Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a V-a după Rusalii
Evanghelia: Matei 8,28-34;9,1
Apostolul: Romani 10,1-10

Matei 8,28-34;9,1

Și trecând El dincolo, în ținutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizați, care ieșeau din morminte, foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată, au început să strige și să zică: Ce ai Tu cu noi, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Departe de ei era o turmă mare de porci, păscând. Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Și El le-a zis: Duceți-vă. Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci. Și iată, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus și, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor. Intrând în corabie, Isus a trecut și a venit în cetatea Sa.

 

Autori

pr. George Dimopoulos
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
IPS Andrei Rymarenko
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Visarion Iugulescu
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Mihai Tegzeș
pr. Vasile Rob
PF Daniel Ciobotea

 

* * *

 

Zelul și fanatismul

Autor: pr. George Dimopoulos
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

“Le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără cunoștință” (Romani 10,1-10).

Dragi frați, astăzi este a cincea duminică după Rusalii. O duminică ne pregătește pentru cealaltă. Timpul trece așa după cum apa curge de la izvor îndreptându-se spre marele ocean. Noi, cei ce trăim acum, suntem pasageri în drum spre eternitate. Lectura din apostolul de astăzi, luată din Romani, capitolul 10, versetele 1-10, este într-adevăr superbă. Pavel vorbește despre fanatismul religios care dăunează religiei, oricare ar fi ea.

Așa după cum cu toții știm, Pavel era evreu, fanatic apărător al tradițiilor tatălui său, un foarte dur persecutor al creștinilor. El a primit o scrisoare de recomandare din partea liderilor religioși din Ierusalim, și a pornit spre Damasc cu un scop clar: acela de a-i aresta pe creștini și de a-i aduce înapoi la Ierusalim. Dar pe drum spre Damasc, nu departe de oraș, Cristos i-a apărut. Pavel a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale creștinătății, un vestitor al lui Cristos către toate neamurile. Nimeni până la el nu a avut puterea și tăria de a-l predica pe Cristos neamurilor idolatre. Pavel a atras atenția păgânilor prin predicile sale. El a dorit să îi aducă în familia creștină.

Dar cu siguranță în inimă simțea durere. El visa că toți evreii îl vor accepta pe Cristos, adică pe Cel despre care vorbiseră profeții Vechiului Testament. Dar evreii l-au acuzat că ar fi trădător al moștenirii iudaice. Este o acuză foarte comună, pe care o folosesc mulți, chiar și astăzi, atunci când cineva are curajul și puterea de a spune adevărul, de a deschide noi drumuri, de a recunoaște noi timpuri, noi circumstanțe. Desigur, aceștia au zelul lui Dumnezeu, dar zelul lor nu este conform cunoașterii. Sfântul Pavel nu a fost un trădător și nici nu și-a negat tradițiile strămoșilor săi. Dimpotrivă, a simțit o mare dorință și rugăciunea sa de zi cu zi a fost pentru mântuirea neamului evreiesc, pentru ca ei să îl accepte pe Mesia, pentru ca devenind primii în Biserica Creștină să fie pionierii mântuirii care a avut loc prin Isus Cristos. “Fraților, bunăvoința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru Israel, este spre mântuire.”

Din păcate compatrioții săi nu au dorit și nu au putut înțelege misterul mântuirii prin Isus Cristos. Desigur, aveau zelul lui Dumnezeu și erau interesați de aspectele religioase. Le pasă însă în primul rând de rigoarea literei legii. Dar zelul lor era neluminat. Era fanatism religios și mândrie naționalistă.

Un predicator contemporan scria privitor la fanatismul religios: “Din păcate, multe națiuni au astfel de sentimente oarbe, în special acele națiuni a căror istorii au fost binecuvântate cu o tradiție bogată și uriașă. Când oamenii se laudă cu tradițiile înaintașilor lor se dovedesc de fapt nedemni de ele și le pun în pericol. Nu este suficient să avem zelul antecesorilor în credință și să fim mândri de națiunea noastră, dacă nu putem să continuăm moștenirea cu umilință și credință. Altfel am fi ca evreii de pe vremea lui Pavel, care aveau “râvnă pentru Dumnezeu dar fără cunoștință”.

Dragii mei, astfel de zel mai bine ar lipsi. Se spune că comuniștii și ateii din Moscova, pentru a dovedi faptul că Dumnezeu nu există, au luat elemente din creștinism și le-au expus în biserici superbe din Rusia, transformate în centre ateiste numite “muzee de artă”. Așa că au expus intoleranța inchizitorilor din Evul Mediu, care în numele lui Isus din Nazaret ardeau oameni pentru că aveau opinii religioase diferite. Au expus reprezentări ale Cruciadelor. În alt loc au prezentat luxul unor Papi, Episcopi, țari și regi creștini, în paralel cu sărăcia unor oameni simplu. Atenție dragi prieteni, super-zeloși. Râvnă fără cunoștință facă rău religiei și pune arme în mâinile necredincioșilor și ateilor, care atacă apoi cu ele.

Dragi prieteni, mesajul și pietatea creștină au cucerit lumea, pe când intoleranța și fanatismul au creat doar dușmani. Dorim să îl predicăm pe Cristos? Dorim să ne predicăm credința? Să trăim și să predicăm acestea prin faptele noastre bune. Nu cu gura și cu cuvinte goale, ci cu faptele bune ale vieților noastre. Amin.

 

* * *

 

Lupta contra diavolului

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

Cea mai primejdioasă cursă în care cel viclean, diavolul, atrage nenumărate victime, este aceea de a-l face pe om să creadă că diavolul nu există; că toată învățătura Bisericii despre spiritele necurate ar fi o pură invenție, o sperietoare de care sufletele trebuie să se teamă. Ca urmare, mulți creștini, mai ales dintre cei ce se cred învățați, când aud de diavol și de uneltirile lui, zâmbesc batjocoritor. Or, cărui fapt se datorează drama căderii în păcat a protopărinților noștri, descrisă în primele pagini ale Bibliei, dacă nu vicleniei înșelătoare a Satanei? Și cine este el, dacă nu unul dintre îngerii răzvrătiți, căzuți din cer, înger despre care Mântuitorul zice: “Văzut-am pe Satana, ca un fulger căzând din cer” și care de atunci încearcă neîncetat, prin tot felul de momeli, să-i piardă pe oameni? Și pentru ce altceva s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, dacă nu ca să-l răscumpere pe om din robia Satanei, în care l-a dus păcatul?

Dar, cu toate că prin răscumpărare, împărăția Satanei asupra sufletelor a fost zdrobită, noi avem de luptat, în continuare, împotriva duhurilor rele care, prin lume și prin întreita poftă dezordonată din trupul nostru, ne ațâță la păcat. Iată de ce Mântuitorul ne avertizează să nu ne temem “de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu îl pot ucide, ci de cel ce poate ucide și trupul și sufletul și să le arunce în gheena”. Iar Sfântul Petru ne îndeamnă: “Fiți treji, privegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, umblă ca un leu răcnind, căutând pe cine să înghită” (I Petru V, 8). Însuși Isus Cristos, după ajunul de patruzeci de zile în pustiu, a permis să fie ispitit de diavolul, iar în cei trei ani și mai bine de vestire a Evangheliei, printre multele minuni pe care le-a făcut, au fost nenumăratele eliberări de suflete de sub posesia demonilor, cum este și cazul îndrăcitului din ținutul Gherghesenilor (sau Gadarenilor), descris de Sfântul evanghelist Matei în fragmentul citit azi.

Fără îndoială, dacă astăzi cazurile de posedați de duhuri necurate sunt foarte rare, apoi acțiunea Satanei astăzi este poate mai îndârjită decât oricând, atât pe frontul extern – prin ațâțarea urii care declanșează și întreține conflicte între indivizi și națiuni -, cât și pe frontul intern, în împărăția lăuntrică a sufletului, în viața particulară a singuraticului.

Iată de ce, spre a putea combate cu rezultat acțiunea distructivă a diavolului, este necesar să vedem:

1. Care sunt armele de luptă și tactica întrebuințată de el.

2. Care sunt armele noastre de luptă contra lui.

1. Un lucru este cert: diavolul nu poate acționa direct asupra facultăților noastre spirituale, adică asupra minții și asupra voinței, Dumnezeu rezervându-Și-le Sieși pe acestea, ca pe un sanctuar; Numai El poate pătrunde în centrul sufletului să miște, fără silnicie, resorturile voinței omului. Direct, diavolul poate influența numai trupul, cu simțurile lui externe: văzul, auzul, gustul etc. și, mai ales, simțurile interne: imaginația și memoria sensibilă, precum și pasiunile, care constituie domeniul afectivității. Iar prin această acțiune directă asupra părții organice, sensibile din om, el influențează indirect și voința, care prin mișcările produse la nivelul sensibilității și afectivității, este solicitată să consimtă la imaginile și plăcerile trezite în simțuri; deoarece știm că, dată fiind strânsa legătură – unitate vitală – dintre corp și suflet, toate fenomenele biologice se răsfrâng și asupra etajului superior, cel al vieții sufletești care e spiritul, adică mintea și voința. Trebuie să subliniem însă că aceste influențe inferioare nu suprimă libertatea de decizie a spiritului; voința rămâne, tot timpul, liberă să accepte sau să respingă ispitele, oricât de puternică ar fi complicitatea Satanei în trezirea și alimentarea lor. De altfel, această influență este îngrădită, limitată de Dumnezeu, care nu-i permite Satanei să ne ispitească peste puterile noastre, și care ne dă și harul ca să-l biruim.

Pe de altă parte ar fi greșit să credem că toate ispitele care ne asaltează prin simțuri sunt lucrarea diavolului; dezechilibrul ancestral creat prin păcatul originar la nivelul întreitei pofte – a trupului, a ochilor și trufia vieții – despre care vorbește Sfântul Ioan Evanghelistul, dezechilibru accentuat și întreținut de obișnuințele rele care slăbesc și mai mult voința, este suficient spre a explica un mare număr de ispite și căderi în păcat. Sfântul Iacob, în epistola sa catolică, ne spune: “Fiecare se ispitește de a sa poftă, fiind atras și amăgit, iar pofta, zămislindu-se, naște păcatul, și păcatul, săvârșindu-se, naște moartea” (I, 4).

Dar tot atât de greșit ar fi să credem că Satana nu ar avea nici un amestec, nici o influență asupra sufletului nostru, ceea ce – după cum am văzut – este împotriva Sfintei Scripturi.

În ce privește tactica folosită de diavol trebuie să recunoaștem că datorită înclinării noastre congenitale spre păcat sunt explicabile foarte multe dintre ispitele și căderile în păcat. Este foarte greu să identificăm ispitele care vin direct de la diavol precum și modul în care lucrează el. Putem totuși afirma cu certitudine că, atunci când o ispită apare brusc, violent, și persistă neobișnuit de îndelungat, diavolul are o contribuție importantă. Sau, când ispita produce în suflet o tulburare adâncă și persistentă, când sugerează sufletului gustul pentru fapte ce strălucesc în ochii lumii, de pildă mortificații ieșite din comun și făcute ostentativ, iar sufletul se simte înclinat să nu destăinuiască duhovnicului nimic din toate acestea, în astfel de cazuri de obicei este amestecat și diavolul.

2. Și acum să vedem care sunt mijloacele noastre de luptă contra diavolului.

Cel dintâi și totdeauna la îndemână este rugăciunea smerită și plină de încredere, prin care invocăm sprijinul lui Dumnezeu. Căci, “Dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră?”.

Rugăciunea – cum am spus – trebuie să fie smerită, căci Lucifer prin trufie a căzut din Cer. A ne recunoaște nimicnicia și neputința de a birui fără harul divin înseamnă a descuraja pe principele trufiei și a-l dezarma.

Rugăciunea noastră mai trebuie să fie și încrezătoare, deoarece slava lui Dumnezeu fiind interesată în biruința asupra duhului necurat, Dumnezeu nu ne va lipsi de harul Său pentru ca slava Sa să sporească prin noi.

Este apoi de un deosebit folos să invocăm ajutorul Sfântului Arhanghel Mihail, care va fi bucuros să-și săvârșească, prin noi, biruința asupra duhurilor răzvrătite. De asemenea, să invocăm cu încredere ocrotirea îngerului nostru păzitor, căruia să-i încredințăm toți pașii noștri. Dar, în mod cu totul deosebit, ne vom consacra Fecioarei Neprihănite, care cu piciorul ei feciorelnic zdrobește uneltirile celui viclean.

A doua armă puternică, după rugăciune, este folosirea deasă și cu vrednicie a Sfintelor Taine și a Sacramentalelor. Purificarea sufletului în baia Sfintei Pocăințe și nutrirea cu trupul și sângele lui Isus Cristos viu din Sfânta Euharistie, Pâinea Vieții, pune pe fugă duhurile necurate și ne face invulnerabili atacurilor lui.

Apoi, sacramentalele sau binecuvântările Bisericii, rugăciunile ei și folosirea cu credință a lucrurilor sfințite de ea, ne sunt de un prețios folos în clipele de ispită. Sfânta Tereza recomanda insistent apa sfințită ca fiind foarte eficientă, poate tocmai pentru că este umilitor pentru diavol să fie combătut printr-un mijloc atât de simplu.

În sfârșit, o armă salutară este disprețul suveran față de diavol. În privința aceasta, tot Sfânta Tereza ne spune: “Acești blestemați deseori mă chinuiesc, dar ei îmi insuflă prea puțină teamă; căci eu văd prea bine că ei nu se pot mișca fără permisiunea lui Dumnezeu (…). Trebuie să știm că, de fiecare dată când îi disprețuim, ei își pierd din putere, iar sufletul câștigă asupra lor o tot mai mare tărie. Ei nu au putere decât asupra sufletelor lașe, care depun armele”. A se vedea disprețuiți de niște ființe mai slabe e de fapt o umilire insuportabilă pentru duhurile necurate. Pe de altă parte, ele sunt ca niște câini legați, care latră mereu, dar nu ne pot face nimic câtă vreme nu ne apropiem de ei.

Să nu uităm însă că toată această luptă cu armele amintite, luptă soldată uneori cu răni și înfrângeri regretabile, nu este o luptă de luni sau de ani, ci de o viață întreagă. Ea nu se termină decât odată cu ultima suflare, deoarece cei doi oameni din noi: omul spiritual “, adică omul cel nou – născut prin apa botezului din Duhul lui Dumnezeu și nutrit și crescut cu Sfintele Taine sub ocrotirea Preacuratei Fecioare, a sfinților și a îngerilor – și omul trupesc, adică omul cel vechi al păcatului, cu înclinările spre păcat, fiind nevoit să conviețuiască în această viață, diavolul va continua să-l ațâțe neîncetat pe acesta din urmă împotriva celui dintâi. Dar, cu ajutorul harului divin, omul spiritual izbutește să îmblânzească și să țină în frâu poftele omului trupesc, punându-le în slujba eliberării depline și a desăvârșirii omului spiritual. Sfântul Pavel ne avertizează: “Căci de veți viețui după trup, veți muri, iar de veți omorî cu duhul faptele trupului vostru, veți fi vii” (Romani VIII, 13). Deci numai moartea pune capăt bătăliei noastre. Și după cum atleții nu se încununează cu laurii biruinței decât dacă luptă până la capătul competiției și conform regulamentului în vigoare, tot astfel și noi nu vom primi de la Cristos premiul împărtășirii din fericirea Sa, decât dacă vom lupta cu statornicie, până la capătul vieții și conform preceptelor Sale, căci numai “cel ce rabdă până la sfârșit se va mântui”.

Așadar, iubiții mei, să fim convinși că, luptând cu neclintită statornicie și încredere, sub scutul Neprihănitei Fecioare, al sfinților noștri patroni, al îngerilor păzitori, avându-L în frunte pe Isus Împăratul sufletelor noastre, vom înfrânge puterile întunericului. Și chiar dacă din cauza fragilității noastre înnăscute ni s-ar întâmpla să cădem răniți, să nu deznădăjduim ci să ne ridicăm și să continuăm lupta cea dreaptă, cu speranța în biruința finală care va transfigura rănile noastre, prefăcându-le în nestemate ce ne vor încununa fruntea în veșnicie. Amin.

 

* * *

 

Despre iad și chinurile păcătoșilor

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Ce este nouă și Ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? (Matei 8, 29)

Iubiți credincioși,

Una din învățăturile Sfintei Evanghelii de azi este aceea despre iad și chinurile lui, de care și diavolii se tem și se cutremură. Cînd Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a ajuns cu predicarea cuvîntului în părțile Gadarenilor, zis și Gherghesenilor, L-au întîmpinat doi oameni îndrăciți care ieșeau din morminte și erau foarte munciți. Diavolii care chinuiau pe acești oameni, văzînd pe Mîntuitorul, au strigat: Ce este nouă și Ție Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești?

Să ne punem întrebarea de ce au zis diavolii “mai înainte de vreme?” Cum să înțelegem acest cuvînt? Iată cum. Dracii știau prea bine că la Judecata de apoi îi așteaptă osînda cea veșnică.

Despre aceasta ne arată dumnezeiasca Scriptură, zicînd: Căci dacă Dumnezeu, pe îngerii care au păcătuit nu i-a cruțat, ci legîndu-i cu legăturile întunericului în iad, i-a dat să fie păziți pînă la judecată… (II Petru 2, 4). Încă și apostolul Iuda, în a sa sobornicească epistolă, același lucru arată, zicînd: Pe îngerii care nu și-au păzit vrednicia, ci au părăsit locașul lor, i-a pus la păstrare sub întuneric, în lanțurile veșnice, spre judecata zilei celei mari (Iuda 1, 6).

Așadar, frații mei, acest lucru știindu-l preabine diavolii, că mare osîndă și grele munci îi așteaptă în ziua cea mare a Judecății de apoi, și, totodată, cunoscînd puterea cea fără de margini a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Îl rugau să nu-i muncească înainte de vreme. Adică să nu-i trimită mai înainte de judecata cea de apoi în gheena focului nestins, dacă îi scoate din cei doi oameni, ci să le dea voie să se ducă în turma cea de porci, care nu era departe de ei (Matei 8, 29-31).

Iubiți credincioși,

Avînd în vedere că și diavolii se tem de muncile iadului, voi vorbi pe scurt despre iad și muncile din el. De la început vă rog să țineți minte că nici un patriarh, nici un prooroc, nici un apostol, nici un sfînt sau dascăl al Bisericii, nu ne-a vorbit mai luminat despre muncile iadului, ca Însuși Domnul și Mîntuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelia Sa. De aceea ni se cuvine mai mult a crede și a asculta despre acest mare adevăr, că nu unul din robii lui Dumnezeu ne-a vorbit despre muncile iadului, ci Însuși Ziditorul și Dumnezeul nostru. Vrednice de crezare sînt și învățăturile sfinților prooroci din Legea Veche, despre chinurile cele veșnice ale iadului. Dar cu mult mai mult ni se cuvine a crede în cuvintele Sfintei Evanghelii pentru că sînt rostite de Însuși Fiul lui Dumnezeu și după acestea vom fi judecați.

Iată mărturiile principale ale Sfintei Scripturi despre iad și chinurile veșnice ale lui. Mai întîi trebuie să știm că iadul este un loc de chin (Matei 18, 8; 23, 33). În iad se muncește și trupul și sufletul (Daniel 12, 2; Matei 5, 29). Iadul are pedeapsă veșnică (Matei 25, 46; Marcu 3, 29: I Tesaloniceni 1, 10). Iadul are iezer de foc (Apocalipsa 19, 20; 20, 15). Iadul are rîu de foc (Matei 18, 8; 25, 41) Iadul are flacără veșnică (Isaia 33, 14). Iadul are foc mistuitor (Evrei 10, 27). Iadul are cuptor veșnic (Matei 13, 50). Iadul are gheena focului celui nestins (Matei 5, 22). Iadul are tartar, adică frig cumplit. Iadul are întuneric veșnic (Matei 22, 13). Iadul are plîngerea și scrîșnirea dinților (Matei 22, 13). Iadul are deznădejde și este veșnic cu toate muncile lui. Iadul are vierme neadormit, adică mustrarea conștiinței, și foc nestins (Marcu 9, 44).

Să auzim acum ce zic Sfinții și dumnezeieștii Părinți despre iad și chinurile păcătoșilor. Sfîntul Ioan Gură de Aur zice despre muncile iadului: “Nu crede, omule, că acel foc se aseamănă celui din această lume; focul din această lume consumă și schimbă deplin tot ceea ce aprinde, iar focul de dincolo de mormînt va arde totdeauna ceea ce a aprins și nu va înceta niciodată să ardă. De aceea se numește nestins, că și păcătoșii care vor arde în el vor deveni nemuritori pentru chinuri” (Viața repausaților noștri, București, 1890, p. 327).

Sfîntul Ioan Damaschin zice: “Păcătoșii vor fi dați focului veșnic; nu unui foc material ca al nostru, ci unui foc ce nu este cunoscut decît lui Dumnezeu. Acel foc va arde fără a consuma sau a distruge. El va lucra nu numai asupra trupului păcătoșilor ci și asupra duhurilor celor netrupești, ale demonilor, el va fi întunecat și tainic. Pe lîngă acest foc, cei păcătoși vor fi mîncați de viermele conștiinței lor. Viermele și focul ce muncește pe păcătoși în gheenă este conștiința lor” (Teologia dogmatică, de Macarie, tom 2, p. 656-657).

Sfîntul Vasile cel Mare recunoaște viermele din iad ca o realitate, iar nu o ficțiune, o alegorie, o idee abstractă. Sfîntul Ioan Gură de Aur pune, de asemenea, viermele și amarul muncilor iadului, ca simțual, zicînd: “De la sicriu și de la vierme aruncă-ți cugetarea ta la viermele ce nu moare și la focul ce nu se stinge; la scrîșnirea dinților și la întunericul cel mai dinafară, la suferința unei strîmtori veșnice”. Sfîntul Dimitrie al Rostovului, zice: “În gheenă va fi un foc nestins, o iarnă friguroasă, un vierme ce nu moare, o putoare nesuferită, o întristare netîlcuită, o foame grozavă, o sete nepotolită și o strîmtoare extremă” (Omilia a doua, despre intrarea Domnului în Ierusalim).

Să auzim acum și pe dumnezeiescul părinte Chiril al Alexandriei, care zice despre muncile veșnice ale iadului: “Mă înfricoșez de gheenă, că fără de sfîrșit este. Mă înspăimîntez de tartarul cel mai dinafară, că nu are împărtășire cu lumina. Mă înfricoșez de viermele cel neadormit, că fără de sfîrșit chinuiește. Mă înfricoșez de rîul cel de foc care curge înaintea scaunului înfricoșatului și prea Veșnicului Judecător, care va face sunet mare și cu văpaie prea iute va arde. Mă înfricoșez de negura cea fără de lumină. Mă înfricoșez de întunericul cel mai din afară și de legăturile cele nedezlegate, de scrîșnirea dinților și de plîngerea cea nemîngîiată…”. Apoi zice: “Acolo totdeauna se aude: “Vai!” Acolo toți strigă: “Vai mie”, “Vai mie” și nu este cine să le ajute. Suspină neîncetat și necurmat din adîncul inimii lor și nimeni nu este cine să-i audă. Plîng și se jelesc, dar nimeni nu este cine să se milostivească spre ei. Unde este desfătarea, unde este nălucirea averilor, unde este acolo frumusețea femeilor mincinoase și nefolositoare? Unde este acolo spoirea și sulemenirea femeilor celor rele pe care o uneltesc spre a înșela tinerii? Unde este podoaba hainelor? Unde este dulceața păcatului cea necurmată și întinată? Unde este mîndria cea fără de omenie? Unde sînt boierii, unde împărații, unde egumenii și cei ce se fălesc cu dregătoriile și bogățiile lor? Ei defaimă pe Dumnezeu care i-a făcut pe dînșii” (Ușa pocăinței, 1812, p. 371-380).

Sfîntul Clement al Romei zice despre muncile iadului: “Toate sufletele sînt nemuritoare, chiar și cele ale păcătoșilor. Mai bine ar fi fost acestora să nu mai fi existat, căci în prada muncilor celor fără de sfîrșit, în focul care nu se stinge, nemurind niciodată, ei nu vor vedea sfîrșitul chinurilor lor”. Sfîntul Policarp, episcopul Smirnei, zice: “Tu mă ameninți pe mine cu un foc care se consumă pentru un timp și se stinge curînd, căci nu cunoști nimic de focul judecății viitoare și de munca cea veșnică pregătită pentru necredincioși”. Sfîntul Iustin Martirul, vorbind de muncile iadului, zice: “Satana cu toată armata lui și cu toți cei ce au urmat exemplul său, vor fi trimiși în focul cel nestins și acolo veșnic vor suferi”.

Sfîntul Chiril al Ierusalimului zice: “Dacă cineva este păcătos, el primește un trup veșnic destinat a suferi chinurile păcatului și va arde veșnic în foc, fără a se distruge sau a se mistui vreodată”. Sfîntul Vasile cel Mare, arătînd că muncile iadului sînt veșnice, zice: “Domnul afirmă că aceștia vor merge în munca cea veșnică” (Matei 25, 46). În alt loc trimite pe cei păcătoși în focul cel veșnic care este gătit diavolului și îngerilor lui (Matei 25, 41).

După cum ne spune Mîntuitorul în Sfînta Evanghelie (Matei 25, 41), iadul a fost creat de Dumnezeu, nu la începutul zidirii, ci în clipa căderii din cer a îngerilor săi. El a fost destinat nu oamenilor, ci “diavolului și îngerilor lui”, pentru că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, dorind “să fie asemenea Celui Preaînalt”. Iadul este o temniță de chin veșnic pentru ei, întrucît îngerii căzuți nu mai au iertare și pocăință, căci au păcătuit în știință și voință liberă, nu ca oamenii care cad din slăbiciune și neștiință. De aceea numai oamenii au pocăință și iertare, iar diavolii niciodată.

Atunci de ce se pedepsesc sufletele oamenilor păcătoși în muncile iadului, în temnița diavolilor și la un loc cu ei, dacă iadul este numai pentru ei? Pentru că oamenii ascultă mai mult de îndemnurile diavolilor spre păcat, decît de poruncile lui Dumnezeu spre mîntuire. Și dacă nu se pocăiesc din viață de bună voie, prin spovedanie și lacrimi de căință și dacă nu părăsesc păcatele pînă la moarte datorate necredinței, nepăsării, mîndriei și altor patimi care îi țin legați, atunci sufletele păcătoșilor sînt aruncate în chinurile iadului, la un loc cu diavolii pe care i-au ascultat.

Dar oare și sufletele oamenilor nepocăiți rămîn veșnic în iad cu diavolii? Oare păcătoșii din chinurile iadului nu mai au nici o salvare? Ce ne învață despre aceasta Sfînta Biserică? Cei care au murit în păcate grele împotriva Sfîntului Duh, cum sînt necredincioșii, care pînă la moarte declară că nu cred în Dumnezeu, cei care refuză la sfîrșitul vieții spovedania și Sfînta Împărtășanie, cei care se leapădă de dreapta credință și mor în secte, vrăjitorii, cei care se sinucid și nu au nădejde în mila lui Dumnezeu, toți aceștia nu mai au nici o iertare după moarte și Biserica nu se roagă pentru ei niciodată, iar sufletele lor se chinuiesc veșnic în iad cu diavolii.

La fel zac în chinuri și sufletele celor ce au făcut păcate de moarte și strigătoare la cer, pînă în ceasul morții, precum: înjurături de cele sfinte, tot felul de desfrînări, ucideri de copii (avorturi), cei stăpîniți de mîndrie, de ură care mor neiertați unii cu alții, zgîrciții, bețivii și toți cei robiți de patimi care mor nespovediți pînă în ceasul morții. Pentru aceștia Biserica se roagă, dacă nu s-au lepădat de credință, însă sufletele lor numai se ușurează de chinuri, dar nu se scot cu totul la lumină, fiind nepocăiți și nedezlegați de păcate pe pămînt.

A treia categorie de suflete ce se chinuiesc în iad este a celor ce au crezut în Dumnezeu, dar s-au spovedit și căit de păcat numai la moarte și n-au mai avut timp a-și face canonul pentru ele pe pămînt. Aceștia suferă chinuri mai ușoare în iad și toți sînt izbăviți de osîndă prin slujbele Bisericii și milosteniile făcute în numele lor. Trebuie să mai știm că sînt multe locuri și feluri de chinuri în iad, după măsura păcatelor fiecăruia și după urmările și sminteala pe care le-au pricinuit altora. Altfel și în alt loc se chinuiesc apostații, adică lepădații de credință și necredincioșii și altfel se chinuiesc ucigașii, desfrînații și urîtorii de oameni. Iar altfel se chinuiesc vrăjitorii și mincinoșii și în alt fel și loc se chinuiesc cei zgîrciți și nemilostivi, căci precum în Împărăția lui Dumnezeu “multe locașuri sînt”, după măsura faptelor fiecăruia, tot așa și în iad multe locuri și feluri de chinuri sînt după măsura păcatelor omenești.

Nu este om în trup care să poată vedea chinurile iadului și să nu moară de frică și durere. Că dacă și diavolii fug de iad și stau pe pămînt sau în văzduh pînă la ziua cea mare a judecății de apoi, cuprinși de groaza chinurilor din iad, cum ați auzit în Evanghelia de azi, apoi cum să nu ne temem și să nu fugim noi păcătoșii de muncile iadului? Cum să nu ne pocăim aici, în trup, și să nu ne plîngem păcatele prin spovedanie și fapte bune, acum cînd mai avem puțină vreme, știind că fără pocăință nu este mîntuire și că dincolo nimeni nu mai poate face nimic? Cum să nu purtăm grijă de morții noștri care au murit nepregătiți, știind că în iad nu mai este pocăință și că ei așteaptă în foc rugăciunile, slujbele și milostenia noastră?

Deci să ne pocăim cît mai curînd, că nu știm ceasul plecării noastre din trup. Să ne mărturisim păcatele cu mare căință și cu lacrimi la duhovnici iscusiți, ca să luăm dezlegare și să facem pe pămînt canon pentru păcatele noastre, știind că în curînd ne cheamă Hristos din trup și nu știm dacă ne va mai pomeni cineva după moarte. Căci acum cît este Sfînta Liturghie pe pămînt, cît mai sînt duhovnici iscusiți și mai avem puține zile cu ușurință ne putem pocăi. Iar dacă vom muri în păcatele noastre, în nepăsare, în necredință, în răutate, în mîndrie, în desfrîu, cine ne va scoate din focul iadului, din mîinile diavolului care stă gata să ne ucidă?

Să ne temem de Dumnezeu, frații mei, să ne temem de judecată și de orice păcat. Să alungăm pe diavoli dintre noi și păcatele din inimile noastre, prin pocăință adevărată și viață curată, prin spovedanie, rugăciune, ascultare și iubire în Hristos. Să ne îndreptăm acum cît mai sîntem în trup, că după moarte și mai ales după Judecata de apoi, nimeni nu mai poate schimba nimic.

Cu aceste îndrumări creștinești, să-L rugăm pe Mîntuitorul Hristos să alunge dușmănia dintre oameni, necredința și dezbinarea din lume și tot păcatul din inimile noastre, ca să avem cu toți parte de rai și de Cereasca Împărăție împreună cu îngerii și cu toți sfinții. Amin.

 

* * *

 

Cristos face pagube

Autor: IPS Andrei Rymarenko
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Lectura evanghelică de duminica trecută ne-a învățat lecția de o profundă umilință a centurionul roman, care venise la Isus să îi ceară vindecarea slujitorului său. Astăzi Evanghelia nu ne mai învață ce trebuie să facem, ci ne arată mai degrabă ce să nu facem, ce să evităm. Ne este prezentată șocanta realitate a existenței puterii răului. În vremurile noastre această realitate nu mai are nevoie de dovezi. Zi de zi ziarele și jurnalele tv ne spun despre numeroase crime care pur și simplu nu pot fi explicate fără să recunoaștem că respectiva persoană este posedată de o putere exterioară, diabolică.

Evanghelia de astăzi ne prezintă o imagine teribilă: doi demonizați ies din morminte, “foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea” (Matei 8,28). Cristos permite demonilor să intre într-o turmă mare de porci. Cei doi posedați sunt acum vindecați, dar întreaga turmă sare în mare. Ce forță teribilă! Dar Evanghelia nu se încheie aici, ci ne spune că “toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus” (Matei 8,34). Ne-am aștepta la o imagine fericită: toată suflarea a ieșit să îl întâlnească pe Domnul. Ne-am aștepta ca ceea ce îi unește să fie credința și dorința de a-i mulțumi Domnului pentru salvarea celor doi confrați ai lor, precum și pentru că ei înșiși sunt acum în siguranță, fără amenințarea celor doi demonizați. Dar de fapt ce s-a întâmplat? Da, au venit să îi ceară ceva Domnului, dar nu să stea cu ei… ci să se îndepărteze, “să treacă din hotarele lor”. (Matei 8,34).

Iată cel mai groaznic pasaj din această Evanghelie. Mai întâi demonii care erau în cei doi bărbați posedați. Mai apoi îi vedem într-o turmă întreagă de porci. Iar apoi… o cetate întreagă posedată. De ce? De patima pentru profit. Conform legii iudaice, creșterea de porci nu era permisă, era un păcat chiar. Dar ei o făceau pentru bani, pentru sume imense de bani. Și uite că o turmă mare piere. Iar oamenii reacționează: “Abia ți-ai pus piciorul pe pământurile noastre și deja ne-ai pricinuit o asemenea pagubă. Ce s-ar întâmpla dacă ai sta mai mult aici? Ne-ai duce la faliment! Înțelegem că ești tare: până și diavolii ascultă de tine! Dar ce are aceasta de-a face cu noi? Ce ne interesează pe noi vindecare a doi oameni? Noi nu avem nevoie de miracolele Tale. Ce ne trebuie sunt bani, milioane și milioane. Tu nu ești pentru noi. Du-te de aici odată.”

Dragi frați și surori, să ne examinăm sufletul. Oare nu același lucru se întâmplă și cu noi? Unele patimi ajung să ne posede, iar Cristos devine un obstacol pentru noi. În sufletul nostru șoptim cuvintele teribile: “Pleacă de la mine.” Fie ca Domnul să ne ferească de așa ceva. Fie ca cuvintele noastre pentru El să fie mereu: “Vino la mine și nu pleca niciodată.”

 

* * *

 

Vindecarea celor doi stăpâniți de diavol din ținutul Gadarei

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Activitatea pe care a desfășurat-o Mântuitorul nostru Isus Hristos pe pământ, a avut ca scop ridicarea omenirii pe culmile sublime ale celor mai desăvârșite principii de viață, de unde să se poată întrezări nesfârșita fericire a Împărăției lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, Fiu al omului aduce în lume cu Sine lumina unei învățături menite să călăuzească pașii oamenilor pe cărările aducătoare de mântuire.

Diavolul care “a fost ucigător de oameni de la început și n-a rămas în adevăr pentru că nu este adevăr într-însul” (Mat. 10, 8), a căutat să dușmănească pe cei dintâi oameni de darurile cu care Dumnezeu i-a înzestrat și a reușit, prin amăgirile sale ispititoare, să deschidă prăpastie între om și Creatorul său. Deși la plinirea vremii, Mântuitorul nostru Isus Hristos a zdrobit puterea lui prin Învierea Sa cea de a treia zi, totuși acest dușman al mântuirii noastre “ca un leu umblă răcnind și căutând pe cine să înghită” (I Petru 5, 8).

Același duh rău, care a ispitit pe Mântuitorul în pustie, a căutat în toate vremurile să întoarcă pe om din drumul său, dat de Dumnezeu de la Creație, spre veșnicele munci ale împărăției sale. Cât de îngrozitoare este soarta celor ce cad pradă ispitelor și curselor lui înveninate, o vedem din pericopa Evangheliei de astăzi. “Și trecând Isus de ceea parte, în latura Gherghesenilor l-au întâmpinat pe dânsul doi îndrăciți, ieșind din morminte, foarte cumpliți, încât nu putea nimenea să treacă pe calea aceea.

Și iată, au strigat grăind: ce este nouă și ție, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme să ne muncești pe noi? Și era departe de dânșii o turmă mare de porci păscând.

Iar dracii îl rugau pe El, zicând: de ne gonești pe noi, dă-ne voie să ne ducem în turma cea de porci. Și a zis lor: Mergeți! Iar ei, ieșind, au mers în turma de porci; și îndată a sărit toată turma de pe țărm în mare, și s-a înecat în apă. Iar păstorii au fugit și, intrând în cetate, au spus de toate, și cele despre cei îndrăciți. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus și văzându-L, L-au rugat să plece din hotarele lor. Și intrând în corabie, a plecat și a venit în cetatea Sa” (Mat. 8, 28-34; 9, 1).

Starea celor doi îndrăciți din Evanghelia de astăzi reprezintă starea omului desprins de la izvorul vieții adevărate: Dumnezeu.

Când rupe legătura cu rădăcina vieții, omul trăiește în morminte, simbol al adevărului că desfacerea de Dumnezeu produce în om un dezechilibru sufletesc dureros și un chin metafizic de neliniște, cutremurare, suferință și moarte. Desprinși de Dumnezeu, cei doi îndrăciți au pierdut conștiința destinului lor de om, devenind chip brutal și gol sau antipodul chipului lui Dumnezeu din el, făcându-se din om al vieții și al creației, om al morții și al distrugerii, chip deplin al puterii de desfigurare, pervertire și distrugere al diavolului înstăpânit asupra făpturii lui Dumnezeu.

Rupt din mediul vital corespunzător rostului său primordial, demonizatul e chinuit cumplit de furia sălbatică a căutării, de neliniștea unei puteri fără patrie, fără timp, plângătoare și rătăcitoare.

Neliniștea și zbuciumul său necontenit sunt expresia puternică a nostalgiei chipului pierdut, a căutării a ceva ce-i lipsește ființial, a căutării care obsedează și chinuiește fără cruțare. Neliniștea și căutarea îl fac pe demonizat să iasă cu violență din mormânt, să fugă cu așa furie, încât nici o putere nu-l poate liniști, lega sau imobiliza.

Libertatea nobilă și creatoare a chipului lui Dumnezeu în om și destinată a dăltui în făptura umană asemănătoare cu El, e pervertită în lăcomia nesățioasă a primejduirii și distrugerii, prin ispite și păcate. Duhul demonic, mereu păgubitor omului și mereu năvalnic asupra făpturii acestuia, cutremură până în adâncuri neamul omenesc, ce prin ispite amăgitoare înlesnește căderea lumii în mrejele unei orientări și trăiri specifice Gherghesenilor de odinioară: absorbiți cu totul preocupărilor pământești și nesocotitori ai lucrării lui Dumnezeu în lume.

Presimțind deja din depărtare apropierea Mântuitorului, duhul demonizatului, văzându-se în prezența imediată a puterii divine, mugește de ură împotriva Lui. În el răcnește acum masa demonică, al cărui nume este “Legiune”. Nici că se putea o mărturie mai puternică despre întâlnirea puterii demonice cu puterea divină, decât acest strigăt sălbatic și disperat al demonizaților: “Isuse, Fiul lui Dumnezeu, ce ai venit aici înainte de vreme să ne muncești pe noi” (Mat. 8, 29). Sub puterea divină a lui Isus îndrăciții se vindecă, poruncind duhului necurat să intre în turma de porci ce pășteau în apropiere. Porcii, cuprinși de duhurile necurate, se îneacă în mare, iar păstorii vestind pe locuitorii din cetatea Ghergheseni, aceștia vin în număr mare să vadă minunea. Și ce au văzut? Îndrăciții, care până atunci erau stăpâniți de duhul cel rău încât îngroziseră lumea, acum stăteau liniștiți, sănătoși sau cum spune evanghelistul: “Îmbrăcați și întregi la minte” (Luca 8, 35). Păstorii, înspăimântați, arătau celor adunați pe Isus, care făcuse minunea, iar El privea cu milă pe cei vindecați, ca și pe cei ce veneau să vadă și să se convingă de minunea săvârșită. Dar ce se întâmplă însă? Gherghesenii îl roagă “să iasă din hotarele lor, să plece”. Ce dureroasă probă a răutății omenești! Acești oameni, în loc să se fi bucurat și să-L fi primit pe Isus cu brațele deschise, pentru minunea făcută, ei îl roagă “să iasă din hotarele lor”, să plece. Și aceasta pentru că nu le convenea întoarcerea la o viață plină de năzuințe înalte, o viață cu Hristos, ci viața porcilor care se înecaseră în mare.

După cum este adevărat că există Dumnezeu, tot atât de adevărat este că există și diavol. Și tot așa de adevărat este că dintru început Dumnezeu “le-a creat bune foarte” (Fac. 1, 31).

Din înger bun ce fusese, Lucifer (Isaia 14, 12) și încă alții mulți cu el, au devenit răi prin mândrie (Daniel 8, 10). De atunci Satana (nume care înseamnă împotrivitor) a căutat necontenit să pună stăpânire pe lume. Orice a lăsat bunul Dumnezeu, vrea diavolul să schimbe: iubirea să o preschimbe în ură, să semene pretutindeni intrigile sale, să producă dezbinare, să corupă simțăminte, să îndemne la acțiuni criminale, să tragă în noroi tot ce-i sfânt, să dărâme tot ce-i măreț și să sluțească tot ce-i frumos și armonios. Acesta îi este rolul. Înger căzut, așa, ca dintr-o răzbunare împotriva lui Dumnezeu, caută să-i facă pe toți să cadă.

Are el o putere reală? Nu are putere reală. Și tocmai acesta este adevărul pe care trebuie să-l știe toți creștinii. El are numai atâta putere cât îi dăm noi. Dumnezeu îi îngăduie existența pentru a ne pune la încercare libertatea. Diavolul ne ispitește, ne îndeamnă, dar nu ne poate obliga. Nu are putere decât de a înșela, de a duce în eroare, de a-i păcăli pe cei slabi. El pare a avea putere împotriva noastră uneori, dar atunci înseamnă că Dumnezeu i-a dat slobozenia, ca în cazul lui Iov. Dar el n-a putut face mai mult decât i-a fost îngăduit. Nici împotriva lui Iov n-a putut face nimic, atât timp cât Iov nu i-a acceptat propunerile.

Trebuie să înțelegem că Dumnezeu îi îngăduie existența, că are rost în viețile noastre. Chiar dacă nu-i înțelegem în întregime rostul. Poate că are rostul de a ne încerca credința.

Poate că are rostul de a ne pune voința la încercare. Poate că are rostul de a face din noi oameni responsabili, stăpâni pe voința noastră, pe puterea noastră. Noi suntem ființe vii, cu voință și simțire, responsabili de tot ce gândim și facem. Dumnezeu a lăsat să existe acest control, prin care ne verificăm, așa cum aurul se verifică prin anumiți acizi. Dacă sufletul e de aur curat, diavolul nu-l atinge. Repet: el are atâta putere, cât îi dăm noi.

Cum e diavolul? Învățătura creștină ne spune că este o ființă spirituală. Poate însă, așa cum îngerii pot apărea uneori în chip trupesc, să apară și el în chip trupesc. Tradiția creștină ne spune că dispune de multe posibilități de ispitire, de înșelare. Dar fiind o ființă spirituală, lucrează împotriva noastră prin spirit. Adică șoptește spiritului nostru, șoptește gândului nostru, șoptește inimii noastre ce să facem și cum să facem. E un sfătuitor rău, care prin ispite viclene ne asigură că ne vrea binele. Ne favorizează plăcerile, bucuriile și ne prezintă răul sub chipul binelui. Orice face, face cu scop rău. Diavolul este dușmanul binelui, este dușmanul voii lui Dumnezeu, este răul, este păcatul sub toate formele lui.

Dar și pentru noi cei de astăzi, Evanghelia cu vindecarea celor doi demonizați ne pune în față cazuri, situații, întâmplări asemănătoare pe care le întâlnim permanent. Din observațiile noastre zilnice, din datele pe care ziarele, diverse reviste, radioul și televiziunea ni le pun la dispoziție putem să ne dăm seama că un lucru este absolut sigur: acela că și astăzi puterea răului este destul de mare, că mulți demoni ascunși sub diverse forme, mascați în fel și chip, bântuie, lucrează și în lumea de azi.

Ne este dat să auzim sau să vedem adesea oameni schilodiți trupește și sufletește de demonul beției sau alcoolismului. La câte crime n-a împins acest demon, câte soții n-au fost aruncate în stradă, câți copii n-au fost izgoniți sau torturați din cauza patimei beției care întunecă mintea celor posedați de ea, ca în trecut a celor îndrăciți din ținutul Gadarenilor, băgând spaimă în cei din jur. Câți nu pleacă urechea la șoaptele ispititoare ale demonului desfrâului sau curviei. Câte căsnicii frumoase n-a destrămat și continuă să destrame acest demon, câte inimi n-a zdrobit această fiară care, după spusa Sf. Scripturi, aleargă ca un leu flămând să prindă pe cineva să-l înghită. Câți copii abandonați, rămași ai nimănui, își așteaptă mama sau tatăl ca să-i mângâie. Câți tineri nu pleacă de acasă de dragul unor trecătoare și ușoare plăceri ale cărnii, păcate grele, cu atât de grave urmări sociale. Câte dezbinări între frați, câte valuri de ură, la câte procese inutile și înjositoare, la câte vânzări de conștiință și de neam n-a împins demonul lăcomiei de bani. Pe lângă acestea, astfel de demoni își arată colții și sub forma unor doctrine păgâne, pierzătoare de suflet, încât propovăduitorii lor sunt numiți de popor “avocați ai diavolului”. Împotriva lor toți creștinii trebuie să ia o atitudine categorică.

Pericopa evanghelică de astăzi ne aduce aminte că Mântuitorul Isus Hristos a venit să scoată pe acești demoni din sufletele în care s-au cuibărit și, împreună cu porcii păcatelor, cum interpretează vechile cazanii, să-i arunce în marea neființei sau, să le limiteze puterea. Această lucrare Domnul Isus Hristos o continuă prin Biserica Sa, în care este prezent cu ființa și darurile Sale.

De aceea, Sfinții Părinți aseamănă Biserica cu o farmacie. Și după cum într-o farmacie se găsesc medicamente pentru vindecarea unor boli, la fel și Biserica pune la dispoziția fiilor ei, dornici să se vindece sufletește, cele necesare în acest scop.

Să ne încredințăm că, prin Biserica Sa cea una, Sfântă, sobornicească și apostolească, Isus Domnul nostru își continuă lucrarea Sa de vindecare sufletească, de înlăturare a tuturor demonilor care ne ispitesc în fel și chip și adesea pun stăpânire pe ființa noastră.

Lumea de astăzi stă în fața atâtor primejdii, din care nu va putea fi scăpată fără ajutorul lui Isus. Să nu fugim de El, ci să-i facem locaș plăcut în sufletele noastre și pentru aceasta nici o jertfă nu este prea mare. Fiecare dorim zile mai bune, mai fericite, dar ele nu vor veni decât atunci când ne vom întoarce, prin pocăință sinceră și adâncă, la viață autentic creștină, care este singura salvare din ghearele morții spirituale prin demonizare, căci numai în felul acesta putem face cunoscută în lume puterea lui Dumnezeu. Să luăm cu toții aminte la îndemnul Sf. Apostol Iacob care zice: “Stați împotriva diavolului – a răului adică – și el va fugi de voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi” (Iacob 4, 7-8), precum și la îndemnul Sf. Apostol Pavel, care de asemenea ne învață: “Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele” (Rom. 12, 21). Amin.

Text preluat de pe ADMD.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Vindecarea celor doi îndrăciți din Gadara

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Frați creștini,

Grozave trebuie să fie muncile iadului, dacă și demonii se tem și se înfioară. Cumplite trebuie să fie chinurile acelora în care se încuibează demonii. Iată acești doi nenorociți, doi îndrăciți în care locuiau o mulțime de demoni, nu-și mai găseau locul nicăieri, erau fugăriți de spurcații aceia și locuiau în morminte și prin munți; erau așa de fioroși că nimeni nu mai îndrăznea să treacă prin locurile acelea.

Sfânta Evanghelie de astăzi ne-a arătat o parte din cutremurătoarea viață a acestor doi îndrăciți. Aceste suflete nenorocite nu mai locuiau în case, ci în morminte. Din morminte au ieșit și L-au întâmpinat pe Isus. Nimeni nu putea să-i țină legați, nici chiar în lanțuri; când au simțit că se apropie Fiul lui Dumnezeu au început să strige: “Ce legătură este între noi și Tine, Isuse Fiul lui Dumnezeu, ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme?” ce descoperim din aceste cuvinte ale demonilor care vorbeau prin gura îndrăciților?

În primul rând observăm că și ei L-au cunoscut că este Fiul lui Dumnezeu Cel Preaînalt. Ei L-au cunoscut, dar lumea nu L-a cunoscut și nici chiar ucenicii Lui. Cu puțin timp înainte se petrecuse o minune: ucenicii erau în corabie și s-a pornit un vânt puternic amenințând scufundarea corabiei; Isus s-a ridicat, a certat vântul și marea s-a liniștit. Văzând aceasta, ucenicii au zis între ei: “Cine este acesta de care ascultă și vântul și marea?” Deci ei nu L-au cunoscut de la început că este Fiul lui Dumnezeu; de farisei și cărturari nici nu mai vorbim, aceștia L-au disprețuit de la început și până la urmă știm ce I-au făcut, L-au batjocorit și răstignit pe Cruce. A trebuit să-L propovăduiască demonii iadului ca să-L descopere tuturor.

În al doilea rând, observăm că demonii aceștia au făcut și ei rugăciune către Fiul lui Dumnezeu, rugându-L să nu-i chinuiască. În al treilea rând, descoperim că și dracii, care sunt duhuri necurate, se tem de chinuri de suferințe; ceea ce ne dă să înțelegem clar că și sufletele noastre vor simți din plin toate suferințele din iad, dacă nu ne îndreptăm. Nu credeți ce spun unii că dacă ai murit, ești mort; că nu există suflet, nu există diavol, că după moarte nu mai simți nimic, toate acestea există, nu vă înșelați.

Iată deci că duhurile necurate în lumea aceasta asupresc pe oameni, îi învață la rele, chinuind-i în diferite feluri. Demonilor le face plăcere să-i vadă pe oameni căzuți în cele mai mari necazuri de pe pământ. Să-i vadă umblând goi și fără sprijinul dumnezeiesc, să se târască precum șarpele pe pământ, sunt fără de milă față de oameni; lor însă le este frică de suferință și de chinurile iadului pe care le vor moșteni după ziua judecății. Demonii mai au frică și de copiii lui Dumnezeu, de sfinți, care au primit putere de la Dumnezeu să îi alunge din oameni.

La rugăciunea pe care o adresează Mântuitorului vedem cu ce obrăznicie spun: “Ce legătură este între noi și Tine, ai venit aici să ne chinuiești mai înainte de vreme?” Așa se mai roagă și unii oameni care se pretind creștini, cu mândrie și obrăznicie, cerând de la Dumnezeu lucruri nefolositoare. Unii au ajuns chiar să insulte pe Dumnezeu zicând: “Dacă ar fi Dumnezeu m-ar auzi și pe mine și mi-ar împlini rugăciunile mele”. Alții zic: “Dacă există Dumnezeu de ce mă lasă să sufăr, de ce nu mă aude când îl rog să-mi dea și mie ceea ce vreau?” Și multe alte hule și insulte pline de mândrie la adresa lui Dumnezeu.

Cu puțin timp în urmă au venit două tinere care mi-au spus că au colindat pe la toate bisericile cu pomelnice să se căsătorească, dar Dumnezeu nu le aude să le dea și lor o soartă. Erau revoltate că au cheltuit bani și nu le-a venit soarta. Am stat de vorbă cu ele explicându-le că păcatul este motivul pentru care nu le ascultă Dumnezeu, foarte greu au ascultat. Aveau păcate grele, fiecare avea câte doi prieteni – de n-o fi unul, o fi altul – și avorturi destule, iar la preot ca să se spovedească, nici gând. Le-am arătat drumul cel drept pe care trebuie să-l urmeze ca Dumnezeu să le primească rugăciunea, dar nu l-au urmat. Dacă le-am invitat la Biserică, se scuzau că nu au timp și că de fapt ele nici nu vor să ajungă să creadă așa în Dumnezeu cum cred fetele care vin îmbrobodite. M-am mirat de atâta lipsă de cunoștință și mi-am amintit de niște ologi care cerșeau într-un oraș.

Erau într-un oraș mai mulți ologi care cerșeau și se dusese vestea că va veni un sfânt părinte și-i va vindeca pe ei. Când au auzit, s-au târât cât au putut mai repede ca să nu-i vindece și pe ei; se învățaseră cu cerșitul. Așa și aceste tinere se învățaseră cu păcatul, cu desfrânarea și nu puteau nici o clipă să se lase de el.

Sunt mulți creștini care s-au învățat să cerșească mereu la Dumnezeu, să le dea, să le dea toate câte vor ei, de aceea la unii ca aceștia le mai dă Dumnezeu și pe spinare ca să aibă de ce să se plângă, asta se întâmplă celor nemulțumiți.

În Sfânta Evanghelie de astăzi mai observăm că demonii știu sigur că se vor chinui după ziua judecății în iad și ei se tem, se înfricoșează de hotărârea aceea pe care o va da Domnul nostru Isus Hristos atunci. Creștinii noștri însă, stau nepăsători, fac chiar glume despre rai, despre iad și râd cu toți necredincioșii batjocorind cele sfinte. Despre chinurile iadului să știți că toate religiile pământului vorbesc, nu mai vorbim de Vechiul și Noul Testament; Domnul Hristos la ziua judecății va spune: “Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel de veci care este gătit diavolului și îngerilor săi”. Apoi în toate pildele Mântuitorului găsim existența chinurilor din iad; bogatul nemilostiv care cere o picătură de apă să-și răcorească limba în flăcările iadului, sluga care nu a vrut să ierte pe datornicul său, sluga leneșă și mulți alți făcători de rău, aruncați în întunericul cel mai dinafară.

Tot așa ne învață și Sfinții Apostoli, Sfinții Bisericii noastre Ortodoxe, Sinoadele, că păcătoșii vor primi pentru faptele lor, pedepse cumplite în iad, pe veci de veci.

Mai departe, Sfânta Evanghelie ne spune că era acolo o turmă mare de porci și dracii se rugau de Isus să le dea voie să intre în porci și El le-a îngăduit. Atunci toată turma de porci s-a repezit de pe deal în mare și s-au înecat, păstorii văzând aceasta s-au dus prin orașe și prin sate și au spus cele întâmplate.

Vai, ce nesuferită este răutatea și spurcăciunea drăcească, încât nici porcii n-au putut să-i sufere, când au intrat în ei au fost nevoiți să se arunce în apă, au preferat să moară decât să sufere acea spurcăciune a duhurilor necurate în ei. Dracii au avut și scopul acesta de a face pagubă cetățenilor, iar aceștia să se revolte împotriva lui Isus pentru paguba suferită și să-l alunge din hotarele lor, sau chiar să-L omoare.

Despre răutatea drăcească este cu neputință a vorbi, pentru că nu sunt cuvinte îndestulătoare pentru a descrie toată răutatea lor.

Pe cât este de departe cerul de pământ, pe cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu și mila Lui, bunătatea și dragostea dumnezeiască, îndelunga Lui răbdare, blândețea și toate bunătățile cerești, pe atât sunt de mari răutățile demonilor. În primul rând la diavoli nu există milă, ci numai răutate, pururea un izvor de rele cu care vrea să înece toate sufletele oamenilor.

Icoana chinurilor veșnice întotdeauna a mișcat inimile credincioșilor. Dacă privești cu ochii cei duhovnicești și cu mai multă atenție la această icoană a chinurilor veșnice, ale demonilor cei cumpliți ce chinuiesc sufletele în iad, poți vorbi cu mai multă convingere pentru îndreptare și pentru un rod mai bogat de pocăință fără această cugetare nici bunătatea lui Dumnezeu, nici mila Lui, nici dragostea Lui nu ne pleacă inima spre îndreptarea vieții. Pentru aceasta au fost o mulțime de suflete în vechime care s-au hotărât să se lepede de păcate.

Din descoperirile pe care le-am avut de la Dumnezeu, despre iad și muncile de acolo, despre greutatea păcatelor, cât sunt de supărătoare înaintea lui Dumnezeu, s-au convins pe deplin toți creștinii de la început, de aceea s-au hotărât foarte mulți și au umplut pustiurile, mănăstirile, au luat o viață aspră, și-au jertfit averile, au renunțat la libertate, la viața aceasta, numai să-și asigure sufletul, să nu încapă în mâinile satanei.

Așa să ne gândim și noi, frați creștini, cu mai mult interes sufletesc, cu mai multă atenție la chinurile veșnice și să facem tot ce ne va sta în putere numai să nu ajungem în acel loc înfricoșat. Pentru păstrarea vieții trupești, vieții acesteia care este așa de scurtă, nici o grijă nu ne pare de prisos; ne ferim de orice primejdie, folosim orice leac, renunțăm la orice plăcere, ținem un regim serios, cheltuim pe medicamente, numai să ne facem sănătoși, să ne fie bine, să ne păstrăm viața aceasta trecătoare. Dar moartea tot nu o vom putea ocoli și de ea să fim siguri că nu va putea scăpa nimeni, niciodată, și ce rău ar fi dacă moartea nu și-ar face datoria atunci când omul ajunge în chinurile groaznice ale cancerului sau altor boli grele, iadul ar începe chiar din lumea aceasta.

Judecați acum singuri dacă nu este mai importantă asigurarea vieții veșnice și grija pentru ce ne așteaptă după moarte! Dacă aici pe pământ nu suferim o clipă să atingem palma de jăratec, sau să stăm însetați și nemâncați câteva zile, să suportăm durerea unei măsele o noapte, cum vom putea răbda în iad, în flăcările cele veșnice, să ne chinuim mereu fără mângâiere, fără ușurare și fără nădejde?

Pentru a scăpa de aceste chinuri, o singură cale avem, să-L ascultăm pe Dumnezeu și să ne ferim de păcate. Să ne înălțăm o clipă cu gândul la cei nefericiți care se află acum în osânda cea cumplită ce n-ar face ei dacă s-ar putea răscumpăra, cât nu ar îndura aici, în lumea aceasta dacă s-ar putea întoarce! Cât nu ar da pentru ispășirea păcatelor și ce n-ar face ca să scape! Ar renunța la orice ale lumii acesteia, n-ar mai spune că este greu să se lase de drăcuit, de înjurat, de blesteme, de desfrânări, de vrăjitorie. Nu le-ar mai fi greu să trăiască fără distracții și fără atâtea plăceri lumești păcătoase. Dar pentru dânșii e prea târziu, soarta lor e pecetluită în iad, zadarnic se roagă. Rugăciunile lor nu mai sunt ascultate pentru că o prăpastie mare este în cer și iad.

Noi cei care suntem încă în viață mai putem face ceva pentru acei nefericiți și pentru noi. Ne putem repara trecutul nostru păcătos, mai putem stinge flăcările ce ne așteaptă acolo; prin pocăință, prin lacrimi, printr-o spovedanie curată, printr-o întoarcere sinceră la Dumnezeu. Dar vai, nu vrem, nu vrem acum să ne pocăim, stăm nepăsători, pasivi la cuvintele dumnezeiești și ni se pare glumă. Această împietrire a inimii vine de la cel rău, de la demonul care nu ne lasă să auzim cu sufletul, să înțelegem și să facem voia lui Dumnezeu.

Zadarnic strigă la noi semnele cerești, urgiile dumnezeiești; nu auzim, nu vedem, nu ne mișcă nimic. Ne îngrijim de nimicuri, făurim mii de planuri, ne temem de mii de primejdii ce ni le poate aduce viitorul; dar iadul nu ne înspăimântă, soarta noastră în veșnicie nu ne preocupă. Viața se scurge, moartea se apropie pe nesimțite și noi stăm nepăsători și mergem spre prăpastie cu ochii legați.

Frați creștini, unde vă duceți? Sunteți creștini, unde vă este credința cea dreaptă, dacă sunteți oameni după credință, unde vă este mintea? Când veți cugeta la veșnicie, dacă nu azi? Când mai aveți vreme…? În viața cealaltă? Atunci va fi fără de folos, va fi prea târziu. Ascultați cuvintele Sfântului Înțelept Sirah: “Aveți milă de sufletele voastre, nu le pregătiți pieirea printr-o nepăsare de neiertat, nu vă înșelați cu speranțe mincinoase, împăcați-vă cu Dumnezeu cât mai este vreme”.

Căiți-vă pentru păcatele pe care le-ați făcut, spălați-le în Harul apelor bisericești și fugiți de păcate. Trăiți în sfințenie, păziți-vă curați, făcând fapte bune. De câte ori vin ispitele asupra voastră, opriți-vă și ziceți: “Înapoia mea satano, există iad și chinuri veșnice, mă tem și vreau să nu mai păcătuiesc, vreau să slujesc lui Dumnezeu, ca să fiu al Lui în viața cea de veci…”

Iată ce mai observăm în Evanghelia de astăzi, duhurile necurate îi făceau fioroși pe îndrăciții aceia, căci nimeni nu se încumeta să treacă prin locurile acelea. Așa se întâmplă și cu oamenii îndrăciți din cauza beției, a desfrânărilor și a altor patimi rele. Vai de casa unde locuiește un bețiv de meserie; de multe ori mi s-a întâmplat să aud cât sunt de violenți; aruncă, sparg, rup tot ce întâlnesc în cale, soția și copiii sunt nevoiți să fugă disperați, să sară porțile și să se ascundă ca de o fiară cumplită. Cred că toți ați auzit de astfel de cazuri. Oare nu sunt aceștia îndrăciți, n-au aceștia pe duhul cel rău, pe demonul în ei? Demonul acela îi face așa de fioroși, așa de violenți.

Duhurile necurate îi țin încătușați în ghearele lor și îi fac foarte îngrozitori, alungându-i prin locuri pustii, adică în locuri cu păcate și unde se simt necurații mai bine, de aceea a reușit satana să facă multe rele; pe femei le-a dezbrăcat de îmbrăcăminte și ele umblă goale, pe bărbați îi țin legați în cârciumi și bodegi, iar pe alții îi pironește diavolul pe stadioane. Pe alții îi îndrăcește diavolul făcându-i să-și rupă soția și copiii și așa o cumplită urgie pe capul multora, căci trăiesc pe pământ ca în iad. Câte familii nu s-au despărțit din cauza acestui păcat al beției!

Zadarnic au case mari, condiții bune, dacă nu au pace și liniște, nu au mulțumire sufletească, pentru că nu-L au pe Dumnezeu în casele lor, în mintea și în gura lor; sunt căzuți în ghearele satanei, sunt îndrăciți și împătimiți, frământați de tot felul de pofte; de aceea nu pot veni la Sfânta Biserică și nu pot jertfi nici cel mai puțin timp pentru suflet. Când auziți pe cineva că nu poate suferi Biserica, pe preoți, rugăciunea și sfințenia din Biserică, să știți că acela este necurat, este legat în lanțuri și obezi.

Iată ce spune sfânta Evanghelie despre răutatea demonilor: “De când satana a căzut din cer, de atunci satana a devenit stăpânitorul acestei lumi. El e pricina căderii oamenilor, diavolul împiedică planurile bune ale omului.” Duhul cel rău îl ispitește pe om. El a îndrăznit și a ispitit chiar pe Domnul și Mântuitorul nostru. Demonii împiedică răspândirea Evangheliei, demonii se prefac în îngeri de lumină, duhurile necurate fură Cuvântul lui Dumnezeu din inima omului.

Demonii fac pe unii oameni să se lepede de credință, demonii îndrăznesc și chinuiesc pe oameni, demonii sunt potrivnicii lui Dumnezeu și a tot binele. Ei nu se bazează decât pe răutate. Duhurile necurate sunt mincinoase, răutăcioase, mândre, înșelătoare și ucigașe. Duhurile necurate sunt ca păsările răpitoare, duhurile necurate seamănă neghină în lume, în grâul unde a semănat Isus; duhurile necurate sunt ca leul care răcnește și caută pe cine să înghită.

Oamenii care găsesc plăcerea în aceste păcate și patimi sunt prietenii necuratului, sunt slugile duhurilor rele. Sfânta Scriptură spune că aceștia sunt fiii diavolului care fac voia lui și sunt înșelați și stăpâniți de el. Diavolii ispitesc și prigonesc pe creștini, îi mai înșeală și pe aceștia, dar este o mare deosebire între cei credincioși care nu iubesc păcatul și nu se împacă cu el deloc și între necredincioșii care fac păcatele cu plăcere. Toți care iubesc păcatele cele de moarte, patimile: beția, curvia, invidia, dușmănia, răutatea, uciderea, sunt prietenii necuratului. Ia să se lase omul de ele și să vadă, cum a stricat prietenia cu el, câte rele încep să i se întâmple. Dumnezeu îngăduie să vină acestea pe capul omului ca el să mai ispășească din păcate, că a avut prietenie cu diavolul.

Așa se întâmplă între oameni ca și între animale. O oaie dacă o bagi în noroi, caută în toate părțile să fugă, să scape de acolo; porumbelul când se murdărește, aleargă repede la apă și se spală, nu poate suferi necurăția. Dar porcul când ajunge în noroi, se tăvălește și se lăfăiește în el cu plăcere, aceasta e lumea lui. Și omul credincios are clipe de cădere și se murdărește câteodată, dar el aleargă repede ca porumbelul să se spele prin pocăință cu lacrimi, cu spovedanie și să se sfințească prin Sfânta Împărtășanie.

Dar când cade necredinciosul, el se simte bine în mocirlă, în păcate și nu-i vine să mai plece din ele; de aceea se duc la iad într-un număr foarte mare. Spun sfintele cărți că unui episcop i s-a arătat un suflet din iad și l-a întrebat: “Prea sfințite mai sunt oameni pe pământ?” El crezuse că toată lumea de pe pământ s-a dus acolo în temnițele iadului, din cauza mulțimii pe care a văzut-o venind.

Să căutăm să ne luptăm împotriva duhurilor necurate, ca să nu ajungem în iad. Să luăm armele Duhului Sfânt pe care ni le recomandă Sfânta Biserică. Dacă vrem să biruim, să nu mai bătătorim calea ce duce la iad, să nu mai mergem în locurile unde sunt adunate toate duhurile necurate. Să înlăturăm toate cauzele care ne duc la prăpastie, la păcat.

Sfânta Evanghelie de astăzi ne mai spune că oamenii din Gadara au venit repede să audă cele povestite de păzitorii porcilor. Păzitorii porcilor închipuie pe acei ticăloși care pârăsc pe credincioși; aceștia, cum ai părăsit porcii lor, cum te-ai lepădat de unele păcate și te-ai întors la Dumnezeu, încep să bată toba că te-ai pocăit, că te-ai rătăcit, că ai înnebunit, că ți-ai pus țolul pe cap; că dacă o ții așa cu Biserica și cu credința nu te mai măriți niciodată. Ei urlă ca niște îndrăciți, dar cei credincioși nici nu-i aud, ei se bucură că și-au înecat porcii păcatelor prin pocăință și s-au îndreptat, s-au alipit de Stăpânul Hristos, s-au împrietenit cu cerul și cu îngerii, au devenit adevărați fii ai lui Dumnezeu și ai Bisericii.

Lumea din Gadara închipuie lumea necredincioasă, materialistă, lacomă și avară unită cu păzitorii porcilor. Lumea cu păzitorii porcilor alungă pe Domnul Hristos din ținutul lor. Lumea în care locuiesc duhurile necurate nu poate să sufere învățătura Domnului Hristos. Cei ce caută mai serios să urmeze calea cea adevărată sunt alungați dintre ei, dușmăniți și prigoniți, așa cum a fost și Domnul nostru Isus.

Spune Sfânta Evanghelie că toată lumea care venise acolo să vadă cele întâmplate l-a rugat pe Domnul Isus Hristos să plece de la ei, căci îi cuprinsese frică mare. Dar ce fel de frică aveau oamenii aceștia? Cred că o frică precum a unor necredincioși care atunci când aud tunete, trăsnete și văd fulgere, fac și ei semnul Sfintei Cruci și zic: “Doamne, apără-ne, scapă-ne, păzește-ne, Doamne!”, pe moment, dar nu recunosc puterea lui Dumnezeu cât este de mare și nu pot să se întoarcă la El, să se smerească și să vină la credință, la Biserică, la mântuire.

Mai sunt unii creștini care, dacă le merg treburile bine, mai vin și ei pe la Biserică, mai aprind o lumânare, două, măcar la Paști și la Crăciun; mai fac o rugăciune acasă înaintea icoanelor; dar dacă dau de o pagubă, sunt în stare să hulească pe Dumnezeu în chipul cel mai barbar și josnic revoltându-se împotriva lui Dumnezeu.

Așa s-a întâmplat cu niște grădinari din apropierea Bucureștiului acum câțiva ani. Era timpul când trebuiau să culeagă roșiile și celelalte legume din grădină. Fiecare își făcuse socoteala că vor câștiga sume mari de bani, că-și vor construi case, își vor cumpăra mașini și fel de fel de planuri pământești. Dar tocmai când trebuia să le culeagă și să le ducă la vânzare, le-a bătut Dumnezeu cu grindină, o piatră așa de mare, că n-a rămas mai nimic din grădinile lor. Le-a risipit toate planurile lor; dar ei, în loc să se smerească, să ceară iertare și să judece drept, să-și aducă aminte de toate duminicile și sărbătorile lui Dumnezeu în care au muncit, atât de răi au fost, că și-au scos icoanele din casă în mijlocul curții și le-au dat foc.

Iată îndrăciți, iată răutate, îndrăcire din lăcomie. Dumnezeu le-a arătat că fără El nu pot face nimic. În orice stare pământească va fi omul, când Dumnezeu vrea să-l dărâme îl coboară până în adâncul iadului. Într-o mare rătăcire și necredință au ajuns și țăranii noștri creștini, au părăsit bisericile, se dușmănesc, se pârăsc, se omoară, s-au luat la întrecere în modă cu orășenii. Nu le mai trebuie credința și biserica, mor îmbătrâniți de zile, nespovediți și neîmpărtășiți. Ei, care erau primii la Biserică duminica, au ajuns să se mai ducă o dată, de două ori pe an.

Să nu ne înșelăm, creștinilor, și să ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului: “Că nu oricine îmi va zice Doamne, va intra în Împărăția cerurilor, ci acela care va face voia Tatălui Meu”. Creștinii de astăzi nu se mai cunosc dintre cei ce s-au lepădat pentru că fac aceleași păcate, păcate păgânești, vrednice de condamnat. Când cei credincioși erau pe patul morții, spovediți și împărtășiți, veneau la ei Domnul Hristos, sfinții îngeri, sfinții patronii lor și ei își dădeau sufletul în mâinile lui Dumnezeu, pentru că și în viață au fost cu Dumnezeu, mureau zâmbind. Necredincioșii însă pe patul morții răcnesc, spun fel de fel de cuvinte de se îngrozesc cei din jurul lor.

Am cunoscut o doamnă care toată viața a râs de cei credincioși; când să iasă sufletul s-a umplut casa de duhuri necurate, a început să țipe îngrozitor și să spună că au venit dracii să o ia. Cei de față au fugit speriindu-se foarte tare, rămânând numai cu soțul ei striga disperată: “Ține, Nicule, patul, ține patul că au venit să mă ia!” Grozave sunt clipele morții pentru cei necredincioși, dar mai grozave sunt chinurile iadului care îi așteaptă pe cei care pleacă nepregătiți.

Să ne trezim, frați creștini, să ne trezim până nu este prea târziu, să mai facem ceva pentru suflet. Să ne trezim căci fiecare vom da răspuns pentru faptele noastre. Să facem numai bine pe lumea aceasta, aproapelui nostru, să fim blânzi, fără răutate, fără vicleșug. Să fim plini de milă ca să semănăm și noi cu sfinții care s-au mântuit și toți creștinii adevărați, căci aceștia nu știau cum să-și facă mai bine unii altora.

Rugăciune

Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru cel prea bun și milostiv, îți mulțumim cu adâncă recunoștință pentru toate binefacerile Tale, îți mulțumim că ne-ai tămăduit sufletul de vrăjmașii noștri demoni, îți mulțumim pentru Harul Tău care L-ai vărsat peste noi din belșug. Tămăduiește, Doamne, pe toți cei ce n-au ajuns să Te cunoască până în clipele acestea, alungă toate duhurile necurate, îneacă toți porcii păcatelor și fă ca toți să Te slăvim cu o inimă și un gând, pe Tine Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin.

 

* * *

 

Vindecarea a doi îndrăciți din Gadara

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Numai Dumnezeu are putere asupra Creației, lumii văzute și nevăzute. De aceea Isus ne arată că este Dumnezeu – are putere asupra lumii intangibile, asupra îngerilor și demonilor. În Evanghelia de astăzi Isus se descoperă pe Sine alungând demonii, duhurile rele din doi oameni nefericiți. Sfântul Evanghelist Marcu relatează că acești demoni erau foarte mulți, pentru că ei se numesc pe sine «Legiune» (Marcu 5, 13). Demonii alungați au intrat într-o turmă de porci, care păștea în apropiere, iar aceștia erau «ca la două mii» (Marcu 5, 13), dar porcii s-au aruncat în mare și s-au înecat. Păstorii au fugit în oraș, după care locuitorii orașului I-au ieșit în întâmpinare lui Hristos și L-au rugat, «să treacă din hotarele lor» (Matei 8, 34). Dacă cei ce sunt cu Hristos, simțind un freamăt lăuntric suspină: Doamne rămâi cu noi!, cei ce sunt departe de căutarea lui Dumnezeu și a vieții spirituale, când descoperă puterea și măreția Lui, se cutremură de spaimă și plini de lașitate Îl alungă…

Acest lucru s-a petrecut în urmă cu două mii de ani. În timpurile noastre, pe întreg cuprinsul pământului, există bărbați și femei, tineri și chiar copii, dominați de demoni. Ei pot fi văzuți la televizor ca subiecte de interes pentru cei ce caută senzații tari; despre unii ca și aceștia informează presa, cu acești sclavi ai demonilor sunt pline închisorile, pentru astfel de persoane, statele lumii cheltuiesc miliarde de dolari anual.

Pretutindeni vedem sclavi ai alcoolului care-și beau ultimul ban, afectând în acest mod familia din care fac parte alunecând de cele mai multe ori pe panta infracționalității. Aceeași situație se întâlnește și în rândul narcomanilor, celor care sunt dependenți de droguri, care-și afectează nu numai sănătatea proprie, dar recurg și la tâlhării sau crime, numai ca să poată obține banii necesari pentru “doza de iluzii și otravă” de care în rătăcirea lor simt că au nevoie și nu pot trăi fără ea.

Dar oare în timpurile noastre câte persoane există dominate de pofte și de senzualitate. Țările și orașele lumii s-au preschimbat în adevărate și vechi orașe amintite în Vechiul Testament precum Sodoma și Gomora, asupra cărora Dumnezeu, pe bună dreptate, a trimis din cer foc și pucioasă, din cauza păcatelor împotriva poruncii a șasea și a noua ale Decalogului Său, pe care aceștia le-au încălcat în mod strigător la cer.

Există persoane care recurg la practici oculte, vrăjitorie, farmece, spiritism, magie, adevărate instrumente în mâna diavolului.

Câți de mulți sclavi ai răzbunării nu sunt! Câți locuitori de pe planeta noastră nu sunt cuceriți de ura față de Dumnezeu Creatorul, față de Isus și religie? Acești sclavi îl urăsc pe Dumnezeu și orice lucru care face referire la Domnul nostru Isus Hristos. Din categoria aceasta fac parte cei care aduc cult în mod direct satanei. Există și sclavi posedați de duhul leneviei, al orgoliului, al minciunii, urii, perversităților, etc. Fiecare dintre noi este amenințat într-o măsură mai mică sau mai mare cu pericolul posedării de dușmanul mântuirii noastre. Cu toții avem nevoie de puterea lui Dumnezeu, pentru a ne menține la distanță de cursele și încătușările satanei.

Filozofii greci spuneau, că “numai omul înțelept poate să fie liber”; “omul neînțelept este un sclav”. Filosoful Socrate avea deprinderea să spună: “Cum poți să spui, că un om dominat de poftele senzualității corporale poate să fie liber?”. Uneori banditul spune: “Sunt liber, pot să fac tot ceea ce-mi place”. Fals! Este o minciună! Răufăcătorul nu este liber, ci este sclavul păcatului. Nici alcoolicul, nici narcomanul, nici hoțul, nici desfrânatul, nici ucigașul, nici ateul nu înfăptuiește ceea ce-i place lui: el face ceea, ce-l îndeamnă pofta demonică. Luptăm cu pornirile noastre – “demonii din noi”, dar și cu influența lui satan care ne atacă.

Un preot pios a vizitat pe un deținut dintr-o închisoare dorind să apropie sufletul acestuia de Domnul.

- De ce te afli în închisoare? – l-a întrebat preotul.

- Mă aflu aici, pentru că nu pot fugi din închisoare, – a răspuns fără să se gândească deținutul.

Binențeles, că nu a putut să fugă din închisoare deoarece s-a făcut vinovat de încălcarea legii, urmându-și pedeapsa dată de instanța judecătorească în urma acestui act. Dar pentru fiecare creștin sau creștină există posibilitatea ca aceștia să se păstreze departe de încătușările poftelor și tentațiilor diavolești, rămânând în acest fel oameni cu adevărat liberi. O astfel de garanție și salvare o oferă omenirii numai Isus Cristos.

Mântuitorul, în ținutul Palestinei, a alungat de foarte multe ori demonii din cei posedați. Isus Hristos, chiar și astăzi îi eliberează pe oameni de încătușările demonice, dacă recurg la ajutorul Său. Mântuitorul ne spune: «Dacă veți rămâne în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat discipolii Mei» (cf. Ioan 8, 31-32). Adică, dacă veți accepta cuvintele Mele, dacă le veți păzi și îndeplini așa cum vă învăț, veți fi discipolii Mei, veți cunoaște Adevărul, căci «Eu sunt Calea, Adevărul și Viața» (Ioan 14, 6), iar Adevărul vă va face liberi. Și din nou ne învață Dumnezeu prin revelația Sa, spunând: «Dacă Fiul vă va face liberi, liberi veți fi într-adevăr» (Ioan 8, 36).

Nu puțini sunt cei care afirmă: “Eu vreau să fiu onest, dar nu pot; vreau să mă eliberez de încătușările poftelor senzuale, dar nu am puterea necesară; vreau să fiu bun, dar este cu neputință”. Nu este adevărat, nu sunt sinceri cu sine! Toți putem fi buni, liberi, creștini pioși, dar numai dacă vom cere în mod sincer ajutorul lui Hristos, Mântuitorul și Atotputernicul făcător de minuni. Apostolul Pavel spune: «Eu pot totul în Cel, care mă întărește» (Filimon 4, 13). Iar în alt loc același Apostol scrie: «Căci voi, fraților, sunteți chemați să fiți liberi» (Galateni 5, 13).

Scriitorul Oscar Wilde a scris o scurtă nuvelă, pe care el însuși a numit-o cea mai frumoasă nuvelă din lume. În conținutul acesteia se arăta, că: “Odată, Isus Hristos, venind dintr-o vale frumoasă, a intrat într-un oraș splendid și mergând pe prima străduță din el, a văzut un tânăr băut, care stătea întins lângă o fereastră.

- De ce îți pierzi sufletul prin băutură? – l-a întrebat Hristos.

- Doamne, am fost lepros, Tu m-ai vindecat, dar eu nu știu să fac nimic, – a răspuns omul.

Mergând mai departe prin oraș, Isus a văzut un bărbat tânăr, care se îndrepta spre o casă de desfrânare, și i-a spus:

- De ce îți distrugi sufletul prin desfrânare?

- Doamne, am fost orb. Tu m-ai vindecat, mi-ai dăruit vederea, dar eu nu știu să fac nimic altceva, i-a răspuns tânărul bărbat.

În cele din urmă, Hristos, a observat în mijlocul orașului un om vârstnic care hoinărea pe străzi și plângea. La întrebarea: “De ce plângi?”, bătrânul I-a răspuns:

- Doamne, am fost mort. M-ai înviat, iar eu plâng, căci nu știu să lucrez, ci știu numai să plâng.

Caritabilul și Iubitorul de oameni Histos l-a vindecat pe primul om de înfiorătoarea lepră, la al doilea i-a dăruit vederea, celui de-al treilea i-a redat viața după ce murise, ca să poată lucra, să-L preamărească pe Dumnezeu și să-și poată aduna merite pentru viața veșnică, dar ei au devenit sclavi: primul a devenit sclavul alcoolului, cel de-al doilea sclavul desfrânării, iar al treilea sclavul leneviei. Nici o minune dumnezeiască nu ne poate face să luptăm cu pornirile noastre spre rău dacă angajamentul nostru în acest sens nu este prezent… Este nevoie de voința și libertatea noastră de a iubi și căuta Adevărul.

Toți putem fi buni. Este adevărat, că uneori e greu să fi bun, dar Dumnezeiescul Mântuitor ne învață că totul este posibil, deoarece Hristos ne oferă harul, puterea și ajutorul necesar.

De aceea suntem datori să recurgem la El, prin rugăciune, constanță și cu sinceritate. În cadrul Vecerniei pe care o celebrăm zilnic, ne adresăm Domnului prin cuvintele psalmistului: «Scoate din prinsoare sufletul meu» (Psalmul 142, 8). Hristos dorește să elibereze sufletele noastre din încătușările duhurilor necurate. El ne cheamă la Sine spunându-ne: «Veniți la Mine! Veți cunoaște adevărul, harul Meu, lumina Mea și puterea Mea! Adevărul Meu vă va face liberi».

Rugăciune

Vino, Doamne, cu puterea Ta peste această lume, în care Tu ne-ai chemat la existență. Ea este cuprinsă atât de mult de răul diavolului, mascat sub dorința de dominare a omului asupra semenului său. Duhul rău, care se abate asupra noastră ne-a făcut de multe ori, să uităm de iubirea Ta, înlocuindu-o cu egoismul, invidia, plăcerea, suferința, răutatea, dorința de îmbogățire pe cale nedreaptă, spre rănirea aproapelui nostru. Doamne, Isuse Hristoase, ochii ni s-au închis de greutatea atâtor nedreptăți, la care ne-am înjugat. Am devenit orbi și nesimțitori la viața în harul Tău sfințitor. Datorită intereselor noastre, nu mai suntem în stare să împărtășim suferințele celor sărmani și împovărați, credem că totul ni se cuvine, nici o mustrare dreaptă ori vreun avertisment nu acceptăm să ne fie adresat, fie el chiar venit din partea Ta. Și aceasta Doamne, pentru că ne-am legat de bună voie povara orgoliului, venită din partea satanei. O, Doamne, cum ne vom putea descătușa de aceasta, dacă nu prin harul Tău și prin voința noastră.

Trimite-ne lumina și înțelepciunea Spirtului Tău cel Sfânt, care să întărească voința și ființa noastră, spre a putea ieși din prăpastia celui rău, eliberându-ne de greutatea mândriei și a egoismului cel diavolesc care dorește să pună stăpânire pe noi.

Fie ca Spiritul Tău să lucreze în noi, ducându-ne la perfecțiunea pe care Tu ne-ai chemat să o dobândim, spre a Te putea lăuda pe Tine, pe Tatăl și pe Spiritul Sfânt. Amin.

 

* * *

 

Puterea Satanei si puterea lui Isus

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

În timp ce Isus era pe cale, doi îndrăciți, “oameni periculoși” – cum îi numește Matei – pe care diavolul i-a legat în lanțuri ca să facă voia sa (cfr. 2Tm 2, 26), se apropie de El.

Această minune ne avertizează de pericolul constant – diavolul – care amenință pe tot creștinul, dar ne dă și speranță, pentru că Isus este mai puternic decât spiritul răului iar cei care cred în Domnul, sunt eliberați de tot răul. De fapt, prin porunca Sa autoritară: “mergeți!”, Isus arată puterea Sa asupra răului, subliniind și faptul că El a anihilat forța diavolului.

Diavolul – sau puterea răului – este asociat în pericopa de astăzi cu trei lucruri: a) cimitirul, locul morților – cu moartea care ucide viața; b) porcul, considerat de evrei un animal impur, spurcat – impuritatea care desparte omul de Dumnezeu; c) marea, considerată simbol al haosului de dinainte de creație – haosul care distruge lumea, amenințând viața. Marcu asociază puterile diavolului cu un al patrulea element: Legiunea (cfr. Mc 5, 9), nume dat oștirilor Imperiului Roman, care asuprea poporul evreu. Luând in considerare aceste lucruri, înțelegem că victoria lui Isus asupra diavolului avea o mare importanță pentru evreii anilor șaptezeci, pentru care Matei scrie Evanghelia, oameni marginalizați de Imperiul Roman.

Din cuprinsul Evangheliei putem observa că forța dăunătoare a răului asuprește, maltratează și înrobește persoanele, lipsindu-le de libertate și autonomie. Versetul 28 descrie situația oamenilor înainte de venirea lui Isus sau înainte de întâlnirea acestora cu El. Descriind comportamentul celor doi îndrăciți, Matei asociază puterea răului cu cimitirul și cu moartea. Sunt valențe mortale, ucigătoare, fără vreun scop sau țel benefic, sunt distrugătoare și îi înspăimântă pe toți. Această putere îi neagă omului autocontrolul și autonomia.

În la versetul 29 observăm că atunci când Isus apare, spiritul răului – care se părea că este atotputernic – se destramă și dispare, este anihilat. Strigătul îndrăciților către Isus denotă că diavolii sunt conștienți că își pierd puterea. La versetele 30-32, Matei ne informează că forța diabolică este lipsită de autonomie. Neavând nici o putere, diavolul, cu permisiunea lui Isus, poate doar să intre în porci.

Pentru mentalitatea epocii, porcul era simbolul impurității și-l împiedica pe om să se poată relaționa cu Dumnezeu. Imaginea porcilor care se aruncă în mare ne amintește despre înecarea faraonului împreună cu oștirea sa în valurile mării, adică de victoria binelui (a poporului ales) asupra răului (a egiptenilor) (cfr. Ieș. 14, 28) și a căderii diavolului din cer (Apoc. 12, 4). Mesajul porcilor care se aruncă în mare este clar: înaintea lui Isus, spiritul răului se dizolvă. Cel care crede în Domnul, biruie răul și nu trebuie să-i fie frică de nimic.

Din cuprinsul versetelor 33-34 observăm faptul că locuitorii acelui ținut, odată informați de paznicii porcilor despre cele întâmplate, se prezintă la Isus, cerându-i să plece de la ei. Din păcate, în fața darului gratuit al eliberării de cel rău, lumea răspunde refuzând acest dar. Pentru acei locuitori, porcii – afacerile murdare și viciile de tot felul – erau mai importanți decât faptul că acel om a căpătat sănătatea. Prin urmare, atunci când omul pune pe primul loc “lumea”, uitând de semeni și de Dumnezeu, se află sub stăpânirea forțelor diabolice.

Pe timpul lui Isus, cuvintele “diavol” sau “satana” indicau puterea răului, care împiedica oamenii să umble pe cale binelui, îndepărtându-i de Dumnezeu. De exemplu, când Petru a încercat să-L oprească pe Isus din misiunea Sa, fu numit “satana” de către Domnul (Mc 8, 33). În alte pasaje din Biblie aceste cuvinte indicau puterea politică a Imperiului Roman care asuprea evreii (cfr. Apoc 12, 9). Uneori, lumea folosea aceste cuvinte pentru a desemna bolile și necazurile care au lovit-o. Vedea diavolul ca fiind un spirit mut, surd, impur… de care-i era tare frică. Unul dintre obiectivele lui Isus era acela de a ajuta lumea să se elibereze de această teamă de diavol. Venirea lui Isus în lume și vestirea Împărăției înseamnă sosirea unei puteri mai mari, mai tari. Isus este omul “mai tare” care a biruit diavolul, i-a scos și salvat pe oameni din mâinile celui rău și din lanțurile fricii (cfr. Mc 3, 27). Din acest motiv Evangheliile insistă și subliniază victoria lui Isus asupra puterii celui rău, adică asupra păcatului și asupra morții.

Este interesant să observăm că dacă apostolii încă se întreabă cu privire la identitatea lui Isus, diavolii Îl recunosc: este Fiul lui Dumnezeu. De fapt, dracii recunosc superioritatea lui Isus și se predau, dar tot în stilul lor distrugător, aruncând în mare turma porcilor. Isus le permite să dispară. Chiar dacă se pare că Domnul se târguiește cu ei, Dânsul îi biruie definitiv. Căderea “dracilor” în mare ne arată că nu există nici un fel de compromis între Isus și satana, prevestind victoria definitivă asupra morții, adică Învierea. Însă Isus, care alungă dracii cu puterea cuvântului Său, este neputincios față de refuzul oamenilor din acele ținuturi, care nu înțeleg darul eliberării pe care Domnul a dorit să-l ofere. Cum Domnul a alungat dracii, tot astfel acei oameni îl resping pe El. Prin urmare, strigătul diavolilor: “Ce ai cu noi, Fiule al lui Dumnezeu? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme“, arată, de fapt, gândirea tuturor gadarenilor.

Ar trebui ca noi să înțelegem din Evanghelia de astăzi faptul că Isus este adevăratul nostru eliberator, că El este mai presus de puterile răului, iar misiunea Sa constă în mântuirea noastră veșnică. Amin.

 

* * *

 

Ce ai, tu, cu noi, Fiul lui Dumnezeu?!

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

In Evanghelia de astazi, ni se propune a medita despre modul in care omul lipit de bunurile lumesti rasplateste binefacerile primite de la Dumnezeu, dar si modalitatea in care diavolul lucreaza in omul pe care-l posedeaza. Isus iesind din Gherghesa, in drum spre Gadara, este intampinat de doi oameni posedati de diavoli, care semanau panica si frica in trecatori care se incumetau a se apropia de cimitir in drumul ce leaga cele doua cetati. La vederea Lui Isus, diavolilor ce-i stapaneau pe cei doi oameni, au inceput sa le fie frica si l-au intrebat: ” Ce ai, tu, cu noi, Fiul lui Dumnezeu ?!” Mt. 8,29.

Sfanta Scriptura ne spune ca diavoli sunt ingeri cazuti din cer pentru neascultare si nesupunere, plini de mandrie, care au ajuns in slujba lui Lucifer, un alt inger razvratit, care aduc multa amaraciune si necaz oamenilor pe care ajung sa-i posedeze. Iata ce ne spune Iuda in cap. 1 versetul 6 al Epistolei sale despre acestea: “Pe ingerii care nu si-au pazit vrednicia si si-au parasit lacasul lor, (Dumnezeu) i-a pus la pastrare sub intuneric, in lanturile vesnice, spre Judecata zilei celei mari.” Astfel ca omul care nu-si pazeste curatia ajunge sa fie “lacas” pentru acesti ingeri transformati in diavoli, facandu-l sa aiba aceeasi comportare cu ei.

Mai departe sfanta Scriptura ne spune ca: “Daca, Dumnezeu, pe ingeri care au pacatuit, nu i-a crutat, ci legandu-i cu legaturile iadului i-a dat sa fie paziti pana la Judecata.” 2Petru 2,4, nici pe omul care, in loc sa-l urmeze pe Dumnezeu, alege sa-l urmeze pe diavol, nu-l va cruta si acel om va sfarsi in “cuptorul cel vesnic al iadului” Mt. 13,50 in care este “plangerea si scrasnirea dintilor.” Mt. 22,3. Si, tocmai pentru ca diavoli care-i posedau pe cei doi oameni, cunosteau toate acestea si recunoscandu-l pe Isus in Fiul lui Dumnezeu, ii cer clementa, favoarea de a nu fi trimisi in iad ci in porci care se gaseau pe pasunea din apropiere. Dar, dupa cum auzim din sfanta Evanghelie, acestea tot pieirii sunt dati, pentru ca, turma de porci, se arunca in mare si se ineaca, cu diavoli cu tot.

Introducerea porcilor in intamplarea evanghelica de astazi se datoreaza faptului ca porci, in traditia si cultura iudaica, sunt considerate animale spurcate, necurate si carnea acestor animale nu este consumata de evrei de frica sa nu se spurce si ei la randul lor. Intrarea demonilor in aceste animale semnifica necuratia omului posedat, care ajunge pana la urma la moarte, la inecarea in propriile pacate. Starea celor doi indraciti este starea omului posedat de diavol si supus acestuia. Cel care, in loc sa-l aiba in centrul existentei sale pe Dumnezeu, are lucarile diavolului; banul, averea, placerile trupesti, etc. care l-au facut sa-si piarda adevaratul sau rost in lume, l-au debusolat, determinandu-l sa nu stie de nimic altceva inafara griji pentru inmultirea propriilor averi si pacate, ce-i macina gandul si-i distruge sufletul.

Diavolul are putere asupra omului doar atat cat omul ii permite sa aiba pentru ca nici diavolul nu-l poate obliga, nu-l poate forta pe om, ci doar il ispiteste si-l amageste, ii induce placere in pacat si omul il urmeaza afundandu-se mai tare in pacate. De aceea si sfantul apostol Pavel le spune romanilor: “Nu te lasa biruit de rau, ci biruieste raul cu binele.” Ro. 12,21. Arma prin care diavolul reuseste sa atraga la el atat de multe suflete, slabe, este insuflarea sentimentului, in aceste suflete, ca el nu exista. Ca, existenta sa este doar o nalucire a omului si nu o realitate. Iar armele prin care omul care nu doreste sa fie diavolului vasal, poate sa lupte cu succes impotriva lui, sunt: rugaciunea, postul, ajunul si sfintele Taine. Dar pentru a uza de ele trebuie sa incepem prin a ne linisti, in primul rand trupul, cu post si ajun ca apoi sa continuam sa ne linistim si sufletul, dupa cum ne indeaman si sfantul apostol Pavel in scrisoarea catre romani: “Caci, daca veti vietui dupa trup, veti muri, dar daca veti omori cu spiritul faptele trupului vostru, veti fi vii.” Ro. 8,13.

Sfantul evanghelist Matei in Evanghelia citita astazi, asa dupa cum am spus la inceput, ne ofera spre meditare si modul in care omul rasplateste binefacerile primite de la Dumnezeu. Astfel ca, oameni din cetate, in loc sa vina si sa-i multumeasca lui Isus ca a salvat doua suflete de la pieire si a adus siguranta pe drumul ce leaga cele doua cetati, acestea se aduna in numar foarte mare sa-i ceara socoteala pentru pierderea materiala, inecarea porcilor. Iata deci, ca numai averile lumesti, chiar si cele considerate spurcate (pacate) primeaza in om si nu sufletul care este investitia cea mai de pret a lui Dumnezeu in el.

Sfantul Ambrozie, meditand asupra presiunii averii asupra omului, spune ca omul nu poate sa afirme ca lucrurile pe care le detine ii apartin si aceasta din simplu motiv ca nu le poate lua cu el, dincolo, in vesnicie. Este cu adevarat al nostru doar ceea ce putem lua cu noi – virtutile castigate aici pe pamant, pentru ca altfel: “Ce-i va folosi omului daca va castiga lumea intreaga, dar isi va pierde sufletul ?!” Mt. 16,26. Cu toate acestea cei mai multi dintre noi suntem atrasi de spiritul acestei lumi, chiar daca ea se aseamana din ce in ce mai mult cu Sodoma si Gomora, incat nu mai avem timp nici sa ne mai gandim la viata noastra de acum si la cea de dupa moarte, din vesnicie. Si cand vedem atatea “boli” ale societati: alcoolismul, prostitutia, drogurile, avorturile, s.a. ne intrebam “oare de ce ?” cand “remediul” este la mana noastra si in noi, in societatea in care traim si pe care o formam dupa propriile noastre constiinte. Bolile vin, intotdeauna, acolo de unde Dumnezeu este alungat si in locul sau si-au facut salas lucrarile diavolului si chiar diavolul insusi. Iar vindecarea, acolo unde Dumnezeu este chemat sa fie stindardul vieti omului, unde placerile acestei lumi sunt inecate si arse de focul rugaciuni si al sfintelor Taine.

Recunostinta este o virtute ce se cuvine a fi cultivata in sufletul tuturor oamenilor pentru ca fiecare om primeste, sub o forma sau alta, binefaceri, fie de la om, fie de la Dumnezeu, in masura in care se lupta sa le primeasca. Cum rasplateste omul binefacerile primite ?! Este o alta sfanta invatatura evanghelica ce o completeaza pe cea auzita astazi. Din cererea diavolilor adresata lui Isus, reese faptul ca acestea isi cunosc rasplata munci lor, ca vor fi chinuiti in iadul in care vor ajunge si, iata, cer clementa de la Isus. Si omul stie ca daca nu urmeaza calea trasata de Isus va ajunge in iad si, totusi, el ce face ?! Amin.

 

* * *

 

Iubirea vindecătoare a Mântuitorului Hristos

Autor: PF Daniel Ciobotea
Copyright: Ziarul Lumina

Fragmentul evanghelic rânduit pentru Sfânta Liturghie din Duminica a V-a după Pogorârea Duhului Sfânt ne înfățișează atât puterea vindecătoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cât și dorința Sa de a-i elibera pe oameni de puterea duhurilor necurate.

Iubirea de oameni a Mântuitorului Hristos îi chinuie pe demoni

Mântuitorul Iisus Hristos a fost întâmpinat în ținutul Gadara de doi îndrăciți care, după cum ne spune Sfânta Evanghelie, erau foarte răi, furioși și, din acest motiv, nu mai trăiau printre oameni, ci locuiau în morminte. Comportamentul acestora sugerează că se găseau într-o stare de moarte spirituală, de vreme ce, vii fiind, se purtau violent cu semenii lor și preferau să se adăpostească în morminte. De fapt, nu ei înșiși erau cauza comportamentului violent, ci duhurile necurate care puseseră stăpânire pe acești oameni chinuiți.

Tot din Evanghelie aflăm că duhurile care-i stăpâneau pe cei doi oameni se foloseau de vocea lor și-I ziceau Mântuitorului Iisus Hristos: “Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești?”. Observăm că demonii mărturisesc dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, se tem de El, de puterea Lui, ca Judecător drept al lumii, Care, la sfârșitul veacurilor, va judeca și va pedepsi pe satana și pe toți slujitorii lui, care au preferat să facă voia acestuia și nu s-au pocăit. Din acest motiv, duhurile necurate din cei doi oameni ziceau: “Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești?”. “Mai înainte de vreme” înseamnă Judecata de obște sau Judecata universală a lumii.

Vedem, așadar, că duhurile necurate care-i stăpâneau pe cei doi posedați cunoșteau mai mult decât oamenii obișnuiți ce se va întâmpla în ziua Judecății cu cei care fac răul.

Întâlnirea lui Iisus Hristos cu cei doi posedați produce suferință demonilor care-i stăpâneau, doar datorită contrastului care exista între sfințenia Mântuitorului și răutatea duhurilor necurate. Deci, Dumnezeu Fiul, Cel Sfânt, îi chinuia cu Însăși prezența Sa pe cei ce cândva fuseseră îngeri de lumină, dar care, prin mândrie și neascultare, au devenit duhuri căzute, duhuri ale răutății.

Iubirea de oameni a Mântuitorului Hristos, cea milostivă și smerită, îi chinuie pe demonii care niciodată nu-i vor putea iubi pe oameni și care întotdeauna urmăresc să desfigureze chipul lui Dumnezeu din oameni, să-i distrugă, să-i înjosească ori să-i înstrăineze de Dumnezeu și de semeni, ca ei să nu trăiască în comuniune cu ceilalți oameni, ci în dezbinare și ură. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos, fără să-i certe ori să-i pedepsească în mod activ pe demoni, îi chinuia prin însăși prezența sfințeniei și iubirii Lui milostive față de oameni.

Suferința singurătății amplifică suferința bolii

Nimeni nu L-a rugat pe Iisus, aflat în trecere prin Gadara, să vindece pe cei doi îndrăciți, pentru că locuitorii cetății nu mai erau preocupați de vindecarea celor doi suferinzi. Aceștia erau priviți ca niște înstrăinați de comunitatea umană și dușmani ai oamenilor, din cauza duhurilor care-i stăpâneau și care-i făceau să se comporte violent. Tocmai spre acești oameni, de care nimeni nu se mai îngrijea și de care toți se temeau, Se îndreaptă Dumnezeu-Omul, adică Mântuitorul Iisus Hristos, ca să-i elibereze, să vindece natura umană chinuită, desfigurată, scoasă din firescul ei. Înțelegem astfel că Mântuitorul Iisus Hristos nu este indiferent față de suferința omului, ci, dimpotrivă, El este milostiv față de oamenii pentru care nu mai mijlocește nimeni.

Atât Sfânta Scriptură, cât și Sfinții Părinți ai Bisericii îi numesc pe demoni “ucigași de oameni”, “vrăjmași ai omului” sau “chinuitori de oameni”. Demonii pot să-i facă pe oameni să lucreze împotriva firii lor, create după chipul lui Dumnezeu. Demonii reușesc adesea să-i desfigureze și să-i dezumanizeze pe oameni. Mântuitorul Iisus Hristos, dimpotrivă, caută să-i re-umanizeze, să-i elibereze pe oameni de răutate, să-i transforme în bine, astfel încât aceștia să se poată reintegra în comunitate, să-și regăsească demnitatea lor de ființe create după chipul lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos vrea să ridice ceea ce este căzut în noi prin păcat și să elibereze ceea ce este înrobit de demoni și patimi, adică să vindece facultățile sufletești ale omului creat după chipul lui Dumnezeu Cel sfânt și milostiv.

Oamenii stăpâniți de demoni, deși își păstrează înfățișarea umană, nu mai sunt persoane libere, având adesea desfigurate sau chiar anulate facultățile lor mentale și simțirile sufletești, demonii folosindu-se de vocea, de gândirea și chiar de mișcările trupului lor.

Așadar, minunea care s-a făcut cu demonizații din ținutul Gadarenilor ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos nu este indiferent față de suferința oamenilor și că are o milă deosebită mai ales față de acei oameni pe care nimeni nu îi mai iubește și nu îi mai ajută.

De regulă, oamenii bolnavi, dar care sunt, totuși, încurajați de iubirea, de prețuirea, de grija semenilor, nu suferă atât de mult ca cei care, pe lângă faptul că sunt bolnavi trupește ori sufletește, sunt și părăsiți și neajutorați. Acestora, suferința singurătății le amplifică suferința bolii, la fel ca în cazul celor doi demonizați.

Oameni indiferenți și insensibili, incapabili să mai sesizeze valoarea persoanei umane

În mod surprinzător, demonii din cei doi posedați cer ca Iisus Hristos Domnul să le permită să intre într-o turmă de porci care păștea pe malul mării. Mântuitorul le acceptă cererea, “iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci. Și, iată, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă”. Păzitorii porcilor i-au anunțat pe locuitorii cetății despre cele întâmplate, iar aceștia au venit imediat și I-au cerut Mântuitorul Iisus să plece din ținuturile lor, dovedind astfel că ei erau preocupați mai mult de comerțul cu porci decât de vindecarea oamenilor bolnavi. În loc să se bucure că doi oameni chinuiți au fost eliberați de puterile demonice, chinuitoare de oameni, și în loc să arate recunoștință față de Mântuitorul, pentru că i-a eliberat pe cei posedați de răutate, iar pe ei de teama de a mai fi atacați de cei îndrăciți, locuitorii cetății Gadara I-au cerut lui Iisus să plece din ținuturile lor. Paguba pricinuită de înecarea porcilor li s-a părut mai mare decât binefacerea vindecării oamenilor chinuiți de demoni.

Printr-o iconomie dumnezeiască sau printr-o pedagogie divină, Mântuitorul Hristos a îngăduit ca demonii din oamenii chinuiți de ei să intre în turma de porci pentru a adresa o mustrare locuitorilor din cetatea Gadarei, pentru că se îngrijeau mai mult de porci decât de oameni. Ca și în alte situații, Mântuitorul Iisus Hristos învață nu numai prin ceea ce spune, ci și prin ceea ce face. În fiecare cuvânt, în fiecare faptă a lui Iisus Hristos, există o mulțime de semnificații ascunse, o mulțime de înțelesuri duhovnicești, o mulțime de lumini spirituale spre folosul sufletului nostru.

Vedem, așadar, că evanghelistul Matei ne înfățișează atât demoni care chinuiesc pe oameni, cât și oameni indiferenți față de suferința altora, fiind prea mult preocupați de câștigul material și trecător, insensibili sau incapabili să mai sesizeze nici valoarea persoanei umane dincolo de boala ei, și nici valoarea restabilirii sănătății și a demnității umane.

Când dragostea noastră este intensă, duhurile rele nu mai au putere asupra sufletului

Mântuitorul Iisus Hristos dăruiește ucenicilor Săi, iar prin ucenici Bisericii, puterea de a vindeca pe cei bolnavi și mai ales pe cei demonizați. Biserica a înțeles că Mântuitorul Iisus Hristos dorește vindecarea, eliberarea și ridicarea oamenilor din stăpânirea demonilor și a bolilor. De aceea, avem foarte multe rugăciuni prin care noi cerem ajutorul lui Dumnezeu, ocrotirea Sa de duhurile cele rele. Iar noi cerem nu doar eliberarea sau vindecarea celor posedați, ci și ocrotirea de toată răutatea, viclenia și lucrarea chinuitoare a duhurilor necurate.

Experiența duhovnicească de veacuri a Bisericii ne arată că acolo unde harul lui Dumnezeu nu este cerut, invocat cu insistență, acolo se manifestă de obicei puterea și lucrarea duhurilor necurate.

În lepădările ce preced Taina Sfântului Botez, care conțin și un program duhovnicesc sau o făgăduință pentru toată viața, se spune: “Te lepezi de Satana, de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui?”, și răspunsul este: “Mă lepăd de Satana!”. “Te unești cu Hristos și slujești Lui ca unui Domn și Împărat?” “Mă unesc cu Hristos și slujesc Lui ca unui Domn și Împărat!” În măsura în care ne unim cu Hristos prin rugăciune, prin ascultarea Evangheliei, prin împlinirea poruncilor Lui și mai ales prin împărtășirea cu Sfintele Taine, noi ne întărim duhovnicește și nu mai avem teamă de duhurile cele necurate, pentru că suntem apărați de Hristos, izbăvitorul de duhuri necurate și rele. Când ne îndepărtăm de Hristos, când rugăciunea noastră slăbește, când credința noastră slăbește, când dragostea noastră față de Dumnezeu și față de aproapele se răcește, atunci suntem în primejdie. Dar când dragostea noastră curată și smerită devine puternică, duhurile rele nu mai au putere asupra sufletului care se roagă stăruitor lui Dumnezeu și arată iubire milostivă și jertfelnică față de oameni. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că așa cum pe un cazan care fierbe nu se așază muștele, tot așa de un suflet rugător, fierbinte în credință nu se apropie lucrarea duhurilor necurate.

Ca mijloace de luptă cu duhurile rele, în slujbele ortodoxe, pe lângă lepădările (de Satana) de la Botez, avem și “Molitfele Sfântului Vasile cel Mare”, care se citesc pentru vindecarea celor împătimiți în multe feluri și chinuiți de duhurile necurate. Uneori, aceste molitfe se pot citi și ca rugăciuni preventive, de apărare față de atacurile nevăzute, dar reale, ale duhurilor necurate asupra oamenilor. Din experiența sfinților Bisericii învățăm, în mod deosebit, că, atunci când ne însemnăm cu Sfânta Cruce – de care demonii se tem foarte mult – și chemăm numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin rugăciunea “Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!”, primim o putere deosebită. Dacă ne rugăm des, adică cel puțin dimineața, la prânz și seara, dacă mergem duminica și în sărbători la biserică, ne întărim cu puterea Duhului Sfânt, singura Care poate alunga duhurile rele.

De asemenea, când se fac rugăciuni pentru alungarea duhurilor rele trebuie ca atât preoții care le citesc, cât și cei care se roagă împreună cu aceștia, să fie în stare de post, întrucât, în timpul postului și rugăciunii, noi nu mai contăm pe propriile noastre puteri, ci pe puterea Duhului Sfânt, Care sălășluiește în omul credincios, smerit și rugător. Starea de post este o stare de smerenie și, în același timp, o stare în care noi manifestăm dorința de a ne hrăni mai mult cu lumina lui Dumnezeu din Evanghelie, din rugăciune și din faptele bune.

Când suntem cu adevărat liberi?

Lucrarea Mântuitorului Hristos, de izbăvire a oamenilor de duhurile rele continuă și astăzi în Biserica Sa, în Trupul Său tainic, ca lucrare de vindecare, de eliberare de chinuri și de trecere de la înstrăinarea de Dumnezeu, de oameni și de noi înșine la apropierea de Dumnezeu și de semeni, la regăsirea noastră ca ființe înțelepte și iubitoare, create după Chipul Persoanelor Sfintei Treimi.

Cu aceste înțelesuri ale Evangheliei de astăzi ne umplem de speranță, de încredere în ajutorul lui Dumnezeu și nu ne temem de demoni, înmulțind iubirea noastră față de Hristos și de semeni.

Să rugăm pe Hristos Domnul să ne dăruiască puterea de a birui toate ispitele, toate uneltirile demonice, să ne dăruiască însă și puterea de a fi milostivi și a ne ruga pentru semenii noștri și de a-i ajuta. De fapt, suntem cu adevărat liberi numai când ne rugăm nu doar pentru noi înșine, ci și pentru semenii noștri, când lucrăm în comuniune și în armonie. Abia atunci ne facem pe deplin părtași iubirii și lucrării Mântuitorului Iisus Hristos, Cel milostiv, spre slava Sfintei Treimi și spre a noastră mântuire! Amin.