Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a IV-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Sofonia 2,3; 3,12-13
1Corinteni 1,26-31
Matei 5,1-12

Matei 5,1-12

Văzând mulțimile, [Isus] s-a urcat pe munte și, după ce s-a așezat, s-au apropiat de el discipolii săi. Și, deschizându-și gura, îi învăța zicând: “Fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi consolați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate pentru că ei vor fi săturați. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți cei cu inima curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați pentru dreptate, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și, mințind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri; căci tot așa i-au persecutat pe profeții dinaintea voastră.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
pr. Anton Iștoc
volum colectiv ITRC 2
volum colectiv ITRC
pr. Alessandro Pronzato
pr. Daniel Iacobuț
pr. Ernest Munachi Ezeogu

 

* * *

 

Mărturia omului: dorul după fericire

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

În primele sale cuvinte adresate lumii, Isus cere convertire fiindcă s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu (Mt 4,17), astfel observăm cum planul împărăției se suprapune celui de convertire.

Toate lucrurile au o tendință naturală, un sens căruia îi corespunde un obiect: sămânța, de exemplu, are tendința să încolțească și pământul îi satisface cerința. În om sunt mai multe tendințe și tuturor le corespunde un obiect: ochilor le corespunde lumina, urechilor sunetul, limbii îi corespunde gustul etc. Mult timp s-a crezut că apendicele din om este fără rost, dar s-a constatat că acei copii, care au fost operați din fragedă pruncie, suferă de anumite tulburări fizice pe care nu le au alții. Astfel, s-a ajuns la concluzia că până și cel considerat fără rost are un rost. Înțelepciunea Creatorului își spune cuvântul în toate. Mulțimea tendințelor din om își are un singur sens: spre fericirea deplină. Voința dorește bunurile particulare, dar mai tinde și spre binele considerat în mod absolut, adevărul suprem cunoscut și propus de minte, și nu se poate mulțumi decât atunci când își atinge dorința. Nu numai sfântul Augustin recunoștea că Dumnezeu ne-a creat pentru sine și nefericită va fi inima noastră atâta timp cât nu se va odihni în el, fiind credincioși, dar chiar și cei mai puțin credincioși, ba și ateii simt acest lucru. De exemplu, Jean Perrin (1870-1942), savant francez, considerat drept ateu, spunea: Pentru noi, cei în inima cărora arde o flacără sfântă, un ideal nobil, o spun în mod precis: oamenii nu vor fi niciodată satisfăcuți de o existență fericită numai din punct de vedere material. Și nu voi jigni nici o conștiință, aici sau în afara acestei incinte, sperând că o religie curată și înaltă va îndemna mereu sufletul omenesc către dorința aprigă de a descoperi și de a crește ceea ce este divin în noi. Ceea ce este divin în noi este dorința după fericirea deplină care îi dă omului simțul religios și care nu poate fi o iluzie. Omul vrea totul. Alexandru Macedon plângea că nu poate cuceri stelele. După ce a cucerit pământul, l-a împărțit tot generalilor săi. Cineva i-a spus: Excelență, pentru dumneavoastră nu rețineți nimic? El a răspuns: Rețin speranța. Reținea speranța într-o fericire totală, probabil speranța că va ajunge în rândul zeilor, așa cum era mentalitatea potentaților vremii, ca să posede totul.

Binele și adevărul absolut nu-i decât Dumnezeu singur. Bun este numai Dumnezeu, afirmă Isus însuși în fața unui tânăr care îl definea drept învățător bun (Mt 19,17).

Liturgia cuvântului de azi, în totalitatea celor trei lecturi, are drept scop indicarea mijloacelor prin care să-l găsim pe acela care a pus în firea noastră dorința după fericire: Căutați pe Domnul, voi cei smeriți din țară, care împliniți poruncile lui (lectura I-a); Cine vrea să se laude, în Domnul să se laude (lectura a II-a); Fericiți cei: săraci, blânzi, care plâng, cei flămânzi, cei însetați de dreptate, milostivi, curați cu inima, făcătorii de pace, cei prigoniți pentru dreptate (lectura a III-a). Calea spre fericirea deplină este Domnul, fiindcă este “domn”, adică dă tuturor harul de a fi fericiți, chiar prin sărăcie, blândețe, lacrimi, foame, sete, prigoană etc. Fiecare poate deveni un domn prin punerea în practică a celor opt fericiri din care poate scoate atâta fericire încât să-și găsească mulțumirea deplină atât pentru sine cât și pentru toți cei din jurul său.

Isus ne cere, prin cele opt fericiri, să menținem mereu în suflet flacăra aprinsă a iubirii, fiindcă dorința după fericire nu-i alta decât dorința după iubirea care rămâne veșnic vie, este acel singur lucru necesar despre care vorbește Isus Martei și pe care l-a ales Maria stând la picioarele lui (Lc 10,42).

Prima fericire, care într-un fel le include pe toate celelalte, este cea mai tulburătoare. Fericiți cei săraci cu duhul. Nu este vorba de acei care nu au bunuri materiale și nici de cei care le au, dar știu să nu-și lege inima de ele; nu este vorba de cei handicapați intelectual și nici de cei înțelepți care își recunosc limitele lor, ci este vorba de o sărăcie profundă, interioară, prin care omul se prezintă în fața lui Dumnezeu ca o ființă lipsită de iubire, de apărare, dezarmată, care nu-și pune încrederea în sine și nici în alții, ci numai în Dumnezeu. Sărăcia duhului nu este numai în raport cu bunurile materiale, ci cuprinde întreaga viață: este o atitudine de umilință în fața lui Dumnezeu și de slujire față de frați (Emilio D’Angelo). Fraza: Fericiți cei săraci cu duhul… este echivalentă cu: De nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor (Mt 18,3), care cuprinde recunoașterea cu smerenie că, pentru a ajunge la fericirea deplină, mai avem multe de învățat fiindcă lecția iubirii nu are sfârșit.

De ce în fața lui Dumnezeu au prioritate cei săraci?

Fiindcă întotdeauna cel sărac are o mai mare disponibilitate spre plinătatea vieții, spre iubire. Cel mai mic bine făcut săracului, îl dispune la o iubire și o recunoștință pentru toată viața; pe când cel mai mare bine făcut bogatului îl lasă aproape indiferent, rece, uituc etc. fiindcă el crede că ceea ce i s-a făcut, s-a făcut din datorie față de dânsul. Această atitudine a bogatului se desprinde clar din evanghelie, mai ales din parabola săracului Lazăr și a bogatului, care și din iad socotea că Abraham este dator să-i împlinească dorințele, trimițându-l pe Lazăr să-i ude buzele și să-i avertizeze pe frații săi (Lc 16,24-28).

Isus a fost primul care a realizat în ființa sa umană plinătatea fericirii, atât prin sărăcie, lacrimi, foame, sete și persecuție, cât și prin blândețe, milostivire, purtător de pace și curăție a inimii, deoarece din iubire față de voința Tatălui și față de noi, s-a lăsat răstignit pe cruce, a înviat din morți, s-a suit la cer și șade de-a dreapta Tatălui ca Domn, adică de aici mijlocește pentru noi toate harurile necesare fericirii noastre, ca și noi să ajungem acolo unde este el, numai să învățăm lecția domniei, să știm să fim domni unii față de alții.

Prin Domnul Cristos de la dreapta Tatălui, cele opt fericiri devin o profeție pentru noi, fiindcă numai iubirea lui a schimbat sărăcia în bogăție divină, a schimbat lacrimile în bucurie, a schimbat curăția inimii în vederea lui Dumnezeu, a schimbat blândețea în moștenirea veșnică a cerului, a făcut ca milostenia să pătrundă și să convingă mai mult decât dreptatea, pacea să cucerească mai mult decât războiul, numai iubirea a făcut din persecuția plină de ură o rampă de lansare a Bisericii în lume și să-i dea o creștere spectaculoasă, numai iubirea a făcut ca însăși moartea să devină poarta vieții și a fericirii veșnice.

Un creștin s-a dus în pustiu la sfântul Macarie și l-a rugat să-i arate calea cea mai bună pentru a trăi și a muri fericit. Sfântul i-a spus: Mergi în cimitir, treci pe la fiecare mormânt și ceartă-l pe fiecare! Revino și vei afla răspunsul. Creștinul s-a dus și a făcut ceea ce i s-a cerut, apoi s-a întors. Sfântul Macarie l-a întrebat: Ce au răspuns morții când i-ai certat? Nimic, a răspuns el. Așteaptă până mâine dimineață. Mergi din nou și laudă-i pe toți cum te vei pricepe mai bine. Vino apoi și-mi spune ce ți-au răspuns! Întorcându-se a doua zi, după ce i-a lăudat, creștinul i-a spus sfântului: Nici de data aceasta nu mi-au răspuns nimic. Sfântul i-a zis: Ascultă, fiul meu! Dacă dorești să trăiești bine și să mori fericit, fii asemenea celor morți: nu răspunde nimic, nici celor care te batjocorăsc, nici celor care te laudă! Lasă toate în grija bunătății și îndurării lui Dumnezeu!

Nu știu dacă acel creștin s-a conformat sau nu îndrumărilor date, dar știu că sfântul a avut dreptate. De această dreptate vă puteți convinge toți prin trăirea sfatului dat. Vă doresc succes!

 

* * *

 

Săraci cu duhul

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Isus pe munte, predicând mulțimilor, apare ca “Noul Moise”, care promulgă “Legea cea Nouă” de pe “Noul Sinai”.

Discursul său constă într-o răsturnare a valorilor tradiționale evreiești, care considerau bogăția ca pe o binecuvântare a lui Iahve și sărăcia ca pe un blestem. De altfel Maria, mama sa preacurată, numită fericită datorită excelenței sale credințe (cf. Lc 1,45), l-a premers în această acțiune de propovăduire, anunțând că inițiativa de a ferici pe cei săraci aparține lui Dumnezeu, care “a dat jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți; a umplut cu bunuri pe cei flămânzi și pe cei bogați i-a îndepărtat cu mâinile goale” (Lc 1,52-53).

Isus promulgă cele “opt fericiri“, care se pot rezuma în prima: “Fericiți cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăția Cerurilor”.

Nu este oare aceasta o tentativă de narcotizare sau de adormire a “mâniei celor săraci și nedreptățiți”? Nu este oare aceasta un foc tras la oala bogatului?

Chiar dacă unii au abuzat de interpretarea ei, nu se poate anula fără a-l desființa pe Cristos, care “bogat fiind, s-a făcut sărac” (2Cor 8,9), atât de sărac încât n-a găsit loc nici la casa de oaspeți pentru a se naște (cf. Lc 2,7) și nici în viață n-a avut o piatră ca proprietate pe care să-și plece capul (cf. Mt 8,20) spre a se odihni.

Proclamând “fericiți pe cei săraci cu duhul”, Isus are în vedere pe cei mulți, pe cei meniți să formeze Biserica sa.

Conciliu Vatican II a înțeles acest lucru și a făcut apel la Biserică să îmbrățișeze responsabil sărăcia cu duhul, care în primul rând îl caracterizează pe Isus, Capul ei și ea trebuie să se configureze Capului “sărac cu duhul”, ca apoi să se poată configura “Capului glorios” prin înviere.

Ce vrea să spună această sărăcie cu duhul?

Antiteza față de cei fericiți fiindcă sunt săraci cu duhul stă în: nefericiți cei bogați cu duhul, fiindcă nu a lor este împărăția cerurilor.

Om sărac, om bogat.

Și unul și altul sunt o minune a atotputerniciei creatoare a lui Dumnezeu, care i-a făcut cu puțin mai prejos de îngeri și i-a încununat cu mărire și slavă (cf. Evr 2,7), după cum spunea și Sofocle: “Multe sunt minunile lumii, dar cea mai mare este omul” (Antigona). Unul și altul – sărac și bogat – sunt ca două castele ce trec drept capodopere divine de artă arhitecturală.

“Sărac cu duhul” înseamnă “castel gol” și “bogat cu duhul” înseamnă “castel plin”.

Înțeleptul Lao-Tze vorbește într-o poezie de folosul așa-zisului “vid median“; el spune: “Deși treizeci de spițe se întâlnesc în butucul roții, vidul median pune carul în mișcare. Vasele sunt plămădite din lut, dar vidul din lăuntru le hotărăște întrebuințarea. Camera e alcătuită din ziduri, dar tot vidul îngăduie să fie locuită” (Jean Vernette, Parabole pentru azi, Ed. ARC București 1994, p. 89).

“Castelul gol” înseamnă o clădire imensă cu o mulțime de camere goale. Una oferită celor întristați, ca să-și găsească mângâierea; una este oferită celor flămânzi și însetați în care își pot găsi cele necesare existenței, mântuirii de toată foamea și setea după fericire; o cameră este la dispoziția celor care au trebuință de caritatea semenilor; o altă cameră este rezervată “celor curați cu inima”, care, consfințiți lui Dumnezeu, îl găsesc și-l adoră în Euharistie; o altă cameră este rezervată pentru adunări, conferințe, congrese mondiale la care se pune problema problemelor: pacea oamenilor de bunăvoință; o altă cameră este rezervată pentru cei ce suferă, pentru cei bolnavi, unde se pansează rănile fizice și alta pentru pansarea rănilor spirituale; mai este o cameră specială de tratament sufletesc pentru cei care s-au simțit copleșiți de povara defăimărilor, prigonirilor și hulelor tocmai pentru binele făcut în numele lui Cristos.

Acest “castel gol”, chiar dacă unul sau mai mulți vin și ocupă o cameră sau alta, se aseamănă cu așa-numitul “Hotel Hilbert” – în care problema găzduirii unor noi călători nu se pune, chiar când toate camerele sunt ocupate. Recepția nu are decât să mute – ori de câte ori va fi necesar – pasagerul din camera unu în camera doi, pe cel din camera doi în camera trei, creându-se astfel un număr nelimitat de proaspete posibilități locative (cf. N. Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Ed. Dacia Cluj-Napoca 1994, p. 33). Astfel camera numărul unu stă mereu la dispoziția noului venit.

“Castelul plin” are și el o mulțime de camere, dar toate sunt arhipline; în el nu mai este loc nici pentru “o lacrimă”, nici pentru copilul “blând ca mielul”, orfan sau sărac, nu-i loc nici chiar pentru moștenitorul cu drept de proprietate asupra “spațiului vid”, nu-i loc nici pentru a-i ospăta pe cei flămânzi și însetați, nu-i loc pentru caritas, nici pentru conferințe de pace; aici până și “pisica umblă cu coada tăiată”, spre a nu fi necesară deschiderea mai îndelungată a ușii prin care să pătrundă frigul (cf. Hagi Tudose). Castelul este plin de pământ, haine, animale, bucate, aur și argint. Toate îngrămădite unele peste altele până la refuz, așa încât nu mai este loc nici pentru un ac.

Nero, în grandomania sa, și-a făcut un palat imperial de o măreție și splendoare greu de imaginat; se numea “Domus aurea” – “Casa de aur” – și era așezată vizavi de Coloseu. Împăratul Traian, știind cât de odios a fost Nero în ochii poporului, a dat dispoziție ca “Domus aurea” să fie umplută cu pământ și cu toate gunoaiele din Roma… Astfel de sute și chiar aproape două mii de ani acest “castel plin” reflectă imaginea celui bogat – plin de sine – în care nu există nici cel mai mic spațiu gol, care ar fi necesar pentru viața altora…

Pentru Cristos, venit în lume ca “Prunc blând”, a fost mai de folos un grajd gol decât un han arhiplin.

În cel “sărac cu duhul”, în acest “castel gol” se poate respira aerul iubirii, se poate trăi fericirea împărăției; în cel “bogat cu duhul”, în acest “castel plin” de sine, nu-i viață, lipsește fericirea fiindcă lipsește vidul median.

Împărăția lui Dumnezeu este a celor săraci cu duhul, împărăția “castelelor goale”, având mereu la dispoziția oamenilor “vidul median”, locul unde se poate respira aerul împărăției cerului: iubirea.

A ales Dumnezeu cele ce nu sunt, ca să le nimicească pe cele ce sunt, a ales “castele goale”, ca să dea de rușine pe “cele pline”; ca cine va voi să se laude, cu “golul” din sine să se laude.

Sărăcia cu duhul îl caracterizează în primul rând pe Cristos și ea face parte din Revelație.

Biserica, având pe Cristos drept cap, are menirea să-i continue misiunea pe pământ, de a acorda mereu locul gol în care oricine să-și afle lăcașul fericirii spre a respira aerul iubirii. De aceea Conciliu Vatican II spune: “După cum Cristos a înfăptuit opera sa de răscumpărare în sărăcie și persecuții, tot astfel Biserica este chemată să meargă pe aceeași cale, pentru a comunica oamenilor roadele mântuirii” (LG 8).

Sărăcia evanghelică, sărăcia cu duhul, este, prin urmare o problemă legată de slujire, care pune în evidență misiunea universală, din palatul gol, a lui Cristos, slujitorul lui Iahve, care, așa cum ni-l prezintă lectura a doua (1Cor 1,26-31) a devenit “pentru noi înțelepciune, dreptate, sfințire și mântuire… ca cel ce vrea să se laude, în Domnul să se laude.

Să ne înscriem și noi în rândul celor “săraci cu duhul”, cu “castelul gol”, oricând dispus pentru primirea oaspeților, pentru cei nevoiași. Aici “fericirea” este reciprocă: dăruind se dobândește, dobândind se dăruiește, și așa se realizează poporul smerit și sărac, restul lui Israel, care se încrede în numele Domnului (Lectura I) și recunoaște cu smerenia sfântului Augustin: “Ne-ai creat pentru tine, Doamne, și neliniștită este inima noastră până când nu se va odihni în tine”. Noi îți oferim “sărăcia duhului nostru”, ca să ne umpli cu bogăția divinității tale.

 

* * *

 

Duminica a IV-a de peste an

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro

Mărturisesc că-mi vine destul de greu să “spun ceva” drept comentariu la această pagină din Evanghelie. Aceste cuvinte mă fac să mă simt prost, oarecumva trăind niște sentimente contrastante de incertitudine și confuzie. Și nu știu dacă nu cumva se întâmplă ceva similar și cu domniile voastre care mă ascultați.

Pe de o parte, apare că suntem atenționați prin aceste cuvinte spre ceva măreț, sublim, foarte frumos… Pe de altă parte, poate aceste cuvinte răsună în urechile noastre ca niște cuvinte ireale, cuvinte lipsite de sens, ba chiar iritante în comparație cu anumite concrete și amare experiențe ale vieții.

Și totuși fericirile sunt ca un “manifest”, o adevărată “siglă” a creștinismului. În aceste fraze ale Evangheliei sfântului Matei, fiecare creștin poate și trebuie să recunoască, mai mult sau mai puțin clară, imaginea despre sine însuși. Auzind aceste cuvinte, fața noastră ar trebui să se lumineze și instinctiv să surâdă, așa cum se întâmplă de obicei când “ne recunoaștem” într-un anumit discurs. În fericiri, noi ar trebui să ne recunoaștem, dacă nu chiar “așa cum suntem”, cel puțin “cum încercăm să fim”, din moment ce spunem că credem în Isus Cristos.

Dar oare este chiar așa? Acesta este oare modul nostru de a gândi? Sau poate că ne gândim că anumite discursuri merg foarte bine în biserică (aici mergem pentru că “suntem creștini”), dar apoi nu pot fi luate în serios “în viața” de fiecare zi?

“Fericiți cei săraci…”. Ba, fericit cel care are mulți bani!

“Fericiți cei mâhniți…”. Ba fericit cel care se poate bucura de viață!

“Fericiți cei blânzi…”. Ba fericit acela care știe să-și impună punctul de vedere!

“Fericiți cei înfometați și însetați după dreptate…”. Ba fericit acela care se bucură de prestigiu și putere și știe să-și apere interesele proprii!

Și așa mai departe.

Evanghelia nu va înceta niciodată să fie un cuvânt mereu “nou” pentru toate epocile și pentru toate generațiile; așa cum de altfel nu va înceta niciodată să fie un cuvânt totdeauna “diferit” de raționamentele omenești comune, ieri și astăzi.

Fericirile vor rămâne totdeauna un fel de sfidare adusă logicii lumii. Dar tocmai această sfidare este cea pe care noi declarăm că o acceptăm ca program de viață declarându-ne identitatea de “credincioși”, cu toate rezistențele pe care le simțim în noi înșine și care ne constrâng să ne recunoaștem umil “oameni cu puțină credință”.

Pentru că despre aceasta este vorba în ultima analiză. Dacă noi gândim privind numai la felul cum merg lucrurile în această lume, cuvintele lui Isus apar absurde, nebunești: cel care trăiește într-o condiție de sărăcie, suferință, nedreptate, de fapt nu este un “fericit”!

Însă fericirile Evangheliei vor să ne spună în primul rând aceasta: viața nu este pur și simplu “falimentată” pentru cel care de fapt experimentează în existența sa pământească mizeria, durerea și necazul; pentru că Dumnezeu este ținta ultimă a vieții omenești, iar întâlnirea cu Dumnezeu va însemna o bucurie imensă, capabilă să răscumpere orice durere.

Dacă însă privim realist la existența noastră în orizontul lui Dumnezeu (și a unui Dumnezeu așa cum ni l-a prezentat Isus Cristos), atunci mesajul de încredere și speranță al fericirilor devine în același timp un apel și o angajare plină de responsabilitate.

Toți trebuie să fim “săraci cu duhul” înaintea lui Dumnezeu și deci capabili de o fraternitate concretă, solidaritate și împărtășire cu acela care este mai sărac decât noi.

Noi suntem primii care trebuie să știm să ne menținem seninătatea sufletului, chiar și în experiența contrarietăților și suferinței, pentru “speranța care este în noi” (cf. 1Pt 3,16).

Noi toți trebuie să avem o “inimă curată”, liberă de orice ipocrizie și de orice sentiment rău, care să ne permită să ne îndreptăm spre Dumnezeu și spre aproapele cu privirea curată a unui copil.

Toți trebuie să devenim “făcători de pace”, căutând să construim raporturi sociale fundamentate – la orice nivel – pe respectul reciproc, pe sensul dreptății și pe refuzul violenței…

De bună seamă: cuvântul lui Cristos ne depășește infinit. În fața fericirilor noi nu putem face altceva decât se ne recunoaștem mereu “inadecvați”. Dar acesta nu este un bun motiv să renunțăm să încercăm să acționăm, pentru că încrederea noastră nu se sprijină pe noi înșine și pe meritele noastre, dar pe bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu.

 

* * *

 

Duminica a IV-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

Tot ceea ce a creat Dumnezeu tinde spre scopul stabilit de voința divină fără a se abate în vreun fel. Așadar, creația ajunge la împlinire într-un mod strict determinat de niște legi prestabilite. În toată creația o singură ființă a creat Dumnezeu care este liberă în a-și împlini menirea, chemarea; în a-și atinge scopul. Această ființă, omul, are sădită în suflet dorința după fericire, care constă, în ultimă instanță, în unirea cu Dumnezeu pentru veșnicie.

Oamenii dintotdeauna au căutat pe diverse căi să găsească fericirea. Să ne oprim puțin asupra istoriei omenirii. Această istorie ne pare ca un lung drum spre fericire. Însă mai mult ca oricând, astăzi se pare că acest drum nu se îndreaptă spre fericire. Cauza acestor eșecuri ale omenirii este omul însuși. El a ignorat sensul fericirii sale și a confundat plăcerea trupească cu aceasta. Și astfel nu s-a ales decât cu un gol și mai mare în sufletul său, o lipsă gravă a fericirii, iar durerea și deznădejdea au pus stăpânire pe inima lui.

Dumnezeu nu l-a lăsat pe om pradă acestei deznădejdi. S-a adresat omului prin aleșii săi și în cele din urmă prin Fiul său, spre a-i conduce la fericire. Dar și omul trebuie să se lase pătruns de apelul lui Dumnezeu la fericire, de chemarea sa. Lecturile duminicii de astăzi vorbesc despre această grijă a lui Dumnezeu de a conduce omul la fericire. Acest lucru este evident atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament.

Profetul Sofonia trăiește într-o perioadă de împietrire religioasă a Israelului, a poporului ales de Iahve. Este vorba de timpul domniei lui Iosia (639-609 î.C.). El a denunțat în predica sa păcatele poporului, înstrăinarea acestuia de Dumnezeu.

Prima lectură de astăzi este luată din cartea acestui profet. Sofonia predică întoarcerea la Dumnezeu. Apelul său se adresează celor smeriți cu inima, celor care împlinesc poruncile Domnului. Pentru popor, singura condiție ca să fie cruțat de mânia Domnului este căutarea dreptății, a umilinței. Aici profetul vorbește despre o rămășiță “a lui Israel care nu va mai săvârși nelegiuirea”. Aceștia se vor odihni și nu vor fi tulburați de nimeni și datorită dreptății lor vor fi binecuvântați de Domnul.

Ascultând cuvântul evangheliei de astăzi, am observat că tema principală este fericirea. Nu este o fericire trecătoare, dar așa cum se vede în cuvântarea lui Isus, această fericire este veșnică. Cadrul acestei cuvântări a lui Isus este solemn. El a văzut mulțimile, asemenea unei turme fără păstor, mulțimi dezorientate și însetate după adevăr. Este ușor să ne imaginăm această mulțime de care vorbește evanghelistul: o mulțime pestriță care așteaptă să fie ajutată, condusă, dirijată spre bine, spre fericirea pe care până acum nu a întâlnit-o. Isus s-a suit pe munte urmat de această mulțime, s-a așezat, înconjurat fiind de ucenicii săi, și a început să învețe mulțimile.

Această predică a lui Isus este cunoscută sub denumirea de cele opt fericiri. Nu la întâmplare, Isus începe cu fericiți cei săraci cu duhul ca apoi să continue cu celelalte fericiri, imediat, una după alta, ca și cum acestea ar fi consecința primei fericiri. Pe primul loc printre fericiri, prin care Isus promite Împărăția cerurilor, se află sărăcia. Apoi, celelalte fericiri, urmează ca o explicație: blândețea, durerea și lacrimile, foamea și setea de dreptatea divină, mila, curăția inimi, singura care poate să stea în fața lui Dumnezeu, pacea, persecuția suferită cu răbdare. Însă prima fericire apare ca bază a celorlalte fericiri. Căci dacă nu există o sărăcie în duh, o dezlipire de material, o libertate spirituală, cum putem să ne căim de păcate, să fim blânzi și însetați de dreptate, milostivi, curați cu inima, făcători de pace, prigoniți pentru dreptate sau pentru credința în numele și persoana lui Isus Cristos? Această sărăcie pe care o prezintă Cristos este o sărăcie total diferită de cea pe care o cunoaștem noi, care nu e decât un rău, o lipsă. Sărăcia evanghelică este cu totul altceva, este o fericire.

Muntele pe care Isus proclamă fericirile nu este doar un element de decor în evanghelie. Acest lucru îl scoate foarte bine în evidență Cromațiu din Aquileia, pentru care muntele este imaginea urcării mai presus de lumesc, de material. Cromațiu scrie în cartea sa Cuvântări liturgice: “Domnul nostru își binecuvântează discipolii pe un munte, într-un loc înalt. Dacă tu vrei să primești de la Domnul binecuvântările cerești urcă pe munte, adică aspiră spre o viață superioară și în mod sigur vei merita să primești binecuvântarea dorită. Din contra, dacă vei rămâne jos, nu vei putea să primești binecuvântarea lui Dumnezeu” (IX,6).

Așadar, ca să fim fericiți trebuie să urcăm pe munte, să ne dezlipim inima de ceea ce este trecător. Să ne eliberăm de toate preocupările inutile. Să devenim liberi, săraci cu duhul. Doar astfel inima noastră va putea deveni curată, va fi purificată de mândrie, de egoism, de împietrire și de dorința de câștig. Ea se va deschide în fața lui Cristos și va primi binecuvântarea sa care este fericirea adevărată aici în viața pământească și în veșnicie. Nu este un drum ușor de parcurs. Această cale este aceea pe care călătorește Dumnezeu în fața noastră. Iar noi să lăsăm lui Dumnezeu toată inițiativa. El întreprinde opera de eliberare de bunuri a fiecăruia dintre noi cu o infinită delicatețe. Noi nu trebuie decât să devenim simpli și supuși voinței sale. Fiecare poartă în sine un copil care plânge și cere protecție și fericire. Există în noi o sărăcie în fața lui Dumnezeu, o sărăcie spirituală din care cauză nu știm ce să-i cerem în rugăciune, deoarece nu știm ce ne lipsește, crezând că bunurile materiale pe care nu le avem ne-ar aduce fericirea.

Așadar, Dumnezeu e arhitectul sărăciei noastre. El învinge cu harul său rezistența noastră. Distruge în noi ceea ce credeam atât de important și ne oferă fericirea mult așteptată. Desigur, mulți caută fericirea în fapte mari, care atrag privirile. Este și aceasta o căutare greșită a fericirii. Aceasta nu oferă fericirea, ci mai degrabă satisfacerea vanității proprii.

Un tânăr student, convins că fericirea sa constă în a lucra pentru binele omenirii a venit într-o zi la sfântul Francisc de Sales și l-a întrebat: “Ce trebuie să fac pentru pacea lumii?” Sfântul Francisc de Sales, după o scurtă pauză, privindu-l, i-a răspuns zâmbind: “Închide ușa cu grijă”.

La o primă analiză am putea crede că sfântul Francisc de Sales a evitat răspunsul sau s-a distrat pe seama tânărului student. Dar să privim în jurul nostru. Oamenii fac acțiuni mari în care își etalează talentele, virtuțile pe care adesea nu le au. Dar, din păcate, lipsește esențialul. În cele mai multe cazuri, fac toate aceste fapte din mândrie sau spre a crea vâlvă în jurul lor, spre a fi lăudați. Mai concret: caută plăcerea de a fi considerați “cineva”, caută fericirea în acest sentiment trecător de fericire deșartă, sau mai exact, de înșelare a propriului suflet care caută fericirea autentică.

Însă exemplul dat mai sus ne face să ne întoarcem privirea spre noi înșine. Faptele noastre mici, mărunte, pot aduce fericirea lumii și a noastră, pot face lumea ceva mai fericită decât este. Nu trebuie să facem fapte de bravură pentru aceasta, dar cu simplitate să ne îndeplinim datoriile noastre.

Fericirile proclamate de Isus merg pe această linie. Ele cer o sărăcie în duh care apoi să poată favoriza o simplitate, o curăție, o blândețe, și să ne facă iubitori față de semeni. Fericirile sunt un program de viață prezentat simplu, dar un program radical pentru orice creștin. Exegeții biblici numesc predica de pe munte, predică din care fac parte și fericirile din evanghelia propusă pentru duminica aceasta, programul împărăției, al împărăției cerurilor, adică un program de viață pentru fiii acestei împărății, care dorim să fim noi creștinii. Și dacă dorim cu adevărat să fim membrii acestei împărății pe care Cristos o prezintă ca și sosită între oameni, trebuie să ne însușim acest program ca și un program de viață. Acest lucru trebuie să fie realizat în mod personal și concret și astfel vom fi siguri că vom fi fericiți începând de pe acest pământ.

Prin ceea ce am considerat până acum, am înțeles că fericirea nu trebuie confundată cu plăcerea. Noi trebuie să fim liberi de cele materiale, să fim blânzi, iubitori de pace și totdeauna gata să suferim pentru numele lui Cristos. Desigur, toate acestea sunt disprețuite de lume, dar sfântul apostol Paul, în a doua lectură de astăzi, ne atrage atenția că “Dumnezeu și-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să rușineze pe cele tari”.

Bernard NOGHIU

 

* * *

 

Duminica a IV-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

Când un artist vrea să realizeze o operă de artă depunându-și toate energiile și lucrând cu măiestrie pentru a-și pune în lumină toate valorile sale, se oprește din când în când pentru a observa dacă se conturează ceea ce el vrea să creeze. În aceste momente el ia deciziile necesare pentru a ajunge la scopul dorit. Vă invit să ne sustragem astăzi și noi pentru câteva clipe din drumul nostru pe care îl construim zi de zi, pentru a ne întreba care este motivul trudei noastre, spre ce ne conduc toate acțiunile noastre. Răspunsul îl vom descoperi în adâncul sufletului nostru: vom observa că totul se îndreaptă spre găsirea satisfacțiilor, a bucuriei și a fericirii.

Fericirea este aspirația omului dintotdeauna. Este suficient să aruncăm o scurtă privire asupra istoriei umane, asupra preocupărilor și a vieții omului marcată de evenimente noi pe care le întâlnește la orice pas, pentru a ne convinge că acest dor după fericire este adânc înrădăcinat în inima omului. Fericirea apare astfel ca un ideal spre care se orientează permanent viața fiecăruia dintre noi. De aceea însăși viața omului se prezintă ca o continuă căutare a fericirii. Însă în aceasta căutare oamenii găsesc diferite căi: unii cinstesc zeitățile fără viață, alții își întemeiază credința lor pe diferite concepții filosofice, alții se îndreaptă cu toată ființa lor spre cultură și artă făcând din profesie crezul întregii lor vieți. De asemenea unii oameni își pun toate energiile lor pentru a se bucura exclusiv de progresul științei și tehnicii și pentru a ajunge la un grad cât mai mare de bunăstare materială. Astăzi această goană a multora după propria fericire nu de puține ori nedreptățește pe cei săraci și lipsiți de ajutor. Și atunci se naște întrebarea firească: mai poate fi numită aceasta fericire?

Evanghelia de astăzi aduce în fața noastră adevărata lumină în înțelegerea fericirii. Aici fericirea nu este considerată în mod abstract sau general, dar este pusă în relație cu diferite categorii concrete de persoane: “Fericiți cei săraci… fericiți cei ce plâng… fericiți cei blânzi…fericiți cei flămânzi și însetați…fericiți cei milostivi…fericiți cei curați cu inima…fericiți făcătorii de pace…fericiți cei prigoniți pentru dreptate…” Vedem deci că Isus Cristos își începe viața sa publică venind în ajutorul celor care au cea mai mare necesitate și care sunt dispuși să-i accepte mesajul. Tocmai acestora le propune programul fericirilor. Ne vine în minte aici un alt moment din viața lui Isus pe care îl descrie Evanghelistul Luca în capitolul IV al Evangheliei sale. Isus proclamă în sinagoga din Nazaret Cuvântul divin luat din profetul Isaia, anunțând că acest Cuvânt s-a împlinit în El: “Duhul Domnului este asupra mea, căci El m-a consacrat prin ungere și m-a trimis să duc vestea cea bună săracilor, să vestesc celor închiși eliberarea și celor orbi vederea, să eliberez pe cei asupriți și să vestesc anul de har al Domnului” (Lc 4,18-19).

În Evanghelia de astăzi Isus depășește cadrul sinagogii. Îl întâlnim străbătând Galileea alături de ucenici și o mare mulțime de oameni, apropiindu-se pas cu pas de momentul solemn al anunțului fericirilor. Locul pe care îl alege pentru acest moment este muntele. Pentru Isus muntele este locul privilegiat în care se retrage deseori pentru a se ruga, pentru a-și manifesta dumnezeirea și în cele din urmă pentru a săvârși actul suprem de ascultarea față de Tatăl din iubire față de noi: sacrificiul crucii.

Predica lui Isus de pe munte este Noua Lege a Împărăției lui Dumnezeu. Fericirile prezintă condițiile pentru a intra în împărăție și a o moșteni. Mesajul fericirilor este radical religios; de aceea a privi fericirile numai sub aspect social ne-ar conduce la o pierdere a semnificației evanghelice. Prima din șirul exclamațiilor de fericire conține sinteza celorlalte: “Fericiți cei săraci cu Duhul căci a lor este împărăția cerurilor” (Mt 5,3).

Profilul spiritual al celui care candidează pentru fericirea din împărăția lui Dumnezeu este conturat printr-un comportament plin de credință și iubire, printr-o autentică voință de pace și de dreptate. Omul fericirilor este acel om care are deplina stăpânire de sine și a realităților pământești. Am putea crede la o primă constatare că Isus se adresează numai celor săraci și umili neglijându-i pe ceilalți. Însă noi știm că El a venit în lume și a murit pentru ca apoi să învie pentru toți oamenii, ba mai mult pentru întreg cosmosul. Așadar el adresează vestea cea bună tuturor, dar cei mai fideli ascultători găsește în cei umili. Aceștia devin încet încet, dacă nu unicii, cel puțin autenticii destinatari ai veștii celei bune.

De fapt evanghelistul Matei punând accentul pe predicarea împărăției lui Dumnezeu celor săraci, vrea să scoată în evidență necesitatea de a deveni săraci pentru a intra sau a rămâne în împărăție. De aceea el precizează sensul sărăciei spunând că trebuie să fie în Duh. Cel sărac cu duhul este cel pe deplin sărac, dezlipit nu numai de bunurile materiale, dar mai ales de bunurile superioare ale inteligenței și voinței ale propriilor opinii și sentimente egoiste. Numai despuierea de noi înșine, de vederile și aspirațiile noastre umane înguste, ne face să fim dispuși să primim bunurile supranaturale ale împărăției.

Această dispoziție interioară este numaidecât necesară pentru oricine vrea să-l urmeze pe Cristos. Mântuirea are un traseu prea dificil și misterios dacă o privim numai la lumina inteligenței umane. Cine pretinde că poate ajunge la mântuire prin propria inteligență, poate risca să rămână afară. Mesajul lui Cristos este categoric: Cine nu este sărac, nu poate intra în împărăție.

A fi sărac cu duhul înseamnă în primul rând a-L slăvi pe Dumnezeu pentru măreția și atotputernicia sa, și în al doilea rând înseamnă a fi dispuși să recunoaștem condiția noastră umană păcătoasă și a fi capabili de umilință și de convertire. Deja în V.T., în învățătura profeților apare clar că sărăcia și umilința nu se referă exclusiv la condiția în societate, dar ele privesc o autentică experiență religioasă și morală care se poate rezuma prin corecta atașare față de Dumnezeu și față de aproapele.

Prima lectură de astăzi ne prezintă atitudinea profetului Sofonia care condamnă devastarea religioasă, morală și socială provocată de infidelitatea regilor Israelului. Profetul ne pune în față două situații: pe de o parte imaginea zilei mâniei Domnului care se va răsfrânge asupra celor care l-au trădat pe Dumnezeu și pe om, iar pe de altă parte imaginea speranței care va străluci peste cei buni care nu s-au lăsat învinși de nelegiurea care domnea în jurul lor. Aceștia din urmă (cei buni) formează după cum zice profetul, “rămășițele lui Israel” asupra cărora se va revărsa iubirea și protecția Domnului. Apelul profetului față de aceste rămășițe credincioase este încurajator: “Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, care săvârșiți faptele legii Domnului” (Sof 2,3). Aceasta este atitudinea firească a celui sărac: a recunoaște că are nevoie de Dumnezeu și a-L căuta mereu.

Lectura a doua luată din prima scrisoare a Sfântului Paul către Corinteni, ne arată răspunsul pe care trebuie să-l dea creștinii la invitația la fericire pe care o face Cristos. Acest răspuns constă în umilință și credință. Apostolul, cunoscând bine situația comunității din Corint notează că în ea majoritatea nu este formată din intelectuali sau din oameni de proveniență înaltă, ci din oameni simpli și mici în societate. Și tocmai pe aceștia i-a ales Dumnezeu. Sf. Paul exaltă misterul planului de mântuire al lui Dumnezeu în care vocația celor mântuiți nu este condiționată de vreun privilegiu sau prestigiu uman și social dar se dezvoltă liber și gratuit, fiind în contrast cu orice fel de mândrie a omului. Singura laudă legitimă a creștinului este cea care izvorăște din harul primit de la Cristos: “Cine se laudă, în Domnul să se laude” (1 Cor 1,31), pentru că de la el provin și noua existență în har și bunurile supranaturale ale mântuirii care sunt înțelepciunea, dreptatea, sfințirea și răscumpărarea (Cf. 1 Cor 1, 29-31). Și acestea sunt tocmai caracteristicile împărăției lui Dumnezeu.

Cristos ni se adresează și nouă la această Sfântă Liturghie cu aceeași autoritate ca odinioară pe munte: “Fericiți cei săraci cu Duhul căci a lor este împărăția cerurilor“. Pentru a putea percepe acest mesaj, la începutul liturghiei am recunoscut în fața lui Dumnezeu și a Bisericii faptul că suntem păcătoși și că avem nevoie de iertarea divină pentru a putea participa plini de credință la Sfânta Liturghie. Numai după ce am recunoscut sărăcia noastră interioară putem să adresăm Tatălui împreună cu toți îngerii și sfinții din cer imnul slavei sale, bucurându-ne astfel încă de pe acum de prezența împărăției cerurilor între noi. În jertfa lui Cristos la Sfânta Liturghie găsim deci adevărata fericire care trebuie să se prelungească apoi în viața noastră concretă de fiecare zi.

Să-l rugăm așadar pe Dumnezeu în această duminică să mențină permanent în noi darul fericirii împărăției sale pentru a putea fi în mediul în care ne aflăm mesageri autentici ai speranței mântuirii care a fost promisă tuturor.

Egidiu Condac

 

* * *

 

Dar ce fel de discursuri sunt acestea?

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

Aștept în biserică pe cineva…

Sper ca numai astăzi să intre în biserică cel puțin unul care, după ce a ascultat anumite discursuri, să se întrebe, perplex: Dar unde am nimerit? Da, cineva care, preocupat ca atâția alții, să se oprească, să fie considerat, să cucerească poziții de prestigiu, să fie de valoare, aude o exortație de acest gen: Căutați dreptatea… Căutați umilința. Și intuiește că umilința nu este o floare exotică de admirat cine știe unde (cel puțin în câteva mănăstiri unde cineva se mai dedică la cultivarea ei depășită), ci un produs de fabricat la propriu, chiar dacă nu este apreciată nici cotată la bursa de valori a lumii actuale – incluse fiind anumite sectoare ale creștinismului.

Și își dă seama că “a căuta dreptatea” nu înseamnă a protesta, în general, împotriva atâtor nedreptăți care explodează în lume, ci o datorie personală concretă, care începe din casa proprie. Mai ales cauza nedreptății să implice o dăruire pasionată, disponibilitatea de a plăti prețul relativ, măcar în termeni de persecuții, care trebuie să fie motivul bucuriei (“fericiți cei prigoniți din cauza dreptății…”). Unul care a studiat dreptul, a ajuns la o condiție socială importantă, frecventează persoane importante, are prieteni de rang înalt, și ascultă pe Paul care face, cu o plăcere evidentă, un fel de recensământ al membrilor comunității: “Nu mulți dintre voi sunt înțelepți…nu mulți puternici… nu mulți nobili…”

Sper să găsească onestitatea de a comenta: Ce fel de companie este aceasta! Și aude vorbindu-se despre un Dumnezeu care alege ceea ce este slab, lipsit de noblețe, disprețuit, ceea ce nu valorează. Sper să reușească să tragă concluzia: Sunt gusturi cel puțin un pic stranii… Unul care s-a obișnuit să amintească în toate ocaziile: Eu sunt cineva prin mine însumi. Și să i se întâmple un astfel de avertisment: Cine se laudă în Domnul să se laude! Sper să aibă cel puțin curajul de a gândi: Mare ispravă…

Unul obișnuit să-i considere norocoși pe cei care adună bani și succes, fac o carieră strălucită, sunt aclamați de mulțimi, dețin puterea, se gândesc înainte de toate la interesele proprii, se fac respectați, știu să se bucure de viață. Și ia cunoștință că sunt proclamați fericiți cei săraci cu duhul, cine are o inimă curată, cei ce plâng, cei care nu sunt violenți, cei care sunt mișcați la inimă de mizeria aproapelui… Unul care nu se mai miră atât dacă face de acum schimburi de afaceri bune ajutând țărilor sărace cu furnizarea regulată și bogată de arme – natural eficiente, și aude proclamarea: Fericiți sunt cei ce răspândesc pacea. Unul care se supără ușor, nu tolerează criticile, nici atât ofensele, se apără cu dinții și unghiile ca nu cumva cineva să îndrăznească să întunece strălucirea monumentului său, să pună în discuție infailibilitatea ideilor sale, și aude de pe buzele preotului un astfel de mesaj: Fericiți sunteți voi când vă vor insulta, vă vor persecuta și, mințind, vă vor vorbi de rău din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați… Chiar cred că un astfel de om să fie cu creierul afectat de o bănuială: Dar acest Isus cred că era un utopic. Nu avea picioarele pe pământ. Viața reală este altceva.

Lucruri din altă lume

Nu vreau să scandalizez pe nimeni. Dar un astfel de individ îmi place foarte mult. Mult mai mult decât ascultătorii obișnuiți distrați și dezamăgiți, care nu se mai schimbă, absorb fără răsuflare cele mai mari paradoxuri evanghelice, primesc loviturile cele mai dure ale Cuvântului lui Dumnezeu fără cea mai mică tresărire a feței, se expun fără a trăda cea mai mică emoție la loviturile incredibile ale fericirilor evanghelice. Personal m-aș simți satisfăcut, aș avea siguranța că predica mea a nimerit la țintă, dacă cel puțin o persoană și-ar da seama că aceste lucruri sunt dintr-o altă lume. Că lumea prezentată de Isus este o lume răsturnată Că realitatea evangheliei nu are nimic cu realitatea așa cum o vedem noi. Că perspectivele Împărăției sunt exact opuse față de punctele noastre de vedere, față de mentalitatea noastră, față de vicleniile, prudențele și diplomațiile noastre.

Că Discursul de pe Minte recurge la o gramatică și la o logică care nu respectă nimic din regulile noastre obișnuite pe care le-am supt cu laptele mamei. Că – așa cum lasă de înțeles Paul – nu este posibilă manipularea Cuvântului lui Dumnezeu până a-l face acceptabil, “rațional” după criterii umane, omogen cu înțelepciunea umană. Că este ridicol, chiar absurd, în fața exigențelor Împărăției lui Dumnezeu, să facem pe filozofii, să ne bazăm pe oameni care contează, sau să ne bazăm pe cei puternici. Da, este mult mai bun cel care trece din surpriză în surpriză, chiar protestează (“nu este posibil”, “sunt lucruri nebunești”, “așa nu se mai poate”, “trebuie să judecăm”), decât unele atitudini de inerție și indiferență. Sunt credincioși care socotesc toate ca lucruri scontate, știute, normale, nu găsesc nimic ciudat din cele ce sunt vestite de la amvon. Sunt perfect de acord. Se feresc de a pune în discuție lucrurile pe care le aud (pe care le-au auzit de sute de ori). Dar apoi, în viața lor, totul continuă ca și cum n-ar fi fost nimic.

Insist. M-aș mulțumi cu unul care ar fi serios atins de îndoială și ar admite: Nu este normal… Necazul unui stil prea creștin constă în a crede că este normal ceea ce de fapt nu este. Cu consecința că o anumită normalitate reprezintă practic negarea noutății evanghelice tulburătoare. Obișnuința cu Cuvântul nu este același lucru cu familiaritatea. Dezamăgirea nu vrea să însemne desigur primire. Lipsa reacției nu este sinonimă cu docilitatea. Este preferabilă perplexitatea unei “imperturbabilități”. Înțelege mai mult unul care mărturisește că… nu înțelege, nu reușește să încadreze anumite lucruri cu exigențele vieții reale, decât unul care le socotește scontate. Este mai bun unul care fuge, decât unul care… nu observă nici măcar pericolul. Mă simt mult mai încurajat de unul care clatină din cap, decât de o atitudine generală de indolență generală.

Teama de a se apropia?

Mi se pare că cheia decisivă a lecturii Discursului de pe Munte în general și a Fericirilor în special, se găsește în acea notă: “…s-au apropiat discipolii săi”. Trebuie să nu avem teamă de a ne apropia de Învățătorul. Fericirile presupun distanțarea, separarea de un anumit tip de mentalitate, de obiceiuri, de logică. Isus, într-un anume sens, vorbește la urechi după ce ne-a luat de o parte. Vrei să auzi un cuvânt diferit? Dorești să experimentezi o fericire diferită? Vrei să încerci să cauți fericirea pe un tărâm necercetat, unde nu se hazardează nimeni?

Fericirile nu derivă dintr-o experiență umană. Nu sunt rodul unei cercetări umane. Sunt darul lui Dumnezeu. Reprezintă o posibilitate oferită de El. Constituie secretul său. Secretul fericirii lui Dumnezeu. Fără îndoială, toți oamenii caută fericirea. Dar este riscul de a o căuta în locuri și moduri greșite. Toți se înghesuie în aceleași locuri. Nu se îndoiesc că sunt și alte căi, că există și alte posibilități. Cristos propune o fericire diferită, neobișnuită, surprinzătoare să spunem și dificilă, dar nu de aceea mai puțin reală.

Totul constă în a ne apropia. Totul constă în a lăsa să ni se spună un cuvânt la ureche. El ne propune voința de a păși. Fericirile nu sunt un mesaj pentru cei instalați în bunăstare, în confort, în reușită. Dumnezeu îi spune lui Abraham: “Umblă în prezența mea” (Gn 17,1). Apropierea, totuși, presupune, în afara voinței de a asculta și de a merge, și disponibilitatea de a încerca aventura, de a deveni loc, laborator unde se realizează experimentul. Fericirile, pentru cine le ia în serios, le întrupează, le trăiește, devin o demonstrație, în folosul “mulțimii”, care ocupă văile muntelui și se menține prudent la distanță, de credibilitatea utopiei creștine.

În această perspectivă, iese în relief prima fericire, cea care se referă la săraci (care este subliniată și de Psalmul responsorial). Dumnezeu se adresează celor care “nu au”, pentru a-i face de rușine pe cei bogați, pe cei înțelepți, puternici, pentru a ne face să înțelegem că am intrat într-o lume de valori noi, care fac să pălească celelalte (suntem în linia cuvintelor din Sofonia și ale lui Paul, care se complace pentru că se verifică planul lui Dumnezeu care se actualizează grație predominării în comunitate a oamenilor “de nimic”). Da, am intrat într-o lume nouă, o lume răsturnată. Dumnezeu spune da acelora cărora alții le spun nu. Dumnezeu se felicită pentru nașterea noastră, pentru venirea noastră într-o lume nouă (iată sensul adevărat al cuvântului “a se apropia”).

 

* * *

 

Isus și problema fericirii

Autor: pr. Daniel Iacobuț
Copyright: Predici.cnet.ro

Astăzi, duminica a patra de peste an, am ascultat una dintre paginile cele mai renumite din Evanghelie. La începutul predicii de pe munte din Evanghelia după Matei întâlnim Fericirile, care au capacitatea de a dărui întregii predici a lui Isus, și a moralei care e inclusă în aceasta, un ton de bucurie profundă, spirituală.

Isus își începe predica, învățătura, nu printr-o poruncă ci anunțând fericirea completă, căci la aceasta ne conduce repetarea de nouă ori asemenea unui refren de neoprit: “Fericiți!”. Isus știe că aceasta este principala și adevărata problemă a fiecărui om: problema fericirii. Și vrea să ne asigure că fericirea este posibilă și la îndemâna tuturor. Dar ne revelează și conținutul fericirii. Cine este fericit? Cine este într-adevăr fericit?

Răspunsul lui Isus la această întrebare deranjează mentalitatea curentă precum și așteptările comune. Într-adevăr, suntem obișnuiți cu o cu totul altă idee despre fericire. Vă propun un experiment: dacă avem răbdarea de a organiza și de a pune cap la cap informațiile care ne vin zilnic din mass-media în ceea ce privește fericirea putem ajunge la un astfel de rezultat: pentru a fi fericiți e suficient să fiți tineri, frumoși și sănătoși, să aveți o inteligență suficientă ca să știți să vă descurcați, să aveți un serviciu care vă realizează și vă procură un sac de bani, o soție (soț) frumoasă, glumeață și mereu înțelegătoare, copii educați și autonomi, o casă cât mai mare cu putință dar și o mică locuință la mare sau la munte. Iată, nu pare atât de dificilă fericirea. Și când ne gândim că sunt persoane care chiar cred în astfel de fericiri iluzorii, care sunt sigure că, dacă vor câștiga la 6 din 49 premiul cel mare, cu siguranță își vor schimba viața dintr-una nefericită într-una paradisiacă. Obiecție: dacă cineva este nefericit, neîmplinit înainte de a câștiga la Loto, atunci când va câștiga va deveni cel mult un bogat nefericit sau neîmplinit.

Evanghelia ne propune ideea lui Cristos despre fericire. Prin aceste fericiri, Isus ne descoperă adevăratul chip al lui Dumnezeu, Tatăl tuturor. Numai El este cel care ne poate face fericiți (El va mângâia, va sătura, va avea milă, etc). Pentru Isus fericirea se găsește în raportul cu Tatăl ceresc, în comuniunea cu El. Dar cine poate face această experiență a raportului profund cu Tatăl și, astfel, a fericirii depline? Cei săraci cu duhul, cei blânzi, cei milostivi, cei curați cu inima etc., adică cei care trăiesc asemenea lui Isus cel sărac, blând, curat cu inima, milostiv. Căci, proclamând fericirile, Isus își schițează autoportretul și, pe această bază, și fizionomia discipolului. Dar, mai înainte de acestea, Isus vrea să ne ofere un mesaj despre Dumnezeu. Ne spune cum va acționa Dumnezeu față de oameni. Suntem obișnuiți să ne preocupăm de ceea ce noi trebuie să facem. În schimb, înainte de aceasta, ar trebui să privim la Dumnezeu care ne este descoperit de Isus în cea de-a treia parte a fericirilor, care ne descriu intervenția sa în favoarea noastră. Numai datorită faptului că Dumnezeu acționează pentru mântuirea noastră, Isus poate să ne numească fericiți în sensul deplin al cuvântului (prima parte din orice fericire). Până la urmă, mesajul lui Isus este un mesaj despre Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne dăruiește fericirea, ce constă în comuniunea cu persoana sa.

Dumnezeu însă, a dorit să lege cu oamenii un raport de alianță, un legământ pe care Sf. Scriptură îl compară cu pactul nupțial. De aceea, acțiunea lui Dumnezeu care ne va face fericiți presupune răspunsul liber al partenerului uman. Este de vorba de atitudinile pe care Isus le descrie în cea de-a doua parte a fiecărei fericiri.

Înainte de toate, “cei săraci cu duhul“. Ceea ce îi caracterizează nu este pur și simplu lipsa de bunuri pământești, ci abandonul plin de încredere în mâinile lui Dumnezeu și grija de a-i împlini voința. Este fizionomia adevăraților credincioși descrisă de profetul Sofonia în prima lectură: “Căutați pe Domnul, voi toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia… nu voi lăsa în mijlocul tău decât un popor mic și sărac, care va nădăjdui în numele Domnului”. Acest portret spiritual al “săracilor Domnului” (care ne este oferit și de psalmul responsorial) va ajunge la desăvârșire prin Fecioara Maria și prin Isus. “Cei săraci cu duhul” sunt în primul rând cei umili: aceștia recunosc și simt că depind de Dumnezeu, că fără Dumnezeu nu ar exista viață și fericire. Au nevoie de Dumnezeu pentru că L-au descoperit drept singura lor necesitate, pentru că El singur ajunge. Așteaptă cu încredere, întinzând mâinile pentru a primi darul mântuirii, mulțumindu-i pentru acest har și simțind astfel cum sărăcia lor este copleșită de bogăția iubirii lui Dumnezeu. Aceasta este esența credinței: “a lor este împărăția cerurilor”.

În această optică se încadrează și gândurile pe care Sf. Paul le scrie corintenilor din a doua lectură. Chemându-i la credință, Dumnezeu nu a urmat criteriile înțelepciunii și logicii umane. Într-adevăr, cea mai mare parte dintre ei provenea din clasele sociale cele mai umile și disprețuite. Nu au fost aleși întrucât erau nobili, bogați, culți, puternici, ci numai prin harul gratuit al lui Dumnezeu. De aceea este exclusă orice formă de autosuficiență, de mândrie sau laudă de sine. Nu trebuie să ne lăudăm pentru ceea ce suntem în fața ochilor oamenilor, ci numai pentru ceea ce am primit gratis prin comuniunea noastră cu Cristos. Astfel înflorește, sub privirea plină de iubire a Tatălui ceresc, floarea prețioasă a umilinței.

Destinatarii celorlalte fericiri nu fac altceva decât să dezvolte și să prelungească în diferite direcții realitatea celor “săraci cu duhul”, precum și promisiunile conținute în celelalte fericiri dezvoltă prima promisiune, cea fundamentală a Împărăției cerurilor.

Cei blânzi!”: cei nonviolenți, care respectă pe deplin persoanele, care își controlează impulsul de moment de a răspunde cu rău la răul primit.

Cei care plâng“: cei care suferă în fața lui Dumnezeu, care îi încredințează Lui temerile, care transformă orice durere într-o implorare a Providenței divine.

Cei flămânzi și însetați după dreptate“: dreptatea în evanghelia după Matei indică comportamentul conform voinței lui Dumnezeu care ne-a fost revelată pe deplin de Isus. Cei care sunt însetați după dreptate sunt așadar cei care au dorința arzătoare de a trăi în fidelitate față de voința lui Dumnezeu.

Cei milostivi“: cei care împlinesc gesturi concrete de iertare și de ajutor celor care sunt în nevoi.

Cei curați cu inima“: cei care vor să-i placă numai lui Dumnezeu. Inima lor este mereu îndreptată spre Dumnezeu și de aceea trăiesc în lumina sa.

Făcătorii de pace“: cei care înfăptuiesc pacea, și care pentru aceasta se angajează să o construiască în toate situațiile vieții.

Cei prigoniți“: cei care, datorită stilului de viață descris mai sus, suferă din partea fiilor acestei lumi marginalizare, dispreț, și totuși rămân fideli lui Dumnezeu.

Dacă ar fi să facem o sinteză a acestor fericiri, am putea spune pe bună dreptate: “Fericiți cei ce cred! Fericiți cei ce iubesc cu adevărat!”. Dacă crezi în Dumnezeu, dacă iubești după cum El iubește, atunci ai secretul fericirii.

În finalul acestor gânduri asupra Evangheliei, pentru a o lăsa să pătrundă și ma adânc în viața noastră de credință, putem medita asupra următoarelor întrebări:

- Mesajul despre Dumnezeu și despre ceea ce dorește să înfăptuiască pentru noi, pe care Isus ni-l oferă prin discursul fericirilor, reușește să mă fascineze și să trezească în mine bucuria? Îmi dăruiește speranța și suscită recunoștință?

- Îl iau în serios, sau mă mulțumesc cu tiparul fericirii propus de mentalitatea lumii?

- Mă regăsesc în fizionomia discipolului care este schițată de fericiri? În timpul zilei știu dă folosesc ocaziile de a trăi curăția inimii, milostivirea, umilința, adică să cred și să iubesc?

- Cine mă întâlnește vede strălucind pe chipul meu mesajul fericirilor?

 

* * *

 

Dumnezeu alege ceea ce este slab

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Copyright: Predici.cnet.ro

Scandalurile sexuale din bisericile din America sau din alte părți ale lumii sunt un rău pe care nimeni nu ar trebui să îl motiveze sau să îi găsească scuze. Poporul lui Dumnezeu din Bisericile unde au avut loc au reacționat în diferite moduri. Unii au reacționat cu mânie, alții cu întristare, și cu toții s-au simțit trădați. Mulți oameni au amenințat că vor părăsi Biserica, care nu este altceva decât o adunătură de ipocriți. Unii chiar au plecat. Acesta nu este cel mai bun mod de a reacționa la o criză. În lectura de astăzi din prima Scrisoare către Corinteni, Paul ne oferă un alt mod de a reacționa la astfel de evenimente fără a ne pierde credința; un mod care ne permite să denunțăm răul din Biserică fără a arunca și copilul cu apa din covată. Lectura ne spune că Dumnezeu știe să scrie drept cu creioane strâmbe; că Dumnezeu, de fapt, preferă să scrie cu creioane strâmbe.

“Fraților, cugetați la chemarea voastră: nu mulți sunt înțelepți în felul lumii, nu sunt mulți puternici, nu sunt mulți de neam ales, însă Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii ca să-i facă de rușine pe cei înțelepți. Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele puternice. Dumnezeu a ales cele de jos ale lumii și disprețuite, ba chiar cele ce nu sunt, ca să le distrugă pe cele ce sunt, așa încât nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu (1Corinteni 1,26-29).

Paul începe acest pasaj invitându-i pe creștinii din Corint să se gândească la chemarea lor. A fi creștin sau un slujitor al poporului lui Dumnezeu în orice funcție este o chemare. Dumnezeu este cel care ia inițiativa și ne cheamă în slujba Lui. Ne trezim uneori analizând dacă să rămânem sau nu în Biserică. Simțim că ne revine nouă decizia de a-l urma sau nu pe Isus. Dar Isus ne spune că inițiativa de a-l urma nu vine de la noi ci de la Dumnezeu însuși. “Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi” (Ioan 15,16), spune El. Și “Nimeni nu poate să vină la mine, dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis” (Ioan 6,44). Este o chemare adresată de Dumnezeu. Cel mai păcătos și mai nedemn creștin pe care îl cunoașteți este totuși ales și chemat de Dumnezeu să îl urmeze pe Cristos.

Ce standarde folosește Dumnezeu pentru a alege bărbații și femeile care să îi aparțină și să facă lucrarea Lui? Tocmai aici drumurile lui Dumnezeu se despart de drumurile noastre. În mod normal ne-am aștepta ca Dumnezeu să aleagă persoane înțelepte, puternice și cu o reputație bună. Dar Paul ne spune că de fapt Dumnezeu alege persoane care sunt tocmai contrariul, nebune, slabe de caracter și cu o reputație proastă. De ce preferă Dumnezeu să lucreze cu astfel de persoane? Există două motive pentru aceasta: unul este în interesul indivizilor în cauză, celălalt este în interesul celor în mijlocul cărora lucrează ei.

Putem să trăim viața lui Dumnezeu sau să facem lucrarea Lui doar cu puterea care vine de la El. Așadar, prima cerință de la un slujitor al lui Dumnezeu este să învețe cum să se bazeze pe Dumnezeu. De aceea El le permite uneori slujitorilor Săi să poarte povara slăbiciunilor lor umane, pentru ca ei să învețe că dacă nu stau în Dumnezeu, nu pot sta deloc. Paul are “un ghimpe în trup”, pe care l-a rugat pe Dumnezeu să îl ia de la el. Dar Dumnezeu nu l-a luat. I-a spus pur și simplu lui Paul: “Îți este suficient harul meu, căci puterea mea se arată în slăbiciune”. Și Paul concluzionează: “De aceea, mă bucur în slăbiciuni… pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt puternic” (2Corinteni 12,9-10).

Al doilea motiv pentru care Dumnezeu permite slăbiciuni umane în slujitorii Săi este pentru ca persoanele în mijlocul cărora lucrează ei să înțeleagă că binele pe care au putut să îl realizeze slujitorii lui Dumnezeu nu vine din ingeniozitatea lor personală ci din harul lui Dumnezeu lucrând în și prin ei. Astfel va slăbi pentru oameni ispita de a-i idolatriza pe acești slujitori ai lui Dumnezeu. Creștinii din Corint căzuseră deja în această ispită când au început să se definească după misionarul lor favorit: “Eu sunt al lui Paul” sau “Eu sunt al lui Apolo” sau “Eu sunt al lui Chefa”. Dumnezeu vrea să vedem prin și dincolo de miniștrii care ne aduc cuvântul lui Dumnezeu și să ne menținem privirea asupra lui Isus, care este Domnul și Mântuitorul nostru, al tuturor.

Domnul ne cheamă pe noi toți creștinii, și în special pe acei bărbați și femei care slujesc pentru noi cuvântul lui Dumnezeu în orice calitate, la o viață de sfințenie. Rugându-ne pentru sfințenia membrilor comunității noastre, și în special a miniștrilor noștri, să îi cerem de asemenea lui Dumnezeu să ne dea credința pentru a nu ne scandaliza atunci când noi sau miniștrii noștri nu ne ridicăm la înălțimea vieții de sfințenie care este așteptată de la toți fiii lui Dumnezeu.