate neamurile, botezîndu-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh (Matei 28, 19). Acesta este cel mai mare botez din cele amintite pînă acum. El se face prin afundare în apă în numele Preasfintei Treimi și este mîntuitor pentru că iartă toate păcatele și aduce în inimile noastre harul Sfîntului Duh. Noi toți ne botezăm cu acest botez desăvîrșit prin apă și prin Duh, fără de care nimeni nu se poate mîntui. Se zice că Hristos botează “cu foc”, pentru că a revărsat Duhul Sfînt peste Apostoli, în chipul limbilor de foc (Fapte 2, 1-4), după cum spune Însuși Domnul: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfînt, nu mult după aceste zile (Fapte 1, 5).

Al șaselea botez, care este de o măsură cu Botezul creștin, prin apă și prin Duh, este botezul prin pocăință și prin lacrimi, adică Sfînta Spovedanie, prin care ni se dezleagă toate păcatele. Al șaptelea și cel mai desăvîrșit este botezul prin sînge și mucenicie pentru dreapta credință, cu care Însuși Hristos S-a botezat pe Cruce în locul nostru. El este foarte cinstit și fericit, pentru că nu se mai pîngărește a doua oară cu întinăciunea păcatului și singur le poate înlocui pe toate celelalte.

Al optulea și ultimul botez este focul cel veșnic de după judecata obștească. Acest botez nu este mîntuitor, ci pe de o parte distruge răutatea și păcatul, iar pe de altă parte pedepsește necontenit (Dogmatica, cap.IV, p.247-252).

Iubiți credincioși,

După ce am arătat cele opt feluri de botezuri, este bine să vorbim mai pe larg despre importanța botezului creștin ortodox.

Cel mai desăvîrșit botez care curăță păcatele noastre, este Botezul creștin, adică botezul prin apă și Duh, pe care îl primim îndată după naștere. După învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, cine nu are acest botez nu poate să intre în Împărăția cerurilor (Ioan 3, 5). Să dăm cîteva explicații despre Taina Sfîntului Botez pe înțelesul tuturor.

Cine poate boteza? Dreptul de a boteza îl au numai episcopii și preoții (Canonul 46-50 Apostolic). La mare nevoie, ca pruncul să nu moară nebotezat, poate boteza și un diacon, un călugăr simplu, un mirean – bărbat sau femeie – și chiar părinții copilului. Cum se săvîrșește botezul de către mireni cînd copilul este în primejdie de moarte? Afundînd pruncul de trei ori în apă curată și rostind formula sfîntă a Botezului: “Se botează robul (roaba) lui Dumnezeu (numele), în numele Tatălui, Amin; și al Fiului, Amin; și al Sfîntului Duh, Amin. (Canonul 44-45 al Sfîntului Nichifor). Dacă cel botezat rămîne în viață, preotul va completa slujba Botezului după rînduiala obișnuită, dar numai de la cufundare înainte; adică îl unge cu Sfîntul Mir, citind rînduiala pînă la capăt (Liturgica, București, 1877, p.183).

Botezul se săvîrșește în pridvorul sau în pronaosul bisericii. Canoanele opresc săvîrșirea Botezului atît în case, cît și în paraclisele din casele particulare (Can. 31 și 59 Sinod.VI ec.). Numai în cazuri foarte rare și de mare nevoie, cum ar fi frig puternic, boală, pericol de moarte pentru prunc etc. se îngăduie săvîrșirea Botezului în case. Cît despre timpul cînd se săvîrșește Botezul, pentru prunci nu există zile sau ceasuri hotărîte ca nu cumva să moară nebotezați. Dacă pruncul moare nebotezat, părinții lui sau preotul, din cauza căruia a murit neunit cu Hristos, săvîrșește un păcat de moarte. Pentru cei morți nebotezați, Biserica nu mai poate face nimic, rămînînd toate la mila lui Dumnezeu. Dacă pruncul este firav și există temerea că nu va trăi, el poate fi botezat îndată după naștere. Dacă pruncul este sănătos, Botezul se face de obicei la opt zile de la naștere, în orice zi de sărbătoare, după săvîrșirea Sfintei Liturghii.

Cei ce vin sau sînt aduși la botez trebuie să aibă nași. Nimeni nu poate fi botezat cu sila, dacă este matur, și este dator să aibă nași ortodocși. Nașii sînt persoanele în vîrstă care însoțesc pe prunc la botez, răspunzînd și făcînd cuvenita mărturisire de credință în locul și în numele pruncului ce se botează. Ei sînt părinții sufletești ai pruncului, care îl nasc duhovnicește pentru o viață nouă în Duhul Sfînt, așa cum părinții l-au născut pentru o viață trupească. Nașii sînt totodată garanți în fața lui Dumnezeu și a Bisericii pentru finul ce se botează, că va fi crescut în credința creștină și va fi un bun credincios. Nașul trebuie să fie creștin ortodox, să fie evlavios, iubitor de biserică, bun cunoscător al credinței, în vîrstă și de același sex cu pruncul ce se botează. Nu pot fi nași părinții copilului. Este bine ca pentru fiecare nou botezat să fie numai un naș. Nașul este dator să se îngrijească de viața religioasă și morală a finului și la vremea cuvenită să-l învețe rugăciuni, Crezul și principalele învățături de credință creștină ortodoxă. Să fie îndrumător în cele sufletești și un exemplu viu, sîrguindu-se să facă din el un vrednic mădular al Bisericii în care a intrat prin Botez. La rîndul său, finul este dator să asculte pe naș și să-l respecte la fel ca pe părinții săi după trup.

Cei care iau parte cu atenție la săvîrșirea Botezului, trebuie să știe că înainte de Botez se împlinește rînduiala facerii catehumenului, adică se face pregătirea celui ce are să fie botezat. Această rînduială se face în pridvor, în fața ușilor bisericii, deoarece cel nebotezat, nefiind încă spălat de păcatul strămoșesc, nu este mădular al Bisericii și nici cetățean al cerului, ale cărui uși ni le deschide numai Taina Botezului. De aceea Botezul se numește ușa Tainelor. Slujba catehumenului are trei părți: exorcismele, lepădările și unirea cu Hristos.

Exorcismele sînt trei rugăciuni prin care preotul roagă pe Dumnezeu să izgonească de la catehumen toată puterea cea rea a diavolului. Lepădările și unirea cu Hristos sînt formate din întreita lepădare a catehumenului sau a nașului – în numele catehumenului – “de satana și de toate lucrurile lui”, urmată de întreita lui asigurare că s-a unit cu Hristos. În timpul lepădărilor, catehumenul stă întors cu fața spre apus, suflînd și scuipînd într-acolo de trei ori, deoarece apusul închipuiește locul de unde vine întunericul și locul celui rău, a Satanei, care este numit și “stăpînitorul întunericului” (Efeseni 6, 12), urmînd astfel cuvintele Sfîntului Apostol Pavel, care ne îndeamnă să lepădăm lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în armele luminii (Romani 13, 12). Catehumenul scuipă pe diavolul în semn că s-a lepădat cu totul de el și de toate lucrurile lui, adică de păcat. Iar cînd catehumenul împreună cu nașul mărturisește unirea sa cu Hristos, o face cu fața spre răsărit, căci într-acolo era sădit raiul (Facere 2, 8), din care au fost izgoniți primii oameni în urma păcatului. Unirea cu Hristos se face prin credință. Iar dovada este mărturisirea credinței creștine prin rostirea de trei ori a Crezului de către catehumen, dacă este mare, sau de naș, în numele pruncului, și nu de altcineva.

Prin exorcismele și lepădările ce se fac la Botez, nu înseamnă că Biserica socotește pe cel venit să se boteze ca stăpînit cu adevărat de diavol, cum sînt cei îndrăciți sau cei munciți de duhuri rele. Ele vor să spună numai că cel ce nu are încă pe Hristos, se află în robia păcatului și deci în puterea diavolului care stăpînește pe cei robiți de păcat sau pe cei din afara harului (Efeseni 2, 1-3). Din această robie îl eliberează Biserica pe catehumen prin exorcisme și lepădări, trecîndu-l sub puterea lui Hristos, Stăpînul nostru cel adevărat și bun.

Iată și părțile cele mai de seamă ale Botezului. Prima parte este sfințirea apei pentru botez. A doua parte este ungerea cu untdelemnul bucuriei (Psalm 44, 9), pe frunte, pe piept, pe spate, la urechi, la mîini și la picioare. Acest untdelemn este binecuvîntat înainte de preot prin rugăciuni deosebite și din el se pune și în cristelniță, de trei ori, cruciș. Ungerea aceasta însemnează mai multe lucruri în sens duhovnicesc. Astfel, untdelemnul fiind rodul măslinului, ungerea cu el este semn al milei și al bunătăților dumnezeiești, prin care catehumenul a fost izbăvit de noianul păcatelor. Acest untdelemn sfințit ne aduce aminte de ungerea cu care erau unși în Legea Veche arhiereii, împărații și proorocii și cu care a fost uns Însuși Mîntuitorul numit “Unsul Domnului” (I Regi 10, 1-6); Isaia 61, 1; Luca 4, 18). La această ungere ne-a făcut și pe noi părtași, căci însuși numele de creștin vine de la cuvîntul grecesc “Hristos”, care înseamnă “Uns”. Ungerea de la Botez mai închipuiește și aromatele cu care a fost uns trupul Domnului înainte de îngropare, deoarece catehumenul va închipui, prin afundarea în apă, îngroparea împreună cu Hristos și învierea împreună cu El.

A treia parte a Botezului este însăși săvîrșirea Tainei, adică întreita afundare a pruncului în apă sfințită, în numele Preasfintei Treimi. Acum preotul ia pruncul în mîini și, ținîndu-l drept, caută spre răsărit și îl afundă de trei ori, zicînd la prima afundare: “Botează-se robul lui Dumnezeu (numele), în numele Tatălui, Amin”; la a doua afundare: “și al Fiului, Amin”, iar la a treia afundare: “și al Sfîntului Duh, Amin”.

Această întreită afundare arată, pe de o parte, că temeiul credinței noastre este Sfînta Treime, iar pe de altă parte, închipuiește cele trei zile petrecute de Domnul în mormînt (Matei 12, 40). Prin afundarea în apă se închipuiește totodată moartea noastră pentru viața în păcate de pînă aici și îngroparea noastră cu Hristos. Iar ieșirea din apă închipuiește învierea noastră împreună cu Hristos, pentru viața cea nouă întru El.

Prin Botez, spălîndu-ne păcatele, ne facem astfel părtași morții și învierii lui Hristos, devenim membrii ai Bisericii și intrăm într-o viață nouă. Îndată după Botez cel botezat mai primește încă două Sfinte Taine. Adică ungerea cu Sfîntul Mir, prin care pruncul se miruiește pe toate părțile trupului, cînd preotul rostește cuvintele: “Pecetea harului Duhului Sfînt”, și apoi Sfînta Împărtășanie. Prin ungere noul botezat primește pecetea și darul Duhului Sfînt, devenind membru al Bisericii, iar prin Sfînta Împărtășanie se unește cu Trupul și Sîngele lui Hristos.

Astfel, sîntem morți pentru păcat și viem pentru Dumnezeu (Romani 6, 3-11). Cristelnița și apa botezului sînt pentru noi mormînt și maică duhovnicească, născîndu-ne pentru Hristos și ținînd astfel locul pîntecelui preacurat al Fecioarei, din care S-a născut Domnul (Sf. Simion Tesalonicul, Despre Sfintele Taine, cap. 62,63,64, pp. 77-80; și Învățătura de Credință Ortodoxă, București, 1952, p. 326-331).

Iubiți credincioși,

Am vorbit cîteva cuvinte despre Botezul lui Hristos și despre Taina Sfîntului Botez, prin care devenim fii ai Bisericii și fii ai lui Dumnezeu după har.

Cu adevărat, mare este sărbătoarea de astăzi. Căci astăzi pentru prima dată ni se arată la Iordan cele trei persoane ale Preasfintei Treimi. Astfel, Fiul, smerindu-se, se botează în Iordan de la Ioan; Tatăl grăiește din ceruri, zicînd: Acesta este Fiul meu cel iubit întru Care am binevoit, iar Duhul Sfînt se pogoară ca un porumbel peste Iisus Hristos (Matei 3, 16-17). Deci, astăzi ni s-a descoperit mai luminat taina Preasfintei Treimi. Astăzi cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu S-a odihnit la Iordan peste Fiul. Astăzi Stăpînul Se smerește și cere să fie botezat de slugă. Astăzi Cel fără de păcat primește botezul pocăinței de la Ioan, ca să ne învețe pe noi taina pocăinței, a mărturisirii și a spălării păcatelor prin căință și lacrimi.

Astăzi se sfințește apa Iordanului și toate apele și izvoarele pămîntului. Astăzi se sfințește aghiasma mare prin semnul Crucii și prin pogorîrea darului Sfîntului Duh. Deci să mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns cu bucurie la praznicul acesta mare al Bobotezei și să ducem cu evlavie sfînta aghiasmă în casele noastre. Prin ea ne sfințim cu toții, se sfințesc casele și fîntînile noastre și se izgonesc duhurile rele cu puterea Duhului Sfînt.

Astăzi Hristos, Mîntuitorul nostru iese în public la vîrsta de 30 de ani. Se arată lumii, se pregătește să vestească pe pămînt Evanghelia mîntuirii și vine să caute și să mîntuiască sufletele noastre. Să coborîm și noi astăzi la Iordan, adică să venim la biserică. Biserica este casa lui Dumnezeu. Aici este Iordanul și apa cea vie care spală, adapă, dă viață și înnoiește lumea. Aici este Tatăl și Fiul și Duhul Sfînt împreună cu toți sfinții.

Să ieșim întru întîmpinarea lui Hristos. Dar pentru aceasta se cere să ne căim de păcatele făcute, să ne spălăm în apele Iordanului, adică să spălăm păcatele prin spovedanie și lacrimi de pocăință. Apoi să ne împăcăm unii cu alții, că dragostea acoperă mulțime de păcate. Să ascultăm glasul Tatălui, Care ne grăiește din cer; să ne înfricoșăm de smerenia Fiului, Care Se botează de către Ioan în Iordan și să odihnim în inimile și casele noastre porumbelul Duhului Sfînt.

Deci, închinîndu-ne cu credință și evlavie Preasfintei Treimi, să cîntăm împreună cu Biserica această sfîntă cîntare: În Iordan botezîndu-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii S-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-Te. Și Duhul în chip de porumb a adeverit întărirea cuvîntului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule și lumea ai luminat, mărire Ție! Amin.

 

* * *

 

Botezul Domnului

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Glasul Domnului peste ape strigă grăind: “Veniți de luați Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, Duhul temerii de Dumnezeu, a lui Hristos celui ce s-a arătat”.

Azi se sfințește firea apelor și se desparte Iordanul și își întoarce curgerea apelor sale văzând pe Stăpânul botezându-se. Ca și stropii de apă din râul Iordanului se cutremură și inimile noastre azi la marele Praznic al Botezului Domnului când ne e dat să vedem cu ochii noștri sufletești smerenia până la umilință a Împăratului tuturor, care urmează să fie botezat în Iordan de mâna robului, ca sfințind firea apelor, Cel fără de păcate să ne facă nouă calea la nașterea a doua prin apă și prin Duh și să ne întoarcă pe noi la slobozirea cea dintâi. Ce măreție profundă de vedere cerească a trebuit să fi fost atunci pentru pământeni, când s-au deschis cerurile cu toată splendoarea lor neînchipuită de oameni și s-a arătat Sfânta Treime în chip deplin, cea de o ființă și nedespărțită; Tatăl Cel ce a grăit: “Acesta este Fiul Meu, cel iubit întru carele bine am voit;” Fiul Isus Hristos Cel ce se boteza în apele Iordanului și Duhul Sfânt, arătat în chip de porumbel ce stătea deasupra lui Isus.

Praznicul de azi în vorbirea Sfinților Părinți și cărților bisericești se numește Epifanie, adică arătare, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul a arătat lumii pe Isus când Acesta a venit la el să se boteze zicând: “Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii” (Ioan 1, 29).

Puterea Sfintei Treimi, care a sfințit apele și le-a dat putere tămăduitoare și înnoitoare de viață, ne sfințește și pe noi prin sfânta taină a Botezului, fără de care nu putem fi membri ai împărăției lui Dumnezeu și în lipsa căruia nu putem trăi o viață duhovnicească, căci zice Domnul nostru Isus Hristos: “Amin, Amin grăiesc ție, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre întru împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este și ce este născut din Duhul, duh este”. Sfânta Scriptură, și după Sfinții Părinți, ne arată într-un tot că scopul întrupării Mântuitorului a fost mântuirea noastră, a oamenilor.

Sfântul Maxim mărturisitorul zice: “Întrupându-se din Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, Isus ne-a arătat chipul unei viețuiri de formă dumnezeiască și dându-ne porunci sfinte și făgăduind împărăția cerurilor celor ce-și vor orândui viața după ele, suferind pătimirea cea mântuitoare și înviind din morți, ne-a dăruit nădejdea învierii și vieții veșnice”.

Deci chipul unei viețuiri cerești în trup omenesc ne-a arătat nouă Isus Hristos. Dar El nu ne-a adus numai un model îndepărtat ci “suindu-se la cer… ne-a trimis pe Duhul Sfânt ca arvună a vieții veșnice” cum spune același sfânt.

Începutul vieții celei după voia lui Dumnezeu și arvunirea mântuirii se primesc în Taina Sfântului Botez, cea dintâi dintre cele șapte Taine ale Legii lui Hristos. Nu este tot una Botezul lui Isus Hristos, a cărui pomenire o facem astăzi cu botezul celor ce veneau la Ioan sau cu Botezul pe care-l primesc astăzi credincioșii.

Botezul lui Ioan era un simbol, o pregătire în vederea primirii credinței și a Botezului pe care avea să-L aducă omenirii Isus prin trimiterea Duhului Sfânt la Cincizecime. “Eu unul vă botez cu apă, El însă (adică Isus) vă va boteza cu Duhul Sfânt” zice Ioan însuși spre a deosebi botezul său de Botezul creștin numit și Botez cu foc, sau Botezul cu Duhul Sfânt (Marcu, 1-8; Matei 3, 11; Fap. Ap.

1, 5) pentru că a fost așezat de drept la Pogorârea Duhului Sfânt în chipul limbilor “ca de foc”. Domnul Isus Hristos nu s-ar fi botezat fiindcă ar fi avut nevoie de curățire de păcate. Isus a fost om asemenea nouă întru toate, afară de păcat (Evrei 4,15). Cei ce confundă aceste botezuri învățând, de pildă, că botezul trebuie făcut la vârsta de 30 de ani, ca Isus, sau când omul “e mare”, dovedesc că nu cunosc nici rostul Botezului Mântuitorului, acela de a fi arătat lumii ca fiind Mesia cel prezis de prooroci, nici valoarea Tainei Sfântului Botez al Legii celei noi, prin care credincioșii se nasc la viața cea întru Hristos, prin moartea trupului păcatului, cu alte cuvinte – se fac părtași roadelor venirii lui Isus în lume.

Trebuie să știm că Sfântul Botez este o Taină, una din cele șapte Sfinte Taine, întemeiată de Isus, prin care credinciosul primește iertarea păcatului strămoșesc cu care ne naștem cu toții, și a păcatelor personale în cazul botezării adulților, săvârșite până la Botez.

Este Taina prin care primim înfierea (Galateni 4, 5) adică actul prin care Dumnezeu ne primește ca fii prin Har. Nu e deci un simplu simbol cum li se pare unora, căci simbolul, oricare ar fi, nu poate da curățire de păcate. Este Taina primirii omului în împărăția de har a lui Hristos.

Se cuvine să mai știm că nu sunt mai multe botezuri, ci unul singur, “Un Domn, o credință și un Botez”, cum spune hotărât Sf. Apostol Pavel (Efeseni 4, 5).

El reprezintă moartea și Învierea Domnului, ambele unice. În botez ne facem părtași morții și Învierii lui Hristos, iar repetarea lui e o batjocură adusă morții și Învierii Lui.

Prin Botez Dumnezeu vine în întâmpinarea credinciosului oferindu-i harul Său. Primirea Botezului nu este deci urmarea unui merit al omului, ci totdeauna un dar al milei și iubirii de oameni a lui Dumnezeu, arvună a mântuirii. Arvună a harului Sfântului Duh se numește această Taină pentru că prin ea Hristos sădește în sufletele credincioșilor, în chip tainic, rădăcinile vieții duhovniceș ti. “Ne-am îngropat împreună cu El prin Botez, în moartea (Lui), așa încât după cum Hristos a înviat din morți prin mărirea Tatălui, tot așa și noi să umblăm întru înnoirea vieții” (Rom. 6, 4).

Acest cuvânt îl tâlcuiește un Sfânt Părinte așa: a umbla întru înnoirea vieții înseamnă a trăi aici, pe pământ, deodată și viața vremelnică pentru care ne-am născut trupește și pe cea veșnică pentru care ne-am născut prin Botez. Omul duhovnicesc se naște prin Botez, primește pecetea chipului lui Hristos și apoi o viață întreagă se desăvârșește prin împlinirea poruncilor pentru viața veșnică. Prin Botez, Hristos altoiește măslinul cel sălbatec, spre a aduce roadele de dreptate (Rom. 11, 17-24).

Mulți din cei botezați nu trăiesc o viață demnă de numele de creștin. Acesta este un adevăr dureros, o dovadă a călcării făgăduinței făcute în Sf. Botez de a se lepăda de Satana și de a se uni cu Hristos. Sfinții Părinți ne arată că în Sf. Botez primim în dar cu totul desăvârșit dumnezeiescul har; că acest har intră în partea cea mai dinăuntru a sufletului nostru ca într-o sfântă a sfintelor din biserica lăuntrică a inimii noastre, dar că nimeni, nici harul lui Dumnezeu, nici satana, nu silește voia noastră. (Marcu Ascetul, Filocalia I pag. 276).

Harul se ascunde în adâncul minții din însăși clipa când ne-am botezat dar își acoperă prezența față de simțirea minții (idem pag. 369).

Din aceste cuvinte ale Sfinților Părinți ne putem da seama, deci, că Sfântul Botez este desăvârșit, dar nu desăvârșește pe cei ce nu împlinesc poruncile lui Dumnezeu.

Așa dar, Botezul nostru este bun și desăvârșit, dar numai pe măsura înaintării sufletului în fapte bune și trăire duhovnicească își descoperă harul dumnezeiesc și bunătatea lui în minte și inimă.

Cum am putea fi noi, creștinii, indiferenți la această taină fundamentală între tainele creștine, care este Sfânta Taină a Botezului. Ea ne șterge păcatul strămoșesc și toate celelalte păcate și ne dă nevinovăția primei perechi de oameni, așezate în rai.

Cum am putea fi noi disprețuitori ai Sfântului Duh, pe care îl primim în ființa noastră și care ne dă sănătatea trupului și sufletului; și cum am putea noi uita datoria mare de a respecta obligația primită prin taina Sfântului Botez de a duce o viață curată și plăcută lui Dumnezeu, o viață sănătoasă și fericită pentru noi.

Neglijarea și izgonirea din sufletele noastre a darurilor primite prin taina Sf. Botez înseamnă dezertarea din împărăția lui Dumnezeu, pedepsirea cu pierderea vieții veșnice.

Aceeași “măreție care a înconjurat Botezul Domnului nostru Isus Hristos ne înconjură și botezul nostru, intrarea noastră ca membri în împărăția lui Dumnezeu. În numele Sfintei Treimi ne botezăm și noi și primim darurile Duhului Sfânt.

De aceea să avem grijă ca darurile primite prin taina Sf.

Botez să înflorească în sufletele noastre tot mai frumos și mai plăcut Domnului și ele niciodată să nu se vestejească prin păcatele nemărturisite și nevindecate prin căință și îndreptare, sau să se întunece prin învățături străine, greșite și rele.

Să ne aducem aminte cu vreme și fără vreme de făgăduința Domnului nostru Isus Hristos făcută celor credincioși: “Iată eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșit”.

Botezul Domnului este astăzi un îndemn pentru noi toți la curățenia gândurilor, a faptelor, a vieții. E pildă de supunere către Dumnezeu. E cuvânt de înțelegere pentru purtare mai bună, mai înțelegătoare, mai aplicată spre desăvârșirea vieții creștinești. E roua darului dumnezeiesc, care face să putem crește sănătoși în Domnul și puternic înarmați pentru a înlătura orice ispită a Satanei.

Pentru toate acestea să lăsăm azi ca apa sfințită să ne spele de toate răutățile de până acum. De toate pornirile rele. De toate înclinările păcătoase. Să lăsăm ca Arătarea Domnului în lume să fie făclia vieții noastre. Mângâierea noastră. Puterea noastră. Să deprindem mintea de a gândi și a face binele. A lucra dreptatea. A iubi adevărul. Anădăjdui mântuirea. A îmbrățișa sfințenia. A crede și a lucra pentru viața viitoare, pe care o vom dobândi numai dovedind că am înțeles că suntem fiii lui Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. Aș dori ca inima noastră să fie izvor nesecat de milă și de jertfă. Casa binecuvântată de rugăciune curată. Îndemn statornic la fapte bune. Pildă puternică de alipire către Dumnezeu.

Sămânță bună, care să rodească însutit și faptele îndurării trupești și sufletești. Școală activă a povețelor bune, a îndemnurilor sănătoase, în duhul Evangheliei lui Hristos.

Și atunci inima va fi pavăza credinței noastre, coiful mântuirii noastre, și sabia Duhului va oglindi spre ceruri întreaga noastră lucrare și ne va arăta cu adevărat fii ai lui Dumnezeu, prin viața noastră.

Așa ne vrea Biserica! Așa ne vrea Dumnezeu! Dar să ne întrebăm: Cum vrei să fie sufletul tău? Botezul Domnului, fiecăruia din noi ne-a deschis Cerul, raiul, fericirea vremelnică și veșnică. Le primești? Te vei face vrednic să le poți primi? Să ne hotărâm. Chiar acum pentru o viață plăcută lui Dumnezeu.

“Să cântăm, deci, azi noi, credincioșii, mărirea facerii de bine a lui Dumnezeu cea pentru noi, că făcându-se Om pentru păcatul nostru, pentru curățirea noastră se curățește în Iordan, unul cel curat și nestricăcios, sfințindu-ne pe noi și apele și zdrobind capetele balaurilor în apă.

Deci să luăm apă cu veselie, fraților, că darul Duhului nevăzut se dă celor ce iau cu credință de la Hristos Dumnezeu și Mântuitorul sufletelor noastre”. Amin.

Text preluat de pe ADMD.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Sfintele arătări ale Domnului nostru Isus Hristos

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Cu ocazia botezului lui Isus Hristos în râul Iordanului s-a arătat Preasfânta Treime: Cerescul Părinte a vorbit din Cer, Fiul lui Dumnezeu se afla în râul Iordanului, iar Spiritul Sfânt s-a arătat în chip de porumbel deasupra Fiului Dumnezeiesc. Este un mister de nepătruns chiar și pentru îngerii cerului! Un Dumnezeu unic în trei Persoane. Misterul credinței noastre, nemaiîntâlnit în gândirea omenirii, unitatea de o ființă în diversitatea individuală a ceea ce este personal și lucrează în iconomia mântuirii.

În secolul al IV-lea înainte de nașterea lui Hristos, filozoful grec Platon, a ajuns la concluzia existenței unui Singur Dumnezeu. Platon și-a pus întrebarea: “Dacă este un singur Dumnezeu, atunci la ce se gândește El din veșnicie? El este o Ființă rațională, de aceea trebuie să gândească. Dacă este numai un Dumnezeu, pe cine iubește El din eternitate? Trebuie să iubească pe cineva, deoarece iubirea este necesară fericirii”. La această întrebare a filozofului păgân, nici unul dintre oameni nu a putut să ofere vreun răspuns. Fiul Tatălui, Isus Hristos, a venit pe pământ și a revelat oamenilor misterul de nepătruns al Sfintei Treimi.

Dumnezeu veșnic și atotputernic, este infinit în înțelepciune. El reprezintă însăși Înțelepciunea. Evanghelistul Ioan își începe Evanghelia: «La început a fost Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu» (Ioan 1, 1-2). Cuvântul este Dumnezeu care în înțelepciunea Sa a creat întreg Universul, este dătător de viață și în același timp reprezintă unica Persoană divină care putea să ia chip de om pentru a învăța omenirea și a-i aduce mântuirea. Iar Spiritul lui Dumnezeu este prezent din veșnicie alături de Tatăl și Fiul – Cuvântul, ca și Cel ce înfăptuiește în istorie planul lui Dumnezeu și îl actualizează pe Cel Transcendent omului trăitor al unui timp.

Dumnezeu, este neschimbat, perfect și veșnic. În Domnul Dumnezeu, nu există timp, nu este un “a fost” și nici un “va fi”, căci Dumnezeu este. Cel ce generează pe Fiul și pe Spiritul Sfânt mai înainte de apariția istoriei omenirii și a întregului Univers, este numit Tată. Cuvântul Dumnezeiesc, reprezintă expresia lui Dumnezeu Tatăl. El cuprinde în Sine întreaga putere a lui Dumnezeu și are aceeași natură dumnezeiască. Isus Hristos spune: «Toate, câte are Tatăl, ale Mele sunt» (Ioan 16, 15). Într-alt loc, Isus Hristos spune: «Cine vede pe Fiul, acela vede pe Tatăl» (Ioan 14, 9). Cerescul Părinte, vede în Fiul chipul Său, și spune: «Fiul Meu, ești Tu, Eu astăzi Te-am născut!» (Psalmul 2, 7). Dar Dumnezeu are voință liberă, astfel încât El iubește din veșnicie, pentru că «Dumnezeu este iubire» (1 Ioan 4, 16). Dumnezeu Tatăl, iubește din eternitate pe Fiul Său, Iar Fiul lui Dumnezeu iubește din eternitate cu o iubire infinită pe Tatăl. Această iubire infinită și eternă trece de la “Tatăl prin Fiul” la Cea de-a treia Persoană a lui Dumnezeu, Spiritul Sfânt, afirmă Biserica în gândirea Sfântului Augustin, valorificând Evanghelia Sfântului Ioan. Răsăritul creștin afirmă același lucru, privind din istorie modul cum Spiritul Sfânt acționează în iconomia mântuirii, pornind de la Tatăl, fiind mijlocit prin Fiul. Datorită transcendenței Sale și a faptului că Dumnezeu rămâne mai presus de orice categorie experimentată de om, misterul Preasfintei Treimi va rămâne un mister, în ciuda Revelației și a progresului teologiei, căci oricât ne-am apropia de Izvorul vieții, acesta tot absolut și de necuprins rămâne.

Se spune că Sfântul Augustin a dorit foarte mult să înțeleagă Misterul Preasfintei Treimi. Într-o zi, fiind cuprins de acest gând mergea pe malul unei mări. Acolo a observat cum un copil mic, lua cu un vas apă din mare și de fiecare dată o turna într-un loc. Apropiindu-se de acest copil de pe malul mării, Sfântul Augustin, mirat, l-a întrebat:“Ce faci aici, copile?”, “Vreau să mut marea în această gropiță,” – i-a răspuns copilul.”Dar este cu neputință, ca această gropiță mică să poată cuprinde întreaga mare,” – i-a răspuns Sfântul Augustin, zâmbind. În acele momente copilul s-a preschimbat în înger luminos și i-a spus:“Dar tu cu mintea ta cea mică vrei să cuprinzi misterul cel infinit al Preasfintei Treimi?” Și Îngerul a dispărut, iar Augustin a înțeles, că omul nu poate să cuprindă în întregime misterul credinței noastre.

În Vechiul Testament, Dumnezeu a pregătit prin gura profeților lumea pentru venirea lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, a pregătit Biserica pentru venirea celei de-a treia persoane Divine – Spiritul Sfânt, care în chipul limbilor de foc s-a coborât peste Apostoli, lucrând până la sfârșitul secolelor prin intermediul Sfintelor Sacramente.

Noi suntem copiii lui Dumnezeu Tatăl. Sfântul Ioan, în prima epistolă scrie: «Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu, și suntem… Iubiților, acum suntem fii ai lui Dumnezeu!» (1 Ioan 3, 1-2).

Suntem frații și surorile Fiului lui Dumnezeu! După Înviere Isus Hristos S-a adresat Mariei Magdalena: «Mergi la frații Mei și le spune: Mă sui la Tatăl Meu și la Tatăl vostru, și la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru» (Ioan 20, 17).

Suntem templul Spiritului Sfânt. Apostolul Pavel scrie în Epistola către Corinteni: «Oare nu știți, că sunteți templul lui Dumnezeu, și că Spiritul lui Dumnezeu locuiește în voi?» (1.Corinteni 3, 16). «Nu știți oare, că și corpul vostru este templul Spiritului Sfânt, care trăiește în voi?» (cf. 1 Corinteni 6, 19). Cât de mare este fericirea noastră! Cât de măreață este demnitatea noastră!

Dacă toți oamenii și-ar aminti despre acest adevăr de credință, că Tatăl cel atotputernic este Tatăl nostru, că noi suntem frații și surorile Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, că noi suntem temple vii ale Spiritului Sfânt, atunci viața noastră pe pământ ar cunoaște fericirea Împărăției. Dacă Misterul rămâne mai presus de posibilitățile noastre de gândire, să nu uităm că mai rămâne o cale de urmat: ascultarea vocii lui Dumnezeu, care mai presus de fire se revarsă peste noi, dăruindu-ne existența și harurile Sale prin care ne îndumnezeiește. Să ascultăm șoapta Domnului și să trăim credința!

Rugăciune

O, Isuse, apele Iordanului Te-au spălat și pe Tine de asemenea, în fața mulțimii, dar puțini au fost aceia, care Te-au recunoscut. Acest mister al credinței străbate în mod constant printre secole timpul, și este cauza suferinței pentru toți aceia, care Te iubesc și care au primit misiunea, să Te facă cunoscut lumii întregi.

Împarte urmașilor Tăi, Apostolilor, discipolilor și tuturor celor, care-și trag numele lor din al Tău și din Crucea Ta, grația și puterea de a conduce în continuare lucrarea și răspândirea Evangheliei Tale, să o sprijine prin rugăciune, suferință, și printr-o credință totală față de voința Ta cea sfântă.

O, Isuse, Miel nevinovat, Tu, Te-ai prezentat înaintea lui Ioan în postura de păcătos. Atrage-ne și pe noi la apa Iordanului. Vrem să mergem acolo, pentru a ne face cunoscută josnicia și păcatele noastre, ca să ne putem purifica sufletele. Și precum cerul a făcut cunoscută vocea Părintelui Tău, care și-a aflat în Tine plăcerea, așa și noi, să trecem aceste încercări… în zorii învierii Tale, să putem asculta în profunzimea sufletului nostru, aceeași voce a Părintelui Ceresc, prin care să ne recunoască pe noi, ca și fii plăcuți ai Lui. Amin. (După Sfântul Ioan al XXIII-lea)

 

* * *

 

Botezul Domnului Isus Cristos

Autor: pr. Olimpiu Todorean
Copyright: ParohiaSfantulGheorghe.ro

Iubiți credincioși,

Făcut din suflet și din trup, dar odată cu botezul, locuit de Spiritul Sfânt, omul sau femeia este microcosmosul care trăiește viața animalului dar a unui animal rațional și psihologic, spiritual și chiar supranatural. Nu are numai o inteligență rece, nu activează numai în baza logicii ci are și o voință liberă care, prin constituția sa, tinde spre a face binele, are o inimă și se nutrește din afecțiuni, are dorințe, iubește, este pasional și sensibil, este emotiv și plânge.

Nu trăiește, deci, numai cu pâine, ci are sete și foame de dreptate (Mt. 5,6), de afecțiune și de surâs, de găzduire și dialog, de participare și împărtășire, de ascultare și de sfătuire. Are, mai mult decât de orice, nevoie de Dumnezeu, pentru că este făcut după chipul și asemănarea sa, aspirând din toate puterile sale la el, așa cum foarte bine sintetiza Sf. Augustin: “Ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și sufletul nostru nu se va liniști până când nu se va odihni în tine”. Și Dumnezeu, care, așa cum spune Psalmul 139, “a zidit rărunchii mei, și m-a alcătuit în pântecele maicii mele” ne știe pe fiecare, știe ce hram purtăm, cunoaște dorințele noastre și nevoile noastre cele mai profunde, cunoaște setea noastră de bucurie și iubire.

Între timp, până când vom mai rămâne pe acest pământ, trebuie să credem în iubirea sa omnipotentă și să răspundem mereu prezent la cererile sale, precum copiii care au credință în părinții lor și în brațele lor se simt în siguranță. Doar că părinții din această lume sunt limitați, imperfecți și nu pot face totul. Dumnezeu, în schimb, știe și poate face totul. Având această credință vom beneficia de viziunea și fericirea veșnică.

De aceea, noi trebuie să avem mare credință în el, chiar și atunci când nu înțelegem modul său de acțiune, știind că el face tot ceea ce face pentru binele nostru.

A crede în Isus înseamnă a crede că suntem născuți de la Dumnezeu, că suntem fii în Fiul, că putem să trăim din iubire și în iubire și, cu ajutorul său, suntem în măsură să depășim îngustele orizonturi lumești, să ne deschidem speranței teologale, să trăim în bucurie.

Și pentru a genera și însufleți această credință, Tatăl și Fiul au insuflat asupra fiecăruia dintre noi Spirit Sfânt. El este puterea lui Dumnezeu, apa care purifică, este adevărul care mărturisește că Dumnezeu este Tatăl și că Isus, vărsându-și sângele, este Mântuitorul tuturor, este iubirea personificată care adapă setea noastră după infinit, după puritate și după frumos.

Spiritul pogoară asupra lui Isus ca “un porumbel”, revelează lumii că, odată, cu Isus, a fost inaugurat timpul alianței definitive dintre noi și Sfânta Treime.

La facerea lumii, “Spiritul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor” și Dumnezeu a creat lumea. După potop, porumbelul s-a reîntors la Noe cu un ram de măslin în cioc și “Noe a înțeles că apele s-au retras” și că curcubeul pe care Domnul l-a pus pe cer era “semnul alianței pentru generațiile viitoare”.

Pogorârea Spiritului sub forma unui porumbel asupra lui Isus, care se lasă botezat de Ioan, înseamnă, după facerea lumii și după potop, începutul unei ere noi: era Noului Testament, Testamentul pe care Isus l-a instaurat prin moarte, prin înviere, prin înălțare și, în sfârșit, prin insuflarea Spiritului. Astfel s-a verificat ceea ce Dumnezeu a promis: “Voi stabili cu voi o alianță eternă”.

În interiorul acestui orizont istorico-salvator trebuie să considerăm și afirmația Evangheliei de astăzi: “El (Domnul Isus) vă va boteza cu Spirit Sfânt”. În momentul în care primim sacramentul botezului, în realitate Spiritului Tatălui și al Fiului vine să-și stabilească locuința sa în inima noastră, ne cufundă în Sfânta Treime, face din trupul nostru templul său, ne face fii ai Tatălui, moștenitorii săi, frați ai lui Isus și frați între noi, alimentează mereu credința noastră și ne ajută să trăim potrivit Evangheliei.

Toate acestea condiționate însă: să fim mereu ascultători de Spiritul Sfânt și, cu ajutorul său să dăm o orientare evanghelică vieții noastre, să trăim potrivit exigențelor botezului, ca fii ai lui Dumnezeu și ca membre al corpului mistic, să mâncăm și să bem trupul și sângele lui Isus, să ne apropiem de sacramente, să acceptăm voința sa.

Să reflectăm la această propunere în lumina unei alte afirmații a lui Ioan în prima sa scrisoare cap. 5 vers. 4: “Poruncile lui nu sunt grele”. Dumnezeu nu cere nimănui imposibilul. Toți putem observa poruncile sale. Pentru că poruncile Domnului nu sunt grele. Nu, nu sunt – și acum trebuie să fim atenți – pentru că Spiritul care locuiește în noi e dispus să ne ajute să înfruntăm și să depășim dificultățile și tentațiile pe care viața ni le pune înainte, este destul ca noi să o cerem și să fim dispuși să primim ajutorul său.

Să ne hotărâm să ne schimbăm viața. A-l primi pe Spiritul Sfânt înseamnă a te boteza în Spirit Sfânt, și botezul în Spiritul este botez de foc, foc ce purifică sufletul nostru, așa cum este purificat aurul în creuzet, făcându-l pur ca și cristalul în care Dumnezeu se poate reflecta. Ce am putea voi mai mult decât să se reflecte Dumnezeu în noi?! A fi botezați în Spirit înseamnă să vrem să devenim mai buni decât am fost până acum, înseamnă a-l lăsa să iasă la suprafață omul nou, dezbrăcat de cel vechi, ce este ascuns în inimile fiecăruia dintre noi. Amin.