Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a III-a după Paște
Anul B (A, C)

Lecturi:
Fapte 3,13-15.17-19
1Ioan 2,1-5
Luca 24,35-48

Luca 24,35-48

Iar ei le-au povestit cele de pe drum și cum l-au recunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei acestea, el a stat în mijlocul lor și le-a spus: “Pace vouă!” Speriați și cuprinși de teamă, credeau că văd un duh, dar el le-a spus: “De ce v-ați tulburat și de ce se ridică aceste gânduri în inima voastră? Priviți mâinile și picioarele mele căci sunt eu însumi. Pipăiți-mă și vedeți: duhul nu are carne și oase, cum mă vedeți pe mine că am”. Și, spunând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele. Însă pentru că ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau, le-a spus: “Aveți aici ceva de mâncare?” Ei i-au dat o bucată de pește fript. Luând-o, a mâncat-o înaintea lor. Apoi le-a spus: “Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus când încă eram cu voi; că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise, în Profeți și în Psalmi”. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a spus: “Așa este scris: Cristos trebuia să sufere și să învie din morți a treia zi și să fie predicată convertirea în numele lui spre iertarea păcatelor la toate popoarele. Începând din Ierusalim, voi veți fi martorii acestor lucruri.

 

Autori

pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Anton Dancă
Diverși alți autori
pr. Șerban Tarciziu
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
pr. Nicolae Farcaș
pr. Alessandro Pronzato
FSC

 

* * *

 

“Dar”-urile lui Ioan

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

(predică pe marginea lecturii a doua)

Păcatul este o problemă foarte serioasă pentru Ioan. Cât de serios ia Ioan păcatul se poate vedea din a doua lectură de astăzi. În Evanghelia sa, Ioan ne spune de ce a scris: “Acestea au fost scrise ca să credeți că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu și, crezând, să aveți viață în numele Lui” (Ioan 20,31). În a doua lectură de astăzi, din prima scrisoare a lui Ioan, el ne spune din nou de ce a scris: “Copiii mei, vă scriu acestea ca să nu păcătuiți” (1 Ioan 2,1). Dacă luăm aceste două declarații de intenție ca două fețe ale aceleiași monede, putem înțelege că pentru Ioan a crede în Cristos înseamnă a înceta să fii un păcătos. După cum vede Ioan lucrurile, între a fi copil al lui Dumnezeu și a fi păcătos este o contradicție. Găsim aceasta afirmată mai ferm în 1Ioan 3: “Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nici nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Cine comite păcatul este de la diavol pentru că diavolul păcătuiește de la început. Oricine este născut din Dumnezeu nu comite păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și nu poate să păcătuiască pentru că este născut din Dumnezeu” (1 Ioan 3,6.8-9).

Pentru Ioan așa ar trebui să stea lucrurile. Acesta este idealul la care fiecare creștin ar trebui să aspire. Totuși, Ioan este suficient de realist ca să admită că, de fapt, majoritatea creștinilor nu reușesc să urmeze acest ideal. În realitate mulți creștini încă se lasă pradă păcatului ocazional. Unii predicatori de astăzi i-ar trimite pe acești credincioși păcătoși direct pe fundul iadului. Dar nu Ioan. Pentru Ioan există speranță chiar și pentru credinciosul aflat în păcat. Același Cristos care este tăria credinciosului drept este și remediul credinciosului păcătos. “Copiii mei, vă scriu acestea ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva ar păcătui, avem un apărător la Tatăl, pe Isus Cristos, cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre” (1Ioan 2,1-2). Deschiderea arătată de Ioan nu se încheie cu încorporarea credincioșilor păcătoși. Jertfa lui Cristos este universală în efectele ei. Ioan, de aceea, îl vede pe Cristos ca pe ispășitorul păcatelor întregii omeniri, adică a credincioșilor și a necredincioșilor deopotrivă. “El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale lumii întregi” (versetul 2).

În acest scurt pasaj, Ioan pare a provoca creștinismul popular și îngust la minte al vremii lui. Sesizăm provocările marcate prin cuvântul “dar”: Ioan prezintă viziunea tradițională și apoi cu “dar” introduce punctul său de vedere. Să ne concentrăm asupra acestor trei “dar”, pentru că ele subliniază bine învățătura lui Ioan. Există trei apariții ale lui “dar”, desigur în funcție de traducerea folosită:

(1) “Copiii mei, vă scriu acestea ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva ar păcătui, avem un apărător la Tatăl, pe Isus Cristos, cel drept” (versetul 1). Aici Ioan provoacă mentalitatea conform căreia credincioșii care au păcătuit sunt pierduți pentru totdeauna, fără speranță de reconciliere cu Dumnezeu. Această gândire, cunoscută sub numele de donatism, a fost respinsă de Biserica Universală, care crede asemenea lui Ioan că harul lui Cristos este suficient pentru a-l readuce pe păcătosul ce se pocăiește la o stare de deplină reconciliere cu Dumnezeu și cu Biserica. Să nu uităm că Cristos ne-a dat Sacramentul Spovezii!

(2) “El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale lumii întregi” (versetul 2). Aici Ioan provoacă mentalitatea conform căreia ispășirea și mântuirea câștigată de Cristos este aplicabilă doar credincioșilor creștini. Aceasta nu înseamnă că credinciosul și necredinciosul au șanse egale de mântuire. Credinciosul are cu siguranță un mai larg acces la harul lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Sacramente. Cu toate acestea, iubirea lui Dumnezeu în Cristos nu poate să fie limitată de granițele Bisericii. Necredincioșii pot să bâjbâie după adevăr în întunericul necredinței, dar dacă ei caută adevărul cu sinceritate, harul lui Dumnezeu îi va găsi chiar și în beznă.

(3) “Cine spune ‘Eu îl cunosc’, dar nu ține poruncile Lui, este mincinos și adevărul nu este în el. Dar dacă cineva păstrează cuvântul Lui, într-adevăr iubirea lui Dumnezeu în el este desăvârșită” (versetele 4-5). Aici Ioan îi provoacă pe cei care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu și îl iubesc, dar nu se angajează cu seriozitate să păzească poruncile lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, gradul în care cineva păzește poruncile lui Dumnezeu indică măsura iubirii pe care acesta i-o poartă lui Dumnezeu, măsura cunoașterii lui Dumnezeu.

Aceste învățături ale lui Ioan explicate creștinilor din acele zile se aplică în egală măsură creștinilor de astăzi. În ceea ce îi privește pe ceilalți, trebuie să fim mai înțelegători, știind că nimeni, dar absolut nimeni, nu se află în afara orbitei de iubire și îndurare a lui Dumnezeu. În ceea ce ne privește pe noi, trebuie să fim mai pretențioși cu respectarea poruncilor lui Dumnezeu.

 

* * *

 

Împărtășirea credinței

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Dacă subiectul ultimei Evanghelii duminicale a fost experimentarea Domnului înviat, astăzi pasajul evanghelic este despre împărtășirea credinței noastre cu ceilalți. Cristos dorește ca cei care îl urmează să îi fie martori. Mărturia, asemenea unei monede, are două fețe. Pe de o parte trebuie să vezi un anume eveniment, să ai cunoștință despre ceva printr-o trăire personală și nu din auzite. Pe de altă parte trebuie să dai mărturie în fața celorlalți despre ce ai văzut, despre ce cunoști. De aceea când ni se spune martori ai lui Cristos trebuie să înțelegem aici o dublă chemare: la a-l experimenta personal pe Cristos și apoi l-a a împărtăși această experiență și altora. Mulți creștini, din păcate, merg doar până la jumătatea drumului, concentrându-se pe cunoașterea lui Cristos tot mai mult și mai mult fără a fi la fel de interesați de împărtășirea cunoașterii dobândite. Dar credința este asemenea flăcării: cu cât o bucată de lemn împarte flacăra la altele, cu atât mai strălucitor arde; dar dacă refuză să dea flacăra, rămâne în pericolul să se stingă singură.

Bunicul filozofului evreu Martin Buber era șchiop. Într-o zi i-au cerut acestuia să le spună o poveste despre mentorul său, la care bunicul a început să le povestească despre cum mentorul său sărea și dansa când se ruga. Bătrânul, în timp ce vorbea, s-a ridicat în picioare și, absorbit de istoria ce o spunea, a început el însuși să sară și să danseze, după cum făcea pe vremuri mentorul său. Din acel moment nu a mai avut probleme cu picioarele. Când vorbim despre Cristos realizăm două lucruri. Le permitem altora să îl experimenteze iar noi îi experimentăm mai mult puterea. Vedem cum se întâmplă aceasta în Evanghelia de astăzi.

Doi discipoli l-au întâlnit pe Domnul Înviat, pe drumul spre Emaus. Apoi s-au întors la Ierusalim pentru a-și împărtăși experiența cu apostolii. Citim că, “pe când vorbeau ei acestea, el a stat în mijlocul lor și le-a spus: ‘Pace vouă!’” (Luca 24,36). Cristos se face pe sine prezent în procesul de împărtășire a experienței lor de credință în fața discipolilor necredincioși. Acum cei 11 apostoli și însoțitorii săi pot la rândul lor să îl experimenteze pe Domnul Înviat. Și nu este nevoie de prea multă imaginație ca să ne dăm seama că și pentru cei doi care și-au împărtășit experiența faptul în sine a reprezentat o deosebită întărire a credinței lor.

Ce le face Isus celor care îl experimentează? În primul rând El le comunică pace în sufletele lor agitate. Apoi încearcă să îi convingă că același Isus din Nazaret care a suferit și a murit prin rușinoasa crucificare e Cel care acum este viu în gloria lui Dumnezeu. Merge până acolo încât mănâncă pește fript, de care desigur nu avea nevoie – doar pentru a sublinia ceva. Apoi le deschide mințile pentru a înțelege Scripturile, pentru a înțelege cum indică acestea spre El. În final le dă sarcina să îi fie martori. “Voi veți fi martorii acestor lucruri” (Luca 24,48). Acestea le-a făcut Isus când a apărut discipolilor în acea dimineață de duminică de acum două mii de ani. Și la fel face când apare adunării credincioșilor în duminica de astăzi.

Acum să privim cât de activ este Isus. El este cel care le dă pacea Sa. El este cel care îi întărește în credință și le spulberă îndoielile. El este cel care le deschide mințile și le explică Scripturile. El este cel care îi declară martori ai Săi. Discipolii nu fac prea multe în această întâlnire, decât că își deschid ochii pentru a-l vedea, inimile pentru a primi pacea Sa, mințile pentru a primi învățătura Sa. Iar la final, când El le spune: “voi veți fi martorii acestor lucruri”, ne așteptăm că i-au răspuns: “Da, Doamne” și apoi au mers și au făcut întocmai așa.

Cum dăm noi mărturie despre Cristos? Nu amenințându-ne semenii cu focul iadului dacă nu devin creștini. Nu angrenându-ne în discuții contradictorii în care căutăm să le demonstrăm teologic un anume adevăr. Nu. Mai simplu. Așa cum au făcut cei doi apostoli ce în drum spre Emaus s-au întâlnit cu Domnul: povestind celorlalți despre întâlnirea noastră personală cu El. Împărtășindu-le motivele pentru care noi suntem creștini. Așa după cum spunea Sfântul Petru: fiți “gata oricând să dați răspuns oricui vă cere cont de speranța voastră, dar cu blândețe și bună-cuviință” (1Petru 3,15).

 

* * *

 

Așa este logic

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

În prima lectură de azi de la Liturgia cuvântului, sfântul Petru prezintă învierea lui Isus confraților săi – și nouă – încadrând-o în istoria Israelului – și a noastră – ca pe o împlinire a tuturor profețiilor și promisiunilor făcute de Dumnezeu patriarhilor: Dumnezeul lui Abraham, al lui Isaac și al lui Iacob, Dumnezeul părinților noștri a preamărit pe Fiul său, pe care voi l-ați trădat și de care v-ați lepădat în fața lui Pilat, pe acesta l-a înviat din morți și noi suntem martori (Fap 3,13-15). Și, dacă mărturia sa și a acelora care l-au văzut pe Isus înviat li se părea insuficientă pentru a crede, Petru le mai oferă încă un semn: vindecarea orbului din naștere care cerșea la poarta templului și pe care toți îl cunoșteau. Toate pentru convertirea lor și a noastră: ca în numele lui Isus să se propovăduiască convertirea și iertarea păcatelor la toate popoarele (Lc 24,46-47).

În lectura a II-a, din Scrisoarea I-a sfântului Ioan, ni se arată că misiunea lui Isus înviat, înălțat și stând de-a dreapta Tatălui este aceea de a mijloci pentru cei păcătoși. Dacă Isus n-ar fi înviat, n-ar avea puterea de mijlocire, fiindcă mijlocirea unui mort este moartă. Sfârșitul este conținut în început, se spune. Tema convertirii a fost subiectul inițial al activității publice a lui Isus (cf. Mc 1,15). Este logic să fie așa, fiindcă această temă a convertirii, întărită de concluzia vieții, ne oferă unitatea mesianică a luminii pe pământ, în cer și în Parusie, adică la înviere.

Ce este convertirea?

În primul rând este un semn care corespunde unei chemări la un bine deosebit, la un adevăr suprem.

Cuvântul grec metanoia are înțelesul de revoluție a minții, adică o schimbare totală a felului de gândire. Exemplul cel mai grăitor, pe care ni-l oferă Sfânta Scriptură, este în parabola fiului risipitor, care, înainte de aventura sa, gândea despre tatăl său că este un zgârcit, un dictator care vrea să-l țină sub papuc, un înapoiat care nu știe să-și trăiască viața, unul de care trebuie să de descotorosești pentru a fi liber și independent etc. După aventură, găsește că tatăl său este omul excepțional, providența întrupată și izvor de fericire chiar și pentru ultimul dintre servitorii săi etc.

Ce înseamnă iertarea păcatelor?

Înseamnă a-l repune pe om în prietenia lui Dumnezeu, în primul rând; apoi înseamnă a-l pune în comuniune cu Biserica și în armonie cu întreaga creație. A fi în prietenie cu Dumnezeu înseamnă a descoperi sensul adevărat și profund al vieții umane. A primi iertarea păcatelor înseamnă a reda vieții scopul final: plinătatea din Tatăl ceresc; și semnificația: gloria Dei, cum spune sfântul Irineu, toată viața este spre slava lui Dumnezeu. Pentru aceasta îl caută Dumnezeu pe om; nu pentru că omul ar merita-o, ci pentru că Fiul său și-a asumat-o pentru a-i da o nouă strălucire, pentru a o face viață nouă, vrednică de slava lui Dumnezeu și de bucurie pentru toți îngerii și sfinții săi.

Iată ce a însemnat pentru apostoli convertirea și iertarea păcatelor în lumina învierii lui Isus: acesta stă în mijlocul preocupărilor lor zilnice, ca un scop al vieții, ca rațiunea lor de a fi. Dacă înainte de înviere grija lor în a-l urma pe Isus era interesul personal – Iată, noi am lăsat toate și te-am urmat, ce răsplată vom primi (Mt 19,27) – și: Fă ca acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga în împărăția ta! (Mt 20,21) și iarăși: Se certau care dintre ei este mai mare (Mc 9,34) etc. acum toate acestea sunt înlocuite de gloria Celui Înviat. Viața lor capătă un nou sens: se prelungește printr-o acțiune escatologică, de a da mărturie până la sfârșitul veacurilor.

Sensul vieții noi îl căpătăm și din jertfa și învierea lui Isus, fiindcă se prelungește, prin Euharistie, până la sfârșitul lumii: Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni (LR). Prin urmare, viața noastră zilnică este menită unui apostolat continuu de convertire și de iertare a păcatelor, devine mărturie a învierii lui Isus în istorie.

Tot apostolii sunt beneficiarii iertării primare. Ei trăiesc bucuria păcii cu Dumnezeu prin acceptarea cu bucurie a pocăinței datorate greșelilor comise în viață, mai ales a celor comise împotriva Învățătorului. Dacă înainte de înviere, frica de suferință i-a făcut lași, după înviere, bucuria de a suferi pentru numele lui îi face eroi ai credinței, martiri (cf. Fap 5,40-42).

Convertirea, datorată învierii lui Isus, îl pune în evidență pe Petru, în chip deosebit. El găsește o scuză pentru actul trădării și uciderii lui Isus de către semenii săi: ignoranța. Această scuză o găsește pentru alții, dar pentru sine, care l-a tăgăduit de trei ori, nu găsește scuză, ci lacrimi de durere. Convertirea stă în cunoașterea adevărului profund și numai această cunoaștere profundă înlătură ignoranța și face ca trădarea și crima să nu se mai repete. Pentru aceasta se străduia sfântul Paul să-l cunoască pe Cristos și puterea învierii lui (cf. Fil 3,10), ca nu cumva să mai cadă în greșeala de altădată, când persecuta Biserica lui Cristos.

Adevărata cunoaștere a lui Cristos nu stă într-o speculație filozofică, noetică, rațională, ci în iubire (cf. lectura a II-a). Iubirea este iertătoare, îngăduitoare, înțelegătoare. Voi mă întrebați ce este Dumnezeu. Dacă aș fi știut-o, aș fi fost eu însumi Dumnezeu, deoarece nimeni nu-l cunoaște pe Dumnezeu și nu știe ce este Dumnezeu în afară de Dumnezeu însuși, spune Lucilio Vanini. Vanini spune că nu știe ce este Dumnezeu, dar sfântul Ioan spune: Dumnezeu este iubire (1In 4,8); îl cunoaște acela care iubește ca Dumnezeu, prin caritate, dezinteresat, acela care îi păzește poruncile (1In 3,24). Această cunoaștere unică, individuală, specifică fiecăruia, este incomunicabilă, inefabilă, dar prin trăire aduce roade care se văd, se simt, care încântă ochii și mai ales inima.

Ca să obținem convertirea, Cristos ne-a dat ca hrană trupul său și ca băutură sângele său: Euharistia.

La un congres internațional al teologilor, un indian a povestit cum a înțeles el sacramentul Pocăinței și al Euharistiei. Văzându-l pe tatăl meu împărțindu-ne hrana puțină pe care o avea, lăsându-se pe sine la urmă, am înțeles ce înseamnă a crede în Cristos care își dă drept hrană trupul său. Tatăl, renunțând la hrană în favoarea copiilor, le oferă ca hrană însăși viața sa, iubirea sa, sensul vieții sale. Cristos ne dă prin Euharistie și Pocăință sensul vieții sale, puterea învierii sale, care ne face creștini adevărați.

Cine este creștin adevărat? Catehismul ne spune: Creștin adevărat este acela care crede și mărturisește cu tărie credința creștinească. Sfântul apostol Ioan ne spune că este acela care a trecut de la moarte la viață (cf. 1In 3,14), mort pentru păcat și viu pentru Dumnezeu, spune sfântul Paul (cf. Rom 6,11).

Istoricul Cassian povestește despre un om sfânt cum, pe când se afla în orașul egiptean Alexandria, era insultat de păgâni și necredincioși în fel și chip. Unul l-a întrebat în bătaie de joc: Ei, ce minuni a mai făcut Cristos după înviere? La care omul a răspuns: Una dintre minunile lui Isus este și aceasta pe care o vedeți; cu toate insultele ce mi le aduceți, eu am de la el puterea de a fi liniștit, fără să mă supăr. Să facem la fel! Creștinul adevărat nu răspunde niciodată răului cu rău, fiindcă învierea lui Cristos îi dă statornicie în bine.

Dacă sfântul Petru l-a înscris pe Isus prin predicile sale în istoria mântuirii oamenilor, convertirea și iertarea păcatelor, pe care noi le putem realiza numai prin credința în învierea lui Isus, ne pot înscrie în istoria sfinților, în istoria vieții și fericirii veșnice. Amin.

 

* * *

 

Duminica a III-a după Paște (B) (audio)

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Predicator: Pr. Lucian Paulet
Unde: Catedrala romano-catolică din Iași
Când: 30 aprilie 2006

 

Puteți descărca predica de pe Pastoratie.ro: click aici.

 

* * *

 

Duminica a III-a a Paștelui (B)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Ucenicii au povestit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au recunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei acestea, Isus însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis: “Pace vouă!”. Dar ei, încremeniți și înspăimântați, credeau că văd un duh. Și El le-a spus: “De ce sunteți tulburați și de ce se ridică îndoieli în inima voastră? Vedeți mâinile și picioarele mele, că eu sunt cu adevărat…” Și, spunând aceasta, le-a arătat mâinile și picioarele…

Și le-a zis: “Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am grăit când eram încă cu voi: că trebuie să se împlinească toate cele scrise în Legea lui Moise, în profeți și în psalmi despre mine.” Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și le-a zis: “Așa este scris: Cristos trebuie să pătimească și să învie din morți a treia zi și să se vestească în numele lui convertirea spre iertarea păcatelor, la toate neamurile, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri.” (Lc 24,35-48)

Sfântul evanghelist Luca a cunoscut principalele tradiții ale Învierii glorioase a Mântuitorului, tradiții pe care le-a organizat pe parcursul unei zile, prima a săptămânii (Lc 24,1), în jurul unei mențiuni a frângerii pâinii. Prin aceasta sfântul Luca ne sugerează că până în momentul redactării acestei evanghelii comunitatea creștină înțelesese că orice celebrare euharistică actualizează nu doar Pătimirea și Moartea lui Isus Cristos, ci și Învierea și chiar Înălțarea Lui la cer (Lc 24,51).

Cât privește, însă, Înviere preaslăvită a Mântuitorului, și pentru sfântul Luca, la fel ca și pentru ceilalți evangheliști, rămâne un mister pe care o serie de evenimente trăite de ucenicii Săi îl lasă să se întrezărească și aceasta doar în anumite condiții. Astfel, de vreme ce Învierea l-a transformat în mod profund pe Isus care a intrat în slava sa, ea nu poate fi percepută de către ucenici decât printr-un act de credință. Numai așa se poate explica, la început îndoiala și, mai apoi, dificila trecere de la necredință la recunoaștere. La începutul acestui drum se află inițiativa lui Isus care le urează (le aduce) ucenicilor încremeniți și înspăimântați pacea. Și pentru că credința nu a încolțit în inimile lor, Isus Înviat va fi nevoit să le aducă dovezi ale identității sale: arătând rănile răstignirii pe care trupul său de înviere le purta și mâncând înaintea lor o bucată de pește fript. Cea de-a doua parte a întâlnirii cu cei adunați în numele lui este alcătuită dintr-un discurs al lui Isus Cristos Înviat (v. 44-49), prin care duce la bun sfârșit recunoașterea Sa (v. 44-45) urmată de trimiterea în misiune a celor unsprezece și a însoțitorilor lor (v. 46-49).

Noi cei de astăzi ne fondăm credința în învierea lui Isus Cristos pornind de la mărturia martorilor aleși de mai înainte (Fap 10,41) dar și de la evenimente în care ochiul nostru de credință întrezărește lucrarea de reînnoire a Celui Înviat. Mai mult, atunci când am descoperit-o și am trăit-o El ne cheamă să dăm mărturie celor care nu au cunoscut-o și, prin urmare, nu au gustat Pacea ei.

 

* * *

 

Copilașii mei

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Isus a venit pe pământ să redea omului sentimentele nobile pe care Dumnezeu i le-a pus în suflet când l-a creat după chipul și asemănarea sa (cf. Gen 1, 26) și pe care le-a pierdut prin păcat. Isus este «omul nou» și modelul voit de Tatăl pentru fiecare om. Indemnul apostolului Paul de a avea în noi aceleași sentimente care au fost în Isus (cf. Fil 2,5) înseamnă în primul rând de a fi oamenii iubirii și ai adevărului: cine trăiește din adevăr este născut din Iubire (cf. 1Cor 2, 29).

Isus din Nazaret a fost răstignit și a murit sub Ponțiu Pilat, dar Dumnezeu l-a înviat. Acest fapt deosebit de important este centrul creștinismului. Apostolii au convingerea că misiunea lor constă în a da mărturie – cu cuvântul și cu viața – despre Cristos înviat conform Scripturilor. O astfel de mărturie este fundamentală, fiindcă demonstrează din plin împlinirea speranței mesianice realizate în persoana lui Isus începând cu botezul lui Ioan și până la înălțare (cf. MAC p. 388).

Lecturile de azi ne ajută să citim planul divin și să-i găsim măreția care ne umple de bucurie în credință, speranță și iubire.

În sfânta Evanghelie (Lc 24, 35-48) găsim perseveranța lui Isus în a-i convinge pe ucenici de faptul învierii sale. Perseveranța în bine este o dovadă a iubirii. Fiul omului laudă perseveranța îngerului (episcopului) Bisericii din Efes: Cunosc faptele tale, munca și perseveranța ta… Ai perseverat și ai suferit din cauza numelui meu, fără să te lași biruit (Ap 2, 2-3). Ucenicii sunt uimiți de perseveranța lui Isus înviat în a-i face să înțeleagă misterul pascal: cei doi ucenici povestesc ce li s-a întâmplat la Emaus; acum Isus le apare spre a confirma cele spuse de ei, ba mai mult: le vorbește, le descoperă gândurile, le arată mâinile, picioarele și coasta, mănâncă în fața lor, le reamintește Scripturile, le deschide mintea spre a înțelege din ele misterul suferinței, morții și învierii, mister legat de iubirea infinită care vrea ca toate neamurile pământului să se convertească și să primească iertarea păcatelor, ca apoi, suferind nevinovați să merite învierea prin adeziunea totală față de Slujitorul nevinovat al lui Iahve: Iată sluga mea pe care o sprijin, alesul meu, întru care binevoiește sufletul meu, el nu va obosi și nu-și va irosi puterile, până nu va așeza legea pe pământ, căci învățătura lui o așteaptă toate ținuturile cele mai îndepărtate (Is 42, 1. 4). Vestirea învierii nu constituie o inițiativă plină de exaltare fantezistă a ucenicilor, nu-i rodul unei coaliții ca reacție la opoziția cărturarilor, fariseilor, arhiereilor și saduceilor, nu-i rodul unei singure apariții care nu se mai poate verifica și care ar fi putut fi o halucinație induviduală sau chiar colectivă… Perseveranța lui Isus în a le apărea, în a li se arăta viu, în a le demonstra pe viu învierea, le-a dat siguranța, certitudinea fizică prin care să fie martori autentici și autoritari.

Invitând pe ucenici să-i atingă trupul, carnea sa glorificată prin înviere (problema este cum ar fi simțit-o, din moment ce este diferită de carnea brută care cade sub simțuri); invitația n-a fost acceptată prin simțuri trupești, ucenicii nu s-au repezit să-și pună degetele în răni, ci au acceptat-o prin credință, datorită insistenței lui Isus de a le apare, ceea ce de fapt urmărea să obțină de la ei, și anume că: este necesar să admită realitatea «fizică» a Paștelui său, realitatea trecerii de la moarte la viață, să admită valoarea de început a unei noi realități, funcția lui Isus de început al adevăratei istorii a oamenilor. În acest sens, învierea lui Isus are o mai mare consistență fizică și istorică decât toate datele științei și ale cercetărilor omenești; este fapta prin excelență, fapta pe care se bazează noua umanitate a celor mântuiți (cf. CBL p. 1291).

La iudei era o învățătură rabinică la ordinea zilei și anume: Dacă toți iudeii ar face o adevărată pocăință într-o anumită zi, în acea zi Dumnezeu l-ar trimite pe Mesia în mijlocul lor.

Iudeii i-au cerut lui Isus răstignit să se coboare de pe cruce și vor crede în el (cf.Mt 27,42); acum Isus le propune convertirea spre iertatrea păcatelor, pentru a ajunge să-l vadă, nu coborând de pe cruce, ci înviat din morți și șezând de-a dreapta Tatălui, fiindcă cine ar fi crezut, dacă s-ar fi coborât de pe cruce, cine i-ar fi predicat coborârea, dușmanii învierii?

În lectura I-a (Fap 3, 13-15. 17-19) sinceritatea lui Petru în fața poporului sună ca un jurământ întreit: 1) Dumnezeul lui Avram, lui Isac și Iacob l-a înviat pe Isus, pot să jur pentru aceasta. De ce? In numele lui Isus, pe care l-am văzut viu, am vindecat pe ologul de la ușa templului.

Cei care au văzut minunea aveau o admirație deosebită față de Petru și Ioan. Minunea garanta bunătatea extraordinară și sfințenia lor. Petru nu-i de acord cu această interpertare, ci vindecarea minunată arată că a apărut o putere nouă capabilă să-l salveze pe om; ea se înscrie pe linia credinței iudaice: Dumnezeul Noului Testament este același Dumnezeu cu cel al lui Avram, Isac și Iacob; apoi mai arată că s-au împlinit profețiile în Isus, a cărui nume este izvorul minunilor, fiindcă pe el l-a premărit Dumnezeu prin învierea din morți, fiindcă și-a dat viața de bună voie pentru mântuirea oamenilor, a voit să moară, deși el este autorul vieții (cf. CBL p. 1459). 2) Pot să jur, voia să spună Petru cu toată sinceritatea, că voi l-ați trădat și l-ați ucis… Sinceritatea este sentimentul omului drept și care, oricât de tragice ar fi lucrurile, îl copleșește mila și găsește scuză pentru cei pe care îi iubește, fiindcă îi iubește Isus: ați făcut-o din ignoranță, dar, vrea să spună mai departe sfântul Petru: Confirmați acum că nu sunteți de acord cu greșelile de atunci; schimbați-vă viața! 3) Pot să jur,noi suntem martori ai învierii lui Isus. Iată dovada: minunea vindecării acestui olog. Vreți mai mult? Certitudinea învierii vă va da-o viața cea nouă, dacă acceptați convertirea și iertarea păcatelor în spirit de credință în acela care este Sfânt și Drept. Faptele apostolilor vorbesc de mii de oameni care s-au botezat într-o singură zi.

Dacă în Petru am găsit un sentiment uman întărit de un adevăr divin care îl caracterizează ca pe omul sincer prin excelență, în apostolul Ioan (Lectura a II-a: 1In 2, 1-5a) vom găsi un sentiment de gingășie maternă, exprimat prin însăși gingășia divină a lui Isus de la Cina de taină: Copilașii mei (In 13, 33), care vrea să spună: Aveți grijă de voi înșivă: răul cel mai mare care vă poate paște este păcatul. Dacă ați avut nefericirea să păcătuiți, să nu deznădăjduiți, nu-i totul pierdut; este cineva care să vă apare în fața lui Dumnezeu Tatăl, este Isus cel drept, cel care s-a jertfit pentru ca păcatul să nu vă ia dreptul la viața veșnică. Dovediți-i iubirea și recunoștința prin păzirea poruncilor, prin credință în cuvântul lui.

Gingășia îngerească și iubirea misterioasă a mamei este cel mai convingător argument al adevărului. Așa este sf. Ioan, ucenicul pe care îl iubea Isus, revelatorul gingășiei divine a lui Isus, fiindcă la Cina de taină a stat cu fruntea pe pieptul Mântuitorului.

Mărturia ucenicilor va fi marcată de perseveranță în suferință din cauza numelui lui Isus până la oferirea sângelui ca dovadă a adevărului.

Învierea lui Isus este aurora acelei lumi noi apărută în ucenici, apoi în noi, în acei care vor fi plini de sinceritate, gingășie și iubire, aurora unor ceruri noi și a unui pământ nou în care va domni dreptatea, pacea, solidaritatea care deja se înfiripează peste țărâna acestei lumi vechi.

Învierea Domnului nu trebuie, prin urmare, să fie ruptă și despărțită de istoria universului, de istoria noastră reală și zilnică în care își înfige rădăcinile sale. Nu-i nici o ruptură între istoria lui Dumnezeu și istoria omului, între «istoria mântuirii» și între o istorie care cuprinde doar parametrii umani, înafara orbitei de mântuire. Despre învierea lui Isus se poate vorbi și trebuie să se vorbească de o singură istorie care este în mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu care o conduce cu tot respectul față de puterile și inițiativele omului (cf. MAC p. 389).

Învierea lui Cristos este inițiativa lui Dumnezeu Tatăl care ne cheamă prin Duhul Sfânt și prin glasul Conciliul Vatican II ca să ne angajăm și să dăm mărturie despre înviere (cf. LG 38) asemenea lui Petru prin sinceritate, asemenea lui Ioan prin gingășie, asemenea tuturor ucenicilor prin statornicie, perseveranță, bunătate, sfințenie, ca răspuns la perseveranța aparițiilor lui Isus înviat.

A nu crede în această mărturie apostolică de sinceritate, gingășie și perseveranță, sfințenie, înseamnă să nu fi avut «mamă», să nu fi simțit iubirea maternă în copilărie.

Poate argumentul sincerității, gingășiei și perseveranței este un argument moral, dar, fiind un argument al inimii, al iubirii, al sfințeniei, are o valoare mai mare decât oricare argument al rațiunii, fiindcă ne îmbracă în aceleași sentimente care au fost în Cristos Isus.

Să încheiem cu rugăciunea de la începtul sfintei Liturghii, care cuprinde în esență conținutul predicii: Să tresalte pururi de bucurie poporul tău, Doamne, căci i-ai reînnoit tinerețea sufletească. Dăruiește credincioșilor tăi, care se veselesc acum pentru că le-ai redat demnitatea de fii, să aștepte cu speranță neclintită și cu recunoștință ziua învierii lor (LR). Amin.

 

* * *

 

A III-a Duminică după Paști (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

O nobilă doamnă s-a plâns într-o zi în glumă parohului ei, om foarte dinamic și bun.

- Părinte, i-a spus ea, nu vi se pare că Liturghia pe care o celebrați duminica este prea lungă?

Preotul, zâmbind, i-a răspuns astfel:

- Doamnă, Liturghia pe care o celebrez eu este prea lungă, sau evlavia dumneavoastră este prea scurtă?

2. Tema

În fiecare duminică celebrăm Paștele mai ales prin Euharistie. Isus înviat face din jertfa sa și, împreună cu noi, un imn de mulțumire și de laudă adusă Tatălui, în timp ce ni se dăruiește ca hrană spirituală. Noi, în afară de unirea cu Cristos în aducerea de mulțumire și de hrănirea cu el și îmbogățirea în har, trebuie să ne dăruim lui și fraților.

3. Mesajul zilei

Este frumos să mâncăm toți împreună, uniți în familie, unde există iubire, respect, slujire reciprocă și plină de bucurie.

- Dar mai sunt și familii în care părinții probabil că nu se sacrifică, nu lucrează… atunci nu este pâine, nu există iubire!

Evanghelia de astăzi ne spune că Isus înviat mănâncă cu apostolii săi.

- Isus înviat este la masă cu noi în fiecare duminică. În fiecare duminică se reînnoiește pentru noi episodul din Emaus.

- Isus vrea să ne hrănească inima cu iubirea sa; sufletul nostru cu învățătura sa; vrea să ne facă să creștem frângându-și viața asemenea pâinii, ca să trăim și să beneficiem din belșug de viața sa divină.

Cum ne comportăm în fața acestor daruri?

- Unii nu vin la Euharistie, alții nu sunt atenți: nu se roagă, nu cântă, nu îl primesc pe Isus.

- Dar noi cum ne comportăm? Cum ar trebui să remediem?

Exemplificare liturgică

- Duminica este ziua Euharistiei. Ce înseamnă?

- Încă de la origini, Biserica a sfințit ziua Domnului prin celebrarea “frângerii pâinii”, prin proclamarea cuvântului lui Dumnezeu și prin fapte de caritate. Exemplul îl primiseră de la Învățător. În aceeași zi în care a înviat, el le-a frânt pâinea ucenicilor din Emaus, după ce, prin prezența și cuvântul său, îi ușurase de-a lungul drumului, explicându-le Scripturile… De atunci, Biserica a sfințit mereu ziua Domnului prin Euharistie…

- Dar cum să “sfințim” într-adevăr această zi?

- Așa cum boabele de grâu, măcinate, frământate, formează o singură pâine; așa cum boabele de struguri, zdrobite, formează un singur vin; așa cum cărămizile și coloanele, prinse în ciment, formează o singură biserică… la fel, toți membrii parohiei, mici și mari – suspendându-și munca zilnică – se adună în fiecare duminică într-o singură “adunare” (biserică, trup), într-o singură inimă și un singur suflet, ca o singură familie de fii ai lui Dumnezeu, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu și, împreună cu Cristos, să îl laude pe Domnul, participând deplin la celebrarea euharistică.

- După ce a făcut toate acestea în biserică, nu mai este nimic de făcut? Foarte mult. Dacă, ieșit din biserică, nu încerci să îl imiți pe Isus, să faci din viața ta un dar, să iubești și să îi slujești pe ceilalți chiar și prin sacrificiu, ce valoare a avut pentru noi Liturghia?

4. Exemple

Câteva exemple utile pentru a educa la “împărtășire”, la Biserică și la viață:

a) S-a întâmplat în anul 304 în Abitinia, Africa Septentrională. În acel oraș, în ciuda interdicției imperiale, într-o duminică, un grup de creștini s-a adunat în casa unui preot numit Felix, pentru Liturghie. Urmăriți, surprinși, întemnițați, toți au fost condamnați la moarte; erau patruzeci și patru.

Actele autentice ale procesului, ajunse până la noi, reproduc răspunsul unanim pe care cei patruzeci și patru, unul câte unul, l-au dat judecătorului ce îi întreba motivul pentru care au îndrăznit să încalce legea împăratului Dioclețian.

Iată cuvintele lor: “Pentru că duminica nu putem face altceva decât să celebrăm Euharistia”.

b) Într-o zi, sfânta Tereza de Avila, în timp ce se ducea la Liturghie, a fost oprită de o bolnavă. Pentru că întârzia cu mângâierea ei, surorile care erau cu ea au insistat:

- Soră, grăbiți-vă, altfel pierdem Liturghia.

Și sfânta a răspuns:

- Liturghia este importantă, fiicele mele, dar înainte de ea, să ne gândim să o ajutăm pe această soră a noastră. Amintiți-vă mereu că cel mai bun mod de a ne pregăti pentru a participa la Liturghie este practicarea carității!

O duminică fără Euharistie, o duminică fără iubire, ce fel de duminică mai este?

c) Într-o zi, un industriaș bogat s-a dus să se sfătuiască cu o călugăriță de clauzură. Era hotărât să facă cu bogățiile sale ceea ce îi va arăta Domnul, chiar să vândă totul și să dea săracilor, dacă i-ar fi cerut aceasta. Sora a cerut timp pentru rugăciune și, când s-a întors bogatul pentru a primi răspunsul, i-a spus: “Atunci, mergi și deschide o altă fabrică și dă-le de lucru și altor muncitori!” Și așa a făcut (R. Cantalamesa).

 

* * *

 

Duminica a III-a a Paștelui (B)

Autor: pr. Nicolae Farcaș
Copyright: Predici.cnet.ro

Și în duminica de azi, a treia a Sfintelor Paști, continuă să răsune vestea Învierii lui Cristos, o veste încă nouă și proaspătă așa cum a fost pentru prima dată în gura apostolului Petru, când a spus poporului israelit: “Dumnezeu l-a înviat pe Isus din morți; noi suntem martori ai acestui fapt” (Fap 3,15). O veste nouă la care nu se aștepta nimeni și care nu ne poate lăsa indiferenți.

Apostolul Petru, așa cum am auzit în I-a lectură, le cere iudeilor: “Deci, convertiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să se șteargă păcatele voastre“.

Acum suntem adunați împreună asemenea apostolilor și ascultăm anunțul pascal și experiența pe care au avut-o cei doi ucenici care s-au întors de la Emaus. Cum reacționăm?

Ne-am fi așteptat ca reacția ucenicilor, în momentul apariției lui Isus, să fie una de bucurie, așa cum spune, de fapt, și evanghelistul Ioan: “Ucenicii s-au bucurat văzându-l pe Domnul“. În schimb, evanghelistul Luca ne spune că ei, “cuprinși de uimire și de spaimă, credeau că văd un duh” și au început să aibă îndoieli. Reacția lor este inexplicabilă.

E greu să înțelegem motivul dificultății lor de a crede: “…de bucurie și uimire nu le venea să creadă“. Cum putem împăca bucuria cu îndoiala?

Ne mirăm apoi și de faptul că Isus mănâncă pește în fața lor. Sfântul Paul ne spune că trupul celor înviați nu este material, cum e cel pe care-l avem în această lume, ci este un trup spiritual care trece prin ușa încuiată, deci un trup care nu are nevoie de mâncare.

Poate ne gândim că ceea ce s-a întâmplat se aseamănă cu ceea ce ne relatează Cartea lui Tobia, unde ni se spune că arhanghelul Rafael, în momentul în care s-a făcut cunoscut, a spus: “Vouă vi se părea că eu mâncam, dar eu n-am mâncat nimic, ceea ce voi vedeați era numai aparență” (Tob 12,19).

Dar această explicație nu ne convinge, pentru că, în acest caz, dovada că Isus a înviat cu trupul său, ar fi fost bazată pe o iluzie, pe o halucinație.

Toate aceste dificultăți, scoase în evidență de raționaliști, sunt prețioase: ne conduc dincolo de semnificația imediată a relatării pentru a-i descoperi sensul profund. Luca a recurs la un limbaj concret și la imagini materiale pentru a ne transmite adevăruri inefabile. Ce înseamnă uimirea, frica, îndoielile, faptul că a mâncat în fața apostolilor și apoi acea ciudată recunoaștere prin observarea mâinilor și a picioarelor? Persoanele se recunosc după față, nu după mâini sau picioare.

Orice experiență a lui Dumnezeu relatată în Biblie este totdeauna însoțită de o reacție de frică din partea omului. Avem exemplul lui Isaia, a lui Zaharia, al Mariei, al apostolilor.

Nu e vorba de o teroare pe care o simțim în fața unui pericol, ci de o uimire a celui care primește o revelație din partea lui Dumnezeu.

Și în textul nostru, uimirea și frica sunt imagini biblice. Evanghelistul se folosește de ele pentru a relata experiența supranaturală, inefabilă, a apoatolilor care sunt inundați de o lumină care nu este din această lume, dar vine de la Dumnezeu: l-au întâlnit pe Cel Înviat.

Uimirea și frica însoțesc totdeauna, și azi, manifestările lui Dumnezeu în mijlocul comunității sale. Uimirea și frica sunt imagini ale schimbării radicale pe care aparițiile Celui Înviat le provoacă în viața omului. Lumina Paștelui descoperă micimea oricărei aplecări asupra lumii prezente și deschide mintea și inima la realitățile absolut noi, asupra lumii celor înviați, lume care ne uimește și care ne trezește frică, pentru că este lumea lui Dumnezeu.

Nu e ușor să ne lăsăm introduși în această nouă dimensiune, ea comportă ezitări, uimire, îndoială.

Toate relatările despre aparițiile lui Isus Înviat ne vorbesc de îndoielile apostolilor. Drumul lent și obositor care i-a condus pe apostoli la credință a fost plin de scepticism, de necredință, de incertitudine asupra identității Celui Înviat. În anumite momente, și lor, ca și nouă, realitatea Învierii le părea foarte frumoasă pentru a fi adevărată. Îndoielile lor, care au persistat chiar și după mai multe semne pe care Isus i le-a oferit, dovedesc că apostolii nu erau creduli; apoi arată că a crede nu e ceva evident, dar e răspunsul liber la o chemare. Faptul că există atâția care nu cred arată că Dio nu se impune, nu violează libertatea omului, dar acționează discret.

Insistența lui Luca asupra faptului că Isus a înviat cu trupul său, se naște dintr-o preocupare pastorală. Creștinii cărora li se adresa el erau amețiți de idei filozofice grecești care nu negau că, după moarte, se intră într-o nouă formă de viață, dar aceasta era redusă la componenta spirituală a omului. Trupul material era considerat de filozofia greacă ca o închisoare a sufletului, care aspira să se detașeze de pământ și să se înalțe la cer. Învierea trupului era de neconceput și, când vorbeau de aparițiile morților, își închipuiau totdeauna umbre, spirite, fantome.

Pentru a-i face să primească noutatea concepției creștine a învierii pe cei legați de această cultură, evanghelistul Luca a recurs la un limbaj concret, la imagini materiale. El spune că apostolii l-au “atins” pe Cel Înviat, au “mâncat” cu El, au fost invitați să privească carnea și oasele sale.

Dacă nu ținem cont de destinatarii și obiectivul care l-a făcut pe Luca să se exprime în acest mod, riscăm să înțelegem Învierea lui Isus ca pe o reanimare a cadavrului său, o reîntoarcere la viața de mai înainte.

Cei înviați nu se întorc la viața anterioară, nu reiau trupul material, compus din atomi și molecule, pe care-l aveau în această lume. N-ar avea sens să fim despuiați, în momentul morții de acest trup, pentru a-l relua apoi în ziua învierii morților. Dumnezeu n-ar fi permis ca să murim și apoi să ne întoarcem la aceiași viață. Dacă ne-a destinat la o moarte a făcut-o pentru a ne introduce apoi într-o formă de viață nouă, complet diferită de cea actuală, atât de diferită că nu ne putem imagina. Simțurile noastre nu sunt în stare să o înțeleagă, poate fi acceptată doar prin credință.

Mesajul teologic al fragmentului evanghelic de azi este următorul: Cel Înviat nu este o fantomă, nu e o umbră, dar este însuși Isus pe care apostolii l-au atins și cu care au mâncat. El și-a schimbat aspectul, în El a avut loc o metamorfoză care l-a făcut de nerecunoscut; era transfigurat, dar nu era o altă persoană; și-a păstrat trupul său, capacitatea sa de a se manifesta, de a comunica iubirea sa, dar era un trup diferit de al nostru, era – cum spune Sfântul Paul – “un trup spiritual” (1Cor 15).

Acum El are un trup care-i permite de a continua să mănânce și să bea cu noi, adică de a lua parte la speranțele noastre, la deziluziile noastre, la bucuriile și durerile noastre. Chiar și după întoarcerea sa la Tatăl, El rămâne pe deplin om, rămâne unul dintre noi.

El nu este unicul înviat, ci este doar Primul Născut dintre cei care vor învia. Ceea ce s-a întâmplat cu El se repetă cu fiecare dintre noi. În momentul morții nu va avea loc o sciziune a sufletului de trup, cum era concepția filozofiei grecești, dar omul, în integritatea sa, va intra transfigurat în lumea lui Dumnezeu.

Acum înțelegem mai bine invitația lui Isus Înviat să privim mâinile și picioarele sale. În timp ce oamenii sunt recunoscuți după înfățișare, Isus vrea să fie recunoscut după mâini și picioare. Apelul este făcut la rănile lăsate de cuie și cruce, culmea unei vieți consumate de iubire. Chiar în starea de Înviat, trupul lui Isus păstrează semnele dăruirii sale totale. Dumnezeu nu are alte mâini decât cele ale lui Cristos, răstignite, și le arată pentru a ne spune că nu se poate îndepărta niciodată de noi. Contemplând aceste mâini și aceste picioare noi putem descoperi pe adevăratul și unicul Dumnezeu.

Și noi vom fi recunoscuți după mâini și picioare. Fericiți cei care vor putea arăta lui Dumnezeu mâinile și picioarele lor însemnate de gesturi de iubire. Împreună cu Sfântul Paul vor putea spune: “Eu port în trupul meu semnele pătimirii lui Cristos” (Gal 6).

În ultima parte a Evangheliei ne este arătat modul în care putem face azi experiența Celui Înviat: este necesar să ne deschidem mintea la înțelegerea Scripturilor. Prin Scriptură, Cristos continuă să ne arate mâinile și picioarele sale, adică gesturile sale de iubire.

Apoi este introdusă marea veste, prezentă și în celelalte două lecturi: “În numele lui Cristos vor fi predicate tuturor popoarelor convertirea și iertarea păcatelor“.

A crede în Învierea lui Cristos comportă o schimbare radicală în modul de a gândi și de a trăi. Noaptea Paștelui înseamnă trecerea de la moarte la viață, prin Sacramentul Botezului, al Spovezii. Vestea Învierii lui Cristos este eficace și credibilă numai dacă ucenicii pot, asemenea lui Isus, să arate oamenilor mâinile și picioarele lor imprimate de fapte de iubire. (prelucrare după Fernando Armelini)

 

* * *

 

Curajul de a spera

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Învierea produce mai multă frică decât moartea?

Ce trebuie să mai facem? De la posibilitatea de a privi, chiar de a atinge, și până a mânca cu El. Ar fi trebuit “să știm” grație Cuvântului (Acestea sunt cuvintele pe care vi le spuneam când eram încă cu voi…”). Au ascultat deja relatarea aventurii trăite de cei doi discipoli care mergeau la Emaus. Totuși, atunci când Cel Înviat din morți apare, îl confundă cu o stafie.

Le arată mâinile și picioarele cu semnele clare ale cuielor. Și nu reușesc să creadă nici în fața acestei evidențe, și de data aceasta pentru un motiv incredibil: excesul de bucurie: “Din cauza bucuriei mari încă nu credeau…” Ceva ca: prea frumos ca să fie adevărat. Adică, atunci când Dumnezeu dezamăgește, se inventează pretexte pentru a nu crede. Dar atunci când Dumnezeu ne surprinde dincolo de visele noastre, nu putem crede, presimțim o înșelăciune.

Moartea dă naștere la frică. Învierea și mai mult. Crucea lui Isus sperie. Bucuria sa ne face suspicioși. Nu au curajul de a-l urma de-a lungul “căii crucii”, dar nu o fac nici în spatele “căii luminii”. Cel Înviat este angajant, incomod, mai deranjant decât atunci când predica prin sate. Poate ne-ar place alte semne. Să doarmă cu noi. Să ne lase abandonați în mediocritatea noastră. În schimb El insistă: “Le-a deschis lor mintea ca să înțeleagă Scripturile”. Consider că nu a fost numai o chestiune de creier. Probabil Învățătorul a reușit să facă să cânte Cuvântul și în inimile lor. Martorii se nasc astfel. Cu muzica în suflet.

Frica de a spera

“Uluiți și înspăimântați…” Este semnul cel mai evident că sărmanele lor capete nu reușeau să cuprindă speranța. Așa este și cu capetele noastre. Ele fac loc numai la speranțe minuscule, modeste. Și în număr limitat. Dar marea speranță, cele pe măsura promisiunilor lui Dumnezeu, stăpânul imposibilului, nu reușesc s-o suporte, s-o susțină. În Evanghelie, după Înviere, se vorbește adesea de frica discipolilor. Dacă ne gândim bine, este frica de a spera.

Cel Înviat ne mustră nu pentru faptul că speranțele noastre sunt excesive, ci pentru că sunt timide, ezitante, chiar pline de frică. Nu îndrăznim să sperăm destul. Ne trebuie curaj pentru a înainta pe calea credinței. Dar ne trebuie mult mai mult pentru a ne aventura pe teritoriul nesfârșit al speranței.

Cine speră elimină cuvântul “poate”

În prefața de la Liturghie țâșnește o invitație: “Sus inimile!” Mie, uneori, îmi vine să traduc: “Dilatați inimile voastre”. Adesea este o restricție mentală. O. Wilde susținea că “viciul suprem este limitarea spiritului”. Eu consider mai degrabă că adevărata problemă este dimensiunea inimii. Inima mică face ca să nu reușim să înțelegem plinătatea iubirii Domnului, să bănuim cel puțin ceea ce a predispus pentru noi, ca să ne pregătească pentru surprizele sale. Nu ne rămâne decât să cerem Domnului să curețe temerile noastre, chinurile noastre, speranțele noastre nesigure și să ne pună în inimi speranța sa certă.

Da, pentru că avem nevoie de o credință solidă, dar și de o siguranță a speranței. Fapt este că adesea am vrea să ieșim la loc deschis. Dar ne înarmăm cu toate acoperitoarele posibile, de frică să nu răcim. Acoperitoarea – sau mai bine, goliciunea – speranței nu ne ajunge. Înainte de a alerga la mormânt, am pretinde să vedem fotografiile care documentează într-un chip categoric că este într-adevăr gol.

Pentru noi adesea speranța înseamnă: cine știe, poate, fie, dar, să dea Domnul, în cazul că… În timp ce speranța pascală este un da, un punct ferm. Pentru ce ne preocupăm să stabilim puncte ferme ale credinței și nu cele ale speranței? Și a spune că acele cuie ale Pătimirii sunt la dispoziția noastră tocmai pentru aceasta.

Pasul speranței

Și să nu vă gândiți, vă rog, că speranța creștină este suma atâtor speranțe mici umane, fărâmițate de experiența noastră zilnică. Nu punând împreună un anumit număr de speranțe cu minusculă se obține Speranța cu majusculă. Aceasta reprezintă depășirea la infinit a speranțelor mici și slabe. Între ele este o separare, un abis: cel al mormântului lui Cristos. Speranțele mici stau cu prudență aici. Și chiar puse la un loc, luându-se de mână, nu vor reuși niciodată să depășească acel abis. Nici măcar nu se gândesc s-o facă. Să-și închipuie dacă încearcă.

Noi suntem în mod normal temători, agitați, suspicioși, neliniștiți. Ne închidem în orizonturile noastre mici. Adesea ne asemănăm jucătorului care urmărește, trepidant, cu sufletul la gură, rostogolirea bilei fatidice. Omul speranței, în schimb, găsește piatra care a terminat deja să se rostogolească și este acolo, în punctul precis unde începe marea, incredibila speranță: la marginea unui mormânt. Speranța ar trebui să ne facă deschiși, comunicativi, senini, liniștiți, destinși. Cu dorința de a sări în sus, de a dansa, în ciuda tuturor rănilor pe care le purtăm în noi.

Să deschidem ușile, chiar dacă încă nimeni nu a ciocănit. Să mulțumim chiar dacă nu am văzut încă darurile. Simțim un freamăt în trupul nostru, chiar dacă mâna Sa nu ne-a mângâiat încă. Să ieșim pe stradă nu pentru a rosti discursuri judicioase, ci pentru a cânta lipsiți de griji. Și, în loc să ne preocupăm de pietre, să observăm iarba care crește printre stânci.

Se spune de obicei că optimistul este cineva care te privește în ochi, în timp ce pesimistul este acela care fixează picioarele. În schimb speranța creștină se naște în ziua în care Cineva ne invită precis să observăm picioarele sale și mâinile sale: “Priviți la mâinile mele și picioarele mele: eu însumi sunt!”

Motive de speranță

Se invocă motive pentru a spera. Este drept: învierea Domnului este cel fundamental. Dar Ioan, în lectura a doua, ne oferă un altul: “Dacă cineva a păcătuit, avem un avocat în fața Tatălui: Isus Cristos cel drept”. Eu mă simt sigur grație acestui avocat. Căruia nu-i încredințez apărarea mea ca să demonstreze nevinovăția mea. Ar fi un lucru neghiob, chiar inutil. Și nici ca să-mi obțină “circumstanțe atenunate”, să prezinte că, după toate, am dobândit și merite, am făcut ceva bun.

Acest avocat, în loc să-l convingă pe Tatăl, trebuie să mă convingă pe mine. Da, să mă convingă că, în ciuda păcatelor mele, eu sunt iubit de El. În loc să intervină în favoarea mea la Tatăl, trebuie să intervină pentru mine în favoarea iertării și a milostivirii lui Dumnezeu. Câtă oboseală pentru a mă convinge că Dumnezeu este mai mare decât inima mea, mizeria mea, remușcarea mea. Câtă oboseală pentru a-mi smulge acel da de acceptare a iertării sale!

Nu este numai un singur Baraba

În discursul lui Petru (prima lectură), este o referire la alegerea făcută de popor între Cristos și Baraba (“ați cerut ca să fie grațiat un asasin și l-ați ucis pe autorul vieții”). Din păcate, astăzi, Petru s-ar afla în mare dificultate. Alternativa, de fapt, nu mai este așa de simplă. Alegerile s-au înmulțit. De o parte, este mereu Cristos. Dar, de cealaltă, Baraba nu este unul singur.

Rămâne faptul că noi continuăm cutezători să “acționăm din ignoranță”. Ne lăsăm înșelați de aparențe. Alegem atâtea lucruri care ne oferă ceva. Și nu reușim să intuim că tocmai El, care apare sărac, părăsit, fără putere, cu mâinile goale, este singurul care ne poate da totul. Diferiții Barnaba, după ce am mizat pe ei, dispar cine știe unde.

În timp ce El ia pe umeri crucea și urcă acel munte spre binele tuturor. Și acolo îl putem găsi totdeauna. Ceilalți își fac apariția în viața noastră. Și, adesea, când ne deșteptăm, ei dispar. El s-a lăsat țintuit pentru a ne face să înțelegem că nu se sustrage niciodată.

 

* * *

 

Duminica 3 a Paștelui (B) – lectio divina

Autor: FSC
Copyright: FSC

TEXTUL BIBLIC: Luca 24, 35-48

35 Ucenicii, care s-au întors de la Emaus, au povestit celor unsprezece, care se aflau împreună cu ai lor, cele petrecute pe drum și cum l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii.

Isus le apare ucenicilor

36 Pe când vorbeau ei acestea, Isus a apărut în mijlocul lor și le-a zis: «Pace vouă!».

37 Cuprinși de uimire și de spaimă, credeau că văd un duh. 38 Isus le-a zis: «De ce sunteți tulburați și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? 39 Priviți mâinile și picioarele mele, că eu însumi sunt; pipăiți-mă și convingeți-vă căci un duh nu are nici carne și nici oase, precum mă vedeți pe mine că am».

40 Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele. 41 Fiindcă, de bucurie și uimire nu le venea să creadă, le-a zis: «Aveți aici ceva de mâncare?».

42 Iar ei i-au dat o bucată de pește fript. 43 El a luat și a mâncat înaintea lor. 44 Apoi le-a zis: «Amintiți-vă de cuvintele pe care vi le-am spus pe când eram încă împreună cu voi: Trebuia să se împlinească toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise, în profeți și în psalmi».

45 Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile.

46 Și le-a spus: “Așa este scris: Cristos trebuia să pătimească, să învie din morți a treia zi 47 și să se propovăduiască în numele lui pocăința spre iertarea păcatelor, la toate neamurile, începând de la Ierusalim.

48 Voi sunteți martori ai acestor lucruri”.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Continuăm parcurgerea acestui Timp Pascal pe care ni-l dăruiește Domnul, redescoperind în fiecare duminică ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne invită să medităm și să ne rugăm prin Lectio Divina.

De data aceasta ne este prezentat un text luat de la sfârșitul Evangheliei după sfântul Luca.

Primul verset este introductiv și vrea să lege episodul anterior cu acela care urmează. Acest tip de versete se obișnuiește să fie numit “de tranziție”, sau și “sumar” deoarece în puține cuvinte se descrie o întreagă acțiune. De fapt, în puține cuvinte se sintetizează întregul episod cu ucenicii din Emaus care este relatat în Lc 24,13-34.

Ni se relatează încă o dată apariția lui Isus înviat ucenicilor săi. Îi salută cu darul mesianic al păcii: “Pace vouă!”. Așa cum comentam duminica trecută, nu e vorba de un simplu salut exterior, ci implică realmente actualizarea păcii în viața tuturor și a fiecăruia din destinatarii salutului. În perspectivă iudaică pacea nu este numai absența conflictului sau a războiului, ci include și veselia, bunăstarea, seninătatea, armonia, unirea, reconcilierea… În definitiv toate bunurile Împărăției lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu este rodul prețios al Paștelui. Misterul Pascal, moartea și învierea Domnului, aduc pace inimii ucenicului care se deschide lui Dumnezeu.

Încă o dată ni se amintește continuitatea între Isus al istoriei și Cristos înviat. Nu sunt persoane distincte. Este același Isus acum glorificat: “Priviți mâinile mele și picioarele mele că eu însumi sunt; pipăiți-mă și convingeți-vă căci un duh nu are nici carne nici oase, precum mă vedeți pe mine că am”. Încă o dată ucenicilor le vine greu să creadă ceea ce văd.

În ultima parte a relatării Isus va insista pe ceea ce le spunea ucenicilor înainte de Pătimire: “Trebuia să se împlinească toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise, în profeți și în psalmi”. Acest lucru ratifică în mod clar că El este Mesia cel vestit și așteptat în tot Vechiul Testament. În Isus se “împlinesc” Scripturile. Pentru a ratifica învățătura mai semnalează ce tip de mesianism se încarnează în Isus… Este un “mesianism suferind” pentru că trebuia “să moară și învie după trei zile”. Acel “a muri” este parte din ființa mesianică a lui Isus. Așa mântuiește, așa eliberează dăruindu-se morții și încă morții pe cruce, așa cum ne va spune sfântul Paul. Aceste “mesianism suferind” nu va aduce mântuirea numai pentru poporul din Vechea Alianță. Nu este închis. Este un mesianism deschis pentru toate națiunile și pentru toate popoarele, pentru ca toți să se întoarcă la Dumnezeu și Dumnezeu să le ierte păcatele. Ultima invitație pe care o face Domnul constă în “a povesti” tot ceea ce au văzut în Ierusalim.

Pentru a ține cont: Poate fi puțin șocant că Isus cere ceva de mâncare, și că mănâncă de fapt peștele prăjit în fața ucenicilor. Se caută să se arate clar că Domnul a înviat realmente cu trupul și sufletul, în întregime El, și că realmente, așa cum spune același text, nu este un duh care nu are carne și oase.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Lc 24,13-34 (antecamera relatării pe care o medităm astăzi); In 20,19-23 (textul de duminica anterioară); In 21,9-10; In 14,27.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționarul biblic cuvântul “Pace”.

Întrebări pentru lectură

- Ce se relatează în manieră sintetică în primul verset al relatării de astăzi?

- Cine sunt adunați împreună?

- Ce face Isus atunci când apare în mijlocul lor? Ce le spune?

- Care este reacția ucenicilor? Ce cred ei că văd?

- Ce le spune Isus?

- La ce îi invită?

- Ce le arată?

- Ce simt ucenicii?

- Pentru ce mănâncă în fața lor?

- Ce le amintește Isus?

- Ce le explică?

- Conform Bibliei, ce trebuia să i se întâmple lui Mesia?

- Unde trebuie să povestească tot ceea ce au văzut?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Dat fiind faptul că textul este asemănător cu acela de duminica trecută, unele întrebări pot fi foarte asemănătoare. Merită de asemenea să aprofundăm aceste texte ale Paștelui lui Cristos în viața noastră.

- Experimentez bucuria ucenicilor din Emaus și povestesc fraților mei cum se manifestă Domnul în viața mea, în mod deosebit la “Frângerea pâinii”, la celebrarea Memorialului, la Euharistie?

- Accept din inimă darul mesianic al păcii?

- În mijlocul conflictelor și dificultăților mele las ca Domnul Înviat să-mi dăruiască pacea sa?

- Continuu să fiu speriat, cu teamă și frică în pofida faptului că Domnul a înviat pentru a mă mântui și a-mi da pacea sa?

- Îmi este greu să cred în învierea Domnului?

- În spiritualitatea mea țin cont de faptul că Isus pre-pascal este același care moare și învie? Tind să rămân numai cu un singur aspect sau caut să unific în experiența mea religioasă aceste două faze din viața Unicului Domn Isus Cristos?

- Îl las pe Isus să-mi explice Scripturile?

- Atunci când citesc Vechiul Testament țin cont de faptul că profețiile care se vestesc acolo sunt orientate într-o formă sau alta spre misterul lui Cristos?

- Accept că Mesia Înviat și Glorios trebuia să treacă prin moarte?

- Care va fi astăzi “Ierusalimul meu” unde trebuie să povestesc tot ceea ce am “văzut” în acest timp al Paștelui?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru a ajuta răspunsul, rugăciunea, vă propun să ne concentrăm asupra temei păcii. Amintind în mod deosebit ceea ce ne spune autorul Scrisorii către Efeseni în 2,14; “Cristos este pacea noastră”.

Ce important este a putea redescoperi, într-o lume așa de zbuciumată de micile și/sau marile conflicte, că Cristos este pacea noastră definitivă. El și numai El este unicul care ne poate da pacea pentru că El este însăși pacea.

Această reflecție să orienteze răspunsul nostru în rugăciune…

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru a interioriza câteva din aspectele din Evanghelia de duminica aceasta vă propun să țineți cont de întrebările pe care Isus le pune ucenicilor în versetul 38:

o De ce sunteți tulburați?

o De ce vi este așa de greu să credeți?

Știind că Domnul este pacea și ne dă pacea, să ne întrebăm cu sinceritate ceea ce Isus îi întreabă pe ucenicii săi.

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Iluminare pentru propunerile personale și comunitare

Unificăm la această întâlnire propunerile personale și comunitare concentrându-ne asupra unei serii de fraze și reflecții despre pace. Aceasta este una din temele centrale ale evangheliei pe care am meditat-o. Ideea este de a citi personal și în grup diferitele fraze pentru a provoca dialogul și reflecția. Nu e vorba de a fi de acord cu toate. Sunt “declanșatoare pedagogice” pentru a confrunta, a reflecta asupra Evangheliei și a asuma acțiuni concrete ale pasului “acțiunea”.

Nu există drum pentru pace, pacea este drumul.

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Politician și gânditor indian.

Când m-au întrebat despre o armă capabilă să contracareze puterea bombei atomice, eu am sugerat-o pe cea mai bună dintre toate: Pacea.

Albert Einstein (1879-1955)

Om de știință german naturalizat în Statele Unite.

Pacea începe cu un zâmbet.

Fericita Maica Tereza de Calcutta (1910-1997)

Misionară iugoslavă naturalizată în India.

Nu este suficient a vorbi despre pace. Unul trebuie să creadă în ea și să lucreze pentru a o obține.

Eleonor Roosevelt (1884-1962)

Apărătoare a drepturilor sociale, diplomată și scriitoare din Statele Unite.

Nimeni să nu-și facă iluzii că simpla absență a războiului, deși este așa de dorită, este sinonim cu o pace adevărată. Nu există pace adevărată dacă nu este însoțită de echitate, adevăr, dreptate și solidaritate.

Ioan Paul al II-lea (1920-2005)

Papă al Bisericii Catolice.

Dacă nu suntem în pace cu noi înșine, nu putem conduce pe alții în căutarea păcii.

Confuciu (551-478 î.C.)

Filozof chinez.

Menținerea păcii începe cu autosatisfacția fiecărui individ.

Dalai Lama (născut în 1935)

Actual lider religios al Budismului Tibetan (Tenzin Gyatso).

Dacă dorim o lume de pace și de dreptate trebuie să punem în mod decis inteligența în slujba iubirii.

Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)

Scriitor francez.

Pentru aceasta, America: dacă dorești pacea, lucrează pentru dreptate. Dacă dorești dreptatea, apără viața. Dacă dorești viața, îmbrățișează adevărul, adevărul revelat de Dumnezeu.

Ioan Paul al II-lea (1920-2005)

Papă al Bisericii Catolice.

Pacea este pentru lume ceea ce este drojdia pentru aluat.

Talmudul (secolul al V-lea)

Scrieri legale ale iudaismului.

Dacă dorim să ne bucurăm de pace, trebuie să ascundem bine armele; dacă depunem armele nu vom avea niciodată pace.

Marcu Tuliu Cicero (106-43 î.C.)

Scriitor, orator și politician roman.

Nu există pace fără dreptate, nu este dreptate fără iertare.

Ioan Paul al II-lea (1920-2005)

Papă al Bisericii Catolice.

Pacea cere patru condiții esențiale: adevăr, dreptate, iubire și libertate.

Ioan Paul al II-lea (1920-2005)

Papă al Bisericii Catolice.

Pacea mai dezavantajoasă este mai bună decât războiul mai drept.

Erasmus de Rotterdam (1469-1536)

Umanist olandez.

În problemele internaționale, pacea este o perioadă de capcane între două lupte.

Ambrose Bierce (1842-1914)

Scriitor din Statele Unite.

Niciodată nu-ți iei cei mai buni pantaloni ai tăi atunci când mergi să lupți pentru pace și libertate.

Henrik Johan Ibsen (1828-1906)

Dramaturg norvegian.

Credincioșii din toate religiile, uniți cu oamenii de bunăvoință, abandonând orice formă de intoleranță și discriminare, sunt chemați să construiască pacea.

Ioan Paul al II-lea (1920-2005)

Papă al Bisericii Catolice.

Nu va fi pace pe pământ în timp ce durează asupririle popoarelor, nedreptățile și dezechilibrele economice care încă există.

Ioan Paul al II-lea (1920-2005)

Papă al Bisericii Catolice.

Toți doresc pacea și pentru a o asigura fabrică mai multe arme ca niciodată.

Antonio Mingote (1919-?)

Desenator și umorist spaniol.

Există ceva așa de necesar ca pâine de fiecare zi și este pacea de fiecare zi; pacea fără de care însăși pâinea este amară.

Amado Nervo (1870-1919)

Poet, nuvelist și eseist mexican.

Pacea obținută cu vârful sabiei nu este decât o pauză a ostilităților.

Pierre Joseph Proudhon (1809-1865)

Filozof francez.

Prima condiție pentru pace este voința de a o obține.

Juan Luis Vives (1492-1540)

Umanist și filozof spaniol.

Dacă dorești pacea, nu vorbi cu prietenii tăi. Vorbește cu dușmanii tăi.

Moshe Dayan (1915-1981)

Militar și politician israelian.

Există o tentație extrem de subtilă și periculoasă de a confunda pacea cu simpla absență a războiului, așa cum există tentația de confunda sănătatea cu absența bolii, sau libertatea cu faptul de a nu fi în închisoare. Terminologia este uneori înșelătoare. De exemplu, expresia “coexistență pașnică” înseamnă absență a războiului și nu pace adevărată.

Dominique Pire (1910-1969)

Preot și sociolog belgian.

Mai mult valorează o pace relativă decât un război câștigat.

Maria Tereza I de Austria (1717-1780)

Împărătească a Sfântului Imperiu Roman Germanic.

Până când cei care ocupă locuri de responsabilitate nu acceptă să se întrebe cu îndrăzneală asupra modului lor de a administra puterea și de a procura bunăstarea popoarelor lor, va fi greu să ne imaginăm că se poate progresa cu adevărat spre pace.

Ioan Paul al II-lea (1920-2005)

Papă al Bisericii Catolice.

Pacea pe pământ, aspirație supremă a întregii omeniri de-a lungul istoriei, fără îndoială că nu se poate stabili și nici consolida dacă nu se respectă cu fidelitate ordinea stabilită de Dumnezeu.

Ioan al XXIII-lea (1881-1963)

Papă al Bisericii Catolice.

Ori mergem toți împreună spre pace, ori n-o vom găsi niciodată.

Benjamin Franklin (1706-1790)

Om de stat și om de știință din Statele Unite.

Inclusiv pacea se poate cumpăra la un preț destul de ridicat.

Benjamin Franklin (1706-1790)

Om de stat și om de știință din Statele Unite.